vetenskaplig debatt

En vänlig debatt om klimatvetenskapliga kärnfrågor – Denning mot Spencer

En mycket intressant debatt från Heartlandkonferensen om klimatförändringarna finns på följande video: Scott Denning Vs.Roy Spencer July 19, 2011 The Sixth International Conference on   →

De kallar oss förnekare

En artikel i The Sydney Morning Herald fångade mitt öga i morse. En professor vid namn Barry Brook från University of Adelaide säger att   →