Hur ska Fukushima bedömas av eftervärlden?

Fukushima
Nu när man börjar se facit av tsunamin i Japan, kan man inte säga annat än att följderna för de havererade kärnkraftverken trots utsläppen egentligen blev det lilla problemet i förhållande till den enorma förödelse som själva tsunamin åstadkom, skriver Lars Wiegert på Newmill.
Det anmärkningsvärda med reaktorerna är snarare att de tack vare sin robusthet klarade naturkatastrofen bättre än allt annat . De klarade en jordbävning av sällan skådat slag med över 9 på Richterskalan och det behövdes en tsunami dubbelt så hög som hittills förväntat för att ge nådastöten, som ändå gav ganska begränsad effekt.
Frågan är vilka stråldoser för befolkningen som saneringsarbetet och den nuvarande evakueringen i slutänden kommer att leda till. Myndigheterna och forskare vid Fukushima medicinska universitet har inlett en omfattande hälsostudie, där man bland annat med hjälp av enkäter till de två miljoner invånarna i Fukushima prefektur försöker ta reda på vilka doser befolkningen hittills fått i sig.
Ännu finns bara preliminära resultat för 9 747 invånare i de evakuerade områdena. Enligt resultaten fick 42 procent av dessa i sig stråldoser mellan 1-23 millisievert under de första fyra månaderna – de allra flesta mindre än 5 millisievert. Enligt forskarna bakom studien innebär detta att riskerna för allvarliga hälsokonsekvenser efter Fukushima är små.
Kärnkraften fortsätter att byggas ut och flera nya länder planerar idag för kärnkraft  och världens planer för ny kärnkraft är omfattande.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det är naturligtvis så att all mänsklig aktivitet är behäftad med risker. Att Det inte blev värre (verkar det som) är ju nästan förvånansvärt. Att använda Fukushima-katastrofen som argument mot kärnkraft är förbannat ohederligt. Men nu har väl inte kärnkraftsmotståndarna och vattenmelonerna utmärkt sig för hederlighet i sin argumentation i andra fall heller

 2. Ann L-H

  Nu måste AttackJens Ergon ta till den eventuella risken med låga doser för att kunna hålla skrämselhickan vid liv. Diskussionen om den sannolika positiva effekten av desa låga doser håller han för sig själv.  

 3. István

  Reaktorerna klarade 9,0 på Richterskalan. Detta är högre än vad dom var specare för. Alltså bra bygge på dålig specifikation!
  Att reservelen blev helt utslaget av en vågskvalp, detta är rent skandalöst dåligt.
  NB. Det var inte den dynamiska kraften i tsunamin som var förödande.
  Det var bara att vattennivån blev för högt runt byggnaden.
  Tom batteri rummet blev vattenfylld. Inga vattentäta skott.
  Reservdieslarna kunde man också ha byggt i vattentäta rum med luftförsörjning  
  typ snorkel!
  Dessutom tog det ca en timma efter jordbävningen och tills vågen kom.
  Gott om tid alltså att förbereda sig för ”stormen” som en god skeppare gör.
  Nog finns det mycket att kritisera japanerna för! Ock lära av dumheterna.
  Tyskarna är konstiga.
  Det har varit en svår tågolycka i Polen nyligen. 17 döda.
  Ännu har jag inte hört krav från tysk sida, att tågtrafiken skulle stoppas.
   
   

 4. István 
  Det finns många katastrofer som tar många människoliv. Tåg, Flyg, Bilar, Skidor, Bussar. Att leva är farligt.
  Det är därför det är så ohederligt att använda Fukushimi som ett argument för att förbjuda kärnkraft istället för att ta lärdom av den katastrofen och för utvecklingen framåt.
  Och framför allt eftersom den största katastrofen var tsunamins härjningar.
   

 5. Gaupa

  Tyvärr är ju verkliga olyckor det enda sättet att verkligen få veta, hur riskabelt
  något är.
  För mig som halvnegativ till kärnkraft (klimathotet fanns inte när jag var yngre. Då var det härdsmältor och kärnvapenhot, som gällde) så har denna olycka, faktiskt inte, gjort mig mer negativ. 
  Har väl inte blivit någon kärnkraftskramare , men…tycker nog att denna energiform är väl värd att utveckla. Problem är till för att lösas och
  det är för och nackdelar med allting.
  Är analfabet när det gäller det tekniska, så jag försöker läsa på lite. 

 6. Adolf Goreing

  Bra artikel. Hur många liv tog tsunamin, jordbävning vs. effekterna av den joniserande strålningen?
  Hur många vindkraftsparker klarar 9.0 på Richterskalan och en 30 meters Tsunami?

 7. Håkan Sjögren

  Ingvar Engelbrecht # : Jag är inte rädd för att dö. Det är livet, som kommer att ha ihjäl mig. Mvh, Håkan,

 8. Bosse J

  Jag vill minnas att en vattenkraftsdamm i Fukushimaområdet brast till följd av jordbävningen och dödade mängder av människor. Hur klarar Svenska vattenkraftsdammar jordbävningar? Hur många är i riskzonen?

 9. Åke N

  Bosse J #8.
  Vad jag vet skulle en förstörd kraftverksdamm i övre delen av Luleälven utplåna Boden och Luleå. Konsekvenserna motsvarar ett kärnvapenanfall. Fick uppgifterna från en man som gjorde en utredning om detta.
   

 10. Håkan Sjögren

  Jonny Fagerström : Jag är helt övertygad om att eftervärlden kommer att övertygas om att de tiotusental, som förlorade livet på grund av jordbävningen och tsunamin dog av en kärnkraftsolycka. De dosmätningar som rör sig om c:a 5 mSv orsakar gissningsvis skador. Vi alla får i oss ungefär 5 mSv om vi inte är piloter eller  bor i Bohuslän, för då får vi något mera. Antalet döda efter kärnkraftsolyckan kommer att vara mycket begränsat, Mvh, Håkan.

 11. Bosse J

  Hmm, minnet är nog opålitligt eller så trodde jag på nåt osant i mars förra året.
  När jag söker på dammar som brast i jordbävningen i Japan i mars 2011 så hittade jag bara denna damm (ej vattenkraft, ej i Fukushimaområdet) och förödelsen var bara cirka 5 hus och ett fåtal döda.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fujinuma_Dam
  Sorry.
   

 12. Åke N

  Hmm. Läste någon gång om en kinesisk kraftverksdamm
  som brast med 35.000 döda som följd. Har ingen länk utan förlitar mig på mitt minne, men även om det är gott, kan jag ha fel.
   

 13. Bosse J

  En damm i Indien brast 1979 och dödade ett okänt antal människor (1800 till 15000, minst sagt varierande uppskattningar).
  http://en.wikipedia.org/wiki/Morvi_dam_failure
  Ingen minns detta för alla ”katastrofkanaler” till västliga hjärnor var mättade av Harrisburgkatastrofen vid tillf’ället, cirka … noll döda?

 14. Bosse J

  Åke N #11, jag gissar att det var denna olycka du mindes (grattis till ett gott minne [avundsjuk}):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam
  Här är en länk till en artikel som listar dammolyckor:
  http://nextbigfuture.com/2011/03/hydroelectric-dam-failures-fujinuma-dam.html
   

 15. István

  Ingvar #7
  På tal om hyckleri.
  Tyskarna kommer att starta upp fem nya kolkraftverk under 2012
  På totalt 5400 MW
  Liste geplanter Kohlekraftwerke in Deutschland – Wikipedia
  Där ingår två st. Brunkolsverk med totalt 2875 MW
  Det är fina anläggningar för CO2 neurotiker!
  Alltså kommer de stoppade KKV att ersättas fult ut redan i år med fossil kraft.
  CO2 utsläpp uppges till totalt 33,5 Milj. ton /år
  Och så lovar man sänkningar som man vet att inte går att hålla.
  Och så mobbar man polackerna för att dom är ärliga.

 16. Christoffer Willenfort

  åke N, dammen du tänker på var banquiao.  här är infon: http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam 
  kort beskrivning.  171 tusen döda, 11 miljoner förlorade sina hem. 
  andra dammar som gått sönder. : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hydroelectric_power_station_failures 

 17. Holmfrid

  Re  #9,   Åke N
  Har fått ingående information om säkerhetsläget i Luleälvens dammar.  Proj.ledaren för säkerheten i Messaureprojektet har visat mig dokumentation om skrämmande förhållanden som han var indirekt medansvarig till.
  Fyra sättningar i den 1800 m långa, 100 m höga dammen  förstörde de anordningar, som skulle öppna reservtunnlarna (2 st) i dammens botten, som skulle garantera nivån i händelse av stor tillrinning (= 10000 årsflödet).  Tunnlarna pluggades och övre dämningsgränsen sänktes.    Ett allvarligt tillbud då nivån stannade 20 cm under katastrofnivån  (=bräddningdnivån) medförde sänkning av dämmgränsen.  Scenariet för dammbrott visar på apokalyptiska effekter i form av en 60 m hög tsunami som knäcker alla (5) dammar nedströms och spolar Boden och Luleå ut i Bottenviken  – 100000 människor  har 6 timmar på sig att evakuera.  Katastrofmyndigheten mörkar uppgiften om tunnlarna.  Reglering av vindkraft med Luleälven vore omdömeslöst.  Markbygdens 4000 MW skulle regleras med Luleälvens 11 stationers  4350 MW.

 18. Åke N

  Bosse J #13.
  Tack för länken. Mer om Sovjetstödda kraftverksdammar. Var i Zambia/Zimvabbe för cirka 15 år sen. Där finns Karibadammen, som stänger till Zambifloden. Den ansågs redan då av så dålig kvalite att man inte kunde låta vattenståndet variera i någon högre grad p.g.a. rasrisk. Skulle den brista skulle det innebära stora skador. Så nog finns det stora risker med vattenkraft.
   

 19. Ann L-H

  Så här skriver föreningen MFK angående ettårsdagen av Fukushima:
  http://www.mfk.nu/index.php/2012/03/11/1-arsdagen-av-tsunamin-i-japan/
  att jämföra med vad AttacJens skrev på SVTs hemsida. 

 20. Håkan #7
   🙂
   

 21. Thomas

  Åke #11 du kanske tänker på Banqiao dammen?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam
  enligt wikipedia 26,000 döda i översvämningen och 145,000 i efterföljande svält och epidemier.
   
  Sen har vi Bhopal som också får förvånansvärt lite uppmärksamhet i förhållande till katastrofens omfattning.

 22. István #14
  Helt makalöst! All inkonsekvens visar ju att det inte är rationella överväganden som styr utan en agenda

 23. Ingemar Nordin

  OT: Polen får stöd för sitt nej till EUs planer på reducering av CO2 efter 2020.

  ”Poland’s ’no’ to the European Commission’s low-carbon road map is unfortunate, but it will not stop Europe from moving on with its transition to a low-carbon economy,” said Connie Hedegaard, the EU’s commissioner for climate action.

  Nej, det är klart att klimathotsfanatiker som Hedegaard struntar i demokratiska principer. Här skall tvingas! (Kommer man att förklara krig mot Polen?)

  Men samtidigt får Polen stöd från andra stater inom EU:

  Warsaw vetoed the plan at a meeting of EU environment ministers Friday, and Polish officials say they are now starting to gain the support of its neighbors including the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Romania in a bid to block the initiative permanently.

  http://thegwpf.org/international-news/5204-eastern-europe-may-block-green-lobby-for-good.html

  Hedegaard börjar få det hett om öronen; öppet handelskrig med Kina, Indien, Ryssland, USA och ett 20-tal andra nationer. Kan vi nu dessutom ana ett inbördeskrig inom EU?

  EU – fredsprojektet 🙂

 24. Inge

  Såg i ett program (var det förra Vetenskapens värld?) som visade en rekonstruktion av händelseförloppet i Fukushimas reaktor 1. Det fanns en del felbeslut sent i förloppet. En kondenseringsvärmeväxlare som skulle ta hand om överskottsvärmen i en sista nödlösning, hade en ventil stängd som skulle öppnas manuellt. Men eftersom man missuppfattat behovet av kylning och att man inte hade klok kunskap om ventilens funktion stängdes den igen efter att ha varit öppen en stund. Detta var förödande. Man intervjuade också en säkerhetsman från USA som beskrev att de var väldigt noga med att kunna denna ventil. Japanerna trodde aldrig att de skulle behöva använda den och visade på övermod. Och nog var det konstigt att man placerat batterierna så att tsunamin dränkte även dem, med batterier hade man i alla fall haft mätvärden att gå på.
  Inom parentes har jag sett en film som bestämt hävdade att det mytomspunna Atlantis låg i sydvästra Spanien och förstördes på samma sätt. En stor jordbävning följd av en jättetsunami.
  Såg en film om Three Mile Island en gång. Där var det så att om man bara hade litat på den automatiska nedstoppningsautomatiken hade allt gått bra men genom att få spader över felaktiga mätvärden, gjorde man ödesdigra felbeslut. Den som visste hur allt fungerade kunde inte nå driftcentralen för att de två telefonlinjer man hade var blockerade.

 25. Jan

  Utan att ge mig in i kärnkraftens vara eller inte vara är det något att reflektera över hur Katrine Kielos, ledarskribent på Aftonbladet som tillhör landets största tidningar beskriver Fukushimahaverit.  .
   
  ”En jordbävning. En tsunami. En radio­aktiv mardröm. Tre systemtekniskt ­separata reaktorer havererar. Explosioner. Ödelagda reaktorhallar. Torrkokande kärnbränsle. 20 000 döda. I morgon är det ett år sedan olyckan Fukushima.”
   
  http://www.aftonbladet.se/ledare/article14502237.ab 
   
  En klar koppling mellan kärnkraftsolyckan i  Fukushima och 20 000 döda, vart ifrån den siffran kan komma. Det är bara ett i raden av exempel hur vinklat frågan hanteras av massmedia även om detta kanske är ett av de värre exemplen.

 26. Inge

  Ett relaterat inlägg. När Barsebäck lades ner talades om att förstärka stamnätet ner till södra Sverige. Detta gjordes inte och en ilsken artikel kring detta här:
  http://www.e24.se/pengar/din-ekonomi/el-och-varme/monopol-bakom-overpriser-pa-el_3344225.e24

 27. Inge

  Några länkar till driftslägen för svenska kärnkraftverk:
  http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-ringhals.htm
  och
  http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-forsmark%20.htm
  och
  http://www.okg.se/templates/Production____1215.aspx
  samt denna översikt:
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

 28. AOH

  István   #    14
   
  Jag får det till att hela 10 kolkraftverk håller på att byggas  ( I n  B a u  ) 
   
  Och 2 av dessa 10 beställdes  av  vårt eget  s v e n s k a   Vattenfall   
  Undrar om centerns Annie Lööf tänkte på det när hon nu har för avsikt  att  b e k ä m p a  klimatet.   
   
  Hi – Hi
   

 29. Ingemar Nordin # 23
  Kineserna menar allvar. Order lagd hos Airbus värd 12 miljarder dollar avbeställs.
  http://www.svd.se/naringsliv/flygbolag-klagar-pa-utslappsavgifter_6917851.svd

 30. Ann L-H

  TACK Ingvar E. för tipset
  http://joannenova.com.au/2012/03/climate-coup-the-politics/
  Egentligen innehåller artikeln inte så mycket nytt, den ”sammanfattar” med finess sådant som till och från avhandlats här på TCS, speciellt Slabadangs samhälls-politiskt-inriktade små essäer.
  Mycket, mycket BRA!   

 31. Börje S.

  NY REVOLUTIONERANDE FORSKNING FRÅN DANMARK!
  Hej allihopa!
  Har ni, precis som jag, tvingats släppa ut livremmen ett par hål de senaste decennierna? Undrar ni varför?
  …Vi äter väl mer än vi borde…”
  Jovisst, men: VARFÖR äter vi mer än vi behöver?
  It´s carbon dioxid, stupid!
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/13/food-fight-co2-makes-us-fatter/

 32. Ingemar #23
  Tjeckien! Naturligtvis. Min idol Vaclav Klaus

 33. István

  Man borde skicka Lööf på studieresa till ett brunkols kraftverk. Kanske till
  Boxberg. En gammal skönhet från DDR tiden, som Vattenfall och Annie är lyckliga ägare till. Redan idag större än Forsmark, och ett nytt block ( G ) tillkommer under året med 675 nya fräscha MW. Det blir säkert en ståtlig invigningsfäst. Annie kan bjuda in sina tyska partivänner för att beundra landskapets skönhet.
  Alldeles i närheten ligger verket Schwarze Pumpe. Också i Annies ägo.
  Bara namnet får ett grönt hjärta att slå dubbelslag!
  Sen kan dom skandera tillsammans:
  Atomkraft Nein Danke. Schiffergaz Nein Danke. Braunkohle Ja Danke 

 34. Ingemar #23
  >Kan vi nu dessutom ana ett inbördeskrig inom EU?
  Intressant formulering. Om Polen får stöd från de stater du nämnde så är det ju ett inbördeskrig redan. Inte med vapen i traditionell mening men icke desto mindre ett inbördeskrig. Och det är väl starten på ett sönderfall av EU. Om ett antal av de färskaste demokratierna bestämmer sig för att köra sitt eget spår så kan de lätt bli Europas nya ”tigrar” Och vad det innebär kan man ju spekulera över. Utbrytartigrar i Europa i kombination med Kina och några till kommer att köra skjortan av en stelnande nomenklatura i EU som trodde att de kunde skaffa sig Europa-herravälde och planekonomi med hjälp av CAGW-projektet.

 35. Underbar formulering på ”Greenie watch”
  The government of Kiribati understands that western governments are comprised of mental midgets. Based on this understanding, they are hoping to extract billions of dollars from moronic westerners – to make real estate investments at other tropical beaches.
  The basis for their desired scam is that their island may drown some time in the future, due to global warming. This is an interesting concept, given that sea level is not rising in Kiribati.
  Originalartikeln:
  http://www.real-science.com/kiribati-sea-level-decline
   

 36. OT.
  Gosselin har alltid nåt läsbart
  http://notrickszone.com/2012/03/13/spiegel-lets-the-genie-out-writes-on-germanys-church-of-environmentalism-and-its-absurdities/

 37. Martin

  Nr 33
  Risken för ett sönderfall av EU är betydande.
  Det alternativ som då förefaller mest troligt är en allians mellan Tyskland och Ryssland. Konstruktionen kan bli en stark ekonomisk motor med teknisk kompetens i Tyskland och fossila råvaror från Ryssland.

 38. István

  #37
  Så är vi tillbaka i Heliga Alliansens glada dagar!
  Polackerna kommer att jubla! 

 39. ThomasJ

  Danne Nordling skriver läsvärt om svensk [s.k.] ’el-energipolitik’ här:
  http://danne-nordling.blogspot.com/2012/03/ar-det-liberalt-att-exportera-el.html
  Och Anne-Marie Pålsson uppmärksammar grundlagsbrott här:
  http://www.svd.se/naringsliv/elomraden-far-hard-kritik_6922419.svd
  (vad annat är att förvänta från en som M. Odenberg…???)
  Mvh/TJ