Konsensus på felaktig grund är en förbannelse

Hur kan konsensus vara en förbannelse? Konsensus vill vi ju gärna, att det utgör ett slags signum för den svenska själen och kulturen!

Konsensus är naturligtvis en styrka i betydelsen av en gemensam förståelse för sakernas  tillstånd och färdriktning. I en grupp. I ett företag. I ett land. Villkoret för det är att den gemensamma bilden vuxit fram i en öppen fri diskussion, där olika idéer prövas, antas eller förkastas. Och därför representerar bästa kunskap.

Konsensus är en förbannelse när den proklameras officiellt och all opposition tystas på alla möjliga sätt. Det är då någonting väldigt destruktivt. Det gäller förstås i extrema fall som till exempel Sovjetunionen. Om dem sades det, att om femårsplanen sa att det skulle tillverkas en viss mängd spik då blev det mest nubb. Det tydligaste exemplet i världen på vad en kommandoekonomi resulterar i är Nordkorea. På samma begränsade halvö ligger Sydkorea som på bara några decennier inte står efter någon i utveckling och välstånd. Eller jämför en Trabant och en Audi.

Det finns ingen kommunistiskt planekonomi som lyckats. Visserligen har Kina en kommandoekonomi som i någon mån marknadsanpassats. Men kommer någon på några innovationer till mänsklighetens fromma, som skapats i kommandoekonomier? I Kina eller någon annanstans.

Ju fler som springer i samma riktning, desto större skada när det blir uppenbart att riktningen är fel.

folja john

Tittar vi idag på OECD-länderna hävdas med emfas att vi är helt överens om Parisavtalet, som måste uppfyllas. En massiv politisk och ekonomisk indoktrinering får det att se ut som konsensus i nästan alla politiska församlingar och maktcentra. Den tredje statsmakten har sköljts med i tsunamin av desinformation. Medierna är i stor utsträckning maktens megafoner istället för dess granskare.

Jublet i Paris 2015 baserades på ett tomt skal. Ett luftslott. En hägring.

Man högg till med ett mål för planetens medeltemperatur, som maximalt skulle få öka med 2oC från förindustriell tid, men helst 1,5oC. Koldioxid från fossil förbränning hade sedan länge utsetts till hela orsaken.

Ett hävdat konsensus vilar på myten att atmosfärens ökande CO2 kommer att medföra en apokalyps för mänskligheten. Detta baseras på falsifierade antaganden. Dels att större delen  av atmosfärshaltens ökning beror på fossil CO2 fastän utsläppen från hav och land utgör 96 procent av de totala emissionerna. Dels att CO2 har stark klimatpåverkan som byggs in i IPCC:s modeller. Dessa visar dock i genomsnitt dubbla ökningstrenden jämfört med verklighetens cirka 0,14 oC/decennium och de är därmed falsifierade. Just nu har den globala temperaturökningen tagit en paus sedan 2015, vilket är statistiskt säkerställt.

Den omhuldade myten driver ekonomiska insatser, som är ofattbart stora. Tänk om OECD-ländernas maktelit har satsat på ’fel häst’?

Nu har Stockholm +50 just gått av stapeln. ”Vi har bara tio år på oss att undgå katastrofen”. 1972 var dåvarande Generalsekreteraren för Förenta Nationernas konferens om mänsklig miljö Maurice Strong först med att skrämma mänskligheten med att vi hade bara tio år på oss att undvika katastrofen.

Fokus 1972 var kanske inte i första hand klimatet, men budskapet var att vi kan inte fortsätta leva som vi gör. Utbredd global svält beroende på befolkningsexplosionen väntade innan seklets slut. En del miljöfrågor adresserades. Med facit kan vi ändå konstatera att  man fått väldigt mycket om bakfoten.

Med ett tungt påtvingat konsensus i global skala, närmast att jämföra med religion och alla som ifrågasätter betraktas som hädare, blir det farligt.

utslapp varlden

Den geopolitiska uppdelningen av världen i olika block blir allt tydligare. Kina är på gränsen att ta över som den största ekonomin. Ryssland har stormaktsambitioner, men är i relation till Kina och OECD en dvärg ekonomiskt.

Koldioxidutsläppen fördelar sig ungefär 30 procent Kina, 30 procent OECD och resten av världen 40 procent. Klimatåtgärdernas astronomiska kostnader har stor betydelse för nationernas välfärdsutveckling, som begränsas. I OECD hävdas att konsensus råder om klimatkris och lagar stiftas så att den politiska viljan genomförs. Länderna gör det de måste om än motvilligt. Kina deklarerar helt frankt att deras nollvision ligger längre in i framtiden.

I båda lägren gäller således någon form av proklamerad konsensus. Risken är betydande att OECD:s rasar först. I Kina bestämmer Xi Jinping åtminstone tills vidare.

Alla kan ha fel. Till och med tvivlare på koldioxidens avgörande roll för den globala uppvärmningen. Det allvarliga är när väldigt många går i samma riktning när den visar sig vara galen.

Referenserna ovan nämner kommunistiska planekonomier, som i samtliga fall misslyckats. Du kan förstås hävda att Kinas ekonomiska tillväxt varit exceptionell. Ändå måste man fråga sig – känner du till någon avgörande innovation som bidragit till mänsklighetens fromma, som skapats i något av länderna där staten bestämmer planekonomiskt?

Det sker nämligen aldrig på kommando eller baserat på kloka politiska beslut!

Krutet lär ha uppfunnits i Kina, men det var visst tolv hundra år sedan. Det får vara undantaget som bekräftar regeln.

Om vi nu tänker klimat- och energifrågorna. Den överordnade politiska konsensus, som är den enda ’tillåtna’ även om man inte fängslas eller bestraffas annat än att mera subtilt frysas ute från karriär och försörjning, är med förlov sagt inte svår att slå hål på. Många sakliga och tungt vägande artiklar här på bloggen visar det.

Den officiella konsensus som råder på detta område  är beroende på politik och  enorma ekonomiska resurser. Konsekvenserna är farliga.

Vad finns det som tyder på att den politiska elit som skapar taxonomin är de med bäst karta och kompass för framtiden. Vi behöver bara titta på hållbarhetsmantrat. Det höll inte ens för ett grannland med en diktator med stormaktsambitioner och så lögnaktig att inga diplomatiska öppningar finns. För det måste man kunna lita på motparten.

Taxonomin är nära besläktad med planekonomin. Stora värden har redan gått förlorade. Sårbarheten inför ett krig i närområdet var oanad. När hela samhället inrättar sig efter påstådd konsensus blir konsekvenserna katastrofala när verkligheten kommer ikapp.

För svensk del kör vi som vanligt på med bristande konsekvensanalys. En rapport från Sweco nyligen visar vad omläggningen av vårt energisystem kommer att kosta. Notan beräknas till 668 miljarder för nätutbyggnad och 514 miljarder för ny elproduktion. Som Swebbtv visar, 1050 kronor per månad för varje heltidsarbetande svensk i 24 år. Tänkte inte på det. Konsensus?

I detta galna race har vårt land bestämt sig för att agera haren, som springer först i ambitionen att hålla uppe farten i omställningen. Ett horribelt exempel är ju EU:s ojämförligt högsta reduktionsplikt för drivmedlen. Tydligen utan eftertanke på inflationstryck och lantbrukare som funderar på om de hade råd med vårsådden.

Konsensus om hållbara lösningar sprack direkt när rektorn i livets hårda skola Vladimir Putin avslöjat hur ohållbart vi ordnat den viktigaste frågan – energiförsörjningen. När visionerna drabbar vanliga människors plånböcker kommer politiken inte långt med fagert tal och listiga ord som Putinpriser på elräkningen och vid drivmedelspumparna.

Vi behöver ett nytt konsensus med ny karta, som stämmer med verkligheten. En sådan skulle vara en välsignelse.

Evert Andersson och Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  Konsensus är i mina amatörögon fullt att likställa med andra diagnoser som apati, håglöshet, ångest.
  Beröva oss ”vanliga” framtidstron, och utvecklingen avstannar. Livet blir sämre att leva. Misären ökar.
  Råder konsensus om att livsbetingelserna på jorden föröds,,, varför bry sig om att gå upp ur sängen då?

 2. I texten står det att ”den globala temperaturökningen tagit en paus sedan 2015”. Men sen 2015 har temperaturen enligt satellitmätningar efter en varm El Niño-effekt faktiskt sjunkit. Stått i princip still med bara en måttlig ökning har temperaturen gjort i ungefär 20 år.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack som alltid!
  Konsensus är rysligt i ord och handling och ligger snuddande nära diktatur i stort och i smått. Tvärt emot demokrati som värnar om livgivande fria tankar och fria ord.
  När landets nya statsminister gång på gång säger att vi måste ta makten över demokratin blir hon som Tove Janssons Mårran, hon som får allt omkring sig att frysa till is.
  Råder konsensus kan eller får de fria tankarna inte komma fram och den eller de som leder FN, EU och ner till alla andra stora och små Mårror får härska i sina revir.

 4. Karl Eider

  Konsensus är nästan alltid av ondo. Det undertrycker ifrågasättande. I ett paradis där allt är perfekt, kanske alla är nöjda och överens. Konsensus råder. En naiv utopi.

  Konsensus i ett tekniskt projekt t.ex., skulle kunna leda till katastrof, där det riskerar leda till att ingen ifrågasätter ett alvarligt fel.

  ”Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to reform, pause or reflect.”
  Mark Twain

 5. Lasse

  Konsensus är diktatur!
  Konsensus har man försökt med inom religionen där Gallileo fick bannor för en världsbild som inte stämde med kyrkans.
  Han var nog inte den ende förnekaren då.
  Nu kallas de som ser på klimatfrågan som ett mindre CO2 styrt system och som påpekar detta för förnekare.
  Det säger en del.

  Konsensus är politik inte vetenskap!
  Vi behöver inte ny konsensus men fler som ,likt Gallileus, vågar presentera ny vetenskap och ifrågasätta utifrån observationer.
  Dvs observationer som inte påverkats av dem som vill se konsensus 😉

 6. Ivar Andersson

  Konsensus i klimatvetenskapliga frågor är som ett lämmeltåg. Alla hänger med utan att tänka. Sveriges energiminister leder lämmeltåget mot fler vindkraftverk som behöver fler gaskraftverk när det blåser någon annanstans. Tyskarna har insett att gaskraftverk som eldas med rysk gas inte hör framtiden till och att sol och vind inte kan ersätta kärn- och kolkraft.

 7. Mats Kälvemark

  #2 Ann
  Tack Ann!
  Nästa gång ni hör statsministern uttala sig i en anda av konsensus, räkna då hur många gånger hon återkommer till att hon alltid har ”Sveriges bästa” som mål med allt vad hon gör och säger. Det är värsta sortens lismande hyckleri. Om hon själv tror på detta är det ändå värre.

 8. Lennart Svanberg

  Så fort alla är överens i en viktig fråga börjar jag ana oråd. Särskilt om frågan är så stor att ingen riktigt säkert kan veta. Tvivlarna driver vetenskapen framåt, men vi skall ha ett litet h-lvete på vägen dit..

 9. Magma

  Konsensus kan ju ha olika djup och olika betydelse och i sin renaste form uppstår konsensus mellan fritt tänkande människor som samtliga har tillgång till all tillgänglig fakta … men inom klimatreligionen är tyvärr konsensus någonting helt annat.
  Konsensus inom den politiska eliten är inte någonting annat än en urvattning av demokratin och någonting som i stället borde kallas för konformitet.
  Konformitet – eller på vardagsspråk ”grupptänk” – är när en grupp individer sluter sig och avskärmar sig från intryck från sin omgivning. Det är också en inom psykologin och sociologin välkänd grund för dysfunktionellt beslutsfattande och funktion, vilket redan på 50-talet uppmärksammades inom flygbranschen som direkt orsak till ett antal allvarliga flyghaverier. Man trodde sig veta bäst, vilket gjorde att det gick åt h****e när verkligheten kom ifatt.
  Inom flyget resulterade det i att man införde obligatorisk återkommande utbildning i ”Human Factor”, vilket i dag anses som en av de viktigaste haveriförebyggande åtgärderna.
  Inom politiken kan man naturligtvis fundera på var gränsen mellan demokrati och diktatur går och på vilka grunder man identifierar dessa två tillstånd.
  Är det Putin (eller för den delen Magda) som avgör vad som är det ena eller det andra, eller är det när riksförsamlingen eller EU på grund av yttre eller inre krafter börja predika samfällt?
  Ur mitt perspektiv så är konformitet hos den politiska eliten, med stöd av riksmedia, ett tydligt steg mot diktatur med ganska liten skillnad till när diktaturen upprätthålls med hjälp av vapenmakt.
  Vi ser att både Ryssland och Kina har val till sina parlament – innebär det att de är demokratier?
  Vi hade en gång i tiden en folkomröstning om att Sverige skulle ansluta sig till en handelsunion (EU) – som sedan vårt inträde har fått allt större parlamentarisk makt genom att våra svenska politiker har fört över obekväma beslut till EU – vilket kontinuerligt minskat den enskilde medborgarens möjlighet att påverka.
  I stället kallar man dessa beslut för konsensus – bör de istället kallas för konformitet – och då även ges en tydlig haverivarning?

 10. Sven Andersson

  Enligt Benjamin Britten(engelsk filosof) så är det följande: Alla överens och ingen tänker.

 11. Lars-Eric Bjerke

  Evert A. och Mats K.

  Ni skriver ”Dels att större delen av atmosfärshaltens ökning beror på fossil CO2 fastän utsläppen från hav och land utgör 96 procent av de totala emissionerna.”

  Hur kommer det sig då att jorden blir grönare och haven surare (mindre basiska)?

 12. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  L-E Bj. Värmda hav har gasat ut mer koldioxid. Mer värme och koldioxid gynnar fotosyntesen. Mer koldioxid i haven binds i basiska karbonater. Haven förblir klart basiska.

 13. Thorleif

  Konsensus och kompromiss.

  2 olika ord med helt olika laddning. Det ena positivt i riktningen samarbete och resultatönskan. Det andra ordet symboliserar negativitet och tvist där parter för att komma vidare till slut bör eller tvingas komma överens.

  Vetenskapen däremot kan inte placeras in nämnda sammanhang eftersom utgångspunkten är själva sökande efter ny kunskap. Inte själva beslutsprocessen som de bägge orden ovan syftar på. Vem värderar objektivt vad som är kunskap?

  Om inte olika kunskapssökande (vetenskapsmän(🙄)) får mötas och redovisa sina resultat osv mot varandra lär det på sikt innebära (historien förskräcker) stora förluster för samhällsutvecklingen.

  Så vad är det som förhindrar en vetenskapligt öppen debatt under maktens beslutsprocesser? Jag kan inte se det på annat vis än att det finns odemokratiska särintressen med som avgör utvecklingen.

  Eftersom staten och senare företagen har stora ekonomiska resurser att använda för olika syften innebär beslut i en viss riktning alltid ekonomiska konsekvenser. Om t.ex regeringsmakten tar beslut i en viss riktning (t.ex klimatpolitiska) förutsätter det att man kontinuerligt kan visa att besluten varit rimliga mht till t.ex ”kunskapsläget”.

 14. Lars-Eric Bjerke

  #12 Tege T.
  Jag förstår inte ditt svar. Tar växtligheten på land och vattnet i haven netto upp koldioxid eller inte?

 15. Mats Kälvemark

  #11 Lars-Eric
  Vänligen studera bilderna 3,4 och 8 i länken nedan.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf.

  Därav framgår (källa IPCC och NOAA) att andelen av CO2-utsläppen från land och hav är 96% jämfört med ca 4% fossilt. Av bild 8 ser du tydligt hur globala temperaturens växlingar ”går före” och påverkar nettoökningen av atmosfärshalten. El Ninjoår når exempelvis nettoökningen nivåer på nästan 3 ppm/år i ett odiskutabelt samband. I IPCC:s original till bild 3 anger man att data för volymerna från land och hav är behäftade med stor osäkerhet. +/- 20%. 0,2 x 96 = ca 19%, dvs mer än 4 ggr större än det fossila utsläppets andel på ca 4%. Dessa förhållanden ser du aldrig belysta i IPCC:s SPM, för då ”spricker storyn” eller om du så vill narrativet. Osäkerheten är minst sagt stor.
  Din fråga: ”Hur kommer det sig då att jorden blir grönare och haven surare?” känns helt irrelevant eftersom vi kan vara helt överens om att atmosfärshalten av CO2 har ökat från 280 ppm till nuvarande nivå ca 420 ppm, men du kan inte vara tvärsäker på vilken andel som de fossila utsläppen svara för.

 16. Evert+Andersson

  ”Konsensus kan ju ha olika djup och olika betydelse och i sin renaste form uppstår konsensus mellan fritt tänkande människor som samtliga har tillgång till all tillgänglig fakta …” Så skriver #9 Magma. Det ligger nära vår definition av en god variant av konsensus.

  Diskussionen här är så intressant som vi hoppades på.

  Det ligger kraft i konsensus. Och den kan användas såväl positivt som negativt.

  Grundtanken var att belysa hur farligt det är när alla springer åt ett håll för att alla andra gör det.

  Och precis som Magma pekar på är ju klimat- och energipolitiken extremt tydliga exempel, med enorm negativ ekonomisk betydelse.

  Tack Ann! Uppskattar din positiva feed back.

 17. Lars-Eric Bjerke

  #15 Mats Kälvemark

  Jag känner ju till att den årliga omsättningen av koldioxid mellan atmosfär och hav/växtlighet är stor och att det finns en korrelation mellan El Nino och avgasning av haven.
  Jag ifrågasatte emellertid ditt påstående att våra utsläpp av kol har liten betydelse för koldioxidhalten i atmosfären genom att titta på trenden sedan 1950-talet. Eftersom haven har blivit mindre basiska och jorden har blivit grönare borde koldioxid netto har gått från hav/växtlighet till atmosfären och inte tvärt om.
  Att det på grund av den stora omsättningen av koldioxid inte bara är fossila molekyler som hamnar i atmosfären är förstås en annan sak.

 18. Thorleif

  #9 Magma

  ”Vi har varit naiva”

  är ett uttryck vi ofta fått höra av politiska ledare från 90-talet. Men aldrig tidigare. Förr sade man ivf att man gjort helt fel men oftast hade man i politiska sammanhang gjort grundliga och fleråriga utredningar genom parlamentariskt tillsatta expertgrupper (jmf enmansutredn). Vilket hör och häpna faktiskt mest lett till framgångsrika beslut.

  Det var lättare förr då vi fortfarande hade ett försprång mot våra ekonomiska konkurrenter och befolkningen var homogen osv.

  Pga att den partipolitiska kampen hårdnade från 80-talet blev partiintresset/regeringsmakten allt viktigare där media alltmer intresserade sig för spelet istf sakinnehållet. Resultat: Alla riskerar att bli förlorare på sikt. MSM som opinionsbildare får nog sägas vara den största boven i nuvarande ekonomisk/politiska negativa utveckling.

  Riktiga journalister märker att alltmer av sanning/fakta undanhålls eller nedtrycks av ”okända byråkratiska” krafter inom maktetablissemanget (media, företagen och myndigheter). En tilltagande fascism märks tydligt eftersom de allt större företagen internationellt (globalismen=avtagande avkastning) får större och större direkt tyngd i den politiska beslutsprocessen (lobbying, korruption via ”samarbetet (svängdörrar) myndigheter/företag och s.k publik-offentlig samverkan). Denna utveckling kan sägas vara till stor del autonom men återigen handlar det om det demokratiska sveket av MSM som mer styrs av reklamintäkterna och ändrade medialagar (USA). Sverige påverkas extremt fort numera av den anglosaxiska riktningen. Vi vågar inte längre gå vår egen väg (konsensus/kompromiss).

  Så hur slutar det? Jo som historien alltid visat genom krig och ekonomisk depression. Och vilka är ansvariga? Istället för att peka ut enskilda regeringar och dess företrädare bör man peka ut oss själva och vår tystnad. Men återigen när regeringsmakter och media tillsammans medvetet tystar sina kritiker vet vi att slutet eller ivf dåliga tider väntar!

 19. Lars-Eric Bjerke

  #15 Mats Kälvemark

  Ursäkta, det blev ett skrivfel i min kommentar #17, här kommer den rättade:

  Jag känner ju till att den årliga omsättningen av koldioxid mellan atmosfär och hav/växtlighet är stor och att det finns en korrelation mellan El Nino och avgasning av haven.
  Jag ifrågasatte emellertid ditt påstående att våra utsläpp av kol har liten betydelse för koldioxidhalten i atmosfären genom att titta på trenden sedan 1950-talet. Eftersom haven har blivit mindre basiska och jorden har blivit grönare borde koldioxid netto har gått från atmosfären till hav/växtlighet och inte tvärt om.
  Att det på grund av den stora omsättningen av koldioxid inte bara är fossila molekyler som hamnar i atmosfären är förstås en annan sak.

 20. Mats Kälvemark

  #19 Lars-Eric
  Jag har inte sagt att våra fossila utsläpp har liten betydelse men jag ifrågasätter att större delen av ökningen kommer därifrån. Med de stora osäkerheterna som jag visar på vad gäller de mycket större årliga volymerna i balansen från hav och land kan man inte vara tvärsäker på att större delen av ökningen kommer från fossil CO2. Varför såg du inget avtryck av de ca 7% lägre volymerna under pandemiåret 2020? Varför får växtlighetens årscykel direkt genomslag i Keelingkurvan? Varje år!
  Dessutom, trots fortsatt stigningstakt större än 2 ppm/år under åren 2015-2022 så har temperaturen mätt med satellit (4 oberoende mätinstitut) pausat.

 21. Lars-Eric Bjerke

  #20 Mats Kälvemark
  ”Jag har inte sagt att våra fossila utsläpp har liten betydelse men jag ifrågasätter att större delen av ökningen kommer därifrån.”

  Då förstår jag inte vad du menade i ditt inlägg med att skriva:
  ”Dels (på grund det falsifierande antagandet) att större delen av atmosfärshaltens ökning beror på fossil CO2 fastän utsläppen från hav och land utgör 96 procent av de totala emissionerna.”

  Du har inte svarat på varför haven har blivit mindre basiska och jorden har blivit grönare. Detta innebär ju att nettotransporten av koldioxid har gått till haven/växtligheten.

  Temperaturen är förstås viktig för avgasning av haven eftersom 1 C temperaturhöjning medför ca 2 % minskning av lösligheten av koldioxid i vatten. Men ökningen av koldioxidens partialtryck i atmosfären med 35 % sedan 50-talet ger en betydligt större påverkan på drivtrycket för inlösning/avgasning. (Jag är förstås medveten om att inlösning och avgasning sker på olika områden i haven.)

 22. Göran

  Hur kommer det sig att man säger att haven blir surare? Hur kan något som är basiskt bli surare? Jag kallar det för ett indoktrinerande bedrägeri.

  Räknat på människans utsläpp av koldioxid skulle det ta minst 1 miljon år för haven att bli neutrala. Tiden är så lång att det inte ens går att förutse. Frågan är även om det finns några människor om 1 miljon år.

  Dessutom innehåller haven så mycket mineraler att de aldrig kan bli sura.

 23. # 21 Lars-Eric B. Jakten på koldioxid är meningslös. ”I ljuset av världens klimathistoria är det meningslöst att prata om att katastrofala förändringar i vädret orsakas av mänskliga aktiviter”. ( Kary Mullis, PCR-uppfinnaren, en riktig vetenskapsman). Har just varit på en cykeltur I det fina vädret. För tredje året har kommunen ett projekt för ett ”hållbarare och friskare” Luleå. På Storgatan har dom en valstuga. Där dom berättar om dom klimatsmarta valen. Vi ska åka buss och tåg, vi ska promenera och cykla. Dom skriver att vi ska välja den rätta vägen. Den smala cykelvägen och inte den breda bilvägen. Kanske hämtat från Matteus kap 7 vers 13-14. Visserligen tillhör jag dom i Luleå som cyklar mest ( idag den 1185-e dagen av 1214) Men inte för en sekund tror jag att jag genom att cykla varje dag ( i snitt 25 km) påverkar klimatet. Tack Evert och Mats för ett mycket läsvärt inlägg. Det behövs verkligen i dagens ovetenskapliga klimatpolitik.

 24. Lars Kamél

  I ett långt perspektiv blir haven vare sig surare eller mindre basiska. Rekonstruktioner tillbaka till 1700-talet tyder på att havens pH bara har svängt upp och ned och att det inte finns någon långsiktig trend mot en minskning.

 25. bength

  #15 Mats Kälvemark

  Vad figurerna i bild 8 i din länk visar är att på 40 år (1980–2020) har medeltemperaturen stigit ca 0,6°C (enligt angivna 0,15°C/decennium). Under samma tid har CO2-halten stigit ca 75 ppm (uppskattat från diagram). Temperaturavvikelsen 1998 är ca +0,6°C, medan CO2-halten är ca 1,5 ppm högre än medelvärdet av den årliga ökningen detta decennium. Om man utgår från att höjningen av ytvattentemperaturen är av samma storleksordning som höjningen av lufttemperaturen så får man att utgasning från havet endast förklarar ca 1,5/75 = 2 % av höjningen av CO2-halten för de 40 åren. Jag tror att denna siffra kan vara något högre, men att storleksordningen är rätt.

 26. #22 Göran

  ”Hur kommer det sig att man säger att haven blir surare? Hur kan något som är basiskt bli surare? Jag kallar det för ett indoktrinerande bedrägeri.”

  Det är väl som när man säger om ett varmt föremål att det blir något kallare i stället för att pedantiskt säga att det blir något mindre varmt.

  Eller något som är ruskigt dyrt blivit något mindre dyrt, fastän fortfarande är ruskigt dyrt så säger man att det blivigt billigare fastän det aldrig varit eller blivit billigt.

  Förflyttning längs en skala beskrivs med riktning där skalans ändpunkter anger riktning men inte var på skalan man befinner sig. Ganska trist, men så fungerar språket och det missbrukas rätt ofta även i andra sammanhang än ”havsförsurning”

 27. Det är bra att det är varmare nu än under den senaste klimatkrisen i Sverige. Under nödåren på 1860-talet. Min farfar föddes veckan efter midsommar 1866, då var det kvar is på träsket i byn, ett par mil utanför Piteå. Likadant 1867, kallat ett satans år. Trots den tuffa starten blev farfar (hade 9 syskon) 91 år så jag hann träffa min farfar. Då var det klimatkris, det är det inte nu.

 28. TorbjörnR

  #25 bength

  Avgasningen från havet är proportionellt mot derivatan av temperaturen dvs temperaturändringen.
  En temperaturändring på kort tid skiljer sig kraftigt mot en temperaturändring på lång tid.

 29. Lars-Eric Bjerke

  #25 bength

  Kan du förklara lite utförligare hur du räknar.

 30. Lars-Eric Bjerke

  #28 TorbjörnR

  ”Avgasningen från havet är proportionellt mot derivatan av temperaturen dvs temperaturändringen.”

  Det gäller om man antar att partialtrycket av koldioxid i atmosfären, som håller emot avgasningen, är konstant, vilket det inte är utan har ökat med 22 % mellan 1980 och 2020

 31. Lars-Eric Bjerke

  #28 TorbjörnR

  ”En temperaturändring på kort tid skiljer sig kraftigt mot en temperaturändring på lång tid.”

  Kan du förklara varför två lika stora temperaturändringar i havet, som sker på 1 år respektive 20 år, skulle resultera i olika avgasad mängd koldioxid.

 32. bength

  #28 TorbjörnR, #29 Lars-Erik Bjerke

  Som jag föreställer mig det så finns det en balans mellan CO2-halten i atmosfären och den i ytdelen av havet, beroende på den senares temperatur. Jag har svårt att se att denna balans inte skulle infinna sig approximativt under ett år med tanke på den höga omsättningen. Nu har vi inte sedan länge ens en approximativ jämvikt pga de mänskliga CO2-utsläppen, men man kan ju (förenklat) eliminera denna effekt genom att bara titta på variationerna i ökningstakten av CO2-halten, vilket jag gjorde.

 33. Sören G

  #31
  Förslagsvis att avgasaningen bara sker vid vattenytan och att det tar tid innan vattnet har cirkulerat runt så att vatten längre nerifrån kommit upp till ytan.

 34. Ser just på friidrott från Sollentuna. Fint väder för friidrott. Om det beror på partialtrycket eller inte kan man undra. Jag har varit aktiv i friidrott i över 60 år. Som aktiv, som tränare, för bl a mina tre barn. Som idrottslärare. Nu som åskådare när mina barnbarn tävlar. Under dessa 60 år har vädret ibland varit bra för friidrott, ibland mindre bra, ibland dåligt. Men oavsett väder har tävlingarna alltid genomförts. Man får helt enkelt anpassa sig. Precis som livet i övrigt.

 35. TorbjörnR

  #30 Lars-Eric

  Det är nog fortfarande proportionellt.
  Ev en annan konstant…

  #31
  Proportionaliteten gäller nog mest under korta tidsperioder om något år då de flesta andra parametrar kan anses konstanta.
  Vad som händer under längre perioder beror också på de andra parametrarna och där finns flera olika teorier om vad som händer vilka debatteras som jag förstår det.

 36. JonasW

  #19 Lars-Eric Bjerke

  I princip håller jag med dig om det du skriver, men min bild är att det är osäkert om man faktiskt registrerat en försurning av haven.

  https://www.researchgate.net/publication/308339426_Pattern_recognition_of_ocean_pH

  Idag påstås det diverse saker om ”förindustriell tid” – jordens medeltemperatur, atmosfärens koldioxidhalt och havens pH.
  Jag tycker att samtliga påståenden vilar på mycket bräcklig grund. Egentligen vet vi inte.
  Kanske atmosfärens CO2 halt var 350 ppm år 1810 ?
  Kanske havens pH var 8.05 år 1860 ?

  En annan reflektion är djuphavet. Djuphavet (faktiskt under några 100 meter) är mindre basiskt (pH runt 7.7) och innehåller mer koldioxid än ythavet. Om mer djuphav kommer upp till ytan så kommer två saker hända – pH sjunker och de områdena kommer att avgasa koldioxid till atmosfären.
  Djuphavets koldioxidhalt är inte i jämvikt med en atmosfär på 280 ppm.

 37. TorbjörnR

  #36 JonasW

  Håller med till 100%.
  Många så kallade sanningar i form av mätresultat tror jag är högst tveksamma. Tex kanske co2 före 1959 varierade jättemycket, det finns ju forskning som tyder på det tex.
  Hur PH och annat varierar i haven med tanke på alla strömmar och olika djup etc måste vara kaosartat och bör kommuniceras med stor ödmjukhet.

 38. # 36 Jonas W. Du skriver ”Kanske havens pH var 8.05 år 1860”. Det vi vet är att vi hade Sveriges senaste klimatkatastrof på 1860-talet. Vilken roll spelade koldioxiden och havens pH för klimatkatastrofen ? Varför fick vi år utan somrar?

 39. Thorleif

  #38

  Vulkanutbrott

 40. johannes

  pH mätaren är bara 100 år snart. Regelbundna mätningar av haven är inte gammalt. Hittar man en flaska från 1800 talet med vatten stämmer det inte.
  Förmodligen skulle en flaska havsvatten som lagrats lång tid uppvisa lägre pH.
  Det räcker ju bara att ha omröraren på och ta kafferast så har pH sjunkit i vattenprovet.
  Så hur vet man så säkert havens pH på 1700 talet då?
  Bluff och hitte på.

 41. Uno Jonsson

  Jag håller med!
  Många mycket kloka kommentarer.

 42. Roland Salomonsson

  EU har definitivt inte fått större parlamentarisk makt. Snarare är EU-parlamentet ett knapptryckarkompani som skall ge sken av parlamentarism och ”demokrati”.

  Makten finns hos EU-kansliet som är kulturmarxistisk institution. Kulturmarxismen är nazismens ”nya kläder, men i lite mjukare form. EU-kansliet är diktatur. Varför har vi annars inga BINDANDE folkomröstningar i sakfrågor längre?

  Nazisterna förlorade WW2, men har som kulturmarxister vunnit ”freden”. Och leder därmed västländerna till kollaps.

 43. Thorleif

  Är detta ett exempel hur långt man tillåter ”konsensus”? Vilka politiska krafter medverkar till en sådan värde-utveckling att vissa föräldrar t.o.m mot pojkarnas vägran tvingar dem att bära kjol?

  https://www.armstrongeconomics.com/humor/pregnant-ken/

  Klimaträdslan man skrämmer barn med har fått mycket stora negativa effekter på hälsan.

 44. Thorleif

  OT?

  Följande har inget med klimatet att göra…….men ändå finns en koppling och det har med orsakerna till att man på så kort tid lyckats att drastigt ändra opinionen i samhället på bara 5-10 år. En extrem värdegrunds-tolkning har etablerats som beror på att ingen vågar sätta ner foten längre! I vart fall inte hos det politiska toppskiktet där besluten måste tas:

  https://nyadagbladet.se/utrikes/texas-politiker-barn-ska-inte-se-dragshower/

  PS! Jag har aldrig varit emot drag eller homosexualitet etc men…,,,,

 45. stig morling

  Glöm inte en klok man, Oscar Wilde, som påminde oss om att ”När alla tänker lika dant, tänks det för lite!”
  Ytterligare en eftertanke från en cyniker: ”Lögn, förbannad lögn och statistik” Mark Twain!
  Salve
  Stig

 46. Thorleif

  När cynismen blir en överlevnadsstrategi!

  När svikande journalister till slut inser vad de är medansvariga till kommer de också att bli cyniska. Till att börja med privat men senare även i sina förvärv.