Stockholmsinitiativet debatterar i SvD Brännpunkt

Idag finns en debattartikel undertecknad av Stockholmsinitiativet på SvD Brännpunkt.

Tro inte på klimatprofeten Gore

FN:S KLIMATPANEL ETT POLITISKT ORGAN Klimathysterin, som redan skadat svensk industri, bör snarast förpassas till historiens skräphög. Al Gores skräckscenarier i filmen En obekväm sanning innehåller flera demagogiska överdrifter och felaktigheter, skriver Lars Bern, Åke Ortmark, Peter Stilbs och P-O Eriksson m fl i Stockholmsinitiativet, som kritiskt granskar klimatfrågan.
Al Gore – på onsdag är han här. ­Understödd av Sveriges miljö­minister Andreas Carlgren levererar han på Nacka Strand sitt budskap om klimathotet.
Den svenska politiska och akademiska eliten kommer att buga och bocka. Detta trots att det efter tjugo års forskning – till en kostnad av över 50 mdr USD – står klart att Al Gores budskap blir allt mer vetenskapligt omstritt.
Det handlar om politik som tycks ha övergått till en trosuppfattning. Den är formad av FN:s ramkonvention om klimatförändringar 1992 och stödd av FN:s klimatpanel IPCC, som vi närmast uppfattar som ett politiskt organ.
IPCC:s olika scenarier för hur jordens temperatur och klimat kommer att förändras i framtiden är gripna ur klimatdatamodellernas tunna luft och saknar stöd i verifierbar vetenskap.
Nya mätningar från Aqua-satelliten (uppskickad 2002) indikerar att klimatmodellerna bygger på felaktiga förutsättningar och att koldioxidutsläppen har minimal klimatpåverkan.
Den globala finanskrisen tvingar oss nu att ompröva en meningslös klimatpolitik, som riskerar att ytterligare fördjupa världsekonomins recession. Nu borde vi försöka att minimera skadorna, inte förvärra dem genom ytterligare förbud, pålagor och skatter.
Flera länder i Europa, tex Storbritannien, står inför en statligt framprovocerad energikris, som en följd av klimatdebatten, samtidigt som olje- och energibolagen kammar hem rekordvinster.
Svensk välfärd och industri har­ redan skadats av klimatpropagandan. Flera elintensiva industrier är på fallrepet, många har redan ­fallit.
Volvo Personvagnar varslar tusentals anställda om uppsägning, samtidigt som svenska politiker i EU-parlamentets miljöutskott medverkat till krav på så låga koldioxidutsläpp för personbilar att hela den svenska bilindustrin blivit beroende av särskilda undantag och sin etanolbilpark för att överleva.
Flera EU-länder försöker nu skapa opposition mot EU:s nya klimatpolitik. Sverige borde snarast ansluta sig till denna grupp.
Målet att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020 är inte bara onödigt utan också ett ekonomiskt risktagande. Om det sätts i verket driver det på krisen ytterligare.
Svenska utsläpp är så låga att de knappt är mätbara i ett globalt perspektiv. Utsläppsbegränsningar är ett trubbigt redskap. Den planerade klimatpolitiken kommer inte att påverka jordens temperatur. Men för oss i Sverige kommer den att kosta oss jobben, för dem i fattiga länder gäller det livet.
Teserna om människans ansvar för en global uppvärmning kritiseras flitigt i internationella medier. I Sverige är det ganska tyst.
Al Gores skräckvisioner i filmen En obekväm sanning har visat sig vara demagogiska överdrifter, i flera fall baserade på felaktigheter.
En sådan är hans påstående om att jordens klimat varit konstant i 8000 år fram till industrialismen. I själva verket är det väl känt att klimatet under denna tid har varierat kraftigt mellan varma och kalla perioder i cykler om hundratals år.
En annan felaktighet är påståendet att havsnivån stiger på grund av smältande inlandsisar. I själva verket är Arktis och Antarktis isar sammantaget opåverkade och havsytans höjning har varit försumbar det senaste decenniet.
Politikernas främsta uppgift borde vara att bortse från sin prestige, visa ledarskap och vrida kurvorna åt rätt håll genom att ompröva klimatpolitiken.
Att koldioxidkurvan pekar uppåt och ekonomin pekar neråt är de flesta överens om (vart temperaturkurvan pekar är mer oklart då temperaturerna legat still eller sjunkit något under de senaste tio åren).
Den enda kurva som vi emellertid både bör och kan påverka är ekonomikurvan, vilket kräver politiska åtgärder som gör att investeringar avseende infrastruktur och energiproduktion åter kommer igång. En stark ekonomi är bra för både Sverige och miljön.
Låt oss gemensamt fokusera på verkliga miljöhot samt mat, medicin och vatten till de allra fattigaste. Klimathysterin bör snarast förpassas till historiens skräphög.
Göran Ahlgren, docent i organisk kemi
Lars Bern, fd chef för Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet
P-O Eriksson, f d vd Sandvik
Jonny Fagerström, miljödebattör
Åke Ortmark, journalist, författare
Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi, KTH
Maggie Thauersköld, The Climate Scam
Alla företräder Stockholmsinitiativet, som är ett politiskt och ekonomiskt oberoende nätverk vars ambition är att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser.
Notera även Erland Källéns svar på ovanstående.
Stockholmsinitiativets hemsida hittar ni här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Godmorgon Maggie mfl; och tack för trevlig läsning i pappersupplagan av SvD över flingtallriken i morse.
  Jättebra inlägg med tonvikt på flera bra punkter. Det är inte lätt att välja, det finns mycket man vill säga, men utrymmet tar slut så fort… men förhoppningsvis leder ett inlägg till polemik, så man får in de andra argumenten senare.
  Källéns svar-direkt är typiskt agerande från medias sida, jag har varit med om det själv flera gånger när jag kommenterat klimat, kärnkraft eller vindkraft i radio och tidning. Media känner att de måste ha in en politiskt korrekt ”dementi” direkt när någon vågar tycka annat än vad man ska tycka.
  Det är naturligtvis OK med debatt och mothugg, självfallet, men när har vi sett dessa samtidiga ”dementier” från någon skeptiker när tex. SvD:s brännpunktssida haft långa klimatalarmistiska inlägg från miljöorganisationer, staliga verk och politiker?
  Källéns svar var dessutom ganska blekt; han kommenterade inte att empiriska mätdata skadskjutit klimatmodellerna, utan körde bara på med det politiska IPCC:s olika katastrofartade scenarier med total auktoritetstro.
  Att det ska vara så svårt att förstå att Sveriges utsläpp är försumbara. Detta tjat om alla ska dra sitt strå till stacken. Jovisst, teoretiskt, men det är bara bara det att alla gör inte det ändå. Koldioxidutsläppen fortsätter öka. Om Sverige gör av med marginellt mindre fossila bränslen betyder det inget annat än att dessa kommer att brännas upp någon annanstans! Halten CO2 kommer i vilket fall passera alla dessa ”tipping points” och gud vet vad, och ingen kommer att tacka oss för att ha nedmonterat svensk ekonomi och sänkt levnadsstandarden.
  Den här kommentaren koncentrerade sig mest på Källéns svar, men även vid en andra genomläsning av er text kan jag inte tycka annat än att den är mycket bra, och jag har inga invändningar.

 2. Håller helt med ovanstående – det var fan vad fort det gick att få in en ”replik” – och det märks ju på svaret.

 3. Peter Stilbs

  Notera att Källéns ”svar” är fullt av ”att det kan”-liknande uttryck. Artikeln blev bra, men i slutbollandet av nedkortningarna och redigeringarna blev det till slut ett  ett misstag, som givetvis någon siktat in sig på redan – det står Arktis istället för Grönland när man talar om inlandsis på norra halvklotet.

 4. En fråga: Vilka åtgärder och vilken finansiering har ni i tankarna när ni skriver att ni vill fokusera på ”mat, medicin och vatten till de allra fattigaste” ?

 5. Daniel

  Tack för ett gott skratt imorse!
  Professor Källén hade verkligen inte behövt skriva någon dementi, er artikel är så tendentiös, ostrukturerad och osaklig att ni ändå bara övertygar de redan frälsta klimatförnekarna, de som helt enkelt tröttnat på pekpinnar om miljömässigt ansvar. De som gillar att bränna bensin, flygfotogen och brunkol och sen inte vill höra nåt tjafs om ansvar.
  Ta bara rubriken ”FNs KLIMATPANEL ETT POLITISKT ORGAN”. Oj, intressant, tänker jag. Men av den pompösa anklagelsen blir bara en feg, vag antydan: ”…närmast uppfattar som ett politiskt organ”. Och sen då? Varför IPCC skulle vara ett politiskt organ nämns ingenstans. Otroligt märkligt att professorer skriver under på ett sånt argumentatoriskt fuskbygge. Tja, jag antar att även professorer kan tröttna på tjafs om miljöansvar och långsiktighet?
  Men underhållande var det! (speciellt avsnittet där ni låtsas bry er om ”de allra fattigaste”, då skrattade jag läppen av mig).
  Bra jobbat!

 6. Pingback

  […] och tryfferar sin framställning med formuleringar som “kan leda till”, vilket kontrasterar mot den självutnämnde “skeptikern” Peter Stilbs i vars övertygelse det inte finns […]

 7. L

  Det var ju nästan komiskt att läsa Erland Källéns svar. Efter alla ”kan” så säger han att Klimatpanelen betonat det dom är ”säkrast” på men även dessa saker beskriver han som att dom ”kan” hända och avslutar med ”men vi vet för lite för att kunna göra några säkra bedömningar.”
  Vad han faktiskt säger är att IPCC inte har ett enda säkert bevis på att koldioxidutsläppen skapar klimatförändringar.
  Men i torsdags fick han ju en av sveriges snabbaste superdatorer att leka med, så han hoppas väl ännu på att hitta något bevis…

 8. Klimathysterins ”tipping point” tycks vara passerad. I rask följd har vi kunnat njuta av Peter Sylwans kolumn om den osäkra vetenskapen (SvD), Adaktussons TV8-diskussion med Peter Stilbs och P-O Eriksson och dagens artikel från Stockholmsinitiativet på Brännpunkt i SvD.
  Erland Källéns dyker aom vanligt upp och förklarar att han är den ende som är i kontakt med ”aktuell klimatforskning”.
  Var finns denna gömd? Det vore mer intressant att få veta vad den innebär än att ständigt få höra om denna hemlighetsfulla kunskap.  
  Förhoppningsvis fortsätter nu SvD på Peter Sylwans vetenskapliga linje och släpper fram en juste debatt i tidningen, en debatt där alla aktuella vetenskapliga argument kommer upp i ljuset så att läsarna på egen hand kan bygga upp sin uppfattning.  

 9. Källéns svar var väl knappast mer än ett ’Goddag Yxskaft’, typ:
  ’Ja men IPPC säger att det dom säger är rätt, och det har dom väldigt noga bestämt gemensamt’
  Anders E: Tänk till en gång extra så kanske du själv kommer en liten bit på vägen. Hur bra vore inte det?

 10. Jonas N: Frågan var ställd till debattartikelns undertecknare.

 11. Anders, frågan ställdes i bloggpostens kommentatorsfält.
  Men jag har inga betänkligheter om att du inte skulle  klara av att bortse från vad som skrivs där även denna gång, om du nu (även denna gång) skulle finna att det är din bästa strategi ..
  🙂

 12. L

  Anders, har du aldrig hört talas om pengar? För pengar kan man köpa mat, medicin och vatten. Något vi bidragit med länge och kan öka om vi fokuserar på det istället för att göda finanssektorn med handel av utsläppsrätter till exempel…

 13. L, betyder det att du förespråkar en höjning av u-hjälpen?

 14. L

  U-hjälp och andra riktade åtgärder finansieras oftast genom procent på BNP och statens rörelsekapital. Ju bättre finanser desto mer kan vi bidra med. Om vi istället tar pengar till att subventionera etanolbilar och vindkraft bara för att visa omvärlden att vi tror på klimatalarmismen så försvinner pengar som kunde använts till problemområden vi är helt säkra på existerar.

 15. L, betyder det att du vill att enprocentsmålet ska bytas ut mot ett enochenhalvprocentsmål eller ett tvåprocentsmål eller mer, eller betyder det att Sveriges bnp-tillväxt garanterar en tillräcklig höjning vid oförändrad procentsats?

 16. L

  Om vi fortsätter att montera ned Sveriges industri och flyttar all energikrävande verksamhet till andra länder så sjunker BNP sannolikt till nivåer där vi börjar få tillräckligt med egna problem är jag rädd…

 17. L, uschdå. Betyder det alltså att föresatsen att förse de allra fattigaste med mat, vatten och medicin får stryka på foten?

 18. L

  Vilken föresats..?

 19. L, föresatsen ”att förse de allra fattigaste med mat, vatten och medicin” – själva ursprunget till diskussionen …

 20. L

  Det var en uppmaning att fokusera på det genom att bygga upp ekonomin istället för att rasera den. Som tur är verkade vår statsminister ha fattat att vi redan gått alldeles för långt i jämförelse med omvärlden, vid gårdagens partiledardebatt.

 21. Peter Stilbs

  Re: U-hjälp och annat. Man börjar lämpligen att omedelbart avbryta Svenska stödet till Ryssland och Kina. De klarar sig gott själva.  Sen kan man kanske börja fundera om inte de 50 miljarderna dollar som senaste decennierna satsats på klimatforskning kunde kanaliseras bättre… 😉  

 22. L, aha. Jag tolkar det som att ”mat, medicin och vatten till de allra fattigaste” egentligen betyder ”business as usual”.

 23. L

  Anders, du har alltid tolkat allt som sägs här precis som det passar dig, så fortsätt med det. Du har ju din egen blogg där du kan leva ut.

 24. Peter Stilbs,
  Hur detaljerad är egentligen Stockholmsinitiativets plan för att tillhandahålla “mat, medicin och vatten till de allra fattigaste”?
  Det är lätt att få intrycket att det mest är en klyscha man hänger på sina debattartiklar för att skapa lite goodwill. Och när den enda konkretisering du kan erbjuda är områden man inte ska satsa på befästs det intrycket.
  L, attans. Där tryckte du verkligen till mig med sylvass argumentation. Jag kryper tillbaka till min egen blogg för att slicka såren 😉

 25. L

  Anders, var istället glad att jag inte försöker tolka dina åsikter… 😉

 26. Olaus Petri

  Klimathysterins dogmer har likartad attraktionskraft som socialismens dito. De är också uppbyggda på samma vis: Utan krusiduller avslöjas var skurkarna står att finna. Allt är förenklat men polariserat, vilket gör det lätt att singla ut vän respektive fiende. Precis som vänsterbratsen tillfredställer därför klimathysterikerna ofta sina egon genom att peka finger på ”dom andra” (som minsann inte är lika medmänskliga, toleranta och humana som ”vi”).
  Alltid kan man misstänkliggöra någon. Anders fiskande påminner inte så lite om när vänsterbratsen skall tävla i medmänsklighet genom att se vem som kan hitta mest främlingsfientlighet i samhället. Ju mindre tydligt denna framträder hos ”studieobjekten” desto bättre. Tänk att vara den som hittar den mest svårdetekterade, underliggande, diskursiva eller intersektionella men ändå fasansfulla ”främlingsfientligheten”! Då råder det ju ingen tvekan om hur oerhört medmänsklig man är (jämfört med ”dom andra” förstås).
  Det spelar därför ingen roll vad än L svarar. Han har ändå inte rent mjöl i påsen. Även om L inte vet det själv så vill han inte att ”u-länderna” skall ha det bra.
  Precis som när någon säger ”att Kebab är gott” för att genast tillrättavisas av en vänsterbrat: ”Nu duger ’svartskallen’minsann”.

 27. Olaus Petri,
  Krångla inte till det så förbenat när det är så enkelt: Antingen finns det en genomtänkt plan för åtgärder för att minska fattigdomen, tillhandahålla mat, vatten och mediciner, förbättra läskunnigheten o s v, med förslag på vilken eller vilka organisationer som ska administrera projekten, hur det ska finansieras, hur korruption och svinn ska motverkas o s v, eller så finns det inte. Och finns det inte har den föresats som avslutar debattartikeln lika mycket tyngd som frasen ”world peace” från en amerikansk skönhetsmiss.

 28. L

  Men snälla Anders, vem är det du försöker provocera? Varför ska det finnas en plan, det är inte frågan om att bilda regering, utan att poängtera att just nu har klimatfrågan fått proportioner som istället borde tillägnas verkliga problem.

 29. Thomas

  Peter, ”Sen kan man kanske börja fundera om inte de 50 miljarderna dollar som senaste decennierna satsats på klimatforskning kunde kanaliseras bättre… ”
  Jag vet inte exakt vad Peter ville ha sagt här, men rent praktiskt torde det vara svårt att kanalisera om pengar som redan är förbrukade. Det är också intressant att veta att Peter inte tillhör dem som tycker att man skall vänta med åtgärder tills man har bättre kunskaper, han vill avbryta forskningen så vi slipper få några mer obekväma fakta.
  För egen del anser jag att väder och klimat har så stor betydelse för så många ekonomiskt viktiga aktiviteter att det är ett område värt att satsa på oberoende av om man tror på AGW eller inte. 50 miljarder, om det nu är en verklig siffra, är struntsummor i sammanhanget, speciellt som jag misstänker att det räknar in satsningar på väderprognoser som betalar av sig direkt.
  Anders har också en poäng, de som säger att man inte skall ”slösa” pengar på åtgärder för att minska klimatförändringar när det finns så mycket mer akuta behov blir ofta väldigt besvärade om man frågar hur mycket de verkligen vill satsa på dessa.

 30. L

  Thomas, det finns så många siffror i debatten men ofta nämns siffror som är mindre än hälften av klimatsatsningarna om man vill utrota fattigdom och stoppa svält och sjukdomsspridningar så långt praktiskt möjligt.

 31. Olaus Petri

  Anders,
  det är när det krångliga görs enkelt, i detta fall till en doktrin om ”rätt och fel”, som smutsiga krokar som dina alltid kastas ut i vattnet. Många river sig på dem i onödan.
  Om BNP sjunker och u-hjälpen baseras på procent av denna (ergo mindre sådan), så är väl bara det ett argument som borde duga. Att det sedan finns otaliga sätt och former att tillhandahålla u-hjälp/understöd på, gör att din fråga är precis av den karaktären som jag beskrev ovan. Det spelar ingen roll vad en ”skeptiker” säger, för denne är inte ”god” och har därför en ”dold (egoistisk) agenda”.
  Att du mår bra av att peka ut och ringa in alla dessa kättare förstår jag nog. Egot sväller av att känna sig som förmer än ”andra”. Det är också det som gör att fördomar är så långlivade. Många kapitaliserar på dem, i detta fallet klimathysterikerna. Hela AGW-hypotesen är uppbyggd på att ett finns en skurk. När sedan hypotesen kidnappas av aktivister och domedagsprofeter dröjer det inte länge förrän ”vi” har en industri på halsen och verkliga syndabockar skall pekas ut och gärna straffas.
  Men att du, i egenskap av världsförbättrare, skulle vilja avstå från sådana profiter, tror jag förstås inte. Du kommer att fortsätta att hytta finger och slicka av den goda smeten som fastnar. 😉

 32. Olaus Petri,
  Tycker du att det är meningsfullt att försöka psykoanalysera mig utifrån några bloggkommentarer så varsågod. Jag efterfrågade helt enkelt lite substans bakom en klyscha men fann ingen.

 33. Steve

  Världshandelspriserna på livsmedel steg mycket kraftigt 07/08 som en följd av inriktningen på etanol.  Om en burk Keso som förr kostade 18 kr nu kostar 28 kan jag rycka på axlarna — men den sortens ökningar har inte varit lika roliga nedåt Bangladesh.
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=757778
  ”… Under de två senaste åren har världsmarknadspriserna på vete, majs, matolja och mjölkprodukter mer än fördubblats. Ris har blivit över 50 procent dyrare.”
  http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
  ”Biofuels have forced global food prices up by 75% – far more than previously estimated – according to a confidential World Bank report obtained by the Guardian.”
  Det här har verklig betydelse, vilket inte några hundra miljoner SIDA-kronor till skulle ha.  Så varför tjôtar ni om den s.k. u-hjälpen? Annat än, förstås, om någon vill komma ifrån det pinsamma i att världen inte blivit varmare sedan 1998. 
  (Ett litet tillägg:  Jag vet att en del SIDA-pengar har använts för att tipsa ryssar hur man bäst hjälper utvecklingsstörda.  Kunskapen finns här — men inte t.ex. uppe på Kola-halvön.  De slantarna har inte varit bortkastade!)

 34. Olaus Petri

  Så du menar att du är mer komplex än så? 😉
  Sedan fick du väl substans Anders, bara att den inte föll dig på läppen. Du vet nämligen att frågan är mycket enkel, så mångbottnad du är. 😉

 35. thomass

  ”..havsytans höjning har varit försumbar det senaste decenniet.”
  4,5 cm på 15 år. Är det försumbar ? Tja, det kanske inte är min sak att bedöma, men det låter rätt mycket på den korta tiden, om man tittar på hur snabbt skeenden brukar vara, mig veterligen. http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11002
  ”En annan felaktighet är påståendet att havsnivån stiger på grund av smältande inlandsisar.”
  Nehe? Varifrån kommer allt extra vatten då? 4,5 cm fördelat över jordens världshav blir rätt mycket vatten totalt sett. Så var kommer det ifrån om inte från glaciärer?
  ”Volvo Personvagnar varslar tusentals anställda om uppsägning”
  Nu skall vi se här, flera av er som skrivit detta är vetenskapsmän. Vad är det signifikanta med denna korerrelation (som dessutom torde vara mycket vek)? Är det populism ni är ute efter eller vad? Vill ni ha en seriös debatt kanske ni skall börja med att vara seriösa eller?
  ”Flera EU-länder försöker nu skapa opposition mot EU:s nya klimatpolitik. Sverige borde snarast ansluta sig till denna grupp.”
  Intressant, det visste jag inte. Vad kallar sig gruppen? Har den en egen websida likt Stockholsinitiativet? Eller vad?
  ”…står klart att Al Gores budskap blir allt mer vetenskapligt omstritt.”
  Också intressant. Hur då menar ni? Lanseras det fler vetenskapliga arbeten idag än förrut som motsäger AGW? Varifrån kommer då denna statistik? Eller räknar ni helt enkelt med ert eget bildande av Stockholsminitiativet som ett ”bevis”?

  Svensk välfärd och industri har­ redan skadats av klimatpropagandan. Flera elintensiva industrier är på fallrepet, många har redan ­fallit.”
  kom igen nu. Sossarna har alltid höjt skatter, och kommer alltid så göra. Olja är inte källan till Svensk el. Svensk elhandel baseras INTE på markanadsekonomisk princip. Det har ju er nya älskling Elisabet Höglund själv konstaterat. Höga elpriser beror inte på AGW, höga elpriser beror på en reglerad elmarknad!!
  ”samtidigt som olje- och energibolagen kammar hem rekordvinster.”
  Letar ni sympatisörer hos socialister nu eller? Oljeindustrins vinster lär ju inte minska om ni får er vilja igenom. Så hur tänkte ni nu?

  Målet att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020 är inte bara onödigt utan också ett ekonomiskt risktagande. Om det sätts i verket driver det på krisen ytterligare.”
  Har ni bevis för det? Samt; vilken kris talar ni om? Den finansiella? Innan den, som knappast beror på AGW, så gick Sveriges ekonomi som tåget. Rekordlåg arbetslöshet etc. Så vad pratar ni om?
  Huu, nu orkar jag inte mer för tillfället. Nå maggie, du har skrivit under så du måste ju då rimligen kunna svara på mina frågor!!

 36. Daniel: Tack, Daniel. Det gläder oss att vi gläder dig. 🙂

 37. L

  Thomass. om du är så vetgirig kan du ju börja med att läsa texten på NASA-länken du gav oss.

 38. thomass

  Det har jag gjort L, har du? ”Warming water and melting land ice have raised global mean sea level 4.5 centimeters”
  Men maggie och kompani säger ju att detta inte har hänt, så jag undrar vad deras förklaring är. Det är väl rimligt eller hur?
  De kritiserar IPCC. De lanserar i denna debatt artikel egan påståenden. Det är väl rimligt att de försöker förklara de felaktigheter, otydligheter etc som däri finns?
  Eller får man inte kritiserar artiklar publicerade från ”denna”sida? Är det bara ”andra” sidan som skall behöva stå för och bevisa sina påståenden? Vari ligger det vetenskapliga och seriösa i sådant fall?
  Jag har lite mer: ”Att koldioxidkurvan pekar uppåt och ekonomin pekar neråt är de flesta överens om ”
  Vilket ju stämmer. i alla fall om ens tidshorisont är någon månad eller så. Och det är så kortsiktigt maggie med kompani ser på klimatet förstår jag?
  ”vilket kräver politiska åtgärder som gör att investeringar avseende infrastruktur och energiproduktion åter kommer igång. En stark ekonomi är bra för både Sverige och miljön.”
  Precis! Alltså investera i ny energi. Inte olja, inte kol. Skapa en ny ekonomi där svenska företag bygger energisystem för framtiden, inte där arabvärlden ochj ett allt mer instabilt Ryssland sätter oss i en beronedeställning. Här har vi chansen att fortsätta bygga ut den nya energisektor som är i dagande och redan idag anställer och växer i snabb takt.
  ”Klimathysterin bör snarast förpassas till historiens skräphög.”
  Sluta vara så hysteriska då!

 39. L

  Thomass, läs texten en gång till så lär du dig ännu mer.

 40. Christopher E

  Thomass:
  Du ställde många frågor. Även om jag inte skrivit artikeln kommer jag gärna med några kommentarer.
  Havsytehöjning: Ismältning räcker inte som förklaring, en ansenlig del av höjningen är termisk expansion av vattnet. Höjningstakten har inte accelererat, utan varit ungefär densamma sedan sedan 1800-talet, alltså sedan före CO2-utsläppen. De senaste två åren har nivån sjunkit något, när atmosfären, och haven, kylts av. Det finns alltså ingen dramatisk höjning senaste decenniet, ej heller de senaste 15 åren.
  Motståndsgrupp: EU-länderna som är emot koldioxidpolitiken är Polen, Malta, Litauen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Estland, Lettland och eventuellt fler. De samarbetar, men har nog varken hemsida eller kallar sig något gruppnamn. De lär dock kunna sänka klimatpolitiken utan hemsida, dock.
  Al Gore: Om du följer klimatvetenskapen vet du att allt fler arbeten publicerats de senaste åren som motsäger delar hypotesen. Det är också en starkare skeptisk röst numera som ser till att allmänheten får kännedom om dessa forskningsresultat. Jag har varit engagerad i debatten i tio år nu, och bara för några år sedan skulle vi inte den öppna debatt som nu äger rum.
  El: De avreglerade marknaden har höjt elpriset, ja, men utsläppshandeln har bidragit rejält, och hotar att ännu mer bidraga, till höjningen. Det förvärrar problemet och katalyserar utflyttningen av industri.
  Vinster: Klimatskattehöjningar på energi har starkt bidragit till energi- och oljebolagens vinster med sk ”windfall profits”.
  Kris: Att med klimatpolitik strypa tillväxt och investeringsvilja genom främst ökade energipriser (och därmed ökade priser på allt som tillverkas, odlas och transporteras) är mycket olyckligt på väg i in en lågkonjunktur redan förstärkt av finanskris.

 41. Peter Stilbs

  thomass: Termisk utvidgning av havsvatten ger ythöjning. Det skulle också avsmältning av Grönlands och Antarktis glaciärer göra – men uppskattningen f.n. är att det rör sig
  om hundradels mm per år – och man vet inte om det är + eller -.  Smältning av havsis ger +-0 enligt Arkimedes princip.

 42. 00

  Angående Källéns nya dator så dröjer det säkert innan de kan utnyttja beräkningskapaciteten fullt ut. Parallellisering över 10.000 kärnor låter som en utmaning där de mest problem kan ställa till det.

 43. Thomas

  L, så länge man nöjer sig med att ”nämna siffror” kan man få vilka resultat som helst. Hur tänkte du dig mer praktiskt gå tillväga för att utrota svälten i t ex Burma?
  Steve, matpriserna steg framför all pga ökat oljepris. Även den ökande användningen av biobränslen berodde på denna snarare än på något miljöintresse.

 44. L

  Thomas, om vi bortser från politiska implikationer så kan man komma rätt långt med t ex 7.000 miljarder kronor. Sen finns det väl ingen som idag kan värdera vad som ska vara direkt nödhjälp eller hjälp till utveckling i varje enskilt land. Men vi vet att det behövs mer pengar och att varje krona gör verklig nytta, till skillnad från dom som försvinner i koldioxidens namn…

 45. 00

  L
  Varför skulle vi veta att varje krona i bistånd göra verklig nytta? Sidas egna revisioner brukar väl hitta många exempel på motsatsen?

 46. L

  oo, du pratar om korrupta eller kriminella avarter, jag pratar givetvis bara om pengar som används till det dom är avsedda för. Vet du bättre vad den koldioxidskatt du betalar används till?

 47. 00

  Inte bara korruption även om det förekommer alltför ofta. Många projekt leder till kortsiktiga effekter som upphör när pengarna sinar. Den egna företagsparken förlorar i livskraft istället för tvärt om.
  Jag stöder också gärna ökat bistånd, bara man kan visa att det ger bättre effekt än i dag.
  Vad koldioxidskatter används till är lika odefinierbart som vad andra skatter som går rakt in i statsbudgeten används till. Staten behöver pengar, hur mycket kan man ha olika åsikt om, men utanför den politiska retoriken går det sällan att matcha intäkter mot utgifter.

 48. L

  Exakt hur bistånd ska skötas är en annan fråga, men man får inte kapitulera på grund av dåligt skötta projekt. Världens Barn-kampanjen som pågår just nu ger UNICEF möjligheter att göra en hel del nytta:
  http://www.unicef.se/for-varenda-unge/detta-gor-unicef

 49. 00

  Alla som äskar pengar brukar ange behjärtansvärda ändamål, det ligger i sakens natur. Så också med UNICEF.
  Det som inte står på sidan du länkar till är hur stor andel av deras budget som slutligen hamnar i fickorna hos nödställda barn, eller hur många färre barn som får skolgången betald av lokala myndigheter därför att det finns en förväntan om att biståndsorganisationer skall stå för notan.
  Att kräva att bistånd används på bästa sätt är inte kapitulation, dumdristig förnöjelse i att skänka utan att veta till vad må vara det.

 50. L

  Då får vi hoppas att du inte var dumdristig i TV-soffan i helgen och skänkte bort en surt förvärvad 100-lapp…

 51. 00

  Jag tittar ytterst sällan på TV, så det är nog inte rätt kanal om man fiskar efter mitt stöd. 🙂

 52. Labbibia

  Följer med intresse debatten på den här sajten. Som ”vanlig svensk” var jag tidigare extremt oroad av de prognoser eller ”scenarier” IPCC och Al Gore predikar. Men ju mer man sätter sig in i problematiken, ju mindre troliga förefaller ju katastrofscenarierna/ prognoserna vara?
  Lite tråkigt dock att i just den här tråden se så mycket pajkastning och retorik.
  En liten fundering. I filmen ”The great Global Warming swindle” nämner någon av de före detta IPCC-vetenskapsmännen (en Amerikansk professor, John Christy?), att koldioxidhalten stiger EFTER att temperaturen höjs och inte tvärt om, som ju Al Gore hävdar. Sen säger han något som jag finner mycket intressant, nämligen: Att det (sambandet mellan stigande temperaturer och stigande CO2-halter) ”laggar”. Alltså, att på grund av att oceanerna är  så enormt stora så får en temperaturhöjning på planeten en höjning av CO2-halten i atmosfären en fördröjning med ca 800 år……….Vilket han visar med diagram som sträcker sig  många tusentals år tillbaka i tiden. Kan inte låta bli att tänka tanken då……för  ca 800 år sedan hade vi ju den senaste värmeperioden……? Och det ”laggar” alltså ca 800 år enligt Professor John Christy.
  Mvh Labbibia
  Nån som vet nåt om det? 

 53. jim

  Ja jag håller med dig Daniel. Det var verkligen en hafsig artikel. Klimatskeptiker brukar vara ganska slipade när de lägger ut dimridåer.  Tex så skriver de nu (för att att vinna poäng på människors rädsla i stundande lågkonjuktur):
  ”Den planerade klimatpolitiken kommer inte att påverka jordens temperatur. Men för oss i Sverige kommer den att kosta oss jobben, för dem i fattiga länder gäller det livet.”
  Kosta oss jobben? hmm.. Det går ganska bra för Värmepumptillverkare, Bergvärmebranschen och inte minst tillverkare och exportörer av solpaneler. Nån ska ju bygga och driva och tjäna pengar på våra vindkraftsparker också.  Och vad gäller bilbranschen så funkar det hyfsat bra för små bräsnlesnåla modeller (oftare från Asien än Sverige, tyvärr), vilket Volvo inte riktigt kunnat förse oss med.  Att Volvosuvarna inte säljer längre i USA kan väl bara Volvo dömas för och inte Al Gore! Men tycker man om att bränna dyr olja och skicka slantarna i fickorna på regimer i länder med ganska komplicerat politiskt styre, så får man ju välja att tycka det då och hoppas på att det på nåt mystiskt sätt ger fler jobb här hemma. Kanske de pengarna som detta bör generera i så fall kan gå till fjällnäringarna som är, för att använda författarnas ord, på fallrepet. Och sen..”I själva verket är Arktis och Antarktis isar sammantaget opåverkade”. Detta är ju inget annat än rent svammel. Är det något man är säker på så är det väl att både Arktis och Antarktis smälter som tusan och detta till och med inför våra ögon. Sen blir jag orolig när författarna säger att Arktis är en inlandsis, detta är ju lika vansinnigt det.
  Jag beundrar den energi ni sk klimatskeptiker lägger på en fråga som redan är avgjord och som samtliga politiska partier söker lösningar på. 
  En medioker artikel blev det och denna site är lika menlös. Men eloge till Maggie att du lyckades med bedriften att publicera detta i Svd och att du även låter mig får kommentera detta på den här sidan, det hör inte till vanligheterna på den här typen av sajter!

 54. Labbibia

  Ber om ursäkt, Ian Clarke heter han, professorn. 

 55. Stellan

  ”Det är också intressant att veta att Peter inte tillhör dem som tycker att man skall vänta med åtgärder tills man har bättre kunskaper, han vill avbryta forskningen så vi slipper få några mer obekväma fakta.”
  Nej, Thomas. Det är AGW-hysterikerna som tycker vi ska sluta forska. ”The debate is over!”, som du kanske minns…
  Peter tycker förmodligen att vi ska satsa pengar på riktig, vetenskaplig, forskning. Inte politisk propaganda.

 56. Jerker Andersson

  Så Al Gore kommer till ”stan”.
  Jag noterade just att min favoritkanal också har kört ner sig i klimatträsket. Det gäller RIX FM som har lanserat Gröna knappen där man bla kan vinna biljetter till Al Gores föreläsningar.
  Visst man ska tänka på miljön, men det där klimattramset har jag fått nog av för tillfället. Jag blir tillräckligt bombad av hjärntvättande reklam från andra håll. Det räcker mer än väl för mig.
  Tack för den här tiden RIX FM, nu överger jag kanalen för andra alternativ.

 57. Steve

  Thomas # 43 är som vanligt (omotiverat) rätttänkande:  ”Matpriserna steg framför all pga ökat oljepris. Även den ökande användningen av biobränslen berodde på denna snarare än på något miljöintresse.”
  Guardian 4 juli 2008:  ”Hemlig rapport:  Biobränslen orsakade matkrisen.  Intern Världsbanks-studie ett slag mot biobränsle-driven. — Enligt en konfidentiell Världsbanks-rapport som Guardian erhållit har biobränslen tvingat upp globala matpriserna med 75% – långt större andel än tidigare beräknat…  Siffran motsäger emfatiskt USA-regeringens ord att biobränslen bidragit mindre än 3% till matprisökningen.”
  http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
  Economist 21 juni 2007:  ”Biofuelled”  –  ”Högre spannmålspriser, ’agflation’, har börjat öka vår matkostnad   …orsaken är att allt mer spannmål används till biobränslen  
  ….efterfrågeökningen på spannmål för mänsklig konsumtion har i decennier varit avtagande  …efterfrågan på spannmål till foder har stadigt ökat  …efterfrågan för biobränslen däremot rusar nu i höjden.  Mängden spannmål för etanol har tredubblats i USA sedan 2000;  etanolfabriker använder nu en femtedel av landets spannmålsskörd. 
  http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9378875
  NPR (National Public Radio), USA, 11 april 2008:  ”Efterfrågan på etanol och andra biobränslen är en ’påtagligt bidragande faktor’ när matpriserna nu rusar i höjden i världen, säger Världsbankens president Robert Zoellick. …  De uppåtrusande matpriserna står överst på dagordningen när Världsbanken och IMF har sitt årliga möte i Washington. ’I Bangdladesh tar en tvåkilospåse ris nu halva dagsinkomsten för en fattig familj’, sade han.  ’Priset på bröd har där mer än fördubblats.  Fattiga i Jemen lägger nu mer än en fjärdedel av inkomsten bara på bröd.’
  Världsbankens prognos är att matpriserna förblir höga eller blir ännu högre under kommande år, och att biobränsle då är en väsentlig bakgrundsfaktor.”
  http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=89545855

 58. 00

  Jag hör också ibland på RIX FM på väg till jobbet, men man måste ta det för vad det är.
  En morgon fick de frågan vilka grundämnen vattenmolekylen bestod av och ingen av programledarna kunde svara.

 59. Den här sortens inlägg av Stockholmsinitiativet och svar av Källen tillför inget nytt och känns som tämligen meningslösa. Hela dialogen skulle kunna ha kopierats från ett år sedan. Kan inte Stockholmsinitiativet tillföra något nytt själva? Kan inte Källen tillföra något eget, eller betalas han av universitetet för att läsa högt ur IPCCs rapport?

 60. L

  Lars B, jag håller med, det var inget nytt för oss som följer debatten. Men det finns åtskilliga som inte ens upptäckt att det existerar en debatt. I min kommun visar man Al Gores film för ungdomarna som om den vore sanning. En film som IPCC aldrig själva skulle kunnat stå bakom. Om jag minns rätt var IPCC  också tveksamma till Gore och filmen ända tills Fredspriset kittade dom samman…

 61. Mats Frick

  Maggie trösta mig! Min insändare till Synpunkt som svarade på er Brännpunkt blev refuserad! Censur god damned it! Den gick så här:
  ”Svar till Stockholmsinitiativet 13 oktober 2008
  Om igelkottar och rävar i en varmare värld
  Återigen rullar svenska klimatskeptiker ut sina argument för att rädda oss alla från vår okunnighet. För den intresserade kan inlägget vara en kul övning i källkritik och jag uppmanar den som är hågad att finna de vetenskapliga beläggen bakom lapptäcket av argument. Om man istället ser inlägget ur ett bredare perspektiv är det intressant att betrakta den grundläggade strategi debattörerna anlägger. Professor Philip Tetlock vid Berkeley har under många år forskat kring omdömeskraften hos människor som uttalar sig i policyfrågor och placerar dessa i två generella kategorier: igelkottar och rävar. En igelkott knyter som regel sina omdömen till en enda förklaring av världen och försvarar denna till sista blodsdroppen. En räv agerar pragmatiskt och utmanar sitt omdöme om situationen så kräver. Baserat på hur saker och ting verkligen föll ut visade det sig att rävarna oftast hade ungefärligt rätt medan de flesta igelkottarna hade spektakulärt fel och några få hade spektakulärt rätt. Tonläget i nämnda inlägg visar på relevansen för Tetlocks tankar i klimatfrågan. Ställ dig gärna frågan om man bör lyssna på Al Gore, men låt denna fråga gälla även för ’Stockholmsinitiativets’ utsagor.”
  Jag antar att de vill ha knytnävsslag och inte analys 😉
  PS Kolla in Philip Tetlock här. DS

 62. L

  Mats, var inte ledsen, det var nog bara bra att du blev refuserad…

 63. Christopher E

  Jim, du skrev:
  ”Är det något man är säker på så är det väl att både Arktis och Antarktis smälter som tusan och detta till och med inför våra ögon.”
  Nej, det gör de inte. Du har lyssnat för mycket på politiker istället för riktiga data. Det finns en mängd studier som försökt bedöma massbalansen för fast is på Arktis och Antarktis och kommit till olika resultat. Sammantaget lutar det åt en svag avsmältning i norr och en tillväxt i söder. För Antarktis del är jag ganska övertygad om att du blandar ihop den lokala uppvärmningen av Antarktiska halvön med resten av kontinenten. Som helhet finns där alltså ingen dramatisk smältning.
  Ovanstående överraskar dig säkert, men om du begrundar att världshaven nu sjunkit i två år förstår du kanske att det inte kommer mycket smältvatten.
  Var står det att Arktis är en inlandsis? Arktis innehåller en rejäl inlandsis och många andra stora glaciärer, vilka alla är av intresse i sammanhanget. Det är inte bara Grönland, om det är det du menar.
  Menar du verkligen att klimatfrågan är avgjord bara för att några politiker agerar och sprider retorik? Vetenskapligt är den definitivt inte avgjord så länge som jordens atmosfär inte beter sig som den ”ska” enligt globala uppvärmningshypotesen.
  Det här med jobb är svårare. Visst har några fått jobb med bergvärme och liknande, det stämmer, men det kompenserar knappast de jobb som går förlorade på grund av minskad köpkraft och utflyttning av industri på grund höga energikostnader. Vindkraft är ett dåligt exempel på samhällsvinst, eftersom denna är kraftigt subventionerad. De ”vinster” exploatören gör försvinner samhällsekonomiskt när vi andra via skatter ska betala för ström som kostar flera gånger mer att producera. Vindkraft är mycket dyrt.
  Sedan är det roligt att du uppskattar att blogginnehavaren här låter dina kritiska åsikter är välkomna. För dem som försöker påpeka felaktigheter på klimatkatastrofreligiösa sidor är livet betydligt tuffare.

 64. Christopher E

  Mats: Jaha, Al Gore är alltså en igelkott som hårt knutit sitt omdöme om klimatet till en enda förklaring (CO2) och Stockholmsinitiavet är rävar som är mer öppna för alternativa förklaringar… 😉

 65. L

  Antarktis tillväxt lär bidra till att haven sänks med 1 mm per år just nu…

 66. Mats Frick

  Christopher E – Verktygen ligger på bordet för alla att använda på sitt sätt 😉

 67. Mats Frick

  Glömde skriva: kolla även in Philip Tetlocks bok ”Expert Political Judgement: How good is it? How can we know?

 68. thomass

  Peter Stilbs, jag roade mig med att räkna själv:-) Istället för att lyssna på andra. Det stämmer att 4,5 cm mycket väl kan bero på uppvärmningen av havet.
  Jag noterar att ni skriver i samma artikel: ”vart temperaturkurvan pekar är mer oklart då temperaturerna legat still eller sjunkit något under de senaste tio åren”
  Innebär det att du anser att temperaturen under denna period ökat med ca 1 grad eller inte? Vilket enligt min överslagsberäkning är vad som krävs för denna höjning. Då har jag räknat med en temperaturhöjning ner till 10% av medeldjupet på have, alltså ca 380 meter. Inge exakt vetenskap, medges. Men 4,5 cm gäller de senaste 15 åren. Om ingen höjning skett de senaste 10 måste det ju skett mycket på 5 år? Eller är det is som smält trots allt ?
  Men slutsatsen måste alltså vara att du anser temperaturen ökat? För du misstror väl inte Nasa då de har mätt med samma serie satelliter som du hänvisar till för molndata.
  Så Stilbs, om du kan bestämma dig för om temperaturen ökat eller inte så kan vi ju ta det från där? För du är väl inte lika motsägelsefull som Al Gore eller?
  Christopher. Jag är skeptisk till havsnivådata som är gammal. Dessa data är relativt nya och tagna på en global skala, inte bara vid kusterna. Jag följer de vetenskapliga framstegen, och jag kan inte se att de motsäger Al Gore i större och större utsträckning. kan du ta något exempel? Att han hade demogaogiska överdrifter än en sak, men at vetenskapliga tidskrifter (av rang) skulle påvisa mer och mer felaktigheter har jag inte sett. Exempel mottages tacksamt.
  Chrispoher du skriver: ”De avreglerade marknaden har höjt elpriset, ja”
  Håller inte med dig. Det är på grund av att de inte avreglerat marknaden utan att staten reglerar prissättningen som konkurrensen inte fungerar. Jag har beskrivit detta förrut hur priset alltid sätts till dyrast producerad el. I en sann konkurresnutsatt marknad skulle priset aldrig kunna sättas på detta sätt.
  ”I själva verket är Arktis och Antarktis isar sammantaget opåverkade och havsytans höjning har varit försumbar det senaste decenniet.”
  Och antarkitska halvöns kollaps är helt ointressant? Rekord lite is på Arktis? Massor av bevis på kraftigt minskade glaciärer globalt?  
  Vem är det som ägnar sig åt demogogiska överdrifter nu?

 69. Peter Stilbs

  thomass:
  Vi har diskuterat flera ggr redan is på Grönland + Antarktis – avsmältningen är i stort noll – motsvarande en havsyteförändring på hundradels mm per år. Plus eller minus vet man inte ens.
  Re temperaturer, så talar man om lufttemperaturer – och vad gäller havsytehöjning så verkar den ha pågått ganska oförändrad i mer än 100 år.  Kanske haven blivit varmare under samma tid , men de mängder med intelligenta bojar man lade ut för några år sedan visar till mångas förtret på en avkylning, snarare än en uppvärmning.
  det är svårt att kvantifiera havens temperatur, med alla strömmar och skiktningar man har.
  Själv tror jag på att havsströmmarnas mönster är den dominerande klimatpåverkande faktorn på Jorden på kortare tidsskalor än de kosmiska (banor, lutning etc).
  Någon påstår också att planetbanornas mönter i vår närhet kan påverka havsströmmarnas mönster  – har inte sett skriften.  Verkar mysko

 70. Ingemar

  Noterar att Erland Källén inte säger så mycket om själva sakfrågan utan bara skriver ””Författarna till dagens Brännpunktsinlägg, med anledning av Al Gores
  Stockholmsbesök i veckan, påstår att IPCC är ett politiskt ­organ och
  att klimatmodeller ”saknar stöd i verifierbar vetenskap”.
  Dessa påståenden är felaktiga och visar att artikelförfattarna saknar
  kontakt med aktuell klimatforskning.”
  Det måste kännas skönt att som forskare veta att man har rätt och att det bara är stollar (som man inte behöver bemöta) som tycker annorlunda.

 71. thomass,
  det finns mera du kan roa dig med att räkna själv (bra idee!). Ladda ner Hadcrut data (kan nås via http://www.climate4you.com). Där kan du anpassa en linjär trend med en temperaturökning av 0,44 grader per 100 år. IPCC förespår en temperaturökning från CO2 enbart, utan positiv feedback, av 0,7 grader/100 år. Min slutsats av denna enkla övning är att antingen är CO2 överdriven som växthusgas eller så dominerar en negativ feedback. Det är fakta som måste föras fram. Kan Stockholmsinitiativet ta initiativ till detta?

 72. Christopher E

  Thomass: Det är inte jag som överdriver här. Antarktiska halvön är bara en relativt liten del av kontinenten. Den har inte kollapsat, utan haft en lokal uppvärmning som inte är kopplad till någon global växthuseffekt utan sannolikt till havsströmmar. ”Rekorddatat” för havsis på Arktis har inte med havsytehöjning att göra, och jag berörde det inte heller. Men du bör i vilket fall känna till att denna serie bara är från 1978. För 70 år sedan var Arktis varmare än idag när inga satelliter fotograferade. Hur mycket havsis var det då?
  Glaciärer är tröga system och reagerar fortfarande på återhämtningen från lilla istiden. Det är därför helt naturligt att många av dem minskar i utbredning. Den utbredning som minskar idag tillkom under lilla istiden. Under medeltiden var glaciärerna mindre än idag. Glaciärminskning är inget bevis för någon antropogen uppvärmning.
  Havet har, som både Peter och jag tidigare påpekat, stigit mest på grund av termisk expansion, då avsmältningen är ganska liten. Mycket riktigt har också havsytehöjningen gått över till sänkning de senaste åren när både atmosfär och havsvatten kylts av. Det om något borde väl avliva myten om den snabba avsmältningen. Detta är från det mest moderna TOPEX-datat. Visst är äldre data av mindre upplösning, men under så långa perioder som 70 år eller mer får man ändå en hygglig trend. Någon hotfull acceleration i modern tid finns inte att se.
  Al Gores felaktigheter är egentligen ett för stort ämne för en liten bloggkommentar. Exempel? Tja, att hävda att stormar och översvämningar blivit fler (felaktigt) genom att använda kostnadsbaserad försäkringsstatistik, ljuga om malaria, havströmmar, orsak och verkan temp/CO2, forntida klimat, drunknade isbjörnar, flyende öbor osv osv. Att kalla allt detta för ”demagogiska överdrifter” är att vara väldigt snäll mot Gore. Vill du veta mer felaktigheter i detalj så finns det bra genomgångar att finna själv på nätet.
  Exempel på kritik mot AGW: Tja, påvisande att värdet för återkoppling är fel för vattenånga och moln, att fingeravtryck för AGW saknas i troposfären, att socioekonomiska faktorer överdrivit temperaturen som används för modellkalibrering, att naturliga faktorer överskuggat effekten från CO2 i ett decennium (trots att naturliga faktorer tidigare fnysts åt), att uppvärmningen nu ligger 0,3 grader under förutsägelserna, att golfströmmen inte kan stanna eller vända, att hockeyklubban gått från grundbult i TAR till falsifierad, att permafrost och inlandsisar tidigare överlevt tusentals år med flera grader varmare än nu… för att ta några saker.
  Som sagt, för långt för små bloggrutor…
  Men jag vill ge dig rätt på en punkt. Jag var otydlig på en punkt. Det är inte avregleringen i sig som höjt elpriset, utan det misslyckade vis den hanterats på. Bristen på konkurrens, ja. Det ändrar dock inte det faktum att utsläppsrätterna hittills bidragit till ca 30% av prisuppgången, och snart kanske betydligt mer, tyvärr. Vilket skadar jobb och ekonomi.

 73. Gunnar Littmarck

  Håller fotsatt Mats Frick för den i särklass, briljantaste debattören.
  Är Mats släkt med chefredaktören på håhåjaja blaskan, ber jag honom, upplysa eller föreslå entledigande.
  Bara ytterst få, kan alltid allt…
  Som tur är, lär jag fortsatt var dag, och minns som regel något…

 74. Claudius

  Hej, jag har varit bortrest ett tag och saknat uppkoppling till nätet. Läste med beundran Stockholmsinitiativets inlägg måndag 13/10 i SvD. Måste gå med i S-initiativet. Och så ville jag lämna en kommentar till debattartikeln på SvD:s webbsida, men det går inte, för just denna artikel har fegisarna på tidningen inte lagt ut!! Men i princip alla andra finns där, för kommentarer. Varför? Förklaring: dom kanske tror på Erland Källéns taffliga ”genmäle”?

 75. Claudius

  Sorry, jag hade fel om SvD – artikeln stod inte bland insändare utan på Brännpunkt. Tyvärr kan inga kommentarer postas längre.

 76. Mållgan

  Tack så mycket för debattartikeln, men när kommer Stockholmsinitiativets forskningsresultat publiceras i sin helhet i den vetenskapliga pressen?

 77. jim

  Christoffer E:
  Du har ingen aning om jag lyssnat på politiker eller ej, och att det i så fall skulle stå i konflikt med de ”riktiga data” du säger dig vilja framhålla är ju bara din egna subjektiva syn på saken.
  Om du tycker att arktis is, som på sommaren krympt med mer än 40 procent av sin storlek (två miljoner kvadratkilometer, en yta fem gånger större än Sverige) på 30 år är en svag avsmältning och att Grönlandsisen både spricker kalvar tiotals kvadratkilometer så får du nog tycka det. Visst växer vinterisen på arktis fortfarande till sig till nästan normalstor utbredning, men den har förtunnats och de senaste åren är det 1000-årig is som försvunnit, vilket göra att nettoavsmältningen accelererar för varje år.
  Satellitbilderna från nationella snö och isdatacentret vid Colorado University i Boulder finns.
  Bara för att Antarktiska halvön förlorar miljarder ton is, så kan jag inte säga att Antarktis smälter, menar du?
  Sth initiativet försöker säga att havsytan inte höjts och att det beror på att Arktis och Antarktis är opåverkade, vilket är tokigt. Majoriteten av världens isar finns fortfarande i Antarktis och Grönlands inlandsisar och Nordpolens is kommer inte höja havsytan när den smälter eftersom den redan ligger i vattnet. Man kan inte kalla hela Arktis för en inlandsis, Grönland som är en del av Arktis är en inlandsis, vilket maggie m fl verkar ha ändrat i aftonbladet.
  Christoffers fråga:
  ”Menar du verkligen att klimatfrågan är avgjord bara för att några politiker agerar och sprider retorik?”
  -Ja, avsmältning av polarisarna och majoriteten glaciärer, upptinande av permafrosten, tempökning på 1 grad i Sverige sedan 1975 parallellt med exponentiell ökning av fossila växthusgaser från kol och oljeförbränning samt frånvaron av ökad solintensitet gör mig böjd att ha den ståndpunkten. Sen ser jag det inte på det viset att det skulle vara därför att ”politiker agerar och sprider retorik”. Men jag vet inte om du tyckte Montrealfördraget på 80-talet kom till genom liknande propaganda från ozonfanatiker?
  Christoffer: ”Det här med jobb är svårare. Visst har några fått jobb med bergvärme och liknande, det stämmer, men det kompenserar knappast de jobb som går förlorade på grund av minskad köpkraft och utflyttning av industri på grund höga energikostnader.”
  -Nu är det nog så att Sverige och EU överhuvudtaget har svårt att konkurrera med Kina och Indien, eftersom vi vill (tror jag) leva i ett någorlunda hyfsat samhälle. Här kostar naturligtvis löner, försäkringar, arbetsmiljö och semester et cetera företagen lite mer, eftersom detta många gånger inte existerar på saamma sätt i t.ex. Indien. Dessutom vill vi inte här att de förorenar alltför mycket, vilket betyder att de måste hålla sig inom vissa regelverk, vilket kostar mer än om de skulle slippa allt detta. Så här har det varit långt innan klimatfrågan blev het, vi kommer aldrig kunna konkurrera med låglöneländer så länge de inte ställer samma krav på mänskliga rättigheter och driver verksamheten på miljömässigt sätt. Om företagen flyttar pga höga energipriser, så beror det snarare på rekordpriser på olja. Fler företag inför miljöledningssystem för att bli mer energismarta och det utvecklas energisnålare produkter hela tiden. Klimatsmart är ett varumärke som säljer och miljoner villaägare har eller kommer att byta till någon förnyelsebar energikälla. Själv värmer jag upp min villa med luftvärmepump och vindel. Det är absolut billigare än köra olja och konventionell el.
   
  Christoffer: ”Vindkraft är ett dåligt exempel på samhällsvinst, eftersom denna är kraftigt subventionerad. De “vinster” exploatören gör försvinner samhällsekonomiskt när vi andra via skatter ska betala för ström som kostar flera gånger mer att producera. Vindkraft är mycket dyrt.
  -Jasså? Har du siffror på det? Gärna såna som räknar in indirekta samhällskostnader som luftvägssjukdomar, transporter och varför inte saneringskostnader och kostnader för säkerhetskontroller.
   
  Sedan är det roligt att du uppskattar att blogginnehavaren här låter dina kritiska åsikter är välkomna. För dem som försöker påpeka felaktigheter på klimatkatastrofreligiösa sidor är livet betydligt tuffare.
  -Vilka sidor menar du?

 78. Olaus Petri

  Klimathysterins dogmer har likartad attraktionskraft som socialismens dito. De är också uppbyggda på samma vis: Utan krusiduller avslöjas var skurkarna står att finna. Allt är förenklat men polariserat, vilket gör det lätt att singla ut vän respektive fiende. Precis som vänsterbratsen tillfredställer därför klimathysterikerna ofta sina egon genom att peka finger på ”dom andra” (som minsann inte är lika medmänskliga, toleranta och humana som ”vi”).

  Alltid kan man misstänkliggöra någon. Anders fiskande påminner inte så lite om när vänsterbratsen skall tävla i medmänsklighet genom att se vem som kan hitta mest främlingsfientlighet i samhället. Ju mindre tydligt denna framträder hos ”studieobjekten” desto bättre. Tänk att vara den som hittar den mest svårdetekterade, underliggande, diskursiva eller intersektionella men ändå fasansfulla ”främlingsfientligheten”! Då råder det ju ingen tvekan om hur oerhört medmänsklig man är (jämfört med ”dom andra” förstås).

  Det spelar därför ingen roll vad än L svarar. Han har ändå inte rent mjöl i påsen. Även om L inte vet det själv så vill han inte att ”u-länderna” skall ha det bra.

  Precis som när någon säger ”att Kebab är gott” för att genast tillrättavisas av en vänsterbrat: ”Nu duger 'svartskallen'minsann”.