Sida förespråkar klimatanpassning

I dagens Dagens Industri skriver Anders Nordström, generaldirektör för Sida, om vikten av att näringslivet engagerar sig i klimatanpassning.
DI 090121
En relativt sansad artikel, om man räknar bort stycket där Anders Nordström påstår att naturkatastroferna i Sydostasien kommer att bli fler och värre pga. klimatförändring. Mig veterligen finns inga belägg för detta.
Jag beklagar den lite dåliga kvaliteten på bilden.  Jag återkommer med länk till artikel så snart den lagts ut på DI.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Eklund

  Utan att ha läst artikeln kan man väl säga att klimatanpassning får vi väl finna oss i. D.v.s. att vi anpassar oss till klimatet.

 2. Gunnar Eklund

  Katastroferna  blir värre!: Jag såg en uppgift angående stormar mm där slutsatsen var att de var inte fler och inte intensivare men ställde till mera skada ekonomiskt och i mänskligt lidande därför att mänsklig påverkan förändrade omgivningens förutsättningar att tåla påfrestningar.

 3. Gunnar Eklund: Absolut. Klimatet har alltid förändrats och kommer att fortsätta att förändras. Alltså är klimatanpassning helt rätt. Men vi bör vara lika redo för ett varmare som för ett kallare klimat. Båda alternativen är ju fullt möjliga, eller hur?

 4. Thomas

  maggie, det är viktigare att förbereda sig för en trolig utveckling än för en otrolig, och eftersom vi ständigt släpper ut mer växthusgaser är en varmare värld mycket mer trolig.
  Att försäkringsbolagens kostnader för klimatrelaterade skador har ökat är välkänt. Framförallt Christopher här på bloggen brukar dock hävda att det bara är en effekt av att vi blivit rikare så att det finns mer egendom som kan förstöras. Här hittade jag ett inlägg av en expert som ger motargument:
  http://sciencepolicy.colorado.edu/prometheus/munich-re-responds-4867
  Se andra figuren där man kan se hur kostnader för t ex ”hydrological events” växer mycket snabbare än för ”geophysical events”. De senare ger en bakgrundskurva som inte påverkas av klimatförändringar.

 5. Thomas: Vad det inte någon som påstod att en global uppvärmning skulle leda till en ny istid? Tipping points och så vidare?

 6. Christopher E

  Thomas:
  Det hävdar jag fortfarande bestämt. I likhet med flera kommentatorer under Mubich Re:s partsinlaga i diskussionen ser jag inget där som försvarar att man kan se förändring av klimatet från försäkringskostnader.
  Observera att det är två steg. Klimat och väder har givetvis naturliga variationer, tex. skiljer det ju kopiöst mellan olika perioder vad gäller cykloner. Men det är inte detsamma som att urskilja en antropogen signal.
  Att översvämningsskador och stormskador stiger fortare än jordbävningsskador är inget konstigt, och absolut inget bevis för att de förra blivit vanligare. Mänsklig bosättning och expansion sker främst i områden som är utsatta för vind och vatten, nämligen kustområden och floddalar. Det finns ingen motsvarande tendens att prioritera geologiska förkastningslinjer och vulkansluttningar…
  Men varför gå över ån efter vatten? Varför använda försäkringsstatistik för att ge väderstatistik? Använd väderstatistiken direkt istället! Då hittar man ingen tydlig klimatsignal. Stormar har inte ökat. En liten ökning av översvämningar finns i vissa områden, men de är ofta lättare att förklara med ändrad markanvändning än ändrat klimat.

  Klimatanpassning tycker jag vi lugnar oss med tills vi ser vart det lutar. Planekonomiska gissningar brukar slå fel.
  Jag tänker inte låta bli att installera värme i mitt nya hus bara för att datorer säger att det ska bli varmare ute. Skulle det bli varmare trots allt köper jag AC då. Inte nu.

 7. Thomas

  Maggie, om du syftar på mig drog jag upp det där med ”global uppvärmning orsakar istid” som en osannolik hypotes som man ändå spepkulerade kring ett tag. Det är dock vettigare att försöka anpassa sig till det som förväntas än till lustiga alternativa teorier.
  Christopher, ”Klimatanpassning tycker jag vi lugnar oss med tills vi ser vart det lutar. Planekonomiska gissningar brukar slå fel.”
  Om klimatvariationerna bara är naturliga finns inget skäl att tro att de lutar. Går temperaturen upp ett tag finns ingen anledning att försöka anpassa sig till detta eftersom det kanske bara är en temporär topp och temperaturen snart går ned igen. Den som vägrar tro på klimatmodeller kommer aldrig att kunna se vart det lutar bara vartåt det har lutat.
  All samhällsplanering är planekonomi i någon mån. När det byggs en ny väg är det planekonomi baserat på prognoser om framtida trafikutveckling. Är du emot vägbyggen också?

 8. Gunnar Littmarck

  Thomas
  Vad jag förstår går det inte i praktiken att mäta den globala yttemperaturen, men tydligen atmosfären redan på 1000m.
  Varför inte lägga debatten där?
  Den temperaturutveckling som skett på den höjden följer de ökade växthusgasutsläppen de sista 10 åren.
  I framtiden kanske det går att mäta under moln med satellit, så det går att mäta på 100m, då blir det än mer intressant.
  Men tempen på så låg höjd som 1km, borde inte vara helt utan koppling till marktemputvecklingen i längden.
  Så om det fortsätter bli varmare i samma tackt på den nivån i 50 år, är alla domedagsprofetsior besannade.
  Jag försöker hjälpa AGW gänget, dels då ni ligger i underläge, dels då jag vill ha en kraftig utbyggnad av det enda energisystem som de närmaste 60 åren kan lösa människans energibehov.
  Varför inte ha en och samma satellitmät data som debattunderlag?
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/

 9. Christopher E

  Nej, Thomas, jag gillar vägbyggen. De är dessutom självuppfyllande. Bygg en bra infrastruktur och expansionen och trafikflödet kommer på köpet.
  Jag tror däremot mycket lite på att jorden blir varmare bara för att vi förbereder oss på det. 😉
  Det är för tidigt att tala om klimatanpassning när vi inte har en aning om hur det kommer att utvecklas. Och vad skulle det vara rent konkret? Kraftstationer för att leverera el till AC? Tja, för all del, blir det kallt istället behövs väl strömmen ännu mer.
  Det finns bara en bra anpassning för framtiden som täcker allt. Öka välståndet. Då har vi råd att möta eventuella svårigheter allt eftersom de dyker upp. Men ökat välstånd har tyvärr inte någon större prioritet inom alarmismen med det svarta ekonomiska hål klimatpolitiken utgör.

 10. Thomas

  Kostnaden för klimatrelaterade skador växer snabbare än den ekonomiska tillväxten, vilket Christopher anser vara en naturlig konsekvens av denna, och det vill han lösa med ännu mer ekonomisk tillväxt???
  Rörande statsplanering tycks Christopher vara sådan som vill ha enkla svar på komplicerade frågor. Själv inser jag inte varför maximerat trafikflöde skulle vara något att stå efter även om han har en poäng i att trafiken växer om man bygger mycket vägar och glesar ut städer.
  Anpassning till klimatförändringar handlar mycket om ändring av havsytan och nederbörd som kan ge mer översvämningar. Det handlar alltså om var man bör och inte bör bygga, och det är beslut som har konsekvenser på lång sikt.

 11. Gunnar Littmarck

  Thomas
  Nu sjunker du som en sten.

 12. Gunnar Eklund

  Christopher
  ”Skulle det bli varmare trots allt köper jag AC då. Inte nu.”
  Isolering är aldrig fel, även mot värme.

 13. Gunnar Eklund

  ”Det handlar alltså om var man bör och inte bör bygga, och det är beslut som har konsekvenser på lång sikt.”
  Kan hålla med Thomas här i  i så motto att dagen samhälle tenderar att mer och mer bortse från anpassnign till det klimat vi har och givetvis bryr man sig inte heller om möjliga förändringar eller tillfälliga variationer och händelser. Varför läggs så mkt byggnation på våra älvbrinkar där det passar bättre med odkling et.. Se vad som händer då och då vid 100-årsregn mm. Vi har slarvat bort respekten för den natur vi är gäster i. Det är inte klimatet som ställer till det. Det är vi som tar allt större risker.

 14. Mitt förtroende för SIDA är lägre än lägst så om de uttalar sig om klimatet så orkar jag inte läsa det.
  SIDA spenderar som sagt 8 000 kronor per år och anställd på fika och presenter, dvs till dom som verkligen behöver det… och så skickar dom pengar till diktaturer, ja, ni fattar.

 15. Gunnar Littmarck

  SIDA finansierar krig
  SIDA konserverar makt
  SIDA ökar och underhåller korruptionsstrukturer
  SIDA hjälper i första hand de korrupta representanterna från mottagarsidan, i andra hand sina konsulter i tredje hand sina egna anställda, någonting kvar för att de allra fattigaste ska kunna utvecklas och ändra sin beroendesituation  vare sig finns eller tycks önskvärt.
  Vet ni varför?
  Jo om ex. Tansanias ledare tvingats till samma utveckling av sitt land som ex. Taiwan, skulle inte SIDA behövas idag.
  Om det ställt s krav på en viss mottagargrupp i mellanöstern, skulle en stor konflikt varit slut på 70:talet
  Fyfan för egoistiska biståndsgivare med maximal fokus på egen vinning.
  Kom in några Sida representanter, argumentera mot mig..
  Jag bjuder till kamp…
  Som det nu är vore det bättre om de gavs 35G:- årligen till asfaltering av Grönland.

 16. Christopher E

  Thomas metod att möta de alltid förekommande naturliga väderhoten är tydligen att bli fattigare, eftersom ökat välstånd inte passar. Ja, det är klart, har man inget så finns det ju nästan inget som går sönder.
  Men övergår vi till verkligheten så vet alla, ja nästan alla, att naturkatastrofer, av samma intensitet, slår hårdare mot fattiga länder än rika, så det är ingen bra idé med fattigdom.
  En mycket stor andel av den mänskliga expansionen sker i de mest utsatta områdena, så det är helt naturligt att kostnaderna ökar. Att de ökar fortare än den ekonomiska tillväxten tror jag inte mycket på när alla faktorer tagits med (fler och rikare människor som bygger allt dyrare infrastruktur på de mest utsatta platserna), men kanske kan man fixa till en sådan siffra genom att bortse från att en oproportionerlig andel av tillväxten skett i riskområden (Munich Re missar ju totalt den aspekten i Thomas länk ovan när de ska ”bevisa” ökande katastrofer).
  Om igen, en ganska absurd diskussion. En mycket sämre proxy för naturkatastrofer än försäkringskostnader är svårt att överhuvudtaget föreställa sig. Men eftersom Gore grundluras i sin alarmistfilm genom att jämställa kostnad med antal naturkatastrofer måste det tydligen försvaras i vissa kretsar.