Arbetsmiljöverket

Livsfarliga arbetsplatser

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inventerat ett antal arbetsplatser där man bygger vindkraftverk. Resultatet av inventeringen är sorgligt och innebär att vi måste anse arbetsplatserna livsfarliga, främst för tredje man. Ingen av de inventerade arbetsplatserna har erforderlig skyltning eller tillträdesbegränsning. Arbetsplatserna har fotodokumenterats och flera bilder finns på denna sida. De allvarligaste bristerna är enligt Föreningen   →