Skippa handel och bli självförsörjande

Per Kågeson föreslår i dagens DN-debatt att världen borde införa ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter som omfattar all flygtrafik och all sjöfart. De internationella transporterna växer nämligen snabbt (för snabbt?) och utsläppen från flyg och sjöfart hotar att i framtiden spä på klimatförändringen (OBS inte uppvärmningen).
Kågesons förslag är att i första hand ”beskatta” trafik industriländer emellan och trafik mellan utvecklingsländer och industriländer. I den första fasen skulle utvecklingsländerna fortfarande få handla ostört med varandra, men att sälja och frakta sina varor till ett industriland skulle beläggas med avgift.
Det första som slår mig är naturligtvis att i Kågesons värld torde polariseringen mellan den utvecklade och den fattiga världen öka dramatiskt. Även om utvecklingsländerna kompenseras för sina ökade kostnader kan man väl knappast garantera att de inte förlorar en hel del om systemet införs. Och vilken gigantisk apparat som skulle krävas för att administrera det hela. För att inte tala om korruption, fusk etc.
Då är det kanske bra att Anders Borg redan tidigare satt sig på tvären mot liknande propositioner (se en av kommentarerna till artikeln).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Ja, vilka teorier han har…
   
  En vettig kommentar avslutar dock inlägget: ”Sverige bör utnyttja sin ordföranderoll för att jämna marken för kloka och rättvisa beslut.”
  Tänk om Reinfeldt vore så klok att han höll sig neutral i klimatfrågan och lät de andra spela ut varandra, istället för att försöka med dagens modeord ”ledarskap”, dvs satsa allt på ett kort….

 2. Steve

  En liten blick in i framtiden (en nära sådan, om Waxman-Markey går igenom).  Ursäkta att det är långt.  Jag blev så inspirerad av storyn från American Issues Project.
  If You Don’t Hate the Cap and Trade Bill, Let Me Show You Section 304.
  Om du köpt ett hus tror du väl att du äger det, och inom rimliga gränser kan göra vad du vill med det.  Du tror att om du skaffat en stuga på landet, med vedspis och en gammal tvättmaskin utan klimatmärkning, så är det ok:  Det är ju ditt liv, och din egendom.  Du har betalat med pengar du själv förtjänat, och vad vore väl Amerika om man inte kunde bo som man själv vill med de prylar man själv vill ha omkring sig.
  .   Ah, dummer.  Du tänkte inte på att (partinamn) länge har velat få kontroll även över rena detaljer i din tillvaro.
  .   Låt mig bara visa dig ett litet avsnitt i Waxman-Markey, CO2-lagen, som kallas ”Building Energy Performance Labeling Program”.  Det är ’section 304’ i lagen, och säger egentligen att det är staten som äger ditt hus.  Du förstår, regeringen i Washington vill ha ett land med bara energi-effektiva hus, och lagen säger därför att nya hus måste vara 30% mer energisnåla än vad som enligt lag annars gällde den dag då Waxman-Markey undertecknas.  År 2014 har kravet höjts till 50%, och stiger sedan hela tiden fram till 2030.  Och detta är inte bara ett mål, det är ett krav.  Nya hus måste uppfylla kravet.
  .   Men vad har detta att göra med gamla hus, sådant som ditt?  Bra fråga.  Du slipper inte undan så lätt, förstår du.  Lagen kräver att delstaterna märker upp alla byggnader, så att man kan se hur energieffektiv en viss byggnad är.  (Det gäller både bostadshus och andra byggnader.)  Och för att klara detta listar lagen ett antal fall där delstaten får inspektera ett hus, t.ex.:
  .   (Jag hoppar över själva listan).
  .   Lägg särskilt märke till fall iii, iv och vi.  Vad som sägs är att delstaten har rätt att inspektera ditt hus om du vill 1) renovera huset och behöver byggnadstillstånd, 2) sälja huset, eller 3) ändra namn på person som ansvarar för betalning av el- vatten- värme-räkningarna.
  .   Och straffet för öveträdelse kan bli?  Lagen är lite lurig där.  Direkt straff för att huset inte når upp till lagens standard, finns inte.  Men av de hus som delstaten inspekterar under ett år måste en viss procent uppfylla kraven, och om de inte gör det … går delstaten miste om en stor del av de bidrag den annars skulle fått från Washington. 
  .   Oklart?  Knappast.  Delstaten kommer att sätta tumskruvar på dig, så att den själv kan få alla miljoner som dinglar framför näsan på den.
  Mer spännande läsning i samma artikel här:
  http://www.americanissuesproject.org/blogs/aip/archive/2009/07/08/if-you-don-t-hate-the-cap-and-trade-bill-let-me-show-you-section-304.aspx

 3. Tege Tornvall

  Bara uttrycket att ”tillåta handel” – smaka på det!
  Tege

 4. Thomas

  Tege, utrrycket ”tillåta handel” förekommer en gång: ”Genom att tillåta handel mellan METS och CAETS och andra handelssystem”
  Det handlar då om att man skall kunna handla med utsläppsrätter mellan systemen för flyg och fartyg. Antingen har du inte fattat eller också är du ren demagog.

 5. För att vara demagog måste man fatta. En freudiansk felsägning igen ?

 6. Hayek

  Snacka om att han missförstått precis allt. Ökad handel = ökad effektivisering = mindre resursutnyttjande = LÄGRE utsläpp.
  Jag kan garantera att hans förslag skulle ge HÖGRE utsläpp med bibehållen konsumtion.

 7. Mikael

  Hayek #6. En klassisk nationalekonomisk sanning. Givetvis ingår inte transporter i nationalekonomi. Men jag håller med dig, vanligen förenklar man problemet från miljöhåll och tror att närproducerat alltid är bäst, men så är det ju inte.

 8. Thomas

  Hayek, så länge vinsten är så stor som du säger kan transporterna betala för sina utsläpp och fortfarande vara lönsamma. Inte för att jag tycker att handel med utsläppsrätter är något idealt sätt att internalisera externa kostnader men på något sätt måste man internalisera dem om man skall få den handel som verkligen är lönsam snarare än den som bara tycks vara det för att man kan lasta över kostnaden på andra.

 9. ”internalisera externa kostnader” = Totalt smömos!
  ”utsläppsrätter” = skatt på grus man kastar i gungerande maskineriet = ren idioti

 10. GunnarE

  Om transportsektorn skall betala så höjs frakttarifferna och priset på varan eller tjänsten går upp.
  Det gäller alltid. Kunden betalar.

 11. Munvädret här skulle vi kunna handla med. haha!

 12. GunnarE

  11:
  Climatriktigt dock jmfr m att tala på torget.

 13. Åke Rullgård

  I inledningen står det ”Och vilken gigantisk apparat som skulle krävas för att administrera det hela. För att inte tala om korruption, fusk etc.”
  Och visst skulle denna moderna form av avlatshandel kräva en enorm apparat för administration. Det är nog den enda säkra sysselsättningseffekten av den ökade koldioxidhysteri som Kågeson förespråkar.

 14. Thomas

  Jonas, förvånar mig inte att du inte förstår dig på externa kostnader — heller.

 15. Ingemar

  Kågeson är verkligen i sitt esse när han på detta sätt kan leka social ingengör för hela världen. Här skall mixtras med utsläppsrättigheter och subventioner på global nivå för att få världshandeln att snällt följa i ingenjörens uppdragna riktlinjer.
   
  Steve, tack för ditt referat av närläsningen av Waxman-Markey lagen. Den ger onekligen en insikt i hur oerhört närgången och integritetskränkande lagen är för den vanlige amerikanen.

 16. Thomas, jag vet inte hur många ggr du försökt förklara att ’jag inte förstår’ något, och du har haft fel nästan varje gång. Även denna gång! Möjligen förstod du inte ens vad jag menade med mitt inlägg ….

 17. Thomas

  Jonas, nejdå jag har haft rätt, men det förstår du inte – som vanligt.

 18. Thomas, vi som läser dig här vet att du tror att du besitter klärvojanta egenskaper, att du tror att du förstår andra bättre än de själva, via bokstäverna på en skärm. Som någon slags internet-slagruta nästan, Tro mig, ingentsans har du sådana förmågor!
  Försök koncentrera dig på att få fram ditt eget budskap någorlunda korrekt och sanningsenligt, och relevant mht till vad som diskuteras. Du är fortfarande alledels för ojämn på de punkterna …

 19. M

  Någon som behöver lite klimatterapi? ; ) http://stallom.se/2009/07/06/klimatfragan-pa-terapisoffan-fortrangaren/#comments

 20. Thomas och Johan # 16, 17, 18 : ” Folk säger att jag inte förstår nånting. Det….det…. det fattar jag inte.”

 21. Steve

  Lång text en gång till.  Men den är inte ointressant, vågar jag påstå.  George Orwell skulle vara imponerad — av sin klärvoyans.  Här är det för resten 13º just nu.  Upphettsning, minsann.
  Sunday Times, July 4, 2009
  Environment Agency sets up green police
  Brittiska Miljöministeriet, The Environment Agency, sätter nu upp en egen poliskår som ska se till att företag inte släpper ut för mycket CO2.  50 inspektörer i gröna jackor (vad annars!) ska söka igenom företagen och se till att CRC, The Carbon Reduction Commitment, som träder ikraft 2010, blir åtlytt.
  Grönpolisen ska kunna kräva att få gå in på företagens områden, se på elmätare mm, begära fram el- och gas-räkningar och kunna detalj­studera företagens ”carbon-trading records”, deras handel med CO2-rättigheter.  Överpolisen, Ed Mitchell, slår fast att ”Klimatförändringen och koldioxiden är världens viktigaste problem just nu.”
  Att man nu bygger upp en ny, grön polis betyder att man passerat ett psykologiskt hinder i kampen mot klimatförändringen.  Regeringen har länge förstått att man måste lagstifta fram nya kategorier av skatte- och annan CO2-brottslighet, men varit rädd att mötas av något i stil med bensinskatteprotesterna år 2000, när lastbilsförare blockerade raffinaderierna.
  Den centrala grönpolisenheten i Cheshire ska kunna be om hjälp av de hundratals föroreningsinspektorer som redan finns landet runt.  Många av dessa börjar inom kort en utbildning i CO2-övervakning.
  Grönpolisen ska vidare kunna begära fram energiräkningar mm från elbolag etc utan att de övervakade företagen får reda på detta.
  Administrationskostnaden för grönpolisen beräknas i början till drygt fem miljoner pund om året, men den kommer naturligt nog att klaras av genom en avgift på företagen. 
  http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/public_sector/article6639289.ece

 22. Ingemar

  Steve, en klimatpolis behövs givetsvis. Det säger sig självt. Men den bör ligga på en global nivå (liksom den totalitära regim som krävs), annars kommer folk att handla fritt mellan länderna. Det gillar inte ingenjör Kågeson.

 23. Det tycks vara så att de som tidigare hotade med global uppvärmning nu gått efter Al Gore.
  Allt eftersom jordens temperatur inte tar fart upp eller havsnivån stiger och isar minskar totalt, kommer det rulla på som tidigare men nu ska vi hindra klimatändringar.
  Jag försöker trösta mig med att krig är oändligt mycket destruktivare.
   

 24. Skulle man återinföra ’prohibition’ men denna gång rörande kol mm, skulle svartjobb, svarta marknader, hembränning, och allehanda andra mörka delar av den reala ekonomin få helt nya innebörder och omfattning för den delen …

 25. Lejuene

  En liten positiv observation, om man kollar kommentarerna hos DN är flertalet negativa till inlägget, med all rätt!
  Håller vinden äntligen på att vända?

 26. Steve
  Jag undrar om inte England är mycket värre än Sverige, men troligen inte ännu i närheten av kostnaderna för medborgarna?
  De har ju haft en kärnkraftauktion, där Vattenfall med kompanjon vann en placering och har ett tiotal ytterligare färdiga platser.
   
  Jag gissar att England kommer skapa 80% av sin elkraft genom kärnenergi.
  De korkade massorna måste vallas in i fållan bara, lite av det vi såg i Sverige i vintras… fast jag hade gått till paradiset utan omvägar via svindyra berglager.

 27. Lejuene
  Henrik Brors hade från början en kommentarfunktion till sin rapportering.
  Kanske blev det tungt att ge läsarna kommentarer som totalsågar hela agendan?

 28. Gunnar Strandell

  För mig liknar utsläppsrätter de tankar som fanns på 70-talet om att sätta ett pris på naturtillgångar när de ligger i jorden.
  För mig känns värdet av icke exploaterade naturtillgångar säkrare än utsläppsrätter, så jag förstår inte varför man valt den vägen.
  Men jag är tacksam för att höra förklaringar.

 29. Per Welander

  Det verkar finnas vissa (ingen nämnd, ingen glömd) som gärna kommer med ständiga personangrepp. Jonas N verkar ofta vara moboffret, kanske för att han framför vettiga klimatrealistiska argument. Kanske är det  bra underhållning som en TV-såpa och ger många läsare. Ibland liknar kommentarerna mer en chatsida än en vetenskaplig blogg.  Därför läser jag allt mer sällan kommentarerna här. 
  Inläggen från Maggie är nästan alltid bra och intressanta. Inte avsikten att kritisera Maggie nu för jag vet hur svårt det är att moderera en blogg och sätta gränser.  Hur man än gör är det fel och kritik fås. Bloggägaren har den absoluta makten och skall så ha. Titta på hur WUWT hanterar modereringen – de blev tvingade för att det började spåra ur.
  Men de som slänger ur sig personangreppen borde nog tänka sig för – skriver jag detta för att det är intressant för andra läsare  eller för att få ur mig mina egna aggressioner? Eller gör jag det avsiktligt för att sänka nivån på bloggen?

 30. Thomas

  Par, Jonas blir ”mobboffer” för att han nästan aldrig framför några argument utan bara kritiserar andras, typ när han i #9 bara sa ”Totalt smömos!” om mitt inlägg utan någon förklaring. Men det är förstås ett ”vettigt klimatrealistiska argument” snarare än personangrepp…

 31. tty

  Gunnar Strandell #28
  Naturtillgångar i jorden är inte något en gång för alla konstant som man kan sätta ett fast pris på. På 1970-talet hade vi nästan 1 miljard ton järnmalm i Bergslagen, idag har vi ingen alls trots att brytningen upphörde just i slutet av 70-talet. Anledningen är att de jättestora fyndigheterna i Brasilien och Australien sänkte priserna så mycket att den inte är brytvärd. Den ligger där men vad är den egentligen värd?
  Ett motsatt exempel: naturgas i skiffer har varit nästan värdelös till de senaste åren, men är nu plötsligt värdefull eftersom man i USA utvecklat metoder att utvinna den. För övrigt har därmed även Sverige blivit en potentiell naturgasproducent. Exxon har börjat prospektera i Skåne och potentiellt är även delar av Västergötland, Närke och Östergötland intressanta.

 32. Steve #2
  Nog är det många som slickar sig om munnen, avt anken på den kontroll det innebär.
  Så om någon bygger ett hus i lantlig miljö och tar all sin energi ur egen ved, ska denne ändå tvingas till modifiering av sitt hus för att minska uppvärmningsenergin (nedkylning vi använder fortfarande mer energi för att kyla än att värma).
  Jag funderar på en variant av alla flytande villor, som växer upp i världens kustnbära städer, Stockholm har ju Alviks marina.
  Man kunde bygga dem mycket större och självförsörjande, blott en tvåvägs satellituppkoppling.
  Om medborgarna blir mer flyttbara, kan de spela ut regeringar mot varandra.
  Om Eric Lerners grupp får till det kommer en 5MWe kosta 300.000$ vilket räcker till några tusen flytande villor… ett par hundra dollar var, så har du evig elkraft utan räkningar.
   
  Jag tror och hoppas att teknikutvecklingen som vanligt kör över byråkrater och politikers kontrolbehov.
  Om alla 11 energisystem jag följer går i stöpet, kommer jag ändå klara mig med kommande batterier, solceller till 10:-/W och vindkraft till 10:-/W.
  I mer eller mindre totalitära stater som Sverige, gör skatter och avgifter att även de sjukaste energisystemen kan bli privatekonomiskt lönsamma.

 33. TomatPalmen

  Do not shoot the messenger. Utsläppsrätter är alldeles utmärkta styrmedel därför att man använder marknaden för att allokera knappa resurser. Om man skall begränsa utsläppen är en separat fråga.  Kågesons förslag är dock en mycke mer komplex affär, även om han är inne på rätt spår.

 34. GunnarE

  32:
  Vi har det på gång med EU-direktivet om att alla hus skall energideklareras av särkild inspektör på min bekostnad.
  Tanken på att riva kåken innan jag flyttar , för att inte foga mig , har förekommit.

 35. Per W: Du har naturligtvis rätt när du säger att kommentarerna till inläggen ofta urartar i en stor vuxensandlåda. Än så länge tycker jag dock att det är att föredra framför moderering.

  The Climate Scam har en stor fördel jämfört med många andra bloggar (och nu menar jag absolut inte din, och jag tänker inte ge några andra exempel heller) och det är att den har blivit en social plattform för både AGW:are och icke-AGW:are umgås. Ibland blir det som sagt bråk och oväsentligheter, men ibland blir diskussionen bra just för att den inte modereras. Ibland tycker jag att vi är bra på att lyssna på och lära av varandra.

  Ibland tar kanske vissa till personangrepp för att synas, för det är mycket lättare att bli sedd om man skriker okvädesord än om man framför vetenskapliga argument. Men det är mänskligt, och jag gör mig själv skyldig till sådant ibland.

  Jag kommer att fortsätta att låta kommentarerna strömma fritt och låta var och en själva bedöma vad de bör eller inte bör skriva.

  Och de som, precis som du, inte orkar med allt oborstat och okammat, får helt enkelt läsa inläggen och låta bli de trehundra kommentarerna som följer. 😉

 36. Tyvärr vinns matchen bla i gyttjebadet. Kloka personer ger seg ofta för at inte få skit under naglarna, av bekvämlighet eller apati. Det kan man kritisera dom för. Kvarstår facklitteraturen som asyl men den är ju korrumperad med en anna typ gyttja. I journalerna gör man inga revolutioner.
  Folk byter mening efter magkänslan, oxå akademiker.  Engagement övertygar mera enn rationella argument då människan i all hovudsak är en känslovarelse. Vågar du inte sätta egna pengar, äran och temperamentet på saken, förlorar man matchen själv om sakargumenten är korrekta.
   

 37. Rosenhane

  Bra Maggie. Din blogg är  outstanding även om man skulle önska bort en viss surrighet i vissa trådar.
  En tanke slår mig om två bra frågor till Reinfeldt och co: 
  Och sen,
  1. När era hypotetiska mål  är uppnådda år 2050, vad blir nästa mål,  vad har ni för möjligheter att hålla tempraturen  i schack ytterligare i 50 år,  kommer människan från och med 2010 kunna fixera jordens medeltemperatur för all framtid och/eller vad är meningen  och målet  i ett vidare perspektiv  med en frysning just de kommande 40 åren? 
  2.  Tiden fortsätter ju efter 2050, har ni tänkt på det? Hur har ni tänkt ut det för era barnbarn och barnbarnsbarn?? 
   
  Isbjörnarna kan vara glada som slipper delta i eländet!
   
   
   
   

 38. JR

  Bra Rosenhane. Till och med mycket bra.
  Vi skall alltså bestämma vilket klimat vi skall ha på jorden. Jag skrev om detta i mitt första inlägg i debatten. Det måste vara så pass kallt att isarna inte smälter men inte så kallt att isarna växer för då puttar isen ut oss i Medelhavet så småningom.
  troligen har politikerna drabbats av storhetsvansinne. 🙂

 39. Thomas, Per, mfl
  Något moboffer känner jag mig inte som. Det finns några som så gärna skulle vilja kasta skit och få den att fastna, men de försök jag har sett har varit på gränsen till patetiska. Thomas försöker iofs numera upprepa för sig själv att jag ’aldrig har något att komma med’ men jag har svårt att han ens själv tror på sådant snömos. Hela hans stycke om ”aldrig framför några argument utan bara kritiserar andras” är ju smått parodiskt, från en som inte finner någon detalj för futtig för att misstolka, sedan misstänkligöra och sedan klänga vid och avleda diskussionen från vad den handlar om, eller iaf borde.
  Thomas, du kanske inte fattade vad jag sa i #9, och skall därför upprepa innebörden:
  “internalisera externa kostnader” = Totalt smömos!
  Jag har inte för dig förklarat varför detta är så, bara skrivit att det förhåller sig så. Om du har något intelligentare (än #14 & #12) att anföra om varför det skulle vara annorlunda kan du ju försöka formulera detta på ett det bästa sätt du förmår. Om du har riktigt bra argument så kanske jag tom nyanserar min uppfattning en smula. Men innan dess hävdar jag att det är exakt och precis på det sättet …
  PS Jag skulle tro att jag är vansinnigt mycket bättre skickad att både tolka, förstå och genomskåda politiskt snömos, och tolka vad det verkligen handlar om, än du är. Också! DS

 40. L

  Det senaste utspelet i G8-mötet är så korkat att inte ens Greenpeace går på det. Bara gammelmedias journalistkår som rapporterar sömngångaraktigt.
   
  Hade det inte varit intelligentare att överge klimatfrågan och ta upp energifrågan, som det trots allt handlar om? Vilka tror politikerna att dom lurar?

 41. tty

  Ksn inte G8 ta och besluta om att avskaffa jordbävningar också när man ändå håller på?

 42. Christopher E

  Riktigt hur stort misslyckandet för AGW-politiken var i Italien är svårt att utläsa i svenska media. Men som tur är finns ju andra.
  Man kom inte överens om någonting. Första dagen talades om procentsatser, andra dagen försvann de spårlöst eftersom länder utanför G8 i den större gruppen inte godtog dem. Istället fick vi något dravel om ”högst 2 grader 2050”.
  Ja, det är ju ett lätt mål att uppfylla. Finns ju inte en minsta möjlighet till sådana temperaturhöjningar på bara 40 år. Speciellt inte sedan vi haft någon signifikant temperaturhöjning på nära 15 år och inget tyder på att den ska öka igen i brådrasket. Så vi kan elda på som vanligt eller mer och ändå uppfylla målet. Bra va?
  Detta trots att de helt vansinnigt räknat in höjningen (på högst 0,5 grader) sdean början av industrialiseringen i sitt korkade mål. 1,5 grader till på bara 40 år i ett läge där temperaturen just nu inte visar minsta spår av att vilja öka trots rekordstora CO2-utsläpp… och det ska ”förhindra”… man tar sig för pannan.
  Att sedan vår Reinfeldt står och räknar hela 1900-talets klimatförändring som antropogen och säger att det blir ”6 grader” snart utan klimatpolitik gör att man skäms för att komma från detta land. Man skäms nästan att vara människa när galenskapen sveper fram över jorden. Kan man flytta till en annan planet?
  Och givetvis protesterar ingen alarmist när dessa idiotsiffror debatteras och kommenteras som om de var på riktigt. Men ändamålen helgar väl medlen, som vanligt.
  Vi andra hoppas på ett liknande misslyckande i Köpenhamn i höst.

 43. ThomasJ

  Christopher E (#42): Hittar du nån lämplig planet att flytta till, vänligen meddela – hänger på! 🙂
  Mvh/TJ

 44. Åke Rullgård

  L skriver i nr 40: ”…Vilka tror politikerna att dom lurar?”
  Ja, vem lurar vem och vem kan tänkas vilja lura vem? Koldioxid och klimat är en idealisk kombination för den eller dem som vill änga sig åt att framstå som världsfrälsare och alltid avgå med segern eftersom:
  1. Om det, som många vetenskpsmän anser, blir en period med kallare klimat kan koldioxidfundamentalisterna hävda att ett kallare klimat beror på genomförda koldioxidreduktioner.
  2. Om det blir varmare trots koldioxidreduktioner kan samma fundamentalister hävda att koldioxidreduktionerna inte varit tillräckliga.
  I båda fallen kan anhängarna av koldioxidreduktioner hävda att de har rätt trots att de båda tänkbara kliutvecklingarna styrs av helt andra faktorer än koldioxiden. Finns det möjligen någon konspiration som med hjälp av klimat- och koldioxidhysterin vill och kan förvrida politikerna och klimatdebatten?
  L:s fråga ska kanske kompletteras med: Varför låter sig politikerna luras? Och vem är det som lurar politikerna?

 45. Indien har uträtt det så kallade klimathotet och kommit fram till att det inte berör dem.
  (detta är ett politiskt spel i västvärlden, som saknar vetenskaplig underbyggnad, är vad jag vill tro att de intärnt menar)
  Kanske vi inte måste flytta till en annan planet?

 46. Åke Rullgård
  Om det blir kallare trots att vi fortsätter vår ökning av fossilCO2utsläpp, får de problem, vi är ju sedan snart 10 år i en sådan situation.
  Lika lätt som de slapp undan ozobhotet ska de inte slippa undan detta.
  Ozonhotet kostade avsevärt mindre och var så abstrakt (allmänheten kunde inte kolla själva) så med hjälp av journalistkåren fungerade det.
  Nu kan alla kolla allt och de granskande ögonen sammarbetar i realtid world wide.
  Internet är vad som kommer hindra att politiker slipper ur detta.
  Tydligen bedömmer Fredik att denna taktik slår undan benen på oppositionen.
  Jag tror att vi närmar oss the tipping point, då mer än halva valmanskåren är kraftigt skeptiska till svensk resursanvändning i syfte att kyla det globala klimatet.
   
  Jag tvivlar på att ens forumets klimatoroade gillar satsningarna.

 47. Christopher E

  Gunnar:
  Flytta till Asien kan faktiskt vara ett alternativ när västvärlden faller in i fattigdom och en ny mörk medeltid, klimatreligiös och inte kristen denna gång.
  Om inte för mig så borde i alla fall dagens unga i sin utbildning fundera på möjligheten att ta sig österut.

 48. Christopher E
  Jag tror att Europa har haft sin tid att leda utvecklingen, nu har det avsevärt äldre civilisationerna lärt fördelarna och nackdelarna.
   

 49. ThomasJ

  Och vad tänker G8-folket ta till om gränsen +2 grader närmar sig/överskrids? Slå på luftkonditioneringen, eller?
  Mvh/TJ

 50. Åke Rullgård

  Ang. Littmark nr 46:
  Problemet är att politikerna inte vill beakta den temperatursänkning som pågått de senaste 10 åren.
  Jag hoppas du får rätt i ”att vi närmar oss the tipping point, då mer än halva valmanskåren är kraftigt skeptiska till svensk resursanvändning i syfte att kyla det globala klimatet”. Problemet här är dock att då har Reinfeldt & Co kanske redan fått igenom ett Köpenhamnsavtal som binder oss till dyra och onödiga koldioxidreduktioner och därmed som Christopher E påpekar i 47 ”…västvärlden faller in i fattigdom och en ny mörk medeltid, klimatreligiös och inte kristen denna gång.

 51. Torsten Wedin

  Åke:
  Även om Reinfeldt&Co får igenom ett dyrt avtal så betyder inte det att detta avtal kommer att implementeras. Hur gick det med Kyoto-avtalet? Någon som är insatt kanske kan bekräfta mina misstankar att inte mycket blev implementerat. Och då var det ändå högkonjunktur.

 52. Sten har hittat en liten pärla bland kommentarerna till denna artikel.

  Signaturen Micke skriver följande:

  Javisst är det en ny religion, en ny tro som måste implementeras snarst för allas bästa:
  ”Fader vår som är i Riksdagen, helgat vare dina propositioner, ske din vilja såsom i atmosfären så ock på jorden.
  Våra dagliga pålagor giv oss var dag och förlåt oss våra utsläpp, såsom vi ock förlåta dem på Kyotomötet skyldiga äro.
  Ty utsläppsrätterna är dina, och skatterna, och avgifterna, i evighet.
  Amen.”

 53. Åke Rullgård

  Ang nr 51:
  Kyoto-avtalet har väl inte implementerats i sin helhet med har skapat problem och kostnader även i sitt ofulltändiga genomförande, t.ex. koldioxidskatten på bensin i Sverige, idiotiska satsningar på trädplanteringar på olika tvivelaktiga platser i världen m.m.
  En fortsatt målsättning i stil med Kyoto från Köpenhamnsmötet kommer att få samma effekter för t.ex. Sverige där politikerna vill vara bäst i klassen och därmed dra på oss kostnader som försvagar oss konkurrensmässigt gentemot omvärlden.

 54. Vad jag läst ökade gruppen som skrev på sina CO2 utsläpp med 16%, USA med 6,5%
  Nej Kyoto var ett stort dyrt slag i luften, som kraftigt ökade västvärldens klimatbyråkrater.
  Tidigare var det att den globala temperaturen inte får stiga mer än 2C sen dess har den sjunkit något, då drar de till med 2C från förindustriell tid??
  Varför inte bronsåldern?
  Eller om de vill åt andra hållet 2C från den kallaste 30års period de sista 200åren, då är vi redan i katastrofen så vi kan lika gärna ge upp….
   
  Jag tror att det amerikanska systemet hindrar Europeiskt vansinne, så kanske det går att bo där.
  Jag har bara ytterst låga tankar om deras valuta…
  Hälften finns utanför landet, som ett gigantiskt räntefritt lån.
  Dollarn borde sjunka med 50%…
  Visserligen är de so stora att de kan tillverka allt utan import, so what.. jag kanske blickar ditåt… Lindzen bor ju där…
   
  Läs Kirk Sorensens rapport från Manchester.

 55. Torsten Wedin

  #52:
  Lysande!!! 🙂

 56. Gunnar Strandell

  tty #31;
  Du har naturligtvis rätt. Definitonen av malm är att den ska vara ekonomiskt lönsam att bryta, annars kallas den mineralisering eller fyndighet.
  Jag trodde att samma resonemang skulle gälla olja och kol tills jag läste ett inlägg av Kjell Aleklett, där han målade upp ett mycket mera dramatiskt och globalt skeende när vi når peak-oil.
  Jag vill minnas att man genom att sätta ett värde på fyndigheten skulle västvärldens exploatörer tvingas betala till de länder där de verkade. Chiles salpeter och koppar var ett typexempel på hur rikedomar skapades utan att landet som ursprungligen hade dem fick mycket för det.
  Kommer utsläppsrätter att göra något åt det problemet?
  Venezuela har tagit Marx och Engels medicin för att bryta beroendet av utländska oljebolag och jag är orolig för de långsiktiga biverkningarna.
  Samtidigt är jag orolig för att miljörörelsens bindning till CO2 gör att de glömmer att det fortfarande tillsammans med värmekraftverken fattigdom och orättvisor att bekämpa.
  Och en ny religion är nog det minsta människosläktet behöver.

 57. Åke Rullgård

  Ang nr 56:
  Sista meningen ”Och en ny religion är nog det minsta människosläktet behöver” instämmer jag helt i men jag ber dig rätta till den föregående meningen ”Samtidigt är jag orolig för att miljörörelsens bindning till CO2 gör att de glömmer att det fortfarande tillsammans med värmekraftverken fattigdom och orättvisor att bekämpa” så att den kan förstås. Det tycks fattas något ord.

 58. Lejuene

  En liten positiv observation, om man kollar kommentarerna hos DN är flertalet negativa till inlägget, med all rätt!
  Håller vinden äntligen på att vända?