Sommarrepris om debatten mellan Roy Spencer och Scott Denning

Detta inlägg ägnas en repris av ett inlägg om en debatt mellan Roy Spencer och Scott Denning. Båda är välkända för TCS läsare, särskilt Roy Spencer, men förmodligen även Scott Denning som nyligen höll föredrag här i Sverige vid ett KVA-seminarium som var öppet för allmänheten.
UAH-gruppen med John Christy, Roy Spencer och William Braswell är alltid lika aktuell genom sitt värdefulla arbete med satellitmätning av den globala temperaturen. Men också genom att gruppen går sina egna vägar i fråga om hur man skall tänka vetenskapligt om klimatets utveckling. De menar som bekant att klimathotet är överdrivet eftersom så mycket av deras och andra klimatforskares resultat tyder på att klimatkänsligheten är låg.
Jag stötte nyligen på några artiklar som ger intressanta infallsvinklar på dessa frågor. De finns på sajten Science 2.0: Interview With A Global Warming Skeptic: Dr. Roy Spencer, Are Clouds The Main Cause Of Climate Change? och Scientists Face-Off Over Global Warming.
Det sistnämnda nyhetsinslaget bygger på en mycket läsvärd artikel av Stephen K. Ritter i tidskriften Chemical & Engineering News som publiceras av American Chemical Society: Global Warming And Climate Change.
Scott Denning kommer säkert alla ihåg som var på KVAs öppna seminarium Natural and man-made climate change: Open sessions. Mycket av det som Scott Denning sade på KVA finns med i debatten med Roy Spencer, inte minst hans okonventionella sätt att presentera hur koldioxidmolekylerna kan ta upp värmestrålning genom sitt sätt att vibrera (jag kallar det för Dennings krigsdans). Denning är bra på ett göra en förenklad, pedagogisk presentation av vetenskapliga begrepp men det finns en risk att det blir missvisande och Spencer får korrigera honom på ett par saker.
En sak som jag tycker är speciellt missvisande är när Denning menar att fördubblad koldioxidhalt ökar den värmestrålning som jorden mottar med ca 4 W/m2, en fyrawattslampa på varje kvadratmeter, år ut och år in. Så är det ju inte alls eftersom jorden svarar på den ändrade strålningsbalansen efter koldioxidfördubbling genom att öka sin temperatur och därmed sin utsrålning så att de 4 W/m2 kompenseras till en mycket stor del, se introduktionen om klimatkänslighet. Denna del av Dennings presentation anser jag därför är överdrivet förenklad så att den blir rent missvisande.
 
En vänlig debatt om klimatvetenskapliga kärnfrågor – Denning mot Spencer
History lesson 1988 2
En mycket intressant debatt från Heartlandkonferensen om klimatförändringarna finns på följande video:

July 19, 2011,  The Sixth International Conference on Climate Change was held in Washington, DC
(Siffrorna nedan i texten inom parentes anger minuter in i videon).
Både den IPCC-lojale Scott Denning och den skeptiske Roy Spencer är starka förespråkare för marknadsekonomi och båda förefaller att dela de politiska värderingar som Heartlandinstitutet står för. Debatten blev därför befriad från politiska motsättningar och kom så gott som helt att handla om de vetenskapliga frågorna. Här följer en recension med fokus på några centrala frågor.

Inledande anföranden

Scott Denning (ca 2:40) betonade att vi skall vara skeptiska, mycket skeptiska, till påståenden om att man måste lita till vad experterna säger i klimatfrågan. Vi kan i stället med vår egen hjärna förstå denna, med vårt sunda förnuft. Vi skall också vara mycket skeptiska mot påståenden att klimatfrågan måste avgöras med hjälp av komplicerade datormodeller, en myt då så mycket andra bevis finns enligt Denning. Ett annat sådant påstående som man skall vara skeptisk mot är att vi de senaste tio åren haft nio av de varmaste åren enligt mätningarna då detta inte bevisar någonting.
Klimatfrågan är enligt Denning en fråga om sunt förnuft, om energi in och energi ut. Denning menar att eftersom vi vet att ökade växthusgaser leder till att jorden får en ökad energitillförsel så säger helt enkelt sunda förnuftet att det måste bli varmare.
Roy Spencer (ca 15:00) höll med Denning om den uppvärmande effekten av växthusgaserna men påpekade att huvudfrågan är hur stor denna faktiskt är, hur mycket temperaturen kommer att öka av denna energitillförsel, dvs. klimatkänslighetens värde.
Han (ca 20:10) tog också upp svårigheten att förutsäga klimatförändringarna med datormodeller och illustrerade med hur James Hansens förutsägelser från 1988 alltmer avviker från observationerna. Se figur 1 som kommer från en skrift av John Christy.
I sista delen (ca 27:05) ger han den förklaring till klimatändringen som han föredrar, att en stor del beror på naturliga variationer orsakade av oceanen. Han menar att klimatsystemet är kaotiskt och när det gäller oceanen så kan tidskalorna för kaotiska förlopp vara från decennier till millennier. Han visar också hur PDO (Pacific Decadal Oscillation) kan korreleras till temperaturens utveckling.

Modellering med en enkel energibalansmodell

Denning (ca 41:50) använde resultat från en enkel så kallad box model (se ca 42:00) för att illustrera sina åsikter om faran med ökade koldioxidhalter i atmosfären. Det är samma typ av energibalansmodell som Spencer och Braswell använder i sin forskning och som även jag använde för beräkningen i figur 2, som diskuterats ett tidigare blogginlägg. Som Denning påpekar så är klimatfrågan helt enkelt en fråga om energi in och energi ut vilket innebär att den enkla energibalansmodellen lämpar sig för olika typer av övergripande what if studier (dvs. vad händer om det är på det ena eller andra sättet, figur 2 är ett exempel på en sådan frågeställning, vad händer vid hög jämfört med låg klimatkänslighet).
Spencer Hansen b fallen ver3

Koldioxiden och växthuseffekten

Denning ger i sin inledning bilden att en fördubbling av koldioxiden ger en ökad energitillförsel på 4 W/m2 som kommer att tillföra mer energi till jorden under lång tid, 365 dagar om året, år ut och år in. I själva verket svarar jorden, vilket Roy Spencer senare påpekar, med en temperaturökning som ökar värmestrålningen ut till rymden så att den närmar sig en ny balans (förutom den långsamma diffusionen av värme ner i djuphavet). Jämför mitt blogginlägg om klimatkänsligheten.
Man får vidare det intrycket av Dennings beskrivning (ca 41:00) att den ökade energitillförseln på grund av ökade växthusgashalter har uppmätts med satelliter. Men som Spencer påpekar i svar på en fråga från publiken (ca 52:20, där frågan börjar, hela svaret är mycket intressant där synpunkterna på återkopplingen från vattenångan också ingår) så är de 4 W/m2 från fördubblad koldioxidhalt en teoretiskt beräknad siffra. Den ändring som ökad koldioxidhalt orsakar i strålning från atmosfären är så liten att den hamnar inom felgränserna för vad man kan mäta med satelliterna.
Däremot, påpekar Spencer (ca 54:30), kan man med satellitmätningar validera själva växthuseffekten av koldioxiden (till skillnad från den ökade energitillförseln på grund av ökad koldioxidhalt). Man kan med satelliterna mäta tusentals band från koldioxidens IR-spektrum och man kan se att en stor del av banden är mättade (dvs. ökad koldioxidhalt kan inte längre påverka jordens energitillförsel). Men det finns också omättade band (både ca 55:00 och 61:45), vilket är en nödvändig förutsättning för att ökad koldioxidhalt skall ge en minskad värmestrålning ut i rymden från atmosfären (så som Spencer påpekar, argumentet att uppvärmning inte kan ske då koldioxidens effekt är mättad håller inte).
Man kan också (ca 61:45) enligt Spencer med satelliterna observera den så kallade pressure broadening i IR-spektrum (dvs. toppar i spektret breddas vid ökat lufttryck) som beror på koldioxidmolekylernas kollisioner med andra molekyler i luften, också detta en nödvändig förutsättning för att koldioxiden skall kunna värma eller kyla luften genom absorption eller emission av IR-strålning..

Återkoppling från vattenångan

Spencer påpekade (ca 55:25) här att radiosondmätningar (mätningar med väderballonger) av vattenånghalten i atmosfären tyder på att denna minskat med tiden i de högre luftlagren. Detta kan tolkas som en negativ återkoppling från vattenångan. (Se även svar på frågan från 52:20 och framåt).
Det är precis denna fråga som diskuteras i annat nytt blogginlägg av mig i anslutning till detta inlägg, Svante Arrhenius, IPCC och vattenångans förstärkande effekt.

Kanske den intressantaste frågan – vad som ändrar din åsikt

Båda fick från moderator (ca 34:35) samma fråga: Vad krävs för att du skall ändra din uppfattning, att klimatkänsligheten är låg och att klimatförändringen inte är problematisk i Spencers fall, och det motsatta i Dennings fall.
Båda byggde sitt svar på att temperaturen under omkring tio år knappast har ändrat sig, vilket vi diskuterat många gånger här på TCS bland annat i mitt inlägg om hur jag blev klimatskeptiker. Se även mitt nya blogginlägg Mer om temperaturens utveckling i anslutning till det här inlägget.
Spencers framhöll att det är märkligt att temperaturen nu inte ökar med tanke på all den koldioxid som vi pumpat ut i atmosfären. Hans svar var att om temperaturen åter börjar stiga om några år med samma takt som före sekelskiftet så skulle han bli tveksam. Men när senare Pat Michaels påpekade (ca 50:15) att denna takt tyder på en låg klimatkänslighet lade han till att takten i ökningen även måste öka för att han skall bli tveksam.
Denning svar var att han skulle bli tveksam av precis motsatt anledning, om temperaturen efter ett antal år i framtiden fortfarande inte har ökat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Martin

  De veckogamle miljöministern i Tyskland, Peter Altmaier, verkar oroad över klimatkänsligheten. Han har beslutat att fördubbla satsningen på solceller.
  Subventioner tillsammans med nödvändiga förstärkningar av kraftledningsnätet fram till 2030 har beräknats till 377 miljarder dollar, nästan dubbla Tysklands valutareserv.
  Tilläggsavgiften på hushållens räkningar för elström är i dag 31 öre per KWh. Angela Merkel har lovat sänka till 30 öre. Men en höjning till 86 öre blir nödvändig.
  Åtgärden bör påverka elpriset även i Sverige, åtminstone i elområde 4.
  Till och med Greenpeace rasar.
  http://www.spiegel.de/international/germany/german-solar-subsidies-to-remain-high-with-consumers-paying-the-price-a-842595.html

 2. Slabadang

  Pehr B!
  Speciellt tack för din noggrannhet i genomgången av argumenten.
  Att fokusera på vilka grunder den antagna höga klimatknsligheten vilar blir samtidgt att förstå vilken extremt låg trovärdighet denna tolkning/antagande är behängt med.
  Jag är 100% säker på att förstärkningseffekterna är en artefekt efter beställning. Det finns ingen som helst substans bakom antagandena och inga som helst observationer som stärker dem endast observationer emot. Utan förstärkningseffekter ingen CAGW ingen global regering, inget skäl att lägga miljarders miljarder på en massa ren ineffektiv gojja som sol och vind, inget behov av indoktrinering och skrämselporpaganda, inget behov av ”klimatsamordnare” ej heller någiot behov av ”klimatpolitik” eller ”klimatavgifter”, ”handel med utsläppsrätter” och ej heller någon Lena Ek.
  Nu har de ju lämnat ”Global warming” och döpt om skiten till ”hållbar utveckling” istället … kom å köp konserverad gröt mannagyn är slut vi har havregröt i massor! 

 3. Inge

  Att majoriteten av världens klimatforskare sägs mena att AGW är ett problem beror antingen på att det är så eller att de tjänar på att säga att det är så. Eftersom klimatforskningen omsätter ca 100 miljarder per år, drivet av AGW, så finns det definitivt en ekonomisk anledning att hålla uppe larmandet, även en karriärmässig anledning.

 4. Labbibia

  Inge # 3
  Du menar väl att ”…..de tror att det är så….”?
  Eftersom ingen vet om det är ett problem eller ej.

 5. Labbibia

  Stort Tack Pehr för debatten mellan Denning och Spencer! T o m den ”alarmistiske” Denning skulle ju förmodligen ”bannas” här i klimathotsdogmatiska Sverige som ”skeptiker”, men jag tycker att han framförde AGW-sidans argument på ett mycket sansat och vetenskapligt vis.
  Spencer behöver ju knappast recenseras, hans argument om varför man bör vara skeptisk var ju ”right on spot”. 

 6. Ingemar Nordin

  Pehr, tack för din noggranna genomgång av argumenten. Och de tål verkligen att repriseras! 🙂

  Inge #3,

  Uppenbarligen finns det många – både klimatforskare och andra – som drivs av en agenda. Dessa kan vara av olika natur. Men betydligt vanligare tror jag är auktoritetsargument + att det är så mycket ”lättare” (karriärmässigt, forskningsmedel, samvaron med kollegor) att hålla sig till AGW-teorin i IPCCs tappning. Att ifrågasätta den innebär ofta att man måste ge sig in i andras fackområden och komma med kritik.

   

 7. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom, kommentar : I debatten hänvisar  Denning till det sunda förnuftet och tar det som stöd. När Einstein kritiserades för att hans teorier skulle strida mod det sunda förnuftet replikerade han att  ”Det sunda förnuftet är bottensatsen av de fördomar vi fått i oss före 7 års ålder.” I Dennings fall måste man nog höja åldersgränsen med åtskilliga år, men nog har han fördomar om koldioxidens klimatpåverkan. Mvh, Håkan.

 8. Tålis

  Tur det finns några klimatforskare som Spencer som inte behöver avprogrammeras.
   
  Centern tycks förbereda sig för att hamna under 4 % vid nästa val. Den genuint okunniga Annie Lööf kom med ett utspel igår: C vill se Robin Hood-skatt på bilar.
  Robin H var ju som bekant en rövare som härjade i Sherwood, enligt legenden. Nu vill C införa en rövarskatt till. Bra att hon använder rätt namn på sitt skatteförslag….

 9. Christopher E

  Tålis #8
  Ur artikeln:
  ”ju smutsigare bilen är desto högre skatt får man betala”
  😀
  Ja, kom inte och säg att de som vill höja skatterna inte är uppfinningsrika! Gäller renligheten mer än bilar, tro?

 10. Håkan Sjögren

  Tålis # 8 : Om jag fattat rätt så tog Robin Hood tillbaka pengar från skattmasen, sheriffen, och gav tillbaka till de utplundrade. Därför anser jag att ordet RobinHoodskatt är missvisande. Mvh, Håkan.

 11. Tålis

  Ja Christopher E, och med ”smuts” menar stollan CO2. 
   
  Håkan Sjögren. Det är väl si & så med Robin H. Jag tänkte på att han var rövare. Men skulle vi ta din tolkning, kanske man skulle få skatterabatt när man köper en bränsletörstigare bil?
  Själv är jag emot alla subventioner och straffskatter…
   

 12. L

  Om Annie Lööf vill följa Frankrikes exempel så ska hon också ta bort all fordonsskatt till att börja med. Men det har hon väl ingen aaning om.

 13. Adolf Goreing

  Lite OT och långt, men det är så kul och tänkvärt att jag inte kunde låta bli. Dessutom är jag fysiker och känner igen argumenten från klimatologen. Håll tillgodo:
  Climatologist; I have a system of undetermined complexity and undetermined composition, floating and spinning in space. It has a few internal but steady state and minor energy sources. An external energy source radiates 1365 watts per meter squared at it on a constant basis. What will happen?
  Physicist; The system will arrive at a steady state temperature which radiates heat to space that equals the total of the energy inputs. Complexity of the system being unknown, and the body spinning in space versus the radiated energy source, there will be cyclic variations in temperature, but the long term average will not change.
  Climatologist; Well what if I change the composition of the system?
  Physicist; see above.
  Climatologist; Perhaps you don’t understand my question. The system has an unknown quantity of CO2 in the atmosphere that absorbs energy in the same spectrum as the system is radiating. There are also quantities of carbon and oxygen that are combining to create more CO2 which absorbs more energy. Would this not raise the temperature of the system?
  Physicist; There would be a temporary fluctuation in temperature caused by changes in how energy flows through the system, but for the long term average… see above.
  Climatologist; But the CO2 would cause a small rise in temperature, which even if it was temporary would cause a huge rise in water vapour which would absorb even more of the energy being radiated by the system. This would have to raise the temperature of the
  system.
  Physicist; There would be a temporary fluctuation in the temperature caused by changes in how energy flows through the system, but for the long term average… see above.
  Climatologist; That can’t be true. I’ve been measuring temperature at thousands of points in the system and the average is rising.
  Physicist; The temperature rise you observe can be due to one of two factors. It may be due to a cyclic variation that has not completed, or it could be due to the changes you alluded to earlier resulting in a redistribution of energy in the system that affects the measurement points more than the system as a whole. Unless the energy inputs have changed, the long term temperature average would be… see above.
  Climatologist; AHA! All that burning of fossil fuel is releasing energy that was stored millions of years ago, you cannot deny that this would increase temperature.
  Physicist; Is it more than 0.01% of what the energy source shining on the planet is?
  Climatologist; Uhm… no.
  Physicist; Rounding error. For the long term temperature of the planet…see above.
  Climatologist;Methane! Methane absorbs even more than CO2!
  Physicist; see above.
  Climatologist; Clouds! Clouds would retain more energy!
  Physicist; see above.
  Climatologist; Ice! If a fluctuation in temperature melted all the ice less energy would be reflected into space and would instead be absorbed into the system, raising the temperature. Ha!
  Physicist; The ice you are pointing at is mostly at the poles where the inclination of the radiant energy source is so sharp that there isn’t much energy to absorb anyway. But what little there is would certainly go into the surface the ice used to cover, raising its temperature. That would reduce the temperature differential between equator and poles which would slow down convection processes that move energy from hot places to cold places. The result would be increased radiance from the planet that would exceed energy input until the planet cooled down enough to start forming ice again. As I said before, the change to the system that you propose could well result in redistribution of energy flows, and in short term temperature fluctuations, but as for the long term average temperature…. see above.
  Climatologist; Blasphemer! Unbeliever! The temperature HAS to rise! I have reports! I have measurements! I have computer simulations! I have committees! United Nations committees! Grant money! Billions and billions and billions! I CAN’T be wrong, I will never explain it! Billions! and the carbon trading! Trillions in carbon trading!
  Physicist; (gasp!) How much grant money?
  Climatologist; Billions… Want some?
  Physicist; Uhm…
  Climatologist; BILLIONS!
  Climatologist; Hi. I used to be a physicist. When I started to understand the danger the world was in though, I decided to do the right thing and become a climatologist. Let me explain the greenhouse effect to you…
   

 14. Pehr Björnbom

  AG #13,
   
  Inte alls OT, debatten handlar ju precis om samma saker som Denning och Spencer diskuterar.
   
  För övrigt är ju resonemangen klart tänkvärda.
   
  Och sedan har vi slutpoängen 😀
   

 15. Thomas

  Adolf #13 Så kan det gå när folk pratar förbi varandra. Fysikerna har helt rätt i att utstrålad energi, dvs planetens svartkroppstemperatur, förblir konstant. Klimatologen å andra sidan är intresserad av temperaturen i atmosfären. Svagheten är att din dialog förutsätter att de båda är idioter som inte fattar vad den andre avser. När fysikern kommer in på effekten av förändringar i istäcket visar han i alla fall att han har en hel del att lära sig när han passerar förbi stadiet från en enkel svartkropp till ett klimatsystem. Det är dock rätt typiskt för en hel del fysiker att de tror sig vara bättre lämpade att förstå allt än experter på andra områden, så det är tyvärr realistiskt.
   
  Sen tycker jag det hör till god ton att ange källa när man knycker en sådan här text.

 16. Pehr Björnbom

  Thomas #15,
   
  Det är naturligtvis på skämt. Men i skämt finns det också allvar, så även här. I själva verket erbjuder detta skämt en förklaringsmodell som inte verkar orimlig.
   

 17. Pehr Björnbom

  För övrigt verkar många klimatologer i dag vara mer intresserade av temperaturen i havet eftersom denna bidrar till det så omtalade hotet om havsnivåhöjning.

 18. Thomas

  Pehr #16 Du menar förklaringsmodellen att klimatfrågan blivit ett område där en massa folk utan nödvändiga bakgrundskunskaper uttalar sig? Ja, det kan jag hålla med om.

 19. Pehr Björnbom

  Thomas #18,
   
  Du förstod nog vad jag egentligen menade men det är ju en känslig fråga … 😉
   

 20. Thomas

  Pehr #19Visst är det en känslig fråga att antyda att amatörer inte förstår sig på ämnet så bra även om deras självförtroende är gott.

 21. Pehr Björnbom

  Thomas #20,
   
  Jo, skämtet konvergerar ju just i detta att amatören (enligt ditt språkbruk) inser det lönsamma i att bli klimatolog …
   

 22. Pehr Björnbom

  Här är förresten en annan debatt där en fysiker (amatör ?) som blev klimatolog angriper en klimatolog som blev skeptiker:
   
  http://judithcurry.com/2012/07/02/garth-paltridge-held-hostage-by-the-uncertainty-monster/

 23. Tillbaks till ämnet lite grand.
  Jag hade hört Denning (iaf delar) tidigare, och blivit lite förvånad över hur lättviktig hans förklaringar är. Det är som han talar målande till gymnasieungdomar, snarare än att presentera vetenskap.
  Visst, han försöker vara pdeagogisk, men han kanske också inbillar sig att dem han talar till är bångstyriga gymnasister.
  Och han gör sig skyldig till både en del mindre och allvarligare felaktigheter samt kämpar ner halmgubbar (CO2 emits heat!). Hela den passagen är ett långt slag i luften, dessutom fyllt med felaktigheter, felaktig fysik.
  Delsvis sprungen ur föreställningen om att vissa gaser utgör en extra och konstant energikälla som strålar ned en motsv extra effekt, och gör det konstant 24/7 över hela jordklotet från pol till pol.
  (Jag är iaf hyfsat säker på att Denning inte själv tror/menar det så, men hans argumentation byggde på det, och många tokigheter kommer ur denna märkligt grova (och ofysikaliska) förenkling om extra forcing som anges i W/m²)

 24. Thomas

  Pehr #21 Hur har du lyckats missa upptäckten av något som i alla fall liknar Higgs? Fysiker har inte direkt ont om pengar, tvärtom finns mycket mer pengar där än inom klimatet. Dessutom slipper man dödshot och politiskt motiverade utredningar, ingen försöker stjäla ens epost och även om någon gör det lär ingen sitta och lusläsa efter citat att slita loss och man slipper få sparken om man uttalar sig ”fel” offentligt.

 25. L

  Thomas, skriv en bok om allt som drabbat er klimathotare..!

 26. Tålis

  Man kan hitta klimat/väderforskare som har något vettigt/intressant att komma med; även  i FoF: El Niño och La Niña – barnen som styr vår planet.
   
  Där skriver man om att torka/värme omfördelas, och inte ett ord om AGW/CAGW.
   
  Kort:
   
  Då och då tar jordens medeltemperatur ett skutt uppåt. Senast var det i början av 2010. Man kan också se att det plötsligt blev varmare 2005 och 2003, för att inte tala om jätteskuttet 1998.
  Det betyder egentligen inte att hela jorden blir varmare. Men temperaturen brukar mätas vid jordens yta, och där blir det varmare när värmen omfördelas i jordens största ocean, Stilla havet. Det är en omfördelning av gigantiska mått, som får effekter över stora delar av klotet. Den kallas El Niño och brukar omges av katastrofrubriker.”
   
  och vidare
   
   
  Men även om El Niño-cyklerna påverkar vädret i stora delar av världen, avgör de knappast om vår jul blir vit eller grön. För Nordeuropas del är det andra bokstavskombinationer än ENSO som spelar roll, som NAO (nordatlantiska oscillationen) och AO (arktiska oscillationen).
  Men dem vet vi ännu inte så mycket om. Efter snart trettio års intensiv forskning har vi fått god fysikalisk förståelse av hur havet och luften samverkar i tropiska Stilla havet. Men när det gäller våra breddgrader kan vi bara beskriva svängningar i luftens tryckskillnader. Havet på vår sida jordklotet är fortfarande terra incognita.”

 27. pekke

  Thomas #24
  Dödshot ?
  Menar du historien i Australien som visade sig vara en kvack, kvack, anka !?
  http://www.theaustralian.com.au/higher-education/climate-scientists-claims-of-email-death-threats-go-up-in-smoke/story-e6frgcjx-1226345224816
   
  Stulna mail ?
  Ingen vet fortfarande hur mailen från EAU kom ut, varken engelska polisen eller vi eller du.
  Kanske en whistle-blower ? 
  Men du vet säkert hur det gick till Thomas !?
   
  Skulle för övrigt vara intressant att få läsa de dryga 450 000 mailen som är kodade av visslaren.

 28. Gunnar Strandell

  Deming ska ha en eloge för att han tycker att vi själva efter vett och förmåga ska skapa oss en EGEN upfattning.
  Men det stämmer väl för nästan alla som läser och kommenterar på TCS?  

 29. pekke

  G.S. # 28
   
  Håller med !
   

 30. Tålis

  Gunnar Strandell, är du civilingenjör inom teknisk fysik? Kollade upp dig, när jag trodde du drev med mig. Du överdrev mina ev. kvalifikationer, så jag trodde så. De som driver denna sida, gör det bra mycket bättre än jag kunnat.
   
  Har en ”kompis” som är civilingenjör inom teknisk fysik. Han är otroligt mycket intelligentare än vad jag är, men socialt korkad. När vi hade knytis och hans hjortronsyltburk inte öppnats under festen, tog han hem den…

 31. ThomasJ

  Måhända (? – pending readers eye/filter…) kan nedan vara av intresse:
  http://www.spiegel.de/international/germany/german-solar-subsidies-to-remain-high-with-consumers-paying-the-price-a-842595.html
  Tufft för Deutschland… Och deras svallvågor drabbar svenska el-konsumenter via ’våra’ (100% odemokratiskt) av imbecilla politiker/-politokrater/handläggare fattade beslut rörande el-energiförsörjningen.
  Kommer bli ohemult DYRBART för var och en i Sverige som har ”två hål i väggen-tugget”…  men inte inser att där finns minst fyra hål i deras huvuden…  😉
  Mvh/TJ

 32. Tålis #30
  Om man väger in sunt förnuft, mod, och förmåga att ställa de rätta frågorna vet jag att du är mer intelligent än jag.
  Jag har fått utbildning enligt släktens nya traditioner. På 1800-talet hade jag blivit präst och fått religös övertygelse att föra vidare.
  Nu har jag istället fått en skeptisk hållning, på gott och ont.
  Dina inlägg gillar jag för att de då och då blandar frågor och optimism så att det känns ända in i märgen. Det känns äkta och träffsäkert, helt enkelt.
  Dina första diskussioner på UI var i mina ögon hänförande.
  Jag är rädd att jag lika ”korkad” som din kompis! 😉 
   

 33. Skogsmannen

  Tålis!
  Vad skall man anse om ett sällskap som inte öppnar en burk hjortronsylt?
  Ingen vidare referensgrupp, måste jag säga.
  Hoppas att ni numera befinner er i bättre sällskap. 🙂 🙂    

 34. Pehr Björnbom

  Thomas #24,
   
  Jag har inte missat detta med Higgspartikeln, varför tror du det? Det är nog för övrigt stor konkurrens om forskningstjänster där man får ägna sig åt grundforskning i fysik. Med tanke på skämtet vi diskuterar, vilka andra ämnesområden tror du vissa fysiker som inte klarar den konkurrensen försöker sig på för att kunna fortsätta forska?
   

 35. Tålis

  Du skogsmannen! Det kanske inte passade i sammanhanget! När öppnar du en hjortonsyltburk sist? Jag, vid våfflor… Du behöver inte nia mig.
   
  Gunnar Strandell, jag tror du är smartare än jag. Mitt IQ var 140 som ung, nu har det sjunkit till 127, enligt Mensas test. Min ”kompis” har/hade IQ >180.

 36. Skogsmannen

  Tålis!
  En vecka senast, passar även utmärkt till pannkakor även om våfflor givetvis är ännu bättre.
  Sen är det faktiskt så att olika rätter/tillfällen passar mer eller mindre bra till hjortronsylt. 🙂 🙂
  Kom igen nu med humorn Tålis, eller hänger det kvar för mycket från i går kväll.
  Nä nu var jag för j-la elak, lovar, skall hålla trut nu!      

 37. Tålis

  Kanske det, men ingen valde hjortronsylt och då bodde jag i Västerbotten.
   
  Igår, ska försöka förklara delvis det som gick snett då…

 38. Håkan Bergman

  Sylt eller sillburkar, skit samma, ett gammalt trick är att låta ungtjurarna slita sig svettiga på dom, sen glider man in och öppnar den med ett småleende. Finns en vetenskaplig förklaring till det där, men den behåller jag för mig själv!

 39. Skogsmannen

  Tålis!
  Bryter mitt just givna löfte men det kanske kan ursäktas, men…..
  Men jag är faktiskt uppvuxen i Västerbotten med ena foten i den akademiska världen och den andra foten i en annan lika god verklighet.
  Jag vet att det finns massor med folk i den ena verkligheten som inte förstår betydelsen av ordet käring (uttalas som det stavades med ett r) villket är (var åtminstone för 30 år sedan inom allmogen) ett etablerat uttryck för denne som en man lever med. Bland dessa var det förvånansvärt många som inte förstått finessen med Norrlands guld (i orginalutgåva) för att inte tala om åkerbär som, vad jag vet, endast finns naturligt förekommande i åkerbärsbältet som går från Västerbotten över till Österbotten samt i finsk likör.
  I övrigt behöver du inte förklara någonting för mig. Efter att ha flyttat söderut för 30 år sedan har jag haft god tid på mig att lärt mig ”sila snacket”.
  Men hjortronsylten förblir den delikatess den alltid varit…………  

 40. pekke

  Tållis #37 och andra.
  Har man med sig burkar med tillbehör så ska man öppna dom och sticka ner en sked eller gaffel så att folk kan ta, är burken inte öppnad så kommer ingen våga att öppna den !
   
   

 41. Tålis

  Jaha, du pekke är knytisexpert? Är man normal lämnar man den ev. oöppnade burken och kan kanske gräma sig över att man inte bidrog till festen. Aldrig man tar tillbaka sitt outnyttjade bidrag hem…
   
  Nä, nu ska jag sova. Nattinatti!

 42. Skogsmannen

  Pekke!
  Du har helt rätt, men (f-n det här är inte enkelt att uttrycka) inom vissa yrkesområden är social kompetens inte så viktig för yrkesutövandet.
  Umgås man med dessa får man bara lite tolerant och vidsynt samt hjälpa till med att öppna burken (och nu menar jag inte bara syltburken).    
  Därmed inte sagt att alla, inte ens en majoritet, som är verksamma inom insinuerade områden är socialt inkompetenta. 

 43. pekke

  Tålis # 41
  Nix !
  Jag är inte knytisexpert !!
  Jag har lärt mig att öppna upp de burkar, tillbehör som jag vill folk skall smaka av måste vara öppna och med sked/gaffel i stuckna så att det är lätt att ta !
   
  Tålis !!
  Akta dig för att anklaga folk !
  Jag har själv vissa sociala problem med att vara social som din tekniknördiga bekant, men har lärt mig att det går att lära sig !
   
  Det går inte att ställa ut en oöppnad burk och tro att folk skall öppna den på en grillfest, öppna den med en sked eller gaffel i så kommer folk att ta i från den.
  Jag är född jemte, men gillar inte för stenig hjortronsylt och i hela mitt 53-åriga liv har jag aldrig åte en surströmming !!
   
  Få se åm de bli nå i år.
  Knappast rätt på jamskta/jämskta..
   
   

 44. Slabadang

  Ny artikel om molnens negativa feedback!
  Från WUWT:
  Benjamin A. Laken Instituto de Astrofísica de Canarias, La Laguna, Spain, Department of Astrophysics, Faculty of Physics, Universidad de La Laguna, La Laguna, Spain
  Enric Pallé Instituto de Astrofísica de Canarias, La Laguna, Spain, Department of Astrophysics, Faculty of Physics, Universidad de La Laguna, La Laguna, Spain
  This work investigates the cause and effects of extreme changes in synoptic-scale cloud cover operating at daily timescales using a variety of satellite-based and reanalysis data sets. It is found that the largest sudden increases detected in globally averaged cloud cover over the last ten years of satellite-based observations occur following positively correlated shifts in the phase of the Southern Annular Mode (SAM) index. The associated pressure anomalies are found to generate frontal cloud formation over large areas of the South American continent, increasing regional cloud cover by up to 20%; these changes are correlated to statistically significant reductions in local temperatures of approximately −2.5°C with a +1 day time lag, indicating the SAM index is associated with large scale weather fluctuations over South America.