Mobilisering mot skiffergas


Vi har tidigare uppmärksammat TCSs läsare om den stora energipotential som finns i skifferlagren djup under jord, t.ex. här och här. Dessa nya energikällor- främst gas men även olja – har blivit tillgängliga tack vare ny teknik som medger horisontell borrning och s.k. ”fracking”. I USA har man redan börjat använda dessa tillgångar sedan flera år.
I den gröna rörelsen så gillar man inte alls detta. Även om gasen bara avger hälften så mycket koldioxid som kol, så vill man inte veta av det. I Europa så har de nu hittat en osannolik allianspartner för att förbjuda utvinningen av skiffergas inom EU, nämligen Frankrike. Frankrike är osannolik därför att landet helst vill värna om sin kärnkraftsindustri, vilket naturligtvis heller inte gillas av de gröna. Men om Frankrike kan stoppa utvinningen av skiffergas därför att den utgör ett hot mot kärnkraften så må det vara hänt. Polen ger emellertid inte upp.
Medan England och Tyskland står och velar, så vill Polen definitivt exploatera de gasrikedomar som gömmer sig under jorden. De har gott om skifferlager och vill gärna att Europa skall vara oberoende av ryska gasleveranser. Så vi kan se fram mot storgräl inom EU om detta. Trots allt så är ju skiffergas den största energirevolutionen på decennier.
Symptomatiskt nog så nämner IPCC knappt varken kärnkraft eller skiffergas när de nu står i färd med att leverera sin kommande rapport om framtidens energi. Som Donna Laframboise så klarsynt noterar så är det lite märkligt att ett internationellt organ som FNs klimatpanel inte sätter upp och analyserar flera olika energiscenarier, t.ex. utbyggnaden av kärnkraft och skiffergas, om det nu vore en minskning av CO2 som man åstundar. Men det är enbart ”förnyelsebar” energi som kommer i fråga. IPCC verkar numera enbart fungera som ett internationellt organ för världens gröna partier. De bedriver helt enkelt partipolitik i vetenskapens namn.
Roger Pielke Jr kommentarer IPCCs rapport här och här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Både klimat- och miljörörelsen kommer att få problem med att sy i hop en ” grön ekonomi ” med vår nuvarande ekonomi !

 2. Inge

  Det visar sig snart vilka fördelar de gassatsande länderna får och vilka nackdelar de får som inte satsar. Tyskland ligger illa till trots att de ska köpa Rysk gas genom Nordstreams gasledningar i Östersjön, eftersom de bestämt sig för #hållbar energi”. Hörde på TV-nyheterna en snubbe från södra Tyskland stolt säga att man i någon sydlig delstat kommit upp i mellan 2 och 5 % el genom Solceller! Det låter väldigt dyrt!

 3. John Silver

  ”Även om gasen bara avger hälften så mycket koldioxid som kol”
  Hur går det till?

 4. Kent Forssgren

  OT. Joe Bastardi maj 2011. La Nina laddar upp för en ny svår vinter… Dramatiska väderhändelser vi ser nu beror på att planeten kyls kraftigt. Globala temperaturen i troposfären nu 0,59 grader kallare än för ett år sedan. Just på den nivån där IPCC förutspådde tvärt om, hot spots.
  http://www.weatherbell.com/jb/?m=20110511
  Well I say look at how cold it has gotten in the mid troposphere: now close to .6C COLDER than last year and nearly the coldest we have seen in 10 years at this level of the atmosphere. To re- emphasize… this is where the IPCC had all the warming aloft in the tropics that was supposed to be the sign of the “trapping” and positive feed back.
  Hows that working out for you
  http://www.weatherbell.com/jb/?m=20110513
   
  I delar av centrala USA blir kommande vecka mer än 12 grader kallare än normalt.
  http://www.weatherbell.com/jb/?p=1802
   
  Hur kan någon som försöker och vill förstå väder och klimat tro på AGW och att människans utsläpp av CO2 är orsaken? Orsak till något som inte finns! Till och med några besökare på TCS! Obegripligt.

 5. ThomasJ

  OT men nedranns bra & användbar:
  http://wattsupwiththat.com/2011/05/15/an-index-to-williss-writings/
  Mvh/TJ

 6. Christopher E

  Ingemar, som du nog väl vet är det värre än så…
  Den gröna rörelsen har betydligt mer udda sängkamrater än den franska kärnindustrin i denna fråga. I sängen finns även ryska staten med Gazprom (vilka av naturliga ser skiffergas som ett mot deras gasdominans över Europa) och faktiskt kolindustrin, eftersom skiffergas är både billigare och renare.
  så alltså, gröna talibaner, Gazprom, nukleära Frankrike och kolindustrin… vilket överraskande gäng som hittat ett gemensamt hatobjekt. De europeiska politikerna i flera länder (som tex Sverige) tar ju dessutom order från gröna lobbyister, vilket vi redan sett i pressen när det gäller gasen.
  Men, som Inge säger ovan, eftersom denna gas redan utvinns och kommer att utvinnas i allt större och billigare mängder, blir det i längden ohållbart för Europa att stå emot. De är bara att vänta tills verkligheten kommer i kapp. Polen lämnar nog EU hellre än att låta Frankrike mfl tvinga dem till fortsatt ryskt beroende.

 7. Fredrik

  @ Kent Forssgren
  Inte ens förnekare förnekar längre att det blivit varmare, de har bytt halmstrå och menar att orsaken till uppvärmning är naturlig. Anledningen till bytet är att när samtliga mätningar som görs visar uppåtgående trend blir det lite löjligt.
  Landbaserade mätstationer
  väderballonger
  satelitedata
  borrhålsanalyser
  luftfuktighet
  glaciärutbredning och avsmältning
  ytvattentemperaturer
  och några jag säkert glömt visar entydigt  uppåtgående trend.
  att det fortfarande finns väder borde man inte vara förvånad över.
  Attityden här påminner lite om flat earth society. När det kom in bilder på jorden efter månlandningen där jorden onekligen såg ganska rund ut bekymrade man sig lite för hur det skulle bli att värva nya medlemmar :). Att revidera sin felaktiga ståndpunkt var det naturligtvis inte tal om.

 8. Fredrik

  Angående ämnet så finns det flera framstående klimatforskare som starkt förespråkar kraftigt utbyggd kärnkraft. Att IPCC inte gör det är väl väldigt naturligt då skulle ju även de ”gröna” bli förbannade. Politiska skäl alltså inte vetenskapliga.

 9. Christopher E

  John Silver #3;
  Om man ska göra ström, är gasturbiner mycket effektivare och kolhalten lägre i gas, så att bränna gas för electricitet ger bara 37% av den CO2 som skulle genererats av kolbränning.
  Gasturbiner är dessutom lättare att skala ner och har kortare uppstartstid än sina kusiner inom kol- och kärnkraftsindustri. Undra på att branscherna känner sig hotade…

 10. Christopher E

  Fredrik #7;
  Någon ”tydligt uppåtgående trend” finns knappast i industriell tidsskala, men i längre perspektiv (100 år och mer) har det onekligen blivit varmare. Förutom ditt försök att förlöjliga andra åsikter med invektiv som ”förnekare” och plattjordare producerar du en halmgubbe.
  Jag har bakgrund i paleoklimatologi där nuvarande uppgång aldrig varit ifrågasatt. Det är däremot omöjligt att diagnosticera en uppvärmning som följer en oregelbunden trend som pågått sedan långt före CO2-utsläppen kom igång som varande antropogen helt eller delvis. Du är således fel ute när du generellt försöker få det till att skeptiker till den politiserade ”klimatforskningen” ”bytt halmstrå”.

 11. bom

  #3
  När du bränner kol så blir restprodukten koldioxid. Om vi tar det enklaste kolvätet metan CH4 så får du i stället CO2+2H2O. Koldioxiden har molekylvikten 44 och vatten har M=18
  metan M=14 ger CO2 M=44 + 2stycken H2O M=18   2*18=36    44+36=80
   
   

 12. Peter J

  Jag frågande för några dagar sedan, och kan inte se att jag fått något svar (men jag kan ha fel).
  Det verkar som om Stockholmsinitiativets hemsida ligger nere? Jag har under mer än veckas tid försökt komma in där, men sidan laddar inte.
  Har SI upphört i organiserad form? Alla organisationer och nätverk har väl en sida på nätet?

 13. bom

  Metan M=16 naturligtvis    ursäkta!

 14. Jan-Erik S.

  Har samma fråga som #12:
  Har SI lagt ner eller vad?

 15. Elling Disen

  Fracking har obesvarade forureningsproblem. Titta på Gasland. Att pumpa hundratals onedbrytbara kemikalier ner i grundvatnet rakt under deg. Det finns i filamen många personer med helsosymptomer man inte bara kan ignorera.

 16. Ingemar

  Elling D #15,

  Gasland är en propagandafilm med lika många felaktigheter som Al Gores dito om CO2. Man pumpar t.ex. inte ned giftiga kemikalier i grundvattnet. Skifferlagren ligger mycket djupare än så. Men visst finns det miljöproblem med gasborrningar (det förfular t.ex. landskapet under den tid som borrtornen står där, och man måste bygga pipelines och vägar). Men jämfört med t.ex. kolbrytning är det ändå ganska lite, och av temporär art.

   

  Beträffande SI så är föreningen i högsta grad levande. Vi hade ett välbesökt årsmöte förra helgen. Men hemsidan funkar inget vidare. Enligt uppgift pågår dock arbete för att uppdatera den. Och jag hoppas att de byter serverleverantör också.

 17. Fredrik

  @ Christoffer E 
  Om man säger så här:
  Om vi bara tar hänsyn till Elninjo, La ninja, vulkan utbrott, variation i sol aktivitet och utsläpp av aerosoler. Vad får man då? Jo en ganska stökig varierande temperatur men som inte nämvärt vare sig ökat eller minskat sedan 1900. lägger man till Aerosoler (kortlivade partiklar sulfater och kolpartiklar) får man en nedåtgående trend, ngt fattas uppenbarligen fortfarande. lägger man till en kumulativt ökande forcing från Co2 vad får man då? jo precis som du kanske gissat. Den temperatur som uppvisas i de temperatur grafer man uppmätt.
  Det saknas två förklaringar för att avvisa dagens temperatur höjning som icke antropogen.
  Dels måste man förklara varför co2 helt plötsligt upphör att vara en växthusgas när den är i atmosfären. Dels måste man förklara vad som värmt upp atmosfären istället. Det lär inte vara lätt att hitta ngn förklaring på ngn av de två ovan eftersom man letat en hel del utan att hitta ngn annan giltig förklaringsmodell. Att det finns 2300 lobbyister som påstår ngt annat kan däremot förklara varför så många tycks vara så förvirrade.

 18. Elling Disen

  Det kan gott vara at Gasland har sakfel och er et stycke ohederlig propaganda. Men industrins motpropaganda och rebuttals er ikke spesielt øvertygande heller. Att inte giftiga flyktiga kemikalier skal følja med gasen på veg upp och avsettas i det dyrebaraste vi har – drickvattnet.

 19. Elling Disen

  Lesvart :
  Pace
  Pennsylvania

 20. Christopher E

  Fredrik #17;
  Det där är gammal skåpmat, men jag uppskattar att du nu framför konkret argumentation istället för plattjordsjämförelser o.dyl. Dina lobbyistspekulationer kan du dock behålla för dig själv. Jag ignorerar både dem och de flera tiopotenser större antal lobbyister som arbetar åt klimathotsindustrin på ”din” sida.
  Dina två efterfrågade förklaringar:
  1. Ingen mainstream skeptiker påstår att CO2 upphör att vara en växthusgas. En fördubbling av koldioxiden antas ge en knapp grad uppvärmning. Vi har ännu inte uppnått fördubbling utan endast ca. en tredjedels höjning. Detta bör rimligen ha gett en liten påverkan på temperaturen, men även i beaktande av att det är en logaritmiskt avtagande effekt är det fortfarande för för lite för att teoretiskt kunna urskilja ett antropogent bidrag de senaste 70 åren (under vilken tid ca. 90% av de antropogena utsläppen av CO2 skett).
  2. Man ”måste” inte förklara vad som värmer atmosfären istället, även om det är naturligtvis är ett eftersträvansvärt mål för forskningen att kunna förklara naturliga klimatförändringar. Eller vi kan vända på det så du förstår bättre; om du vill hävda en säker påverkan från CO2 i modern tid, ”måste” du förklara tidigare klimatsvängningar med kända faktorer. Det är osannolikt att du kan det, med tanke på att ingen känd klimatforskning ännu publicerat något sådant. Vi vet att klimatet svängt kraftigt i alla tider även utan CO2-utsläpp, vi kan därför inte utesluta att vi ser samma sak nu. Du behöver endast försöka förklara den uppvärmning som skedde 1900-1940 för att redan hamna i svårigheter.
  Det huvudresonemang i nr. 2 är att efterfråga bevis på en negativ utsaga. ”Jag säger att det CO2, bevisa att det inte är så”. Det är inte korrekt vetenskap. Det är du som måste visa att det är CO2 på ett otvetydigt sätt, tex. med något ”fingeravtryck” som förutsagts av hypotesen.
  De faktorer du nämner i din inledning är inte kända till sin storlek nog för att använda till modellering. I synnerhet aerosolerna ges ett gissat värde som är anpassat till att precis lagom kyla tillräckligt sedan de gissade positiva återkopplingarna på CO2 i modellerna går överstyr. Ej heller finns det någon anledning att tro att vi känner all påverkan + intern variation som inte behöver någon yttre faktor alls. Modelleringarna med inkluderade parametrar är gjorda för stödja en hypotes med en redan bestämd slutsats.
  Vad vi vet är att det blivit varmare sedan Lilla Istiden och av döma av tidigare data från den klimatcykel som ligger runt 1500 år bör det rimligtvis bli varmare ett bra tag till i genomsnitt innan det blir kallare. Om fossilförbränningen fortsätter som nu utesluter jag inte en urskljbar påverkan på klimatet med tiden, man är tvivlande till att detta motiverar nuvarande klimatpolitikpanik, men den är naturligtvis av akademiskt intresse.

 21. Ulrik

  Nu i dansk TextTV: Alla moln startar med en pytteliten partikel – en aerosol.
  Nu har forskare vid Aarhus Univeritet visat att aerosoler kan skapas av kosmiska strålar från solen.
  De har således visat, att det finns ett samband mellan jordens molnighet och solens magnetiska aktivitet.
  Min spontana reaktion – vet IPCC om detta?

 22. Inge

  Fredrik
  Du säger till Christopher att bara CO2 kan förklara den uppgång i temperaturen som varit. Ungefär. Låt mig då efter  Cristophers svar fylla i med lite:
  Vi har under de senaste drygt 100 åren sett en stegvis höjning av temperaturen. Först 1910-1940 höjning med 0,5 grader. Varför? Jo det sammanfaller med den positiva PDO (Pacific Decadal Oscillation), en stor havsström i Stilla havet. Den var negativ mellan 1940 och 1970 då temperaturen sjönk med 0,2 grader. Sedan hade den en positiv fas mellan 1970 0ch 2000 då temperaturen återige steg med 0,5 grader och då IPCC bildades och under denna höjning fungerade deras resonemang men sen kom en negativ fas från ca 200 som vi är inne i nu. Den tillsammans med en likaledes negativ NAO ( North Atlantic Oscillation) + låg solaktivitet har gett sjunkande temperatur åtminstone på vintern som du kanske har märkt! Lägg märke till att haven har 1000 gånger högre värmelagringskapacitet än atmosfären, därför är havens inverkan väldigt stor. Sen har temperaturen stigit med 0.5 grader / århundrade sen mitten på 1800-talet och pågår ännu och det ska vi vara glada för eftersom det var väldigt kallt då, slutet på ”Den lilla istiden”. Så den höjningen verkar vara en återhämtning från den tiden och som Christopher hänvisar till.
  Så inte behöver du ta till CO2 som enda möjliga förklaring till att det blivit en aning varmare.

 23. Håkan Sjögren

  Christoffer E # 20 : Du skriver att ”ingen mainstream skeptiker påstår att CO2 upphör att vara en växthusgas”. Det gör inte jag heller eftersom gasen aldrig har varit en växthusgas annat än i AGW-arnas våta drömmar. Jämför frågeställningen med frågan : Har Du upphört att slå Din fru? Ja eller nej! Mvh, Håkan.

 24. Christopher E

  Inge #22,
  Jag uttryckte mig försiktigt för att försöka generalisera forskningsläget. Jag har inga problem att havens värmekapacitet är inblandade i olika cykler i olika tidsskalor. Liksom att astronomiska orsaker med stor sannolikhet är inblandade i längre cykler som den 1500-årsdito jag nämnde. Tackar för tilläggen. Onekligen har AGW-sidan svårt att förklara 1910-40 som naturlig och samtidigt 1975-1998 som antropogen. Därav det pinsamma i att naturliga mekanismer som tidigare fnysts åt nu plockas fram av AGW-gänget därför att de behövs som ”maskering” för att förklara utebliven uppvärmning.
  Håkan Sjögren #23,
  Det är lugnt. Skrev just ”mainstream” faktiskt för att inte pådyvla just dig och meningsfränder till dig åsikter ni inte har, av respekt. Personligen är jag ju inte strålningsfysiker, utan har mer bildning i klimathistoria, och väljer att i god tro acceptera den moderata växthuseffekten från CO2 (men inte redan motbevisade hysteriska återkopplingar!) som jag uppfattar som erkänd även av de flesta skeptiska klimatforskare. Om du har rätt har jag förstås inga problem att erkänna min förmodan fel, om så skulle bli tydligt. ”Mainstream” behöver ju inte vara rätt i längden.

 25. Kerstin

  Jag kan i sammanhanget rekommendera Josh Fox film ”Gasland”
   
  http://www.gaslandthemovie.com/

 26. Pär Green

  Kerstin # 25
   
  Kul länk!
  Vad är det du vill ha sagt?

 27. Red Hansen

  #25 Skulle vara intressantare med bra länkar till fakta om metoden istället för att ett otal dönickar länkar till samma hjärndöda propaganda.

 28. tty

  Elling Disen #18
  ”Att inte giftiga flyktiga kemikalier skal følja med gasen på veg upp och avsettas i det dyrebaraste vi har – drickvattnet.”
  Gasen (och fracking-fluid) kommer upp i ett STÅLRÖR som man kontinuerligt fodrar borrhålet med. Annars skulle hålet sluta sig i samma sekund som man drar upp borret.
  För övrigt är det märkligt att ingen tycks reagera på att fracking har använts för oljeutvinning sedan 1948 utan att några miljöproblem märkts av.

 29. Michelangelo

  ”28” Det var bättre förr…

 30. Red Hansen

  Man kan ju börja läsa mer på http://www.hydraulicfracturing.com Inte säker på ”nivån” på stället än o har inte tid att läsa nu.

 31. tty

  Den som tror att ”fracking” är något nytt kan med fördel läsa denna artikel:
  http://www.spe.org/jpt/print/archives/2010/12/10Hydraulic.pdf
   
  Redan på 1800-talet försöte man sig på ”fracking”, fast med nitroglycerin!

 32. Red Hansen och tty
  Fracking är nog inte nytt. Det nya är att man på sina håll upptäckt negativa konsekvenser för grundvattnet i områden långt från borrhålet.
  Fråga mig inte efter källan, jag minns den inte. Ni får väl söka föra att finna eventuella negativa konsekvenser… inte så kul, men kanske bidrar det tilll mer kunskap.

 33. Red Hansen

  Fint Uffeb, när du hittat källan till vattenpåståendena så återkom. Finns gott om ställen där man kan hitta gas bara med att driva ner ett brunnsrör. I vissa fall helt naturlig gas i andra fall beroende på att man är på en gammal soptipp. Skillnaden på gas i ytan och i grundvatten jämfört med den gas man är ute efter i det här fallet är ett antal tusen meter vanligen skiktat berg. Känns som en av dom vanliga grönamyterna från ”Nej till allt” mobben

 34. Om ni letar efter vetenskapliga dokument om fracking så hittar ni dem här:
  http://heavenorshell.se/rapporter-och-studier