Mediakommentarer VI

Den viktigaste debattartikeln den senaste tiden, är nog Anders Bollings berättelse om att DN inte vill ha någon saklig klimatrapportering. Den uppmärksammades här för två dagar sedan, och togs upp på Svenska Dagbladets ledarsida. Vi är väl många som har misstänkt att DN sprider falska klimatnyheter med flit och utan kritiskt sinnelag. Nu har vi fått det bekräftat.

En annan känd person som inte ställer upp på klimathotsreligionens alla dogmer, är Björn Lomborg. Han skrev nyligen ännu ett gästinlägg på SvD:s ledarsida. Ett inlägg som presenterar fakta och vetenskap som de klimathotsreligiösa lär försöka förneka så mycket som möjligt. Märkligt nog, förnekar Lomborg själv det delvis, genom att framföra en åsikt som inte stöds av de fakta och den vetenskap han presenterar.

Tillbaka till DN, där de falska klimatnyheterna och grundlösa åsikterna publiceras nästan dagligen. Bland annat upprepas det orimliga påståendet att livsmedelsproduktionen skulle vara hotad av klimatförändringar (global uppvärmning). Som så många gånger tidigare, används det oseriösa utsläppsscenariot RCP8.5, som till och med IPCC nu har deklarerat som osannolikt. Förmodligen ingår i studien också resultat från någon klimatmodell som har för snabb uppvärmningstakt och för mycket klimatkänslighet för växthusgasutsläpp.

Bara användandet av RCP8.5, gör studien värdelös, men det finns en del att kommentera i övrigt också. Som att alla sådana här studier om framtida livsmedelsproduktion gör det outtalade antagandet att bönderna i den moderna världen är dumma. Så dumma att de inte kommer att anpassa sig, sina grödor och sina odlingsmetoder om det blir stora klimatförändringar.

Själv tror jag inte alls på att bönderna nu är dummare än tidigare generationer av bönder, som under tusentals år har klarat av att anpassa sig till klimatförändringar.

Kanske är det också ett outtalat antagande i studien att klimatet inte förändrades före industrialismens genombrott? Ett antagande som i så fall förnekar fakta och vetenskap. Men skulle gå ihop med att IPCC numera hävdar att mänskligheten orsakar i princip alla klimatförändringar i modern tid. Om naturliga klimatförändringar inte förekom före industrialismen, behövs det ingen förklaring till hur de skulle ha kunnat upphöra i slutet av 1800-talet. Frågan är hur den tanken ska gå att förena med det faktum att det har förekommit istider och mellanistider? Ska klimathistorien kanske skrivas om så att de också försvinner?

Till de kommer att Brasilien, ett land med i huvudsak tropiskt, varmt klimat, är en av världens största när det gäller livsmedelsproduktion och export av flera grödor. Brasilien är åtminstone i topp tre till exempel när det gäller mjölk, majs, sojabönor, sockerrör och kaffe. Vi med kunskaper, vet att klimatförändringar är små när och där det är kallt. Brasiliens klimat kommer att förändras bara lite i framtiden, oavsett om växthusgasutsläpp har något med saken att göra eller inte. Så varför skulle Brasiliens livsmedelsproduktion falla drastiskt? Varför skulle livsmedelsproduktionen falla i länder som eventuellt får ett klimat som mer liknar Brasiliens?

Nej, sådana där larmrapporter är ingenting att ta på allvar.

DN meddelar också att världen är på väg mot 2,7 graders global uppvärmning. Det står inte när denna temperatur beräknas vara nådd. Om det är till 2100, kan det då inte ske om utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, verkligen har blivit den dominerande orsaken till klimatförändringar. Förutsatt att uppvärmningen fram till nu har varit 1,1 grader, skulle det behövas 1,6 grader till, och en trend på drygt 0,2 grader per årtionde. Ingen temperaturserie har väl en så hög trend, och den mest trovärdiga, UAH, är nu nere på 0,13 grader per årtionde. Det behövs att koldioxidhalten ökar snabbare än exponentiellt för att få en accelererande temperaturtrend. Vilket är synnerligen osannolikt. Det är till och med osannolikt att koldioxidutsläppen påverkar klimatet särskilt mycket.

På tal om temperaturtrender, så visar de fem mest använda temperaturserierna att världen de senaste åren befunnit sig i en global avkylning. Vilket påpekas i ett inlägg på världens största klimatblogg. Vare sig denna global avkylning är tillfällig, eller början på en ny trend, går den inte ihop med klimathotsreligionens dogmer. Speciellt inte med dogmen om att naturliga klimatförändringar nu har upphört och växthusgasutsläpp är det enda som styr klimatförändringar.

Expressen, med dess avdelning Expressen Klimat, brukar vara en stor spridare av falska nyheter. En nyhet som tyvärr antagligen är sann, är att en stor andel av ungdomarna har klimatångest.

Är det att undra på, när ungdomarna ständigt matas med falska nyheter, propaganda, desinformation och lögner? Sluta sprida lögner som ger ungdomarna ångest! Har de som håller på med sådant inga samveten? Som exemplet DN visar, begriper åtminstone somliga av dem som bestämmer att alarmism och saklighet inte går ihop. De vet att larmen ger en falsk bild av vad som händer med klimatet. De vet kanske att larmen sannolikt är totalt ogrundade. Ändå ser de till att larmandet fortsätter!

En annan antagligen sann artikel i Expressen Klimat, är den om att djur anpassar sig till ett förändrat klimat. Alla arter måste anpassa sig till klimatförändringar om de vill överleva. Arter som inte klarar klimatförändringar kommer att bli kortlivade. När det gäller stora djur, lär de alla härstamma från förfäder, av samma art, som har klarat klimatförändringar. Bland exempelvis insekter kanske det finns arter som är så nya att det knappt har upplevt några klimatförändringar? Fast för somliga människor är det kanske överraskande att arter kan anpassa sig till klimatförändringar?

Dock undrar jag om allt i artikeln är sant? Beror alla de nämnda förändringarna verkligen på klimatförändringar? Numera ska det ju alltid skyllas på klimatförändringar, utan att fundera på alternativa förklaringar och ofta utan några bevis.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra Lars. Och en avgörande roll för en förnuftig utveckling baserad på vetenskaplg grund har SVT/SR. När de inte sköter sitt uppdrag genom allsidig info och fri debatt fördummas övriga MSM i en accelererande takt. Avarter vi ser allt oftare skulle aldrig gå att framföra med en fri debatt och granskande Public Service genom allsidig belysning.

 2. Enough

  Hej Lars, och tack för ett mycket ”nyktert” referat från en allt mer hysterisk värld, i många avseenden.

  ”Vi” som läser/deltar i KU, är privilegierade, vi får del av både spets av kompetens, och bredd av mycket insatta människor. Jag är ingen stor konsument av ”sociala” media, och håller två stycken mycket högt; Klimatupplysningen och SwebbTv, de ger mig mycket, kvalitativ information och mentalt högkvalitativt utbyte.

  Jag gillar din lågmälta, men samtidigt skarpa ton, och hoppas att många fler tar till sig ditt grundbudskap; försök att tänka lite kritiskt, så avslöjar du genast msm som grava medlöpare i ett allt mer fördummande och orealistiskt nyhetsflöde.

 3. Lasse

  Tack Lars Kamel

  Läser SVD idag och får ännu en anledning reagera på klimatalarmismen.
  Understreckaren säger att vi ser en unik uppgång och det saknas andra förklaringar än mänsklig påverkan.
  När det gäller redovisade temperaturer så håller jag helt med 😉
  Men i samma tidning på samma plats fick vi höra en liknande historia av Hans W Ahlmann.
  Då var det perioden kring 1930 som var exceptionell med alarm om glaciäravsmältningar på Svalbard.
  Han var blygsam och nämnde inte globala temperaturens utveckling!

 4. Simon

  Tack Lars, mycket bra
  Hur man använder barn i rent propagandasyfte är också bedrövligt att skåda. ”Rädda barnens framtid” hör man ju ofta som något slags argument från alarmistsidan. Samtidigt tycks man inte ha några som helst betänkligheter att genom ren skrämselpropaganda få just barnen att tappa all framtidstro.

 5. JonasW

  Tyvärr har ju FN tagit på sig rollen att skrämma upp folk.

  För ett par dar sedan sa Guterras (generalsekreterare/FN) om klimatet: ”vi är på avgrundens rand”.

  Senare säger han att : ”de instutitioner vi har saknar makt”. Gissningsvis menar han att han själv borde ha mer makt.

  Tror att många ”mediamänniskor” har någon slags bild av att FN består av de goda människorna, d.v.s. FN´s budskap får stort genomslag i mediavärlden.

  Har svårt att frigöra mig från känslan att FN faktiskt är mycket av motorn bakom alarmismen.

  https://news.un.org/en/story/2021/09/1100152

 6. Lasse

  Dagens alarm i tidningen (SVD) var att Tanganyikasjön stiger och tvingar bort jordbrukare.
  Check på det?
  Arid sjö som drabbas av översvämningar då och då.
  https://www.researchgate.net/publication/222692847_Lake-level_history_of_Lake_Tanganyika_East_Africa_for_the_past_2500_years_based_on_ostracode-inferred_water-depth_reconstruction

 7. Björn

  Nej, media är långt ifrån sanningsenliga i klimatfrågan. Det verkar som att man har bestämt sig för att antropogen CO2 är något skadligt och är drivande av en global uppvärmning och då är det bara att fylla på med förljugenheter och överdrifter. För framtiden är detta en skadlig hållning, vilket påverkar och förhindrar att andra opinionsyttringar och hypotetiska yttringar i klimatfrågan, når allmänheten.

 8. #4
  Lägg på arvet av nedmonterat energisystem och 10tusentals uttjänta vindsnurror.

  Min uppfattning är att våra unga lider i stor utsträckning av totalt onödig klimatångest, och det ger mig ångest.

  Zappade förbi ”vetenskapens” värld som handlade om skogen i går. Naturligtvis måste professorn få med klimatet vid presentation av deras växtförädlingsanstalt.
  Han måste ta med klimatförändringarna där det påstods att det skulle bli både torrare OCH blötare på samma gång för att få medel.

  Värsta scenario ger att Hallands skogar hamnar i Trollhättan, för det är vad den temperaturökningen skulle leda till. Då jag bott på båda ställen och vistas mycket ute så ser jag igen skillnad.
  Återigen en bra hemsida som tål att presenteras upprepandes: http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html

 9. Simon

  Litet axplock över hur SVTs ”opartiska” journalistik bedrivs:

  SVT Rapport 2021-09-20, intervju med ”mannen på gatan”. Angående regeringens valbudget med bland annat satsningar i form skatteavdrag för barnfamiljer.

  ”Mannen på gatan” ”råkar” vara gruppledare för Vänsterpartiet.

  SVT Rapport 2021-09-19, Intervju med ”skogsbiolog”.

  SVT undanhåller här att ”skogsbiologen” även kandiderade till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet inför valet 2018.

  https://www.facebook.com/pg/I.allmanhetens.tjanst/posts/

  Fortsätter SVT på inslagna vägen får man nog fråga sig om det ens går att lita på sportresultaten.

 10. Sören+G

  I skräckscenariorna visas alltid ett område fullt av torksprickor som påstås bli följden av ett varmare klimat.
  I ett varmare klimat är avdunstningen från haven större. Däremot hänger torka mer samman med ett kallare klimat. De antika kulturerna blomstrade när klimatet blev varmare och föll när det blev kallare. Men det var snarare att klimatet samtidigt blev torrare som var orsaken.
  Jag såg ett TV-program om det akkadiska imperiet som hade sin höjdpunkt mellan 2334 till 2154 f.v.t. Någon sorts naturkatastrof inträffade som medförde en torka som kom att vara i 300 år. Ett stort område förvandlades till öken och sand förstörde jordbruksmark.
  Enligt iskärnedata från Grönland föll temperaturen mellan 2180 och 1955 f.v.t med 0,86 C.

 11. Lasse

  #6 Check forts
  April 2021 +776,4m
  Tidigare högvatten: Since the 19th century, the lake level has experienced significant fluctuations with a maximum lake level of 783.6 m in 1878 and a minimum of 772.5 m in 1902. The observed amplitude is 11 m. The last significant rise in lake level was 1964/65 with a level of 776.5 m.

  Så klimatflyktingar får skylla på något annat än våra SUVar.
  Kanske viljan att öka befolkning och arealen var för stor?

 12. Christian H

  SVT, TV4 och Expressen finns med som partners till
  https://coveringclimatenow.org/partners/partner-list/ och deltar således aktivt i en global organisation som medvetet sprider alarmistpropaganda. Även andra tidningar inom Bonnier Media och Aftonbladet rättar sig efter organisationens uppfattning, men vill inte skylta med det. En ledande person på DN har förklarat att syftet med tidningen inte är att presentera objektiva nyheter, utan att få läsarna att anamma tidningens värderingar. Enligt mig är dessa värderingar att skrämmas, överdriva och medvetet ljuga för att nå sina mål, vilket jag anser vara avskyvärda värderingar. Ovannämnda media har blivit ett rena propagandaorgan och sådana skall man inte betala för. Därför vill jag varken köpa eller prenumerera på något som helst alster från Bonnier Media och jag hoppas att många andra gör detsamma.

 13. Lasse #3,

  ”Läser SVD idag och får ännu en anledning reagera på klimatalarmismen.
  Understreckaren säger att vi ser en unik uppgång och det saknas andra förklaringar än mänsklig påverkan.”

  Att det inte skulle ha förekommit stora och snabba förändringar av klimatet i historien håller i alla fall inte Fredrik Charpentier-Ljungqvist med om, det framgår tydligt av hans bok om människan och klimatet under 12000 år.

  Det är nog inte så lätt att rekonstruera temperaturen globalt under fyra decennier på 1700-talet. Men Fredrik et.al. har bl.a. skrivit en artikel i Nature om nederbörd där de kritiserar klimatmodellerna för att de slätar ut historiska förändringar och överdriver 1900-talets. https://klimatupplysningen.se/annu-en-myt-om-extremvader-avfardad/

  Annars tycker jag att temperaturökningen 1920-1945 räcker som exempel på hur snabbt den globala temperaturen kan ändras utan att koldioxidhalten ökat särskilt mycket. Retsös snack om att Naturen bara förändrar klimatet lugnt och fint är knappast sant. Kanske förlitar han sig för mycket på modeller?

 14. Claes Forsgårdh

  Ibland biter sig alarmisterna sig i svansen: https://www.facebook.com/groups/1379511478940601/permalink/3703690533189339/?sfnsn=mo&ref=share

 15. Lasse

  #12
  Räcker inte att bojkotta vissa medier när det bedrivs alarmism på TT.
  Den artikel som jag försökte kolla om översvämning hade ingen annan avsändare än TT.
  #13
  Beviset för att dagens klimat är exceptionellt är anekdotiskt.
  Ta ovanstående översvämning som exempel på hur media presenterar en normal 50 årsflod som något oväntat !
  Amplitud på 11 m och de skyller en höjning på 4 meter på klimatet.
  De saknar något att skylla på!

 16. Paul Håkansson

  Man måste se detta i det större perspektivet, hur agendan har drivits och var dom, FN, vill att den ska ta oss. Great Reset stavas agendan.

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/beware-of-the-imf/

 17. Lasse

  #13
  Här finns den understreckare som andas helt annan optimism:
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
  Samma observationer då som nu.

 18. Ulf

  Angående FN så är det väl dags att damma av hur de såg på klimathotet 1989. Känns ändå betydligt mer optimistiska idag.
  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 19. Ulf

  OT,

  Ekonomiska bedömare menar att Europa nu ligger nära en energikris, vid en kall vinter, pga av den politik som förts de senaste åren. Finns det någon som är uppdaterad på detta och kan skriva något om detta?
  Den europeiska organisationen, uppmärksammad här, som skickat varningar till politiker om klimatpolitiken kanske har mer kunskap om detta. Tyvärr glömt namnet.

 20. JonasW

  Om FN bidrar till alarmismen (vilket jag anser) så behöver det inte vara en konspiration.

  Det kan vara så enkelt att klimathotet ligger i linje med organisationen FN´s intresse.
  Det underlättar finansieringen. Det ger organisationen en central global roll. Olika organ i FN uppfattas som viktiga (t.ex. IPCC). Det är bara att titta på all uppmärksamhet som AR6 får.

  Jag tror att människor som arbetar i en organisation tenderar att ha åsikter som är bra för organisationen.
  T.ex. brukar inte militärer tycka att nedrustning är en bra ide. Generellt brukar folk oftast tycka att det ska satsas mer på den organisation de själva tillhör.

  Problemet är att FN/IPCC´s uppfattning tillmäts så stor roll.

  FN/IPCC är faktiskt ett särintresse i denna fråga – inte den goda sanningssägaren (vilket media verkar tro).

 21. Simon

  #20 JonasW

  Får mig att tänka på den här alldeles utmärkta illustrationen som säger mer än 1000 ord:

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/11/the.jpg

 22. foliehatt

  JonasW, #20.
  glöm för all del heller inte Hanlons rakkniv.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 19 Ulf, möjligen menar Du Global Warming Policy Forum, GWPF. Där får man ständig uppdatering om bland annat den aktuella klimathotsdrivna energipolitiken både i UK och EU, men även globalt:
  The Global Warming Policy Forum (Thegwpf.com)

 24. Sven Hanssen

  #13 Ingemar Nordin

  Har du noterat att LiU ha utsett Martin Hultman till årets alumn

  https://liu.se/samverkan/alumni

 25. Lars Thorén

  SMHI är också ett media.
  Vill man enbart kolla in dagens väderprognos kan man dock halka in på en rubrik som: ”Forskare visar snabbare minskning av Arktis havsis i framtiden med ny metod”

  I artikeln kan man läsa följande mumbo jumbo:
  ” Redan så snart som omkring år 2035 kan Arktis vara isfritt på sommaren om vi har en fossildriven samhällsutveckling med höga växthusgasutsläpp, säger David Docquier, tidigare klimatforskare vid SMHIs Rossby Centre, nu vid Kungliga meteorologiska institutet i Belgien.

  Utifrån samma metod och om samhället istället går mot en mer hållbar utveckling med mindre klimatpåverkande utsläpp kan isen klara sig lite längre. Men även med en hållbar samhällsutveckling med låga klimatpåverkande utsläpp kommer havsisutbredningen vara betydligt mindre än idag år 2050, men det finns också en chans att havsisutbredningen stabiliseras på en låg nivå, 1-2 miljoner km2 mot dagens omkring 4 miljoner km2.”

  Imbecill idioti!

  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forskare-visar-snabbare-minskning-av-arktis-havsis-i-framtiden-med-ny-metod-1.174020

 26. Lasse

  ”Varpå beror slutligen en förändring av lufttrycken av angivet slag? Uppriktig sagt, är det klokast att tills vidare icke spekulera därpå.
  Och atmosfären är ett lättrörligt medium, som på ett mycket invecklat och inom skilda delar av jorden mycket olika sätt reagerar för störningar i de energimängder, som bestämma dess cirkulation.”(SVD-1938)

  ”Skepsis mot klimatets historiskt snabba och dramatiska globala förändring är alltså vetenskapligt ogrundad. Klimatet förändras i en så snabb takt att den bara kan bero på människans påverkan ”(SVD-2021)

  Samma utveckling med olika slutsatser.

  #25 Forskare arbetar med modeller som har fel-det visades i en video där Cryosat mätt och jämfört med datormodellen.https://www.youtube.com/watch?v=iFtHhbncyBk&t=6s

 27. Sven Hansen #24,

  Det finns 110 000 alumner vid Linköpings universitet. Att Hultman är en av dem är knappast förvånande eftersom han doktorerade där. En del alumner får man skämmas över för en misslyckad forkargärning. Andra är kanske mer framgångsrika i sin yrkeskarriär, typ Carl-Henric Svanberg https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Henric_Svanberg 🙂

 28. #24
  https://liu.se/nyhet/arets-alumner-2021-okar-kunskapen-om-klimatfornekelse-och-sexuella-overgrepp.

  ”OCH sexuella övergrepp” vad det nu har med klimatet att göra. Menar han i sin häxjakt att klimatförnekare per automatik sysslar med sexuella övergrepp.
  Vilken tur då att jag inte förnekar klimatet.

 29. Ann L-H #23,

  GWPFs senaste nyhetsbrev är mycket oroad för Europeisk industri:

  1) Energy minister admits ‘very difficult winter’ ahead amid fear of blackouts as gas prices soar
  The Independent, 21 September 2021

  2) Energy crisis could erupt into ’biggest political issue of decade’, Tories warn
  The Daily Telegraph, 20 September 2021

  3) Climate crisis? What climate crisis? US, China and India snub Boris Johnson’s climate meeting
  Politico, 20 September 2021

  4) British Steel warns of up to 50-fold increase in power prices
  Financial Times, 21 September 2021

  5) David Messler: Europe’s energy ’Greening’ & the dangerous rally in natural gas prices
  OilPrice.com, 20 September 2021

  6) Dozens of energy companies will be left to collapse
  The Times, 21 September 2021

  7) Europe’s energy crisis is a preview of Biden’s green policy, critics warn
  Inside sources, 21 September 2021

  8) Tom Rogan: Enabled by Biden, Putin declares energy war on Europe
  The Washington Examiner, 20 September 2021

  9) Matt Ridley: Power Mad: This energy crisis is a mere harbinger of the candle-lit future that awaits us if we do not change course
  Daily Mail, 21 September 2021

  10) THE SUN SAYS: We should have got cracking with fracking to keep Britain powered and not surrender to eco protesters
  Editorial, The Sun, 21 September 2021

 30. Ann Löfving-Henriksson

  # 29 Ingemar, troligen med all rätt medan hela Sverige (nästan) sover.

 31. Ulf

  23 Ann,

  Nej det här var mer ett upprop där flera prominenta akademiker skrivit under och skickat till EU tror jag. Uppmärksammat här vid några tillfällen.

 32. jensen

  Green new deal mot bakgrund energy cliff och EROEI
  Imperiers duration gentemot förfallet 90/10
  USA har redan börjat
  5-10 års förlopp?
  Kolla priser på olja, gas, kol. GND helt ogenomförbart. Slutet för fracking närmar sig. Sedan?? Återgång till trä-energi?

 33. jensen

  Glömde länk,
  https://www.thegwpf.com/britain-saved-by-coal-at-huge-cost/

 34. Ulf #31,

  Kan du ge en länk? Som kommentar förväntar jag mig mer precision. Annars gissar vi bara rakt ut i luften.

 35. Sten Kaijser

  Ulf,

  det är väl Clintel

  du talar om

 36. Gunnar Strandell

  Jonas W #5 och #20

  I Parisöverenskommelsen ligger att rika länder,
  uppräknande i Annex I till klimatkonventionen från 1992, ska betala in 100 miljarder USD per år till FN som sedan ska fördelas till de fattigare länderna för klimatinsatser.
  Brasilien, Indien och Kina hör till de fattiga.
  Startår var 2020.

  Klart att FN vill sitta på den pengahögen och fördela allmosorna.
  Ett bekymmer är att det bara är Sverige och ett par länder till som betalat sin andel.

  Länk, klimatkonventionen, annexen finns på sid 21-23:
  https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf

 37. En annan

  Klart att Sverige är det exemplariska landet, vi är bäst i världen, ja i stort sett i hela universum, det finns ingen hejd på våra eminenta politikers välvilja att slösa med skattebetalarnas pengar! Istället för att värna våra pensionärer vräker man ut pengar till rena dumheter, som FN:s klimatfond, eller räddar ett misslyckat EURO-projekt! Alltså dagens politiker måste gå till historien som de mest korkade någonsin. Egentligen skulle vi samlas och kasta ut dom, rulla dom i tjära och fjädrar.
  Ett totalt aningslöst pack!

 38. Robert Norling

  Den ”gröna vindkraftsbubblan” håller på att rämna för hela Europa.
  Den senaste tidens eskalerande energipriser kan göra stora avtryck, och nu erfar somliga att tyska energibolag kan gå insolventa.
  Det skriver Reuters.
  – När kraftterminer dubbleras kan det leda till extrema problem då leverantören måste köpa det dyrt på spotmarknaden, kommenterar konsulten Andreas Schwenzer.
  Tyskland har inga tak på energipriser.
  Rapporterar nyhetsbyrån Finwire 2021-09-21
  I slutet av förra veckan drabbades Storbritannien av eskalerande el och gaspriser, som satte hela deras livsmedelsbransch i gungning.
  Och idag varnar British Steel för mycket stora höjningar av elpriserna skriver Financial Times
  Financial Times, 21 September 2021
  Ett företag eller en person är insolvent om skulderna inte blir betalda och det inte beror på något tillfälligt hinder.

 39. OT Ligger inlagd på sunderby sjukhus. Har inflammerad bukspottskörtel, pga milllmeterstora gallstenar som från gallgången retat körteln som löpt amok. Är på bättringsvägen. Har aldrig tagit ett PCR test innan i fredags, har nu tagit tre stycken. Sist av 15 i familjen som tog PCR testet. Har passat på att fråga 10 läkare och tio sjuksköterskor om dom vet vem Kary Mullis var. Ingen visste, visste knappt vad PCR är. Labbet på sunderby sjukhus heter PCR labbet. Hade jag frågat vem Greta är hade alla kunnat svara. Mullis som varit min favorit i 25 år. Jag har varit idrottslärare. Men Greta vill ju att vi ska lyssna till forskarna och vetenskapsmannen. Det är väl knappt nån som skrivit eller berättat om Mullis efter skriverierna när han fick nobelpriset 1993. Skamligt att han inte får större uppmärksamhet.

 40. Ulf

  35
  Just det Sten tack för hjälpen.

 41. Lars Kamel

  Tack för beröm!
  Det händer gång på gång att när SVT ska intervjua en man eller kvinna ”på gatan”, så är det någon som är aktiv i MP, V eller någon annan vänsterorganisation.
  Säkerligen är 97 % av klimatforskarna överens om att klimathotet måste hållas vid liv för att de ska kunna fortsätta ha kvar sina tjänster. Övriga 3 % har säkra anställningar oavsett vad politikerna tror om klimathotet.

 42. En annan

  Fast här är/var en riktig reporter, inte en soffpotatis som E B
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa
  Där ni sk ”reportrar” som reportrar från vad?
  Skrämma små barn kan ni allt om, skönt ändå att veta att eran skottlandsresa kan bli all allt annat än angenäm, ta med värmefiltar …

 43. Mats Kälvemark

  #29 Ingemar
  Kan du ge länk till GWPF:s nyhetsbrev. Hittar det inte.

 44. jensen

  https://www.thegwpf.com/energy-crisis-could-erupt-into-biggest-political-issue-of-the-decade-senior-tories-warn/

 45. Olav Gjelten

  Vad säger Folkets Dagblad om klimatet?
  Inte för att jag har någon tilltro till denna tidning, men nog har vi väl sedan en tid än mindre anledning att förlita oss på vad VANLIG SVENSK MEDIA har att säga i denna fråga.
  Hur kan det ha sig att på några år har diktaturländers propagandaapparater nästan blivit mer tillförlitliga än vår egen media???

 46. Ann Löfving-Henriksson

  # 39 Daniel, krya på Dej! Saknar Dina uppfriskande små citat från Kary Mullis och de små glimtarna från livet i norr.
  Beklämmande att varken läkarna eller sjuksköterskorna visste vem K. Mullis var.
  / Ann

 47. Ann Löfving-Henriksson

  # 43 Mats K. Ingemar har kanske gjort sitt här för idag så jag svarar istället.
  Gå in på thegwpf.com så får Du upp den aktuella sidan direkt. Mitt på sidan finns en möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrevet, om jag minns rätt var det där jag skrev på. Det finns mer information än man orkar med att ta till sig. Nu händer det spännande saker hela tiden .
  Boris J. ska stå för COP 26 medan hela Storbritannien hukar under skenande kostnader för all energi och som Ingemar visade från senaste nyhetsbrevet från GWPF är det oro lite varstans i EU för energiförsörjningen.

 48. jensen

  Intressanta tankar om definition av Vetenskap.
  Är klimatvetenskapen en modern, tidigare ej existerande ad hoc–bildning av politisk karaktär, av vissa legitima, vetenskapliga undergrupper men kraftigt styrd av politiska beslutsfattare i stället för ett gemensamt vetenskapligt ämne i sig själv?

  https://www.thegwpf.com/christopher-essex-should-we-trust-science/

  https://www.desmog.com/christopher-essex/

 49. Paul Håkansson

  Tisdagen den 21 september 2021 kan vara dagen då allt började krackelera i klimatfrågan. För idag började verkligheten komma ifatt alla klimatpsykopater. Ett energisystem som börjar likna ett helt kaosartat scenario tack vare en huvudlös klimatpolitik. Industrier som stänger sin produktion och energibolag som inte kan hantera situationen. Sorgligt men tyvärr sant.

 50. # 46 Ann L H. Tack! Jag har på morgonen frågat ytterligare en läkare och 3 sköterskor, ingen visste. Och inget verkar veta vad PCR testet är. Har roat mig med att nu på morgonen lyssna på föreläsningar av Mullis, mycket bra medicin. Och hans föreläsning om när han som fjortonåring byggde en raket lockar fram många skratt. Snart så står det nog i min journal ”besvärlig patient”.

 51. sibbe

  Daniel: kryar på dig. Du behövs ännu.

 52. Torbjörn

  Vet inte om denna har visats här, men lite intressant
  https://m.theepochtimes.com/fact-checks-by-non-experts-are-shutting-down-genuine-scientific-inquiry_4008914.html/amp?__twitter_impression=true

 53. Torbjörn

  Soon och Connolly har synpunkter på faktagranskning
  https://m.theepochtimes.com/fact-checks-by-non-experts-are-shutting-down-genuine-scientific-inquiry_4008914.html/amp?__twitter_impression=true

 54. Daniel W #39 och övr ang PCR-test

  Intressant,
  Passa också på att fråga dem vilket antal cykler deras PCR-test är inställda på, eller snarare använder som tröskel- (ct-) värde?

  Rekommenderat antal cykler (för att undvika falska positiver) bör ej överstiga 26 (är en siffra jag har läst).

  Under Coronatider har man skruvat upp cykelantalet emot 35 och även ännu högre.

  Varje cykel fördubblar antalet replikor av den genetiska RNA-signatur man letade efter.

  Med så höga ct-tal kan man lätt plocka upp rester av ett sedan länge dött virus (man ev haft/fått i sig) och klassas som ’smittad’.

  Ovanstående är lite förenklat. Men:
  Högt sattaa ct-tröskelvärdet ger fler sk ’positiva’ tester för smittan. Av vilka många kan vara falska.