Livsfarliga arbetsplatser

Pressmeddelande
Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inventerat ett antal arbetsplatser där man bygger vindkraftverk. Resultatet av inventeringen är sorgligt och innebär att vi måste anse arbetsplatserna livsfarliga, främst för tredje man.
Ingen av de inventerade arbetsplatserna har erforderlig skyltning eller tillträdesbegränsning.
Arbetsplatserna har fotodokumenterats och flera bilder finns på denna sida.
De allvarligaste bristerna är enligt Föreningen Svenskt Landskapsskydd:

 • Obegränsat tillträde till arbetsplatsen
 • Ingen skyltning som varnar för farorna
 • Ingen inhägnad
 • Djupa vattenfyllda gropar med spetsiga, rostiga armeringsjärn.
 • Risk för fallolyckor för människor, husdjur och vilt.
 • Byggnadsmaterial, verktyg och maskiner fritt uppställda

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Men man blir ju ändå glad när man ser ett ståtligt vindkraftverk och just för tillfället produceras 1800 MW finfin vindkraftsel, inte illa 🙂

 2. Slabadang

  Lite ecat skvaller på nattkröken?
  Tyskarna uppvaktar Rossi intensivt och Siemens vill sikta mycket högre direkt med en 15 MW anläggning med en Siemens elgenerator driven av LENR ingående  som gör anläggningen självförsöjande på el vilket öppnar upp för ja i princip hur många applikationer som helst. Med Merkel i skruvstädet utan kärnkraft och en industri under hot för höga energikostnader så kan detta bli Tysklands fribiljett ur knipan. 
  För er som fortfarande inte tror på LENR rekommenderar jag ändå att ni gör tankeövningen om vad som kommer bli konsekvenserna om energifrågan vänds upp och ner och vi får energi i överflöd. Vi lever i en brytningstid med starka kontraster mellan politik om framtiden och hur den i verkligheten kommer att bli. Våra politiker är så vanisinnigt vilse i den pannkaka de bakat själva. 

 3. Håkan

  => Stickan 1
  Exporten vid den tid som du skrev inlägget var Sveriges elexport 4000MW, just nu 7 timmar senare genererar vindkraften bara hälften av det värde du nämnde.
  Varför skall svenskas elkunder subventionera vindkraftsproducenternas elexport?
  Ser du inget problem med en elproduktion som svänger på det här sättet, och är det inte en ytterligare subvention att inte behöva betala för den reglerkraft andra aktörer tvingas tillhandahålla?

 4. Bengt Abelsson

  Stickan #1
  Med tanke på att installerad effekt är 1620 MW enligt vindstat.nu är det inte illa.
  Eller så är det just det.

 5. Håkan

  => 4
   
  Det är bara ca 60% av vindkraftverken som rapporterar till Vindstat. Allt färre väljer att rapportera.
  Total effekt är 2730 MW.

 6. Håkan # 5
  ”Allt färre väljer att rapportera.”
  Undrar vad det kan bero på?

 7. Håkan

  => 6
   
  De vindkraftsägare som beviljades investeringsstöd från Energimyndigheten hade skyldighet att i fem år rapportera månatlig driftsstatistik.
  När elcertifikatssystemet infördes 2003 försvann rapporteringsskyldigheten för nya verk.
  Man kan tycka att rapporteringsskyldigheten borde kvarstått eftersom ca 50% av en vindkraftsägares intäkter kommer från direkta subventioner.
  För den enskilde vindkraftsägaren finns det inte något mervärde i att rapportera och det kanske mest ses som en extra administrativ pålaga.

 8. Bengt Abelsson

  Man skulle tycka att vindkraftägarna någonstans måste rapportera in sin produktion – hur bestäms annars hur mycket subventionspengar som ska betalas ut?
  Nävisst nej, det är modeller hela vägen ned!

 9. Håkan

  => 6
   
  En fördel med rapporteringsskyldighet är att om ett vindkraftverk pga för hög ljudnivå inte får köras med full effekt kan kringboende via Vindstat få en indikation på om eventuella driftsrestriktioner respekteras.
  Ett känt fall är ett vindkraftverk i Krokek som i flera veckor kördes med för hög effekt.
  http://svt.se/2.33686/1.2238733/bullrande_vindkraftverk_anmals?lid=puff_2238733&lpos=bild

 10. pekke

  Den hemska sanningen om att låga elpriser gör vindkraften olönsam verkar även sprida sig hos de troende.
  http://www.vindkraftsnytt.se/2012/03/finansiering-saknas-till-m-nga-vindprojekt
   
  Det sluta blåsa och genast gick elpriset upp i zon 4 på morgonsidan.

 11. Håkan

  => 8
   
  Det är bara till Vindstat rapporteringen är frivillig, 
   
  I övrigt gäller.
   
  ”När en anläggning är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas elcertifikaten av Svenska Kraftnät. Utfärdandet sker löpande den 15:e varje månad på basis av den elproduktion som sker i anläggningen. Elproduktionen inrapporteras därför regelbundet.”