OBS! Stockholmsinitiativet går ut med ett upprop!

I dagens SvD skriver Göran Ahlgren, generalsekreterare för Stockholmsinitiativet, att det är hög tid att ompröva klimatpolitiken.
Hela inlägget återges nedan.
***
Blir klimatmötet i Köpenhamn i december ett av vår tids största politiska fiaskon? Att man tror sig kunna styra klimatet (tvågradersmålet) bygger på en illusion utan sund vetenskaplig grund.
I drygt 20 år har en grupp forskare med anknytning till FN:s klimatpanel IPCC, men framför allt politiker och media världen över, spritt uppfattningen att atmosfäriska koldioxidtillskott från användning av fossila bränslen kommer att leda till en global klimatkatastrof. Idag hävdar man att detta som ett faktum som står bortom all diskussion. Detta får överhuvudtaget inte ifrågasättas. De politiska frågorna handlar om vilka åtgärder som ska vidtas för att omedelbart begränsa utsläppen.
Samtidigt har jordens temperatur inte stigit på mer än ett decennium, och det saknas fortfarande vetenskaplig grund för att koppla koldioxid från fossila källor till en avgörande klimatpåverkan. Ny forskning, baserad på verkliga observationer snarare än modeller, försvagar ytterligare hypoteser i denna riktning. Hela inriktningen av dagens politik måste därför omprövas.
Mänsklighetens energiförsörjning är till 80 procent beroende av fossila bränslen. Effektiva och pålitliga energikällor har möjliggjort det moderna samhällsbygget och kommer även i framtiden att vara helt avgörande för hållbarhet, miljö och välfärd. Men nu diskuteras globala avtal för att kontrollera både energikällor och deras marknader. Precis som andra planekonomiska åtgärder kommer detta att ha en förödande inverkan på såväl ekonomi som miljö.
De åtgärder som redan vidtagits har orsakat fattigdom, svält och miljöförstöring. Ett exempel är de ogenomtänkta satsningarna på biobränslen som orsakar stigande livsmedelspriser och skogsskövling. Det står klart att övriga planerade åtgärder kommer att förvärra dessa skador. En påtvingad, förhastad övergång till ineffektiva och skattesubventionerade energikällor medför ett oerhört slöseri med resurser.
Det är hög tid att ompröva politiken. Inrikta den på ökad tillväxt, ny effektiv energi och förbättrad miljö. Låt bli att slösa bort vårt välstånd på meningslösa åtgärder mot koldioxid. Politisk handling bör baseras på vad vi vet fungerar snarare än på lösa spekulationer. Att allt fler är ense om detta visar vårt upprop på vår hemsida.
***
Det upprop som Göran hänvisar till finns på Stockholmsinitiativets hemsida.I skrivande stund har uppropet 400 undertecknare. Gå in och anmäl dig, du också!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Då har man skrivit på.
  En möjligtvis relaterad sak som slog mig (innan jag skulle somna igår kväll). Antag att man smäller upp en förfärlig massa vindkraftverk till havs och dessa skulle visa sig kunna producera tillräckligt med energi för våra behov. Alla skulle bli glada. Men vad händer sedan när dessa vindkraftverk bli gamla och rasar ner i havet? Jag gissar att vindkraftverken kommer tillverkas av diverse kolfibermaterial, nanorör mm. Finns det inte en uppenbar risk med detta ”splitter” som ett potentiellt miljöproblem?
  Vad jag är ute efter är att historiskt sett så har människans försök att göra smarta saker alltid blivit fel, vad är det som säger att det skulle bli rätt den här gången?

 2. S. Andersson

  NicklasE: I de miljökonsekvensbeskrivningar som ligger till grund för att få tillstånd brukar det också ingå att operatören ska se till att ta bort grejorna när de inte används längre. Samma gäller för kärnkraftverken som alla har planer för att återgå till s k green field, d v s när man är färdig ska området återställas till som det var innan kkv kom dit!

 3. Tege Tornvall

  Driftsäkerhet, livslängd, underhåll och återvinning av uttjänta vindkraftverk gör deras kalkyl än sämre.

 4. Mikael

  Patetiskt.

 5. NicklasE
  Jag räknade lite på det, vill vi kan vi ju avskeda alla byråkrater upphöra med alla skatteöverföringar till NGO´s typ FN och minska den politiska sfärens makt och antal till en bråkdel av dagens, vi kunde ha ett gemensamt försvar för alla länder med samma kultur och moral, (självklart ta bort religionsfrihet, ty då kan ju inte alla i ett land uppfatta lagar på samma vis..)
  Så kan vi bli av med 99% av all ekonomisk brottslighet..
  (totalkontroll över alla ekonomiska transaktioner och borttagandet av sedlar, samt fullständig elektronisk övervakning av de som fällts 3ggr)
   
  Resurser till vindkraft och den energilagring som krävs saknas ej.
   
  Vi skulle behöva bygga 2.500.000 av dagens största havsbaserade vindkraftverk vart år, samtidigt en extremt stor mängd helikoptrar till ty, de underhålls med helikoptrar.
   
  Så om 20 år kunde vi lägga ner alla andra energisystem och för evigt vara sysselsatta med 2.500.000 nya gigant verk om året, ty livslängden blir ungefär så, samt då orkaner sopar bort några hundra tusen ska vi ha beredskap att snabbt öka.
   
  För min del är det o.k.
  Mycket i dagens samhälle är ju klart mer negativt och glädjen att se hur Andreas Maud och Wijkan, jobbar i sitt anletes svett för att få mat på bordet, skulle kompensera mig.

 6. Jag har inte räknat på om vi kan få fram koppar nog… det måste ju vara 50.000.000 gigant vindkraftverk i drift kontinuerligt.
  Bara mängden plast till alla kablar kommer kräva extrema oljetillgångar, eller så får vi tillverka,….. nejvisst de smartaste energisystemen skulle vi ju inte ha……
  Vi får kanske gå över till aluminium… då är jag rädd att vi får hissa mina siffror en hel del.

 7. ThomasJ

  Bra SI! Förhoppningsvis ansluter sig maximalt antal personer till detta ytterst viktiga upprop!
  NicklasE #1: Det finns inte den minsta möjlighet att täcka in energibehovet via vindkraft – oavsett till havs eller land. Informativ länk:
  http://andaslugnt.blogspot.com/2009/11/fran-kol-till-vind-en-gron-tankeovning.html
   
  När det gäller MKB [miljökonsekvensbeskrivning] så är dessa inte alltid tvingande för tillstånd. De kan även ta sig märkliga uttryck ofta beroende på att konsultföretagen som anlitas för projektering av VKV-anläggning[ar] opererar överregionalt och ’använder’ applicerbart samma underlag [typ copy + paste]. I ett sådant märkligt exempel, en MKB för ett projekt i Skåne, framgick det att ”…etableringen bedöms ej ha negativ inverkan på rennäringen.”
   
  Vid samtal med myndighetspersoner kan [suck!] konstateras att de helt enkelt inte vet varken ut eller in och detta pga. uruselt dålig skrivna lagar & förordningar med snudd på oändliga tolkningsmöjligheter kombinerat med de otroligt stora ekonomiska intressen som finns i denna samhällsletala ’business’.
   
  Mvh/TJ

 8. Christopher E

  Mikael #4;
  Ja, jag håller med. Klimathotspolitiken är verkligen patetisk…
  För det måste väl varit det du menade… 😉

 9. Gorm

  Fast nu spelar det ingen roll egentligen vad för mål som sätts upp när mängden fossila bränslen kanske inte är helt betryggande. Peak oil är nu, oljan är inte på väg att ta slut men den billiga oljan är det. För varje år framöver kommer mängden tillgänglig olja att minska ett par procent varje år.
  Vi måste ha alternativ, lämpligtvis kärnkraft, men allt är av intresse.

 10. Iven

  Inlägget ”Patetiskt” är inte bara arrogant, nedvärderande, besserwisser-aktigt, nej det är – framförallt – helt enkelt – patetiskt!  (i bemärkelsen löjeväckande… 🙂

 11. Iven

  # 9 är kommentar till inlägget # 4

 12. Iven, om det finns något denne Mikael verkligen vet bättre, är iaf jag intresserad av att höra det … 🙂
  (Som det ser ut nu är där ju ingen extraherbar substans alls)

 13. Iven

  Jonas N #11
  Som du vet, är en besserwisser en person, som tror sig veta bättre, men knappast att han verkligen vet bättre, (som vi vid tidigare inlägg också kunnat konstatera) 🙂

 14. Njae Iven, det är så de som gärna kallar andra för ’Besserwissrar’ vill lägga fram saken. Ofta för att de inte har några andra argument eller kunskap att ta till.
  Jag tycker iaf att Mikael skall få möjligheten att dela med sig av sitt vetande bättre eller ej, innan vi stämplar honom som en sådan (enligt din version, alltså).
  Folk som vet bättre (och dessutom vet med sig att dom vet bättre) har jag normalt inga större problem med. Uppblåstheten avslöjar sig då nog lättare när sådana har fel, och hur de hanterar det.
  Som sagt, folk som inte kan korrigera när det visar sig att de har fel/inte rätt, är inte mycket att hänga i julgranen.
  Och folk som inte har/gör fel någsin gör normalt inte mycket öht, och är oftast väldigt ointressanta.
  Och folk som tror att de inte kan ha fel, har fel helt enkelt.

 15. Anders L

  Jonas #13,
   
  Inget är som självinsikt.

 16. Björn

  En del av detta upprop finns också på SVD Brännpunkt i dag.

 17. Steve

  ”Flera miljoner grader varmt” är det i jordens innanmäte, ”2 km ner eller så”, förklarade Al Gore på NBC TV 12 nov.  
  .    Anthony Watts rättar:  I solkoronan 1 à 2 miljoner grader.  I solens fotosfär 6.000º.   I jordens innanmäte, mer än 2 km ner, ca 500ºC — 900ºC.   (5.000º när jorden bildades, enl. Nationalencyklopedin)
  Flera miljoner grader fel, när profeten försöker visa varför jordvärme kan hjälpa oss undan den CO2-framkallade hetta vi säkert alla plågas av idag.
  Och det stora hotet profeten varnar för är att temperaturen på jorden stiger en à två grader …   —  Precis !

 18. Jag har också skrivit på. Hade tänkt lämna en kommentar men kom inte på nåt. Annars brukar jag sprudla av inspiration när en kommentarsruta dyker upp.

 19. Ingemar

  Fungerar undertecknandet? Det har inte registrerats några nya namn sedan i går kväll.

 20. Ingemar: Göran A befinner sig också i Bryssel, han kommer garanterat att gå igenom nytillkomna namn så snart han kan. 😉

 21. Steve du pekar på hela cirkusens fel..
  Al Gore lägger på ett antal nollor….
  Eller rättare, han kan inte ens småskolemattematik, det som kallas räkning.
  Trist att det tycks gälla så många politiker, journalister, klimatbyråkrater och den norska nobelkommittén.
  Det är mänsklighetens stora hot.

 22. Leif

  Får man, lite of topic, men bara lite..
  Tipsar om Joanne Nova ( climathandboken ) och hennes: unskeptical scientist.
  Tänk om man kunde skicka digitala vykort från SI med lite fakta och en liten ”unskeptical scientist” eller kanske till och med, en liten ”drive” på SI,s tomma sida på facebook ( det är ju där ”alla” skolinformerade och klimaträdda barn, huserar )
  Om inte länkar fungerar..
  http://joannenova.com.au/2009/11/the-rise-of-the-unskeptical-scientist/#more-3609

 23. Hej alla! Göran Ahlgren hälsar att vi nu har över 500 underskrifter!

 24. Björn

  NicklasE [1]; Jag skulle hellre fråga mig vad som händer när det slutar blåsa. I övrigt får man väl anta att snurrorna underhålls och byts ut mot nya om det behövs. Men det bästa vore om kloka människor i vår riksdag och regering insåg att opinionen är emot dessa förfulande monster och beslöt att det är kärnkraften som vi skall satsa på för framtiden.
   
   
   

 25. Anders L

  Jag såg att såväl Richard Lindzen som Gerlich&Tscheuschner har skrivit på. Man är alltså i fint klimatförnekarsällskap om man skriver på.
   
  Bland referenserna till uppropet hittade jag förresten följande:
  Clarke et. al., ”The Last Glacial Maximum”, Science 7 August 2009:Vol. 325. no. 5941, pp. 710 – 714 DOI: 10.1126/science.1172873
  “Solar radiation was the trigger that started the ice melting, that’s now pretty certain,” said Peter Clark, a professor of geosciences at OSU. “There were also changes in atmospheric carbon dioxide levels and ocean circulation, but those happened later and amplified a process that had already begun.
  (Min kursivering.)

 26. hahn

  Gorm #9, jajamensan…
  Jag tror man måste titta på frågan utifrån det antagandet.

 27. Anders L #25
  Jag tror att du är på rätt spår när det gäller dina funderingar om hur rätt eller fel IPCC´s forskare har.
  När det gäller vilka som skrivit under så kan man ha dubier, men jag föredrar att betrakta det som riktiga underskrifter.
  Men din referens till Peter Clark var intressant.
  “There were also changes in atmospheric carbon dioxide levels and ocean circulation, but those happened later and amplified a process that had already begun.”
  Solen har stor betydelse och det är därför som vi kanske är på väg mot en ny istid. Men temperatursänkningen bromsas på grund av ökade utsläpp av CO2…
  Kan det vara så?  I så fall är det ju bra just nu, men om solen drar igång igen så kanske det blir annorlunda.
  Vad är det annars som har bidragit till att det inte blivit så mycket kallare redan nu?
  En av många funderingar som jag har….

 28. Anders L – Hur tror du jag har blivit så klok? 🙂

 29. Christopher E

  Anders L #25;
  Är det vanligt att skeptiker ”förnekar” att CO” är en växthusgas? I nedisningscykeln ser man tydligt höjd CO2 som en funktion av höjd temperatur. Eftersom CO2 är en växthusgas betyder det självfallet en förstärkning. Men uppenbarligen bara en liten och underordnad sådan, eftersom temperaturen börjar falla igen medan CO2 fortfarande ökar.
  Så om du menar, vilket verkar vara fallet, att citatet från Clark (som förresten också inkluderar havsströmmar) skulle vara någon motsägelse mot en klimatskeptisk inställning, är du ute i ogjort väder.
  Jag är förresten inte inte i fint klimat-”förnekar”-sällskap, men i fint klimatskeptikersällskap. (Möjligen med undantag av Lindzen, som visserligen är fint sällskap, men driver tesen att han är förnekare, eftersom det inte går att vara skeptisk till något [klimathot] som inte finns. [Jag håller inte med om definitionen, dock])

 30. AOH

   
  AndersL # 25
  ”Jag såg att såväl Richard Lindzen som Gerlich&Tscheuschner har skrivit på. Man är alltså i fint klimatförnekarsällskap om man skriver på.”
  Nu har du varit med här hos TCS så länge och säkert lärt dig en hel del. Men det du fortfarande, trots enkelheten, inte tycks ha förstått det är:
  Ingen här är klimatförnekare utan det som ifrågasätts är huruvida CO2 kan påverka globens temperatur.
  Den dagen du kan ge bevis för det är du en BESSERWISSER i ordets verkliga bemärkelse , d.v.s att du vet något som ännu ingen människa vet.
  Om vi utgår ifrån att även du inte förnekar klimatet är du säkert välkommen att skriva på listan.
  Förresten så bifogade jag häromdagen en länk till dig och hade hoppats att du kommer med ett genmäle om skrivelsen av G & T till din ”realclimate” – kompis Dr. Raymond T. Pierrehumbert (som verkligen tycks tror sig vara en Besserwisser)
  We are not sure, whether you, Dr. Pierrehumbert, really know what you are talking about”
  “Mathematically, even within the most simplified models you cannot predict anything, because all these ones crudely approximate non-linear partial differential equations with unknown boundary conditions. There is simply no physical foundation of the computer models with and without CO2.”
  http://www.ilovemycarbondioxide.com/pdf/DEFINITIVE_DEATHKNELL_to_CLIMATE_ALARMISM.pdf
  Fundera över det Anders.
   

 31. Christopher E #29
  Jag har också funderat mycket över orsak och verkan när det gäller halten av CO2 i atmosfären.
  Men eftersom det troligen är solen som har störst inverkan så kan ju ändå eftersläpningen i atmosfären ha mildrat den snabbt sjunkande temperaturen?
  Och havet har nog en stor eftersläpande påverkan på medeltemperaturen på klotet.  Södra halvklotet är mest hav.
  På nordliga breddgrader ökar medeltemperaturen nu trots att den borde minska. 
  Men det konstiga måttet ”global medeltemperatur” visar inte den minskning som  den inaktiva solen borde visa.

 32. Anders L

  Christopher E #29,
   
  Jo, men CO2-halten var ju mycket lägre på den tiden än den är nu. Vad som händer med klimatet när man pumpar in så mycket CO2 som vi gör just nu är något vi inte kan studera genom att titta på paleoklimatet, eftersom det inte finns några liknande episoder att studera.
   
  Vi vet alla att det finns olika geofysiska och astronomiska krafter som hela tiden förändrar klimatet på jorden. Detta utesluter ju inte att människans globala civilisation också kan vara kraft att räkna med.
   
  Stocksholmsinitiativet befinner sig ju i en något paradoxal situation i och med att man är en grupp av aktivister som uppmanar till total passivitet när det gäller energisystemen. ”Gör ingenting – allt annat är farligt!”
   
  Försöker vi göra något åt vårt beroende av fossila bränslen leder det till ”fattigdom, svält och miljöförstöring”, ”stigande livsmedelspriser och skogsskövling” samt ”slöseri med resurser”.
  Säga vad man vill, men det verkar inte som om klimatskeptikerna är särskilt optimistiska personer!

 33. Anders L – Du hittar mest bara på saker, ingenstans hittar du att  ”Stocksholmsinitiativet .. är en grupp av aktivister som uppmanar till total passivitet när det gäller energisystemen”
  (Men så argumenterar du för AGW-sidan också. Med främst blind tro som navigationsmedel)

 34. Lite Off-Topic, men angående den omtalade sk konsensusen.
  I senaste Bulletin of the American Meteorological Society redovisades en undersökning bland metrologer (nyhetsredaktionernas väderexperter) om ett antal frågor.
  Svaren var både intressanta och ganska hoppingivande.
  De kan ses här!
  Och hela rapporten med undersökningen finns också som pdf-fil.

 35. hahn

  Anders L #32,
  var har du hämtat citatet: ”Gör ingenting – allt annat är farligt!”
  Eller far du med osanning månne?

 36. FcH

  De flesta vindkraftverk använder kol i sina motorer. Är inte kol farligt? OBS! Ironi!  
   Är det någon som vet hur mycket det kostar att skrota ett verk?

 37. Börje

  Jag har försökt skriva på uppropet vid två tillfällen, men mitt namn syns inte. Går det att gör fel? Hur?
  Jag vill inte försöka direkt efter misslyckandet, ty då kan det hända att mitt namn dyker upp på två ställen, varvid UI skulle ropa Titta dom skriver på flera gånger.

 38. Ingemar B

  Läst Stockholmsinitiativets senaste märkliga pamflett…
  Undrar bara: hur kan det bli så tokigt? Uppenbart att man INTE VILL se verkligheten, och hoten vi står inför (vilket i och för sig är förståeligt).
  All respekt för Fredrik Reinfeldt, på bara några år har han visat att han inte är sämre an att man kan ändra sig, när förhållandena så kräver. Och ett öppet brev från klimatskeptiker-sidan som detta, så blir han rimligtvis än mer motiverad att försöka styra in på en vettig klimatpolitik (vi ju ännu inte har, dagens exploatering av vår jord är ju fullständig ohållbar)

 39. Ingemar B
   
  ”(…dagens exploatering av vår jord är ju fullständigt ohållbar)”
  Vad är det som är ”fullständigt ohållbart” menar du, vill duvara snäll och precisera?

 40. Börje, jag märkte samma sak. Verkar bero på att listan inte uppdateras i realtid, vi kan nog se våra namn i morgon skulle jag tro.
  Ingemar B,
  Uppenbarligen tillhör du dem som håller för både ögon och öron och vägrar inse att den senaste forskningen visar att CO2-utsläppen inte ger några temperaturförändringar att tala om. T o m profeten Al Gore har tvingats erkänna att av den temperaturhöjning som vi människor kan tänkas vara ansvariga för under de senaste 100 åren står CO2-utsläppen för högst hälften (43 %). Tar man sedan hänsyn till att största delen av den uppmätta höjningen på 0,6-0,7 C med stor säkerhet beror på naturliga variationer och inte på mänsklig påverkan blir det inte mycket över av CO2-effekten. Att kasta en massa miljarder på att försöka minska utsläppen av CO2 är alltså ren idioti, världen har viktigare problem att lösa där de pengarna behövs!

 41. hahn

  Ingemar B, #38.
  Har du något som inte är sönderdiskuterat och motbevisat tusentals ggr att delge oss också?
  Välkommen till en ny värld. Läs på lite!

 42. ThomasJ

  Börje #37: Sidan uppdateras peu-en-peu o f.n. är ansvarig utomlands. Avvakta en dag eller två.
  Mvh/TJ

 43. Ingemar B skriver
  ”dagens exploatering av vår jord är ju fullständig ohållbar”
  Så hyllar han Fredrik som beslutat att betala 67GSkr för att gräva ner det kärnbränsle som annars kunde driva alla landets energisystem i 500 år och därefter avklingat till bakgrundsstrålning på 300år.
   
  Detta är upp och nervända världen…
  Jag kan inte tänka mig ett värre sätt att missbruka våra resurser och miljö.
  Kan du det Ingemar B?
  Eller var din kommentar ironisk och jag en idiot?

 44. Ingemar B

  Snälla ni, alla som gör vågen för en skrift som detta: lyft blicken och försök se vad som är på väg att hända:
  Den västerländska oerhört resursslösade livsstilen är ju på väg att breda ut sig även till länder som Kina och Indien m.m., på samma gång som världsbefolkningen fortsätter öka väldigt snabbt. Tror ni verkligen att detta är hållbart på lite sikt?
  RIMLIGTVIS blir det stora och kanske ödesdigra konsekvenser!!! Klimatförändringar rent logiskt en av dom…
  (d.v.s. ”tänk själv”…)

 45. IngemarB vadå håller på att?????
  Hänger du inte med alls?
  Vi blir frånåkta i världshistoriens högsta fart…
  Eller var du ironisk nu med?

 46. Ingemar B

  Gunnar Littmarck #43
   
  Kan inte uppfatta ditt inlägg annat än som ett belysande exempel på hur ytterst selektivt en klimatskeptiker betraktar saker och ting på, för att inte säga hela verkligheten…

 47. Jonas B

  Kollade den där filmen med Al Gore. Bortsett från att karln inte kan skilja mellan tusen och miljoner… Ligger det något i resonemanget om att borra sig ner i underjorden för att ta energin tillvara?
  För en lekman som undertecknad verkar idén trots allt inte så dum. Någon här som forskat i saken? 

 48. Ingemar B

  Gunnar Littmarck #45
  Låter onekligen som Ditt perspektiv bara sträcker sig till att  VI i VÅR generation ska få vältra sig i materiell välfärd? För det är väl vår materiella tillväxt Du är så orolig för?

 49. ThomasJ

  Jonas B #47: Åtminstone låg det lite i resonemanget att borra djupt. I Bayern borrades till dryga 6.000 meter men, såvitt jag erinrar, har man lagt ner projektet bl.a. pga. rent tekniska svårigheter med borrören. Om jag ej missminner försökte Lund Energi (?) att drilla ett djuphål för att ta upp energi till fjärrvärmenätet, men även detta är, om minnet ej sviker, nedlagt pga. dålig ekonomi [tror jag det var]. OK, detta var ju för några år sedan och prisnivåerna alternativt subventionsdito var oxo annorlunda och inte så yppiga som idag. Utmaningen handlar ju hela tiden om att kunna producera energi till rimligast möjliga låga kostnader [incl. all].
  Dyr energi klarar t.o.m. jag av att producera..  😉
  Mvh/TJ

 50. Jonas B #47
  Videon med Al Gore visade bara att han fattar lite om vetenskap.
  Men jag förstår att du blev nyfiken på möjligheten att hämta energi från borrhål.
  Och som svar på frågan.
  Nej jag har inte forskat i saken. Men det låter inte som ett effektivt och konkurrensmässigt alternativ som någon skulle vilja satsa på. 🙂

 51. AOH

  Steve # 17
  ”Flera miljoner grader varmt” är det i jordens innanmäte, ”2 km ner eller så”, förklarade Al Gore på NBC TV 12 nov.
   
  http://backreaction.blogspot.com/2008/11/town-rips-up.html
   
  http://www.spiegel.de/video/video-40071.html
   
  Det är nog Al Gore:s värme dom stötte på i den historiska vinstaden Staufen Tyskland nära Schwarzwald. Början till allt var att rådhuset skulle värmas med jordvärme varför 7 hål på ca 140 m djup borrades med mycket fatala följder. Hela Altstadt drabbades av stora sprickor.
  Video ( tyska) och bilder finns att titta på.

 52. Jonas B

  Tack ThomasJ (#47). Jo, att energin skulle vara ekonomiskt lönsam var liksom underförstått i min fråga, med skattesubventioner går det ju att producera vad skit som helst. Fler som kan berätta mer? 

 53. Ingemar B

  Svempa #40 m.fl.
  Ok, ingen kan vara SÄKER på vad konsekvenserna blir med klimatet om vi gör slut de lättillgängliga fossila bränslena i den takt som idag, men är det vettigt att ändå göra det? När priserna snart sticker i höjden, hur lätt blir det då att plötsligt ställa om då till andra energisystem? Är det inte högst rimligt med ”planekonomiska åtgärder” (typiskt att SI uttrycker sig så…), för att stimulera en verklig omställningen nu, medan vi fortfarande har lite handlingsutrymme?

 54. Hej alla!
  Kan det var så att den onaturligt ökade  CO2-halten har hjälpt till att dämpa och försena den kommande istiden?

 55. #48
  Just det jag inte vill.
  Helst vill jag att ingen som inte bidrar (det blir alla politiker de flesta byråkrater, diplomater och många militärer) ska få mer än någon form av medborgarlön.
  Vill någon konsumera mer, varsågod upp till dig.
  Givetvis utan att begå rovdrift på natur.
  Jag vill att våra fullständigt extrema resurser ska användas så att först de som nu har det sämst på jorden får det bra.
  Faktiskt vill jag ersätta alla skatteöverföringar till NGO´s och allt bistånd, med en väldsmedborgarlön, ett bankkort till alla på jorden.
  Ett konto som till en början aldrig kan innehålla mer än 7euro.
   
  Ärligt så skriver jag inte till dig utan om det finns några som delar din syn och läser här…
   
  Fortsätter jag mina upprepningar så drabbas alla andra läsare av ögoncancer.

 56. Jonas B

  AOH (#51) Har kollat videon från Der Spiegel. Fast om min gamla skoltyska inte sviker mig är det nog inte Al Gores värme de stött på i Staufen. De sju borrhålen är bara 140 meter djupa (vanlig berg/jordvärme alltså, samma som min granne borrat för). En förklaring till att staden rämnar tycks vara att vatten tränger upp i ett kalklager som sväller i kontakt med vattnet. Men tack i alla fall för en en intressant video.

 57. Ingemar B
   
  Hur förhåller du dig till att Sverige om 60.000 år kommer att vara täckt av 3 km is?  Jag gissar att du har något bra orsakssammanhang att hänvisa till?

 58. AOH

  Jonas B
  Jag har ännu inte lyckats med Smileys i min dator.
  Naturligtvis skulle det vara ett skämt.

 59. Gunnar L #55
  Vi kan nog sålla bland kommentarerna.
  Så om det finns risk för något nytt uppfunnet hot om ögoncancer så skrämmer det nog få.  😉  

 60. AOH

  Ingmar B # 53
  ”Är det inte högst rimligt med ”planekonomiska åtgärder”
  Tack – det fick jag uppleva i min barndom. Den stat och det poliska styre finns som tur är ej längre. Fortsätt gärna i denna blogg för att börja tänka lite själv.

 61. Ingemar B

  Uffeb #54
  Naturligtvis KAN det vara så…
  Men mycket troligare är ju att CO2 halten är uppe i en FARLIG halt nu!

 62. AOH

  Sorry-skall vara ” politiska styre. Det kan ju finnas någon språkpolis. Hi Hi

 63. Ingemar B

  AOH #60
  som det framgick så var jag enbart ironisk när jag använde SI uttryck.
  Så typisk att SI inte vågar lita till en sansad argumentation, utan använder såna här ovederhäftiga knep

 64. ThomasJ

  Ingemar B: (ursäkta att jag lägger mig i diskussionen med bl.a. G.L.). Om  Du och Dina gelikar önskar leva  ett mer/mindre asketiskt liv/leverne så är det fullständigt ok.
  Men och det är ett nedranns stort MEN, Ni vill ju för böfvelen påtvinga alla andra samma leverne!!!  Detta motiverar Ni med att ett gäng skurrilt makt- och penninggiriga politiker [inkl. & främst f.d.] och bankirer/banker [Rothschild, HSBC, Wallenberg m.fl.] samt inte minst Club of Rome gänget & deras hejdukar, inkl. maffian, har kommit på nån form av Eureka via den självuppfunna teorin att CO2 kan utgöra ett hot. Ni låter ju banne mig som scientologer hela bunten – är Ni månne tillhörande denna sekt oxo?
  Gå in på: http://zombietime.com/john_holdren/  och lär om Obamas nuvarande miljöministers uppfattningar/åsikter hur man ska ’rädda världen’. (OBS! endast om Du är immun mot mardrömmar)
   
  //TJ

 65. ThomasJ

  Gunnar L. #48: ”Fortsätter jag mina upprepningar så drabbas alla andra läsare av ögoncancer.”
  Du har då uttryck… Det é la en nedranns tur att vi ’slipper’ höra dig, för fy f-n för öroncancer. 🙂 
  (har länge dragits med extern otit…)  
  BTW: I en intervju förtalte en populär föredragshållare, till 99% blind, att han brukar inleda med att förklara att han ej upplevde sitt handikapp speciellt negativt, han sa: ”Att vara blind innebär att ens övriga sinnen förstärks, i synnerhet ölsinnet och vansinnet.” Och därmed var ’isen’ bruten… 🙂
  Mvh/TJ

 66. Gunnar E

  #64# <otäck typ det där. Frände med Goebbels?

 67. ThomasJ

  Jonas B #56: Här har du lite aktuellare info [om tyska djupdrillingar] än vad jag tidigare kunde ge:
  http://www.vfmg-weiden.de/ktb.htm
   
  Mvh/TJ

 68. Ingemar B #61
  Din kommentar tyder på att du inte förstod min fundering.
  Jag har läst IPCC rapporterna och den efterföljande kritiken om den positiva återkopplingen. Och de stöddiga kemmentarena om att det är solen som styr allt och att halten av CO2 ökar efter att temperaturen ökat av andra skäl..
  Att det sedan ledde till en kortfattad kommentar om hur jag menar att nuvarande onaturliga (mänskliga) bidrag till att värma jorden och försena istiden missade du tydligen.
  Men det är nog tyvärr så i den här diskussionen.
  Få läser till punkt utan förutfattade meningar.
  Få tänker själva.

 69. ThomasJ

  Gunnar E #66: Yepp, otäck så det skulle t.o.m. räcka till för Goebbels + bli över. Mest skrämmande är dock tidsskillnaderna ’herrarnas’ respektive verkande emellan… 🙁 
   
  ’…wann wird man je verstehen’…?
   
  Mvh/TJ

 70. TomasJ  🙂
  Om jag blir stor…. 😉
  Ska jag odla vansinnet och ölsinnet, finns det några mer underskattade sinnen?

 71. ThomasJ

  Gunnar E. #66: komplettering: Känner ej till om ’herrarna’ är blodsfrände men mentalfrände är de iaf.. skrämmande nog!
  Mvh/TJ

 72. Alla fattar att jag menar vuxen med ”stor”…. eller?
   
  Vuxen är förutsägbar…..
   
  Eller vad anser du mäster GunnarE?

 73. Ingemar B

  Uffeb #68
  Jag skrev ju att det förstås KAN vara så att våra CO2-utsläpp skyddar oss mot en kommande istid. Eller fattar jag fortfarande fel? ( Att det sen verkar mycket mera sannolikt att en ökad CO2-halt allt annat än skyddar oss, är ju en annan sak)

 74. Kanske det är på tiden med ännu en ism?
  POSITIVISM
  Aldrig har så många haft så stora möjligheter till ett långt friskt liv i frihet och med möjlighet till självförverkling.
  Kom igen romklubb, dysterkvistar och alla domedagsprofeter, jag tar den debatten simultant mot er alla.
   

 75. ThomasJ

  Gunnar L. #70: Hur vore det med 6:e, 7:e osv. sinnena? Nä, kolla in på Pavlovs ringar istället för att få en enkel förklarande anknytning till vad som deFacto styr oss och vårt handlande/agerande, basically that is! 😉
   
  Mvh/TJ

 76. IngemarB vi lever i en istid sedan 2,5Mår….
  15% av landytan är täckt av tjock inlandsis..
  Lär dig något för en gångs skull…………..

 77. Christopher E

  Uffeb #54;
   
  Det har faktiskt föreslagits att människans bidrag till atmosfären försenat istiden. Minns bara inte forskarens namn nu. Någon kanske vet?
  Jag tror inte på det, dock. Ser man tillbaka på tidigare glacialcykler (EPICA-kärnan) i förhållande till Milankoviccykler verkar det troligt att nuvarande interglacial ska vara längre än 10 000 år, kanske uppåt en 35 000 år.
   
   

 78. Ingemar B

  Gunnar L. #74
  Visst, det låter väl bra, bara inte denna Positivism förutsätter skygglappar…

 79. Gunnar #74
  Som jag har påpekat tidigare:
  Varför fattar inte alla att vi gå till paradis med sång?
  Det är nog säkrast att kalla in ett par psykologer! 🙂

 80. Ingemar B

  Gunnar L. #76
  Menar Du att det vore bra om denna kvarvarande inlandsis smälte?!?!
  Eller så menade Du något mitt intellekt är för klent för att kunna uppfatta…

 81. Torsten Wedin

  ThomasJ #64:
  ”Men och det är ett nedranns stort MEN, Ni vill ju för böfvelen påtvinga alla andra samma leverne!!! ”
  När New World Order tagit över så får vi all leva så, åtminstone de 500 miljoner som blir kvar när dom utfört den utrensning som dom officiellt deklarerat. Och i paragraf 38 på sidan 18 i utkastet till Köpenhamnsavtalet förbinder sig signerare att acceptera en världsregering.
  Snälla Thomas, titta på denna film. Den gör CO2-debatten till ett sekundärt fenomen:
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw
  Den tar nästan 2 timmar men det är den värd.

 82. ThomasJ

  Gunnar L. #74: Har du månne läst Tage Danielssons fantastiska artikel ”Mordet på solidariteten”?
  Den publicerades i Expressen 3 november 1981 (borde vara pliktlektyr för alla politiker).
  I denna säger han bl.a.:
  ”Solidariteten betyder gemensam ansvarighet, sammanhållning ”
  ”Lojalitet betyder laglydighet, trogenhet mot den lagliga makten även undersåtlig hängivenhet.
  Men eftersom det låter (och är) finare att vara solidarisk än lojal kallar de [överheten] sina krav på lojalitet för krav på solidaritet. Som om man kunde kräva solidaritet! Som om man kunde beordra mig att vara solidarisk! ”
  Och om kollektiv:
  ”Ett kollektiv är ju ingenting annat än summan av sina individer. Värnar man inte om individens frihet kan man ännu mindre värna om kollektivets.”
   
  Som sagt, borde vara pliktlektyr för alla som är o/e wannabes i överhetens glaspyramider.
   
  Mvh/TJ

 83. Torsten Wedin

  Tillägg till #81:
  Idag, efter att jag lagt ut info två dar i rad om New World Order, inträffade något konstigt:
  1) När jag lämnade min bostad för att gå ner på stan såg jag en man som från andra sidan gatan fotograferade vårt hus
  2) senare när jag tittade ut genom fönstret såg jag en suspekt bil som verkade kolla vårt hus. Jag tittade demonstrativt ut med kikare. Då backade bilen undan med rasande fart och stack
  Om jag undanröjs, var vänliga och publicera detta

 84. Cristopher E #77
  Det behövs inga rerenser i mitt fall. Det var en egen fundering. Dessutom uttryckte jag mig slarvigt. Jag menade inte en ny istid.
  Jag menade bara en tid av kallare klimat. Ungefär som en sorts ny ”lilla istid” om uttrycket kan tillåtas. 🙂

 85. Någon här  kom med en intressant uppgift i våras om att massan av myror  och termiter på planeten vida överstiger däggdjurens.
   Om detta stämmer kan man fundera över övriga levande varelsers ’footprints’ vad gäller exempelvis co2. Nu konsumerar/förbränner dom ju inte raffinerade fossilier i någon större utsträckning men ändå.
   Som sagt, det finns ju faktiskt andra levande  varelser än de stackars kossorna och vi, de förhatliga människorna. Vad säger bloggens biologer?

 86. Ingemar

  # Gunnar Littmark #74, sorry men termen ”positivism ” är redan upptagen. Den introducerades av den franske vetenskapsteoretikern August Comte i mitten av 1800-talet och är en form av empirism, kopplat till en gränslös tro på vetenskapen. Hans politiska vision leder till ett expertvälde där vetenskapsmännen först bevisar hur verkligheten ser u, och sedan formar samhället efter en strikt vetenskaplig metod. En variant av denna vision har du i marxismen (slutet av 1800-talet – Marx såg sig som vetenskapsman, inte som politisk ideolog). Jag tror inte att Du gillar positivismen.

 87. hahn

  Ingemar B. Det är naturligtvis inte helt lätt att förstå vad som diskuterats tidigare men icke desto mindre har omfattande diskussioner rört den här mänskliga inställningen att ”det här går aldrig” och att det kommer att smälla någon gång.
  Jag tycker att vi kommit ganska långt i att öka förståelsen för just den rätt mänskliga inställningen som ju inte har något stöd i historien.
  Men du återanvänder just de typiska argument som alla vi har som spontan känsla mot bättre vetande. Jag tror ärligt talat inte så många här är beredd att gå tillbaka och börja diskutera det där igen.

 88. ThomasJ

  Totte #82: I mån av möjlighet i turbulensen tidevarv, simma lugnt… Jag [tror jag] var den som var först av samtliga att påtala + länka in det du skriver om. Precis som jag var ’etta’ med nyheten om det öppna brevet till Angela Merkel i somras. Självklart har jag sett filmen, har den oxo nedladdad på HD:n. Frågan till överheten i detta o övriga EU-länders dito är:
  Var har Ni fått mandat [det har ingen!] att överlämna makten till en politokratisk organiserad, anonym sådan, utan val, utan personliga ansvarsställande, utan demokrati.. att fastlägga tvingande ’klimatskatteuttag’ i signaturländerna osv.
  [framgår ur COP15 treaty, draft, kap. 38].  
   
  Utengemärkt att du har uppmärksammat detta! Sprid infon i alla nätverken! 1984 är i jämförelse blott en ’morgonbris’… Och detta är [evtl.] real om ett par veckor! 🙁
  Mvh/TJ

 89. Gunnar L. #76
  Gunnar, glöm semantiken.
  Du fattar nog mycket väl att diskussionen med Ingemar B handlade om att solen nu är passiv, och att det därför nu borde ha varit kallare på jorden enligt de som är kritiska till IPCC´s teorier.
  Men du kanske gjorde som de flesta av oss. Du orkade inte läsa och försöka förstå. Du bara högg på ett inlägg om en ny istid?  🙂 

 90. Torsten Wedin

  ThomasJ #88:
  Men vad f-n ska vi göra? Är det för sent?
  Ska vi starta en ny blogg? ”NewWorldOlderScam”.
  Gärna för mig, jag är ju så gammal så att om de tar livet av mig så har jag ju i alla fall gjort något för mänskligheten.
  Heder till dig ThomasJ

 91. Torsten Wedin

  Gunnar Littmark off-toppic:
  Du, var hittar man de fem stjärnorna för MASI Campofiorin 2006?
  Inte på systembolaget.se, inte på flaskan. Men jag har läst någonstans på nätet om de fem stjärnorna för årgång 2006.
  Jag har några flaskor nu och mmmmmm vad gott. Tack för tipset. Jag ska köpa flera.
  /Totte

 92. Torsten Wedin # 90
  Ingen dum idé faktiskt. Starta en ny blogg.
  Den kan säkert ha större betydelse för mänskligheten än flummiga diskussioner om klimatet.

 93. …forts.. #92 
  Men för att locka läsare bör den nog ha ordet klimat med… 🙂

 94. Torsten Wedin

  När vi, som ThomasJ och jag, talar om New World Order så blir ju faktiskt CO2-debatten marginell. Det är ju dom som underblåser AGW för att vi ska tänka på annat medan dom tar över världen. Pusselbitarna faller på plats om ni ser filmen jag länkar till i #81.
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw
  Med risk att möta samma öde som John F Kennedy.

 95. Ingemar #86
  En variant, neo-positivism i Auguste Comtes anda är väl vad vi just nu bevittnar, fast vetenskap har ersatts med tro och pseudovetenskap.

 96. Torsten Wedin

  Uffeb #92:
  Kontakta mig gärna på:
  mail snabela torstenwedin punkt se
  så får vi snacka om det.
  Men jag är förvånad över att alltid när jag lagt in info om New World Order här på bloggen har jag mötts av en tystnad större än när en fjäder faller i vaacum.
  /Totte

 97. ThomasJ

  Totte #90: Vi behöver inte nån ny blogg – denna är fenomenalt väl tillräcklig och bra mycket mer betydelsefull än vad t.o.m. maggie [& övriga] tror sig ana… 😉 
   
  Är det för sent? Tror jag inte – ”truth will pervail” – och det gäller att inte tappa sugen, ’världen är full av tappade sugar’ [tillstår att jag är på väg att tappa min politiska ’sug’…]. ’The higher You fly, the longer the drop’ [Neil Diamond, tror jag] gäller även i dessa sammanhang.
   
  Jag är rejält övertygad om att alla bidragande ’tänken’, bl.a. via denna blogg, har givit tillräckligt mycket syra för att bränna ner en och annan regeringsrådgivares glaspyramid – ingen nämnd, ingen heller glömd… hmm  😉
   
  Mvh/TJ

 98. Björn

  Det har nämnts en del om istider här. Läs en rapport från SKB: Fakta om istiderna som kommer. Man kan undra vad det är vi oroar oss för nu, när Stockholm kommer att ligga under ett 3 km tjockt istäcke om 60 ooo år. Nedräkningen kanske har börjat redan.
  http://www.ostrom.se/fakta%20om%20istider.pdf

 99. ThomasJ

  Totte #90: komplettering; Tack för komplimangen! 🙂
  It takes one to know one, you know, don’t you? 😉
   
  Mvh/TJ

 100. Uffeb
  Jag bara ville påvisa att klimatet ofta haft snabba nedkylningsperioder som rönt utdöende av arter men mig veterligt aldrig en snabb uppvärmning som tagit livet av många arter.
   
  Ny bogg måste vara provocerande:
  Griniga gamla gubbar?
  Så ska innehållet vara maximalt positivt och vetenskapligt underbyggt.
   
  Skulle de bästa gamla gubbar jag mött på Internet bli med, blir det en hit.
   
  Kanske som next big future, där många har inloggning och vart inlägg har en personlig skribent?
   
  För att få läsare bör vi dock lura med brudar, ty av någon för mig outgrundlig anledning skriver de som regel mer lockande…
   
  Eller så har vi en datingpost på sidan… då djävlar…kommer damerna, kommer damerna kommer killarna… som magneter. i Iternetmolnet..
  Jag ska jobba några timmar till så ska jag skriva en geologigrej och maila en trevlig dam på SU… vi byter tankar i morgon.
  Ha det gott mina underbara griniga gamla gubbar..
  P.S. undrar hur Carl Barks skulle tacklat en verklig global klimatkatastrof… OppfinnarJocke (Peter Smart i Norge) nej det var nog inte hans skapelser… D.S.
   

 101. Fredrik P

  Skrev just på, verkar ta ett tag för listan att uppdateras dock.
  Roligt att det är så många i Lund, de flesta på Kemicenter verkar det som 🙂

 102. Torsten Wedin

  Apropå New World Order.
  Jag har alltid fascinerats (negativt) över att alla ägnar så mycken tid till att diskutera smådetaljer. Promilllederivator på statistiska datasett, återkopplingspromille etc. Man måste se systemhelheten först, sedan kommer detaljerna. Men nu har ju New World Oder ändrat även det. Vi måste se vilka som underblåser denna debatt. Det ser ni i denna film:
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

 103. Torsten Wedin

  Jag misstänker att minst tio kommer att fotografera mitt hus i morgon och att man också kommer att förfölja mig för att se vad jag gör.
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

 104. Torsten Wedin

  I filmen antyder man att det är frågan om ett amerikanskt-brittiskt new world order.
  Min näsa luktar tredje världskrig.
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

 105. Anders L

  Just because I’m paranoid it doesn’t mean they’re not after me.

 106. Anders L

  hahn #35,
   
  Ja, det var inget citat, utan ett ”tänkt” citat, ungefär som DN brukar rubriksätta DN Debatt. Jag såg det att det såg knäppt ut just när jag tryckte på ”Skicka”-knappen, men då var det så dags.  Sorry.

 107. Oj Totte #103,104, här drunknar man.
   
  För ett antal år sedan frågade en reporter Chelsea Clinton vilka tre  saker hon ogillade mest och hon lär ha svarat Usama, Obama and mama. 
  Vet inte om det är sant.
  Bjussar istället på en skön tjej som inte tar en och en halv timme att lyssna på.
  YouTube – Gisela – Turu turu AnaRosat5

 108. Torsten Wedin

  Rosenhane #107:
  Hon är mycket trevligare än Obama och alla andra.
  Vet du vad man alltid sagt? Skådespel åt folket! Så glömmer de alla politiska dåligheterna!

 109. Överdrivet försiktig

  Jag hade gärna skrivit på men vågar inte. Befarar att t.ex. HR-avdelningar på större företag, när de skall rekrytera, kontrollerar att kandidaten inte figurerar i dylika listor. Personer som har oortodoxa åsikter och dessutom sticker ut med dem vill de ju inte anställa. Så skulle man någon gång få för sig att byta jobb så kanske man är brännmärkt som dissident. Eller helt enkelt faran att Grön Ungdom eller Ung Vänster söker upp vem man är och sprayar mjältbrand i brevinkastet eller eldar upp ens hus…

 110. Labbibia

  Överdrivet försiktig # 109
  Är ditt inlägg verkligen allvarligt menat?
  Isåfall: Du är vad du heter.
  Annnars är min erfarenhet att människor med hög(re) utbildning eller människor i chefspositioner är rejält skeptiska till ”Global Warming”
  Att läsa yrke/titelraden ute till höger på uppropet ger en rätt bra hint om vilka det är som är skeptiker…..
  Vem vet, om ett år eller två ses det kanske som en stor merit att var med på uppropet!

 111. Urban

  Visst kan man ibland känna sig obekväm att skriva under vissa saker, men den här gången tycker jag att den demokratiska överblicken torde ge var person kraft att stå för vad han tror på, vare sig det kan vara en språngbräda in i helvetet…
  men om helvetet nu finns på Jorden så kommer det snart att bli ett kallare helvete!

 112. Labbibia

  OT
  På SVT:s propagandasajt Ställ om ställer signaturen Magnus några relevanta frågor om hur det står till med hur SVT följer de krav om opartiskhet, balans och objektivitet i sin rapportering,  som de faktiskt har på sig.
  http://stallom.se/2009/11/17/stall-om-gor-tv-var-med-nar-programmet-vaxer-fram/#comments

 113. Torsten Wedin

  Labbibia #110:
  Det är väl som vanligt. Det är bara vi som inte är beroende av jobb som vågar säga vad vi tycker.

 114. Torsten Wedin

  Urban #111:
  Helvetet är ju redan på väg:
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw
  Den som inte ser denna film kan inte efteråt komma och säga:
  ”Varför sa ingen nåt till mig?”

 115. Torsten Wedin

  Labbibia #110:
  ”Annnars är min erfarenhet att människor med hög(re) utbildning eller människor i chefspositioner är rejält skeptiska till ”Global Warming””
  Men de som vågar gå ut fullt ut är nog bara de högutbildade som inte längre behöver oroa sig för sitt jobb.
  Men de som går ut hårdast är de som blivit oberoende dv

 116. Torsten Wedin

  Sista raden i 115 ska bort. Det blev en misslyckad editering. Men vad spelar det för roll när vi får en New World Order. Ganska snart faktiskt.

 117. Björn

  Jag brukar vara överdrivet försiktig men har skrivit på uppropet.

 118. Jensen

  Beträffande politisk ärlighet framstår pensionärspartiet som utmärkt sådant. I skrift fjärmar man sig entydigt från AGW-hysterin och påpekar entydigt  att det finns oerhört mycket viktigare uppgifter att ägna sig åt, när det gäller miljöproblem, tredjevärldens fattigdoms-och medicinska problem m.m.

 119. Lars C

  Torsten Wedin!
  Jag saknar ett par av de tidigare inläggen, de saknade iofs relevans i ämnet.
   
  Men jag vill bara svara helt kort, jag har sett hela filmen, det mesta verkar bekant men man får fundera lite över upphovsmännens agenda. Jag har sett andra snarlika alster från globaliseringsmotståndare förut. Hur som helst, jag anser inte att man kan koppla ihop allt på det viset. Det går troligen inte att genomföra en masterplan med det syftet. Den anglosaxiska världen är inte ensam om att vilja bestämma.
  Men, ämnet är meningslöst att diskutera. Eftersom de verkliga avsikterna givetvis är väl dolda, som alltid.

 120. Torsten Wedin

  Lars C:
  I min skalle lägger denna film många pusselbitar på plats. T.ex. att CO2-hysterin, som egentligen är en hysteri om ett icke-problem, underblåses av ”New World Order”.
  Jag hittar ingen annan förklaring till att CO2-hysterin har fått så många till synes intelligenta människor att bete sig så in i h-e dumt. Det är propaganda som skapat den situationen.
  Och varifrån får Bo Ekman, heter han så?, pengar för att driva den religiösa Tältbergstiftelsen? Man kan fråga sig mycket.
  Men frågar man för mycket kan man råka illa ut.

 121. Lars C

  Torsten Wedin!
  Kanske är inte min hjärna lika flexibel som din 🙂
  Mvh

 122. Torsten Wedin

  Lars C:
  Träna så får du resultat. Precis som dom som tränar muskler. Det är ingen skillnad egentligen.
  Jag är glad för att du inte hånar mig, tack för det.

 123. Torsten Wedin

  Lars C igen:
  Och att du inte hånar mig tyder på att din hjärna är flexibel.
  Jag ville bara säga det.

 124. Torsten W, jag hånade dig inte. Men jag håller inte med dig. Och masspsykoser av olika slag är ju standard, det är fornuft och reson som är undantagen.
  Har du hört talas om socialismen? Den levde och hade alla möjliga sorters anhängare (har en del fortfarande) långt efter Marx död. Och det krävdes ingen plan för att hålla den vid liv, bara en massa människor som gick på sagan, och ett antal till som lyckades hålla illsuionen vid liv .. med våld om så krävdes.

 125. Torsten Wedin

  Jona N:
  Jag tycker heller inte att DU hånat mig.
  Men vad det gäller New World Order:
  Det är ju ett faktum att det finns en tung ekonomisk sammanslutning som styr amerikas president. JFK genomskådade detta med känt resultat.
  Det är därför jag inte går ut våldsamt och publikt med det jag vet/tror. Jag försöker så mina frön som ger ringar på vattnet så att dom jävlarna snart inser att dom ska lugna ner sig.
  Jag tror faktiskt att filmen ”The Obama Desception” fått litet av den effekten.

 126. Torsten Wedin

  Jonas N skulle det stått i förra inlägget. Förlåt!

 127. Torsten Wedin

  Men denna debatt om New World Order är MYCKET MYCKET viktigare är koldioxidprocent hit och dit.
  För det är ju dom (NWO) som iscensatt denna pseudodebatt för att vi i skräck ska skriva på Köpenhamnavtalet där det i paragraf 38 på sidan 18 står att de som skriver på underkastar sig en världsregering.
  Vet Reinfeldt det? Han kanske är betald av NWO?
  Nu lever jag farligt, men skit samma!

 128. Överdrivet försiktig

  Oj oj, här var det debatt. Nu besinnade jag mej och skrev på uppropet men höll denna gång på att hindras av kryptiska-bokstäver säkerhetskodsidentifieringen. Fick försöka tre gånger innan den trodde på att jag var en mänsklig varelse och inte en spamrobot. Jä#@\%la nya världsordning! Tänk förr när folk litade på varandra och man kunde lita på varann…

 129. Lars C

  Torsten Wedin! #125
  Tunga ekonomiska sammanslutningar har alltid styrt USA:s president. Det är ett faktum som kanske inte bara varit negativt.
  Mycket av kritiken i filmen du länkade till är både välkänd och sann, det är kopplingarna samt upphovsmännens motiv som jag tvivlar på.
   
  Jag håller med om att det ser ut som om pusselbitarna faller på plats men är det inte det som är meningen. Jag vet att människor som läst koranen har fått en Aha upplevelse, att alla svaren finns där.
   
  USA:s existens som världens ledande nation är hotad, krisen är inte över, jag väntar på del 2. När en växande konjunktur plötsligt upptäcker att oljekranarna redan är vidöppna samt att trycket sakta minskar.
  Självklart finns det planer för en ny världsordning, det måste det göra eftersom den gamla tjänat ut. Detta är inget nytt, inget vara för evigt. Problemet nu är att få till en fungerande konstruktion. Det har aldrig varit svårare. AGW har kanske blivit en de facto bricka i spelet men jag tror inte att det var avsikten från början.
  mvh
   
   

 130. Torsten Wedin

  Ni som tycker att vi ska hålla NWO (New World Order) utanför denna debatt, gå över till nån blogg om Disney i stället. Ni passar bättre där.

 131. Christopher E

  Torsten;
  Med all repekt för att du får tro på vad du vill, så känner jag att det med NWO ger vatten på kvarnen till de som avfärdar AGW-skeptiker som konspirationsteoretiker.
  Jag bestämmer inte, men personligen tycker jag det är NWO-spekulationerna och Kennedykonspirationsteori som hör hemma på andra bloggar. Och självfallet är det inget fel med att granska och ifrågasätta makthavare, men det är kanske inte rätt forum.
  Nu tycks vi ju faktiskt ha något som börjar likna en riktig ”konspiration” på Hadley, när det gäller att styra data och publicering med en agenda. Räcker inte det?

 132. Torsten Wedin

  Christoffer E:
  Jag tycker faktiskt synd om dig, för att dina gener inte ger dig förmåga att förstå.
  Nu kommer folk att anklaga mig för att se ner på mindre bemedlade. Men sånt är livet. Vissa förstår, andra inte.

 133. Olaus Petri

  Torsten, här en till vars gener är lite defekta. No offense, men kan vi inte bara glädjas åt vad som just nu kanske (obs!) håller på att uppdagas?

 134. Torsten W
  Som jag sa: Kolla de värden (i dollar tex) som man kan ha vunnit på en sån här krash och jämför dom med vilka värden som har försvunnit (i form av konkade bolag eller börskurser som krymt ner mot frimärksportot).
  De som sitter på (=äger) resurserna kan inte bara kliva av med sitt innehav när allting går nedåt. De följer med och förlorar långt större värden.
  Av den aneldningen köper jag inte alls den delen iaf. Även resten är kontraintuituiv på många sätt. Men just nu är det inte ens intressant …

 135. Torsten W #132
  Spänn av. Men det du är rädd för kanske förekommer i en mindre skala?  Är det vad du är rädd för?
  Mindre farligt och mindre hotfullt, men kanske ändå inte det bästa. Kanske inte ens det näst bästa.
  Men som någon sa tidigare. Här diskuterar vi nog mest klimatet.
  Med viss slagsida till den stora frågan om hurivida den nuvarande klimatförändringen kan ha sitt ursprung i mänsklig påverkan. Eller som jag föredrar att fundera – påverkas av mänskligt och nytt tillskott av CO2.
  De som hävdar att klimatet alltid ändrat sig, och att det just nu inte visar sig i form av lägre medeltemperatur på jorden, bör vi lyssna på.
  Oavsett de direktiv forskarna haft för att bevisa att fortsatt  industrialisering är illa, om inte nyttan kan fördelas mer rättvist på något nytt sätt.

 136. Christopher E

  Torsten;
  ”Vissa förstår, andra inte.”
  Mina gener är nog mer skeptiska, om de nu skiljer sig. Du får ursäkta, men den där semantiken är ju precis i linje med de klimatideologer de flesta av oss kritiserar… Jag tror du behöver varva ner lite och få lite distans. Jag är inte arg för din åsikt om mitt förstånd, men en gnutta bekymrad för dig. Inte tror du på allvar att NWO:s agenter cyklar förbi ditt fönster heller?
  Som sagt. Var kritisk och ifrågasättande. Inget fel. Inte heller jag tror fullt ut på våra makthavare i alla lägen. Men detta är inte rätt plats för teorier om världskonspiration. Annars följer jag ditt råd och håller mig till Disney (om inte han och Musse också är ett verktyg för NWO 😉 )
  Jag håller mig nog till Hadleyskandalen nu.

 137. Lars C

  Off topic men läsvärt
   
  ”– Mina studenter har allt svårare att värdera källors kvalitet. Vad händer med kunskapssamhället om ett snabbt blogginlägg får lika stor tyngd som ett femårigt forskningsarbete? Konspirationsteorier kan vara roande, men vad händer om de i framtiden får fotfäste bland högt uppsatta beslutsfattare?”
   
  http://www.dn.se/livsstil/livsstilsreportage/kaos-foder-konspirationsteorier-1.998918