Per Kågeson

Skippa handel och bli självförsörjande

Per Kågeson föreslår i dagens DN-debatt att världen borde införa ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter som omfattar all flygtrafik och all sjöfart. De internationella transporterna växer nämligen snabbt (för snabbt?) och utsläppen från flyg och sjöfart hotar att i framtiden spä på klimatförändringen (OBS inte uppvärmningen). Kågesons förslag är att i första hand   →

Etanolbilen döms ut

I dagens Sydsvenskan skriver Per Kågeson, aktuell med boken ”Miljöbil på villovägar”, att den svenska satsningen på etanolbilar kostar skattebetalarna stora pengar utan att minska koldioxidutsläppen i någon större omfattning. Per Kågeson ifrågasätter inte behovet av att minska utsläppen av CO2, men han vill att det sker på ett genomtänkt och förståndigt sätt. ”Bäst vore   →