miljöarbete

Miljöproffs vill ha mer betalt

Enligt Miljöaktuellt är vart fjärde miljöproffs missnöjd med sin lön. Av de nästan 1 600 som svarat på enkäten jobbar ca hälften knutna till den offentliga sektorn och 80 procent har examen från universitet eller högskola. Den genomsnittliga lönen för det genomsnittliga miljöproffset, alltså oavsett hemvist, kön, ålder, utbildningsnivå och titel, är, enligt Miljöaktuellt, 33   →

En palett av FN-paneler, någon?

I dagens Svenska Dagbladet föreslår Margot Wallström m.fl. att det är dags att inrätta en ”FN-panel, en mellanstatlig kemikaliepanel i likhet med FN:s klimatpanel IPCC.” ”Panelen bör, precis som IPCC, bestå av oberoende forskare som kan arbeta med alla aspekter av kemikalier och deras betydelse för människa och miljö”, skriver författarna. ”Forskarna kan var och   →

Mycket väsen för ingenting

Svenska dagstidningar rapporterar glatt om kommunernas ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen (Helsingborgs Dagblad 19/3, Svenska Dagbladet 19/3 ). Snart kommer vi kanske att kunna se svart på vitt vem som sköter sig bäst respektive sämst. Science Daily berättar nämligen idag att man för första gången kunnat upptäcka regionalt förhöjda halter av koldioxid som härstammar från   →