vetenskaplig debatt

En vänlig debatt om klimatvetenskapliga kärnfrågor – Denning mot Spencer

En mycket intressant debatt från Heartlandkonferensen om klimatförändringarna finns på följande video: Scott Denning Vs.Roy Spencer July 19, 2011 The Sixth International Conference on Climate Change was held in Washington, DC (Siffrorna nedan i texten inom parentes anger minuter in i videon). Både den IPCC-lojale Scott Denning och den skeptiske Roy Spencer är starka förespråkare   →

De kallar oss förnekare

En artikel i The Sydney Morning Herald fångade mitt öga i morse. En professor vid namn Barry Brook från University of Adelaide säger att det är viktigt att forskare tydligt står emot den anti-intellektuella skaran av klimatförnekare. ”Det finns ett fåtal sådana människor, uppenbarligen välutbildade, som envisas med att bestrida resultaten av den vetenskapliga analysen”,   →