kemikalier

En palett av FN-paneler, någon?

I dagens Svenska Dagbladet föreslår Margot Wallström m.fl. att det är dags att inrätta en ”FN-panel, en mellanstatlig kemikaliepanel i likhet med FN:s klimatpanel IPCC.” ”Panelen bör, precis som IPCC, bestå av oberoende forskare som kan arbeta med alla aspekter av kemikalier och deras betydelse för människa och miljö”, skriver författarna. ”Forskarna kan var och   →