Lämna inte u-länderna i sticket

Det säger Sveriges miljöminister Andreas Carlgren och biståndsminister Gunilla Carlsson. Då de stora tidningarna ägnar sig mer åt krisen i bilindustrin än klimatmötet i Poznan, får paret Carlgren-Carlsson publicera sina åsikter i Hallands Nyheter.
Visst är det bra att Sverige storsatsar på klimatanpassning i utvecklingsländer. Det låter i varje fall väldigt bra på papper. Hur det sedan fungerar i verkligheten återstår att se. Ni som läst Bengt Nilssons ”Sveriges afrikanska krig”, vet att vårt bistånd till en rad afrikanska länder bidrar inte alls till att bekämpa fattigdomen, utan till att hålla uppe korruptionen.
”Miljöpåverkan och klimatförändringar drabbar de fattigaste människorna hårdast”, skriver Carlgren och Carlsson. Javisst, självklart, men bör vi då inte försöka göra något åt fattigdomen i stället för att slåss mot klimatets väderkvarnar?
”Vi måste göra det möjligt för utvecklingsländer att inte investera sig fast i ett beroende av fossila bränslen”, fortsätter författarna. De menar att vi kan göra det genom att bidra till kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring. Men vad är det tänkt att vi ska överföra och bygga upp? Vindmöllor? Solfångare? Kärnkraft?

Jag skulle gärna vilja höra förslag på konkreta åtgärder, i stället för det vanliga politiska mumbo-jumbo-talet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Sorry för lite [anti-] politisk mumbojumbo till en början; G. Carlsson är, för att vara politiker, rejält och osedvanligt verklighetsmedveten, A. Carlgren är däremot allt annat än [borde deFacto snarast avpolletteras..]
  Senaste årets agerande från Alliansens sida [exkl. Carlgren.. suck!] avseende klimatfrågan tyder klart på en ’tillnyktring’ – tack för det. Märk förskjutningen av fokus från miljötalibanernas koncentrat av ’åtgärder’ inom landets gränser – allena – till, ofta citerat, i riktning mot/till verksamma u-landsstöd [ja, jag har läst Bengt Nilssons bok, rekommenderas!]. Detta har Gunilla anammat och använder i sina försök att få ordning på det gigantomaniska SIDA o dess, lindrigt sagt, oftast vansinniga verksamheter.
  Å andra sidan kan de inte s.a.s. gå ut direkt i media och tala om detta helt utan måste portionera ut det till ’die dummen Schweden’ i en noga avvägd och lättsmält form.
   
  Konkreta och effektiva åtgärder i u-länder [beroende på var naturligtvis, har själv erfarenhet från Afrika] bör genomgående baseras på småskalighet inom basalsegmenten; vatten, mat, energi. Sverige kan ytterst effektivt hjälpa på plats genom att skicka [’civiliserade’] ingenjörstrupp [i stället för att skicka ’terroristmat’ till Afghanistan..] som anlägger vattenförsörjning/vägar/broar etc., ’stödtrupp’ tillser faciliteter för lokal matproduktion [vi startade upp ’barnkolonier’ o lärde dem odla matgrödor, föda upp matdjur, sälja, osv..] och dito med småskalig energiproduktion m.h.a. [föreliggande] enkla tekniska lösningar, t.ex. soldrivna vattenpumpar, små vindkraftverk [á la kinesiska militärens].  
  Fattigdomen [den som evtl. ’finns’] avtar snabbt när vatten, mat och energi föreligger i tillräckliga mängder. 
   
  Oavsett vad måste man emellertid hela tiden ha i åminnelse, att [gällande Afrika] korruptionen är enorm, allehanda –ismer styr oändligt mycket, oändligt dolt, oändligt skumt. Ländernas nationella gränser är allt annat än historiskt/etiskt/kulturellt etc. korrelerande [nuvarande gränser drogs i princip upp under Berlinkonferensen i slutet av 1890-talet – av de forna kolonialmakterna].
  Således blir/är samtliga åtgärder oerhört komplicerade att utföra.
  Mvh/TJ

 2. Gunnar Littmarck

  Jag skulle bli ledsen om det faktum att svensk bistånd troligen varit djupt negativt totalt sett, leder till noll, vilket ju skulle varit bättre.
  Det går att ersätta en björntjänst med äkta utvecklingshjälp.

 3. Peter Stilbs

  Märkligt bullshit detta att söka pracka på u-länderna högteknologisk, dyrbar energiteknik – undrar verkligen i vilken värld Carlgren & Carlsson lever i

 4. Gunnar Littmarck

  Peter Stilbs
  För några tiotal år sedan bekostade Sida bevattningsprojekt, där moderna snabbborrar och dieseldrivna pumpar löste problemen.
  Under tiden löste Finsk bistånd samma problem:
  Efter ett år var ingen av de svenska anläggningarna i drift, motorer och pumpar demonterade och sålda som reservdelar.
  De finska som hade använt gammla stötborrar och lärt upp lokalbefolkningen i hur den sköttes borrade fortfarande nya brunnar.
  De var ytliga och drevs av handpumpar som var enkla att underhålla (någon läder packning som ersattes med en lokaltillverkad då och då).
  Den finska processen gick till som följer.
  Byråd (rökande gubbar under ett träd) kontaktades, ett resonemang om var som var lämpligast följde.
  Så anländer den gamla borrmaskinen och foderrör, alla i byn är delaktiga och vinner på så sätt, kunskap, stolthet och ansvarskänsla.
  Svensk u-hjälp tycks mest vara inriktad på att spendera 1% av BNI.

 5. ThomasJ

  Peter (#3):
  Håller med om ’the bullshit’. Kommer du f.ö. ihåg när det största svenska stolpskottet (nu och för all framtid) A. Wijkman på allvar [inom EU] pushade för alla afrikanska medborgares ’rätt’ att ha/få internetuppkoppling..? Jisses!
  Vet inte vilken värld Carlgren lever i däremot [ca.] var Gunilla C. är.
   
  Gunnar (#4):
  Exakt så! Vi tog oxo kontakt m lokalråden som ställde mark till förfogande för nämnda åtgärder. Funkade 100 ++, inkl. kunskap, stolthet och ansvar, samt, inte minst, vår egen förnämliga försörjning av fräscha produkter (som vi naturligtvis betalade för – marknadsekonomi/kapitalism i liten skala..)
  Svensk u-hjälp är ett [av många] megadyra misslyckanden men ’sitter’ dito djupt ’rotat’ hos ddS (=die dummen S) så det näppeligen är möjligt att per omgående få till en [nödvändigt] omfattande korrektur.
   
  Mvh/TJ

 6. Anders L.

  Afrikas andel av de globala utsläppen av CO2 från fossila bränslen var under 4% år 2005, så det finns kanske inte så jättemycket att göra i just den frågan på den kontinenten. De fem största CO2-utsläpparna är (i ordning): Kina, USA, EU, Indien, Ryssland. Tillsammans står de för 71% av världens utsläpp av CO2.
  Det är f ö både sorgligt och ironiskt att just Afrika skall vara den fattigaste kontinenten – när allt kommer omkring är ju Homo sapiens en afrikansk djurart som har invaderat resten av världen. Enligt de senaste DNA-rönen så härstammar alla nu levande människor (alltså ALLA) från ett gäng afrikaner som utvandrade därifrån för ca 60 000 år sedan. Det är en rätt svindlande tanke.

 7. Iven

  Maggie
  Du efterfrågar lämpliga åtgärder för U-landshjälpen.
  ThomasJ visar med sitt första inlägg goda insikter i problematiken. Jag har likaså stort förtroende för Gunilla Carlsson, som tycks ha förstått att koncentrera hjälpinsatser till några effektiva projekt. Rotary har genom Läkarbankens 150 ”frivilliga” läkare kunnat hjälpa med viss hälso- och sjukvård. Sådan hjälp behövs det mycket mer av – framför allt i byarna. Vi har också borrat brunnar i Kenya. Behovet av färskvattenbrunnar är stort. Alltså:
  Hälso- och sjukvård ute i byarna, färskvatten brunnar och
  hjälp mot malariaplågan, skola och utbildning och – framför allt: hjälp direkt till befolkningen! Tyvärr vill flera regimer i de afrikanska länderna själv ta hand om u-lands-pengarna och sedan vet ingen, vart dessa pengar tar vägen… Men jag tror att Gunilla Carlsson vet och kan.
  Andreas Carlgren fokusera nog för alldeles mycket på AGWrörelsen, för att kunna fatta vettiga beslut… 

 8. Iven

  Maggie
  Tidigare har man även talat om nödvändigheten av professionell rådgivning beträffande preventivmedel, för att i viss mån kunna begränsa befolkningsexplosionen.
  Men den frågan är nog allt för kontroversiell…

 9. Skrev en artikel igår som behandlar det här ämnet.
  Det fattiga länder behöver är energi – billig energi. Det vill säga kol och olja. Utan energi kommer människor aldrig att lyftas ur fattigdom.
  Det är fullkomligen obegripligt att folk på allvar vill försöka stoppa användningen av dessa energislag för att ”rädda klimatet”. Vad hände med tanken att ”rädda människor”?

 10. Thomas

  För att ironisera över Stilbs är det märkligt det här att man skall pracka på u-länderna högteknologiska mobiltelefoner. De kan väl göra som vi, börja med att bygga enkla trådtelefoner och jobba sig upp? Nå, sanningen är ju att det är alldeles utmärkt att använda mobiltelefoner i u-länder. Det är mycker billigare än att bygga upp en infrastruktur med ledningar, speciellt initialt när antalet användare är litet.
  På samma sätt är små sol- och vindkraftverk med batterilagring visserligen absurt dyrt sett i våra ögon, men för en by som gör av med lite elektricitet är det ändå långt billigare än att bygga ledning till ett centralt kraftverk, och inte heller dyrare än en dieselgenerator som vore det realistiska alternativet. Det lönar sig då för dem att använda högteknologiska lågenergilampor snarare en enkla glödlampor etc.
  Är det något vi kan bidra med till u-länderna är det just att ta fram effektiv teknik som vi kan sälja till dem till rimligt pris eller rentav ge bort som bistånd, och sen skall vi också ta bort de handelshinder som gör att de inte kan exportera det de kan producera till oss på lika villkor.

 11. Iven

  Ja, Thomas, när det gäller energiförsörjningen i den afrikanska glesbygden, i byarna med dålig infrastruktur är småskaliga elverk, typ vindkraft, solkraft mm en utmärkt lösning. Sedan är riskkapital, typ Bill Gates och Percy Barneviks startkapital för småföretagen nyttiga injektioner för att ge befolkningen i fattiga länder en chans att klara sig själva:Hjälp till självhjälp. Vad den fattiga befolkningen på landsbygden framför allt behöver, är uppmuntran till självständighet.

 12. L

  Har du kommit på allt det där själv Thomas..? Några år efter alla andra, men ändå..!

 13. Gunnar Littmarck

  Thomas.
  Visst tjänar u-länder på att kunna hoppa över vissa tekniska utvecklingsled, men storstäder i Afrika försörjs som regel av fossilkol och vattenkraft, jag tycker det vore trevligt om vi hade lågpris Toriumverk, före dessa:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article44453.ece
  Inte tror du väl att de femton länder som hittills anmält köpintresse, köper sol, vind eller våg kraft till tredubbla priset?
  Jag hoppas mycket på några av de senaste teknikerna för termiska solkraftverk, samt på två av tunnfilmsalternativen, men vi borde se sanningen i vitögat.
  Toriumverk skapar inte plutonium och kan snabbstoppas och snabbstartas (borde passa i symbios med vindkraft om den blev 75% billigare) ingen bränslebrist och en produktionskostnad på (HMMMM) 15öre KWh..
  Varför vara så tekniknegativ?
  Har du sett toriumföreläsningen som länkas till här?

 14. Gunnar Littmarck

  Ni andra fattar att ryssarnas koncept med flytande betongkärnkraftverk, som samlar avfallet i sig och bogseras hem vart 15-20 år för återladdning, har en klar konkurrensfördel mot några propellrar som funkar lite si lite så.
  Eller solverk, med sin sårbarhet, hög kostnad och låg tillgänglighet.
  Kanske har ryssarna en lösning för storstäder i mindre utvecklade länder.
  Byt u-båtsreaktorerna mot högtemperaturs torimverk som samtidigt producerar elkraft och syntetbränsle.
  Livet leker och Mercuryracing kan utvidgas worldwide…

 15. Gunnar Littmarck

  Lokalproducerat ska det ju va.

 16. Gunnar Littmarck

  Svensk U-hjälp kunde ge 22 st ryska flytande kärnkraftverk vart år, istället för att understödja korruption, krig och konservera makten.
  Troligen kunde dessa verk byggas i Sverige i stället och så vart ni än en gång världsledande på stora flytetyg och kraftproduktion.
  !972 var Sverige i topp, bara Japan kunde konkurrera i producerat tonage, som rederination var Sverige ohotat, så kom Palme, Ågren, Nils och Torbjörn…..
  Fanns viljan kunde Sverige bli den absoluta ledaren på trygga billiga flytande kraftverk.
  Kanske bättre bära plakat och hymla om andras sparpotential…
  Lägga resurserna på vind och låta kärnkraften och industrin värma vattendrag och kust….
  Skäms svenska makthavare, skäms.

 17. ThomasJ

  Iven (# 8):
  Den frågan är [minst?] 2-vägs ’kontroversiell’; belysande är en läkare som berättade sin upplevelse från en ’preventivmedelsinfoträff’ i Afrika, ok några år sedan, men ändå: För att förklara för männen i byn,  enbart män fick närvara, hur en kondom fungerar, tog han fram en sådan, höll upp sitt pekfinger o trädde på den o förklarade dess fördelar ’in action’. Samtliga i salen nickade instämmande…  Avslutningsvis frågade läkaren om där fanns några frågor? Efter lite hummande tog en mod till ord o frågade huruvida det var viktigt att trä på kondomen på långfingret…. har ju fler fingrar…  [ suck…]
   
  I # 11 anger du the Name of the Game: Hjälp till självhjälp! Kloka människor [’doers’] som Barnevik, Gates, Buffet m.fl. visar löpande hur detta elementärt viktiga, oomkullrunkeliga [för att använda ett rätt ovanligt, dock svenskt ord] baskoncept i [i princip] samtliga fall är enda vinnande. F.ö. tillför herrarna Gates & Buffet [som ju lagt ihop sina fonder..] mer stöd/’pengar’ till Afrika än motsvarande svensk u-hjälp dit. Konceptet ’passar’ emellertid inte in i den ’svenska modellen’ varför vi fortsatt får läsa/lära via utländska kanaler HUR u-hjälp ska gå till.
       
  Gunnar (# 16):
  I sanning: ”Skäms svenska makthavare, skäms.” Skulle nedranns gärna vilja ’prata’ med B. Tengroth som tillsåg att Arendals dockor fylldes med sprängsten… Talking tonnage är det rätt mörkligt [obs ’ö’] att Sverige är, förutom Österrike o Rumänien, enda landet i Europa som inte har tonnageskatt.
   
  På tal om den ’svenska modellen’ måste jag bara dra följande:
   
  Den svenska modellen
   
  AB Sverige och AB Japan bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Ländernas manskap tränade länge och när dagen för kapprodden kom var de i absolut toppform. Japanerna vann med ett försprång på 1 km.
   
  Efter nederlaget var moralen i botten hos AB Sverige. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en utredning, med ingående konsult-, rådgivnings-, respektive expert- och samrådsgrupp, vilken skulle undersöka problemen och utarbeta verkningsfulla åtgärder.
   
  Utredningsgruppen konstaterade (man var eniga!) efter mycket och idogt analysarbete att japanerna hade sju roddare och en styrman medan det svenska laget hade en man för att ro och sju som styrde båten. Dessutom framförde Konsulten att vattentemperaturen inte var samma i de två roddarbanorna samt att det förelåg graverande skillnader i ländernas alfabeten.
   
  I denna krissituation visade AB Sveriges ledningsgrupp prov på avsevärd handlingskraft – även i internationell jämförelse. Man tillsatte en ny utredning som helt förutsättningslöst enligt de omarbetade direktiven skulle undersöka strukturen i det svenska laget.
  Utredningen kom efter flera månaders intensivt och ansträngande arbete, inklusive studieresor, t.ex. i januari till New Zealand , fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.
  Mot bakgrund av detta resultat genomfördes omedelbart förändringar i lagstrukturen; nu hade man fyra styrmän, två överstestyrmän en styrledare och en roddare. Dessutom införde man, enligt förslag från ordföranden, ett poängsystem för att motivera roddaren. ”Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mer ansvar”.
   
  Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.
   
  AB Sverige avskedade omgående roddaren med hänvisning till dennes osolidariskt låga arbetsprestation samt uttalat ogillande av gul färg och betalade ut den avtalsenliga bonusen till ledningen som uppskattning för de stora ansträngningar den lagt ned.
   
  Utredningsgruppen utarbetade, nu i samråd med expertis från AMS, landstingen, LO, SCB, DO, Jämo, Folkhälsoinstitutet, Naturvårdsverket, KO m.fl. en ny analys, vilken visade att:
  målsättningen var klart definierad, man hade valt rätt taktik, utredningens nätverksavstämning fungerat klanderfritt, budgeten hade, liksom sparmålen uppfyllts (med råge t.o.m.), motivationen var hög,
  ledning och experter agerat kompetent, demokratiskt, lojalt, jämlikt och helt utan inslag av orättvisa färgnyanser, man borde eftersträva ett gemensamt alfabet enligt svensk modell samt, inte minst, att i internationell jämförelse var segermarginalen alls inte så stor.
   
  Det måste alltså vara materialet som behövde förbättras!
  Idag är AB Sverige i full färd med att utveckla en ny båt.
   
  Epilog:
  Det meddelas, att den första utredningens ordförande utsetts till Landshövding i Roddens Län, samrådsgruppens ordförande utnämnts till GD för det där nyinrättade Årsverket och att bonusen är utbetald till alla utom Konsulten, som vänt sig till KÅU (=KonsultÅtgärdsUtskottet) och begärt omedelbara åtgärder.
   
  Mvh/TJ
   

 18. Gunnar Littmarck

  Fyfan ThomasJ
  Jag målar listverk…
  Nu har jag stänkt ner både väggar och tak….
  Vill Sverige ta av sig ångesten för alla folks historiska misstag och bidra på världsbasis.
  Så går det fortfarande
  men inte så länge till.

 19. Labbibia

  Thomas J:
  Din lilla historia om ”Den svenska modellen” är helt enkelt lysande! 🙂
  Det värsta är att den ju ligger rätt nära sanningen också. Titta på det svenska försvaret av idag, så har du en organisation som nästan EXAKT likar det du beskriver……En jäkla massa generaler och höga befäl, men inga soldater.

 20. ThomasJ

  Gunnar (#18):
  Sorry, måhända tacksamt tvärtom..?, för ’stänket’ – blir kanske lite svårt att få kommers på det listverket..
  Tror [rätt övertygad om] att den svenska genen [=’modellen’] inte inrymmer avtag av egen ångest o ’kompenserar’ denna avsaknad med [blinda] bidrag på världsbasis.
  Einstein sa: ”Om alla tänker lika blir det inte mycket tänkt.” Samt: ”Vi måste [våga] tänka enormt annorlunda för att korrigera våra hitillsvarande feltänk.”
  So: Go Figure!
   
  Mvh/TJ

 21. ThomasJ

  Labbibia (#19):
  Tack – kul att du uppskattade den. Den tråkiga [dock sanna/bistra] verkligheten är att historien inte endast ’gäller’ en del av samhället – den kan utan enda minsta [kosmetisk o/e politisk korrigerande åtgärd] appliceras runtom. Har aktuellt på bordet uppdrag att remissvara på ’Klimatplan’ för kommunen XXX – gissa om där finns underliggande ’konsultrapporter’… etc… suck…
   
  Mvh/TJ

 22. Gunnar Littmarck

  Jag ska tänka under nattens målningsarbete,
  (div. ommålning var ett billigt pris för det upplivande skratt du gav).
  Spontan snabbreflektion (typ Mats, fast mindre briljant).
  Då ska vi mobba de som försöker anpassa sina åsikter efter majoriteten och lyssna på de som har obekvämt avvikande funderingar?
  Men det är ju Maggies blogg..
  Hej och välkommen, till mig..
  Godnatt.

 23. Gunnar Littmarck

  Nattens sista….
  ThomasJ
  Fråga utvalda byråkrater, om de anser att samma krav på synergieffekter ska gälla deras skrå, som den industri som betalar dem.

 24. Labbibia

  Thomas #21
  Jag tror dig,  speciellt när det gäller det offentliga.  Landstingen, kommunerna etc är ju inte direkt exempel på organisatoriska underverk när det kommer till effektivitet.
  I det privata näringslivet är det ju lite annorlunda förstås. Oavsett om det gäller industrin (som Gunnar tar upp) eller om det gäller företag som sysslar med handel.
  Nåja, min lösning på hur AB Sveriges roddbåt ska se ut och bemannas är som följer……
  Gör som Japanerna men med ett undantag……Ge även rorsmannen en åra och placera honom längst fram i båten. På så sätt kan han hålla koll på besättningen, men även bidra med en extra ”människokraft”. Med hjälp av wirar kopplade till rodret kan han sköta både rodd och styrning. Riktningen håller han reda på med hjälp av GPS.
  AB Sverige vinner med 50 meter! 
  Så jobbar vi inom det privata näringslivet, åtminstone i lite mindre företag. 😉

 25. ThomasJ

  Gunnar (#23):
  På tal om byråkrater, o/e [snarare] politokrater, så träffade jag en organisationskonsult (!) som just hade färdigställt ett uppdrag att göra en översyn över bl.a. beslutsnivåer inom V:a Götalandsregionens sjukvård. Han nämnde att han hade haft ’fri o obehindrad’ tillgång till allt han behövde. Så han frågade om jag kunde gissa hur många beslutsnivåer där fanns mellan ’centralen’ i Vänersborg och läkarna (obs!) på [t.ex.] Sahlgrenska i Gbg. Nja, tänkte jag, här gäller det väl att ta i ordentligt och svarade nio. Nej, si det var bom – antalet var [är fortfarande] 13 ! Dvs. tretton separata beslutsfattande organisatoriska nivåer, samtliga med sina ’egna liv’, mandat etc. Man baxnar.
   
  Än värre är, vad jag tror mig ha kunnat definiera väl, att politokraterna inom sig är organiserade i [minst] två ’skikt’. Det ena synligt, typ sjukhusdirektören aaa, landstingsrådet bbb, osv., det andra är ett osynligt och [närmast] anonymt skikt vars primära uppgift tycks vara att s.a.s. hålla det synliga skiktet levande, motiverat, ’aktivt’ i välfärdens tjänst…. De ’osynliga’ sprudlar av idéer som, naturligtvis, ska utredas – av vem, månne? – och ingen, säger ingen har en aning om var nödbromsen sitter, än mindre kurage [ryggrad] att ta reda på det och använda den.
  Så det där med synergieffekter är inom detta ’skrå’ är bara att glömma, även om ordet är väldans populärt i båda skikten…
   
  I senaste versionen av ’Den svenska Modellen’ heter ideologin Nånannanism [= det är alltid någon annan..] och denna i kombination med Jante + ’kunglig svensk avundsjuka’ är ett samhälleligt fibrosarkom [malign bindevävstumör –> 95%+ letal].
   
  Det gör ont i mitt Land! 
  Mvh/TJ
  PS: detta har oxo bäring mot Labbibia #24. //DS

 26. Olaus Petri

  Först draperar sig Christopher i så’ inni hellsinge’ fula kläder att man tappar kontrollen över sina metanförslutningsmekanismerna och fyller atmosfären med ett moln växthusgaser, sedan kommer ThomasJ med ett lika planetförstörande inlägg om den svenska (S)vällfärdsmodellen.
  Om det är magiskt eller magnetisk vet jag inte. 😉
  Men allvarligt talat, skäms på er! Jag har nu blivit tvungen att frysa inne barnens julklappar till förmån för köp av retroaktiva utsläppsrätter. 😉

 27. Labbibia

  Thomas J:
  Du skrev: ”I senaste versionen av ’Den svenska Modellen’ heter ideologin Nånannanism [= det är alltid någon annan..]”
  Hmmmmm…låter märkligt närbesläktat med Duglas Adams NAP-fält (Nån annans problem) ur Liftarens Guide….. Användes ju i den boken för att kunna bryta mot naturlagarna…..Och efter din skräckberättelse ur verkligheten om 13 beslutsnivåer. Huvva!!
   Det måste ju bryta mot de ekonomiska naturlagarna? 😉

 28. Labbibia

  Vet inte hur det gick till, men det råkade bli två ungefär likalydande inlägg. (NAP)?
  Ber om ursäkt, Maggie.

 29. ThomasJ

  OP (#26):
  Sorry [till dina barn] för ’bidragande’ till ’AGW’ – om än, förhoppningsvis, rätt ’lokalt’… -.
  ’Metanförslutningsmekanismerna’ [lysande] är noterat, ska ha de i åminnelse vid formuleringen av remissvar.. hmm.., eller kanske inte…
   
  Mvh/TJ

 30. ThomasJ

  Labbibia (# 27, 28):
  Känner inte till Douglas A o ’NAP-fält’ – kan dé vá nåt att ’borra’ i? Nånannanism hörde jag nämnas vid en konfa i Sthlm faktiskt av en läkare, som refererade ordets ursprung (?) till Anders Isaksson. Tycker det är en utomordentligt bra beteckning på den härskande ideologin i landet. Suck!
  Att politokrater inte bryr sig ett jota om ekonomiska naturlagar, eller för den delen vilka lagar som helst, bevisas inte minst av deras totalt kritikbefriade [’nån annan…’] accept av innebörden i namnet på denna utmärkta, Maggies blogg: ’The Climate Scam’.
  Mvh/TJ

 31. Gunnar Littmarck

  ThomasJ (#25)
  Jag har en möjlig lösningsteori på den överutveckling som drabbat Sverige sedan tidigt 70:tal
  Det kräver enormt mycket skrivande och jag har lovat försöka inte besudla Maggies bloog, så jag får skriva ner min lösning för de länder och faktiskt även mellanstatliga organ, som växer med ett negativt resultat för mänskligheten.
  När jag har skrivit ner det ska jag meddela så jag kan få kritik.
  Jag lovar att skriva så provocerande att åtminstone några orkar läsa klart..
  Samhället borde bli bättre och friare, då allt färres arbete behövs, vi kommer inom 50 år alla att kunna vara kulturarbetare, författare, filosofer, politiker.
  De som vill ha en högre konsumtionsnivå än andra får i en fri marknad skapa det av egen kraft.
  Du kan glädja dig med att Norge har lika många byråkrater på hälften så stor befolkning.
  Min granne läkaren anser:
  -Om man lade alla sjukhusbyråkrater vid ekvatorn,…
  vore det en fördel…

 32. Olaus Petri

  ThomasJ, å andra sidan finns det klara fördelar med inhiberingarna av metanförslutningsmekanismerna. Det gör ju att jag blir mindre av det ondaste av det onda, dvs vit medelålders man och mer av brun medålders man. Som sådan gör jag ju varken lika mycket skada på klimatet eller beter mig lika egocentriskt och intolerant som en colon(ial) redneck. 😉

 33. Steve

  För rika västerlänningar ger ”klimathotet” en chans att visa sin själsfinhet och förmåga till medlidande utan att det kostar för mycket.  Uppoffringarna för oss består, enligt profeterna, i sådant som att cykla lite oftare, undvika engångsmuggar när vi fikar, och betala en aning mer för el-värmen. 
  För att verkligen påverka klimatet skulle man behöva se till att hundratals miljoner i Asien och Afrika och Latinamerika verkligen fortsätter att bo i skjul och hyddor, med kodynga som bränsle, och med mulåsnor och kärror för transporterna, i stort sett oförändrat sedan forntiden.
  De malthusianer som idag leder klimatrörelsen menar att den västerländska civilisationen är en cancer för planeten. De menar att våra industrier, ja all vår teknik, borde fylla oss med sorg, inte med stolthet.  Att nu ångra våra fel vore dock meningslöst om vi inte samtidigt såg till att den fattiga världen slipper drabbas av sådant välstånds-överdåd.  De fattiga skulle helt säkert även de vilja fortsätta att leva naturligt, organiskt, och i takt med naturen själv, om man bara visade dem vad det innerst inne handlar om:  Att leva med — i stället för mot — naturen.