Slutbyggt för vindkraft i skog?

Vindkraft i skog

Vindkraftsbolagen har de senaste åren farit ovarsamt fram på den svenska landsbygden. Någon tycks ha riktat ett dubbelpipigt hagelgevär mot en Sverigekarta och tryckt av. Projekteringar pågår över hela ytan. Inte minst har våra skogsmarker varit utsatta för omfattande försök till etableringar trots att vindkraft i skog är hopplöst ineffektiv. Siffror visar att effektiviteten ligger så lågt som 16-20% av den installerade effekten för vindkraft i skog. Detta har vindindustrin försökt tackla genom fler och högre verk. Nu kan det emellertid vara slut på förstörelsen av skogsmark för vindkraft i vårt land. Föreningen Svenskt Landskapsskydd har under en längre tid arbetat med att frågan om huruvida certifierad skogsmark verkligen får användas för annan verksamhet såsom vindkraft skall prövas av certfieringsorganisationen.

För internationella FSC (Forest Stewardship Council) var frågan relativt ny och FSC har hittills inte haft några riktlinjer för om det är tillåtet med vindkraftverk i miljöcertifierad skog. Man kan tycka att detta borde varit klart för länge sen eftersom relativt mycket vindkraft byggts världen över, men tittar man tex på kontinenten så är frågan inte särskilt stor eftersom länderna inte är stora brukare av skog och man vet att skydda sina skogsmarker. Frågan är därför av mer nordisk karaktär, enlig min bedömning i alla fall.

Frågan närmar sig nu ett avgörande eftersom internationella FSC  (Forest Stewardship Council) nu prövat frågan och gjort ett förslag till ställningstagande. Det är Policy- och standardenheten vid internationella FSC som nu har nu gjort ett förslag till hur relationen mellan vindkraft och FSC-skogsbruk ska hanteras.
– ”Ingenting är klart, men i princip är det ett nej. Det är inte förenligt med FSC:s skogsbruksstandard”, säger My Laurell på Svenska FSC.

Bifogat hittar du förslaget.

FSC förslag i originaltext

Nedan finns även en snabböversättning av huvudinnehållet i FSC:s FSC-ADV-20-007-15 Draft 1-4 EN. Observera att det är originaltexten på engelska som gäller. Bifogad översättning är hastigt gjord och inte språkgranskad.

Svensk översättning

I korthet innebär förslaget att vindkraftsetableringar innebär förändrad markanvändning. Det är inte tillåtet på FSC-certifierad mark. Undantag kan lämnas, men när det gäller vindkraft finns små förutsättningar att uppfylla villkoren enligt det tolkningsförslag som lagts fram. Den som ändå anser sig ha starka skäl för att genomföra en vindkraftsetablering på FSC-certifierad mark har möjlighet att ansöka om att utesluta berört skogsområde ur sitt skogsbrukscertifikat. Det finns ett antal regler som i så fall måste följas. Det är inte självklart att tillstånd lämnas. Det finns också en möjlighet att få undantag från FSC-reglerna om man uppfyller tre kriterier:

* Det får bara vara en mycket begränsad del av skogen
* Delen får inte innehålla några höga bevarandevärden
* Omvandlingen av skogsmarken måste tillföra uppenbara betydande nya säkerställda långsiktiga bevarandefördelar för skogsbruksenheten.
Men den här vägen är närmast omöjlig.
– Det är inte särskilt sannolikt att någon kan visa att alla de här tre villkoren är uppfyllda om man anlägger ett vindkraftverk i skogen, säger informationsansvarige My Laurell vid FSC.
Man kan tycka att detta inte är viktigt men drygt 11 miljoner hektar skogsmark i Sverige är FSC-certifierad. Det motsvarar ungefär halva den produktiva skogsarealen. För de svenska skogsbolagen, som alla är FSC-certifierade och satsar stort på vindkraft i skogen, är förslaget från FSC en kalldusch. Redan idag (fredag 9/3) sitter de i ett möte för att fundera på hur situationen ska hanteras. Jag är övertygad om att alla vindkraftsmotståndare kommer att rycka ut till försvar av FSC:s regelverk och ge vind- och skogsbolagen sömnlösa nätter framöver, men striden har bara börjat så att det är för tidigt att ropa hej.
Intressant blir det i alla fall!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Vetenskapens Värld i SVT igår kväll gav helt andra besked, vindkraftsindustrin hade”löst” problemen med skogens besvärliga ”turbulens” genom att bygga högre och större. Ett reportage från min hemtrakt (som hittills varit förskonad) visade minsann upp en jättenöjd markägare som smällt upp 11verk på sin mark, han pratade lyriskt om när julbelysningarna glittrade och hur skönt det var att veta att elen kom från denna ofarliga källa.
  Man visade faktiskt också folk som klagade på oljud och skuggor och intervjuade en bullerforskare som i princip tyckte att man skulle ta detta på allvar men det kändes mer som om dessa männinskor framställdes som besvärliga foliehattar.
  Men Jonny, kvinnan (minns ej namnet) som frågades ut som ordförande för Svenskt Landskapsskydd gjorde inget vidare intryck, hon började vela på en fråga om klimathotet och ficks att framstå som ”förnekare” vad annars.
  Ett riktigt propagandanummer som avslutades med några väl valda ord om klimatkonspiration etc.
  Inte en ända siffra om energi/effekt/lönsamhet eller markägarnas ersättningar nämndes i sammanhanget.
  Men som sagt, Svenskt Landskapsskydd fick man inget bra intryck av, tyvärr.
  Mvh Mats

 2. S. Andersson

  Haha, det finns inget som gör mig på så gott humör som när två politiskt korrekta miljömål går på kollisionskurs med varandra. Hoho, nu vill jag veta vad Greenpeace tycker i frågan. Vem har rätt? 
  Nu ska jag bränna ett par kolatomer och åka till jobbet. 

 3. Adolf Goreing

  Aningen OT men anknyter: ”..verkligen får användas för annan verksamhet..”. Jag tänker då på Earth Hour som är ett reklamjippo för WWF som bl.a förordar en 80% reduktion av CO2-utsläppen. Runt om i landet används offentliga inrätningar som t.ex sjukhus som okritiska reklampelare för Earth Hour. Hur ska man motivera att ett sjukhus avsätter resurser för att stänga av belysning som tekniskt i vissa fall visat sig vara mycket svårt och där man också sedan måste kalla in Securitaspersonal för att förhindra brott i skydd av mörkret. Kostnader som belastar en redan hårt ansträngd sjukvårdsekonomi med överbeläggningar Varför inte också införa en ”Volvo-hour” som en manifestation för trafiksäkerheten? Alla ljus släcks för att symbolisera avbländningen vid möten ute på vägarna.
  En jurist jag känner säger att förmodligen kan det vara olagligt, åtminstone ”högst olämpligt”, att använda offentliga resurser till politiska manifestationer när dessa myndigheter/förvaltningar egentligen är avsedda för annat.. Jag sitter mitt i smeten och måste tänka på min försörjning men kan inte någon därute bland er göra en polisanmälan mot sitt landsting (eller motsv.) som missbrukar resurserna för WWF-manifestationen pss som Lanskapsskydd gjort?!

 4. OT.
  Lite info om EU:s handelskrig
  http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/es/viewer.aspx

 5. Ann L-H

  # 1 Mats N. – kvinnan från föreningen för landskapsskydd i programmet heter von Brömsen. Varför meningen om klimatfrågan … en bluff försvann från hemsidan hoppas jag att Jonny kan reda ut.
  Hela programmet var vämjelig propaganda men vad kan man vänta när Rasmus Åkerblom, Tomas Kåberger och Jens Ergon är i farten.

 6. Att hoppas på att alla vindsnurror försvinner är väl lika utopiskt som att Tomas P skkulle erkänna någon gång att han haft fel här på TCS 😉
  Så man får väl vara glad för det lilla……

 7. L

  Nostradamus, att riva vindkraftverk tillhör de nya gröna jobben…

 8. L, haha, ja det är väl så man får se det……

 9. Sven

  En fråga: det sades i programmet (om jag kommer ihåg rätt) att när vindkraftverket tjänat ut så var det bara att skruva ned det och plantera tillbaka skogen ovanpå cementklumpen i backen. Har läst på något ställe att även fundamentet skall tas bort om verket skall avvecklas (dyrt) och att det är markägaren som får stå för kostnaderna om vindkraftsbolaget går i konkan? Finn det några avvecklingsfonder?
  Jag tyckte att programinslaget om tegelugnen var bra om man även skall vara lite positiv. I övrigt verkar det mesta som levereras på SVT vara på ”Bolibompanivå”

 10. Tage Andersson

  Tecknaren Josh har förstått det här med vindkraft.
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/10/saturday-silliness-joshs-wind-energy-fact-sheet-global-wind-power-to-the-nearest-whole-number/#more-58797
   

 11. Slabadang

  SVTs medvetet manipulativa beskrivning om vad som är ”bluff” eller inte!
  Att blanda äpplen och päron för att bygga en falsk legitimitet
  är själva kärnan i SVTs klimatdesinformation. Att inte skilja på AGW från CAGW utgör själva basen för till vaför alla argument om ”klimatbluff” och ”enig vetenskap” kan användas utan att ljuga men samtidigt skapa en helt felaktig bild av vad både vetenskap och skeptiker hävdar.
  Retoriskt så använder man fruktblandingen till att som i trappan till lustiga huset på Gröna Lund välja rätt trappsteg för att ta sig upp till den felaktiga bild om klimathotet man vill skapa. Falsk bekräftelse och sanning vartannat steg tar dem vidare.
   

 12. Slabadang

  Piers Corbyn IGEN och Igen och IGEN!
  http://weatheraction.com/
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/12/strong-storm-strikes-pacific-northwest-low-elevation-snow-to-follow/#more-58974
  Hörru Tage Andersson!! 🙂 Finns det någon inom SMHI som kan något av det som Corbyn med? En  het potatis att kommentera? 🙂

 13. Inge

  Slabadang
  Den som ljuger har fördelen av att kunna växla mellan att tala sanning eller att ljuga, fast i längden är det förhoppningsvis en fördel att tala sanning.
  Kom att tänka på en liten historia:
  Du kommer till en by där hälften av människorna alltid talar sanning och hälften alltid ljuger. Du ställer en fråga till två av dem och får olika svar och vill veta vad rätt svar är. Hur frågar man den ene för att få reda på det?
  Svar: Fråga honom: ”Om jag frågar honom (den andre) vad du skulle ge för svar, vad skulle han svara då?” Svaret  du får blir alltid en lögn.
  Hoppas det blev rätt nu …

 14. Inge

  Hmm.. Det måste nog vara en ja- eller nejfråga.

 15. Bengt Abelsson

  Sven # 9
  Fundamenten är en het potatis för vindsnurrarna: Om kommunen klassar (det övergivna) betongfundamentet som miljöfarligt avfall så ska markägaren ta bort det.
  Förmodligen är snurrebolaget borta då, så gissa som sitter med Svarte Petter.
  Markägaren kan givetvis ställa som villkor för upplåtelsen att det ska finnas bankgarantier för total återställning. Få gör det – och vissa snurrebolag hävdar att det räcker med 30 cm jordlager ovanpå fundamentet.
  Dock är det svårt att veta vad en Miljönämnd kommer att säga om 10 – 20 – 30 år.

 16. Janne

  Ikea satsar 4 miljarder på vindkraft och solpaneler!
  http://di.se/Artiklar/2012/3/13/261658/MORGONTOPP/
  Nog mer marknadsföring för att se klimatsmarta ut, de anser väl att kunderna vill höra detta. IKEA gör ju inget utan att tjäna pengar så det är lite förvånande att de gör detta.
   

 17. Mr. G.

  No 16 IKEA satsar på vindkraft…..
  När ett fokuserat företag börjar att investera bakåt i Värdekedjan så är det oftast början till slutet!

 18. Och det är väl helt OK. Om Ingvar Kamprad tycker att det är OK att spendera intjänade pengar på vindkraft så är det väl hans sak. Fast kanske det är idé att varna honom för att det kan bli motstånd

 19. Björn Törnvall

  IKEA:s satsning på egen vindkraft i Sverige har nog en koppling till möjligheten att slippa betala 29 öre/kWh exklusive moms för vindkraftselen, om man endast använder den för eget bruk.
  Det betyder samtidigt, att man för att komma åt skatteförmånen MÅSTE använda all producerad vindel, vilket i ett antal fall med kommunala fastighetsbolag idag innebär, att man i stället för den mer miljövänliga fjärrvärmen, använder energislukande elpannor för att producera värme.
  IKEA skall t.ex. i de nya lokalerna i Borlänge använda sig av vindkraftsel och bergvärmepumpar för sin uppvärmning, inte av fjärrvärme. Detta är ytterligare exempel på, att skattemässiga och andra subventioner helt snedvrider marknaden.
  Samtidigt som vi inom EU bekänner oss till viljan att minska vår elkonsumtion, innebär skattebefrielsen för egen vindkraftsel, att vi i Sverige konsumerar mer el än vi behöver för att värma våra fastigheter.
  Varför låter politikerna denna subventionskarusell fortsätta, när den bevisligen är till nackdel för statskassan och för uppsatta mål för landets energibesparing? Något för vår finansminister att fundera på!
   

 20. Rune

  Profitörerna försvarar sig.
  Bygdepengen fungerar!
  http://teknikdebatt.se/debatt/bygdepengen-fungerar
   

 21. Ingemar Nordin

  Björn T #19,

  Det handlar nog även till viss del om utpressning från Greenpeace och WWF. Dessa organisationer har nämligen hotat med negativ reklam för att en del IKEA-möbler är tillverkade av virke från skyddade skogar i Karelen.

 22. ThomasJ

  Tvenne olycksbådande utsläpp från Lena Eks/Hatts kompetens-centrum:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/83/19/c7f79f73.pdf
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/83/21/66d92fe0.pdf
  För min del handlar sveriges allvarligaste ödesfråga om hur de personer i maktens korridorer [snarast] ska kunna avpolleteras samt ställas till [personligt] ansvar… jfr med vad som f.n. sker på Island.
  Mvh/TJ

 23. L

  ThomasJ, i Sverige belönas politiker när dom visat sig odugliga…

 24. Tage Andersson

  Slabadang #12
  Det är länge sedan jag slutade på SMHI. Lite kontakter med dem har jag fortfarande. Har aldrig hört någon därifrån nämna Corbyn