Öppen Tråd

Näktergal

Enligt Naturhistoriska riksmuseet så kommer näktergalen under den första halvan av maj. Den är alltid välkommen! Här är veckans öppna tråd.

Trevlig Helg, önskar

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Jag hörde den för första gången igår så det kan nog stämma.

 2. Peter F

  Jag har aldrig tyckt att den sjunger vackert. En massa oljud bara.

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3275&grupp=6024&artikel=2776360

 3. elias

  Föreslår att vi informerar om och repeterar alla snedvridande fakta om klimatet inkl åtgärder som vidtagits för att snedvrida fakta, allt för att förstärka uppvärmningen. Tex de nedmonterade mätpunkterna på klotet och de kvarvarande som till stor del finns intill o på asfalt- och betongytor. Även homogeniseringen av mätningarna är ett bra exempel på vad jag menar. Men det finns mycket mer, eller hur?

 4. Thomas P

  Peter #2 Det är väl mer volymen än skönsången som är imponerande, samt att det är så svårt att få syn på den lilla rackaren trots att man hör honom så väl. Vi har fel art av näktergal här uppe i Sverige, det är sydnäktergalen som är berömd för sin sång.

 5. Daniel Wiklund

  Hörde just på rapport när en av de 1000 aktivisterna som såg till att blockera arbetet i en kolgruva var så nöjd med att dom hindrat brunkol att förbrännas genom sin aktion. Enligt henne en nödvändig aktion för att rädda planeten. Att man i sin iver att rädda planeten tog till olagliga aktioner bekymrade inte aktivisten, och inte den som intervjuade henne heller. Kan det möjligtvis varit en journalist med sympatier för Miljöpartiet.

 6. latoba

  På tidningarnas ledarsidor hyllas ofta och med rätta den svenska tryckfriheten. Bra, men när det gäller insändarsidorna så kan redaktören för den sidan refusera inlägg som hon/han av någon anledning inte gillar. Självklart bör inlägg som kan väcka anstöt eller skada enskilda personer stoppas, men när det gäller inlägg i frågor som rör aktuell politik och som behandlas på ledarsidor och i nyhetsinslag borde större generositet tillämpas. Vi skattebetalare bidrar ju till tidningarnas överlevnad genom presstödet. Tidningarna har alltför stor makt över opinionsbildningen. Det märks tydligast när det gäller klimatfrågorna. Att mer än hälften av journalisterna är miljö- eller vänsterpartister spelar givetvis stor roll härvidlag.

 7. Sigge

  #2 Peter F

  Här håller jag med Dig. Det är inte kul att varje morgon vakna av en näktergal som skränar. Jag har fler erfarenheter från fåglar som kan störa nattsömnen. Det är tranor, storlom och gäss.

 8. Lasse

  ”Tyst vår” var den bok som fick upp mitt intresse för miljöfrågorna. Den skrevs 1962.
  Jag gissar att ingen vill uppleva en helt tyst vår utan fågelsång?

  Vad man gillar är en inställningsfråga! Vindkraftverken är tydliga exempel på detta.
  Frågar man om inställningen till vindkraft så får man de svar man vill beroende på om hela bilden presenteras eller ej. Debatten pågår i SVD: http://www.svd.se/svenska-folkets-vilja-inte-till-karnkraftens-fordel/om/naringsliv:debatt
  Brunkolen i Tyskland behövs även om Tyskarna nära nog hade 100% förnybart nån timme för en vecka sen.

 9. latoba

  Apropå vårfåglar. Vi har det mycket värre än ni som störs av näktergalar och andra småfåglar. . Måsarna flyger omkring och skränar och inte nog med det, de skitar ner bilen och snedfönstren med stora blaffor av frätande avföring.

 10. Pelle

  Som prenumerant på DN blir jag helt förtvivlad när de i en seriös artikel hävdar att skogsbranden i Canada beror på klimatförändringar orsakade av människans koldioxidutsläpp och i går påstod de att pollenallergiker får förlängda problem av samma orsak.
  Det är ju helt bortom allt sunt förnuft. Någon annan uppfattning publiceras dock inte.
  Hur är det möjligt att denna ensidiga propaganda får fortgå?

 11. Håkan Bergman

  latoba #9
  Vad tycker måsarna om solpaneler? Sen blir det ju uppvisning i ickeskönsång på TV i kväll har jag hört, en liten motvikt, en som bara sjunger rakt uppochned!
  https://www.youtube.com/watch?v=JKPvx38D4GM

 12. Lasse Forss

  #7, Sigge
  Här kommer dikten och visan Näktergalen

  Natten nalkas näktergalen, sjunger nu i jämmerdalen
  Nattviolen börjar dofta, Det gör nattvioler ofta
  Sång och väldoft är en gåva, men det gör det svårt att sova

 13. Michael E

  Ett mycket intressant reportage sändes i veckan i vetandets värld under benämningen ”Forskningen som tog hål på myten om ökenspridning”, ni hittar den här, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/718046?programid=412

  Speciellt finner jag följande intressant;

  ”Ulf Helldén på Lunds universitet och hans kollegor fick tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den. Det här kan ju framstå som en god nyhet, men Ulf Helldéns forskningsresultat möttes av negativa reaktioner.
  Motståndet mot de nya forskningsresultaten kom från FN-systemet och den så kallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer.
  Det framstod som om företrädare för gruppen ville ha kvar den alarmistiska bilden av ökenspridningen eftersom den var ett redskap för att kanalisera biståndspengar till utsatta länder.”

  Är det månne någon som känner igen detta från vår nuvarande debatt om den globala uppvärmningen?

 14. Christopher E

  #8 Lasse

  Vilken urfånig debattartikel. Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi, klagar på att kärnkraftbranschen är partiska i sitt försvar av kärnenergin. Och det är inte hon när hon menar att vindkraften lätt som en lätt som en plätt kan ersätta kärnkraften på stört?!

  De säger att konkurrens ska vara på lika villkor, vilket tydligen i deras värld är fortsatt subvention av vindkraft och straffavgifter på kärnkraft.

  Dessutom är inte vindkraft ”förnybart” som hon hävdar. All elproduktion använder ändliga resurser, och vindkraften gör det i mycket högre grad än kärnkraft, inte mindre. Sedan kan det säkert stämma att svenska folket hjärndött efter massiv propaganda och hjärntvätt svarar positivt om ”förnybart” i undersökningar. Men det säger väldigt lite. Vi som bor på landet och är de som verkligen får vår miljö förstörd av snurror är ju en minskande grupp mot storstadsbor.

 15. LBt

  I januari 2015 publicerades här på KU nedanstående diagram som visar GISS, en 60-årscykel, GISS minus denna 60-årscykel samt CO2-tillväxten uppskattad fram till 1959 och därefter som den kända.

  http://www.ladda-upp.se/bilder/mkdrycpgcdbkz/

  Preserntationen är helt i överensstämmelse med hur jag förenklat beskivit en möjlig 60-årscykels inverkan på temperaturutvecklingen. Andra tycks emellertid inte nöjda med diagrammet möjligen därför att det inte är publicerade av mig. Jag publicerar därför nu i denna öppna tråd min version, alltid gläder den någon:

  http://www.ladda-upp.se/bilder/dxvdveivlolgoq/

  Denna version bygger på samma grund och samma cykliska påverkan, en 60-årig sinuskurva med amplituden 0,1 C, som diagrammet från 2015 men skiljer i dessa delar:

  GISS-data från 2016 D-N används och temperaturkurvan GISS-SIN presenteras som ett glidande 5-års medelvärde.

  Korrelationen mellan temperaturutveckling och CO2-tillväxt är anmärkningsvärd faktiskt även före 1959. Temperaturutvecklingens styrka de senaste 15 åren är högst oroande och i trakten av 0,2 C per decennium.

  Det finns de som försöker framställa temperaturuppgången under första halvan av 1900-talet som något med särskild innebörd men som alla kan se är tex uppgången 33-44 högst tillfällig och följs redan 45-50 av en brant nedgång efterlämnande blott en marginell bestående förändring.

  Men en 60-årscykels inverkan är bara en möjlighet, redan korrelationen mellan GISS-data och CO2-tillväxt är illa nog. Vi har ju ingen annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens accelererande temperaturutveckling än förhöjd atmosfärisk växthusgashalt som följd av våra utsläpp.

 16. Sigge

  #8 Lasse
  #9 latoba
  #12 Lasse Fors

  När det gäller bullerstörningar så kan naturen själv vara en stor orsak. Måsar, trutar, kråkor och skator är också fåglar som hörs mycket och vanligt förekommande men kanske inte är så störande för nattsömnen.

  Vi ska nog vara glada att det inte blev en natur som är tyst på fågelläten även om fåglar kan vara väldigt störande ibland. 1962 när ”Tyst vår” gjordes så kallades Viskan för ”Regnbågsån” i Boråstrakten efter alla färgutsläpp från textilindustrin i staden. Det fanns då ingen fisk i den delen av Viskan. Idag finns det fisk där. Utsläpp av svavel, tungmetaller och mycket annat i luften har minskat.

  På 60-talet luktade det väldigt illa från skogsindustrier som producerade sulfatmassa. Det var många andra industrier som det också luktade illa från. Mycket av det som luktade illa var inte hälsosamt för vare sig människa eller miljö.

  Arbetet med att ersätta smutsig industriverksamhet med mindre smutsig sådan har pågått sedan 60-talet och fortgår fortfarande. T ex så invigdes i veckan nya kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Förutom att minskningen av koldioxidutsläpp så minskar också utsläpp av tungmetaller och stoft mycket. Kvicksilverutsläppen beräknas minska med c:a 3 kg/år, stoftutsläppen blir c:a 60% mindre och tungmetaller ungefär 80% mindre när man eldar med biobränslen istället för kol.

  När det gäller buller så är trafikbullret och buller från järnvägen det jag störs av där jag bor sedan 1990. Elbilar skulle inte hjälpa för det är däcksbullret som hörs mest. Hastigheten är avgörande men set är skillnad på däck också. Dubbade vinterdäck låter mest men breda lågprofildäck hörs märkbart mer än vanliga däck.

 17. Ingemar Nordin

  Lasse #8,

  ””Tyst vår” var den bok som fick upp mitt intresse för miljöfrågorna. Den skrevs 1962.
  Jag gissar att ingen vill uppleva en helt tyst vår utan fågelsång?”

  Visst kan man säga att Tyst Vår blev en väckarklocka för många angående användningen av DDT. Men samtidigt medförde hennes urskiljningslösa angrepp på DDT att miljontals människor har dött i malaria eftersom länderna förbjöd all användning, t.ex. inomhus.

  Apropå fågeldödandet: borde inte vindkraften nagelfaras som en stor fågeldödare? Eller bryr sig inte miljöorganisationerna om fåglar längre?

 18. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #17
  > Eller bryr sig inte miljöorganisationerna om fåglar längre?
  Påtryckarorganisationen (organistaionerna?) trycker på och koncentrerar sig på ”miljöorganisationer” och MSM.
  Självklart. Om jag hade stora resurser och ville påverka opinionen i frågor som rör vår miljö (i vid bemärklelse) skulle jag göra detsamma

 19. Håkan Bergman

  Och när ska dom gröna lära sig att göra en ordentlig kalkyl innan man går till handling.
  http://www.svd.se/fragetecknen-hopar-sig-kring-biodieseln/om/naringsliv:motor
  Arne Anka har formulerat det bra, att tänka innan man pratar är som att torka sig i röven innan man skiter.

 20. Christopher E

  #15 LBt

  Kul att du nu kommit igång och jobbat själv. Mer sådant!

  Som du säger, bekräftar vad jag redan plottat. Jag tycker dock inte femårsutjämning tillför något, utan snarare försvårar tolkning. Och hur kan ett löpande medelvärde starta och stoppa på första respektive sista datapunkten?

  I övrigt ser man att uppgången 1910-1940, med minimala utsläpp av CO2, sticker ut rejält. Den utgör faktiskt mer än hälften av de senaste dryga 100 årens uppvärmning. Och då ska man veta att GISS-kurvan ändå är rena skräpet, som av Hansen och efterträdare masserats rejält för att framhäva en uppvärmning. 0,2°/decennium talar du om för de senaste 15 åren. Det är noterbart att väljer du tex HadCrut istället pyser den trenden ihop till mindre än hälften av det:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:2000/to:2016/plot/hadcrut4gl/from:2000/to:2016/trend

  Vi har alltså ingen annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än att naturliga processer spelar en stor roll jämte den överskattade koldioxiden. En naturlig uppvärmning som fortsatt sedan lilla istiden är en sådan komponent, troligen en del av en cykel i tusenårsskala.

 21. LBt

  ”En naturlig uppvärmning som fortsatt sedan lilla istiden är en sådan komponent, troligen en del av en cykel i tusenårsskala.”

  Spöken med andra ord. Men 60-årscykeln är inget spöke dock bara en möjlighet, El Nino är inte heller ett spöke eller en möjlighet utan en välkänd naturlig företeelse. Båda karaktäriseras av inte lämna efter sig bestående temperaturförändringar och båda är goda kandidater som bidragsgivare till temperatursvängngningarna 1910-40.

  Söker man temperaturförändringen 1900-1950 blir den blott ca 0,2 C eller 0,04 C per decennium, söker man förändringen 1950-nutid får man ca 0,7 C eller mer än 0,1 C per decennium dessutom accelererande.

  Bra att världens alla länder tagit sig an detta och med fortlöpande uppföljning. Skulle den trend vi ser sen 50-talet inte brytas förstår alla att det är bekymmersamt. Men naturligtvis inte för oss, vi kan lugnt vänta och låta kommande generationer se hur det blev som följd av hur vi hanterar detta.

 22. elias

  Föregående ämne igår: ”Klimatmodellerna överskattar uppvärmningen”,
  är väl ett utmärkt exempel på hur man från alarmisternas sida ljuger/bluffar om sin sak. Är det inte konstigt att en tidning inte tar tag i detta som pågår i så stor mängd? Jag säger som Trump: vi måste kontrollera vad som pågår (ang den muslimska terrorn o massinvandringen till USA).

 23. Ingvar i Las Palmas

  CFACT har några uppmuntrande artiklar 🙂
  http://www.cfact.org/

 24. Ingvar i Las Palmas

  Om Torium
  http://www.bbc.co.uk/programmes/b01cjwv1

 25. Ingvar i Las Palmas

  Finns även ett forum
  http://energyfromthorium.com/forum/

 26. Christopher E

  #21 LBt

  Du har ingen mekanism för en 60-årscykel. Det finns ett antal oscillationer som mest påverkar oceanerna i lika tidsskalor, men du får svårt att pussla ihop dessa till en regelbunden 60-årscykel. Du har ju inte heller försökt, utan ”60-årscykeln” är något du tar till för att försöka kurvpassa bort det för dig irriterande faktumet att korrelationen CO2/temperatur inte alls är ”häpnadsväckande”, utan faktiskt inget vidare.

  Bondcykeln är däremot väletablerad minst hela holocen, och fortsätter även ner i pleistocen under annat namn. Den korrelerar med solaktivitet och hade nu senast en topp i medetida värmeoptimumet och en dalgång i lilla istiden. Sedan dess har temperaturen stigit oberoende av och innan industriella koldioxidutsläpp.

  Så du ska nog vara lite försiktig med vad du kallar ”spöken”.

  Nu hjälper det ju inte ändå. Som framgår i

  http://www.ladda-upp.se/bilder/mkdrycpgcdbkz/

  har en ”60-årscykel” i vilket fall minimal betydelse och löser inte problemet att uppvärmningen före 80-90% av koldioxidtillskottet gick lika fort som efter det. Detta framgår sämre i ditt försök till graf eftersom femårsutjämningen enbart på ena dataserien ger en falsk bild av att ”60-årscykeln” har en större inverkan än den har. Det är i allmänhet en dålig idé att bearbeta data med löpande medel som man ska studera trender i.

  Att ENSO skulle ha något förklaringsvärde i denna skala kan du släppa. Den spöket hindrar man enklast att gå igen med ett litet diagram som ger en påle genom bröstet:

  http://cdn1.vox-cdn.com/assets/4368511/soi-shade-ncep-b.gif

  Men på tal om ”spöken”… jag är fortfarande nyfiken på hur ett löpande femårsmedel över åren 1880 till 2016 kan börja och sluta på samma två årtal?

 27. Sven Hanssen

  #21 LBt. Man kan skapa vilka mönster som helst från brus. Via paint-by-numbers kan du måla Musse Pigg från ”myrornas krig” på tv genom att välja passande punkter.

  Själv har jag dock aldrig sett Musse Pigg i tevens brusbild……… däremot Elvis.

 28. LBt

  De kallar sig skeptiker men på märklig grund vet de att mångtusenåriga gamla lokala och regionala otydliga spår ger pålitligt stöd för att vänta och låta kommande generationer se vad vår livsstil kommer att innebära för dem. Detta trots att forskarna gång på gång avvisar dessa fantasier därför att de helt enkelt inte omfattar de energimängder den pågående extremt snabba klimatförändringen, ca 1 C per 100 år, förutsätter.

  Detta samtidigt som det finns en tydlig korrelationen mellan känd temperaturutveckling och känd CO2-tillväxt, båda extrema i den takt de utvecklas sen 100 år tillbaka. Och detta vare sig man tar hänsyn till en möjlig 60-årscykel eller ej. Därtill samtidigt som det finns fysikaliskt stöd för växthusgasernas temperaturdrivande egenskaper.

  Och tänk att just där i början av 40-talet har vi en uttalat kraftfull El Nino just där GISS återger en temperaturpuls som därefter snabbt klingar av.

 29. LBt

  Pratar du om ’en extra stark El Niño’ som skulle gjort decenniet kring 40-talet såpass mycket varmare så att den skapar en tre decennier långa uppvärmning av samma kaliber som du långt därefter drömmer om ha orsakats av CO2? Och att den allså var så stark, att den under tre decennier därefter lyckades dölja samma ’tydliga korrelation som dessutom har fysikaliskt stöd’?

  Va bra! Vilket tur att du inte hänvisar till någora okända spöken, naturliga eller 60-åriga, i alla fall!

 30. Christopher E

  #28 LBt

  ”Och tänk att just där i början av 40-talet har vi en uttalat kraftfull El Nino just där GISS återger en temperaturpuls som därefter snabbt klingar av.”

  Tänkte väl att du inte skulle begripa ENSO-datat. Enstaka år med El Nino kan inte ge en trend över årtionden som lika stark som den senare du menar CO2 är ensam ansvarig för. Där är även El Nino-spikar ca 1905 och 1926. Du kan glömma ENSO som bortförklaring för din saknade korrelation.

  1470-årscykeln är för övrigt inte lokal, även om du önskar det. Inte så konstigt, då den korrelerar med solaktivitet. Lite svårt att förklara hur solaktivitet kan vara regional, eller hur? Svängningarna i den cykeln är identifierade på platser över i stort hela jordklotet. Talet om ”energimängd” är meningslöst. Det är ingen som talar om TSI, utan återkopplingar. Vi vet att solaktivitet påverkar mer än TSI kan förklara, så där finns bevisligen en mekanism. Tycker du en CO2-molekyl har så stor ”energimängd” då? CAGW- hypotesen vilar helt på icke visade återkopplingar.

  Det är är uppenbart att du är blind för att allt som inte passar din favorithypotes och den politik du längtar efter. Du bara upprepar samma saker som redan bemötts.

  Och för tredje gången, ser du problemet med ditt löpande medelvärde?

 31. Michael E

  Jag tänkte att några referenser till den 1500 åriga (+- 500 år) klimatcyckeln kunde vara på plats. Förutom Dansgaard-Oeschgers ursprungliga artikel från 1984 ( North Atlantic Climatic Oscillations Reveeled by Deep Greenland Ice Cores”, Climate Processess and sensitivities ed F.E Hansen and T. Takahashi, Geophysical monograph 29, 288-298), så finns det fler observationer som visar att det inte endast är en lokal Grönländsk företeelse.

  Subtropiska yttemperaturer i Atlanten är väl synkade med de Grönländska temperaturförändringarna, se t.ex. L. Keigwin, ”The little ice age and medieval warm period in the Sargasso sea”, Science 274 (1996): 1503-1508.

  Likande har funnits även i Santa Barbara, Kalifornien, I Cariaco området utanför Venuzuela och utanför Indiens kust, se t.ex. Stefan Ramsdorf, Postdamn Institute for Climatic Impact Research, ”Climate Abrupt Change”, in Encyclopedia of Ocean Science, ed. J. Steele (London academic Press, 2001), 1-6.

  Se gärna också Richard Kerr, ”The little ice age: Only the latest big chill, ”Science (25 June 1999): 2069.

  En person som anses gjort mycket för att visa på 1500-års cykeln är Gerard Bond från Columbia Universitetet, se tex. G.Bond, et.al., ”a pervasive Millenial Scale Cycle in North Atlantic Holocene and Glacial Climates, ”Science 278 (1997); 1257-1266. Eller, G. Bond, et.al., ”Persistant Solar Influence on North Atlantic Climate during Holocene”, Science 294 (2001): 2130-2136.

  En 1500 års cykel (+- 500 år) är således inget spöke eller påhitt utan en tämligen väl kartlagd process som också beskrivits åtskilligt i den vetenskapliga litteraturen.

 32. LBt

  Ovanstående står mycket bra som det gör.

  Vad glidande medelvärden beträffar beräknar jag helt enkelt medelvärdet i början och slutet av de värden som finns. Mycket bättre än att helt utelämna dessa världen enligt mig. För aktuell information som har en tydligt stigande trend (jag förstår att det finns de som gärna vill slippa dessa värden) innebär det värden som sannolikt är en underskattning av vad som så småningom blir fullständiga 5-årsmedelvärden.

  Om någon har problem med detta stör det mig inte det minsta.

 33. Ingemar Nordin

  Ny och oväntad upptäckt inom partikelfysiken:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/mojlig-ny-upptackt-storre-an-higgspartikeln/

  Det är konstigt. Inom partikelfysiken så jublar forskarna så fort de hittar något oväntat som verkar strida mot standardmodellen. Inom klimatvetenskapen skriker man ”förnekare!” och gör allt för att sopa det hela under mattan. Det säger en hel del om klimatet inom klimatvetenskapen.

 34. LBt

  En cykel 1500 år +-500 ger fantasifulla möjligheter, behövs just inga skohorn där för att få den att passa in i godtyckliga förlopp.

  Vad nuet beträffar vet vi att de senaste 100 åren exceptionella globala temperaturuppgång sker i anmärkningsvärd korrelation med en lika exceptionellt snabb förhöjning av den atmosfäriska CO2-halten där CO2 i sin tur är en känd växthusgas vars fysikaliska egenskaper är välkända.

  Den enda väl underbyggda förklaringen till de senaste 100 årens temperaturuppgång är vår fossila förbränning. Så länge detta är förhållandet måste vi naturligtvis agera därefter men det är ju också vad världens alla länder kommit överens om och det är bra.

 35. Skriver om hur klimathotet utnyttjas ekonomiskt.

  En gigantisk skandal med utsläppsrätter håller på att avslöjas inom EU!

  http://www.morpheusblogg.se/2016/05/15/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-ekonomiskt/

 36. Ann lh

  Herr statsminister Löfven har fullt upp med att bevista kungliga begivenheterna och att synas i TV världen över. Nu senast Vita Huset i USA och han har som tack för uppmärksamheten uttalat sig om sin senaste värd Obama. Han är den bäste USApresident Europa haft, alltså sagt från ”vanligtvis välunderrättat håll”. Ack ja. Med Obama som Löfvens idol lär vi inte bli av med den blinda tron på klimathot och nödvändigheten av den stora omställningen inom överskådlig tid.

 37. Ingemar Nordin

  Ann LH,

  Regeringen bjuder på den ena pinsamheten efter den andra. Dags att byta land?

 38. Christopher E

  #32 LBt

  Jaså, att hitta på värden i ett diagram är bättre än att lämna tomt där värden saknas, tycker du. Tja, vem är förvånad, men ett ärligt erkännande kom till slut i alla fall. Jag tror den vise läsaren gör klokt i att ta dina diagram med en rejäl nypa salt. Men det är inget vi har ”problem med”, problemet är ju helt och hållet ditt.

  Kanske inte så konstigt då att du ser en ”anmärkningsvärd” korrelation där sådan saknas.

  Jag tycker du ska vara lite försiktig med att anklaga för fantasifullhet hos andra med dina drömmar om kurvpassningar och den fantastiska hypotesen att koldioxid värmer innan den släppts ut. Saken är ju den, hur mycket du än önskar förneka det, att den cykel vi talar om är välbelagd i empiriska data.

  Du skulle göra klokt i ta till dig Michaels E:s föträffliga inlägg #31, men det är väl att hoppas på för mycket.

  Koldioxids direkta uppvärmningseffekt (din välkända fysik) är ganska liten. De katastrofscenarier du framhåller bygger på återkopplingar från denna lilla uppvärmning. De är allt annat än välkända. Att du inte förstått skillnaden har framgått tydligt i din djupa tro på de olika gradmål som figurerar när politiker gör bort sig på diverse klimatmöten.

 39. Christopher E

  #31 Michael E

  Stort tack för den sakliga posten. Förnekeriet av D/O – Bondcykeln är utbrett bland de alarmistiska, från ett totalt förnekande till påståenden om att den var en lokal företeelse (helt i strid med empiriska data).

 40. Under förra veckan inleddes en rättegång i Paris som kallas för ”århundradets brott” i Frankrike. Tolv personer står åtalade för skattebrott och pengatvätt i miljardklassen som har utförts inom ramen för den europeiska CO2-marknaden. Fem av de åtalade infann sig till rättegången, däribland den franske affärsmannen och pokerspelaren Arnaud Mimran samt Jaroslaw Klapucki som är VD för den franska delen av det polska företaget Consus SA som förmedlar utsläppsrätter.

  Ytterst lite har rapporterats i internationella medier om rättegången med utsläppsrätterna – förklaringen är att det spenderas stora pengar på att försöka tysta de journalister och författare som gräver i den här skandalen.

  Läs mer här: http://www.morpheusblogg.se/2016/05/15/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-ekonomiskt/

 41. Michael E

  #39, tack för det Christopher E, det var snällt. Jag uppskattar likaledes dina ofta insiktfulla inlägg och beundrar din uthållighet avseende LBt’s märkliga inställning til vetenskap i allmänhet och klimatet i synnerhet.

 42. Pelle L

  För att lätta upp stämningen en smula och återknyta till trådstartens vackra fågelbild kommer här en riktig hegerforsare (ja, jag är ursprungligen göteborgare):

  Vilken är Sveriges tokigaste fågel?
  Naturligtvis NäkterGalen 🙂

 43. LBt

  Det finns säkert de som behöver all uppmuntran de kan få. Själv klarar jag mig bra med förvissningen om att den enda väl underbyggda förklaringen vi har till de senaste 100 årens globala temperaturuppgång är just vår fossila förbränning. Andra förklaringar är välkomna förutsatt att de är har en rimlig underbyggnad och då räcker inte himlafenomen med fattigt energiinnehåll.

 44. LBt, vad är ’energiinnehållet’ i 100 ppm CO2?

 45. Christopher E

  #44 Jonas N

  Egentligen samma sak jag påtalade för LBt i slutet av #38. Jag tror knappast han begripit det själv, men han förlitar sig ju på återkopplingar utan empiriskt stöd för sin CO2, samtidigt som han bluddrar om energiinnehåll hos ”himlafenomen”. Han har uppenbarligen missat totalt hur mycket klimat svängt förindustriellt utan hjälp av fossilbränsleeldning.

  Inte för att det lönar sig att försöka upplysa LBt, han har ju enligt utsago sin ”förvissning” klar, och då behövs inga fakta. Han är ju på den nivån att han fyllt i påhittade värden i sin graf och hoppades ingen skulle märka det, som framgick ovan. Att gnabbas med honom är ren hobby, och kanske upplysande för andra läsare som ett exempel på hur en alarmist förvillar.

 46. Christopher E

  #43 LBt

  Bara den som är låst i sin egen lillas tankevärld och oemottaglig för fakta kan känna sig ”förvissad”. I vanlig ordning bemöter du aldrig en invändning, utan upprepar bara ditt mantra.

  Men man känner en viss desperation bakom din självsäkerhet ändå. Uppvärmningen var lika
  snabb innan över 80% av koldioxutsläppen som efter dem. 60-årscykler hjälper inte som förklaring vilket framgått i diagram ovan. ENSO har inget förklaringsvärde alls eftersom vi talar om en 30-årsperiod som innehållit flera El Niños. Din idé att koldioxid värmer innan den släppts ut tar nog ingen på allvar (det är kanske inte så konstigt att varken dina medalarmister eller ens världens klimatforskare ger dig någon uppmuntran).

  Den enda väl underbyggda förklaringen till det tidiga 1900-talets uppvärmning är alltså en stor komponent ”icke-fossil” uppvärmning. Det betyder att debattörer som du kraftigt överskattar CO2:s bidrag.

 47. Evert Andersson

  Charlotte Unger är nog svensk mästare i logiska kullerbyttor, trots att konkurrensen är stenhård. Apropå den länkade artikeln i SvD Näringsliv och även de flesta av hennes debattartiklar.

 48. LBt

  ”Att ENSO skulle ha något förklaringsvärde i denna skala kan du släppa. Den spöket hindrar man enklast att gå igen med ett litet diagram som ger en påle genom bröstet:

  http://cdn1.vox-cdn.com/assets/4368511/soi-shade-ncep-b.gif

  Så fel det kan bli om man har problem med att uttyda diagram.

  Jag tillfogar därför som stöd min tolkning av
  http://www.ladda-upp.se/bilder/dxvdveivlolgoq/

  Med diagrammets GISS-data som utgångspunkt ser man att mellan 1910 och 1944 stiger temperaturen ca 0,7 C.
  Den möjliga 60-årscykelns bidrag fram till 1940 är 0,2 C och runt 1940 ger den typiska och historiskt bekräftade El Nino-spiken ytterligare ca 0,4 C. Vare sig 60-årscykeln eller El Nino efterlämnar bestående uppvärmning. Av uppgången 0,7 C 1910-1944 är alltså 0,6 C tillfällig naturlig påverkan, El Nino välkänd och 60-årscykeln en möjlig.

  Netto 1910-1950 blott ca 0,1- 0,2 C vilket för övrigt stämmer väl med vad diagrammets 5-årsmedelvärden ger 1900-1950, något mindre än 0,2 C. 1950-nutid ger i sin tur mer än 0,7 C.

  Detta innebär sammanfattningsvis en temperaturutveckling om mindre än 0,04 C per decennium 1900-1950 och ca 0,11 C 1950-nutid eller ca 3 gånger mer.

  Ett ganska rimligt förhållande om man tänker sig att uppvärmningen i sin helhet (100%) är en följd av CO2-haltens tillväxt i atmosfären, ca 20 ppm 1900-1950 och ca 80 ppm därefter.

 49. Lasse

  #35 o 48
  Avslöjande om fuskande forskare:
  http://www.morpheusblogg.se/2016/04/30/klimatskeptikerna-fifflande-forskare/
  GISS temperaturer var/är inte att lita på.
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1900/plot/hadcrut4gl/from:1900

 50. LBt

  Lasse #49
  Det som inte passar egna drömmar kan man alltid avvisa som fusk, bedrägeri och lögn. Vanligt även här när man inte kan få till något bättre.

  Skulle jag utgå från HADCRUT4 blir emellertid skillnaderna marginella både avseende diagrammet och ovanstående uttolkning i #48.

 51. Christopher E

  #48 LBt

  ”Så fel det kan bli om man har problem med att uttyda diagram”

  Sant, men nu var det ju inte jag som har problemet.

  Tramsresonemang att hänföra ökningen under 30 år till en El Niño. Det finns inga motsvarande ”spikar” under resten av seklet trots upprepade El Niño-episoder. Och en El Niño med minst lika högt index ligger dessutom på 1920-talet!

  Nä, som sagt glöm ENSO-spåret, det håller inte. Och glöm samtidigt 60-årscykeln, för även om den skulle finnas ligger perioderna 1910-1940 och 1970-2000 i samma fas.

  Nu är ju dock onekligen 1940 en brytpunkt även på riktiga vis istället för inbillade ENSO-samband, tex när det gäller solfläckscykeln:

  http://www.coyoteblog.com/photos/uncategorized/globalwarmingaa.jpg

  Och för hela1900-talet tillkommer givetvis:

  http://green-agenda.com/images/sunspot1.gif

  Dags att fokusera på grundproblemet. LBt menar att det är häpnadsväckande korrelation mellan CO2 och temperatur genom att kreativt och ensidigt justera bort mer 70% av historisk uppvärmning bara där den stör honom. Men i praktiken finns ingen skillnad mellan uppvärmningen före och efter bulken av CO2-utsläppen:

  http://wizbangblog.com/wp-content/uploads/2012/02/globalwarmingperiods-500×345.jpg

  Den enda väl underbyggda förklaringen till det tidiga 1900-talets uppvärmning är alltså en stor komponent ”icke-fossil” uppvärmning. Det är därmed klokt att världens länder inte beslutat några bindande utsläppsbegränsningar utan istället kör vänta och se. Bra så.

 52. Lasse

  #50 LBt
  Det är ju välbekant att det förekommer trixande.
  Springande punkten är väl vilken respons som kommer från en dubblad CO2 halt.
  Osäkerheten är stor. Många vill se den större än vad som uppmätta data ger underlag för.
  Jag gillar denna uppskattning-1 grad!
  https://wattsupwiththat.com/2016/05/15/a-new-lower-estimate-of-equilibrium-climate-sensitivity/

 53. Lasse

  Nyktert konstaterande inom klimatfrågan är en sällsynthet men Finanspolitiska rådet gör ett försök-som bör uppmärksammas:

  ”Vi bedömer att den stora globala utmaningen för att stoppa klimatförändringarna är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt. Svensk klimatpolitik bör inriktas på åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till en utfasning av kolanvändningen i världen. Detta är betydligt viktigare än att minska oljeanvändningen. En snabb minskning av oljeanvändningen i Sverige kombinerad med sektorsvisa reduktionsmål inom landets gränser riskerar att bli dyrt för Sverige utan att leda till minskade globala växthusgasutsläpp eller visa vägen för hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen.”

 54. Guy

  ”Vi bedömer att den stora globala utmaningen för att stoppa klimatförändringarna är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt.”

  Inbilskheten känner inga gränser.

 55. LBt

  Lasse #53,
  absolut nyktert, riktigt bra.

 56. Christopher E

  #53 Lasse

  Jag förstår vad du menar; om man vill minska utsläpp är Sveriges politik bara skadlig och bidrar inte till det. Politikerna struntar dock i vilket, det handlar bara om symbolpolitik. Trots alla fina ord får vi praktiken chockhöjda skatter på bilar mm så att vanliga människor inte har råd att köra till jobbet, mataffären eller förskolan längre. För alla bor nu inte i ett höghus ovanpå en tunnelbanestation i storstad.

  Men vi får inte glömma att lyfta blicken bara för att viss galenskap är något mindre än annan galenskap.

  Det finns ingen ”global utmaning” att minska någon kolförbränning eller andra CO2-utsläpp. Igår stod Pär Holmgren i Aktuellt och svavelpredikade om månadsrekord och att 1,5-gradersmålet redan är uppnått. Men så bra då, för världen har inga ökade väderbekymmer och då vet vi nu att talet om katastrof vid dessa mål är kvalificerad bullshit.

  Oavsett hur koldioxid marginellt påverkar klimat kommer fossilbränsleeldning att avveckla sig själv när marknaden uppfinner det som är bättre och billigare. Man behövde aldrig förbjuda hästdroskor, räknestickor, tjock-TV och ånglok för att de skulle försvinna.

  Sedan faller snabbt koldioxidhalten tillbaka när växtlighet mm binder överskottet. Fossilbränsleperioden är en blipp långt perspektiv och domedagsrörelsen vi har idag blir något att skratta eller förfasas åt i framtiden.

  Behövs just ingen politik för detta.

 57. LBt

  Inte alls nyktert, bara en som inbillar sig att han vet något som han inte kan veta.

 58. Guy

  LBt # 57

  Var det en presentation av dej?

 59. Håkan Bergman

  Christopher E #56
  Man får ändå glädjas åt att det finns några inom statsapparaten som ser och påpekar hur vansinnig och kontraproduktiv dagens svenska politik är. Det är särskilt viktigt just nu när det faktiskt finns ett litet hopp att vi får bort Mp från makten.

 60. Christopher E

  Håkan Bergman #59

  Jag är ganska mycket med Olav Gjelten i denna fråga om du läst hans postningar.

  Det finns ingen anledning att hylla koldioxidbekämpning bara för att en viss approach är något mindre skadlig (för oss) än andra tokigheter. Att använda svenska skattemedel för att bekämpa energiförsörjning och tillväxt på övriga jordklotet, är det nyktert? För all del, om jag slipper straffskatt på min bil och några i 3:e världen nekas el istället och får fortsätta med sin vedugn är det ju bra för mig… men… vi nog bättre bidra till världens utveckling utan att någon ska straffas någonstans.

  Om man på allvar även på skeptiskt håll börjar diskutera hur koldioxid ska minskas istället för om den är ett problem till att börja med, då har den korkade alarmismen vunnit.

 61. Lasse

  Rekommenderar en genomläsning av klimatkapitlet:
  sid 141-159
  http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.21a8337f154abc1a5dd28c15/1463336738824/Svensk+finanspolitik+2016.pdf

  ”Värdet av att Sverige går-före och visar vägen riskerar att helt
  bortfalla om den svenska klimatpolitiken genomförs på ett onödigt
  dyrt sätt. En sådan politik riskerar istället att verka avskräckande.”

 62. Karl

  Aktuell hade igår ett inslag om rekordtemperatur, ca 11 minuter in
  http://www.svtplay.se/video/8318251/aktuellt/aktuellt-svt-9?start=auto

  Men istället för att tala El Niño som har orsakat uppgången, så pratar man koldioxid! El Niño nämndes bara en gång inledningsvis, troligtvis för att inte fällda av granskningsnämnden, men resten var koldioxid., inkl en lång intervju med ”klimatexpert” Per Holmgren. Som vanligt får man bara höra en sida. Tror aldrig jag har sett SVT ta dit två forskare med olika syn när det gäller klimatpåverkan, vilket är vanligt i andra sammanhang.

 63. Christopher E

  En helt annan sak här i öppen tråd:

  Nyligen diskuterades ju den påstådda risken från passiv rökning här på bloggen; ett bra exempel på epidemiologi med låga relativa risker missbrukas av intressegrupper. Jag hänvisade till böcker av professor Brignell som går igenom vanliga misstag i statistik.

  Nu kom jag att tänka på honom i morse på Aktuelltsändningen. Vi fick veta att enligt en ny studie barn födda i december löper större risk att förtidspensioneras(!).

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/decemberbarn-riskerar-fortidspension

  Den studien låter som ett klockrent exempel vad Brignell kallar ”birth month fallacy”. När man gör tolv separata urval, väljer ut det högsta och förundras över hur mycket högre det är än snittet. Det beskrivs förutom i boken även kort här (scrolla ner en bit till rubriken ”Birth Daze”):

  http://www.numberwatch.co.uk/2001%20August.htm

  De flesta inser nog att studiens ”resultat” är orimligt ifråga om förtidspensionärerna. Ofta i sådana här sammanhang saknas en mekanism eller som i detta fall föreslås en mycket svag sådan (marginellt yngre skolstart som skulle förfölja decemberstackaren genom livet). Vi vet nog alla att skolan har större problem än så i Sverige oavsett ålder.

  Eller är det kanske så att astrologi stämmer ändå. Skyttar är värdelösa i skolan? 🙂 😉

 64. Mats G

  Statistik.

  Statistik kan brukas eller missbrukas. Om man är någorlunda ’bright’ behövs det kanske 10 högskolepoäng för att förstå vad statistik är. Sen måste man lära sig hantverket och matematiken bakom. Sedan när det skal användas måste man ändå förstå problemet för att veta vilket av alla statistiska verktyg som du skall användas. Här går det ofta fel. Men det är komplicerad. Här gäller det ha feeling eller erfarenhet. Det är också här du kan manipulera medvetet för att få det resultatet du vill ha. Att bara manipulera datat går ju också men är mycket lättare att avslöja.

  När du väl fått resultatet gäller det att kunna tolka det. Vad innebär det och vilka åtgärder bör vidtas.

  Allt det här behöver du för att kunna se igenom klimathotet och dess statistik. När du har det ser du det enkelt. Då blir det pinibelt att prata med folk som insisterar på ett klimathot. Spm jag ser det kan klimathotet endast uppehållas på ett av två sätt: Ignorans eller manipulation.

 65. Thomas P

  Christopher #63 ” (marginellt yngre skolstart som skulle förfölja decemberstackaren genom livet)”

  Man ser samma fenomen inom idrotten där barn födda tidigt på året är överrepresenterade:
  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Januaribarn-mer-framgangsrika/

 66. Guy

  Thomas P #65

  En möjlighet är att systemet med åldersgrupper inom sporten gynnar dom som är födda tidigt på året en aning. Grupperna är ofta bestämda som under 15 eller under 17 osv. Bara en tanke som inte framgick, åtminstone inte tydligt, av undersökningen.

 67. Thomas P

  Guy #66 Den förklaring som anges är högst rimlig och jag misstänker att du är inne på samma spår:
  ”Förklaringen ligger i att vi delar in barn i grupper efter det kalende­rår de är födda. Om killar eller tjejer börjar träna i ett visst lag så är de visserligen födda samma år, men de som är födda i januari är nästan ett år äldre än de som är födda i december. Och i en tid i livet när man växer och utvecklas kan ett års skillnad vara väldigt mycket. Den här utvecklingen gäller inte bara fysiken, utan även mognad på ett mer allmänt plan.”
  Detsamma gäller i skolan där vi också delar in efter kalenderår och där de som är födda tidigt på året har fördelar, vilket är vad artikeln Christopher länkar till hänvisar till. I vilken mån det sen följer med resten av livet är inte lätt att säga utan statistiska studier, men att som Christopher ryggmärgsmässigt avfärda fenomenet är inte seriöst.

 68. Håkan Bergman

  Jo effekten finns väl dokumenterad inom idrotten, den är väl sannolikt mera påtaglig där också.
  http://old.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_29440/cf_113/Gereon_Dahlgren_Vinnarskalle_eller_f-dd_till_framg.PDF

 69. Christopher E

  #65, 67 Thomas P

  Jag är skeptisk, men för idrott som går ut på fysisk utslagning kan åldersskillnad möjligen ha en större betydelse. Skillnaden är dock himmelsvid till att påstå att decemberbarn förtidspensioneras.

  I förtidspensionsstudien var skillnaden mellan decemberbarn och januaribarn så liten som 16 procent. Om de har gjort missen som Brignell beskriver i länken i #63, och det verkar mer än troligt, är det knappast signifikant. Och här är sunda förnuftet en god vägledning. Det är nog lika lätt att ”bevisa” astrologi med sådana metoder.

  För övrigt har ju barn som fyller år sent på året ett längre yrkesliv efter examen tills ordinarie pension, så de kanske helt enkelt inte orkar jobba lika länge… har statistikerna tänkt på det? 😉

 70. Thomas P

  Christopher #69 Vad du missar i din referens till Brignell är att december inte är en slumpvis månad, utan den sista månaden på året där en sådan här kalenderbaserad effekt bör vara som störst och alltså den som en forskare som vill kontrollera för den börjar titta.

  Det är lite oklart hur man skall tolka påståendet ”– Jag vågar säga att detta också gäller andra barn födda sent på året, som oktober och november, ” Antingen har de kollat för oktober och november och funnit samma effekt där och då blir statistiska signifikansen mycket större, eller så har de inte kollat utan bara gissar och då faller hypotesen att de testat för alla månader och fått en slumpvis effekt för december som de ser som signifikant för att de missat den välkända effekt Brignell nämner.

  Här f.ö. en serie som också beskriver samma sak:
  https://xkcd.com/882/
  Jag vet att Tamino på Open mind också dragit upp den ett flertal gånger när ”skeptiker” missat sådana subtiliteter.

  ” Om de har gjort missen som Brignell beskriver i länken i #63, och det verkar mer än troligt, är det knappast signifikant.”

  Det är bara dina fördomar som talar. Du har helt enkelt ingen aning, men du vill tro så då tror du. Trots bristen på fakta var du rentav så tvärsäker att du på eget initiativ drog upp just detta som exempel på felaktig statistik.

 71. LBt

  ”Du har helt enkelt ingen aning, men du vill tro så då tror du. Trots bristen på fakta var du rentav så tvärsäker att du ….”

  Huvudet på spiken och inte bara i det här sammanhanget.

 72. Daniel Wiklund

  För snart 20 år sedan var jag på en föreläsning som riktade sig till lärare. Hon som föreläste tyckte att man skulle ha både höst och vårintagning, just för att underlätta för dom som var födda sent på året. Då var det tre grupper som var överrepresenterade bland dom sent födda, dom som var uttagna till specialundervisning, dom som satt i fängelse och dom som satt i riksdagen. Den andra föreläsningen riktade sig mest till idrottsledare. Föreläsaren sa att det skilde sex år i samma årskull mellan dom som kom in tidigast i puberteten och dom som in sist. Det var också sex år mellan dom som tidigast hade sin maximala längdtillväxt och dom som var sena. Det också inom samma årskull. Ändå kom man på det geniala iden att genomföra spår i skolan, dvs att man i samma klass (det gällde låg och mellanstadium) hade elever som var olika gamla.

 73. Christopher E

  #71 LBt

  Jaså minsann… ”koldioxid värmer före den släpps ut / uppvärmning är 100% från koldioxid för jag vill inte veta något annat / 0,16 är 70% större 0,15 / när jag ritar diagram fyller jag i data som saknas som jag tycker borde vara där / att ge tillväxt och utveckling vad de tål skadar ingen för det skadar inte mig”

  Du av alla gnäller om att andra är ”tvärsäkra”. Obetalbart. 🙂

 74. Christopher E

  #70 Thomas P

  ”december inte är en slumpvis månad, utan den sista månaden på året där en sådan här kalenderbaserad effekt bör vara som störst och alltså den som en forskare som vill kontrollera för den börjar titta.”

  Jo, jag blir förstås väldigt övertygad av den tesen att de på förväg bestämt vilken effekten är och var de vill hitta den. 🙂

  Du får gärna gnälla om jag är tvärsäker om du vill, det gör inget. Inget i världen blir ju sämre av att du tror hårt på att ett födelsedatum en viss månad statistiskt dömer en människa till sannolik förtidspension. Jag tror det är bullshit, och kan förpassas till samma sophög som en mängd epidemiologisk forskning. Uttalandet ”16% större än januari” låter allt som om man gjort ett urval 12 gånger och plockat det största. Och att det råkade lämpligt vara december? Tja, hade det inte blivit enligt vad som uppenbarligen är en datumdiskriminerande paradigm redan, då hade vi nog inte hört om denna studie.

 75. Thomas P

  Christopher #74 ”Jo, jag blir förstås väldigt övertygad av den tesen att de på förväg bestämt vilken effekten är och var de vill hitta den. :-)”

  Aha, du kör den gamla ”krona så vinner jag, klave så förlorar du”. Det spelar ingen roll vad forskarna gör, de har fel i alla fall, det är bara sättet de har fel på som du får byta. Från att de använder fel statistik till att de har fördomar om vilket resultat de vill hitta och gör fel av det skälet.

  ”Tja, hade det inte blivit enligt vad som uppenbarligen är en datumdiskriminerande paradigm redan, då hade vi nog inte hört om denna studie.”

  Det är förstås en risk, men det är ett helt annat problem än det du drog upp. Att man kan få falska positiva samband genom att bara studier som når ”intressanta” resultat uppmärksammas. Problemet är verkligt, men det innebär inte att man som du ryggmärgsmässigt kan avfärda resultat bara för att man inte gillar dem.

 76. LBt

  Huvudet på spiken!

  I #73 är de senaste grundlösa förvrängningarna staplade på varandra. Sorgligt med vuxna som inte förmår lämna sandlådans retorik. Men det är nog snart vad som återstår av KU.

 77. Christopher E

  #76 LBt

  Jag inser givetvis att du är lite putt på mig som petar hål på dina små hypoteser som dyker upp och itereras här, och därför tog chansen att agera lite doakör åt Thomas… men jag gav faktiskt en något förtydligad men korrekt lista över några av dina senaste prestationer.

  Gräver man djupare hittar man förstås även klassiker som ”temperaturen de senaste 80 åren har ändrats snabbare än den gjort i snitt de senaste 120 000 åren, vilket är häpnadsväckande och kräver utsläppsminskningar”.

 78. Christopher E

  ”ryggmärgsmässigt kan avfärda resultat bara för att man inte gillar dem”

  Har inget att göra med att gilla eller inte. Min dotter är januaribarn så det hade gärna varit fått vara rätt, även om jag tror zodiaktecknet har lika stor inverkan… Snarare blir jag mer oroad över dina påståenden om idrottsprestationer, för sport står inte högt i kurs i mitt hushåll. 😉

  Du måste tvekat en smula innan du citerade ” Jag vågar säga att detta också gäller andra barn födda sent på året, som oktober och november” för att försöka kullkasta mig. För det är inget vidare seriöst. ”Jag vågar säga”. Antingen är det väl signifikant eller inte? Det tycks handla om tro eller gissningar här.

 79. LBt

  #76 står bra som den gör.

 80. Erik Lindeberg

  Det här är en kommentar till Sten Kaijsers inlägg 2016.05.03 ”En grönare värld”, men eftersom kommentarfältet är stängt tar jag det här. Sten visar till en artikel i Nature Climate Change, ”Greening of the Earth and its drivers” (28 April 2016) där det visas genom satellitmätningar att jorden har blivit grönare vilket inte är överraskande eftersom ca. 10 % av de mänskliga CO2-utsläppen tas opp av grön vegetation. Ökad CO2-koncentration i atmosfären ger en gödande effekt men också genom uppvärmning som ger längre växtsäsong och kraftigare fotosyntes. Sten verkar vara något osäker på artikelns pålitlighet eftersom tolkningen av resultaten baseras på modeller: ”Vilken tilltro man vill sätta till en analys som huvudsakligen baseras på modeller är naturligtvis upp till var och en”. Då bör det nämnas att de flesta nya rön som görs inom fysik baseras på tolkning med modeller vare sig et är satellitmätningar eller partikelacceleratorer eller andra laboratoriemätningar eller något så fundamentalt som att skilja mellan signal och brus i en mätning.

  Sten är nog av den uppfattningen att ”grönt är skönt”, men det är inte alltid fallet. Et oroande resultaten i artikeln är att den ökade grönskan i Himalaya och på dom högre breddgraderna beror på temperaturökning. Det betyder att snötäcke eller tundra avlöses av grönska. Det leder till sänkt albedo som i sin tur ger en positiv tillbakakoppling av uppvärmningen. Ser vi på den regionala uppvärmningen i värden så har den varit allra starkast just i Arktis. En uppvärmning där kan utlösa en annan positiv tillbakakopplingsmekanism: att tundran smälter och frigör metan som är en mycket starkare växthusgas än CO2.