Micheal Buchwitz

Mycket väsen för ingenting

Svenska dagstidningar rapporterar glatt om kommunernas ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen (Helsingborgs Dagblad 19/3, Svenska Dagbladet 19/3 ). Snart kommer vi kanske att kunna se svart på vitt vem som sköter sig bäst respektive sämst. Science Daily berättar nämligen idag att man för första gången kunnat upptäcka regionalt förhöjda halter av koldioxid som härstammar från   →