flygtrafik

Handelskonflikten trappas upp

Som vi tidigare rapporterat om här på TCS så riskerar EU att driva oss in i ett regelrätt handelskrig med bland andra Kina, Indien, Ryssland och USA genom att ensidigt kräva att dessa länders flygbolag måste betala CO2-skatt till EU och handla med utsläppsrättigheter. Allt för klimatets skull. Idag skriver bl.a. SvD om att Kina   →

Flygtrafiken största boven?

Flygtrafiken är en av de verksamheter som har allra störst betydelse för fortskridandet av den globala uppvärmningen, menar en grupp forskare från Manchester Metropolitan University i Storbritannien. Trots att dagens globala flygtrafik bidrar med så lite som 2-3 procent av de totala CO2-utsläppen kommer en kraftigt ökad framtida trafik att bli ett riktigt stort problem,   →

Skippa handel och bli självförsörjande

Per Kågeson föreslår i dagens DN-debatt att världen borde införa ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter som omfattar all flygtrafik och all sjöfart. De internationella transporterna växer nämligen snabbt (för snabbt?) och utsläppen från flyg och sjöfart hotar att i framtiden spä på klimatförändringen (OBS inte uppvärmningen). Kågesons förslag är att i första hand   →

Det kan bli dyrare att flyga

Sveriges miljöminister Andreas Carlgren låter meddela att flyget i Sverige från och med 2012 kommer att omfattas av EU:s utsläppsrättshandel, vilket kommer att göra biljetterna dyrare. Vissa undantag kommer att göras, bl.a. för sportflyg och mycket små flygbolag. Kanske även för regeringsplan? 🙂 EU:s handelssystem går ut på att försöka få ned utsläppen av koldioxid.   →

Dum och dummare

Minns ni ”Plain Stupid”, förlåt ”PLANE Stupid”? Aktivisterna som stoppade trafiken på Stansted flygplats utanför London genom att barrikadera sig på en startbana? 57 personer arresterades, enligt Stuff.co.nz, men det hindrar inte organisationen från att utlova en liknande aktion på Heathrow. Den brittiska regeringen har nämligen planer på att bygga en tredje startbana och en   →