Idag: klimatseminarium på EU-parlamentet

Klockan 10 idag kör vi igång på EU-parlamentet. Alla föredragen spelas in och ni kommer att kunna se dem här på bloggen, förhoppningsvis redan till helgen.
Idag håller vi oss dock till andra nyheter. Från Lars G kommer detta solskenscitat.

Quote: ”GREENHOUSE WARMING NATIONS MAY VANISH, U.N. SAYS
Source: From Herald Wire Services Southern Cross Astronomical Society
A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000. Coastal flooding and crop failures would create an exodus of ”eco-refugees,” threatening political chaos, said Noel Brown, director of the New York office of the United Nations U.N. Environment Program, or UNEP. He said governments have a 10-year window of opportunity to solve the [problem].” Unquote.
Published on July 5, 1989, Page 2E, The Miami Herald (FL)
Notera att citatet kommer från 1989. Tjugo år senare har, mig veterligen, inget land försvunnit från jordens yta på grund av översvämning. Att Sovjetunionen försvann berodde med all sannolikhet inte på global uppvärmning i dess rätta bemärkelse. 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Nisse

  Kära Maggie! Om du var president i ett land som inte sticker upp särskilt mycket över vattenytan, skulle du då tiga, lugna befolkningen, leva för dagen och inte ens försöka påverka de nationer som skulle vara orsaken till att ditt land eventuellt försvinner som ett nytt Atlantis?
  Hur pass säker skulle du behöva vara för att inte agera på det föreslagna sättet utan riva upp himmel och jord? 100%, 75%, 50% 25%?
   

 2. Nisse  ”… de nationer som skulle vara orsaken till att ditt land eventuellt försvinner .. ” 
  ” .. agera på det föreslagna sättet ..”
  😉

 3. Maggie, vi får inte underskatta den globala uppvärmningen. A tina upp det ”kalla kriget” krävde nog rätt mycket värme 😉 Men det är klart, det är skillnad på värme och värme…

 4. Huvudanledningen till att Sovjetunionens upplösning inte har skyllts på global uppvärmning är nog att de flesta anser att det var bra att denna terror- och förtryckarstat upphörde att existera. Det är bara det som en majoritet upplever som dåligt som skylls på människans utsläpp av växthusgaser.

 5. Åke Rullgård

  Re#1 Nisse:
  Din medkänsla för länder som bara sticker upp med någon meter över havsytan är värd att notera men samtidigt måste man fråga sig vad som är den verkliga orsaken till att dessa länder skulle kunna dränkas. Det är ju långt ifrån bevisat att det pågår någon verklig temperaturökning och än mindre att en förment sådan skulle bero på koldioxidutsläppen och att ev. översvämningar skulle kunna förhindras genom reducering av koldioxidutsläppen.
  Osäkerheten om klimatet och koldioxiden visas allt oftare och ett exempel som behandlades i ett SR-program den 17 nov är att färska undersökningar tyder på att öknar är betydande koldioxidsänkor och som sådana skulle öknar bidra till koldioxidabsorbtionen och alltså vara till viss nytta i koldioxidfundamentalisternas ögon. För inte så länge sedan ansågs öknar vara bara till skada för klimatet och ansågs t.o.m. vara ett resultat av en förment temperaturhöjning till följd av koldioxidutsläppen.
  När det gäller låglänta länder borde medel satsas på att utarbeta handlingsplaner för den händelse att havsnivån skulle höjas drastiskt, något som människan inte kan påverka.

 6. Nisse

  Åke Rullgård. Jag är medveten om mycket av det du säger och det kommer dessuom hela tiden in nya aspekter (ditt exempel med öknar). Det jag vill sätta fokus på är hur det skulle kännas att sitta i en beslutande position när den information man får inte är entydig, men att alternativet att vänta och hoppas kanske förvärrar situationen. Att agera har ett högt pris, men att inte agera kanske har ett ännu högre. Inte lätt att vara president!

 7. Åke Rullgård

  Re#6 Nisse:
  Nej, det är säkert inte lätt att vara president eller annan med politiskt ansvar, om det nu är vad som eftersträvas. Att döma av EU-politikerna tycks taktiken/strategin vara den att makthavarna i brist på mod och oförmåga att ta till sig fakta hakar på någon hypotes,  i detta fall AGW-hypotesen, och försöker få en opinionen att jamsa med. På detta sätt kan politikerna, liksom presidenten på Maldiverna, alltid klara skinnet genom att säga ”vi gjorde ju bara som opinionen tyckte” när det senare visar sig att insatserna inte gav något resultat. Den enda ledare som är värd högaktning i klimatfrågan är Tjeckiens president, den ende i den skara som haft modet att ifrågasätta koldioxidhysterin men han har också, tyvärr, sett sig nödskakad att vik sig för grupptrycket.

 8. JR

  Inte så lätt att vara Nisse heller. 😀

 9. Nisse #6
  Du menar att du var allvarlig i #1? Jag trodde du skojade lite med oss här .. 🙂

 10. Torsten Wedin

  Åke #7:
  Det är inte så svårt för Obama för han tänker inte ut själv vad han ska göra, det gör NWO åt honom.
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw
  Filmen är ca 2 timmar.

 11. Nisse

  7. Intressant att du nämner Maldiverna, eftersom deras president är ett exempel på någon som inte sitter vågar sitta och vänta. Vi har naturligtvis ingen aning om hur han ser på risker men uppenbarligen har han gjort någon sorts kalkyl där han vägt in sannolikheter för ett visst utfall och värdet av det.
   
  8. ”Inte så lätt att vara Nisse..” Alldeles riktigt. Att leva mellan polariteter eller i paradoxer, dvs att olika perspektiv existerar samtidigt, är aldrig lätt. Polariteter är en annan storhet än tex problem i och med att de saknar lösning. Ett bra men samtidigt mer mentalt påfrestande sätt att hantera polariteter är att hålla båda polerna (perspektiven) öppna, delta i en dialog med andra och med sig själv där båda perspektiven får göra sig gällande. Ibland, för att ett perspektiv inte ska bli för dominerande kan man få lov att inta motsatt ståndpunkt för att höra hur dialogen då gestaltar sig. Allt utifrån att inte bli fastlåst i den ena polen.
   
  9. Nix, jag skojade inte. Att försöka sätta sig in i en annan persons perspektiv genom att uppleva hur det är att vara i den personens kläder brukar vara en rekommenderad metod vid konfliktlösning och för att i största allmänhet förstå en annan människa.
  I detta fall genom att försöka leva sig in i hur det är för någon som sitter i en situation där mycket står på spel. Hur skulle man resonera? Personligen skulle jag ha förståelse för om exemplets presidents agerar (även till ett högt pris) och inte väntar,  även om sannolikheten vore låg för ett negativt utfall, eftersom, om utfallet inträffar, sannolikheten är hög att detta utfall skulle vara enormt negativt. Presidenten skulle dessutom känna sig ytterligare pressad eftersom han/hon måste väga in att utfallet eventuellt skull bli ännu värre (även om den sannolikheten också var låg) genom icke-agerande.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 12. Nisse har du räknat på vad det kostar att höja Maldiverna 2m?
  Under ett par hundra år?
  Inte speciellt dyrt men mycket onödigt.
  Tag en ö i taget och se till att samtidigt med ny bebyggelse och kajer allt hissas 2m (snacka om att de kommer få leva med flytbryggor i eviga tider då det blir för högt för deras små båtar.he he he).
  Jag lovar dig att landets ledning bara är pr begåvade…
  Ty inga som helst insatser för att starta med att höja ö efter ö genomförs.. kanske för att de haft högre vattenstånd tidigare?
  Har du funderat på varför alla rapporter som minskar risken, tas bort i Maldiverna?
  Har du funderat på varför inga enkla ingenjörslösningar föreslås?
  Vad kostar 1Gton sand att transportera?
  Det höjer alla öar 2m….
  Maldiverna är bara 300miljoner kvadratmeter… larvigt…

 13. Björn

  Nisse [1]; Varje president på öar i haven, om han har någon intelligens, borde inse att det finns risker för översvämningar på grund av sunamis och orkaner. Världen är ingen säker plats och bor man på en flack ö i havet, då får man inte agera som en struts, speciellt om man är president på denna ö. Att lägga skulden på andra för denna osäkra belägenhet, är rentav korkat och visar på stor okunnighet. Klimatet är föränderligt över årtusendena och de som faller för denna propaganda som nu sköljer över världen är okunniga och okritiska. Det ansvarsfulla är att lära sig förstå denna klimatets naturliga föränderlighet. Människans bidrag till klimatpåverkan är en droppe i havet. Vem skall vi skylla på när vi i Sverige ligger under 3 km is om 60 000 år. Vi måste naturligtvis planera för denna naturliga klimatförändring någon gång i framtiden.
   
   

 14. Nisse

  Gunnar Littmarck. Jag märker att det är mycket jag inte vet. Priset på att transportera 1 Gton sand tex. Ej heller vet jag vilken debatt som förs på Maldiverna. Men det framgår att du tydligen är orienterad, eftersom du vet att de inte diskuterar ingenjörslösningar och inte heller att rapporter som tar bort risken släpps fram till allmänheten. Själv skulle jag dock tro att det förs en våldsam debatt, eftersom så mycket kan komma att stå på spel. Är det möjligen så att du denna gång är lite för debattglad men inte riktigt har på fötterna?

 15. #14 Nej

 16. Nisse, men konflikten för en president är ju inte havsnivån. Det är kampen om medel och makt och mot andra politiska krafter som vill åt samma position, samma makt och samma medel.  Det är vad som står på spel för makthavarna. Om man glömmer vad som är det central i politik, då missar man förstås ganska mycket. Speciellt om man tror att det politikerna säger också är de enda eller bara främsta motiven …

 17. Nisse

  15. Gunnar Littmarck. Ett kortfattat svar, men som jag tolkar det har du koll på den debatt som förs på Maldiverna. Om så skulle jag gärna ta emot tips hur man kan ta del av den.
  16. Jonas N. Hmm, är det verkligen så illa. Kan också inte en möjlighet vara att profilera sig genom att tänka långsiktigt och på miljön och att man på det sättet fångar in väljarna?
   
   

 18. Nisse #17
  Oj. Har du tänkt på att du kanske gör mer nytta för världen om du engagerar dig mer i vad som händer i kvarteret där du bor? 
  Och om du vill göra politisk karriär så gäller det nog att först lyssna in opinionen där hemma. Då kan du ”fånga” väljare.

 19. Nisse

  Uffeb. Mer nytta? Kanske men kanske inte. Alltför många har ett alltför snävt fokus. Själv har jag inga ambitioner att ägna mig åt politisk karriär, men jag förstår idén att få väljarstöd. Jag är rätt nöjd med tillvaron som konsult där jag kan vara med och påverka och där det finns pengar att omsätta idéer till handling.
   

 20. Nisse #19
  Jag förstår att du är lika ointresserad av en politisk karriär för försörjningen som jag.
  Men att omsätta idéer till handling bara där det finns pengar att hämta känns lite egoistiskt inskränkt.
  Och när du samtidigt intresserar dig för hur politiken på Maldiverna bedrivs så blir man nyfiken.
  Vad är det för konsultuppdrag som du just nu är engagerad i?
  Handlar det om länspumpar eller någon smart lösning för att hindra vårflodens framfart?

 21. Nisse häng med och läs ex. här:
   
  Så kommer du efter några månader inse att hotet inte existerar intern… som jag skrev ovan ett pr-trick att få fler turister, världens katastrofhotfrofitörer hänger gärna med.
   
  Kanske du orkar lära dig hur korallöar fungerar?
  Kanske du orkar lära dig hur man enkelt och billigt kan höja alla områden, för ny bebyggelse och samtidigt skapa större sötvattenreservoarer?
  Om havet helt plötsligt börjar stiga igen och nu fortare än korallerna växer. …
  Men det är kanske lönsammare med turistindustri, jag bestämde mig omedelbart att aldrig resa dit eller propagera för att andra ska det.
  Omoral och okunskap ska inte stödjas.
   
  Skriv mig efter 3månaders läsande om du kan ge mig uppgifter som pekar mot mina påståenden…
  Så får du bildning och insyn i en muslimsk kultur på samma gång.
  Lycka till.

 22. Nisse, generellt är detta den absolut starkaste drivkraften. Undantagen finns, men de är lätt räknade. Gandi, Mandela, Washington + säkert några till.
  Men de var framsynta rent generellt, inte nödvändigtvis avseende ngn ft hysterisk ’miljöfråga’.

 23. Christopher E

  Gunnar L;
  En liten galen fundering… Maldiverna måste ju en mycket liten export och en stor import (huvudsakligen driven av turistindustrin). Byggmaterial, förpackningar, matvaror, båtar, papper, möbler osv osv osv.
  Tror du inte det blir en väldig massa ton över åren? Tänk bara hur många fartyg och flygplan som måste lastas av varje dag. Så många ton att det åminstone på de mer bebodda öarna rimligen överskuggar den naturliga depositionen (guano, växtbiomassa, uppspolat korallgrus över havsytan) och även den naturliga erosionen ut i havet med regnväder (borde vara liten i så platt terräng).
  Öarna borde med andra ord växa på höjden, med sopor. Arkeologer vet vad jag talar om. Inte att förakta, i min hemkommun har vi industriområden byggda på soptippar i havet.
  Du kanske inte behöver all sanden…
  (Detta helt hypotetiskt, det finns i verkligheten ingen havsytehöjning som hotar några atoller mer än i modellgissningar för framtiden).

 24. Ni som inte orkar läsa en blaska till, kan ju exempelvis läsa om presidentens största aktionsplan
  De har samma politiska löftestyper att leva upp till som alla andra..
  Var ett stigandehavshot verkligt, löstes det omedelbart…
  Hela Nisse och kompanis synsätt visar hur farlig världen är då så många människor saknar förmåga att tänka kritiskt.
   
  Jag har en lösning för svensk utbildning som samtidigt skulle ändra de teoretiska resultaten mellan könen fullständigt.
  Inga prov eller tester får konstrueras eller rättas av läraren.
  Vidare ska ännu mer fel smygas in i läromedlen, de elever som inte lyckats finna fel i får aldrig högsta betyg.
  Prov och tester ska alltid komma utan förvarning och gamla kunskaper ska i evigheter läggas in, noll i bonus för uppträning av korttidsminne och åsiktsanpassning till lärare och läromedel.
  Då kunde vi lära ut att man aldrig ska lita på någonting allt ska alltid kollas in absurdum och kunskap är en verktygslåda vi ska lära oss att utöka för vart år.
  Jag gissar att Sverige skulle bli ett helt annat land på någon generation efter det.

 25. Christopher E
  Du har såklart helt rätt, efter sopsortering kan mycket bli bra fyllning.
  Efter högtemsförbränning kan det mesta av resten bli jordförbättring, de har bara 150mm humuslager..
  Men visst är det skitbilligt att suga upp 1Gton sand och pumpa iland….
  Jag gissar på max 15GSkr.
  Då kan de höja sig till 4,5m överhavet och få motsvarande ökning av sötvattenreservoaren.
  Självfinansierande om de tar en ö i taget och delar ut generösa bygglov samtidigt.
  Det finns nog extremt många stenrika som vill ha en fritidsstuga vid en lagun i Maldiverna.
  Fast allt är larvigt, havet stiger ju inte där och skulle de ändras så är chansen liten att det ska gå fortare än korallerna växer.
   
  Det skojigaste jag läst är att använda en del av väldens gigantiska berg av bildäck,  det binder sanden och blir liggande som en erosionsspärr.
  Jag vet dock inte om det på sikt släpper ut farliga kemiska ämnen, jag skulle testa ganska långt innan jag valde den metoden att skydda stränder.

 26. Christopher E

  Gunnar L;
  Låt oss säga 200 ton import/dygn (vild gissning)… borde bli (räknat på en densitet som vatten i snitt (vild gissning) 2,5 cm landhöjning på 100 år, fördelat på alla Maldivernas öar. Men i praktiken är det bara fördelat på de mest bebodda platserna…
  Borde med överträffa den uppmätta globala havsyteökningen, med andra ord…

 27. Nisse

  20. Uffeb. Det blev ett missförstånd tror jag. När jag skrev pengar avsåg jag finansiella medel, dvs att företag är den institution i samhället som förfogar över mest medel att få något gjort. Betr min konsultverksamhet så är jag inte inne på teknikområdet utan management och strategi.
  Men det du nämner nämligen länspunmpar skulle ju kunna vara något att satsa på. Man kanske ska sätta upp ett bolag på Maldiverna!

 28. Nisse #27
  Lycka till med strategikonsultandet.
  Det lär du behöva.

 29. forts #28
  … elak, jag, nej det var inte meningen. Men ibland blir man lite upprörd, helt  i onödan…

 30. Nisse

  Uffeb. 28, 29. ”Det lär du behöva.” Jag såg naturligtvis gliringen. Speciellt som du inte har en aning om hur framgångsrik eller inte jag är. Men sedan tänkte jag lite längre: Alla som deltar i konversationen på denna blog är starkt engagerade. Så småningom lär det visar sig vad som är vad och vem som har rätt. En del vet mer än alla andra (Gunnar Littmarck framför allt, som har lösningar på de flesta problem). Och det engagemanget tar alla med sig till sina jobb och sitt sociala nätverk, där de gör sitt bästa att påverka utifrån sin syn. Ur det perspektivet är det ju trevligt att bli önskad lycka till!
   

 31. Christopher E..
  Vi kan räkna så här..kan det max vara 500.000 turister, gästarbetare och medborgare? (Rund och bra siffra he he)
  Jag gissar att turister och den kraftiga utbyggnaden ger en ovanligt stor import.
  Tänka bara på allt glas….hualige.
  Jag tror det bli långt över 1000ton dygn (2kg/pers typ några flaskor öl…) Till det allt obrännbart byggmaterial, nej jag tiodubblar.
  Detta blir 10Mton/3år och 300Mton/sekel vilket motsvarar 70cm och överstiger IPCC´s värsta scenario. 🙂
  Ärligt talat tror jag inte de kommer  expandera turismen i hundra år, vi kommer ha gigantiska flytande städer före dess och allt blir bara larvigt.
  Om vi bara kan hindra vårt största hot:
   
  Inte kunna hålla sams

 32. Nisse, jag menar att du har fel i detta ”är den institution i samhället som förfogar över mest medel att få något gjort”
  Varje framgångsrikt företag försöker slimma sin hantering av likvida medel. Det är bara företag som fortfarande går med förlust och där ingen vinst är i sikte heller som måste ha likvida cash, eftersom de inte får handla på krita sas …

 33. Nisse #30
  Glad att du fattade gliringen. Och glad att du fattade att den var vänligt menad.

 34. Nisse

  32. Jonas N. Genom olika tidsepoker har olika institutioner i samhället varit de dominerande. Med det menar jag att det satt agendan, haft resurser (pengar), kompetens, makt etc. Ibland har det varit kyrkan, ibland universiteten, ibland militären, ibland politiker. Idag, med det samhällssystem vi har, är det ingen tvekan att det är näringslivet (företagen) som är den dominerande samhällsinstitutionen. Det illustreras ju bla av att av de 10 största ekonomierna i världen är ett flertal företag. Dessutom, kan man ju tillägga, styrs dessa inte demokratiskt, vilket är en annan fråga.

 35. Nisse #30
  Tack för en tänkvärd kommentar.
  ”det engagemanget tar alla med sig till sina jobb och sitt sociala nätverk, där de gör sitt bästa att påverka utifrån sin syn”
  Jag brukar dock alltid anlägga en motsatt syn mot den förhärskande i de nätverk jag ingår.
  Jag liksom de flesta här gillar debatt med intelligenta människor som har åsikter maximalt skilda från våra, ty det är ett snabbt och trevligt vis att vinna insikt.
  Då en debatt tänder till och adrenalinpumpade kommentarer skrivs, kan det mellan raderna vinnas kunskap.
   
  Eller hur?

 36. Nisse #34
  Jag gillar att förenkla världen, men du går ju över styr i din förenkling.

 37. Nisse, det du säger är inte korrekt. Vad du pratar om är det civila samhället, och där finns alla som agerar på fungerande marknader (av alla de slag). Företag har ingen ’dominerande samhällsställning’, de erbjuder sina varor till kunder och konkurrerar stenhårt med varandra, och försöker mest överleva.  Det där pratet om ’de 10 största ekonomierna’ är lika msisvisande. Även gigantiska företag behöver sälja sina produkter till kunder som vill ha dem, och de måste också överleva. Och om du med ’stor ekonomi’ menar börsvärde då är du lika fel ute som många andra.
  Tyvärr, Nisse, det du säger där låter som vad man kan förvänta sig i ungdomsförbunden bland dem som aldrig vill förstå hur ekonomier fungerar eller varför.

 38. Nisse

  36 och 37. Har ni tänkt på hur ofta kommuner bjuder ut sig med billig tomtmark för att företag ska etablera sig? Har ni tänkt på hur forskningen vid universitet blir alltmer tillämpad därför att företag har intresse i vad det forskas om?  Har ni tänkt på hur sporten är helt beroende av näringslivets pengar? Kulturlivet för också en tynande tillvaro utan företagspengar. Eftersom jag har ett förflutet inom departementsvärlden vet jag också hur rädda politiker är att lagstifta på ett sätt som stör storföretagen. I Italien styr en politiker i kraft av sitt inflytande via sina företag, bla media.
  Att kunderna ytterst kan rösta med fötterna håller jag med om. Men företag dominerar ända samhälle och media. Eftersom jag är ekonom tror jag mig förstå ekonomi ganska bra.
  Att jag anlägger ett annorlunda perspektiv än vad som är vanligt låter kanske lite ungdomsförbundsmässigt, men det finns många tänkare , speciellt om man går till utvecklingsländer, som talar utifrån detta synsätt. Här mitt i smeten tror jag vi är lite hemmablinda.
   

 39. Ja Nisse, allt detta har vi/jag tänkt på. Hurså?
  Och nej, ta inte illa upp, men om du jämför företags börsvärde med länders BNP vet du nog inte så mycket om ekonomi. Men kalla det för all del ’tänkare med annorlunda perspektiv’ … 
   
  Men sport, liksom annan kultur är underhållning som existerar på en marknad. (Om du förstås inte definierar  ’kultur’ just som sådant som ingen efterfrågar till rätt pris, så brukar nämligen kulturvänstern resonera). Som jag sa, vad som sker i den civila sfären, oavsett om det är Metallica, AIK, McDonalds eller dansband, är ingen ’samhällsinsititution’, det är bara följden och summan av vad ett mycket stort antal aktörer väljer att göra helt frivilligt och utan pekpinnar eller styrning.
  Och sport (eller reklam för den delen) är inte beroende av näringslivet, det är en närings (eller fritids-) verksamhet i sig.

 40. Nisse #38
  Oj. Nu blev jag mer nyfiket lyssnande när du skriver inlägg här.
  Förutfattade meningar förblindar ganska mycket. 🙂
  Men om u fattat om CO2 har betydelse för klimatet på klotet återstår att höra.
  Jag är för tillfllet bojd att tro att IPCC har fler rätt än fel…

 41. Min erfarenhet är att ekonomer förstår ekonomi uselt.
  Man måste förstå teknikutvecklingen ty det styr hela samhällsutvecklingen så måste man behärska sin naturvetenskap, för att förstå ekonomi.
  Därför goda företagsledare som ex. ASEA´s store man Curt Nicolin tog teknisk fysik och kopplade samtidigt av med siv.ek. på handels.
  Ni alla ska få ett mycket tänkvärt uttalande av Curt:
  Kompetenta människor söker inte efter makt,

  för de behöver den inte.

  Mindre kompetenta människor älskar makt.
  Spontant och klockrent.

 42. Jonas N #39
  Du skrev på slutet:
  ”Och sport (eller reklam för den delen) är inte beroende av näringslivet, det är en närings (eller fritids-) verksamhet i sig.”

  Svårt att fatta vad du skriver. Men å andra sidan kan man fatta ungefär hur du tänker. 

 43. tty

  Nu är det så att koraller växer och korallfiskar äter upp korallerna och skiter fin vit korallsand alldeles gratis. Det är därför öar som Maldiverna finns. Låter man bli att förstöra reven och döda korallfiskarna så följer öarna med i havsnivåförändringaran.
  Tyvärr så är det så att koraller är känsliga för bl a vattenföroreningar (för att inte tala om saker som mudderverk och sprängämnen) och korallfiskar är lätta att fånga, så många atoller ligger numera mycket illa till på litet längre sikt, försåvitt det inte blir en ny istid snart.

 44. UffeB
  Manchester United, FC Barcelona, och IFK Göteborg, Leksand mm är alla näringsverksamheter som skall gå runt. Big Business i vissa fall! Även om mindre klubbar ofta bygger på att många runtomkring engagerar sig frivilligt och utan lön. De som annonserar, både hos stor och små, gör det med affärsintresse för ögonen, även om det inte alltid måste vara enbart det.
  Vad jag menar är att inget av detta är almosor eller bidragsverksamhet, utan vad som försiggår i samhället utan yttre påpbud. En utomstående (dvs som ser samhället från ett departement) kan kanske se att där sker en massa saker som inte belutats från kanslihuset. Och tycka att det är märkligt, och kanske tycka att där finns makt som inte är politiskt.
  Men det är som sagt en ngt apart syn på det civlia samhället (som främst odlas till vänster)

 45. Gunnar Littmarck #
  Du överraskar ständigt med nya uppfinningar (personliga upptäckter) 
  ”Min erfarenhet är att ekonomer förstår ekonomi uselt.
  Man måste förstå teknikutvecklingen ty det styr hela samhällsutvecklingen så måste man behärska sin naturvetenskap, för att förstå ekonomin.. ”

  Underhållande och charmigt tycker jag.
  Kämpa på. Dina bidrag är i alla fall läsvärda.
  Och bidrar mer till nyfiken kunskap än raddan av limerickar som dyker upp ibland.

 46. Nisse

  44. Exemplen med fotbollsklubbar skulle jag själv kunnat använda. Min slutsats är att näringslivet tränger in även på det som tidigare var frivilligarbete och idrott för nöjes skull.

 47. Smöra inte Uffeb  🙂
  Tack, men det var kanske på gränsen, även om det sannerligen är min erfarenhet.
  De första 20 åren sågade jag kanske 30 revisorer, en som extraknäckade med utbildning och föreläsningar av och för revisorer.
  Bankekonomer eller försäkrings dito behöver jag inte berätta om.. eller?
  Bäst ekonomer jag mött är gamla erfarna entreprenörer.
  Så hade jag tur att ha två sådana som mentorer från 12-25 års ålder.

 48. ’Tränger sig in’ är just en sådan där fras som en politiker med ambitionen att styra över det civila skulle kunna kläcka över att folk finner ömsesidiga intressen och behov (utan politikernas försorg)

 49. Lars G

  ”Tränger sig in” sa Bull. Lösningen till en COP15  överenskommelse har nu publicerats av FN:

  UN: Fight climate change with free condoms
  By MARIA CHENG, AP Medical Writer
  Wed Nov 18, 8:21 am ET
  LONDON – The battle against global warming could be helped if the world slowed population growth by making free condoms and family planning advice more widely available, the U.N. Population Fund said Wednesday.
  The agency did not recommend countries set limits on how many children people should have, but said: ”Women with access to reproductive health services … have lower fertility rates that contribute to slower growth in greenhouse gas emissions.”
  ”As the growth of population, economies and consumption outpaces the Earth’s capacity to adjust, climate change could become much more extreme and conceivably catastrophic,” the report said.
  The world’s population will likely rise from the current 6.7 billion to 9.2 billion in 2050, with most of the growth in less developed regions, according to a 2006 report by the United Nations.
  The U.N. Population Fund acknowledged it had no proof of the effect that population control would have on climate change. ”The linkages between population and climate change are in most cases complex and indirect,” the report said.
  It also said that while there is no doubt that ”people cause climate change,” the developing world has been responsible for a much smaller share of world’s greenhouse gas emissions than developed countries.
  Still, Thoraya Ahmed Obaid, the U.N. Population Fund’s executive director, told a news conference in London on Wednesday that global warming could be catastrophic for people in poor countries, particularly women.
  ”We have now reached a point where humanity is approaching the brink of disaster,” she said.
  In three weeks, a global conference will be held in Copenhagen aimed at reaching a deal to replace the 1997 Kyoto Protocol, which required 37 industrial countries to cut heat-trapping greenhouse gas emissions.
  On Wednesday, one analyst criticized the U.N. Population Fund’s pronouncements as alarmist and unhelpful.
  ”It requires a major leap of imagination to believe that free condoms will cool down the climate,” said Caroline Boin, a policy analyst at International Policy Network, a London-based think tank.
  She also questioned earlier efforts by the agency to control the world’s population.
  In its 1987 report, the U.N. Population Fund warned that once the global population hit 5 billion, the world ”could degenerate into disaster.” At the time, the agency said ”more vigorous attempts to slow undue population growth” were needed in many countries.
  According to Boin, ”Numerous environmental indicators show that with development and economic growth we are able to preserve more natural habitats. There is no causal relationship between population density and poverty.”
  In this month’s Bulletin, the World Health Organization’s journal, two experts also warned about the dangers of linking fertility to climate change.
  ”Using the need to reduce climate change as a justification for curbing the fertility of individual women at best provokes controversy and at worst provides a mandate to suppress individual freedoms,” wrote WHO’s Diarmid Campbell-Lendrum and Manjula Lusti-Narasimhan.
  ____
  On the Net:
  http://www.unfpa.org

 50. Nisse

  40. Uffeb. Idag startade jag en utforskning utifrån hur det skulle kännas om man satt som president över en önation. Hur man skulle resonera inför olika sannolikheter när det gäller framtiden. Jag noterar att den aspekten inte fångats upp. Samtalen har sedan vridits mot vem och vilka som har störst inflytande i samhället och där går synsätten verkligen isär.
  Frågan om var jag står i fråga om CO2 får vänta till en annan gång, nu ska jag bort på middag.