Scott Denning

Sommarrepris om debatten mellan Roy Spencer och Scott Denning

Detta inlägg ägnas en repris av ett inlägg om en debatt mellan Roy Spencer och Scott Denning. Båda är välkända för TCS läsare, särskilt Roy Spencer, men förmodligen även Scott Denning som nyligen höll föredrag här i Sverige vid ett KVA-seminarium som var öppet för allmänheten. UAH-gruppen med John Christy, Roy Spencer och William Braswell   →

En vänlig debatt om klimatvetenskapliga kärnfrågor – Denning mot Spencer

En mycket intressant debatt från Heartlandkonferensen om klimatförändringarna finns på följande video: Scott Denning Vs.Roy Spencer July 19, 2011 The Sixth International Conference on Climate Change was held in Washington, DC (Siffrorna nedan i texten inom parentes anger minuter in i videon). Både den IPCC-lojale Scott Denning och den skeptiske Roy Spencer är starka förespråkare   →