Svensk biogas – ett förnyelsebart bränsle

Ett ofta använt ord som anses vara positivt värdeladdat är ordet hållbart, främst talas det om hållbar utveckling eller bara hållbar produktion. Det som i första hand ska produceras på ett hållbart sätt är mat och energi. Det som oroar mig när dessa begrepp används är att perspektivet vanligen är vädligt snävt. I Sverige talar vi om vårt eget behov av mat och energi, någon enstaka gång kan det handla om Europa, men sällan om hela världen. För mig är hållbarhet inte ett svenskt problem, utan ska vi tala hållbarhet så ska det handla om världen.
En första förutsättning för att överhuvudtaget förstå problemen är att skaffa sig en uppfattning om hur stora mängder det handlar om, d.v.s. vi måste veta något om hur mycket mat vi äter och hur mycket energi vi använder. Det är då praktiskt att dels ange den totala produktionen och dels hur mycket var och en av oss använder.
Egentligen är det fantastiskt hur vi kan producera mat så att det räcker, eller åtminstone skulle räcka om den fördelades rättvist, till alla människor på jorden. Vi är 7 miljarder människor och den totala jordbruksproduktionen är (enligt Wikipedia) ungefär 7 miljarder ton (mat och djurfoder). Eftersom vi har ungefär en fjärdedels hektar jordbruksmark var så betyder det att det produceras 3 – 4 ton per hektar jordbruksmark.
Den främsta förklaringen till detta är att vi också använder ungefär 1 ton fossilt kol var (varav en del används för produktion av kvävegödsel). Av det fossila kolet utgörs ungefär 20 % av naturgas och resten av lika delar kol och olja.
När det gäller energi så antas som regel hållbart vara detsamma som förnyelsebart. Det börjar nu bli alltmer uppenbart att etanol som motorbränsle närmast bör ses som ett brott mot mänskligheten – att istället för mat åt hungriga människor använda jorden för att göra sprit åt törstiga bilar är enligt min åsikt rent brottsligt. Det som däremot brukar beskrivas som en miljövänlig förnyelsebar produkt är biogasen. Jag har inget annat emot biogasen än att den är onödigt dyr, förutom naturligtvis att den totala produktionen är så löjligt liten. Enligt Wikipedia producerade Sverige år 2006 ungefär 400 GWh biogas. Jämfört med andra länder i Europa är detta en liten produktion – i Tyskland produceras det 55 gånger mer och i Europa totalt 150 gånger mer biogas än i Sverige. Den totala produktionen av biogas i Europa lär (fortfarande enligt Wiki) vara c.a 62 000 GWh, eller enklare 62 TWh. Det låter ju riktigt bra – eller hur?
Det naturliga är då att jämföra biogasen med fossilgasen – hur mycket gas använder vi per år?
Det som försvårar en jämförelse är att när det gäller natur/fossil-(stryk det som ej önskas)gas så brukar mängder anges i kubikmeter, eller kanske såsom mängden koldioxid efter förbränning (inte som energiinnehåll). Den siffra jag fått fram är att naturgasen ger ungefär en femtedel av de 8 Gigaton kol som vi i form av koldioxid berikar atmosfären med varje år. En kubikmeter gas väger 0,8 kg vilket innebär att den innehåller 0,6 kg kol. 1,6 Gigaton är 1,6 gånger 1012 kg, vilket innebär att den totala mängden gas var ungefär 2,7 gånger 1012 kubikmeter gas. Eftersom 1 kubikmeter ger 10 kWh, så är det totala energiinnehållet i denna gas 2,7 gånger 1013 kWh, d.v.s. 2,7 gånger 107 GWh, eller 2,7 gånger 104 TWh. Detta är alltså 400 gånger så mycket som Europas totala produktion av biogas, eller 60 000 gånger mer än den svenska produktionen.
Det förvånar mig inte att de som talar om förnybara bränslen gärna talar om hur många jobb denna produktion ska ge, men inte gärna talar om värdet av det som produceras.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Biogas är intressant. Den bör dock brännas vid källan för fjärrvärme eller elproduktion. Biogasen innehåller CO2 och måste renas och komprimeras för att användas som drivmedel. Här går åt mycket energi. Har någon en ”energibalans” och ekonomisk kalkyl?
  Vi har en ny biogasanläggning i Lidköping. Fransk leverantör av teknik. Man lär ha problem att få anläggningen att funka.
  Jag håller helt med dig om etanol som drivmedel!

 2. Peter Stilbs

  Tack Sten för bra artikel. Jag vill bara utvidga och anknyta till #1 från M.Sc.Eng.  – varför inte gå varvet runt och bränna råmaterialet till biogasen direkt? Så gör man ju i dag med ex matavfall – och kan givetvis få ut mer energi – men miljönissarna vill ju göra biogas av detta istället, med eländiga konsekvenser, som jag tog upp häromveckan
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/22/miljoskadlig-miljoomsorg/  
  Biogas från reningsverk är en annan sak.  I U-länderna eldar man f.ö. med torkad kodynga sedan urminnes tider. 

 3. Argus

  Antagligen är många i ’hållbarhetssvängen’ drabbade av ’numerisk dyslexi’.
   
  De förstår sig inte på andra siffror än röstetal. Och beträffande etanol som bränsle gjorde jag i en annan tråd (Lena Ek) följande reflexion kring denna svindlande dårskap:
   
  ’Jag får kväljningar när jag ser hur vuxna personer tror sig kunna frambringa frälsning från reela och vittfamnande problem som tex energiförsörjning genom…….. upprepanden av mantra.
  Begreppet molnfri höjd har för mig fått en ny och hemsk innebörd.
  Hur kan det gå så knasigt att personer som inte begriper har möjlighet att ha inflytande?
  Är detta jag röstat fram? !
  För hundra år sen, drygt, kom det fram en uppfinning som jag anser är den överlägset mest ‘frälsande’ av alla (ge mig andra kandidater if you like!)
  Kemigeniet Fritz Haber tillsammans med Superingenjören Bosch bygger en process i industriell skala med i högsta grad kommersiell bärighet som…… fatta detta….. gör MAT av LUFT. (gödningsämnen med nitrat alltså)
  Priset är att processen kräver energi, jovisst.
   
  Nu, hundra år senare, efter att tjogtals av duktiga och visa människor har rotat runt i det här har de kommit fram till detta:
  vi kan göra BRÄNSLE av MAT.
   
  Eureka. Vad ska stå på dessa vise mäns och kvinnors epitafia?
   
  ‘Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’
   
   

 4. FcH

  Det bildas stora mängder CO2 vid tillverkning av biogas! Det har tagit Linköpings politiker på sängen. Det hade man inte en aaaning om.
  Därför planerar man nu ett jättelikt växthus dit biogasens CO2 ska ledas. Små hissar ks transportera runt krukor med växter som ska ta upp CO2. Kostnad? Ingen vet men det lär vältras över på kommunernas bilar och bussar som kör på biogas. M.a.o är det vi skattebetalare som får stå för notan. Som vanligt när miljömupparna är i farten. Grön Politik = Högre Skatter.

 5. Christer Löfström

  Hållbar utveckling har tre aspekter
  Begreppet ”hållbar utveckling” myntades 1987 av Gro Harlem Brundtland i FN:s kommission för miljö och utveckling (Brundtlandskommissionen) rapport ”Vår gemensamma framtid”. Där ges följande definition.
  ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.”
  Det handlar om tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk utveckling. De är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar utveckling är när inget av dessa tre områden tillmäts större värde än de andra. 
  För att kunna planera för framtida hållbarhet måste alla de tre dimensionerna vara beaktade och integrerade i varje strategiskt beslut.

 6. Lejeune

  Med Orwellskt nyspråk i grön tappning har ”hållbar utveckling” kommit att uttolkas som ”ohållbar avveckling”.

 7. Christer Löfström

  Ny Teknik har ett intressant debattinlägg av två forskare från UU.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3421154.ece
  Kommenterandet ballade ur, så NT stängde av funktionen.
  Ni får nu i uppgift att analysera följande frågeställning, som skulle kunna vara ett examensarbete på ……….
   
  Vilket är ur definitionen på Hållbar Utveckling mest hållbart.
  Att fixa igång Oskarshamn 1 eller att stänga den för gott och ersätta med ett antal Simens 6MW vindkraftverk på lämliga ställen?
  Eller finns det ett bättre 3:e alternativ?
  http://www.okg.se/templates/Production____1215.aspx
  http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2011/wind-power/ewp201111014.htm
  http://www.petroleum-economist.com/Article/2990731/Tanzania-joins-East-Africas-gas-bonanza.html

 8. Sten och Peter!
  #2 Du har helt rätt. Man gör aldrig riktiga genomtänkta och genomräknade konsekvensanalycer! Som med etanolen t.ex!
  Jag var på Wijkman för många år sedan och påpekade vad 10% etanolinblandnig för UE skulle resultera i. Gigantiska odlingsarealer och svältdöd. Han lysnade inte! Flera år senare kom kommentaren: ” Vi var nog lite optimistiska”. Ingen räknar!
  Sten, i höstas stannade jag vid skörd av ett stort majsfält i närheten. Hela plantna lagrades i plastinpackning på plats. Skall användas för biogasproduktion.Troligen i Lidköping. Ser att de tar material nu.
  Då får vi samma problem som med etanolen. Odlingsmark för biogasproduktion = mindre matproduktion!
  Politikerna kastar sig på allt som kan ge ”klimatära”. De tycks inte tänka efter eller göra beräkningar!!! Att visa sig duktig tar överhand. Sedan kommer baksmällan!

 9. Skall vara EU #7.

 10. Peter Stilbs

  Det finns f.ö. en sanslös artikel på Ny Teknik om Bio-etanol
  http://www.nyteknik.se/tidningen/article3411772.ece
  Skribenten verkar tro att allt blir bra genom storskalig byråkratisk certifiering av den.     

 11. Ratzz

  Ett sätt att hålla språket rent är att inte ge suspekta krafter monopol på ord och därigenom tilldela dom oönskad och felaktig värdeladdning. Något GrönMakt rörelsen idag är väldigt duktiga på och deras föregångare i vänsterrörelserna utvecklade i sitt mediaspråk.
  Ett ord som tex. bör användas av alla i sin rätta betydelse så ofta det går är o-hållbart.
  Ett annat exempel är Naturgas som är den normala benämningen på en förträfflig form av distribuerbar energi, andra benämningar är tex. den demoniserande etikett som satts av GrönMakt propagandan.

 12. Åke N

  OT, men en liten fin betraktelse om min generation (fyllt 70 för några dar sen) och miljötänket. Fått detta vidarebefordrat på mailen från en väninna till min hustru:
   
  Alla som är kring 50 år eller över, borde läsa detta, kanske även den nya 
  generationen.  
  Jag skulle betala på mataffären nyligen och den unga kassörskan föreslog att 
  jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte är bra för 
  miljön.
  Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade det här miljötänket i våra 
  dagar. Kassörskan svarade att det är problemet. ”Er generation brydde sig 
  inte tillräckligt för att bevara miljön till kommande generationer.”
  Hon hade förstås rätt i en sak – vår generation hade inte miljötänket på 
  ”vår tid”
  Men vad hade vi i vår tid? Efter långt funderande och sökande djupt i min 
  egen själ insåg vad vi hade..
  Då hade vi mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade. 
  Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som tvättade dem och 
  återanvände. Så de var verkligen återanvända flera gånger. Men vi hade inte 
  miljötänk. 
  Vi gick i trappor för vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla 
  affärer, skolor och företagsbyggnader. Vi gick till affären för att handla 
  och vi tog inte bilen varje gång vi skulle förflytta oss några hundar meter. 
  Men kassörskan har rätt, vi hade inget miljötänk.
  Då, tvättade vi blöjor för att det inte fanns engångsblöjor. Vi torkade våra 
  kläder på linor, inte i ett energiförbrukande monster. Sol och vindkraft 
  torkade våra kläder på vår tid.
  Barnen ärvde kläder från sina syskon, inte alltid det senast märket. Men 
  kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då.
  På den tiden hade vi en enda TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum. 
  Tv:n hade en liten skärm ungefär som en näsduk – inte som halva Gotland.
  I köket blandade, vispade vi alltid för hand, vi hade inte maskiner som 
  gjorde allt åt oss. När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla 
  tidningar att skydda dem, vi hade inte bubbelplast eller styrénkuddar.
  På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor bara för att klippa 
  gräset, vi sköt gräsklipparen för hand. Vi motionerade genom att arbeta så 
  vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner såsom löpband, 
  trappmaskiner mm. Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då.
  Vi drack vatten från kranen istället för att använda en plastmugg eller 
  flaska varje gång. Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när de tog slut 
  istället för att köpa en ny. Vi ersatte rakblad i rakhyveln istället för att 
  kasta hela hyveln bara för att bladet är slött. Men vi hade inte miljötänket 
  då.
  På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan istället 
  för att göra föräldrarna till en taxirörelse (öppen 24 timmar) Vi hade ett 
  eluttag i varje rum istället för ett dussintal uttag i en förgrening. VI 
  behövde inte ha en datoriserad pryl som skickar datasignaler 2000 mil ut i 
  rymden för att hitta närmsta pizzeria.
  Är det inte lite sorgligt hur dagens generation beklagar sig över hur 
  slösaktiga den äldre generationen var bara för att vi inte hade ”miljötänk”?
  Skicka vidare om du känner någon annan egenkär äldre person som behöver en 
  lektion i bevarandet av vår miljö av någon smarty-pants ungdom så dom också 
  kan skicka vidare…. 
  Hälsningar
  Sven Arne
   

 13. István

  Peter Stilbs #2
  Likaledes bör all spannmål, som man gör etanol av, brännas tillsammans med hushållssoporna!
  Kanske någon skulle reagera, och finna det upprörande.
  Må vara så, men det blir ändå överlägset bättre bränsleekonomi.
  Prima, torr brödsed brinner utmärkt och därmed förbättrar också förbränningen av övriga fuktiga soporna.
  Även i vansinnets värld borde man tillämpa visst ingenjörskunnande!   

 14. Peter Stilbs

  István #11 – skämta inte – jag vet att bara för några år sedan eldade bönder i Sverige med havre – och jag tror det var subventionerat och stött av ex LRF.
  Helt förfärligt, egentligen.

 15. Jan E M

  Istivan #11
  Om det är prima spannmål som används som råvara till etanolframställning så används dranken som djurfoder. Är det defekt spannmål så rötas dranken och blir biogas.
  Att elda spannmål i dyra sopförbränningspannor vore slöseri. Billigare biobränslepannor har högre verkningsgrad.
  Vill man få upp förbränningstemperaturen så är det bättre att tillsätta olja eller gas vid sekundärluftförbränningen. Det bästa är ändå att sortera bort sopor som inte brinner eller som är blöta.

 16. Slabadang

  Hållbart förnyelsebart = Sofism
  Subjektiviteteten uppkastad i det blå. Propagandamakarna är väl medvetna om språkets betydelse för hur vi uppfattar verkligheten och omvärlden.
  Aristotoles hävdade att vi skapade oss uppfattningar och beslut utifrån tre kriterier ethos pathos och logos. Skall man nå framgång med retoriken skall man uppfattas som intelligent med god moral och  med god välvilja.
  Han kritiserade sofisterna som legitimerade känslor och osakliga argument och sofisterna legitimerade denna retorik med  ”Allt är rätt för var och en som han tycker är rätt”  m.a.o de subjektiva ändamålen helgar det retoriska medlen.
  Så vi befinner oss i en strid mellan Aristotoles etiska värderingar för retoriken mot den sofistiska som totalt dominerar klimathoteriet med sina retoriskt förfalskade slutsatser.
  När sofister ger sken av att följa aristotoles etik uppbackad av den ”vetenskap” som är sofistiskt styrd och presenterad så har detta politska och retoriska missfoster skapats levt växt och frodats.
  Vi bländas av enskilda debatters urspårning som enskilda symptom utan att ta itu med och föra tillbaka debatterna till dess grundläggande etiska retoriska spelregler. Det är att ta itu med sjukdomen istället för symptomen.

 17. Lejeune

  Slabadang #16
   
  För att knyta an till Din underhållande drapa över den allmänna intellektuella uppluckringen, ett tänkvärt inlägg på Newsmill idag:
   
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/28/ingen-vetenskap-bakom-tanken-om-det-postmoderna-k-net
   
  ……väl värt några minuter.

 18. Håkan Bergman

  Åke N #12
  ”Tv:n hade en liten skärm ungefär som en näsduk – inte som halva Gotland.”
  Och värst av allt, vi var tvungna att gå över hela rummet för att slå av eller på den. Att byta kanal var inte ens uppfunnet, vi hade inte femtioelva kanaler dygnet runt, och inget miljötänk.

 19. Christer Löfström

  Åke N #12
  När du fyllde 21 och jag gick på realskola skrev Rachel Carson ”Silent Spring”
  I mitt ex står det.
  To Albert Schweitzer, who said.
  ”Man has lost the capacity to foresee
  and to forestall. He will end by destroying the earth.”
   
  25 år senare myntades begreppet ”Hållbar Utveckling”
  Om man förstått begreppet, har kunskap och tillräcklig intellektuell förmåga är det användbart.
  En plastpåse á 2 kr varje dag, 5 dagar i veckan under ett år ersatt med en Änglamark tygkasse á 25 kr och du får som mellanskillnad en Biljett på Sofiero till konsert med Thomas Ledin. (2/8)
  Alla tre kriterierna för hållbar utveckling uppfyllda.
  Med förhoppning att din hälsa är god och förblir så i många år än!

 20. Thomas

  Åke #12 en hel del ligger det i den där dikten. Jag minns när jag för ca en vecka sedan föreslog här att man kunde ha en handgräsklippare och hur det bemöttes. Man skulle även kunna skriva motsvarande dikt om utvecklingsländer och deras brist på miljötänk samtidigt som de återvinner och snålar på allting.
   
  Jag vart dock lite fundersam på det där med plastpåsar i affären. Mina minnesbilder från 70-talet var att det mest var papperspåsar som gällde, och dikten förefaller snarare handla om 50-60 tal. Var verkligen plastpåsar vanliga då?
   
  Idag är det bara dumt att köpa dyra plastpåsar när man kan ha med sig en egen eller köra med ryggsäck.

 21. Slabadang

  Lejune!
  Vilken fantastisk ”annanlys” ! Tror du han blir inbjuden till SVTs  ”debatt” så att de postmoderna vänsterhönsen får hacka sönder hela budskapet?
  Ur artikeln
  Problemet med postmodern teori ligger mer i att analyskvarnen inte har någon avstängningsknapp. Det som börjar som något djupt och insiktsfullt tuggar sig snart ned till paranoia, relativism och inte minst en brinnande oförsonlighet. Den som inte har ”sett ljuset” så att säga tenderar att uppleva det som kommer ut ur kvarnen (gärna på kultursidor) som gnälligt, repetetivt, pretentiöst och helt utan vettiga proportioner. Den som är upplyst däremot upplever sig gå från klarhet till klarhet i varenda upplevelse! Så till det facila priset av kanske 120 poäng på universitetet så kan du alltså göra dig till åklagare, domare och bödel för mänsklighetens samlade kunskap. Det är inte konstigt att det är populärt – och det är inte heller konstigt att många känner en djupt rotad olust inför det. Man känner liksom igen det någonstans ifrån

 22. István

  Jan EM #15
  Visst är det slöseri att elda med spannmål.
  Man kunde likaväl ersätta oljan i sekundärförbränningen med vetemjöl.
  Explosiv som fan!
  Lika förbannat är det slöseri och omoral att elda med brödsed.
  Men.Vad jag ville framhålla att det är ännu värre att göra etanol av det!
  Och då menar jag inte scottskt E40 utan E85 till bilbränsle!
  E85 borde anmälas som brott mot mänskligheten, precis som Sten säger ovan. Grönt vansinne!

 23. Peter Stilbs

  Thomas #20. Alla mina plastpåsar används för att hygieniskt bli av med sopor. Jag tror det gäller många andra också.

 24. Jan E M

  Peter Stilbs #14
  Havre är billigare än träpellets. Nackdelen med att elda havre är askmängderna och att en havrebrännare är 20-30 tusen dyrare än en pelletsbrännare.

 25. Thomas

  Peter #21 för all del, jag körde så förr när jag hade kommit över ett konkurslager med några hundra plastkassar, numera köper jag soppåsar som är billigare och bättre avpassade för ändamålet. Dessutom brukar jag passa på att ta en promenad till butiken och då är det så mycket skönare att lägga maten i ryggsäcken än att släpa på en plastpåse. Dessutom slipper man gå omkring som en levande reklampelare för affären.

 26. Thomas

  Jan #22 Bortsett från lukten kan man ha en havremoppe som uppvärmning om man nu ändå skall värma huset med havre. Som på den gamla goda tiden när man tog in djuren i huset för värmens skull.

 27. Jan-Erik S.

  Thomas #23:
  Ryggsäcken du bär…förmodar du gör reklam för Fjällräven 🙂
  Dessutom inte fel att göra reklam för sin ”hemmabutik”.
  Ju fler som handlar där desto lägre priser kan butiken hålla.    

 28. Pelle L

  Thomas #23
   
  ”…Dessutom slipper man gå omkring som en levande reklampelare för affären.”
   
  Thomas, skäms du för att du handlar på ICA?

 29. Håkan Bergman

  På mina matkassar brukar det stå ”Den svenska matrebellen”, det är väl revolutionärt och bra? Fast på bolaget gör jag som du Thomas, kan bli lite mycket av dom där småpåsarna.

 30. Rune

  Här vill bönderna ha mer pengar av oss.
  http://teknikdebatt.se/debatt/163-lantbrukare-uppmanar-regeringen-att-infora-biogasstod

 31. Rollback UK
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/12/newsbytes-anti-green-rollback-begins-in-uk/

 32. Joe Nova på hugget!
  http://joannenova.com.au/2012/03/climate-coup-the-politics/

 33. Tobias

  FSL fick mycket reklam i kvällens vetenskapens värld i SVT

 34. Plastpåsar är jättebra! De innehåller mycket energi, används först för att bära hem maten, och sedan blir de soppåsar, slutligen eldas de upp i fjärrvärmeverken, där energin i dem kommer till nytta som värme i tusentals hushåll. Måste ju vara bättre än att elda olja direkt……?
  Återanvändning i sin prydno! 😉

 35. Slabadang

  Nu rasar hela CAGWskiten!
  De gödsvin till Klimat-EUkommisionärer klimatprofitörer och byråkrater som med medvetna lögner lurat sig ända in i skatteriet , har glufsat i sig skattestålar till sina hängbukar och NGOs fungerar som rådisarna som tar vad som faller till golvet i grisfesten och ser till att inte ett korvöre blir kvar. MSM håller utkik vid dörren och vaktar noga att ingen obehörig medborgare upptäcker som sker. Det finns gott om rådisar även på redaktionerna.
  EU s Klimatmål var den största gris hittills som aldrig flög”

 36. Ingemar

  Lugn, här är lösningen på klimatkrisen: genmodifiera människan så att hon blir mindre till växten! Det är nämligen vetenskapligt bevisat att storleken har betydelse för klimatet, hävdar forskaren Matthew Liao. Och kanske kan man också droga folk att bli mer ansvarstagande för klimatet. …
  En ny ras, helt enkelt.
  http://www.smatthewliao.com/2012/02/09/human-engineering-and-climate-change/

 37. Thomas # 26
  Du har alltså alla hästarna hemma? 😉

 38. Härlig rubrik hos Gosselin!
  Easterbrook To Panicky Potsdam Institute: “Look At Real Data If You Want To Predict Real Events”!
  http://notrickszone.com/2012/03/12/easterbrook-to-panicky-potsdam-institute-look-at-real-data-if-you-want-to-predict-real-events/

 39. Kristian J

  Förlåt en yngling, men biogas producerat på matavfall verkar vara ett tankefel. Ska vi inte sträva mot så lite matavfall som möjligt. Idealet vore inget matavfall överhuvudtaget…………men då ingen biogas?

 40. Christer Eriksson

  Thomas#25
  Jag har cirka 6 km till affären,det brukar bli 3-4 kassar varje gång.Kommer du med och hjälper till att bära.
  Inte alla har affären runt hörnet.
  Ps.Jag kör med papperskassar,används tilll tidningsåtervinningen.    

 41. Ingemar # 36
  Jag snappade också upp det där, helt groteskt!
       

 42. Thomas

  Christer #40 Blir det jobbigare att bära om du har med dig en kasse/korg/ryggsäck eller vad du nu föredrar än om du köper en påse i butiken? Är det vikten av påsen på väg till butiken som skrämmer dig????
   
  När jag har tid händer att jag också går och handlar hos ”en svensk matrebell”. Tar typ 40 minuter åt varje håll och då är det rätt skönt med en ryggsäck.

 43. MISSA INTE!
  Joe Nova.
  http://joannenova.com.au/2012/03/climate-coup-the-politics/
  och systerdokumentet.
  Climate Coup – The Science
  Borde översättas och köras ner hårt i halsen på våra politiker
  Två enkla, tydliga dokument med fakta.

 44. Erik L

  Biogas/naturgas är egentligen rätt ok om den kan produceras kostnadseffektivt, dock har gas en sorglig historia gällande säkerhet, varenda brand där en trycktank finns i närheten leder till massiv evakuering. Gör el av skiten (gasen) på plats istället, så slipper man potentiella bomber  överallt i samhället. Elen man då producerar kan ju tankas i en pluginhybrid, så visst kan man köra bil på det ändå, och förmodligen komma längre per m3 gas, då hela transportledet försvinner, samt att eldriften har ruskigt bra verkningsgrad.  Ren elbil tror jag dröjer ett tag innen det fungerar för svenssons, men dieselpluginhybrid, där några mil kan köras på el och resten på diesel är ju faktiskt en genial lösning, de flesta kör ju bara några mil om dagen ändå, och vill dom längre, så är det bara att köra vidare på diesel.
  Men med tanke på hur ”klimatfarligt” det är att förbruka el, så borde en elbil bli en riktig klimatbov, även om den körs på biogas, fast via elnätet och helt utan transportpåverkan. Tja så tokigt allt blir när ”klimat-retorik” blandas in.
  På tal om tokigheter, EU vill nu sätta 7% av Eu:s odlingsmark i träda! ”Förgröning” heter det visst, http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/32/20/46c05bdc.pdf
   Slår man samman detta med den arealen som används för etanol/biodiesel-produktion, så  handlar det enorma arealer som inte får producera mat. (och så påstår EU/FN att de ska hjälpa svältande? …hur f#n tänkte dom nu?) Alla dessa ideér kommer från samma gäng som också skapade klimathotet och överbefolkningsteorin. Varför dom gör på detta vis, att svälta oss med sin makt över jordbruket, och sedan påstå att vi är för många?, jo det står att läsa i ”Club of Rome:s” bok ”the First Global Revolution” Där förklarar dom att deras revolution ska genomdrivas med hjälp av ett hot om svält, överbefolkning och global warming, de säjer att det var en ”idé” dom kom på efter att ha diskuterat många andra sätt. (tom hot om Alien attacker)
  ”Dom” tycker att ”Vi” är för många, och kan dom lura oss att svälta oss själva, så lyckas dom med att genomdriva sin ”revolution” som bla innebär att ca 80% av ”Oss” ska bort (några säjer tom 100%, men dom har nog svårt med matten…får man hoppas), skogar ska ta över jorbruksmark, glesbygden ska avfolkas, bilar ska endast få brukas av vissa, vi ska fösas in i megastäder, kött ska vi inte få äta, ´(möjligen kaniner och insekter, men inga kor får eller grisar). vi ska inte få föröka oss hur vi vill,  Kinas familjepolitik ses som en förebild,  Nyhetsflödet avslöjar ständigt att deras ”revolution” är i full gång, knappt någon global nyhet har längre någon trovärdighet, allt verkar vara propaganda i syfte att driva deras Revolution (Agenda 21) framåt.

 45. bom

  Erik L
  Du skriver vid ettiden. Då har Du sett Svensk VänsterTelevisions SVT tunga nyhetsprogram? Man presentar en ”oerhört tung” dystopi grundad på en ”ytterst vetenskaplig undersökning omfattande hundratusentals människor under decennier”. Vi måste sluta upp att äta 1,3 kg rött kött per vecka för det dödar oss! Vår livslängd förkortas alltså drastiskt. I nåder bör vi högst äta 0,5 kg per vecka och då får vi ett långt och lyckligt liv. Kyckling och fisk får vi äta hur mycket som helst utan att det skadar oss (märkligt nog!). Kaninerna nämndes visst aldrig. Inte den här gången men dom kommer väl i uppföljaren när man drar bort det där halvkilot rött kött också.
  Någon skrev om Lidköping som skall göra biogas av majsplantor med fransk teknologi. (Jag minns bygget av Frassarnas första upparbetningsanläggning – där hade man enorma startproblem för en fransk svetsare har alltid en baguett instucken i närmsta rörände – när dom arbetar i skaror så kommer någon annan och ansluter på röränden med brödet kvarglömt inneslutet i systemet – det tog ett drygt år att få bort alla bageriprodukter och komma igång – bäva månde våra Finska vänner när Arevabygget skall igång!).
  Peter S skrev förut om Botkyrka Kommun som skulle bygga det här ”rotations(rulltrappe)växthuset” för något år sedan. Förmodligen också för att få utmärkelsen Årets Klimatkommun. Det är en pricksäker iakttagelse att ”klimatäran” trumfar allt vad investeringskalkyler heter. Finns det någon på kommunalkontoret som någonsin hört ordet INVESTERINGSKALKYL? Och ny teknik måste det handla om var enda gång! Helst ny teknik som var ny för något milennium sedan! När skall vi börja slåss med yxor och svärd av brons igen? Eller vi kanske skall hinna ”dö ut” innan? Smaklig kanin förresten!      

 46. Bengt Abelsson

  IE #38
  Fascinerade om ” De Försvunna Flygplanen”
  75 meter isackumulering på  46 år: Grönlandsisen växte 1,6 meter per år.
  perioden 1942 – 1988.

 47. Jan E M

  Kristian J #39
  När mat tillagas så blir det en hel del avrens. Allt från potatisskal, apelsinskal till räkskal.

 48. Bengt #46
  Det är märkligt. Blir Grönland högre??

 49. Kristian J

  #47 Jan E M

  Jasså, du äter inte apelsinskal och kycklingben!?
  Skämt åsido, men om det var minimalt med avrens har jag en svag känsla att biogasbussarna i Kristianstadstrakten kanske skulle få lite problem.  De heliga orden är ”hållbart” ”klimatsmart” lika med ”lite avrens”

 50. Bengt Abelsson

  IE 48
  Det försvinner stora mängder när isen plastiskt ”flyter” ut mot kusterna och isberg kalvar.
  Planen hade flyttat sig relativt fast berggrund flera km.
  Men  att bedöma netto med stora flöden plus och minus är inte lätt.
  Grönlands yta 2,2 10^6 km2 gör att 1,6 m nybildning är ca 3000 Gton
  500 Gton smält grönlandsis gör ca 1 mm på havsytenivån.

 51. Bengt #50
  Slutsats?
  Stora nederbördsmängder blir is på Grönland och fyller på haven så att det är mätbart.
  Stora nederbördsmängder: 1.6M/år  3000Gton/år i nederbörd?
  Det är en sjuhelvetes massa nederbörd

 52.  Sten Kaijser skriver:
  Egentligen är det fantastiskt hur vi kan producera mat så att det räcker, eller åtminstone skulle räcka om den fördelades rättvist, till alla människor på jorden. Vi är 7 miljarder människor och den totala jordbruksproduktionen är (enligt Wikipedia) ungefär 7 miljarder ton (mat och djurfoder). Eftersom vi har ungefär en fjärdedels hektar jordbruksmark var så betyder det att det produceras 3 – 4 ton per hektar jordbruksmark.”
  Tänk om det bara gällde att fördela maten rättvist. Det stora problemet är ju att jordbruksmarken/matjorden inte finns i någon större omfattning i u-länderna och att v i i-länderna inte kan lära ut till dem hur man bygger upp ett djupt,mullrikt och näringsrikt matjordslager. I princip så sjunker mullhalten med minskat avstånd till ekvatorn. Ytterligheten är öknarna. Med miljöetablissemangets paradgrenar; kompostering, ytgödsling och plöjningsfritt bygger man definitivt inte upp något matjordslager på dessa breddgrader och där tyvärr också svälten är som störst. Rent logististiskt måste u-länderna odla sin egen mat och så länge matjorden är en bristvara i dessa länder så kommer svälten att bestå. När ska våra biståndsorganisationer åtminstone lära ut att jordisera alla de djurkadaver man jämt och ständigt ser i bakgrunden när det visas bilder på de svältande i u-länderna. Nu oxideras de (i sol och vind) helt i onödan direkt upp i lufthavet utan att dessförinnan gjort någon nytta som mull och näring i jorden.

 53. Janne

  Maud Olofsson beklagar sig i DN över att Jan Björklund är illojal för att han motarbetar förnybar energi.
  http://www.dn.se/nyheter/politik/maud-olofsson-bjorklund-ar-illojal
  Jag tycker snarare att han är lojal mot oss skattebetalare. Hoppas att han börjar ifrågasaätta AGW också.
   

 54. bom

  Nu blir det ju kopiösa mängder av biogas av apelsinskal och kycklingben naturligtvis. Biogasen är samma Ebberödska bank som alla andra ”gröna aktiviteter”. Pengar i sjön ovanpå det som redan vräkts i.

 55. Bengt Abelsson

  IE # 51
  Slutsatsen är att för att låna ett uttryck från Mark Twain: Ryktet om Grönlandsisens död är överdrivet.

 56. Bengt #55
  🙂

 57. Slabadang

  CBS har gjort två ptogram ”Carbon deamon” !
  Lyllos kanadickerna som har en public service som funkar.
  http://www.cbc.ca/video/#/Radio/Ideas/1453660136/ID=2208383550
  Hoppa övr inledningen som handlar om gamla gruvolyckor. j Curry intervjuas blans annat

 58. Jan E M

  Kristian J #49
  Det har varit uppe tidigare med biogasbussar. Då påstods det att främsta anledningen till att köra på biogas eller naturgas var att avgaserna är renare än från andra bränslen till förbränningsmotorer.