Hur man bemöter en skeptiker

Inom försäljning är det vanligt att säljarna tilldelas någon form av guidebok för hur man på bästa sätt bemöter kundens argument och övertygar honom om förträffligheten av sin egen produkt. Naturligtvis finns det även guider för AGW-anhängare som ska bemöta skeptiker.
Här ett ett exempel som vi faktiskt sett på denna blogg (publicerat på bloggen ”A Few Things Ill Considered”).

Objection:
There is no proof that CO2 is the cause of the current warming. Correlation is not proof of causation.
This is a thinly veiled attack on scientific method but relies on misunderstanding what that method is. Define ”proof”, try to draw out what the objector is waiting to see but take the high road and concede what is essentially a meaningless point.
Answer:
There is no ”proof” in science, that is a property of mathematics. In science, one must look at the balance of evidence and formulate theories that can explain this evidence. Where possible scientists make predictions and design experiments to confirm, modify or deny their theories and must modify them as new information comes in.
What observations or evidence would you consider ”proof” that Global Warming is indeed caused by the rising CO2 levels?
In the case of the theory of Anthropogenic Global Warming, what we do have is a theory (first conceived over 100 years ago) that is based on well established laws of physics, it is consistent with mountains of observation and data, both comtemporary and historical, and it is supported by very sophisticated and refined Global Climate Models that can successfully reproduce the climate’s behaviour over the last century.

Är det någon som känner till en motsvarande ”bibel” för skeptiker? 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Henrik

  Jag skulle vilja veta hur man bemöter en ”troende”. Så fort man försöker lägga fram några argument börjar det vina stolar och argument om att man är en förnekare kring öronen. Om det finns de som är beredda att bemöta oss ”kättare” i en seriös diskussion så är jag bara glad. Att de sedan delar med sig av sina argument i förväg gör ingenting.

 2. Henrik: Här finns en kul artikel som onekligen har en poäng. 🙂
  http://www.rationalmind.net/2007/03/23/5-strategies-for-arguing-against-global-warming/

 3. Håller med Henrik. Ordet förnekare dyker upp allt oftare bland kommentarerna på bloggar och forum. Kopplingen till Förintelsen är inte särskilt trevlig.

 4. Thomas

  Vad skall man då säga om Lindzen som för att riktigt visa hur otrevligt han tyckte det var falskeligen utgett sig för att vara förintelseöverlevare. (Familjen reste i verkligheten till USA långt tidigare). Värsta personangreppet står dock Michael Crichton för: han skrev in en kritiker som pedofil i en bok!
  Angående maggies länk så finner man där ”Al Gore claims a 12ft sea level rise, whereas the IPCC itself gives a maximum of 23 inches.”
  Två fel. Gores siffra handlar inte om det här seklet (även om han är försåtlig så man lätt kan tro det) och IPCC har inte satt någon sådan övre gråns på 23 inches, återigen försåtligt då siffran finns i en figur men då med en fotnot att den exkluderar avsmältning av Grönland och Antarktis.

 5. Henrik: Jag skulle vilja säga samma sak om er skeptiker, så fort jag skriver nått i detta forum haglar personangreppen och spydiga kommentarer. Det är helt omöjligt att föra en sansad diskussion med skeptiker. Anledning till att jag inte diskuterar vetenskapliga fakta här är:
  1) Majoriteten av bloggens läsare saknar den kunskapnivå som krävs för en sakligt debatt.
  2) De ”skeptiker” som läser bloggen, har en högerideologi som inte är intresserad av fakta eller saklig diskussion. Istället ligger intresset i att skapa en vilseledande debatt och pajkastning, för så länge debatten pågår finns ingen consensus.
  Till sist så är ’skeptiker’ inget bra ord i detta sammanhang. Alla seriösa forskare är skeptiker, vare sig de tror på AGW eller inte. Klimatförnekare är ett bättre ord eftersom ”skeptikerna” väljer att tro på lobbyorganisationee istället för forskare. Om du drar några kopplingar till förnekare av förintelsen, så får det stå för dig. Jag gör inte den kopplingen.

 6. L

  Markus, ditt sätt att uppföra dig här borde få ett eget namn; ”klimathaverist”.

 7. L: Har du inget annat att komma med?

 8. Christopher E

  Klimatförnekare måste, alldeles oavsett den obehagliga kopplingen, vara det fånigaste ord man kan föreställa sig.
  Visa mig en. Jag tillhör definivt de som inte köper hotbilden av ett förändrat klimat, oavsett orsak, och jag har definitivt ingen vänsterideologi. Jag tackar kol och olja för vårt välstånd, utan dem hade vi inte kunnat sitta här bortskämda och välmående och skriva våra små kommentarer. Jag håller klimatföreläsningar för näringslivet där jag driver med Gore och alla hans lögner. Så för för en AGW-övertygad är jag en riktigt ful fisk.
  Men sist jag tittade ut fönstret fanns där ett klimat… det är ju svårt att förneka… 🙂

 9. plutten

  Utanför mitt fönster finns det också ett klimat, snöar för fullt 😉 ( Stockholm ) Jag tycker det är trist med pajkastning, har inte kunskapen själv att för en diskussion men vill gärna läsa vettiga diskussioner. En sak som slog mig när jag läste den här artikeln:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2214606.ab
  är hur bräckligt alarmisterna framställer vår natur, hela ekosystem går under med en grad hit eller dit…och så finns det en gran som överlevt i 8000 år på samma bergstopp och klarat både betydligt varmare och kallare klimat än vi har idag. Kanske underlag till en intressant diskussion ?

 10. Plutten: som exempel på ekosystemets känslighet kan man ta hur trädgränsen flyttar sig och hur det i sin tur påverkar flora och fauna. När björkskogen breder ut sig ändras förusättningarna för många arter som trängs undan
  Eftersom Sverige har låga flacka fjäll ger en relativt liten höjning av trädgränsen till resultat att stora arealer fjällhed ersätts med björkskog.

 11. Markus: Samtidigt får du tänka på att den största biodiversiteten finns i tropikerna.

 12. Som sagt: Jag tycker ”förnekare” är ett bra ord för dem som förnekar AGW, men eftersom jag inte söker konflikt använder jag gärna ett annat. ”Contrarians” används ibland på engelska. Jag kör med det tills jag hittat en acceptabel svensk term.

 13. Thomas

  maggie, samtidigt får du tänka på att en hel del forskare fruktar att temperaturen kan komma att stiga så att det blir för varmt för regnskog i delar av tropikerna.

 14. Maggie, Thomas: Visst tropikerna kommer också påverkas. har dock ingen erfarenhet från de breddgraderna så jag har inte så mycket att tillföra den diskussionen. Fjällen tog jag som exempel eftersom jag med egna ögon sett en dramatisk förändring på korttid.
  En intressant artikel:http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=290838&previousRenderType=2

 15. För att återknyta till pluttens fråga så kan man säga att många trädarter är väldigt tåliga. Klimatförändringar är nog inget hot för svenska träd. Där emot kan kyla vara helt avgörande för vissa djurarters överlevnad. Renar till exempel är helt beroende kunna sparka fram födan på marken under snön. Milda vintrar gör att det fryser och tinar om vart annat, vilket ger en hård isskorpa som renarna inte kan sparka i genom. fjällräven har inget kamoflage om det inte finns snö och får svårt att fånga byten.

 16. Thomas: Vad jag förstår så är det främst i polarområden och de tempererade zonerna som temperaturen kan väntas stiga. Så det är väl snarare så att temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och polerna utjämnas. Och till och med IPCCs senaste estimat vad gäller förväntad temperaturökning är ju knappast hotande för regnskogen. Sen har vi ju förstås ditt favoritämne – tipping points… 🙂

 17. Thomas

  maggie, problemet är att på våra breddgrader kan allteftersom klimatet blir varmare nya arter vandra in söderifrån. Vid polerna förvinner dock arter när de inte har någon stans att migrera och vid ekvatorn så finns det inga varmare områden som arter kan migrera in från. Regnskogar är anpassade till ett stabilt klimat på ett helt annat sätt än vår flora så även om ändringen blir mindre kan den vara mycket mer dramatisk för dem. Om regnskogen börjar dö så blir det i sig en tipping point.
  Sen är det nog så att enstaka träd kan överleva stora klimatskift när de väl växt till sig, det är föryngringen som är mest känslig.

 18. Thomas: Är inte djur anpassningsbara? Isbjörnen är ju egentligen bara en grizzly som anpassat sig till livet i polartrakten.

 19. Thomas

  Givet tillräckligt med tid är djur och växter anpassningsbara. Om uppvärmningen går på ett sekel, hur tror du evolutionen skall hinna förändra träd som lever i sekel?

 20. Thomas: Hmm, under det senaste århundradet har temperaturen stigit med 0,7 grader C. Under de senaste åtta åren ingenting, trots att CO2-halten i atmosfären stigit. Ponera att (OBS ponera) CO2 till viss del driver temperaturen. Det verkar samtidigt som att det finns mekanismer som bromsar temperaturökningen. Vad är det som säger att IPCCs modellberäkningar stämmer?

 21. MPGE

  Thomas, nu får du verkligen skärpa dig! Regnskogen dör inte på grund av uppvärmningen av klimatet, regnskogen håller på att försvinna tack vare Al Gore &co som vill producera biobränsle, mer och mer och mer.
  Och Marcus, om du gillar vilda djur, då kanske du kan säga mig, hur många lodjur har vi kvar i Sverige? Hur många vargar dödas laglöst i Sverige varje år?
  Hur många sibiriska tigrar lever fortfarande ( det är människan som dödar dem och inte klimatet)?
  Finns det kvar några vita noshorningar och i så fall hur många?
  Vi ska väl inte glömma orangutanger!! och många, många andra som självaste människan dödar och inte klimatet!

 22. Jonny

  Markus säger att han inte vill debattera därför att kunskapsnivån är för låg bland skeptikerna. Låt oss då höra Markus mest initierade argument för AGW, så skall vi se om vi kan bemöta det? Nå Markus: Ditt bästa argument för AGW-teorin, som vi inte har kunskaper nog att dissekera. Låt höra

 23. Jerker Andersson

  Jag tycker det är intressant att ni nämner tipping point. Det har troligen inträffet de senaste åren. Runt 2002 tippade trendkurvan och vände neråt.
  Trenden har hållit i sig i drygt 6 år. Det är rätt länge och om den fortsätter något år till så är det ett definitivt trendbrott och inte bara ett tillfälligt underskott i jordens energibalans.
  Det är väl vad man kan kalla för en tipping point?
  Att vi har en negativ energibalans nu verkar ju stå utom rimligt tvivel när resultaten både från haven och atmosfären visar på minskande trend. Det finns ingen dold energi som man har hittat så här långt.
  Dold energi som buffras av haven och sedan släpps lös under en kortare tid är ett normalt fenomen och påverkar inte en långsiktig trend. Det är bla det som gör att den globala temperaturen kan pendla rejält mycket mellan olika år.
  Temperaturspiken 1998 var just en sådan sak där ovanligt mycket buffrad solenergi från flera tidigare år släpptes lös på något år.
  Om man nu skulle trilla tilbaka ”on topic” så är det väldigt svårt att övertyga en troende ens om man lägger fram rena fakta och uppmätningar som motbevisar AGW teorin.
  En troende tror och behöver inte några speciella bevis för att vidmakthålla sin tro. Det är generellt sett svårt att slita sig från en världsbild som man byggt upp genom tro när någon annan visar på att det är inte som man tror och då talar hag inte enbart om AGW teorin.
  Se bara på alla dessa konstiga sekter och hur folk knyts ihop i en grupp och man skapar en allt starker vi och dom känsla allt eftersom tiden går. Folk som har varit inne i sådana lite extremare grupper har behövt psykologhjälp för att klara av att hantera tillvaron när ”verkligheten” som man byggt upp runt sig raseras.
  Kanske psykolog är framtidens yrke nu när AGW hyptosen bit för bit smulas i sönder av mätresultat som är diametralt motsatta i förhållande till vad AGW hypotesen förutspår.

 24. Jerker
  Det är en mycket tveksam definition av tipping point. De trender vi har sett senaste 100 åren har varit av längden 25-35 år. Ingen kan med säkerhet säga vad som orsakat dessa, eller att de slutat. De hypoteser som ställts upp har inte hållit speciellt väl. Kosmisk strålning är kanske den som verkat ge bäst korrelation under den tiden, men den är nog heller inte hela förklaring.
  Jag tolkar ’tipping point’ snarare som när vi passerar ett läge där vi går mot en ny istid. Det lär vi göra med säkerhet. Och att klimatet ändrar sig radikalt.
  Det finns en del inom den skränigare alarmist svängen som menar att där skulle finnas en farligt tröskel (tipping point) åt andra hållet också. Typ Gore: ’Vi har 10 år på oss att räda planeten’, ’7 m havshöjning’ osv. Men det är inget att ta på allvar. Medicinmän har alltid hotat med dom värsta katastrofer ifall deras besvärjelser åtföljs med offergåvor.
  Fast det var ju ändå en intressant poäng du hade, att El Niño fenomenet utgjorde att Stilla havet så att säga stänkte till och avgav lite extra mycket lagrad värme till atmosfären, och därvid kylts av med motsvarande.
  Skulle vara intressant om någon har uppgifter om värmeinnehållet i en stark El Niño och sätta det i relation till andra globala ’forcings’.

 25. Magnus S

  Från handboken ovan: ”…and it is supported by very sophisticated and refined Global Climate Models that can successfully reproduce the climate’s behaviour over the last century”
  Så fint då! Men vad skall vi med det till när vi redan vet temperaturen de senaste hundra åren :).
  Vore bättre om de kunde förutsga temperaturen 1, 2, 5 eller 8 år i framtiden. Men se det kunde de inte. Vad gör man med sådan modeller?
  Erase!

 26. Jerker, det finns finns inga statistiskt säkerställda tecken på att uppvärmingen skulle stannat av. Läs här.
  Du har förresten aldrig reflekterat över det kanske är du som är med i en sekt?

 27. L

  I en Reuter-intervju pratar dock Pachauri om en utplanad temperaturkurva;
  ”Rajendra Pachauri, the head of the U.N. Panel that shared the 2007 Nobel Peace Prize with former U.S. Vice President Al Gore, said he would look into the apparent temperature plateau so far this century.
  ”One would really have to see on the basis of some analysis what this really represents,” he told Reuters, adding ”are there natural factors compensating?” for increases in greenhouse gases from human activities.”

 28. Christopher E

  Jerkers fundering om hur El Nino ”pulsar” fram värme är väl i princip riktig. Trots de ”dramatiska” händelserna som El Nino 1998 och nuvarande La Nina, kan ju inte dessa svängningar ändra jordens temperatur. De kan bara omfördela värmen, i atmosfären och mellan atmosfären och havet. När vi lite slarvigt säger att ”jorden blev varmare” 1998, så blev den ju inte det (frånsett en eventuell bakomliggande långsam trend). Att vi upplever jorden som varmare i samband med El Nino eller andra liknande skiftningar beror i själva verket på den dåliga kvaliteten på mätningarna. Det vill säga värmen hamnade där vi råkar mäta. Om vi kunde räkna ut medelvärdet från miljoner mätpunkter jämt fördelade i atmosfär och ocean, i 3 dimensioner, skulle kurvorna så mycket plattare ut.

 29. http://www.skepticalscience.com/images/cartoon1.gif

 30. Kjell_A Jönsson

  Till Marcus !
  Att hävda att de som har en motsatt uppfattning än den egna är okunniga  (eller omoraliska ) är ett klassiskt sätt att reagera.   Att underskatta personer av annan uppfattningär heller inget nytt från troendes sida.
  Marcus!
  Svara först på Jonnys frågor och tala därefter om för mig varför de  stora influenserna på jordens klimat nu förbises.
  Kasta  en blick i en elementär lärobok i geologi och besinna  Dig i Din kammare. 
  Kjell-A  Jönsson

 31. Thomas: Är inte djur anpassningsbara? Isbjörnen är ju egentligen bara en grizzly som anpassat sig till livet i polartrakten.