Kris i klimatfrågan

“There is no such thing as consensus science.

If it´s consensus, it isn´t science…”

I somras debatterades följande inlägg här på KU:

The FN/Rockefellers Scam mot vägs ände – Klimatupplysningen

Kommentarerna var givande och inlägget breddades av flera berikande länkar.

Tanken då var att inlägget utgjorde första delen av två, där den andra delen skulle belysa vetenskapliga belägg som visar att en förändring i atmosfärens CO2-halt idag knappast kan ha den enorma betydelse för klimatet som den politiskt korrekta konsensusuppfattningen hävdar.

Del två har dröjt. Under tiden har vi haft ett val och Elsa Widding har fått möjlighet att nå ut med sin uppfattning i klimatfrågan. Det gick av stapeln mitt i politikens hjärta, i riksdagen.

“… If it´s science, it isn´t consensus. Period (Michael Crichton).”

I sitt tal nämnde Elsa W. kort att hon inte kan se något vetenskapligt stöd för att vi befinner oss i en klimatkris. Det ruskade om både riksdagsledamöter, SVT, övrig media och inte minst de i media välkända så kallade klimatexperterna här i landet. Det kom snabbt protester, sällan hövliga, från denna stora grupp som till synes tryggt omfamnas av konsensus i frågan.

Det blev kris i klimatfrågan!

Elsa W. har ägnat åtskilliga timmar, veckor och år åt att ta reda på vad IPCC och andra förmedlar om vetenskapen i klimatfrågan och hon har kommit till samma slutsats som de vetenskapsmän/kvinnor och andra professionella, som stöder Clintels deklaration:

there is no climate emergency”.

På så sätt har Elsa kunnat avfärda konsensusboxen och vilar tryggt i den vetenskapliga delen av klimatfrågan tillsammans med dem som ställer upp på Clintels World Climate Declaration, WCD-version-100122.pdf (clintel.org)

¤¤¤

Elsa är som sagt inte ensam. De båda tungviktarna i sammanhanget professorerna William Happer och Richard Lindzen har genom åren kämpat mot FN/Rockefellers klimathotskampanj. Nu är det president Bidens senaste tilltag, vilket kan liknas vid EUs Net Zero som är aktuellt.

Happer & Lindzen har sammanställt en rapport som varnar för tänkta åtgärder och förklarar varför genom att bjuda oss alla på den bild som vetenskapen förmedlar i klimatfrågan.

Rapporten är på mindre än 30 sidor:

Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org)

I såväl inledningen som avslutningen skriver H&L att vetenskapen visar att det inte föreligger någon klimatkris eller klimatrelaterad risk orsakad av de fossila bränslena och CO2  .

Efter att de redovisat sina mäktiga CVn, ger de i del I en beskrivning av den viktiga skillnaden mellan konsensus och tillförlitlig vetenskap vilket Michael Crichton beskrev i citatet ovan. Happer&Lindzen skriver:

Tillförlitliga vetenskapliga teorier bygger på att teoretiska förutsägelser bekräftats, validerats av data och inte genom konsensus eller politisk uppfattning eller manipulerade data.

Tänk tanken att någon från den högljudda konsensusgruppen i riksdagen hade utmanat Elsa Widding på debatt. Det hade kunnat bli spännande kanske till och med underhållande.

Del II

Ett intressant diagram från paleovetenskapen i rapporten visar att vår nutida atmosfär geohistoriskt sett sällan eller aldrig har haft så låg halt av CO2 som idag.

CO2 07

Diagrammet kan ge upphov till många upplysande och kanske omskakande diskussioner, kring koldioxidhalter och temperatur. Det är frågor som dagens tänkande tonåringar, likt gossen som avslöjade att kejsaren var naken, skulle kunna ställa.

Det vore verkligen intressant att släppa lös ett gäng intellektuellt nyfikna högstadieelever, som ännu inte drabbats av klimatkonsens, på att ställa ocensurerade frågor och kommentarer utgående från det diagram på sid 8 i rapporten där både den beräknade temperaturen och CO2-halten under de senaste 600 miljonerna år på jorden visas.

Kan man där se tecken på att paleoklimatet låtit sig påverkas av CO2-halten?

Happers&Lindzens rapport visar även (sid 22) en delförklaring till varför det inte blev riktigt, riktigt hett på jorden när CO2-halten nådde mycket högre nivåer än i dag.

Koldioxidens kraft avtar med högre koncentration, atmosfären sägs bli ”mättad”. En fördubbling av koncentrationen från nuvarande c:a 400 ppm till 800 ppm det vill säga, 100% ökning, skulle endast ge en grad av global temperaturhöjning. Den självklara frågan här och nu är hur långt tid det kan ta. Svaret är åtminstone flera generationer!

Går man vidare från 800 ppm till 1600 ppm och ytterligare en grads uppvärmning hamnar man mycket, mycket långt in i framtiden och den som oroar sig för den eventuella klimatkrisen är ute i onödigt god tid.

Rapporten belyser klimatmodellernas bristfälliga trovärdighet och hur IPCC kontrollerar och kontrolleras av all världens politiker och talar om risken med ”lysenko-vetenskap”.

Dessutom tar rapporten upp vad konsensusdebatten sällan berör, det vill säga nyttan med de fossila bränslena och CO2.

Vad vore vi utan civilisationens energikälla, de fossila bränslena och deras livgivande ”slaggprodukt” CO2?

Det finns oerhört mycket att fånga upp i Happers och Lindzens behagligt begränsade rapport. Innehållet i rapportens 28 sidor är den mest allsidiga och trovärdiga sammanställning för politiker och alla andra kring var vetenskapen runt koldioxiden och klimathotet står idag.

¤¤¤

Vi kan alla hjälpa dem som har fastnat i konsensusboxen med att börja se klimatfrågan både med tio-tolvåringars ocensurerade och nyfikna ögon, vi kan lyfta geohistoriska och geopolitiska perspektiv och vi kan försöka få allt fler att börja se ökande halter av koldioxid så som William Happer så ofta uttrycker – som välgörande för jordens undernärda växtlighet.

Frågan vi alla borde ställa oss är, varför ska vi stressa med den katastrofala gröna omställningen nu när det endast är EU som driver frågan om Net Zero och när Kina på egen hand släpper ut mer CO2 än de utvecklade västländerna tillsammans och när så sent som vid kommunistpartiets senaste kongress nu i oktober President Xi Jinping dessutom annonserade att de fossila bränslena utgör en viktig del i deras strävan att främja Kinas ekonomiska tillväxt.

¤¤¤

Elsas W.s ord om att hon inte kan se något vetenskapligt stöd för någon aktuell klimatkris öppnade möjligheten att lyfta på locket till konsensusboxen och släppa ut den ande som förlamat både fri debatt och utveckling i klimatfrågan.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LasseLu

  Om det finns någon vetenskaplig relevans WH’s och RL’s diagram faller ju alarmisternas farhågor helt platt. Jorden skulle ha brunnit upp för länge sedan. Vi hade inte funnits och bekymmer om klimatet hade inte existerat.

 2. Bim

  Tack Ann! Perfekt timat inlägg. Det finns ingen consensus inom vetenskapen.
  Consensus är ju egentligen politik eller religion, som Elsa Widding försökte upplysa folket i riksdagen om.
  Att påstå att om man inte tror på vad prästen, politiken säger så drar man hela vetenskapen i smutsen. Det gäller våra barn , barbarn och deras barn
  Det är ett korkat påstående. Varför är det de?
  Därför att tro att vetenskapen beror av consensus är en total tankevurpa.

  Dessutom har man ingen som helst koll på tidsperspektiven.
  Om 13 år kanske jag fyller 100 år.
  Göteborg där jag växt upp var en totalt annorlunda stad då, än den är i dag.
  Samtidigt bör man tänka bakåt och jämföra med i dag. Att bygga murar runt stan är ju ren idioti. Om Grönland skulle börja smälta så har vi gott om tid att skydda oss, då pratar man om många hundratals år eller till och med tusentals år. Vi har tid att flytta hela stan till tryggare höjder över havet.
  Göteborg är bara fyrahundra år Alltså drygt fyra fem gånger äldre än jag.
  Under den tiden byggdes ju hela stan.

  Folk på den tiden sket fullständigt i oss som nu bor här.
  Var det oansvarigt? Nej absolut inte. Hade de bekymrat sig om oss på den tiden och vidtagit åtgärder, så hade de vidtagit, garanterat, fel åtgärder.
  De var alltså klokare då än nu.
  Nej religion och annan consensus höll på att ta livet av folk då också.

  Det ligger djupt inne i människor att skydda sina närstående, Det är ju närmast en naturlag för arters överlevnad. Så det sker hela tiden utan att consensus är inblandad.

  Stå på Elsa Widding, Jessica Stegrud och Ann LH
  Ni är mödrarna som tar hand om era avkommor på allra bästa sätt. Jag känner mig trygg i era händer.

 3. UWB

  Det värsta order jag vet (nästan) är klimatförnekare. Hur kan någon person i en debatt om klimatet, oavsett åsikt, vara en klimatförnekare.

  Björn Lomberg har tidigare gjort beräkningar (tillsammans med andra) och resultatet är entydigt. Det är mycket, mycket billigare att anpassa sig till ett förändrande klimat än att försöka förändra klimatet.

  Jag brukar ta följande exempel och det är svårt att få mothugg på det.
  De tidigare människorna var experter på att anpassa sig. Om solen sken för starkt byggde de solskydd så att solen inte skulle träffa dem direkt. Om de flyttade på sig så att nätterna blev för kalla sökte de skydd i grottor eller byggde enklare hyddor som höll ute kölden. När de klarade av att bemästra elden blev allt enklare och de kunde ta över nya områden. Utan den anpassningen skulle bara människor bo i Sverige under sommarmånaderna. På samma sätt anpassar man sig till det förändrade klimatet och det finns gott om tid till detta.

 4. Lasse

  Förnekare är den som inte tror på undergång om inte vi skärper oss.
  Klimatvetenskapen är inte en exakt vetenskap och framförallt inte fastlagd (settled?)

  Juridiken är däremot fast och rigid i alla fall efter vissa mönster. Domstolen bestämmer om det gråa är svart eller vitt typ.
  Nu flaggar miljöjurister för en stämning om vi inte uppfyller klimatlöften från Paris. (SVD debatt)
  Löften baseras på utsläpp som baseras på modeller av CO2 påverka på globala temperaturen.
  Lagvrängare kan lätt hoppa över alla tveksamheter i denna kedja och gå direkt på kg CO2.
  Då blir vi ännu fattigare!

 5. TB

  Tack Ann för ett utmärkt inlägg. Jag behövde det efter att ha läst prof Jonas Ebbessons bedrövliga debattinlägg i SvD med rubriken ”Statens klimatansvar kan prövas i domstol”

 6. BG

  Det vore lätt att förse riksdagsmännen med dokument via e-post. Man gör en adresslista och kopplar dokumentet till denna med MS Word. Happer & Lindzens rapport skulle nå samtliga utan problem. Att hålla adresslista aktuell behöver inte bli något större bekymmer, då alla har samma adress.

 7. Sören G

  Hörde Rockström säga att Sverige har juridiskt bindande åtagande enligt Paris-avtalet.
  Men det är det väl åndå inte.
  Det är inte avtal utan en överenskommelse och som sådan inte bindande.

 8. Brutus

  #7 Sören : Visst är det en ”agreement”, men sådana kan väl ensidigt omvandlas till bindande? Det talas ju alltid om Parisavtalet. Kan vara en medveten felöversättning av typ ”dignity” som översatts till ”värde”. Om Sverige har omvandlat vet jag ej, men mp har åstadkommit mkt fördärvligt. Inte bara ruinerat vår energiförsörjning.

 9. Domstolar måste döma efter lagen. Därför bör klimatlagen och det lagfästa delen av Parisavtalet genast skrotas! Annars blir det dryga böter för staten, som förstås vi skattebetalare får betala.

 10. TBL

  ”Den katastrofala gröna omställningen”

  Är det överhuvud taget möjligt att ett modernt samhälle kan fortsätta fungera när nya fossila personbilar och lätta lastbilar förbjuds i EU från 2035

 11. jensen

  Accord: 48 synonymer.

  Således kan man helt snurra till INNEBÖRDEN av begreppet ACCORD.

  https://synonymer.woxikon.se/sv/ackord

 12. jensen

  8 Brutus

  Gammal felöversättning i FN-stadgan

  dignity betyder värdighet, men felöversattes till svenskan med värde.

  Accord kan man tydligen översätta till vad som helst.

 13. Staffan Lindström

  7 Sören G

  Parisavtalet kommer att bli ett liknande fiasko som Kyotoavtalet…. Det är väl själva affärsidén med sådana här typer av ”avtal”, eller? MEGA-städer som Tokyo är redan 3-4 C varmare nu än 1850, ska dessa megastäder plockas ner? Stannar urbanvärmen kvar i urbana områden?

 14. Tack Ann
  ”nyfikna högstadieelever, som ännu inte drabbats av klimatkonsens”

  Vart finns de? Har tre tonåringar och har studerat hela gängen som cirkulerat runt dem och alla man mött.
  Det när sannerligen stor skillnad mot 70-80 talets frågvisa uppstudsiga rebell tonåringar mot de mähän vi fostrat idag.
  Dessa ickenyfikna tonåringar har fått klimatreligionen med från förskolan och INGEN har jag mött som vågar stå utanför, inte ens mina egna barn. Skolböckerna är kapade. Kemi/fysikböckerna har censurerats på flera viktiga områden och fått klimatkapitel som ersättning.

  Hur kunde vi låta detta ske?

 15. Lars Bentell

  #5 och9
  Ett välkommet inlägg Ann. Jonas Ebbesson som skrev i dagens SvD har väl rätt rent juridiskt, dvs det finns en laglig mekanism i de demokratiska länderna, som klimatkyrkans medlemmar kan stödja sig på. Professorn störs uppenbarligen av att det kommit in ”populister” i riksdagen. Så frågan är om ”den vetenskapliga metoden” eller något annat, ska ligga till grund för Sveriges lagstiftning. Frågan måste upp på bordet snart.
  L

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 14 Johannes, de finns men man får smyga sig på dem utan att de anar något skumt.

 17. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Juridiskt kan man väcka åtal för lagbrott och i civilmål föra talan för liden skada. Utifrån det borde de senaste årtiondenas politiska och ekonomiska fögderi granskas och följas upp.

 18. Paul Håkansson

  BG
  09:13, 2022-11-01

  Alldeles utmärkt ide. Men varför stanna där, delge den till ALLA tänkbara, journalister, företagsledare, lärare mm. Bombardera allt och alla så att dom kommer till insikt. Tidpunkten är helt rätt, nu är folk mottagliga.

 19. UWB

  #10
  Det är en pappersprodukt. Det kommer inte att fungera av tre skäl:
  1. Elbilar säljs i många länder, inklusive Sverige, med olika typer av stöd, t.ex. bonus vid köp, låg eller ingen skatt vid ägande etc. Dessa kommer att trappas av för att de kostar för mycket om det blir för många elbilar på vägarna. Snart kommer också kilometerskatt för alla bilar, och elbilar, med sin stora vikt, sliter mer på vägarna än nuvarande bilpark.
  2. Det är inget som pekar på att elbilar kommer att bli billigare. Stellantis VD säger att de tjänar mer på bilar med förbränningsmotorer och de finns inget som tyder på lägre kostnader för batterier i den nära framtiden, snarare ökade kostnader på grund av materialbrist. Just brist på material är det som är ett stort block. Sverige är ju knappast föregångare i att öppna nya gruvor.
  3. Det finns en stor mängd människor som inte har ekonomiska förutsättningar att köpa en elbil hur gärna de än vill. Åk utanför tullarna i lämplig mindre småstad eller ort och uppskatta åldern på bilparken. Få elbilar kommer att upptäckas och många bilar har ett antal år på nacken, just för att de har en kostnadsnivå som invånarna klarar av. Vad händer 2035 när inte traditionella bilar får köpas längre. Kommer de att importeras från andra länder (smugglas in). Hur länge kommer bilflottan att leva till den måste skrotas ut. Det finns risk att det blir som på Kuba, där gamla bilar lever längre och längre och dit vill vi väl inte.

  Jag tror, och det har inletts med byte av regering, att befolkningen i Sverige och i förlängningen alla mer utvecklade länder, kommer att välja en regering som ser till befolkningens bästa så att de faktiskt kan överleva på den lön som de får, att de kan transportera sig, köpa mat, värma sig, åka på semester ibland i stället för att välja en regering som säger att ni får leva mycket enklare men Sverige (eller annat lämpligt land) blir ett föredöme och har dragit sitt strå till stacken.

  Vi får se om 10 år hur det ser ut.

 20. UWB

  Dessutom, denna artikel visar hur otroligt dåliga elbilar är egentligen. Få se, när togs detta upp på SVT…?!?!?!

  https://techcrunch.com/2021/08/22/the-tough-calculus-of-emissions-and-the-future-of-evs/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvLw&guce_referrer_sig=AQAAAGNiA2VUR_OTWfNJVixO08fvJtLd2Cd-S5SWCjrkkbDIcbi2cU2uEgLxCqYCFSAVy5rlXyDY2paaXyXc7zWeWO9adUmro7Z33pK1haHU4_PR8VDCCyuGgzJjTMg9OP_iWI004UGntE-CMWOHVwGOf6WsxyeBLXl0Ii2bNUbZLy-s

 21. Mats Kälvemark

  #20 UWB
  Tack! Din länk säger mer än 1000 ord på temat sådant feltänk elbilarna representerar
  De borde aldrig kommit in på marknaden efter det att Farmor Anka skrotade sin Detroit Electric när T-Forden kom in på marknaden. Elbilar skulle aldrig fortsätta att existera utan den konstgjorde andning som alla subventioner ger och som ”vi andra” betalt hela notan för. IEA anger målet för elbilar till 140 miljoner år 2030. Det är bara 10% av den rullande bilflottan globalt. EU:s mål med förbud för bränslebilar 2035 är lika korkat. I EU rullar f.n. ca 400 miljoner bilar på vägarna. Nybilsförsäljningen är ca 12 miljoner bilar per år.
  Med den takten och allt nybilsförsäljning omställd till elbilar år 2035 så kommer det att ta minst 30 år innan alla bränslebilar är omsatta till elbilar.
  Och innan dess har CO2-narrativet och andra vanföreställningar för länge sedan impolderat, var så säkra. Rockis, jag menar omvänd tipping-point!

 22. Sven M Nilsson

  #20 och 21
  Det allra fulaste!
  Orsaken till att produktionen av förbränningsmotorer inom EU förbjuds är att de släpper ut CO2 och att elbilarna premieras och klassas som 0-utsläppare av CO2. En lögn som inte kan bli större. Om vi tar CO2-utsläppen vid gruvdriften och att 85% av all el är fossiltillverkad (75% i EU) så producerar elbilen 1.5 till 2 ggr mer CO2.
  Jag skall tillskriva Ministerrådet och kräva en redovisning av deras påstående om att elbilen är fossilfri.

 23. Lars Thorén

  #6
  Det är relativt enkelt att sammanställa en adresslista för riksdagens ledamöter:
  1. Sortera ut dessa med detta verktyg:
  https://data.riksdagen.se/data/ledamoter/nuvarande-ledamoter/

  2. När listan visas kopierar man URL:en.

  3. Öppna Excel Windows
  Använd knappen ”Importera data från webben” och ”Data > & omvandla > från webben”

  4. Klistra in URL och gör enligt denna instruktion (Windows):
  https://www.informer.se/bloggar/excelkurs-online/hamta-en-tabell-fran-en-hemsida

  För Mac-användare är det inte lika smidigt men instruktion finns här:
  https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/how-to-import-data-from-web-to-excel-365-mac/b6ed66bb-fe71-4fed-b9a5-f39cbc439ca8

  5. Extrahera kolumnen som vanligt i Excel.

  Alltid lika roligt med svaren man får från folkvalda (eller vanligare inte får).
  Det vanligaste är ”Det råder konsensus i klimatfrågan, 97% av forskarna är överens.”
  De har det väldigt bekvämt politikerna med detta pseudo-argument!

 24. Gunnar Strandell

  UWB #19
  Bilparken på Kuba ger dig rätt!
  Den finns där trots att de fick bra priser på Trabant från Östtyskland.

 25. TBL

  Kan inte förstå hur EU kan fatta ett sådan korkat och ogenomtänkt beslut att förbjuda försäljning av nya fossila personbilar och lätta lastbilar.

  Är det så låg nivå på våra politiker vi skickar dit? Är det flockmentaliteden i Bryssel som styr, över en fika?

  Har politiker aktieinnehav i diverse bilindustier som måste granskas? Eller vad handlar det, egentligen?

  Vi vanligt folk förstår att något är fel men vi har EU att tampas mot. Enklare var det förr när en lokalpolitiker misskötte sig, då blev den bannad, men nu sitter dynghögar och bestämmer hur allt ska fungera i detalj för var och en utan att jag /vi som medborgare kan göra något.

  Träskramarna till lika klimatfanatiker har nästla långt in i EU, se bara hur dem vill styra och ställa med den Svenska skogsindustrin, den bioloska månfalden, hållbar utveckling.

  Dags att vi bryter oss från EU

 26. Karl Erik R

  #9 Ingemar Nordin

  Om/när staten döms till böter för brott mot klimatlagen i Sverige eller den lagfästa delen av Parisavtalet, vem går pengarna till? Normalt går väl utdömda böter till statskassan?

  Om staten döms att betala skadestånd, vem går skadeståndet till? Alla medborgare eller bara till den/de organisationer som stämt staten?

 27. Fredrik S

  Angående EU och planekonomi, klimat och miljö etc. Några citat från den tyske historikern Hubertus Knabe, expert på DDRs historia:

  ”En av världens största klimatdödare var i själva verket ett land som hade avskaffat kapitalismen – DDR. Med växthusgasutsläpp per capita på upp till 21 ton per år i slutet av 1980-talet släppte landet ut mer än USA. När kapitalismen slutligen fick fäste i Östtyskland efter återföreningen minskade koldioxidutsläppen snabbt: från 333 miljoner ton 1989 till 164 miljoner ton 1995. Utsläppen minskade också kraftigt i andra före detta östblocksstater när de omfamnade kapitalismen.2

  ”Mot slutet av sin existens släppte DDR ut mer än fem gånger så mycket svaveldioxid som Västtyskland. Dessa utsläpp hade en enorm inverkan, inklusive storskalig skogsdöd i landets låga bergskedjor. Partikelutsläppen var också nästan fem gånger högre i kommunistiska DDR än i kapitalistiska Västtyskland. I södra delen av DDR, där de tunga industrierna till stor del var koncentrerade, led nästan vartannat barn av luftvägssjukdomar och nästan var tredje hade eksem. Efter planekonomins fall minskade svaveldioxid- och partikelutsläppen kraftigt.”

  ”Bilden är densamma när det gäller förorenat vatten. Nästan hälften av alla större floder i DDR var biologiskt döda 1989. Sjuttio procent kunde inte längre betraktas som dricksvattenkällor. Nästan hälften av DDRs invånare hade begränsad eller ingen tillgång till rent dricksvatten. Föroreningarna berodde på hög tillförsel av kväve, fosfor, tungmetaller och andra föroreningar till landets vattentäkter – ett problem som minskade kraftigt i samband med Tysklands återförening .”

  ”I likhet med många klimataktivister idag ansåg DDRs ledning att det enda sättet att lösa miljöproblem var att avskaffa kapitalismen. Enligt deras åsikt var hänsynslöst utnyttjande av naturen ett direkt resultat av företagens girighet, som måste ersättas av förnuft och planering för samhället som helhet. Och detta var bara möjligt med socialism.”

  EU’s dignitärer borde sparka ut aktivisterna ur samtalsrummen.

 28. Ann Löfving-Henriksson

  # 27 Fredrik S., intressant!

 29. Fredrik S

  TBL #20

  Man kan nog inte riktigt lita på folk som utöver ”lön” får över femtio tusen i fickan redovisningsfritt och som kallar det ”kontorsbidrag”.

 30. Fredrik S

  Ann Löfving-Henriksson #28

  Tack och intressant är också att SED, det statsbärande partiet i DDR övervintrade och kallade sig först PDF, numera Die Linke och har absurt nog styrt Berlin i koalition med S.

  Så tankegångarna hänger nog kvar och Die Linke har ju ett antal representanter i EU-parlamentet.

  Få protester mot dem.

 31. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 Fredrik, det stod ju en del i tidningarna om tillståndet bakom järnridån både före och efter ”fallet”, men det dog snart ut. Jag tänker ofta, mycket och mer och mer på Merkel och vad hon borde ha insett och hur hon fört oss all bakom ryggen.

 32. Fredrik S

  Ann #31

  Ja, det dog ju ut snabbt och Merkel slapp mycket av uppmärksamhet om sitt kommunistiska förflutna. Läste att hon strax innan muren föll sa att om vi ska reformera DDR så blir det inte som den federala republiken. Året efter satt hon som minister i Helmut Kohls regering.

  Uppfostran i den totalitära mentaliteten torde påverkat hennes politiska karriär.

 33. DDR förde en vedervåärdig ”miljöpolitik” Det var också välkänt redan på 80-talet att Sovjetunionen förstörde miljön genom luftföroreningar och giftutsläpp i floder. Det var t.o.m. vattenbrist i Moskva, eftersom det saknades rent vatten att dricka och för matlagning. Och det skrevs böcker om det, men vänstern i Sverige brydde sig inte att ta upp det. De menade att i ett kommunistiskt system där staten ägde allt så hade man automatiskt ett miljöskydd eftersom inga kapitalister kunde exploatera naturen och tjäna pengar på den.

 34. UffeH

  Om våra svenska politiker jobbar efter samma agenda som de i Stor Britannien så kan detta papper ge en inblick i hur tankarna för framtiden ser ut och vad som ska uppnås.
  Den är lite mer klarspråk än man normalt ser åtminstone i Sverige. Och kollar man så är det nog ingen kris i klimatfrågan utan snarare så att man är rädd att folket ska få reda på vad som planeras för då blir det politisk kris.

  http://paracom.paramountcommunication.com/ct/61031772:suGiNUhPN:m:1:2545704208:E9629CA8C11C3F521BF6A07C12F73DF1:r

  Själv gillar jag sidan 6-7 med en bra översikt och tidsplan för vad som ska hända och göras. det visar också att den politik som förts av S, Mp men även tidigare regeringar verkar följa denna tidsplan rakt av och inte bara är ett tokigt Mp påhitt.

  Läste också att Greta nu öppet förespråkar ett samhälle som är antikapitalistiskt i sin bok ”Climate Book”

  https://dailysceptic.org/2022/10/31/greta-thunberg-goes-full-woke-calls-for-overthrow-of-whole-capitalist-system/.

 35. Kent

  Det är en märkligt låg språklig nivå på rapporten av Lindzen och Happer, är det verkligen de som har skrivit detta?? Det ser mer ut som ett nedskrivet tal än en rapport.

  Rapporten är full av halmgubbar och rena fel. Tex varnas för konsekvenserna om atmosfären helt skulle sakna CO2, en helt absurt och hypotetiskt tillstånd som aldrig kommer att inträffa även om all fossil förbränning upphör. Varför tar två före detta professorer upp en så irrelevant aspekt av frågan? Förstår de inte koldioxidfrågan bättre än så?

  En annan halmgubbe som ägnas mycket plats är påståendet att konsensus inte bestämmer vetenskaplig sanning, utan bara den vetenskapliga metoden gör det. Det är aldrig någon som har påstått annat heller och det borde två f.d. professorer veta. Tvärtom är det den vetenskapliga metoden som har genererat kunskapen om koldioxidens roll för klimatförändringarna, och därom råder det konsensus. Konsensus är en följd av sund vetenskap, inte orsaken till den.

  Det är också talande att de först hyllar den vetenskapliga metoden som den enda vägen när de själva aldrig anammar den i sina egna alster inom klimatområdet. I stället sågar de en fundamentalt viktig pusselbit i nämnda metod – peer review. Hyckleriet är monumentalt, om det nu är dessa herrar som har skrivit skräpet (tvivlar starkt).

  De anklagar IPCC för cherry picking när de påstår att co2 inte har varit högre i atmosfären på kanske 20 miljoner år, och hänvisar till geologiska data som går 600 miljoner år bakåt. Där kan man se att co2 har varit mycket högre än idag så hur kan då co2 vara styrknappen för klimatet? Jo, det beror på att man måste ta hänsyn till solstrålning och albedo också. Solens strålning har ökat markant sedan dinosauriernas tid – därför kan vi idag inte ha 1000-tals ppm co2 i atmosfären, det blir för varmt på planeten.
  CO2 är nu och var då en stark växthusgas, men solstrålningen måste beaktas när man jämför co2 och temperatur i ett geologiskt perspektiv. Detta enkla samband borde två f.d. professorer ha koll på kan man tycka. Om inte annat är det väldigt lätt att bara läsa sig till den kunskapen. Att ignorera solens inverkan i ett geologiskt perspektiv är extrem cherry picking av de fysikaliska samband som styr temperaturen på planeten, och leder till helt fel slutsats.

  Ofta tas det upp att klimatmodeller är dåliga och därför är klimatvetenskapen fel. Det stämmer inte. En klassisk artikel av Zeke Hausfather visar att klimatmodeller har varit bra och informativa i mer än 50 år.
  https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming

 36. tty

  #35

  ”Jo, det beror på att man måste ta hänsyn till solstrålning och albedo också. Solens strålning har ökat markant sedan dinosauriernas tid – därför kan vi idag inte ha 1000-tals ppm co2 i atmosfären, det blir för varmt på planeten.”

  Ökningen sedan dess är alltså ca 0,65 % eller ca 9 W/m2, alltså ungefär som IPCC ”Business as usual” RCP 8.5.

  Albedot är troligen lika viktigt eller viktigare.

  Sedan bör det tilläggas att alla uppgifter om CO2-halten äldre än de äldsta antarktiska iskärnorna (800 000 år) är mycket skakiga. Det finns ett antal olika proxies, som ger kraftigt olika resultat.

  Klyvöppningsindex (för flera olika växttaxa), borisotoper, syreisotoper, pedogena karbonater, kolisotoper, fytan, Bor/Kalcium och Nahcolit är de jag kommer på (utöver direkta mätningar i iskärnor).

  Det mest använda datasetet är nog Royer 2014:

  https://droyer.wescreates.wesleyan.edu/Royer_2014_Treatise.pdf

  Men med litet letande går det att få fram nästan vilka värden som helst för valfritt intervall.

 37. tty

  #35

  ”En klassisk artikel av Zeke Hausfather visar att klimatmodeller har varit bra och informativa i mer än 50 år.”

  Du har inte möjligen funderat på varför Hausfather totalt ignorerar de enda någorlunda tillförlitliga globala temperaturdata vi har, nämligen satellitmätningarna?

 38. Kent

  #36:
  Ja, och när co2 var ännu högre lyste solen typ 4-5% mindre än idag, så att endast titta på co2- och temperaturkurvorna räcker inte för att avvisa växthuseffekten hos co2. Tvärtom är den stark.

  #37:
  Satelliterna mäter inte temperatur, den beräknas från proxydata, och temperaturen som representeras är inte i marknivå. Satellittemperatur är inte den mest pålitliga temperaturserien för planeten, men den visar samna trend som alla marknivåtemperaturer

 39. Ulf

  https://www.dn.se/ekonomi/energiexperten-om-tidoavtalet-de-forstar-inte-vad-de-skrivit/

  Bara i Sverige detta kan hända. Kåberger som sitter i styrelsen på Vattenfall och är i högsta grad ansvarig för sammanbrottet i södra Sveriges energiförsörjning klagar på att regeringen inte förstår.

  Varför låter regeringen styrelsen sitta kvar? De måste bort och några av dem som drivet nedläggningen av kärnkraftverken bör stämmas på stora skadestånd. Sällan har en styrelse gjort en så enorm skada.

 40. Anders

  #35 ”Kent”. Du skriver väldigt nedlåtande om Happer och Lindzen. Bland annat: ”I stället sågar de en fundamentalt viktig pusselbit i nämnda metod – peer review.” Då frågar jag Dig, i all välmening:

  1) Finns det inga redaktörer som utser reviewers som stoppar publicering av (till sin egen forskning) avvikande resultat?

  2) Föreslår aldrig reviewers och redaktörer ”major revision” som helt förändrar budskapet i ett inskickat manus?

  3) Kan Du garantera att det inte förekommer vänskapskorruption och utfrysning inom nuvarande bruk av ”peer-review”?

  4) Är forskningen verkligen fri om vissa forskare ska kunna stoppa andra att såväl erhålla medel som att publicera i ”högrankade” tidskrifter?

  5) Ser Du inga risker att politiska krafter utnyttjar systemet ”peer-review” inklusive ”välrenommerade” tidskrifter som ett sätt att sprida sitt budskap globalt?

  Ser fram emot Dina svar!

 41. Kent

  #39:
  Nedläggningen av två reaktorer på Ringhals vilar på en krass men riktig ekonomisk bedömning. Båda reaktorerna hade behövt omfattande investeringar bara för att köras till sin livslängd 2025. Sett i ljuset av det då rådande elpriset 2014-2015 fanns inte de ekonomiska förutsättningarna att göra det. Menar du att Vattenfalls styrelse 2014 skulle ha förutsett att Putin skulle invadera Ukraina 2022 och stänga av gasen till Tyskland?
  Kom också ihåg att efter avregleringen av elmarknaden har Vattenfall som främsta uppdrag att tjäna pengar som vilket annat bolag som helst. Det har de sannerligen lyckats med.

 42. Ulf

  Svar 41 Kent,

  Absolut inte. Den vilar helt och hållet på politiska bedömningar. Investeringarna var små och en lönsam drift var det inga problem att fortsätta med. Varför tror du regeringen var tvungen att byta ut styrelse och ledning i Vattenfall för att få till detta beslut?
  Riksdagen röstade 2019 för att häva besluten att lägga ner Ringhalsarna. Oppositionen röstade för att stoppa nedläggningarna. De kunde tydligen göra en korrekt riskbedömning, men inte Vattenfalls inkompetenta styrelse ditsatt av en inkompetent regering.

  Ja framförallt Tyskland borde efter USAs varningar insett risken att bli beroende av gas. Och naturligtvis borde Styrelsen och regeringen insett dessa risker långt tidigare. Varningarna duggade tätt mycket tätt. Du har helt missat Kent att man 2019 hade alla möjligheter att rätta till sina tokiga misstag, men det gjorde man inte.
  Den nya regeringen måste handla snabbt nu. Ny ledning och ny styrelse i Vattenfall. Nuvarande är totalt inkompetent och kommer bara motarbeta regeringen. Sverige har inte råd med sådana människor.
  Så här är det. Fattar man dåliga beslut 2014 och får chansen att rätta dem 2019 då gör man det. Gör man det inte då ska man också betala för sin inkompetens. Vattenfalls styrelse hade alla möjligheter att höja rösten 2019. Det gjorde man inte.

 43. Ulf

  Svar 35 Kent,

  Du är medveten om att de 95 procent av av alla klimatfanatiker tror att det varit bra med noll i Co2. Så deras påpekande saknar inte grund bland de religiösa. Här finns så oerhört mycket att rätta till kring klimatpolitiken och vansinnet att övertydlighet inte är problemet. Dessutom är väl naturlig CO2 minskande om jag inte missminner mig.

 44. Ulf

  Svar 41,

  Här en bra sammanfattning som visar på vem som hade ansvaret och de dimridåer som f d regeringen och Vattenfall försöker sprida.

  https://www.gp.se/debatt/ni-gjorde-kärnkraften-olönsam-skyll-inte-på-marknaden-1.79433675

  Och Vattenfall är ett statligt bolag. Kom ihåg att deras uppdrag är att göra som regeringen säger. Men att driva långsiktig ekonomisk god verksamhet är en självklarhet. Kortsiktig kapitalförstöring som man ägnat sig åt under denna styrelse är inte något vettigt mål. Även om lönsamheten på kort sikt är god

 45. Kent

  #40:
  Rapporten är så dåligt skriven att jag helt klart ifrågasätter om det är Happer och Lindzen som har skrivit det. Hur vet du att de verkligen är författare?

  Peer review är det verktyg vetenskapen har för att granska forskning, och visst är det behäftat med risker. Men frånvaron av peer review är värre.
  Seriösa tidskrifter drivs av sin vilja att hålla en hög vetenskaplig kvalitet på sina publicerade artiklar och utser därför granskare som har påvisat en vetenskaplig integritet genom sina egna publikationer. Varje granskare måste dessutom ange en tydlig motivering till sin rekommendation och en ansvarig utgivare märker enkelt om den inte är vetenskapligt grundad i sig. Hög vetenskaplig kvalitet över tid ger en god renommé och dålig kvalitet kommer alltid förr eller senare att avslöjas.

  Alla problemen du beskriver finns men är mer uttalade hos ickeseriösa publikationer som saknar en rigorös granskningsprocess.

  Ett av de mer kända exemplen är hur Soon och Baliunas fick en riktig skräpartiklel publicerad runt 2003 som försökte hävda att Manns hockeyklubba var felaktig. Den artikeln har både debunkats rejält men jag ser ofta dess falska narrativ leva kvar på olika klimatskeptikerforum
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soon_and_Baliunas_controversy

 46. TorbjörnR

  #35 Kent
  Intressant det här med samband co2, solinstrålning och albedo etc.

  Kan du visa någon längre tidsperiod där man kan se sambandet eller korrelationen?

 47. Anders

  #45 Tack för svar! Vi är inte överens, men jag hinner inte utveckla nu. Det är emellertid ytterst välkommet med någon från ”den breda vägen” som vågar skriva här! Tack för det!

 48. Kent

  #43:
  Alla klimatmedvetna förstår att det fossila tillskottet av CO2 till atmosfären måste upphöra. Först då kan CO2-nivån stabiliseras i atmosfären. Många klimatförnekare kraxar om att det vore katastrof om CO2 blir noll i atmosfären. Det är visserligen rätt men lika relevant som att varna för att det vore katastrof om jorden hamnade på Plutos omloppsbana. Ingen påstår att noll CO2 vore bra för livet på jorden, men däremot noll utsläpp av fossil CO2 vilket är en enorm skillnad. Hoppas du förstår den.

  I kolets kretslopp finns en mycket långsam process för att binda kol till berggrunden genom sediment i havet. Den är i nuläget ofarlig då vi med stor marginal överskrider den nivå som angivits vara långsiktigt hållbar, 350 ppm.

 49. Sören G

  Under istiderna när det kalla havsvattnet tog upp mer CO2 så låg halten CO2 farligt nära den nedre nivån innan de gröna växterna skulle dö,

 50. Kent

  #44:
  Det de inte skriver i debattartikeln är att effektskatten höjdes från 6 till 7 öre/kWh, en höjning med ynka ett öre! Om den höjningen fällde den ekonomiska kalkylen förstår alla vilket lågt elpris som gällde då. Det är inte effektskatten som är den stora kostnaden utan underhåll, investeringar och bränsle. R1 och R2 var nära slutet på sin livslängd och haveriet i Fukushima 2011 ledde till att nya regler infördes för säkerhet vilket föranledde en omfattande uppgradering av reaktorerna för att bara driva dem i 5 år till. Inte lönsamt helt enkelt.

 51. Kent

  #49:
  Helt klart är det så att havets temperatur spelar stor roll för hur mycket co2 som löses upp i vattnet. Det ger en förstärkande effekt när cykeln pendlar in och ut ur istid.

  #47:
  Tack, ser fram emot en fortsatt dialog i ämnet.

 52. TorbjörnR

  #50 Kent

  Det är synd att du inte skriver att effektskatten räknades på termisk effekt som är mycket högre än faktiskt levererad effekt.
  Det gjorde att dina 7 öre totalt blev ca 1/3 av driftkostnaderna för reaktorerna.
  Alltså skatt stod för 33% av kostnaderna och de hade ökat mer än dubbelt under 2000-talet.
  Dessutom tillkom ökade kostnader för avfallshantering en kostnad som tex vindkraft inte betalar.

  Investeringar var redan tagna åtminstone på R1 när det slutgiltiga besluten togs 2019!
  Det vet alla insatta.

  Vore bra om du är objektiv när du skriver.

 53. Ulf

  Svar Kent 48,

  Du har väldigt höga tankar om ”klimatmedvetna”. Oerhört många som tror på klimatkrisen, tror också att koldioxid är giftigt. Jag tror du får ta och lyssna runt lite.
  Jag har aldrig hört några icke klimatreligiösa prata om noll koldioxid i atmosfären annat än i utbildningssyfte vad gäller klimatreligiösa.

 54. Ulf

  Svar Kent 50,

  Du för inte diskussionen framåt och jag håller helt med Torbjörn.
  T o m Vattenfalls VD sa att Ringhalsarna var i utmärkt skick när de lades ner. Detta i samband med diskussionen om eventuell återstart.

  Den nya regeringen bör tillsätta en haverikommission. Utreda hur och varför denna nedläggning gjordes. I samband med detta även utreda eventuella möjligheter att kräva styrelsen på skadestånd. Vid omröstningen 2019 stod det helt klart att nedläggning var ett katastrofalt beslut. Jag anser inte att politiker och styrelse ska få smita ifrån sitt ansvar. Det har jag delget ansvariga också.

 55. Ulf

  Kent,

  En sådan kommission likt en covid kommission är inte särskilt kontroversiell heller om man inte har något att dölja utan fattat rätt beslut. Så istället för att det tjafsas om detta så är det bättre att utreda det. Det är trots allt beslut som kan komma att kosta Sverige hundratals miljarder i konkurser och massarbetslöshet om det vill sig illa. Konkurserna duggar redan tätt i södra Sverige. Så detta är en stor sak som aldrig får upprepas.

 56. TorbjörnR

  #50 Kent

  Vill bara tillägga det här med låga elpriser runt 2014 etc.

  Det var nog få producenter som kunde tjäna pengar på de priserna. De enda var nog subventionerade vindkraftverk med elcertifikat som jag tror toppade på 27 öre/kWh några år senare.
  Dessutom byggdes slumpkraft ofta på PPA där priserna var väsentligt högre för leverans utomlands. Så att vi slumpkraftsutbyggnaden fortsatte är nog inte så konstigt då det blev lönsamt. Att det gjorde skada för svenskarna på längre sikt är ju otvetydigt ( som IPCC SPM) brukar skriva.

  De slumpkraftverk som försökte sälja på svenska priser har ju mest gjort förluster bevisat av många kommuners dåliga affärer där de nu säljer av med förlust

 57. Kent

  #52:
  Jag säger inte att effektskatten var en bra konstruktion, men jag vänder mig mot narrativet att det var S/MP som straffade ut kärnkraften med höjningen av den. Redan innan höjningen stod den skatten för ungefär 1/3 av kostnaden så det ändrades inte i någon nämnvärd utsträckning. Dessutom togs skatten bort 2016 men det ändrade inte de ekonomiska förutsättningarna tillräckligt för att ändra beslutet om nedläggning, då var ju reaktorerna fortfarande i drift. Och det är förståeligt. Både R1/R2 hade omfattande arbeten framför sig för att kunna köras vidare efter 2020, och då bara i 5 år till.

  Många är efterkloka nu, men kom ihåg att det är Putin och kriget i Ukraina som är huvudorsaken till att vi har höga elpriser i Sverige under den avreglerade marknadsordningen som elproduktion verkar inom. Har Sverige verkligen ett ansvar att försörja Tyskland med el? Under hela sommaren/hösten med höga elpriser i Sverige har el motsvarande 3-5 kkv exporterats konstant. Vi har ett elöverskott i Sverige men också en osunt slösaktig hållning till elkonsumtion. Hösten har varit ett uppvaknande för svenskar och elförbrukningen minskade rejält jämfört med förra hösten. Det finns utrymme att spara el och på så sätt hålla ner priserna.

 58. Lars Kamél

  Vi ser att det har dykt upp en ny fakta- och vetenskapsförnekande klimathotsreligiös person som försöker att ”omvända” oss ”icke-troende”, utan att fatta att de flesta av som skriver här har mycket bättre kunskaper än honom.
  Det kan vara värt att påminna om att framstående forskare som Newton, Darwin och Einstein publicerade utan någon peer review. Samtidens kunniga kunde avgöra att deras respektive teorier var inte bara rimliga utan också stämde med verkligheten. Teorierna misslyckades inte i tester.
  Teorin att växthusgasutsläpp (förändringar i halterna av växthusgaser) orsakar stora klimatförändringar misslyckas däremot ständigt i tester. Den stämmer inte med vad som är känt om forntida klimatförändringar. Den misslyckas när den stoppas in i klimatmodeller som jämförs med verkligheten. Den är helt enkelt fel och ger inga skäl till att minska användandet av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen.
  (A)MSU-satelliterna använder i princip samma metod för att bestämma temperaturer som astronomer länge har använt för att bestämma temperaturer i avlägsna stjärnors atmosfärer. Så den som ifrågasätter att satelliterna klarar av att mäta temperaturer i jordatmosfärer borde rimligen också ifrågasätta att vi vet någonting om avlägsna stjärnors temperaturer.

 59. Kent

  #53 Ulf:
  Du skapar halmgubbar här. Det är bara klimatförnekare som yrar om noll CO2 i atmosfären och hur skadligt det skulle vara. Ingen annan pratar om det.
  Men jag anar ett gigantiskt missförstånd bland klimatskeptiker här. De förväxlar fossila utsläpp med nivåer i atmosfären, som om att fossila utsläpp är nödvändiga för att hålla en viss nivå av CO2 i atmosfären. Inget kunde vara mer fel.

 60. Kent

  #54, 56 Ulf:
  R2 hade skador på inneslutningen som krävde kostsam reparation för att köras vidare efter 2020, det är inte direkt ”utmärkt skick” eller?
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/sa-granskade-myndigheten-ringhals-ansokan-att-aterstarta-r2-efter-bottenplatsreparationer/

  Ringhals 1 drevs med förlust åren 2013-17, viss tid med så mycket som 20 öre/kWh.
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ringhals_kärnkraftverk

  Visst har utbyggnaden av vindkraft stor betydelse för elpriset under den aktuella perioden och tillsammans med de marknadsmekanismer som följer för elproduktion var det olönsamt att driva vissa verk vidare helt enkelt.

 61. Kent

  #58:
  Du kan väl lyssna på Lennart Bengtsson angående det du skriver nu?
  Kan du ange en referens till ditt påstående om klimatmodeller? Det påståendet falsifieras av den länk till Hausfathers artikel jag gav ovan. Vem är det som är faktaförnekande och religiös här egentligen?

 62. TorbjörnR

  # 57 Kent

  Har tyvärr inte tid att argumentera mer om vårt elsystem. Kan bara konstatera att du har mest fel och möjligen lite rätt.
  Du kan kolla och höra på Lise Nordins och Åsa Romsons uttalanden så går det inte att förneka fakta längre.
  En regering som så tydligt ska ha bort kärnkraft ger nedläggning. Du ser det i Frankrike där de slutat underhålla kärnkraften för den ska ju bort i alla fall… Det har varit meddelandet fråm regeringen…
  Du ser i Sverige idag att helt plötsligt så finns flera investerare framme som vill bygga nytt, allt tack vare Tidöavtalet. Politisk retorik har effekt…

  Du är skyldig mig ett svar på #46. Skulle uppskatta det för jag saknar den kunskapen.

 63. Ann Löfving-Henriksson

  # 58 Lars, denna nya skribent avslöjar sig mer och mer och det är bara att tacka och ta emot.

 64. Kent

  #62: Torbjörn
  Låt mig först klargöra att jag inte är kärnkraftsmotståndare men jag vill se de beslut som togs i sitt rätta perspektiv.

  Måste skilja på vad partier vill genomföra och vad de faktiskt genomför. Det är ingen hemlighet att de flesta partier mer eller mindre är eller har varit emot kärnkraft. Men titta på fakta på bordet, vad har egentligen ändrats för kärnkraftsbolagen under den tiden (8 år sedan)? Vi har marknadens elpris, skatter, kostnader för drift och reparationer. Sammantaget ger det en ekvation för det är olönsamt att driva två reaktorer vidare bortom 2020 vid Ringhals. Politikens bidrag där och då var höjningen av effektskatten med 1 öre/kWh. R1 gick redan med förlust -20 öre/kWh 2014 och ledningen såg ingen bättring (=höjning av elpriset) inom överskådlig tid. R2 hade skador på inneslutningen som tarvade en omfattande reparation.
  Att beskylla politiken för stängningen av R1/R2 är att sila mygg och svälja elefanter. MP må ha jublat över beslutet men deras inverkan var mycket liten i sammanhanget och jag ifrågasätter om Vattenfall hade kunnat ta ett annat beslut om reaktorerna ”bara” gick med 19 öre/kWh i förlust?

  Anser du att det var regeringen som stängde Saab i Trollhättan 2011?

 65. Kent #59,

  Dur får sluta att kalla dina meningsmotståndare för ”klimatförnekare”. Det finns ingen som förnekar klimatet, och att associera seriösa klimathotsskeptiker med nazistiska förintelseförnekare är inte bara oförskämt utan hatspråk.

 66. tty

  #38

  ”Satelliterna mäter inte temperatur, den beräknas från proxydata”

  Kn du nämna någon metod som mäter temperaturen direkt och inte via ”proxydata”?

 67. Kent

  #65:
  Noterat, även om jag inte har riktat ett sådant epitet direkt mot någon diskussionsdeltagare här i forumet. Är det ok att använda epitet som ”fakta- och vetenskapsförnekande klimathotsreligiös ” eller ”klimatreligiös”? De begreppen torde vara på minst samma nivå som ”klimatförnekare”

 68. tty

  #57

  ”jag säger inte att effektskatten var en bra konstruktion, men jag vänder mig mot narrativet att det var S/MP som straffade ut kärnkraften med höjningen av den.”

  Så MP:s klimatpolitiska talesman pratar i nattmössan:

  https://twitter.com/LorentzTovatt/status/1478049881487032328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1478049881487032328%7Ctwgr%5E07f1c5d117b502b2830144e2c8d1db7dd62c809d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnyheteridag.se%2Ftovatt-mp-jag-tar-hemskt-garna-cred-for-nedlagd-karnkraft%2F

  ”kom ihåg att det är Putin och kriget i Ukraina som är huvudorsaken till att vi har höga elpriser i Sverige under den avreglerade marknadsordningen som elproduktion verkar inom”

  Mina månadspriser, rörligt pris, Eon, EO 3

  September 21: 126 öre
  Oktober 21: 94 öre
  November 21: 126öre
  December 21: 246 öre
  Januari 22: 147 öre
  Februari 22: 110 öre
  Mars 22: 179 öre
  April 22: 120 öre.

  Kriget i Ukraina började som bekant den 24 februari. Vid det här laget har nog alla här fullständigt klart för sig att det är den totalt huvudlösa klimat- och energipolitiken i Sverige och Tyskland som gjort oss vindberoende som är orsaken.

  Jag måste hålla med Ingemar. Du är litet för kort i rocken för KU. Här räcker inte riktigt upprapning av standardfloskler.

 69. TorbjörnR

  #64 Kent

  Tyvärr missleder du lite grann kring Ringhals resultat. De gjorde ett nollresultat ca under 2015. Under 2014 gjorde de några 100 kkr i vinst.

  Redovisat resultat 2015 var drygt – 10 Mkr där man pga nedläggningsbeslutet gjorde en nedskrivning på 10 Mkr.

  Så trots lågt elpris, runt 15-25 öre var det svarta siffror. Trots ökad effektskatt 1 öre och ökad KFA ( avfallsavgift) 1,8 öre så skulle man kunna driva vidare om politiken stöttade med annan retorik.
  Dessutom var en reaktor avstängd för reparation hela året så sämre intäkter. Se årsredovisning.

  https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/ringhals/nyheter/arsredovisning-v2-webb.pdf

  Se fakta som den är och missled inte. Detta är fakta medans mycket kring klimatet är teorier.

  Igen, kan du ge ett bra svar på #46 så är det högintressant!

 70. Ulf

  Kent 59,
  Nej halmgubbarna skapar du. Det du pratar om har ingen här överhuvudtaget ens hört talas om. Det jag skriver om är väldigt vanligt. Naturligtvis inte bland forskare mm. Men bland vanligt folk och inte minst ungdomar med klimatångest.

 71. Fredrik S

  Håller med tty, det här kommer inte leda någonstans alls.

 72. Ulf

  Kent 57,

  Nej kriget i Ukraina är absolut inte orsaken. Priserna var höga innan dess. Sverige exporterade lika friskt ifrån elområde 4 när det var billigt i flera år. Men det är klart om man lägger ner nästan dubbelt så mycket som man exporterar ifrån elområde 4 då händer detta. Alla experter är helt överens om detta. Kolla exempelvis Ekengren. Vi hade enkelt kunnat klara exporten som vi gjort i många år om vi sluppit nedläggningarna, det är fakta. För det måste ansvar utkrävas.
  Vad gäller Ukraina så handlar det inte alls om efterklokhet. Googla på de bråk som utbröt mellan USA och Tyskland om ryskt gasberoende och Nordstream. Att Putin skulle använda gasen i utpressningssyfte var närmast en självklarhet utom för en del tyska och svenska politiker. Så det kan du glömma. Detta är inte som klimatpolitik. Detta har hänt och det går att räkna på och kontrollera historiska fakta.

 73. Ulf

  Svar 60 Kent,

  Hittar inga stöd för dina påståenden i länkarna.

  Vad gäller klimatförnekare är det ett ord som är helt felkonstruerat. De som inte tror på klimatkris tror tvärtom att vi har ett mycket aktivt klimat, som människan kan påverka marginellt.
  Klimatpolitik blir religion när alla väderhändelser påstås bero på CO2, när orimliga påståenden om konsekvenser, som inte rimmar alls med vad vi kan se levereras dagligen. När någon försynt påpekar det omöjliga i dessa påståenden då blir denne brännmärkt. Denne påstås ha sagt allt möjligt, givetvis lögn, men det sprids ändå glatt av media. Det är religion.
  Men du ska nog hålla dig till klimatpolitik. Ingen har en aning om hur det ser ut om 20 år så du kan säga vad somhelst.
  Vad gäller de katastrofala besluten om att krossa södra Sveriges energiförsörjning så är de lätta att kolla. Det är historiska fakta och går inte att manipulera.

 74. Adepten

  #45 Kent

  Det här är inte en vetenskaplig rapport det var deras kommentarer och synpunkter till US Securities and Exchange Commission på The Enhancement and Standardization of Climate-Relaterad Disclosures for Investors.

  Du tar upp en del ”felaktigheter” som du ifrågasätter som t.ex. Klimatmodeller är dåliga och därför är klimatvetenskapen fel. IPCC för cherry picking när de påstår att co2 inte har varit högre i atmosfären på kanske 20 miljoner år. Påståendet att konsensus inte bestämmer vetenskaplig sanning, utan bara den vetenskapliga metoden gör det. Varning för konsekvenserna om atmosfären helt skulle sakna CO2. En märkligt låg språklig nivå på rapporten.

  Jag vet inte vad jag ska tro om dina klimatsystem kunskaper, men ditt inlägg tyder på att en ungdomligt ifrågasättande attityd.

  Min fråga till dig blir då om det finns någon substans i deras slutsats;
  1) Om att det inte finns risk för någon klimatnödsituation och ingen klimatrelaterad risk orsakad av fossila bränslen.
  2) Att eliminera fossila bränslen för att minska CO2 -utsläppen kommer att vara katastrofalt för USA och resten av Världen, särskilt för låginkomsttagare.
  3) Utan fossila bränslen kommer det dessutom inte att finnas någon tillförlitlig, lågkostnadsenergi i Världen vilket kommer att ge upphov till energifattigdom och svält.

 75. tty

  Apropå Kents (och andras) insisterande på att det är CO2 som är ”kontrollknappen” för klimatet kan det vara värt att notera att paleoklimatdata säger exakt motsatsen. Temperaturen förändras först och koldioxiden följer efter. Så är det så långt tillbaka som vi har någorlunda högupplösta data (800 000 år). Temperaturen svänger vilket till stor del, men långtifrån helt, förklaras av Milankovichkurvorna. Koldioxiden svänger med, med varierande fördröjning. Ca 800 år i istidens slutskede, men betydligt mer, upp till 5000 år i dess början.

  På norra halvklotet och de lägre breddgraderna av södra halvklotet har vi under istiden dessutom de mycket abrupta klimatomslag som är kända som Dansgaard-Oeschger events, och som inte avspeglas särskilt tydligt i pCO2-kurvorna, som snarare svänger i takt med Heinrich events, alltså stora utbrott av isberg i Nordatlanten:

  https://i0.wp.com/judithcurry.com/wp-content/uploads/2017/02/figure-20.png?ssl=1

  Bilden är likartad längre tillbaka så snart vi har tillräckligt bra upplösta data. Som t ex PETM, det korta mycket varma intervallet för 55 miljoner år sedan. I de bäst upplösta profilerna börjar alltid klimatförändringen innan kolisotoperna påverkas, alltså först klimatomslag, sedan koldioxid.

  Samma sak med Milankovichkurvorna. De styr klimatet så långt tillbaka att de blivit ett standardverktyg för kronologin. Man räknar helt enkelt cykler för att se längden på olika intervall.

 76. Ann Löfving-Henriksson

  # 40 Anders såvitt jag kan se kan Dina frågor vara inspirerade av den stora Climate-Gate-skandalen. Om den finns rejält mycket skrivet, men media har i vanlig ordning mörklagt denna praktskandal.

 77. Ulf

  Och Kent, vad gäller el så är inte Sverige ett land. Det är 4 länder. Att titta på vad Sverige exporterar är således totalt meningslöst. Problemen har bara uppstått i två av ”länderna, 3,4”. Det är alltså exporten därifrån man ska titta på.
  Att det flödar ut närapå gratisel till utlandet ifrån elområde 1 och 2 är på sin höjd irriterande, men det skapar inga problem för svenskarna. Priserna påverkas sällan i 1 och 2 av exporten, eftersom man normalt har tillräckligt med el att exportera.

  Så den export vi haft till utlandet under många år ifrån 3 och 4 hade vi enkelt kunnat hantera om vi inte lagt ner vår produktion. Vi har i princip alltid kunnat fylla ledningarna till övriga länder när det inte blåser utan problem med priser. Men nu saknas kapaciteten.

  Allt detta förändras naturligtvis om Sverige bygger ännu större kablar till utlandet. Vad jag förstår är det lagt på is tills Tyskland kan visa att de får ordning på sin elproduktion. Även de tycks tro att vindkraft fungerar utan vind.

 78. tty

  Här har vi Soon & Baliunas 2003, som Kent flera gånger debunkförklarat:

  https://www.int-res.com/articles/cr2003/23/c023p089.pdf

  Skulle du vilja konkretisera vad som är fel i den, Kent?

 79. Fredrik S

  Europa kokar skriver SVD i en ingress idag. Tyvärr låst.

  Det är en studie inför klimatmötet i Egypten.

  Klimatkatastrofer, allergier och fästingburna sjukdomar väntar runt hörnet.

  Beviset är verkar ha gått från årsmedeltemperaturer, månadsmedeltemperaturer istället är det ” daily high records” som verkar gälla.

  Nästa år är det kanske högsta temperatur en viss timme på dygnet som gäller?

  Någon som läst som vet mer?

 80. Lars Kamél

  Jag har läst Lennart Bengtssons bok Vad Händer med klimatet. Och håller med i stort sett om allt, utom att klimatmodellerna skulle vara tillförlitliga. Andra än Hausfather har jämfört modellresultat och verklighet. Generellt så tycker de som gör klimatmodellerna att de fungerar bra, medan oberoende forskare kommer fram till att likheten mellan modellresultat och verklighet är svag.
  Tron på klimathot, klimatkris och klimatnödläge är en religiös tro, utan något stöd i fakta och vetenskap. För att hålla fast vid den tron, gäller det att förneka fakta och seriös vetenskap. Alltså är fakta- och vetenskapsförnekande klimathotsreligiösa en korrekt och acceptabel term. Ingen är tvingad att vara klimathotsreligiös. Det är ett val att förneka fakta och vetenskap.
  Däremot förnekar ingen att klimat existerar, så anklagelsen om förnekande av klimat är bara en oförskämd lögn.

 81. tty

  #79

  Nu dräller det ju inte direkt av nya fästingburna sjukdomar. Borrellia, TBE och Helvetica har vi ju redan. I stort sett det enda jag kan komma på som skulle kunna tillkomma vid ett varmare klimat är väl CCHF.

  Vill man bekämpa fästingburna sjukdomar så gäller det snarare att minska hjort-, rådjurs- och vildsvinsstammarna.

 82. tty #81,

  Jovisst sprider sig fästingen genom en ökande mängd rådjur och hjortdjur. Visst är rådjur söta men de har tusentals fästingar i pälsen.

  Men det där att ökad värme orsakar spridning av malaria är ju helt fel och klart motbevisat. Råttor och löss trivdes långt norrut redan på medeltiden och den Lilla Istiden.

  Uppenbarligen är det många sjukdomar som vi slipper genom att det saknas värddjur, och där finns det en uppenbar skillnad mot tropikerna. Annars var det en etablerad skolbokskunskap på 60- 0ch 70-talen (när temperaturen sjönk) att både flora och fauna sakta spred sig norrut efter den senaste riktiga istiden (glacial).

 83. Lasse

  Erik Kjellström SMHI) talar om för oss att temperaturen ökat i Europa eftersom luften blivit renare! (P1 nyss)

  Har de slutat blunda för molnens roll?

 84. Kent

  #78:
  Läs länken jag postade ovan. Jag konstaterar att många av de refererade författarna i artikeln tar avstånd från hur Soon och Baliunas tolkar det refererade materialet (=S&B använder referenserna fel) och att ansvarig utgivare ångrar att den gavs ut utan granskning.

 85. Sören G

  #83
  Hörde honom också. Han påstod att det blir mer extrema väder i ett varmare klimat. I ett kallare klimat är det större temperaturskillnader vilket ökar stormar.
  Han skyllde förra sommarens stora översvämningar i Tyskland på att CO2 har ökat. Men vid översvämningarna förra sommaren var det stora temperaturkontraster. Sommarens rekordvärme i södra Europa kan förstås bero på ökad solinstrålning. Men det handlar nog mest om jetströmmar och inlåsning av högtryck respektive lågtryck. Värmetransport från Sahara.
  Hela dagen har man f.ö. tjatat i nyhetssändningarma om att det kommer att bli svårare att odla kaffebönor eftersom det kommer att bli varmare.

 86. Daniel Wiklund

  Nu larmas det mer än vanligt. Högst temperaturökning i Europa. Det är ju snart klimatkonferens. Samtidigt skriver man ”flera länder har varit mycket framgångsrika när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.” Vilka länder undrar man? Är det länder i Europa. I så fall borde väl inte temperaturen öka. Vi i Luleå och Norrbotten ska ju vara världsledande i den gröna omställningen. Just nu har vi ett mycket trist väder. Mörkare kan det nästan inte bli. Om det beror på för mycket eller för lite koldioxid vet nog bara Rockström och hans kompisar. Dom ska nog vara med och mingla i Egypten. Lika säkert som amen i klimat kyrkan så blir det en ny klimatkonferens nästa år, osv osv osv i all evig tid.

 87. Ulf

  Wikipedia var faktiskt väldigt bra en gång i tiden. Tyvärr har det kapats och det går inte längre att lita på alls. Så tråkigt nog går det inte att använda som källa längre .

 88. tty

  #84

  Du har alltså inte läst artikeln.

 89. TorbjörnR

  En av snubbarna som S o MP satte in i Vattenfalls styrelse. Allas våran Kåberger.

  https://uvell.se/2022/11/02/dn-expert-ar-miljoaktivist/

 90. Ulf

  Svar 89,

  Jo jag tog upp det i inlägg 39. Han är en av dem som borde åtalas och krävas på skadestånd för att lagt ner södra Sveriges energiförsörjning. Istället pratar han strunt i DN. Troligen för att han redan vet att han är på väg ut på gatan.

 91. Anders

  #76 Ann LH. Kunde nog varit så, men mina frågor (#40) till den/de klimathotstroende men kärnkraftsvänliga nya välartikulerade debattören/rna ”Kent” grundas i egna erfarenheter från naturvetenskaplig forskning vid ett av Sveriges största lärosäten. Alltså tror jag fler forskare än undertecknad hyser oro kring nuvarande forskningsmiljö. Inte minst då allt ”springande i flock” i hopp om att få vara med i något ”modeprojekt” (läs klimathotsrelaterat) och göra personlig raketkarriär. Men, som Lars Kamel #58 så klokt lyfte, var de stora upptäckterna definitivt inte peer-reviewade. Jag vågar sticka ut hakan och påstå att några av dem nog hade stoppats av Nature och Science…

 92. Fredrik S

  Anders #91

  Jag minns när Anders Stigebrandt, senior professor i oceanografi vid GU kallade Nature och Science för vetenskapens kvällspress.

  Uppmärksamhet ger anslag.

 93. mattias

  #83
  Det är nog korrekt att Europa har haft kraftigare uppvärmning än andra kontinenter de senaste 30 åren. Frågan är hur man kopplar det till CO2? Vi har tidigare diskuterat att korrelationen globalstrålning/ utsläpp av svaveldioxid (renare luft) inte riktigt stämmer tidsmässigt och att därför renare luft kanske inte är den kausala orsaken. Alternativ hypotes: förutom globalstrålning så kan man lägga till värmeöeffekter från en av de mest tätbefolkade regionerna i världen.

 94. Beträffande nedläggningen av Ringhals 1 och 2: Nog måste det ha varit mycket lönsamt för alla elproducenter i elområdena 3 och 4. En fördubbling av elpriset! Mycket flaskhalsintäkter till SvK också!

  Sedan hjälpte regeringen till lite extra genom höjda skatter på kraftvärme 2019. Det tog bort ännu mer planerbar kraft än nedläggningen av Ringhals 1 och 2 såvitt jag förstått.

  Nyligen såg jag att sänkta skatter på kraftvärme som utlovats av våra nya makthavare beräknas kosta 1 miljard årligen i statsbudgeten. Elkonsumenternas kostnadsminskning bör bli många gånger större – åtminstone nästa vinter, det tar väl lite tid för kraftvärmeverken att köra igång avställd elproduktion.

  Alltså: Stängningen av kärnkraft var nog affärsmässigt rätt eftersom den rimligen ökade vinsten för Vattenfall. Styrelsens uppdrag var väl att maximera ägaren statens aktieutdelning. Övriga elbolag har också gjort större vinster och det ger väl skatteintäkter för staten. Staten har också fått extra mycket moms. Nog har Vattenfall maximerat ägarens intäkter….

  I ett vidare perspektiv är det ju vi skattebetalare som genom staten äger Vattenfall. Agerandet har varit mycket skadligt för oss. Att Vattenfall borde ha styrts annorlunda sett från skattebelalarnas/elkonsumenternas intresse är alldeles uppenbart.

  Riksdagen röstade 2019 för att häva besluten att lägga ner Ringhalsarna. Oppositionen röstade för att stoppa nedläggningarna. Kanske är det därför vi fått en ny regering?

 95. foliehatt

  Anders, #91,
  Av egen erfarenhet vill jag lägga till till din lista att i mogna fält så är det troligen så att dina reviewers har investerat, genom publikationer, inom rådande paradigm. Det är då mycket troligt att dessa avstyrker publicering av ditt manus, allterativt föreslår större revideringar för att tvinga in arbetet inom nuvarande paradigm.
  Peer review är långt ifrån ett perfekt system, men man får också förstå redaktörernas orimliga arbetsbörda om de själva skulle värdera alla inskickade manus själva. Dessutom har de inte den kunskap och insikt som krävs, annat än möjligen inom ett smalt område.
  Systemet är onödigt konservativt – på vetenskapligt sett fel grunder. Publikationen av riktigt viktiga, korrekta manuskript förhindras, eller åtminstone försenas på ett för vetenskapen skadligt sätt.

 96. Kent

  #58 Lars, #91 Anders.

  Självklart genomgick Einsteins största verk review innan publicering, det var ju på 1900-talet. Vet inte varför ni skulle påstå något annat, vad har ni för källa?

  Newtons bok markerar starten för moderna vetenskapens utveckling och granskades först efter publikation då det på den tiden inte var en anammad process, såklart.
  Darwin publicerade ett papper innan den berömda boken, och det papperet granskades för sina idéer.

  Så tvärtom kan man snarare hävda att de största vetenskapliga upptäckterna har publicerats efter vetenskaplig granskning, inte utan den.

  Vetenskaplig granskning inkluderar att författaren ska förhålla sig till den rådande vetenskapliga bilden inom sitt fält. Det är självklart välkommet att ifrågasätta dogmer men det ska ske på ett underbyggt sätt. Uppenbara logiska tillkortakommanden är givetvis problematiska för författaren och ska redas ut. Referenser till andra verk ska ske på ett sätt så att andemeningen och budskapet i referensen inte förvanskas. Den sista är ett stort problem för Soon och Baliunas i den tidigare nämnda artikeln.

 97. Daniel Wiklund

  # 96 Kent. PCR- uppfinnaren Kary Mullis har i sin bok ” Kemist utan skyddsdräkt” ett kapitel ” Vad har hänt med den vetenskapliga metoden”. Mycket intressant. Hans uppfinning kräver vetenskap på hög nivå.

 98. foliehatt

  Kent, #96
  Peer review är främst ett billigt och rimligt enkelt sätt för tidskrifterna att granska rimligheten i de manus som de får skickade till sig. Det är inte ett system för vetenskaplig kvalitet, korrekthet, eller någon annan kvalitetsmarkör.
  Många är de pek som jag har läst i tidskrifter av god renomé som senare visat sig vara fel i allt centralt.

  Kvalitetsgranskningen står det vetenskapliga kollektivet för – sektorsvis. Går experimenten inte att upprepa, eller slutsatserna motsägs av andra data så faller värdet av det publicerade. Vilka publikationer som har presenterat viktiga rön sorteras på så sätt fram över tid. Lite Survival of the fittest över processen, faktiskt.

 99. Fredrik S

  Här kan man läsa om Einstein och peer-review processen.

  Om det nu leder någonstans.

  https://theconversation.com/hate-the-peer-review-process-einstein-did-too-27405

 100. Kent

  #98:
  Så är det. Peer review är ingen garanti för hög kvalitet men det är en del av upplägget. Publicerade verk kan bli debunkade av nya publikationer då förståelsen byggs på efter hand. Så det gäller att hänga med i forskningsfältet och inte referera till gamla, visserligen publicerade, men i efterhand debunkade artiklar

 101. Lars Kamel

  Om Europa har värmts upp mer och/eller snabbare än andra kontinenter, så kan den extra uppvärmningen naturligtvis inte bero på växthusgaser. Förutom vattenångan, fördelar dessa sig ganska jämt över atmosfären. Deras effekt är ungefär likadan överallt, och de kan inte ge extra uppvärmning över en viss kontinent.
  En fullt möjlig förklaring är i stället att åtgärder för att minska luftföroreningar i Europa har lett till att mer solljus når ytan och därmed har gett mer uppvärmning. Åtgärder som i och för sig också borde ha vidtagits i andra länder och världsdelar, men kanske inte i samma omfattning.

 102. Lars Kamel

  De klimathotsreligiösa är då experter på att hänvisa till gamla och debunkade studier. De studier som tycks stödja klimathotsreligionen är ofta debunkade inom något år. I några få fall kan det ta flera år.
  För att inte tala om att de klimathotsreligiösa hänvisar till gamla data och trender som inte gäller längre. De har till exempel inte upptäckt, eller åtminstone erkänt, att den globala medeltemperaturen slutade att öka för 8 år sedan och att sommaristäcket i Arktis slutade att minska för 15 år sedan.

 103. Daniel Wiklund

  # 100 Kent. Kary Mullis tycker att IPCC är ”Internationella byråkratdjävlar”. I sin bok har Mullis ett kapitel med rubriken ”hybris” där han sågar IPCC jäms med fotknölarna. Det gjorde han för snart 25 år sedan. Patentet på PCR köptes av Hoffman LaRoche för 300 miljoner dollar för 30 år sedan. Då det dyraste patent någonsin. Själv fick Mullis 10000 dollar.

 104. Ulf

  Svar 94 Leif,

  Nedläggningen av kraftvärmeverk är också ett elände förra regeringen ställde till. Här kanske det är lättare att återstarta dessa? Konstigt att det inte diskuteras?

  Affärsmässiga grunder betyder om det går att köra vidare med vinst eller inte. Några spekulationer om högre elpriser finns inte i Vattenfalls uppdrag. Att driva upp priserna för att öka vinsten vore rent tjänstefel.
  Denna artikel visar att nedläggningarna borde granskas ordentligt.
  https://www.di.se/nyheter/dokument-visar-mycket-lagt-investeringsbehov-latt-att-driva-vidare-ringhals/
  Därför bör en haverikommission tillsättas.
  Den kan gott inkludera kraftvärmen också.

 105. Ann Löfving-Henriksson

  # 96 ”Kent”, du skriver att Darwin publicerade ett papper innan den berömda boken och det pappret granskades för sina idéer.
  Det var en överraskande beskrivning av processen kring Darwin och ”hans berömda bok”. Du får gärna förklara vad du menar och hur detta har med peer-review att göra.

 106. Kent

  #101:
  Fast i och för sig kan koncentrationen av CO2 skilja 10 ppm på olika platser på jorden, här en bild från 2014. 10 ppm är rätt mycket..

  https://earthsky.org/upl/2019/06/global-co2_air_With-scale-bar.jpg

  Men, man behöver också beakta havs- och luftströmmar som omfördelar värme över jordytan.

 107. Fredrik S #99,

  En bra artikel. Det vetenskapliga sättet att publicera sig har ändrats åtskilliga gånger och en fastlåsning vid just dagens peer-reviewsystem leder ofta (numera) till dåliga resultat. Utvecklingen på området måste få utvecklas fritt utan fyrkantiga bibliometriska policybeslut.

  Traditionella muntliga seminarier är svåra att slå som kvalitetshöjande medel. Kanske är öppna och offentliga reviewer online det som mest liknar seminarier. Viktigt dock att tonen mellan deltagarna är god. Men alla gillar inte denna form ändå.

  Ett problem för framförallt humanister är att det där ofta är monografin som är rätt form för en publicering. Hur många artiklar motsvarar en bok på 300 sidor? Hur tungt skall den väga på meritlistan?

 108. Kent

  #102:
  Med samma cherrypickande metod kan jag hävda att globala temperaturen har ökat kraftigt senaste 7 åren och att du med flera inte erkänner det..
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

  Nej, för temperaturen gäller att se trenden över flera år. För tillfället lite långsammare ökning, men vi ser i historiken att temperaturökningen svajar lite men är stadigt uppåt.

 109. PS. På 1600-hundratalet innan starten av Philosophical Transactions 1665 så hände det att forskaren/uppfinnaren inte ville publicera eftersom man var rädd att någon annan skulle stjäla ens idéer och ta åt sig äran. Istället stoppade man det i ett kuvert med sigill som sedan lämnades till en advokat som daterade den och låste in uppsatsen i sitt kassaskåp. På så sätt kunde alltid författaren alltid häva sin upphovsrätt om något liknande presenterades senare av en annan. Detta var inget vidare smart system om man ville ha en dynamisk utveckling av vetenskap och teknik.

  Med Philosphical Transaction infördes regeln att den som först publicerade i tidskriften också räknades som upphovsman.

 110. Anders

  #108 Kent. Du får allt vara vänlig att förklara hur den länkade grafen skulle styrka en ”kraftig” global temperaturökning mellan 2015-2022.

 111. Lars Kamél

  Även enligt temperaturdata från GISS, har inte den globala medeltemperaturen ökat på 8 år:
  https://climexp.knmi.nl/data/igiss_temp_250_0-360E_-90-90N_n_2014:2022.png
  När det gäller Darwin, så stämmer det för hans teori om arters utveckling att det lästes upp ett brev för Royal Society flera år innan han publicerade sin bok. Ett brev där det beskrevs vad han och Wallace hade kommit fram till.
  Darwin gjorde så mycket mer. Han publicerade en då populär bok om allt bra som maskar gör med jorden. Han publicerade en bok om korallrev och korallöar. En bok som egentligen är väldigt aktuell nu, då han lanserade en teori som visar att korallöar inte alls kommer att slukas av stigande hav, utan tvärtom växer när havsytan stiger.
  Jag är osäker på exakt hur hans bokskrivande gick till. Kanske lät han vänner och kollegor läsa manuskripten före publicering, och komma med kommentarer. Det var då i alla fall ingenting som liknar dagens peer review. Eller det kanske det gör, förresten, eftersom klimathotsreligiösa klimatforskare ofta verkar få vänner som granskare av sina manuskript.

 112. foliehatt

  Lars, #111
  Touché

 113. Ivar Andersson

  # 94 Leif
  Många fjärrvärmeverk kan också generera el. Med skatten var det ofta olönsamt men med dagens elpriser är det oftast lönsamt. Planerbar elproduktion är vad vi behöver i stället för väderberoende.

 114. Ann Löfving-Henriksson

  # 111 Lars, ja Darwin höll på att på upploppet förlora striden om att vara först med tanken på arternas naturliga utveckling till Wallace. Tack.
  Brevet här kan väl liknas vid vad Ingemar beskrev i # 109 när man kunde skicka ett brev med sin uppsats till en advokat som gav den sitt sigill och sedan lade den i ett kassaskåp för eventuellt kommande strider. Wallace och Darwin blev officiellt först.

 115. tty

  #96

  ”Självklart genomgick Einsteins största verk review innan publicering, det var ju på 1900-talet. Vet inte varför ni skulle påstå något annat, vad har ni för källa?”

  Detta är vetenskapshistorisk allmänbildning. Peer review är en sentida företeelse. I Nature började den t ex tillämpas 1967. Einsteins ”största verk” publicerades i Annalen der Physik och granskades och godkändes för publicering enbart av redaktören, Max Planck, som var mycket liberal när det gällde publicering av ”udda” artiklar.

  Jag kan tillägga att jag både har publicerat ett antal artiklar i peer-reviewade tidskrifter och själv varit reviewer, och jag är inte direkt imponerad av processen.

  Jag har ett par gånger också skrivit ”invited chapters” i böcker av review-karaktär. Sådana (och monografier i bokform) peer-reviewas i allmänhet inte, men citeras ändå på samma sätt som peer-reviewade artiklar.

  Detta innebär bl a att WG 2 och WG 3 delarna av IPCC till stor del är baserade på icke peer-reviewat material.

 116. tty

  #101, 106

  Tittar man på CO2-halten lokalt varierar den mycket mera än 10 ppm. Det är detta som är problemet med äldre kemiska mätningar och mätningar baserade på klyvöppningsindex. De mäter CO2-halten på en specifik plats och tidpunkt.

  ”Men, man behöver också beakta havs- och luftströmmar som omfördelar värme över jordytan.”

  Gratulerar! Du har just upptäckt klimatet.

 117. tty

  Darwin arbetade i flera årtionden med ”Origin of Species”. Det är en oerhört väl genomtänkt och genomarbetad bok.

  När man läser den överraskas man hela tiden av hur Darwin förutsåg alla invändningar som skulle riktas mot utvecklingsläran och gendrev dem. Och hur han, ofta i förbigående, nämner teman och idéer som skulle komma att bli viktiga och centrala inom biologin många årtionden senare.

  Det är en tjock och ingalunda lättläst bok, men det är kanske också den enda vetenskapshistoriska ”klassiker” som man verkligen fortfarande har behållning av att läsa.

 118. tty

  #109

  En annan ”preprint”-variant var att offentliggöra ett anagram som beskrev upptäckten. Det gjorde Huyghens när han upptäckt ringarna runt Saturnus.

  1656 publicerade han ”aaaaaaacccccdeeeeeghiiiiiiillllmmnnnnnnnnnooooppqrrstttttuuuuu”

  Vilket tre år senare avslöjades betyda:

  ”Annuto cingitur, tenui, plano, nusquam coherente, ad eclipticam inclinato”

  ”Den omges av en tunn platt ring som ingenstans vidrör [planeten] och som lutar mot ekliptikan”

 119. Anders

  Apropå vetenskaplighet i allmänhet och peer-review i synnerhet, kan man väl utan överdrift fastslå att dessa företeelser ändå är atmosfäriskt långt distanserade från den verksamhet IPCC sysslar med! Det räcker att läsa IPCC:s syfte/objective: ”to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies.” Tala om politiskt styrd forskning!! Eller, förresten, det är inte forskning alls!

 120. Ann Löfving-Henriksson

  OT
  # 117 tty tack, ja det är inte så konstigt att Darwin blev den som så småningom blev ett med läran om arternas naturliga utveckling.
  Vid ett besök i London tillsammans med en gammal studiekamrat for vi ner till Darwins hem i Downe. Vi tog oss rejält med tid till att känna in oss i hela huset med både utställningar, afternoon tea och en promenad på hans tankestig där han kunde få gå i egna tankar trots sin stora och bullrande familj.
  Det var stort!

 121. TorbjörnR

  Kent

  Undrar fortfarande om du har några data över samband mellan co2 albedo och temperaturen?

 122. Ann Löfving-Henriksson

  Medan tråden falnade kom följande öppna brev från Clintel till Världen och främst till alla dem som nu är på väg till Sharm El Sheikh i Egypten för att över våra huvuden fatta obehagliga beslut kring den klimatkris som inte är:
  https://clintel.org/open-letter-to-global-leaders-assembled-at-cop27-in-sharm-el-sheikh-egypt/
  Kortare och klarare går det knappast att beskriva den märkliga situation klimatfrågan befinner sig i.
  ”Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” (Charles Mackay)

 123. Kent

  #122:
  Guus Berkhouts profetia är ett stort skämt som helt saknar verklighetsförankring. Varför skulle världen 2030 förundras över åtgärder som inte ens införs nu trots att de desperat behövs? Tvärtom kommer världen att förundras varför personer som Guus Berkhout trots allt hittar en lättförledd publik

  Men till hans glädje borde han notera att hans punkt 1) i åtgärdslistan redan är implementerad sedan länge.

 124. Daniel Wiklund

  # 123 Kent. Undrar vem som egentligen saknar verklighetsförankring. Det kanske handlar om projektion.

 125. Kent

  #119 Anders:
  IPCC har aldrig påstått att de sysslar med forskning. De sammanställer den forskning som finns och presenterar en heltäckande bild som blir begriplig för dem som inte verkar fullt ut inom forskningsfältet.
  Men de sammanställningar de sätter samman är likväl föremål för granskning likt peer review, så någon astronomisk skillnad är det inte.

 126. Daniel Wiklund

  #125 Kent. Kary Mullis skrev för 25 år sen att IPCC var ” Internationella byråkratdjävlar”. Det stämmer fortfarande. Jämfört med Kary Mullis så är du Kent en amatör.

 127. Kent

  #126 Daniel:
  Tja, han var väl drogpåverkad när han skrev det. Byråkrati kan vara ett sätt att arbeta strukturerat och med ordning. Det är en nödvändighet i en stor organisation, eller vad tycker du?

 128. Daniel Wiklund

  # 127 Kent. Vilket svammel. Hans uppfinning har snart funnits i 40 år. En av dom viktigaste uppfinningar genom alla tider. Vad har du att komma med. Jag har kanske missat ditt nobelpris.

 129. Kent

  #128 Daniel:
  Kary Mullis har givit ut en bok där han bl.a. beskriver sitt användande av hallucinogena droger., det visste du kanske inte? Hans uttalande om IPCC ligger knappast i hans mittfåra och väger därför lätt i sammanhanget. Visst, nobelpristagare i kemi, men det betyder inte att han har rätt i allt han säger om andra ämnen

 130. Daniel Wiklund

  Kent. Den boken har jag läst flera ggr. I snart 25 års tid. En fantastiskt intressant vetenskapsman. Uppfinningen av PCR visar hans vetenskapliga kvalitéer. Patentet på PCR var det dyraste någonsin när labbet Mullis jobbade på sålde det för 30 år sedan. Dina åsikter väger mycket lätt I sammanhanget. Fast hos miljöpartiet väger dom nog mycket.

 131. Kent

  #130 Daniel:
  Byråkratiskt är positivt när det gäller en så stor organisation som IPCC. Hur ska man annars sy ihop ett så stort arbete?

 132. Daniel Wiklund

  Du menar alltså att ju större en organisation är ju mer byråkrati behövs. Ju större ju bättre. Det testade man ju i DDR. Den staten finns inte längre. Förhoppningsvis så är snart IPCC historia. Vem skulle sakna IPCC. Kanske dom som snart ska mingla i Egypten.

 133. Kent

  #132 Daniel:
  Kan du nämna ett enda land eller organisation i världen som inte har byråkrati?

 134. Daniel Wiklund

  DDR hade ju Stasi. För att övervaka sitt folk. Så att dom inte syndade. Stasi hade drygt 90000 heltidsansrällda. 56 agenter verkade i Sverige. Deras verksamhet är hemligstämplad i 75 år. En är avslöjad. Alexander Radler. Han var superspion i 25 år. Han prästvigdes i Luleå 1977. Var professor i Lund. Kyrkoherde i Burträsk. Han jordfäste min frus farbror. Han hette Thomas I-M som spion. Akten var över 1000 sidor och vägde över 5 kg. Miljöpartiet skulle nog gärna ett klimat stasi. För att ha koll på människorna som syndar. Per H tycker att demokrati försvårar klimatkampen.

 135. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Bättre verkan hade Elsa kanske haft om hon inte hävdat ATT larmen saknar vetenskapligt stöd utan VARFÖR och HUR med konkreta exempel. För den som inte själv vet verkar hennes utsaga mest som ett påstående rakt ut i luften, att vägas mot andra påståenden. Vi vet visserligen att hon har rätt, men det gör inte andra. En läxa att begrunda!