Det kan bli dyrare att flyga

Dyrare att flyga?
Sveriges miljöminister Andreas Carlgren låter meddela att flyget i Sverige från och med 2012 kommer att omfattas av EU:s utsläppsrättshandel, vilket kommer att göra biljetterna dyrare. Vissa undantag kommer att göras, bl.a. för sportflyg och mycket små flygbolag. Kanske även för regeringsplan? 🙂
EU:s handelssystem går ut på att försöka få ned utsläppen av koldioxid. Så här långt har systemet varit oerhört framgångsrikt (inte).
Magnus Nilsson, som är trafikexpert på Naturskyddsföreningen, är dock långt ifrån nöjd. ”Ett bekymmer är att den här utsläppshandeln bara omfattar koldioxid, medan flygets klimatpåverkan är oerhört mycket större. Flyget kommer att vara en oerhört gynnad deltagare i utsläppshandeln”, säger han.
Då undrar jag förstås, på vilka andra sätt påverkar flyget klimatet?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  maggie : En mekanism är ju ökad/ändrad molnbildning – kondensstrimmor utvecklas ofta till riktiga moln – och ökad vattenånghalt på höjder av typ 10000 meter och högre kan ha viss betydelse. Men här – liksom för andra ”mänskliga” faktorer – kan man bara spekulera om i vilken riktning klimatet skulle kunna förändras, och hur mycket.  
  Det finns en halv skröna om ”temperaturskutt” över USA, när man stoppade all flygtrafik något dygn efter 11-septemberhändelserna.

 2. Christopher E

  De menar förmodligen jetstrimmorna som kanske, kanske inte, har en klimateffekt.
  De talades mycket om att det blev en skillnad i temperatur när flyget stod stilla efter 11 september. Men sedan visade det sig att sådana temperaturskillnader har funnits även när flyget flugit helt normalt, så det var sannolikt en tillfällighet.
  Eller så menar de att folk som reser på semester med flyg bara utgör en massa onödig konsumtion, hotell ska byggas, mat ska ätas, lokal arbetskraft ska anställas – allt detta ger en ekonomisk tillväxt i de länder (ofta u-länder) som turister flyger till, och eftersom alla vet att tillväxt är hemskt och kopplad till klimatgasutsläpp måste ju detta vara jätte-jätteförfärligt!
  Bättre då att folk att folk stannar hemma, anser Naturskyddsföreningen, som nog mest är ute efter vår livsstil. Varför resa på solsemester när det ändå är så varmt här numera? Det är bättre att odla ekologiska morötter på balkongen i jord från mulltoan. Utlandet kan man väl se på TV (nej visst ja, TV går på ström och ska förbjudas också).
  Allvarligt talat, lycka till politikerna med att fördyra resandet så mycket att svenskarna inte har råd med semester utomlands… det finns val också.

 3. Mikael

  Man brukar räkna med att flygets klimatpåverkan är 2-3 gånger större än vad enbart koldioxidutsläppen indikerar. Det finns flera skäl till det. Det viktigaste är att N2O och vattenånga också släpps ut och verkar som växthusgaser. Dessutom menar många att det har betydelse att utsläppen sker på hög höjd.

 4. L

  Mikael, det påverkar vädret, inte klimatet.

 5. Christopher E

  Det är väl vattenångan som blir kondensstrimmorna?
  Maggie, vad jag vet är just regeringsplan undantagna från den kommande utsläppshandeln. Så pinsamt är det hela.
  Tips: Ska ni göra en längre utlandsresa som innebär ett byte i Europa först (mina gör oftast det), flyg via Schweiz. De är inte med i EU och därför är där ingen utsläppshandel.

 6. Att utsläppen av CO2 sker på höjd har ingen somhelst betydelse, CO2 mixas i hela atmosfären.
  Utsläpp av NOx har dessutom en indirekt effekt som aldrig räknas med när man ska larma och förfasas över flygets klimatpåverkan; i den kemiska processen där NOx förstärker ozonbildning så förstörs det också en massa metan.
  Så att flygets växthusförstärkande effekt är 2-3 ggr större än befarat är en klimatmodellerad myt där man endast räknar på flygets förstärkande effekter. Dessutom är hela denna spekulativa estimering baserad på IPCC:s scenarion där man använde sig av British Airways flygplansflotta anno 1990, det har hänt en hel del tekniskt sedan dess.

 7. Förresten, Cristopher E, Tack för tipset 🙂

 8. Toprunner

  Christopher E:
  Tackar också för tipset, har du något flygbolag som rekommenderas ?
  Konstigt annars då jag trodde Schweiz var rabiata då de folkröstade om SUV:ar för någon månad sen.

 9. Christopher E

  Recon & Toprunner:
  Hoppas jag inte har fel om Schweiz, känner jag EU rätt så kommer de att syssla med all möjlig utpressning, som de gjorde med Kyoto i Ryssland.
  Jag läste i alla fall förra året spekulationer om Schweiz med ökat transitflyg utan utsläppsrätter, i stil med detta från Institute for Economic Research, Munchen:
  ”Under the proposed rules, emission permits are needed for the entire trip New York-Frankfurt-Johannesburg, but none for the longer trip New York-Dubai-Johannesburg.
  Over the longer term, hubs may develop just beyond the European Union – as Switzerland has not entered into the ETS, Zurich International Airport may be that hub.”
  Låter ju hoppfullt.
  Något speciellt flygbolag vet jag inte, beror på vem som är billigast och vart man flyger. Fast då jag relativt ofta flyger till Mauritius (hittills oftast via Paris, i framtiden Zurich?), har jag ett gott öga till deras eget Air Mauritius, som jag tycker är riktigt trevligt.

 10. Peter

  Christopher E: Det spelar väl ingen roll om regeringsplanen är medtagna i handeln med utsläppsrätter eller ej… Våra skattepengar står ju för fiolerna i vilket fall…

 11. Christopher E

  Peter: Nej, det förstås…

 12. Det djävliga är inte att det blir dyrare att flyga utan att allt annat som omfattas av denna ”handel” blir dyrare då efterfrågan på utsläppsrätter ökar och driver upp priset.

 13. tty

  Man kan ju ta vägen om St Petersburg. Aeroflot är numera helt OK, och det är nog inte tillrådligt för EU att försöka sig på utpressning mot Ryssland.

 14. Svante

  recon: Att utsläppen ger större påverkan på hög höjd syftar inte på koldioxiden. Vem har påstått det?
   
  Däremot är utsläpp av vattenånga värre i stratosfären, där det har lång livslängd och starkare klimatpåverkan. Likaså ozonet som bildas har större påverkan i övre troposfären än på låg höjd.
   
  Sedan är det förstås sant att metan ingår i reaktionen där kväveoxider bildar ozon. Men flyget bidrar själv med detta då ofullständig förbränning ger utsläpp av kolväten, bl.a. CH4.
   
  Sedan är det hela förstås mer komplext än så, med utsläpp av svaveloxider som tillsammans med sot kan bilda sulfatpartiklar och medverka till bildning av cirrusmoln.
   
  Hur som helst; vilka argument som förekommer på diskussionsforum är tämligen irrelevant. I de beräkningar som görs, av bl.a. IPCC, så försöker man ta med alla kända faktorer. Modeller innehåller sällan så enkla koncept som ”uplift factors”, då olika utsläpp har olika livslängd. Men till slut ska man ändå försöka baka ihop allt till något som går att greppa, och då har dessa ”uplift factors” varit ett sätt. Uppskattandet av dessa brukar variera, vanligen mellan 1,7x och 3,5x, där IPCC i vanlig ordning uppskattat det till någonstans mitt emellan: 2,7x. I senaste rapporten tror jag dock IPCC undvek att sammanställa en enda ”uplift factor”, bl.a. p.g.a. osäkerheter i molnpåverkan.

 15. Svante: Att utsläppen ger större påverkan på hög höjd syftar inte på koldioxiden. Vem har påstått det?
  Från ett tidigare inlägg: Dessutom menar många att det har betydelse att utsläppen sker på hög höjd.
  Jag ser inte att CO2 är undantaget i begreppet ”utsläppen”, gör du?
  Flyginducerade cirrus å sin sida är kortvariga lokala fenomen som knappast har någon mätbar global klimateffekt. Aerosoler å sin sida har en kylande effekt, något som är väl känt sedan bl a Pinatubos utbrott.
  IPCC har tillskrivit flyget en total antropogen effekt på 3.5%. Enligt ICAO har omräkningar med 2005 års flygplansflotta som bas sänkt denna siffra till 3%.
  Angående uplift factors kan du läsa vad en av medförfattarna till IPCC:s kapitel ””Aviation and the Global Atmosphere” har att säga om saken. Kortfattat säger hon att UF=2 (som Europaparlamentet använde när dom beslutade att inlemma flyget i utsläppsröran) är markant överdriven:
  If the uplift factor were instead to be calculated using the 100-year time horizon adopted in the Kyoto Protocol, and applied systematically across aviation emissions, its value would almost certainly be much less than the factor 2 adopted by the European Parliament.
  Så vi kastar påståendet att flygets påverkan är 2-3 ggr värre än befarat i papperskorgen där det hör hemma.

 16. Svante

  recon: Helen’s diskussion gällande tidsramen blir intressant när utsläppen från flygtrafik upphör. Tills dess kommer dess utsläpp finnas i atmosfären hela tiden. Du behöver inte kasta faktorn någonstans…
  Aerosoler har olika inverkan beroende på sort och beroende på var de släpps ut (dvs, vad de samverkar med).
  Siffran 3,5% gällde flygets utsläpp 1992. Vilket år gäller den uppdaterade 2005-sifrran?

 17. Svante: Det var ju också ett (udda) sätt att resonera. Om man ska använda sig av en metod för att beräkna och beskatta utsläpp så ska den väl appliceras rättvist på alla transportsektorer och konsistent över alla utsläppskällor, eller hur? Förnekar man detta så visar det att det egentliga målet är att underminera flygindustrin, dvs. en typisk vänster-ideologisk aspekt (s.k. frihetsförnekare).
  Låt mig iaf citera Rogers, även om det verkar lönlöst i ditt fall:
  In fact, an inappropriate choice of an uplift factor could lead to inappropriate design and technology measures being applied within the aviation industry, which may paradoxically result in an increased climate impact.
  Sulfatpartiklar på den höjd de släpps ut av flygplan har en kylande effekt. Sidoeffekterna i form av cirrus och k-strimmor är som sagt lokala och kortlivade fenomen.
  Vilket år gäller den uppdaterade 2005-sifrran?
  Hmm, låt mig tänka… 2005?