UAH juni 2012

UAH juni 2012
Nu har Roy Spencer publicerat resultatet för juni, +0,37 och här i mer detalj:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2011 1 -0.010 -0.055 +0.036 -0.372
2011 2 -0.020 -0.042 +0.002 -0.348
2011 3 -0.101 -0.073 -0.128 -0.342
2011 4 +0.117 +0.195 +0.039 -0.229
2011 5 +0.133 +0.145 +0.121 -0.043
2011 6 +0.315 +0.379 +0.250 +0.233
2011 7 +0.374 +0.344 +0.404 +0.204
2011 8 +0.327 +0.321 +0.332 +0.155
2011 9 +0.289 +0.304 +0.274 +0.178
2011 10 +0.116 +0.169 +0.062 -0.054
2011 11 +0.123 +0.075 +0.170 +0.024
2011 12 +0.126 +0.197 +0.055 +0.041
2012 1 -0.089 -0.058 -0.120 -0.137
2012 2 -0.111 -0.014 -0.209 -0.276
2012 3 +0.111 +0.129 +0.094 -0.106
2012 4 +0.299 +0.413 +0.185 -0.117
2012 5 +0.292 +0.444 +0.141 +0.033
2012 6 +0.369 +0.540 +0.199 +0.140

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hans H

  +0.540 …hmm det måste vara det som gör att våra kraftdammar behöver miljardförstärkningar p.g.a. klimatfrågan enl. Almedalingarna..undrar om kraftbolagen betalar själva eller vill ha hjälp av oss i egenskap av skattebetalare eller elkonsumenter ? Jag behöver lägga om taket p.g.a. skenande klimat och extremväder….får jag klimatstöd oc avdrag 🙂

 2. H H #1

  I TV i kväll berördes ämnet ”farligt” i samband med vattendammar.
  
I förhållande till antalet kWh som producerats är nog bioenergi det farligaste. Dr Indur Goklany som står FN-organet IPCC nära, har beräknat att mellan åren 2004 och 2010 har västvärldens behov av biobränsle, ”hållbart” och ”grönt”, orsakat 192 000 människors död.
  
Sedan kommer vindkraft, inte för många olyckors skull utan för att det producerat så litet elkraft.
  
Så kolkraft – eller hur?
   
  Vattenkraft har förorsakar ungefär 100 000 människors död de senaste hundra åren, men också producerat mycket elkraft.

  Säkrast, med statistik och eftertänksamhet, är nog kärnkraften. Harrisburg var västvärldens största olycka med 0 omkomna och skadade. Fukushima förra året, krävde två dödsoffer. Två gravida kvinnor var så rädda för strålning att de utförde abort men fostren var helt friska.
   
  Tjernobyl kan inte riktigt räknas in eftersom den tekniken inte finns i västvärlden. Men hjortar, rävar, harar, möss och växter i Tjernobyl mår utmärkt och ingen förhöjd frekvens av missbildningar och cancer kan iakttas.
   
  Okunskap och den rädsla som följer är nog den största faran.
  .
   

 3. Pelle L

  Bra observation Hans H #1
   
  Hittils har det rullat på utan några risker, men nu plötsligt kan kraftverksdammarna rasa i legio.
  http://www.svtplay.se/video/174637/6-7-19-30-textat
  Inslaget börjar 14:40 in i programmet
   

 4. Tålis

  Beskådar man oförfalskade temp-data som t.ex. satellitdata under deras period, kan man inte annat än förundras över det vita bruset. Det är i samma storleksordning som ev. trender som kan ritas. Vad betyder det och/eller hur kan det tolkas?
   
  Vidare kan man ana korta cykliska variationer som är större än ev. trender, typ ENSO. CO2, om det har någon betydelse, drunknar i bruset. Hur svårt kan det vara?

 5. Lars

  L Cornell i den hemska olyckan i Harrysburg dog ingen och ingen kom till skada .
   Jordbävningen och sunamin tog över 20000 mänskoliv i Japan , i Fukushima dog ingen till följd av strålningen .
   Räknat på producerad kwh så är kärnkraft det kraftslag som dödar minst mänskor kol , olja och biobränsle dödar mångdubbelt  så många mänskor .

 6. pekke

  Hans H
  Täck det med solceller så kanske du kan få nåt stöd.   😉
   
  Att många vattenkraftsdammar behöver översyn och ev. förstärkas kan nog bero på att de är gamla, hur många nya dammar har byggts de senaste 50 åren ?
  Vattenkraften får ju även de stöd från elcertifikaten, så en uppgradering av turbinerna ger ju några extra ören tillbaka per extra MWh som de kan producera.
   
  OT.
  Spotpriset på el har varit det dubbla i Danmark och svenska zon 4 mot övriga Sverige och Norge i dag, just nu är elpriset 20 öre i SE och 41 i DK.
   

 7. Skogsmannen

  Pelle L!
   
  Låter som att man försöker dölja att tidigare krav på dammsäkerhet varit för låga och att man nu rättar till dessa brister med förevändningen av ”pågående” klimatförändringar.
  Sker säkert i tyst överenskommelse mellan kraftverksföretagen och ansvarig tillsynsmyndighet. 

 8. L Cornell #2
  Jag har läst eller hört att Harrisburg ledde till att två kvinnor gjorde abort för säkerhets skull.
  Finns här en vandringslegend för att Kåberger och andra aktivister ska ha stöd för sina påståenden om kärnkraftens farlighet?
  För mig blir det bara allt svårare att begripa. Vem kan man lita på?
  http://www.youtube.com/watch?v=OOWyaXJ50IU

 9. hahn

  Märkligt att ju kallare och djävligare väder vi har här, desto varmare verkar den globala temperaturen vara. 1998 var väl den kallaste sommaren jag kan komma ihåg. Det blev aldrig badtemperatur en i varma sjöar men det var det varmaste året. Sämre Juni än vad vi haft kan man knappast få.