Klimatmodellerna överskattar uppvärmningen

Att klimatmodellerna överskattar uppvärmningen är inget nytt. Detta ämne har tagits upp många gånger förut på denna blogg. Men det är ett viktigt ämne som jag tänkte belysa med några nya figurer.

Den största uppvärmningen ska enligt koldioxid-teorin ske en bit upp i troposfären. Nedanstående figurer visar trycknivån 500hPa, som motsvarar en höjd på ungefär 5 km vilket är ganska mitt i troposfären.

Följande figurer visar 3 körningar av en klimatmodell,MPI-ESM-P, från Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M), och uppmätta/beräknade värden från European Center for Medium range Weather Forecasts (ECMWF) med deras dataserie ERA-Interim.

Jämförelse av 3 klimatmodeller och uppmätta värden för norra halvklotet.
Jämförelse av 3 klimatmodeller och uppmätta värden för norra halvklotet.

 

Jämförelse av 3 klimatmodeller och uppmätta värden för tropikerna.
Jämförelse av 3 klimatmodeller och uppmätta värden för tropikerna.
Jämförelse av 3 klimatmodeller och uppmätta värden för södra halvklotet.
Jämförelse av 3 klimatmodeller och uppmätta värden för södra halvklotet.

Notera hur mycket klimatmodellerna överskattar uppvärmningen främst i tropikerna där faktiskt en mycket stor uppvärmning har förutspåtts. Det ser också ut som att varianser är mycket högre i den simulerade världen jämfört med den verkliga världen. Men som sagt, det här är inget nytt!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Magnus.
  Rött =uppmätt-gissar jag.
  Jag gissar att de som vill programmera detta har lite processer att ta hänsyn till-så ser en aktuell bild ut på den nivån:
  http://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/500hPa/overlay=temp/orthographic=-14.98,44.61,721/loc=-24.820,42.762

  Tropikernas termostat har utförligt beskrivits av Willis Eschenbach på ett charmerande sätt.

 2. Michael

  OT stora problem med Storbritanniens energiförsörjning: https://espresso.economist.com/3cfacd1beeeb00db3c2afc128dc13b7c

 3. Olav Gjelten

  Enligt min lära uppstår först en värmeökning på jorden av någon orsak. Till följd av detta får atmosfären en ökning av koldioxidhalten som pågår i århundraden.
  Alltså inte tvärt om!

 4. Olav Gjelten

  Med hänvisning till # 3. Den ökning av koldioxiden vi ser i atmosfären i dag är sannolikt till större delen en följd av den medeltida värmeperioden.
  Så VARFÖR föra debatten om koldioxiden på klimathotarnas villkor som bygger på pseudovetenskap?

 5. Lasse

  Här kommer en till artikel som visar på jordens förmåga att reglera temperaturen:
  https://wattsupwiththat.com/2016/05/12/negative-climate-feedbacks-are-real-and-large/
  Att hänvisa till modellberäkningar som så tydligt missar målet -på säkra sidan ger alarmen stöd.
  Att visa att alarmen är överdrivna bör ge politikerna stöd till försiktigare åtgärder-inte till dagens politik där vi MÅSTE agera nu!

 6. Lasse:
  Ja röda linjerna är uppmätt och de andra är simulerade med en CMIP5-modell (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5). r1, r2 och r3 står för körning 1, 2, respektive 3. Man kan läsa mer om CMIP5 här:
  http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/index.html

 7. Thomas P

  Lasse #5 WUWT förvandlas mer och mer till ett skämt allteftersom han tar med gästskribenter som vräker ur sig precis vilka dumheter som helst.

 8. Daniel Wiklund

  Lyssnar just nu på Romson, hon håller tal på kongressen i Karlstad. Hon får rungande applåder, här finns ingen självkritik. Hon ser väldigt glad ut. Hon har kanske inte läst dom senaste siffrorna om stödet för partiledarna. På text-tv kan jag läsa om förtroendet för partiledarna, hon ligger sist på 3 %, Fridolin näst sist på 12 %. Däremellan placerar sig Lövin på 8 %. Romson har på några minuter sagt ordet stolt mer än tio ggr. Och just nu kramar hon Fridolin och Lövin. Vilket trams, tala om mental miljöförstöring. Borde beskattas hårt.

 9. Mats G

  Jag tror jag har hittat nästa hot.

  ”Den största planeten i solsystemet, Jupiter, är så stor att det inte är så långt kvar till att den kan tända till en stjärna. Den sänder faktiskt ut mer strålning än den tar emot från solen, men det är inte synligt ljus. Om en annan planet kolliderar med Jupiters så skulle vi hamna i ett dubbelstjärnesystem – och det skulle säkerligen utplåna alla möjligheter till liv på Jorden. ”

 10. Kenneth Mikaelsson

  The back-radiation from CO2 is real. It just doesn’t have any effect, or the effect is offset by something else. Instead we see warming following energy use. We can keep the climate from warming. But it means freezing to death.

  – See more at: http://notrickszone.com/2016/05/12/analysis-indicates-the-real-cause-of-recent-warming-is-not-co2/#sthash.CvnVTOhb.dpuf

 11. Lasse

  #7 Thomas P
  Hoppas du läser den sidan ändå.
  Dagens ämne har du ingen avvikande åsikt om alltså!

 12. Thomas P

  Lasse #11 Förstår du verkligen inte själv varför det inlägg du länkar till bara är ett dåligt skämt? Jag tror Watts nuförtiden föraktar sina läsare och därför slänger ut vad skit som helst i förvissning om att det inte finns några gränser för vad de går på.

 13. Roland Salomonsson

  En dum kommentar från en vetenskaplig idiot. Vetenskapsmän påstår att det skall bli relativt högre grad av uppvärmning i de ekvatoriella områdena? Jaha! Nu blir det tydligen inte det i praktiken. Jag minns laborationerna i min gymnasiefysik för 50 år sedan.

  I min värld så säger fysiken att oavsett media, så försöker naturen genom ”väder och vindar” utjämna skillnaderna mellan överskottsvärme och underskottsvärme. En rent fysikalisk process. Jag blir inte ett dugg förvånad över att klimatbedragarnas prognoser för ekvatorområdena blir fel. Däremot mer förvånade, förutsatt att vi verkligen har ett klimatproblem, över att inte polarområdena uppvärms mer, då det borde vara där och i princip enbart där som någon snabbt mätbar effekt sker.

  Men värms inte polarområdena, så kan detta bero på att vi inte har någon pågående klimatkatastrof, d v s det är helt andra grundorsaker för hot än ”klimat” människan borde oroa sig över avseende mänsklighetens fortbestånd.

 14. Håkan

  Thomas P #12, Intressant reflektion från din sida. Är det därför du numera aldrig argumenterar i sak? Väldigt insiktsfullt av dig i så fall med tanke på ditt synbara förakt för dina medmänniskor…

 15. Thomas #7

  De är lite svårt att ta ditt (och den sortens) gnällande på ngt större allvar.
  Speciellt om du inte ens försöker att formulera en invändning mot vad som sägs i en viss post.
  Och än mer om man sätter det i perspektivet av vad som presteras på klimathotssidan, och oavsett nivå.

  Men precis samma ’argument’ som du nyss försökte skulle man kunna säga att:

  ’Klimatforsningen har mer och mer blivit ett skämt, allteftersom allt fler börjar skriva och publicera saker de menar har med klimatet att göra, och som vräker ur sig precis vilka dumheter som helst’

  Men men, någon konsistens eller ens bara substantiell ’argumentering’ skall man ju inte förvänta sig från dig, eller från klimathotssidan, eller för den delen ens det som ni kallar ’klimatforskningen’.

  Normalt brukar du ju hävda att WUWT är många(?) ’förnekarbloggar’ som tom påstås radera befogade kommentarer, frågor och invändning mest hela tiden.

 16. Långsiktiga förutsägelser om klimatet är meningslösa

  Det är inte mitt påstående. Jag är inte särskilt kunnig i datorsimuleringar, som ju är grunden för klimatmodellerna av framtida klimat. Påståendet kommer från IPCC:s rapport WG I 2001:

  http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/505.htm

  Börja läsa stycket som börjar: ”In sum . . .”

  Många år har gått sedan 2001. SMHI bör känna till det aktuella läget. Det förklaras i dess svar till Klimatsans:

  http://klimatsans.com/2016/04/05/svar-fran-smhi/

  Svaret på fråga 2 avslutas så här:

  Frågeställarna undrar över hur väl “dagens naturliga klimat” är känt. Eftersom det bara finns ett klimat av idag som är ett resultat av både naturlig och mänsklig klimatpåverkan går detta förstås inte att studera direkt i naturen och därför finns inte något sådant som “dagens naturliga klimat”. Men, man kan göra studier av hur klimatet skulle kunnat vara utan mänsklig påverkan. Till den typen av studier används klimatmodeller vilka kan simulera klimat med eller utan förändring av mänsklig och/eller naturlig klimatpåverkan. Sådana experiment visar mycket entydigt på att den kraftiga uppvärmning av jordens klimat som observerats under det senaste halvseklet inte går att förklara utan människans påverkan. Utöver ändringar i temperatur har man också sett ändringar i nederbörd och olika klimat- och väderextremer. Med enbart naturlig drivning hade klimatet ändrats bara mycket lite och vi hade inte sett någon signifikant uppvärmning.

  Således:

  1. Det finns inte någon bild av vad klimatet skulle vara nu utan mänsklig påverkan. SMHI vet inte. IPCC vet inte.
  2. Det står ”mycket entydigt” klart att ”klimatet ändrats bara mycket lite” utan mänsklig påverkan.

  Jag kallar det en logisk kullerbytta. Först säger man att man inte vet hur det naturliga klimatet skulle vara idag, och sedan att man ”entydigt” vet skillnaden mellan ”naturligt” och ”mänskligt påverkat” klimat. Det blir en subtraktion med endast två termer, d.v.s. nonsens.

  Datorsimuleringar

  Från min första kontakt med datorsimuleringar på 70-talet fick jag lära mig dess mest fundamentala begränsning: Antalet gissade variabler. Felen i gissningarna multipliceras med varandra i varje omräkning. Den expertkonsult jag hade avrådde starkt från projekt med fler än tre gissade variabler. Han ansåg sig kunna matematiskt bevisa att med fler än 5 eller 7 gissade variabler (jag minns inte precis vilken siffra han nämnde), är ett meningsfullt resultat omöjligt.

  Jag minns att en tysk professor häromåret förklarade att med 5 fria variabler kunde han få en simulering att visa elefanter som kunde flyga. Det tyder jag så att den ”matematiska gränsen” ligger vid 5 variabler.

  Denna min kunskap har gjort mitt intresse ganska ljumt för att följa alla diskussioner om ”klimatmodeller” och deras detaljer. Följande är således mycket ofullständigt, men kan tjäna som exempel:

  1. En simulering omfattar storleksordningen 50 variabler och mer än en miljon omräkningar för att komma till år 2100.

  2. Några simuleringar byggs upp av små rutor av atmosfär med ex.vis 3 graders sida, indelade i flera höjdlager. Beräkningarna avser verkan på varandra mellan dessa volymer.

  3. Jag har inte sett någon referens till inverkan av sol, måne och planeter.

  Eftersom man inte känner ”det naturliga klimatet”, måste man naturligtvis gissa ett stort antal av de 50 variablerna, många fler än 5. Det är grunden för det förnuftsmässiga påståendet av WG I.

  För övrigt ser jag den beskrivna simuleringen som gjord för en väderprognos, vilket kanske är naturligt, då många som kallar sig ”klimatforskare” börjat som meteorologer. Dock tror jag att klimatet mera bestäms av celestiska processer än av vad som sker dag för dag på jorden. Betydelsen av antalet solfläckar insåg William Herschel redan 1801, något som IPCC tycks ha negligerat.

  OM meningsfulla klimatmodeller skulle kunna beräknas, är de ändå meningslösa tills de kunnat verifieras mot det uppmätta klimatet. I detta ingår flera processer med perioden 60 år. Detta är således den kortaste tid vi får vänta på en meningsfull klimatmodell.

  Således: De enorma satsningarna på klimatmodeller och det värde dessa tillmäts, ser jag som ett utslag av den tydliga inkompetensen inom IPCC. Jag frågar mig hur diskussionerna därom går mellan SMHI:s kompetenta medarbetare.

 17. Thomas P

  Är det alltså ingen av ”skeptikerna” här som förmå se felet med inlägget som Lasse länkar till i #5? På allvar, inte en enda?

 18. Lasse

  #12 Thomas P
  Komplexiteten hos modellerna för att de skall kunna spegla verkligheten gör att enkla samband föredras.
  Du tycks inse detta också!
  Fokusera på modellernas utfall jfrt med mätningarna i stället.
  Samt klimatkänsligheten som detta medför.
  Inverkan från El Nino kan man studera i denna sammanställning: http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_March_2016.pdf
  Med en brasklapp(mer än halva temperaturökningen från 1910 till 2000 är justerad sen 2008)

 19. Olav Gjelten

  Är det SAMMANTRÄFFANDET mellan vår tids vår tids ”värmeperiod” och atmosfärens ökande koldioxidhalt som gjort pseudovetenskapen så framgångsrik, till och med här på KI?
  Den stigande temperatur vi har haft fram tills för 20 år sedan (och som började på 1600-talet) var bara en fortsättelse på en lång återgång till mer normala temperaturförhållanden efter den lilla istiden.
  Större delen av den ökande koldioxidhalten i våra dagar är sannolikt bara en följd av den medeltida värmeperioden.
  När ska vi lära oss att naturens krafter är STORA och vi OÄNDLIGT SMÅ?

 20. Sven Hanssen

  Först så går det upp sen går det ner så går upp.

  IPPCs prognoser är som Tage Danielssons låt. Det är 50-50 och det motsvarar modellernas träffsäkerhet

 21. claesl

  På allvar Thomas…
  Tror du att en endaste skeptiker ens läst inlägget som det länkade till i #5? Varför då komma med invändningar mot det?

  Känns lite som ett av dina sedvanliga försök att flytta fokus från originalinlägget.

 22. Björn

  Ekvatorområdet är nog det mest stabila området eftersom solens vinkel avviker som minst där. Den ökning om 0.03 C/dekad får nog tillskrivas Solar Grand Maximum under 1900-talet. De planetära rörelserna är för små för att på så kort tidsrymd göra sig märkbara. Temperaturgradienten mellan polerna och ekvatorn har samtidigt varit stabil och hållit de norra och södra jetströmmarna kring polerna i respektive lägen. Men nu när solens aktivitet främst inom UV-området minskar i intensitet, får det konsekvenser på jetströmmarnas lägen. Södra och norra halvklotens latituder ovanför och nedanför respektive tropiska zonerna, kommer att få minskande temperaturer. Det påminner om att solens variationer kan aldrig gå spårlöst förbi.

 23. Ingvar i Las Palmas

  Thomas P #12
  Du är ett riktigt troll som avhåller sig från fakta och istället smutskastar allt du inte gillar!
  Förlåt,
  ”smutskastar alla du inte gillar” skall det förstås vara.
  Tröttsamt

 24. Ingvar i Las Palmas

  Magnus.
  Bra inlägg. Det visar ju med all önskvärd tydlighet att vi inte har att göra med vetenskap vad gäller klimathotet utan något helt annat.

 25. jensen.

  Henry´s lag är en långsam rackare. Från borrkärnarna i Arktis framgår en lag på ca 700 år.
  Laggen temperatur/ CO2 åskådliggöres betr. samtliga interglacialernas övergång till glacialer.
  Enkelt att se vad som är drivande.
  Temperaturen efter Optimum har för varje årtusende minskat med ca 0,3 C för varje årtusende nu i neoglacialen. Toppar och dalar har förvisso förekommit. Tex. mycenska tidevarvet. Romartiden. folkvandringstiden Medeltiden Lilla istiden, Moderna uppvärmningen
  För att inte tala om Solar grand och minimum.
  Den senaste värmeperioden kan mycket väl vara en kombination av Henry´s lag samt solens föränderlighet. samt därigenom samband med medeltiden. OLR modulerar jordens temperatur på ett oöverträffat fysikaliskt sätt med en effektiv broms mot tipping Point. Jordens temperaturförändringar är sålunda range bound.
  Hoppas att alla oroade hjärtan kan trösta sig med detta.

 26. Olle R

  Magnus, har du kollat ERA-i på 300 mbar i tropikerna? Där ligger trenden på 0,24 C/10 år dvs tre gånger högre än vid ytan. ERA-i är ett av indexen som visar en tydlig hotspot i tropikerna. De andra är RAOBCORE och IUK v2.
  MPI är bara en modell, jag tror modellgenomsnittet ligger lite lägre i trend..

 27. Salasso

  OT. Fick en länk av C-E Simonsbacka ang nedisningsproblematiken på vindkraftverkens rotorblad.
  Hittas på http://www.friavindar.se

 28. Olle R #26:
  Ja ERA-Interim har en puckel vid just 300hPa. Så om man körsbärsplockar finns det en hotspot just där. Men även om man använder denna körsbärsplockning på 300hPa är trenden c:a 0,25C/10år för ERA-interim och 0,45C/10år för den här CMIP5-modellen. Även här överskattar alltså klimatmodellen trenden grovt.

 29. Thomas P

  claesl #21 ”Tror du att en endaste skeptiker ens läst inlägget som det länkade till i #5?”

  Det finns inte många skeptiker här, bara ”skeptiker”, dvs folk här kallar sig för skeptiker men inte är det. (Jag får dock inte använda det mer korrekta f-ordet) Förhoppningsvis har i alla fall Lars läst inlägget, men annars har du antagligen rätt i att de andra kritiserade mig mer som ryggmärgsreflex än för att de hade koll på om jag hade rätt eller fel i just den här frågan.

  ”Känns lite som ett av dina sedvanliga försök att flytta fokus från originalinlägget.”

  Här kommer den vanliga stereotypa kritiken fram. Det är naturligtvis inte så att Lars gjorde något fel när han drog upp inlägget från WUWT, nej, felet är att jag bemötte det. Först då blev det en avvikelse från ämnet.

  För de som inte läst inlägget handlar det om att ”bevisa” att negativa återkopplingar dominerar genom observationen att temperaturmax ligger fördröjt i fas gentemot solinstrålning. Detta har naturligtvis inget med någon negativ återkoppling att göra, bara att det tar tid att värma upp hav och land. Sett i ett längre perspektiv med en gradvis uppvärmning leder det bara till en viss fördröjning, inte att den slutliga uppvärmningen blir mindre.

  Bonus crackpot poäng för den arroganta avslutningen:
  ”The negative feedback between solar levels and temperatures has always existed – but never noticed, officially. I, for one, will be interested to learn how quickly climate science can adapt CO2 theory to explain away its implications.”

 30. Lasse

  #29 Thomas P
  Hädanefter skall jag avstå från att länka till OT innan du behagat bemöta aktuellt inlägg.
  Du spårar så lätt ur!

  Men på ett tydligt sätt så visar du oxå att det är krångligt med att modellera klimatet. Det räcker inte med en observation av temp och sol alltså-jag gissade väl det 😉
  Vad säger du om modellerna som Magnus ville visa?

 31. Lasse o Thomas P:
  Ja måste hålla med Thomas P om det där specifika wattsupwiththat-inlägget länkat i #5. Logiken i inlägget håller inte ihop. Inget av det han beskriver bevisar ”negativ återkoppling”. Därmed inte sagt att det ändå finns en negativ återkoppling, men inläggsförfattaren lyckas inte på något sätt bevisa det.

 32. Thomas P

  Magnus #31 Tack, trevligt att det i alla fall finns någon som förmår läsa och kritisera även inlägg på WUWT.

  Tyvärr har jag inget att säga om ditt inlägg, speciellt inte som du inte ger några källor för var dina data kommer ifrån. Lite skumt är det i alla fall med hur du växlar mellan att tala om ”klimatmodellerna” och sen visar en figur för data från en viss höjd i atmosfären för tre körningar från en specifik klimatmodell. Lennart Bengtsson är rimligen den som borde kunna ha mest att säga om detta.

 33. Lasse

  #32 Thomas P
  Anade att du gärna spårade ur som en reaktion på besvärliga data.
  Brukar länka till WUWT utan att tänka-så även nu:
  https://wattsupwiththat.com/2016/05/11/study-by-mann-admits-the-pause-in-global-warming-was-not-predictable-but-lets-models-off-the-hook/

 34. Jan Åke

  Ser man på ECMRWFs kurvor dvs verkligheten så är den globala uppvärmningen inte särskilt skräckinjagande.Ett par tiondelars grader upp på några decennier detta tillsammans med mer koldioxid har gjort jorden frodigare.I växthus har man oftast 500-700 ppm co2 som är idealiskt för de flesta grödor.

 35. Gösta Pettersson

  Olav Gjelten #3, #4, #19
  Jag förmodar ditt resonemang stöder sig på det argument som även framförs av
  Jenssen #25 : ”Från borrkärnarna i Arktis framgår en lag på ca 700 år.”

  Själv tillåter jag mig att betvivla argumentets giltighet så länge det inte kunnat kombineras med ett svar på den för mig kritiska frågan: 700 år plus minus vad?

  Jag misstänker att en professionell statistisk skattning av eftersläpningens storlek skulle ge ett svar i stil med
  700 ± 5000 år, dvs. att det inte går att få fram något tillförlitligt tidsmått på eftersläpningen från de iskärnedata man tittat på. Tidsupplösningen för iskärnor är ibland sämre än 1000 år.

 36. Thomas #29

  Jag noterar att du ännu en gång ’förlorar’ diskussionen innan den ens startats.

  Nu är ju det hela din ’shtick’, alltså att försöka kasta in grus och avledande kommentarer och just aldrig diskutera faktiska och relevanta sakfrågor. Och att du därvidlag nästan aldrig kan hålla dig till sanningen ens.

  Du var den förste att kommentera länken. Men inte bemötte du ngt alls, inte dess innehåll iaf. Utan ett slags larvigt försök till ’guilt by association’ om ngt helt annat. Som om det togs på allvar skulle vara totalt förödande för i stort sett allt på klimathotssidan, inklusive dig. Dvs totalt nonsens! Ditt #29 understryker bara samma sak.

  Först där specificerar du kritiken. Men återigen, hur kan du mena att en länkning (Lasses) är ’fel’? Ditt försök i #7 är ju långt mer ’fel’ i så fall.

  Sen kanske du behöver påminnas om att begreppet negativa/positiva ’återkopplingar’ och hur det används alls inte är så klockrent, eller korrekt och konsistent, eller ens väldefinierat på klimathotssidan. Jag har sett en hel del, även från ’officiellt klimathotshåll’ som är rejält hårresande och fle/missvisande. Tex att hävda att H2O-halten enbart är en ’återkoppling’ till CO2 … eller dessa ’forcings’

 37. Thomas P

  Jonas #35 Du har för all del rätt i att jag inte sa så mycket konkret i mitt inlägg i #7, men å andra sidan ägnade jag bara två rader åt det medan du nu ägnat två av dina vanliga långa inlägg utan att tillföra ett dugg mer i sak, utan det är bara din vanliga litania om att jag är dum och klimatforskarna är dumma. Lär dig något av Magnus i #31 istället. Du dör inte av att acceptera att jag har rätt emellanåt, och det går att säga något med korta inlägg.

 38. Thomas P #32:
  Jag har angett källor. Om du verkligen inte har någon annan kritik att komma med förutsätter jag att du håller med mig om slutsatserna.

 39. Helge

  OT

  Propaganda när det är som ”värst”…

  http://m.phys.org/news/2016-05-people-scientific-consensus-climate.html

 40. Thomas P

  Magnus #38 Du har inte angett källa tillräckligt noga för att det skall gå att titta närmare på det hela. Har du själv kört modellen så att detta är dina egna data? I så fall förstår jag att du inte har några mer källor, annars borde du ange dem.

  ”Om du verkligen inte har någon annan kritik att komma med förutsätter jag att du håller med mig om slutsatserna.”

  Bara för att jag inte har tillräckliga detaljkunskaper för att kunna bedöma dina figurer innebär inte att jag måste hålla med om dina slutsatser.

 41. tty

  OlleR #26

  Du har troligen inte klart för dig att ERA är en datormodell inte mätta data. Här har du en jämförelse mellan faktiskt mätta temperaturer i ”The tropical hotspot” och CMIP-5 modellerna. Gjord av ingen mindre än Gavin Schmidt:

  https://climateaudit.files.wordpress.com/2016/05/gavin_tweet_2.png

  0,24 grader/årtionde ligger som du ser långt över faktiskt mätta värden, men stämmer med CMIP-5.

 42. Thomas #37

  Du har för all del rätt i att jag inte sa så mycket konkret i mitt inlägg i #7, men å andra sidan ägnade jag bara två rader åt det medan du nu ägnat två av dina vanliga långa inlägg utan att tillföra ett dugg mer i sak

  Nej det stämmer. Du har det inte lätt, och din trängtan att (helt felaktigt) vilja få kalla folk för ’förnekare’ gör både att du igen förlorar redan innan du har kommit upp på banan, och visar att det är allt vad du har att ’tillföra’

  För jag tog nämligen upp precis den tråden du initialt försökte med (i #7). Jag påpekade nämligen ut det helt uppenbara självmålet i ditt larviga ’gulit by association’-försök:

  Men precis samma ‘argument’ som du nyss försökte skulle man kunna säga att:

  ‘Klimatforsningen har mer och mer blivit ett skämt, allteftersom allt fler börjar skriva och publicera saker de menar har med klimatet att göra, och som vräker ur sig precis vilka dumheter som helst’

  Och jag kan ju (igen, bara för forms skull) fråga: Finns det något alls på klmathotssidan som skulle stå sig bättre i jämförelse med hur du så gärna ville racka ned på WUWT?

  Du behöver inte svara. Jag tror inte du har haft några meningsfulla svar alls under senare år.

 43. Tillägg, Thomas

  Ditt:

  bara din vanliga litania om att jag är dum och klimatforskarna är dumma

  är ju bara ännu ett exempel på att du inte förmår att hålla dig till sanningen, alternativt är oförmögen att ens läsa korta kommentarer på en blogg (och på svenska) någorlunda korrekt. Vilket ju är extra tragiskt i ditt fall som någon som så gärna vill ge skenet av att ifall begrippa en liten gnutta av vetenskaplighet.

  Ditt avslutande:

  Du dör inte av att acceptera att jag har rätt emellanåt, och det går att säga något med korta inlägg

  understryker ju bara den saken.

 44. Thomas P #40:
  Det här var en av dina sämre bortförklaringar. Självklart har jag inte kört klimatmodellerna själv. Jag har bara laddat ner resultaten. Du har alltså ingen vettig kritik att komma med?

 45. ClaesL

  Thomas #29
  ”Här kommer den vanliga stereotypa kritiken fram. Det är naturligtvis inte så att Lars gjorde något fel när han drog upp inlägget från WUWT, nej, felet är att jag bemötte det. Först då blev det en avvikelse från ämnet.”

  Skärp dig Thomas. Förutom att du verkar ha problem med läsförståelse så verkar kronologi inte heller vara din grej.

  Du var först att kommentera Lasses inlägg. Ingen annan brydde sig.
  Till synes otålmodig börjar du sedan klaga på att ingen annan vill följa upp och kommentera Lasses enligt ditt tycke länk fylld med dumheter( som tydligen ingen annan läst fortfarande har läst).

  Kritiken gäller INTE att du kommenterat Lasses inlägg utan att du tydligen kräver av alla andra att också kommentera hans kommentar och länkade inlägg. Men du är förlåten Thomas. Ifall man punktmarkerar en blogg 24/7 så är det kanske inte helt enkelt att hålla reda på allt som sägs och borde ha sagts… (Och när det borde sagts..) Lägg dig och vila Thomas. Du behöver det.

 46. Stickan

  Nej här var inte mycket nytt Magnus, varför skriva en artikel då? Gjelten #3-4, allt fossilt CO2 bara försvinner på något magiskt sätt? CO2 i atmosfär är funktion av temperatur som styrs av? Gudarna?

 47. Thomas P

  Magnus #44 ”Det här var en av dina sämre bortförklaringar”

  Har du fått för dig att jag är professionell klimatforskare som detaljstuderat klimatmodeller, speciellt MPI-ESM-P? Det är nämligen ungefär det som krävs för att kunna kritiskt bedöma ditt inlägg.

  ” Självklart har jag inte kört klimatmodellerna själv. Jag har bara laddat ner resultaten. ”

  Men du tyckte det var för jobbigt att länka till var man hittar dessa…

 48. Thomas P #47:
  Du kan ladda ner de flesta CMIP5-modellkörningar, inklusive de jag använt, härifrån:
  https://esgf-index1.ceda.ac.uk/projects/esgf-ceda/
  Men man måste skapa ett konto för att kunna ladda ner data.

  ”Har du fått för dig att jag är professionell klimatforskare som detaljstuderat klimatmodeller”

  Praktiskt att helt plötsligt säga att man är helt okunnig när det gäller klimatmodeller när resultaten inte passar ens förutfattade meningar. Men du använder ju ändå klimatmodellerna som argument för den katastrofala uppvärmning som du så starkt argumenterar för. Kan man sammanfatta det så att du tror på klimatmodellerna men du tvivlar på verkligheten?

 49. Olle R

  #28 Magnus:
  Det är på 300 mbar nivån ungefär du ska hitta och jämföra tropiska hotspotar. Modellernas hotspotar ligger i genomsnitt på 300-200 mbar medan observationerna (radiosonder och reanalyser) brukar ha sitt max lite lägre, på 400-300 mbar.
  Under satelliteran ligger modellmedel för 300 mbar tropikerna 30N-30C i runda slängar på 0,40 C/decennium medan observationerna ligger runt 0,25.
  Den observerade uppvärmningen i tropikerna är alltså lite lägre än modellmedel och sträcker sig inte lika högt upp i troposfären (alternativt att troposfären inte har ”lyft sig” lika mycket).
  Det här kan ju bero på att den atmosfäriska cirkulationen (Hadleycellerna mm ) är effektivare än förväntat på att föra värme till polerna..
  Verklighetens arktiska uppvärmning (och minskning i havsisutbredning) slår ju modellernas…
  Rekommenderar Sherwood och Nishant 2015 vad gäller hotspotar o dyl: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/5/054007/pdf

  #41 tty
  Nja, reanalyserna är väl mer väderprognosmodeller som används för att rekonstruera det troliga tillståndet i atmosfären, med inputs från otaliga väderstationer, väderballonger, olika typer av satelliter, havsbojar, arktiska bojar, etc etc..
  Och nej. Satellitserierna i allmänhet och TMT-kanalen i synnerhet är för trubbiga för att kunna hitta tropiska hotspotar, eller vad gäller TMT beskriva temperaturen i troposfären.
  Satellitserierna är lite för korta, har ouppklarade drifter, och TMT-kanalen blandar troposfär och stratosfär. Stratosfären har ju kylts snabbare i verkligheten än vad modellerna förutsäger.
  Vill man verkligen veta hur troposfärstemperaturen utvecklats i jämförelse med modeller rekommenderar jag såna här jämförelser (globalt i det här fallet): https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaaDdkMFN1NUMxUGM

 50. Olle R #49:
  Nu är det ju inte så att det är en puckel vid bara 300-200hPa för modellerna. Istället ligger max där och det en gradvis sänkning ner till marknivå. Detta är väldigt olikt det som har mätts upp. Men hursomhelst måste du ändå hålla med om att modellerna överskattar uppvärmningen kraftigt.

 51. Thomas P

  Magnus #50 ”Detta är väldigt olikt det som har mätts upp. ”

  Som redan tty konstaterar är inte ERA-Interim något uppmätt temperatur utan en reanalys, dvs en temperatur framräknad via klimatmodeller. Det är sådant som brukar leda till vilda anklagelser om fusk om någon från min sida gör motsvarande. Jag har i alla fall inte tillräcklig kunskap för att avgöra hur pålitlig den är, och i och med att du kallar det mätdata får jag misstanken att du kanske inte heller har det.

  Diskussionen om tropiska hotspottens vara eller inte vara har pågått ett bra tag nu.

 52. Thomas P #51:
  Det finns inga heltäckande mätningar av troposfären. ERA-interim är som sagt en reanalys där man använt vädermodeller för att jämka och interpolera olika slags mätningar. Det är bland det bästa vi har att tillgå i mätdata.

  Så du tror fortfarande på de klimatmodeller som spår en katastrofal uppvärmning, utan att du har någon som helst kunskap om dessa modeller, och dessutom trots att de avviker starkt från de mätningar vi har?

 53. Thomas P

  Magnus #52 Jag är sådan där tråkig typ som tror mer på publicerad forskning än vad en snubbe på en aktivistblogg skriver. Du må vara mer kunnig än genomsnittet på bloggen, men du är vad jag vet fortfarande amatör. Så ja, jag tror fortfarande mer på vad IPCC skriver än på dig.

  Tropiska hotspotten har som sagt ältats i åratal. Tror du att du kommit med något radikalt nytt genom att ladda hem lite data från en av alla klimatmodeller som används? MPI-ESM-P har en klimatkänslighet på 3,45 K vilket är aningen högre än genomsnittet så bara där har du en anledning att trenden kan ligga högt. Sen finns alla möjliga detaljer som du förhoppningsvis läst in dig på innan du laddade ned de här data, men som jag inte känner för att försöka hitta, typ hur väl de forcings som används i dina tre modellkörningar stämmer med de verkliga, hur väl temperaturtrenderna stämmer överens på marknivå (vilket på det stora hela är mer relevant och där data är mer pålitliga) osv.

  Vill du ha en mer relevant diskussion med någon som är insatt i denna klimatmodell rekommenderar jag åter att du försöker få kontakt med Lennart Bengtsson.

  Här har du en figur som ger en lite annan bild från ett av Pehr Björnboms sista inlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/08/fig-nearterm_all_UPDATE_2015a.png
  Notera dessutom att med nuvarande El Nino har temperaturen hoppat upp över genomsnittet i klimatmodellerna.

 54. tty

  OlleR #49

  Du borde läsa på bättre innan du rabblar upp hur värdelösa satellitmätningar är:

  ”The overwhelming majority of data, and most of the increase over time, originate from satellites. This includes clear-sky radiance measurements (quantified as brightness temperatures) from polar-orbiting and geostationary sounders and imagers, atmospheric motion vectors derived from geostationary satellites, scatterometer wind data, and ozone retrievals from various satellite-borne sensors. ”

  Detta kommer från den officiella beskrivningen av ERA Interim (Dee et al. 2011, The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, DOI: 10.1002/qj.828) .

  En annan kul grej med ERA Interim:

  ”Due to a programming error in the calculation of incident solar radiation as a function of solar zenith angle, the global solar radiation in ERA-Interim is overestimated by about 2 W m−2. This error, which has been present in the ECMWF forecast model for a very long time, has also affected ERA-40. Model simulations have shown that the systematic impact of this error on the model climate is confined to the upper stratosphere, which is warmed by approximately 1 K globally.”

  Här har vi fått veta att en fördubbling av CO2-mängden motsvarar 3,7 W/m2 vilket skall vara något alldeles förskräckligt katatrofalt, men att å andra sidan en ökning av insolationen TOA med 2 W/m2 är så lite att det egentligen inte har någon effekt alls…

 55. Pingback

  […] handlar inte bara om den globala temperaturen. Magnus Cederlöfs inlägg häromdagen visar med all tydlighet att IPCC klimatmodeller inte klarar av att ge rätt […]

 56. Thomas P #53:
  Så dum jag är att jag tror att en amatör som jag ska veta bättre än regeringarnas experter. Dessa har ju ändå blivit utsedda av regeringarna att föra fram den enda sanna vetenskapen som är politiskt bestämd. För att försäkra sig om att det bara finns rätt sorts experter har ju också regeringarna bara finansierat de experter som förkunnar den rätta läran. Naturligtvis kan inte en amatör som jag ifrågasätta såna bagateller som att teori och verklighet inte stämmer. All heder åt såna som dig Thomas som oförtrutet förkunnar den enda sanna läran som regeringarna har bestämt, detta trots att även såna som du inser att teori och verklighet inte stämmer.

 57. Thomas P

  Magnus #55 Du förenar dig här med gruppens vanliga konspirationsteoretiker som inte kan skilja mellan forskning och politik utan ser allt som en enda stor politiskt styrd konspiration där forskarna gör vad politikerna säger, och strunt i att de sa samma sak innan politikerna ens var medvetna om frågan.

  Du letar sen med ljus och lykta efter sådant där du kan säga att klimatmodeller inte stämmer med verkligheten och bortser från allt som pekar på motsatsen. Klassisk taktik av contrarians.

 58. Guy

  Synnerligen sorgligt om det endast är den officiella titeln/behörigheten som gäller. En bra amatör kan stå skyhögt över en medelmåtta till proffs. Det betyder inte att alla amatörer gör det, men dom finns. På samma sätt finns usla veten.skapsmän. Betyder det då att man ska tro blint på dom? Argument baserade på behörighet är helt kass.

  Det är endast ’prusiluskor’ som fungerar så här.

 59. Thomas P

  Guy #57 Anser du dig kunna göra en seriös bedömning av relevansen i Magnus figurer? Om det finns andra fakta som pekar åt andra håll? Titta t ex på figuren jag gav i #53 som ändå var utvald av Pehr. Det som är synnerligen sorgligt är hur folk här avfärdar vetenskap bara med argumentet att den påstås vara styrd av politiker.

 60. Thomas P

  Magnus #55 ”För att försäkra sig om att det bara finns rätt sorts experter har ju också regeringarna bara finansierat de experter som förkunnar den rätta läran.”

  Vi fick just ett nytt exempel på det när John Church fick sparken:
  http://www.smh.com.au/environment/climate-change/global-sealevel-expert-john-church-made-to-walk-the-plank-by-csiro-20160513-gov0k9.html
  Uppenbarligen är det inte ”rätta läran” att tala om att havsnivåökningen accelererar…

 61. Olle R

  #54 tty
  Det här med ERA-interim och andra modeller i denna ”familj” får du ta upp med Lennart Bengtsson, som ju brukar lovorda dessa produkter. Själv är jag lite ambivalent, ibland är de jättebra, ibland dyker det upp diverse konstigheter. Magnus har ju lyckats körsbärsplocka en nivå (500 mbar) i tropikerna där trenden är i princip platt, tex.
  Har inte LB skrivit nån artikel där han konstaterar att reanalyserna inte är riktigt att lita på när det gäller långsiktiga trender? Främsta anledningen är de drifter som uppstår när nya typer av data från nya instrument assimileras, vilket varit vanligt under satelliteran.
  Det samma gäller satellitserier i vissa fall. Skarvningen av MSU och AMSU tex, har ju inte varit helt lyckosam och kan inte verifieras av väderballongdata, etc. Sen är det ju de andra drifterna hos satelliter som inte håller sina banor, men där tror jag RSS v4 är ett steg framåt..

 62. Guy

  Thomas P #58

  ”Guy #57 Anser du dig kunna göra en seriös bedömning av relevansen i Magnus figurer?”

  Var har jag påstått något sådant?

 63. Thomas P

  Guy #61 jag ställde bara en fråga

 64. Guy

  Thomas #62 vad har din fråga för relevans med min kommentar #57?