argument

Hur man bemöter en skeptiker

Inom försäljning är det vanligt att säljarna tilldelas någon form av guidebok för hur man på bästa sätt bemöter kundens argument och övertygar honom om förträffligheten av sin egen produkt. Naturligtvis finns det även guider för AGW-anhängare som ska bemöta skeptiker. Här ett ett exempel som vi faktiskt sett på denna blogg (publicerat på bloggen   →