Klimatskandalen lever

Jyllands-Posten 8 dec 2009
Jyllands-Posten 8 dec 2009

I morgonens Jyllands-Postens (papperstidningen) tar man upp Climategate-skandalen. Bara några få timmar efter att COP15-mötet inleddes gjorde nämligen Saudiarabien ett utspel där de ifrågasatte om det verkligen är människans aktiviteter som driver klimatförändring.
”Förtroendet vacklar. Vi tror att denna skandal definitivt kommer att påverka resultatet av mötet i Köpenhamn”, sade en av medlemmarna i Saudiarabiens delegation. ”Storleken på de utgifter som ett avtal kommer att påföra världens länder måste grundas på ett säkert informationsunderlag.”
De som skrivit artikeln i Jyllands-Posten avslöjar dock kvickt var deras lojalitet ligger.
”Det är drygt två veckor sen som klimatskeptiker hackade sig in i en omfattande emailkorrenspondens mellan olika klimatexperter”, skriver de.
Senare i artikeln citeras professor Ole Humlum som anser att det är en kriminell handling att undanhålla fri information. ”De personer som blivit avslöjade i Climategate kan inte fortsätta att vara kvar.”
Men sedan väljer författarna att avsluta med den amerikanske klimatförhandlarens vidlyftiga löften om en 80 procents minskning av CO2-utsläppen fram till 2050. Och så är balansen återskapad.
Uppdatering: I Hallands Nyheter hävdar miljöjournalisten Lars Rosenberg att konspirationsteorierna kring Climategate är grundlösa. Han menar att skeptiker plockar ut och misstolkar fragment av mail som egentligen är helt oskyldiga.
”Sanningen är att det i de stulna mejlen inte finns nåt som ens antyder några vetenskapliga manipulationer. Däremot vittnar de om hur svårt pressade klimatforskarna är av att ständigt utsättas för hatattacker, förtal och smädelser från den förnekarkultur som härjar på Internet”, skriver Rosenberg och citerar sedan den ”ärevördiga” tidskriften Nature: ”Vad mejlen egentligen visar är att även vetenskapsmän är mänskliga varelser”.
”Men tyvärr är också förnekarna mänskliga varelser”, avslutar Rosenberg med. ”Idén att hela klimatfrågan är en bluff har blivit en del av Internets popkultur. Medan glaciärerna smälter utsätts de som försöker utforska sambanden för en smutskastning utan like. Det bådar inte gott.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dan

  Har man inga bra argument får man försöka smutskasta motståndaren, något som AGW-sidan gör hela tiden.
  Det är inte längre en fråga om fakta utan om att ha den rätta tron. Har man inte den är man en usel människa i alla avseenden.
  Vilka hycklare.

 2. Patrik

  Det räcker att sammanställa de 27 svenska mätstationer som har data mellan 1890-2001 i en kurva så ser man att mätdata har justerats på ett otillfredställande sätt av HadCRU och GISSTEMP.
  Det var varmare 1934 än nu.
  Uppenbart att en grupp forskare har varit så övertygade om farligheten med CO2-utsläpp att man har tillåtit sig att justera upp värden från ~1980 och framåt. 🙁
  Tack till Wibjörn Karlén och Lena Krantz för detta enkla tips.

 3. L

  Lars Rosenberg raljerar om internets popkultur, men glömmer att vi när som helst kan gå in på nätet och kolla om det han skriver stämmer.
   
  Climategate rör sig inte bara om några formuleringar i några e-mejl. Tror han att chefen på Hadley skulle ta time-out om det vore så enkelt? Där finns givetvis mycket mer uppgifter som tyder på vad man kallar ”masserade” klimatdata. Dessutom har bara en tredjedel av allt som läcktes publicerats på nätet än så länge…

 4. Håkan Bergman

  Och minsann, även CNN tar upp Climategate, med deltagande av Steve McIntyre:
  http://www.youtube.com/watch?v=7oxFx41nE1c&feature=player_embedded

 5. Christopher E

  Hmm, denne journalist i Hallands Nyheter är mycket begåvad och kunnig och har skrivit många kvalitativa och intressanta vetenskaps- och miljöartiklar genom åren.
  Lite kluven  är jag inför denna artikel. Till att börja med har han ganska rätt i en del han skriver, förstås. Just den berömda frasen ”hide the decline” – om än tacksam att driva med, har nog övertolkats. Men… det är dock inte så enkelt att bara luftföroreningar stör trädringarna, utan problemet är förstås också att temperaturer från stationsdata visar urbana effekter, som träden i skogarna inte uppvisar.
  En annan sak jag – och de allra flesta – håller med Rosenberg om är också att shejkens uttalande övertolkade Climategates innebörd ganska rejält.  Fast det är lite roande att konstatera att lika överdrivna uttalanden i motsatt alarmistisk riktning av politiska ledargestalter givetvis inte bevärdigas med liknande avståndstagande av denna typ av debattörer… men så är det väl, var och en salig i sin tro.
  Viktigast av allt är dock vad Rosenberg INTE skriver i sitt försök att bagatellisera Climategate. Att datamasserandet gäller mycket mer än ”hide the decline” och inkluderar programkod, att man aktivt genom genom hot om bojkott och kompisgranskande hållt undan skeptisk forskning från tidskrifter och IPCC, eller dikterat publiceringsdatum för att ”få sista ordet”.  Man har försökt beröva skeptiska forskare sina titlar, myglat med forskningsstöd för att undgå skatt, och aktivt undanhållt data för audition. Synnerligen allvarligt är förstörande av data för att undgå Freedom of Information Act. Det sistnämnda är säkert huvudanledningen till att Phil Jones fått lämna sin tjänst (i väntan på utredning).
  Inte att missa är också att de utpekade forskarna internt erkänner en mycket större osäkerhet än de gett sken av i policydokument.
  Jag har följt skeptikerdebatten ganska länge och kan säga att hårda tillmälen förekommit på båda sidor, men att alarmistforskarna står för de värsta påhoppen, så det där att tycka synd om det här gänget går jag inte på. Tror dock tonen sansar sig efter denna skandal.
  Sådant här försvar som i artikeln är väntat. Det spelar dock mindre roll, eftersom Climategatelavinen är igång och inte går att stoppa. Att många känner frustration är förståeligt. Climategatemailen bekräftar det som många skeptiker tidigare hånats för att anta, och det känns nog lite jobbigt.

 6. Patrik

  WOW:
  http://svt.se/2.120097/1.1804510/en_fraga_om_trovardighet

 7. Carolina

  Ja, det är ju JÄTTEKONSTIGT att just Saudiarabien hoppar på detta tåg, för de har ju verkligen inget att förlora på en grönare utveckling. Ledsen men de har faktiskt noll trovärdighet i denna fråga när de lever av att sälja fossila bränslen.

 8. Patrik

  Jisses, hade på känn att Pererik var en smart grabb:
  http://svt.se/2.120097/1.1797565/en_av_de_mest_engagerande_fragorna
  😀

 9. Bo Larsson

  Otroligt bra sammanfattning av läget i Köpenhamn av Alex Jones på Russia Today:
   
  http://www.youtube.com/russiatoday#p/u/2/7Az05gIzEYM

 10. Anders L

  Undrar om Phil Jones är släkt med Alex Jones. Och är någon av dem relaterad till Indiana Jones?
   

 11. Kristian Grönqvist

  Vem försökte försiktigt ifrågasätta sanningshalten i att bränna fossila bränslen. Saudiarabien. Vilket sammanträffande…

 12. Kristian Grönqvist

  Climategatelavinen är i gång… Vem försöker Ni övertyga?

 13. Peter Stilbs

  Vad skrev Du nu Kristian ? … sanningshalten i att bränna fossila bränslen… ?
  Man sade inte på SVT i går vilken som var den andra staten som förde upp  Climategate – hörde dock tidigare att troligen Polen skulle göra det. Men det gör sig ju inte lika bra i TV som Saudiarabien …

 14. Olaus Petri

  Anders L, Phillys släktskap med Indy är belagt sedan länge. Deras syn på vetenskaplig metodik är ju likartad: plocka på dig allt som glimmar (körsbär) och förstör sedan resten! 😉

 15. Steve

  Klimatskeptikerna ”skördar enastående framgångar hos befolkningen – i synnerhet den något äldre – och tycks bara bli populärare ju mer klimatdata som samlas. På brittiska Amazons topplista för klimatlitteratur håller förnekarböcker just nu platserna 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 9. I Sverige frodas mytomanin på den här sidan, i Neo, i en krets av liberala dussinbloggar…” Andreas Malm kommer upp i varv på Newsmill: ”Klimatförnekarnas framgångar hotar mänsklighetens överlevnad”
  Och kommentarerna sedan;  alldeles förskräckliga, tycker Andreas !
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/07/klimatfornekarnas-framgangar-hotar-mansklighetens-overlevnad

 16. Urban

  Om man får för mycket koldioxid så dör man lät en förnumstig statsvetare meddela i en nyhetssändning i morse. Detta apropå beslutet i USA att nämnda gas är att betrakta som hälsovådlig.
  Att man skulle få uppleva detta. Det känns overkligt.
  Pererik Å tänker själv. Det uppskattas!

 17. Kent Olsson

  Jag kan inte påstå att jag är helt insatt i frågan men ni som verkar ha studerat alla data kan kanske förklara varför de flesta glaciärer är mycket mindre än för 100 år sedan? Varför överlever fästingar vintern i norrland numera?
  Det vore väl fantastiskt om ni har rätt och vi slipper de katastrofala följder som en verklig temperaturhöjning skulle föra med sig, men hur förklarar ni de fenomen som vi redan ser? Är allt detta fabricerat?
  Tacksam för svar!

 18. Olaus Petri

  Kent, för att det finns klimatförändringar. Dock drivs inte dessa primärt av CO2.
  Sedan finns det väl även glaciärer som växer?

 19. Kent Olsson

  Olaus Petri, Som jag förstod det så skulle väl dessa data som kommit fram i ”climategate” visa att det inte har varit någon temperaturökning de senaste åren. Det är väl detta forskarna påstås försöka mörka?
  Jag är ingen expert på glaciärer, men jag tror jag har läst om enstaka glaciärer som växer. Jag har dock svårt att tro att de växer i samma takt som de andra krymper.

 20. Christopher E

  Kent, det är inget konstigt om glaciärer minskar. Det har de gjort i genomsnitt i bortåt 300 år nu, ändå sedan en naturlig köldperiod som kulminerade (minimerade?) på 1600-talet. Före den var en värmeperiod på medeltiden då det var minst lika varmt som nu. Då var glaciärerna, åtminstone de man har data på, mindre än nu.
   
  Den nuvarande glaciärminskningen var snabbare än nu i början på 1900-talet, innan koldioxidutsläpp var en faktor.
   
  Climategateskandalen handlar om flera saker, bland annat att man överdrivit den moderna uppvärmningen i syfte att få den att se onormal och människoskapad ut. Det är däremot ingen som förnekar att vi varit i en naturlig uppvärmning ganska länge.
   
  Att det inte varit någon temperaturökning de senaste 15 åren är ingen hemlighet som någon kan mörka, det finns allmänt tillgängliga satellitdata som visar detta. Det som däremot mörkas av Climategate är temperaturdata från ytan, därför vet ingen exakt hur man fått dessa att visa mer än satelliterna. Allt tyder på att Climategate-gänget förstört mycket av den oprocessade datan när den började begäras ut med stöd av lagstiftning. De är åtalade för detta, så vitt jag förstått. En hög chef har fått lämna sitt jobb i väntan på utredning.

 21. Sverker

  Just detta mail är inte riktigt så illa som det låter:
  “I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline.”
  Det som menas är at trädringsdata som antas vara en proxy för temperatur började falla efter 1961 vilket motsäger temperaturerna uppmätta med termometrar.
  Tricket var alltså att klistra in uppmätta temperaturer för de sista årtiondena under 1900-talet.
  Inte särskilt allvarligt ”fusk” förutsatt att man klart redogjort det i artiklarna. Dock kvarstår förstås frågan om trädringsdata inte är tillförlitliga efter 1961 kan man då vara säker på att de är det från år 1000 fram till 1961?
  Lite historia kring hockeyklubban är ju att den numera falsifierats. Se Mobergs mer moderna undersökning i Nature där förstås medeltidens värme och lilla istidens kyla ånyo ses tydligt. Mann har också nyligen publicerat en studie där medeltidens värmeperiod dyker upp, men han hävdar att fenomenet var regionalt. Svårt att avgöra sanningen i detta då många andra vetenskapliga studier tyder på globalt fenomen.

 22. Patrik

  Sverker>> ”Dock kvarstår förstås frågan om trädringsdata inte är tillförlitliga efter 1961 kan man då vara säker på att de är det från år 1000 fram till 1961?”
  Mmmm… Ja, just det.
  Eller för att formulera det annorlunda:
  Kan man verkligen utläsa temperatur från trädringar?

 23. tty

  Kent Olson:
  Fästingar är inte känsliga för kalla vintrar. Som så mycket annat i klimatdebatten är detta en faktoid. De två värsta fästingområden jag någonsin besökt är runt Lake Superior och trakten av Bratsk i Sibirien. Båda områdena har regelmässigt under -40 vintertid. Om du inte tror mig kan du ju kolla i vilka områden TBE /Lyme Disease (fästingburen) förekommer:
  http://www.tbefacts.com/images/fig11_worldwide.gif
  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/figures/m553a1f30.gif
  http://www.ij-healthgeographics.com/content/figures/1476-072X-7-24-2-l.jpg
  Jämför med vintertemperaturen. Varför har då fästingar blivit vanligare i Sverige (för det håller jag med om att de har)? Troligen p g a ökad näringstillgång, läs massor av rådjur. 
  Det är riktigt att nästan alla glaciärer har krympt de senaste 150-200 åren och att de flesta (dock inte alla) fortfarande gör det. Då skall man dock veta att de startade från den största utsträckning de har haft sedan den senaste istiden.  Det finns nämligen nästan aldrig några ändmoräner mellan den från Lilla Istiden (typiskt 2-300 år gammal) och den från Yngre Dryas (ca 12000 år gammal). Det finns visserligen undantag även om de är sällsynta, på vissa håll på Grönland skall det t ex finnas ändmoräner från mellersta Holocen.
  Det är mycket svårare att fastställa glaciärers minimiutsträckning i det förflutna eftersom spåren i regel utplånas av den expanderande glaciären, men på de håll där man har studerat frågan är det helt klart att glaciärerna var mycket mindre eller helt försvunna under den postglaciala värmetiden (ca 6000-10000 år sedan), och även under senare varma perioder (som t ex RWP (Roman Warm Period) eller MWP (Medieval Warm Period)).

 24. Steve

  ”COP15 hviler på en løgn”. Berlingske Tidende, 8 dec
  …hele klimatopmødet i København hviler på mange måder på en løgn.
  Det er bare et par af de budskaber, der tirsdag og onsdag vil strømme ud fra en klimaskeptisk konference – ”Copenhagen Climate Challenge” i København 
  …Henrik Svensmark,  Lord Christopher Monckton, … Nils-Axel Mörner.
  Mörner:  Der kommer ingen havvandsstigning i Bangladesh. Det viser min forskning i landet tydeligt, siger professoren …og viser en graf… over havniveauet i Den Bengalske Bugt ud for Bangladesh gennem de seneste 500 år.  Ifølge kurven lå havniveauet omkring 1600-1700 en halv meter højere end i dag. I årene 1800-1970 var niveauet lavere end i dag, og siden har havniveauet ud for det fattige land stabiliseret sig – ifølge Mörner altså.
  http://www.berlingske.dk/klima/cop15-hviler-paa-en-loegn

 25. Per

  Miljövänstern har förbrukat folks förtroende, allt var en bluff skapad av korrupta politiker, forskare, byråkrater, anhängare, etc. Makten och härligheten med att konfiskera andra människors pengar hägrade i framtiden, en klassisk socialistisk exploatering av folks frihet och välstånd. Det måste kännas tragiskt för många men befriande för de flesta i alla fall på lång sikt.