Mycket väsen för ingenting

Svenska dagstidningar rapporterar glatt om kommunernas ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen (Helsingborgs Dagblad 19/3, Svenska Dagbladet 19/3 ). Snart kommer vi kanske att kunna se svart på vitt vem som sköter sig bäst respektive sämst.
Science Daily berättar nämligen idag att man för första gången kunnat upptäcka regionalt förhöjda halter av koldioxid som härstammar från mänskliga aktiviteter. Genom att använda data från SCIAMACHY-instrumentet ombord på ESAs satellit Envisat har forskarna hittat ett ”koldioxidmoln” över Europas tätast befolkade område, regionen mellan Amsterdam i Holland och Frankfurt i Tyskland.
Jag kan nästan höra jubelropen från alarmisttältet. Men låt oss först ta en närmare titt på själva resultatdiagrammet.
Koldioxidutsläpp över västra Europa
Bilden ovan visar tydligt ett område med högre CO2-koncentration markerat med rött. Men titta på skalan nedanför diagrammet. Skillnaden mellan hög och ”normal” koncentration är futtiga 2,5 ppm. Räknas detta som ett signifikant bidrag? Låt oss heller inte glömma att IPCC förutspår att ökade halter av CO2 i atmosfären kommer att leda till ett varmare klimat. Jag blev spådd i handen en gång. Ingenting av det som förutsades då hände.
Dr Michael Buchwitz från Institute of Environmental Physics (IUP) vid Bremens Universitet säger att koldioxidutsläpp dels sker naturligt och dels orsakas av människans aktiviteter, t.ex. förbränning av fossila bränslen. Dr Buchwitz säger ingenting om den koldioxid vi alla andas ut. På sätt och vis verkar det rimligt att det finns mer koldioxid i atmosfären över tättbefolkade områden sådana som Holland.

“The natural CO2 fluxes between the atmosphere and the Earth’s surface are typically much larger then the CO2 fluxes arising from manmade CO2 emissions, making the detection of regional anthropogenic CO2 emission signals quite difficult,” Buchwitz explains. “This does not mean, however, that the anthropogenic fluxes are of minor importance. In fact, the opposite is true because the manmade fluxes are only going in one direction whereas the natural fluxes operate in both directions, taking up atmospheric CO2 when plants grow, but releasing most or all of it again when the plants decay.”

Dr Buchwitz medger dock att det finns stora luckor i våra kunskaper om koldioxidkällor sådana som bränder, vulkanisk aktivitet och levande organismers respiration, och naturliga depåer, sådana som mark och vatten. Han säger att fler studier behövs innan man kan dra definitiva kvantitativa slutsatser om koldioxidutsläppen.
Vilket lämnar oss med ett trevligt litet diagram som i grund och botten säger ingenting. Eller som Shakespeare skulle säga: Mycket väsen för ingenting.
Källa: European Space Agency (2008, March 19). Satellite Makes First Ever Observation Of Regionally Elevated Carbon Dioxide From Manmade Emissions. ScienceDaily. Retrieved March 19, 2008, from http://www.sciencedaily.com– /releases/2008/03/080318110330.htm

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.