FSC

Slutbyggt för vindkraft i skog?

Vindkraftsbolagen har de senaste åren farit ovarsamt fram på den svenska landsbygden. Någon tycks ha riktat ett dubbelpipigt hagelgevär mot en Sverigekarta och tryckt av. Projekteringar pågår över hela ytan. Inte minst har våra skogsmarker varit utsatta för omfattande försök till etableringar trots att vindkraft i skog är hopplöst ineffektiv. Siffror visar att effektiviteten ligger   →