Många forskare kritiska till klimatlarm

”Den globala genomsnittstemperaturen har stigit med 0,75 grader de senaste 100 åren. FN:s klimatpanel, med vetenskapsmän och tjänstemän från ett stort antal länder, är till 90 procent säker på att det beror på oss människor. I alla fall när det gäller de senaste fem decennierna. Om den första halvan av förra seklet säger panelen inget definitivt. Under den delan av 1900-talet kan uppvärmningen ha berott på naturliga orsaker, eller delvis ha med ökande koldioxidhalter att göra. Andra forskare är skeptiska eller menar rent av att klimatpanelens slutsatser är helt fel.”
Läs hela artikeln på IVA-aktuellt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.