Det finns ingen ren energi

Innehåll

1                           Sammanfattning

2                           Överraskande miljöeffekt

3                           Förbryllande finansiella effekter

4                           Skrämmande tekniska utmaningar

5                           Att skada de fattigaste

6                           Sammanfattning

 

1               Sammanfattning

Detta är en sammanfattning av en studie av förnybar energi som genomförts av ett antal författare: ÓhAiseadha, C.; Quinn, G.; Connolly, R.; Connolly, M.; Soon, W. Studien har namnet:

”Energi- och klimatpolitik 2020 – En utvärdering av globala klimatutgifter 2011–2018”, där för- och nackdelar med förnybara energikällor undersöks. https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4839

konsumtion av fornyelsebart

2                   Överraskande miljöeffekt

Forskarna upptäckte att förnybara energikällor ibland bidrar till problem som de är utformade för att lösa.

Till exempel har en rad internationella studier visat att både vind- och solkraftverk själva orsakar lokala klimatförändringar.

Vindkraftsparker ökar jordens temperatur under dem, och denna uppvärmning gör att jordmikrober släpper ut mer koldioxid.

Så ironiskt nog, även om vindkraften delvis kan minska människans ”koldioxidutsläpp”, ökar den också ”koldioxidutsläppen” från naturliga källor.

vindkraft paverkan

Fotografier som visar två olika typer av ”wake effect” på landbaserade vindkraftsparker utanför Danmarks kuster. a) Fotografi av Christian Steiness visar wake-effekten av kall fuktig luft som passerar över en varmare havsyta, anpassad från figur 2 i Hasager m.fl. (2013), reproducerad under Creative Commons upphovsrättslicens CC BY 3.0. b) Fotografi av Bel Air Aviation Denmark – Helicopter Services visar wake-effekten av varm fuktig luft som passerar över en svalare havsyta, anpassad från figur 2 i Hasager et al. (2017). Reproduceras under Creative Commons upphovsrättslicens  CC BY 4.0.

Grön energiteknik kräver en 10-faldig ökning av mineralutvinning jämfört med el från fossila bränslen.

Att ersätta bara 50 miljoner av världens uppskattningsvis 1,3 miljarder bilar med elbilar skulle också kräva mer än en fördubbling av världens årliga produktion av kobolt, neodym och litium, och förbruka mer än hälften av världens nuvarande årliga kopparproduktion.

Sol- och vindkraftsparker behöver också 100 gånger markarealen för el som genereras av fossila bränslen, och dessa förändringar i markanvändningen kan få en förödande effekt på den biologiska mångfalden. Bioenergins effekter på den biologiska mångfalden är värre, och den ökade användningen av grödor som palmolja för biobränslen bidrar redan till förstörelsen av regnskogar och andra naturliga livsmiljöer.

3               Förbryllande finansiella effekter

Förvånansvärt nog spenderades mer än hälften (55 %) av alla globala klimatutgifter under åren 2011-2018 på sol- och vindenergi – totalt 2 000 miljarder US-dollar.

Trots detta stod vind- och solenergi fortfarande bara för 3 procent av världens energiförbrukning år 2018, medan de fossila bränslena (olja, kol och gas) stod för 85 procent av dem.

Detta väcker angelägna frågor om vad det skulle kosta att ställa om till 100 procent förnybar energi, som vissa forskare föreslår.

Som huvudförfattaren Coilín ÓhAiseadha säger: ”Det kostade världen 2 biljoner US dollar att öka andelen energi som genereras av sol och vind från en halv procent till tre procent, och det tog åtta år att göra det. Vad skulle det kosta att öka det till 100 procent? Och hur lång tid skulle det ta?”

konsumtion energi

4                   Skrämmande tekniska utmaningar

Ingenjörer har alltid vetat att stora sol- och vindkraftsparker plågas av det så kallade ”intermittent-problemet”. Till skillnad från konventionella elproduktionskällor som ger kontinuerlig och tillförlitlig energi dygnet runt på begäran producerar vind- och solkraftverk endast el när det blåser eller vid solljus.

”Det genomsnittliga hushållet förväntar sig att deras kylar och frysar ska gå kontinuerligt och kunna tända och släcka lamporna på begäran. Vind- och solkrafts skyddare måste börja erkänna att de inte kan tillhandahålla denna typ av kontinuerlig och ”on-demand” elförsörjning på nationell nivå som moderna samhällen är vana vid.”

Problemet löses inte genom storskalig batterilagring eftersom det skulle kräva enorma batterier som täcker många hektar mark. Tesla har byggt ett stort batteri för att stabilisera elnätet i South Australia. Den har en kapacitet på 100 MW/129 MWh och täcker en hektar mark. En av de artiklar som granskades i denna nya studie uppskattade att om delstaten Alberta, Kanada, skulle byta från kol till förnybar energi, med naturgas och batterilagring som ”back-up”, skulle det kräva 100 av dessa stora batterier för att möta den maximala efterfrågan.

Vissa forskare har föreslagit att variationerna i energiproduktionen kan jämnas ut genom att bygga kontinentala elöverföringsnät, t.ex. elöverföringsnät som förbinder vindparker i nordvästra Europa med solenergiparker i södra Europa, men detta kommer att kräva storskaliga investeringar. Det kommer sannolikt att skapa flaskhalsar där kapaciteten hos sammankopplande nät är otillräcklig och löser inte den underliggande sårbarheten för bristande sol och vind som kan pågå i flera dagar.

5               Att skada de fattigaste

En rad studier från Europa, USA och Kina visar att koldioxidskatter tenderar att lägga den största bördan på de fattigaste hushållen och landsbygdsborna.

Även om den främsta motivationen för grön energipolitik är oro över klimatförändringarna har endast 5 procent av klimatutgifterna avsatts för klimatanpassning. Klimatanpassning omfattar att hjälpa utvecklingsländerna att bättre reagera på extrema väderhändelser som orkaner.

Behovet av att bygga upp infrastruktur för klimatanpassning och nödåtgärder kan strida mot behovet av att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom fossila bränslen i allmänhet är den mest lättillgängliga källan till billig energi för utveckling.

När det gäller ursprungsbefolkningar belyser översynen det faktum att all energiteknik kan få allvarliga konsekvenser för lokalsamhällena, särskilt om de inte rådfrågas på rätt sätt. Koboltbrytning, som krävs för att göra batterier till e-fordon, har allvarliga konsekvenser för kvinnors och barns hälsa i gruvsamhällen, där gruvdriften ofta sker i oreglerade, småskaliga, ”hantverksmässiga” gruvor. Litiumutvinning, som också krävs för tillverkning av batterier till e-fordon, kräver stora mängder vatten och kan orsaka föroreningar och brist på färskvatten för lokalsamhällena.

Som huvudförfattaren, Coilín ÓhAiseadha, påpekar:

”Det fanns en världsomspännande täckning av konflikten mellan Standing Rock Sioux-stammen och Dakota Access Pipeline, men hur är det med effekterna av koboltbrytning på ursprungsbefolkningar i Demokratiska republiken Kongo, och hur är det med effekterna av litiumutvinning på folken i Atacamaöknen? Minns du sloganen de skanderade på Standing Rock? Mni Wiconi, Vatten är livet! Tja, det gäller oavsett om du står vid rock Sioux och är orolig för ett oljeutsläpp som förorenar floden, eller om du är i AtacamaÖknen orolig för litiumbrytning som förorenar ditt grundvatten.

6               Sammanfattning

Granskningen, som publicerades i ett specialnummer av tidskriften Energies den 16 september, omfattar 39 sidor, med 14 fullfärgsfigurer och två tabeller, som beskriver fördelningen av klimatförändringsutgifterna och för- och nackdelarna med alla de olika alternativen: vind, sol, vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, bioenergi, tidvatten och geotermisk.

Inför granskningen sökte forskarna noggrant igenom hundratals forskningsrapporter publicerade över hela den engelskspråkiga världen, inom ett brett spektrum av områden, inklusive teknik, miljö, energi och klimatpolitik.

Slutrapporten innehåller hänvisningar till 255 forskningsrapporter som täcker alla dessa områden, och den avslutas med en tabell som sammanfattar för- och nackdelarna med alla olika energitekniker. Medlemmar i forskargruppen var baserade i Irland, Nordirland och USA.

Granskningen publicerades som ett ”open-access peer-review-paper” och kan laddas ner gratis från följande URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4839. Alternativt kan du ladda ner en pdf  här.

Alla bidragande författare i studien är: ÓhAiseadha, C.; Quinn, G.; Connolly, R.; Connolly, M.; Soon, W.  Energy and Climate Policy — An Evaluation of Global Climate Change Expenditure 2011–2018. Energies 2020, 13, 4839. (pdf).

 

Översättning: Staffan Granström

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. peter

  OT
  https://www.svd.se/tung-kritik-gront-stal-ar-inte-alls-miljovanligt

  Bra riktig kritik mot det svulstiga ”idiotprojektet” grönt stål…
  De tar även upp att H2 projektet som marknadsförs som det privata alternativet endast är ute efter stora EU bidrag.
  Tänk att vi gör dessa misstag gång på gång i Sverige.
  Stålverk 80, etanolbilar, vindkraft, grönt stål…

 2. Lars Kamél

  Enligt termodynamiken, existerar inte förnybar energi och förnybara energikällor. Det är klart att ett begrepp som strider mot naturlagarna inte kan vara bra.
  Kärnkraften är någorlunda ren och det miljövänligaste och för människors hälsa bästa alternativet till fossila bränslena. För att halvera användandet av fossila bränslen till 2050, skulle det behövas någonting i stil med startandet av en kärnreaktor i veckan. Vilket absolut inte är på gång.

 3. OT – nu finns det en liten ”lik-tumme” under artiklar där man kan skicka en uppmuntran utan att lämna en kommentar.

 4. Bim

  Det finns ingen gratis lunch, bara dyr eller billig, bra eller dålig, god eller äcklig.
  Jag gillar bra, god och billig.
  Kärnkraft. Bäst hittills.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Staffan Granström!
  Tack för att Du uppmärksammar denna oerhört viktiga och verklighetsbaserade rapport. Ännu en kraftfull varning för konsekvenserna av satsningen på de hyllade ”goda” energikällorna.
  Det kommer mycket intressant från fam. Connolly, W. Soon m.fl. nu.

 6. Mats Kälvemark

  #3 Johan
  Lik-tumme kanske riskerar att lägga ”en död hand” på artikeln.
  Like – tumme kanske bättre? Hehe…

 7. #6 Mats

  … klockan är bara åta på morgnen 🙂

 8. OT – och nu kan man ”tumma” kommentarer.

 9. Simon

  Verkar som att dammluckorna nu snart öppnats på vid gavel. Luften tycks börja sippra ur klimatbubblan. Även om vintern kan bli lång, dyr och kall samt periodvis kanske till och med strömlös så får man försöka värma sig med den tanken att vi förhoppningsvis nu ser början till slutet på den förödande klimatalarmismen.

  Tack för artikeln.

 10. Anders

  Tack Staffan Granström för den värdefulla översättningen! Nu på morgonen fortsätter elpriset stiga inom Nordpool. Enligt Kontrollrummet har södra delen nu 213.81 € / MWh. Se själva här: https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

  PS. Tack Johan Montelius för tummen! DS

 11. Evert+Andersson

  Bra jobbat!

  Tror att den här vintern kommer att bli en riktig ögonöppnare för både alarmisterna och de indifferenta enligt Elsas klassning.

  Den här artikeln är en viktig input.

  Att vara för sent på alla bollar från kärnavfallsförvaring och cementkris till elförsörjningens minfält kommer förhoppningsvis att leda till ett intressant valår 2022.

 12. Lasse

  #7
  Uppe i Åttan 😉
  Sammankopplade nät sprider bekymmersamma priser.
  Norge exporterar idag el till UK och andra i väldigt stor omfattning.
  Lika mycket som de själv förbrukar!
  Prisnivån sprider sig över gränser.

  Äntligen nån som förmår se vansinnet med att gå via gas till rent stål.
  Vår förnekelsejägare Hultman har en avhandling som han kan damma av!
  Vätgassamhället som en utopi!

 13. Göran J

  Norsk vattenkraft jublar. Nu betalar vi fantasisummor för vår el.
  Enligt SVK så exporterar Norge just nu 17599 MW.

 14. Sören+G

  Enligt nyheterna står bilbolagen i kö för att teckna sig för grönt stål. Jag misstänker att det handlar om att bilarna då får någon sorts miljöbonus d.v.s. subventioner betalade av skattebetalarna.

 15. Karl Eider

  #13 Göran

  Den siffran är fel. Det händer tydligen då och då att just siffrorna från Norge inte stämmer. Här har det blivit fel i egen förbrukning. Tror inte norrmännen bara förbrukar 16 MW, som det står just nu.

 16. Robert Norling

  #Göran J. ”Enligt SVK så exporterar Norge just nu 17599 MW.”

  SVK har stora problem mad sina siffror. Så vi kan inte ta deras siffror på allvar längre vilket är synd.
  Påtalade det för dem redan förra veckan men har dessvärre inte fått något ordentligt svar.
  Norge exporterade 17525MW och förbrukade själva 22MW kl. 08.31. Tog en skärmdump.

 17. Karl Eider

  #9 Simon

  Det ser lite läskigt ut inför vintern. Elpriserna sticker i höjden. Och värre kan det nog bli. Orsakerna kan sammafattas med:
  – Låga nivåer i vattenmagasin
  – Gaslagringsnivån i EU låg
  – Kärnkraften har genomgått underhåll
  – Naturgas och kol har svårt att leverera
  – Osäkerhet kring Nord Stream 2
  – Allt resulterar i höga priser i hela Europa

  https://tibber.com/se/magazine/power-hacks/hogt-elpris-2021
  https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/table

  Dags att preppa inför vintern?

 18. Robert Norling

  #Karl E 15
  Även de svenska siffrorna är emellanåt felaktiga. I förra veckan stod det att vi exporterade över 6000MW men den rätta siffran var ca. hälften alltså runt 3000.
  Mailade men har ännu inte fått något godtagbart svar.

 19. Min uppfattning är att vindkraft bara skall tillåtas ansluta till nätet av större bolag som förbinder sig att leverera viss mängd el året runt. Det kan inte vara övriga samhället som skall betala de ökande kostnaderna när det inte blåser för kraft som bara skall användas intermittent. Man lurar sig själv och hela samhället i nån slags Ebberöds Bank. Det enda positiva med stolligheterna är väl all CO2 vi får på köpet? Vindkraften bör således fasas ut till förmån för kärnkraft och annat som är i antågande. Väderkvarnar kunde nog motiveras förr men inte längre.

 20. Roland

  Nu kom även rapporter om sveriges kraftreserv.

  ”Det oljeeldade Karlshamnsverket i Blekinge, som är en del av Sveriges kraftreserv, körs som aldrig förr. Oron växer nu bland de ansvariga på verket”

  https://www.friatider.se/svenskt-oljekraftverk-kors-som-aldrig-forr

 21. Håkan Bergman

  Det kan bli många nyttiga idioter som får vända ut och in på sig själva den kommande vintern. Men hur kan man inte ha sett det komma? Alla kan inte skylla på okunnighet.

 22. Håkan Bergman

  Robert N. #18
  SvK lär väl skylla på Statnett som sammanställer siffrorna.

 23. BG

  ” Sol- och vindkraftsparker behöver också 100 gånger markarealen för el som genereras av fossila bränslen, och dessa förändringar i markanvändningen kan få en förödande effekt på den biologiska mångfalden.”

  Det verkar vara värre än så. Forskare vid Princeton University och Blomberg News har nyligen publicerat forskning, som visar att vindkraftsfarmer kräver 370 gånger större yta än vad kärnkraftverk behöver och att gå från kärnkraft till förnybar energi skulle få en förödande effekt på USA:s naturmiljö.

  https://michaelshellenberger.substack.com/p/finally-they-admit-renewables-are

 24. Lars i Huddinge

  #1 För er som inte prenumererar på svd så finns artikeln om vansinnet med hybrit att läsa i länken
  https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2021/09/49-6-mhcsca.pdf?current=/ed/4654

 25. Staffan Granström

  #5 Ann Löfving-Henriksson

  Connollys i år uppdaterade webbsida innehåller mycket intressant information om deras forskning om klimatet.

  https://globalwarmingsolved.com/start-here/#scientific-consensus

 26. Björn

  Artikeln visar på hur omöjlig tanken på 100% förnybar energi, är. Begreppet förnybart klingar också dumt, när det i verkligheten handlar om el producerad med vind och sol och ingenting annat. Artikeln påminner också om vilken oförmåga politiker och andra har, när det gäller att göra en kvantitativ föreställning om, vad bara några procent av en omställning innebär, när det kommer till hur stora kostnaderna är i förhållande till den lilla energivinst som erhålls. Dumheter i kubik!! Vi måste påbörja en era där aktörer förstår att detta med ”förnybart” är fantasier i dåligt pålästa politikers och andra intressenters hjärnor. Framtiden är tveklöst någon form kärnteknik, vilken i ny form kommer att konkurrera ut det mesta.

 27. Björn

  Artikeln visar på hur omöjlig tanken på 100% förnybar energi, är. Begreppet förnybart klingar också dumt, när det i verkligheten handlar om el producerad med vind och sol och ingenting annat. Artikeln påminner också om vilken oförmåga politiker och andra har, när det gäller att göra en kvantitativ föreställning om, vad bara några procent av en omställning innebär, när det kommer till hur stora kostnaderna är i förhållande till den lilla energivinst som erhålls. Dumheter i kubik!! Vi måste påbörja en era där aktörer förstår att detta med ”förnybart” är fantasier i dåligt pålästa politikers och andra intressenters hjärnor. Framtiden är tveklöst någon form kärnteknik, vilken i ny form kommer att konkurrera ut det mesta.

 28. Tom Berg

  Står väl fel i textstycket ”Trots detta stod vind- och solenergi fortfarande bara för 3 procent av världens energiförbrukning år 2018, medan de fossila bränslena (olja, kol och gas) stod för 85 procent av dem.”

  – ”Energiförbrukning” borde rimligen vara energiproduktion!

 29. Ulf

  Svar 24

  Så går det när ingen håller emot. Ingen media granskar utan agerar istället megafon. Ytterst få vågar yttra sig. Man får tacka de modiga 3 som vågade skriva artikeln.

 30. Lasse

  En halvtimmes tysklektion inför valet:
  https://www.youtube.com/watch?v=8QL5cdtI1YU

 31. Ann Löfving-Henriksson

  # 25/Staffan G.
  Tack för tipset till ett synnerligen intressant och relativt okänt liten forskarcentrum, med många viktiga kontakter och samarbetspartners och med en givande hemsida.g

 32. Håkan Bergman

  Det är naturligtvis naivt att förvänta sig att våra politiker skulle reagera på nåt vis, i princip är vi väl regeringslösa ett par månader framåt, inte nån nyhet direkt. Men i andra länder reagerar man, även om man inte ännu är beredda att ta ett rejält omtag. Titta gärna på båda avsnitten.
  https://www.parliamentlive.tv/Event/Index/4b73c9c8-555a-49b8-bb46-784ffed4f13d

 33. Enough

  Det borde finnas något ”väsen” som kallar sig journalist, som kan ställa den obehagliga frågan att FN’s generalsekreterares uttalande inte på något sätt går ihop med verklighetens energianvändning.

  Men det verkar inte hända, den dum-dryge FN personen verkar få stå och prata fullständig goja utan mothugg, bedrövligt och patetiskt!

 34. Jag lyssnade igår lite då och då och med ett halvt öra på riksdagsdebatten om budgeten. Var den katastrofala energikrisen uppe till debatt?

  Ibland blir man förvånad över hur döva politikerna är inför den pågående avindustrialiseringen och den förestående energikollapsen.

 35. Enough

  Ingemar # 34

  Jag är, tyvärr, inte ett dugg förvånad över politikers avsaknad av förståelse för vart den katastrofala energipolitiken leder.

  Vi måste förstå, att vi röstar fram PARTIER, där det råder en nästan hysterisk maktkamp, om vem av ungdomsförbundets kandidater som ska fram i nästa val……

  Vi har valt att få partier, där lågintelligenta får tävla om vilka som ska fram, de bestämmer internt, representanterna är halvmessyrer, allihopa.

  Då kan man inte vara ett dugg förvånad över politikers totala oförmåga. I mitt demokratiska Sverige, borde det vara ett krav på 5 års yrkeserfarenhet för att kunna bli invald i Riksdagen, och att man då fick sitta max 2 perioder, 8 år, för att sedan kanske kvalificera sig igen, efter 5 års arbete utanför Riksdagen…….

 36. OT Just nu på tv 4 om att jorden håller på att gå under. FN-chefen tycker det. Han kan dra åt h-e. Jag ligger och inväntar en gallstensoperation. Då känns det bra för mig att veta att det finns mycket värre problem. Lite Roger Moore här.

 37. Enough # 35,

  OK, politiker är ofta strebermänniskor och har numera en ganska skral utbildning. Men ändå är jag förvånad över blindheten mot aktuella kriser och där de föredrar att hänga upp sig på icke-problem som klimatet.

  Kanske beror det på att de fortfarande är helt fast i SVTs, SRs, DNs och andra stormedias problemvärld. Kollar de aldrig utländska media, eller internet? Det känns som om bubblan bara blir större och än mer välisolerad.

 38. Evert+Andersson

  #16 Robert Norling

  ”Norge exporterade 17525MW och förbrukade själva 22MW kl. 08.31. Tog en skärmdump.”

  Förhållandet 17525 MW vs 22 MW ser orimligt ut. Påstår jag utan att veta.

 39. Erik A.

  #35 Enough och #37 Ingemar Nordin:

  Vi har tappat bort kompassen på så sätt att det inte längre är viktigt med erfarenhet och personlig mognad, ja vishet. Detta saknar partiledare som är kring 30 år gamla. Än värre, omdöme verkar saknas hos de som väljer ”ledarna” på partikongresserna.

 40. Gunnar Strandell

  Min tolkning av Hybrit och fossilfritt stål är att Norrbotten hoppas på att järnmalm från Brasilien och andra lågprisländer ska tvingas passera för att förädlas till CO2-fritt stål innan det går vidare till Europas tillverkare av konsumentprodukter.

  Jag förstår dem, för vad finns det annars för alternativ när malmen övergår till mineralisering och inte längre är brytvärd.

  För att återknyta till huvudinlägget:
  Det finns inget rent spel i fossilfritt stål.

 41. Robert Norling

  #38Evert .
  Har en maildialog med SVK sedan fredagen den 17/9.
  Lägger ut den, då siffrorna svajar högst betänkligt och jag inte har fått något godtagbart svar från en statlig myndighet.

  Hej!
  Reagerar på siffrorna som redovisas i Kontrollrummet.
  Det gäller vår export av el.
  Där står att vi exporterar över 6000MW
  Men ser man på kartans uppgifter så är det inte ens hälften så mycket.
  Bifogar bild.
  Med vänlig hälsning
  Robert Norling

  Hej Robert,
  Jag ser att vi har ett 0 värde i kartan, vilket betyder att vi inte får i någon data för den förbindelsen. Vid noll-värde sätts pilen slumpvis åt något håll, vilket vi ska åtgärda i höst (dvs 0-värde = ingen pilriktning alls). Det kan vara det som gör att siffrorna diffar.
  Har lagt ärende om 0 värdet för felsökning varför till vår it-avdelning.
  Sedan uppdateras graferna lite olika (vilket vi också ska se över). Kartans elflöde uppdateras var 15 min automatiskt, medan siffrorna vid sidan av kartan ”Netto export /import” – uppdateras när man laddar om webbsidan.
  Mvh Jenny

  Hej Jenny
  Tack för svar
  Men vad gäller exporten var den över 6000MW.
  Med vänlig hälsning
  Robert N.

  Hej igen
  Vilken datum och tid var det över 6000 MW?
  Mvh Jenny

  Hej
  Vid 11:55 i dag såg jag det.
  Robert N

  Måndagen 20/9 kom följande svar.
  Hej igen Robert
  Har nu fått info om förbrukningen i fredags:
  Högst export var det kl 21 och 22 på kvällen då det var ca 4500 MW enligt de uppmätta värdena. Från 12 till 16 var det 3200 – 3800 MW.
  Mvh
  Jenny

  Tack Jenny för återkoppling.
  Men den ger inte något svar på ursprungsfrågan hur det kunde stå att vi exporterar över 6000 MW
  Med vänlig hälsning Robert N.

  Sedan har det varit tyst…
  Så kommer siffrorna idag där Norge exporterar i stort hela sin produktion enligt SVK.
  Synd man inte kan lita på de siffror som de redovisar på deras sida.
  Har en skärmdump på sidan.

 42. Mario

  Jag tycker att oppositionen är för dålig. De har ju straffsparksläge på område efter område utan att ens få bollen mot mål. De träffar inte ens bollen! Hur är det möjligt? Rent bedrövligt.

 43. Anders

  #42 Mario. De skuggboxas väl i sitt grönt omställda luftslott på Hållbarhetsholmen, där alla utom ubbhultarn tror att vi har för hög halt CO2. Det blir dessutom svårt att såväl andas som tänka och tala ur skägget när man har en grön konsensuspropp nedstoppad i halsen. Proppen heter inte Orvar utan Public Service.

 44. En annan

  @37 Ingemar. För ett tag sedan träffade jag en person genom mitt jobb som , visade det sig hade jobbat som jurist på regeringskansliet. När jag påpekade att Sverige aldrig haft sämre styre än idag, gav han mig rätt. Det första dessa potentater gör när dom kommer till jobbet är att slå upp morgontidningarna för att kolla av hur dom ligger till….ungefär som artister gör efter gårdagens gig! Hur vi, undersåtarna har det finns liksom inte med i deras färdplan, men efter kommande vinter riskerar dom att få det hett om öronen, även om deras MSM-polare kommer att försöka löka laxen!

 45. Enough

  #44

  Landets s.k. styre är, som du säger, händelsestyrt. Det saknas kompetens att förstå de grundläggande mekanismerna som byggt landet, och därmed möjligheter att hålla i bygget. Palmes bidrag, att driva igenom mångkultur och lyfta bort tjänstemanna-ansvaret, har skapat ett land på dekis, som stadigt faller i ”välståndsligan”.

  Verkligheten kommer ifatt, så småningom. Migranthaveriet är nog en permanent skada som vi får leva med, energihaveriet är möjligt att styra upp när de galna ”satsningarna” på vindmöllor visar sig i utebliven elförsörjning.

 46. Lasse

  #40
  Grönt eller blått stål-det börjar vackla lite här och där:
  https://wattsupwiththat.com/2021/09/22/claim-green-steel-decades-off-requires-affordable-renewables/

  ”She said it would be dependent upon access to affordable renewable energy, the availability of competitively priced hydrogen as well as government policy settings that supported the company’s investment.”

 47. Simon

  Tung kritik: ”Grönt” stål är inte alls miljövänligt

  Det fossilfria stålet är inte alls särskilt grönt. Det anser flera tunga forskare som nu riktar hård kritik mot projekt som Hybrit och H2 Green Steel.

  Satsningarna Hybrit och H2 Green Steel är ”miljönationalism”.

  https://www.svd.se/tung-kritik-gront-stal-ar-inte-alls-miljovanligt

  Vi skulle ju lyssna på forskarna var det sagt. Eller kan det vara så att vi bara ska lyssna på de ”forskare” som är godkända av alarmisterna.

 48. johannes

  Det produceras 3kg koppar/invånare på jorden. (20 miljoner ton/7000 miljoner folk)
  En batteribil använder 90 kg. Lägg därtill laddare och grövre kablar för elnät. Hittar inga bra siffror här, men säg 50 kg till?

  Kära miljöpartiet och Greta mfl; Vart skall vi öppna de nya gruvorna för enbart kopparn? Och visste ni att man använder kol för att reducera malmen?

  Tillkommer andra jobbiga grundämnen till elbilarna.

  Elbil är sannerligen ingen rättvis lösning för jordens invånare.

 49. BD-Nille

  #45 Enough

  ”Man blir förundrad över att vi har lyckats elektrifiera det här landet”, säger Mikael Odenberg.

  https://second-opinion.se/odenberg-sverige-star-infor-enorm-utmaning/

 50. Karl W

  johannes 48 I en fossilbil bränner du bränsle som inte kan återvinnas, och använder även den koppar. Kopparn förbrukas inte utan kan återanvändas i ny fysisk form obegränsat antal gånger. Fossilbilen sprutar föroreningar när den används, elbilen inte alls.

 51. Håkan Bergman

  Verkligheten är ironins moder. I UK har en ammoniakfabrik stängt på grund av det höga gaspriset vilket fått till följd att livsmedelsindustrin har brist på CO₂!

 52. Håkan Bergman

  Nu har underskottet jämfört med förra året i svenska och norska vattenmagasin ökat till 30 TWh. Jämfört med förra vintern har vi en reaktor mindre i Januari och nya kablar till UK och Tyskland på sammanlagt 2800 MW, spännande tider minst sagt.