Klimatvetenskapen har usel koll på nederbörden

regn

Klimat handlar inte bara om den globala temperaturen. Magnus Cederlöfs inlägg häromdagen visar med all tydlighet att IPCC klimatmodeller inte klarar av att ge rätt temperaturer för mellantroposfären. Men hur står det till med nederbörden?

nederbörd

Bild: Röda prickar är stationer med data från 100-149 år bakåt i tiden, gröna med data från 150-199, och svarta prickar är 24 stationer med data från över 200 år.

Situationen kring detta är om möjligt ännu värre för modellerna enligt en nyligen publicerad studie. (Och här.)Trots många illavarslande prognoser från alarmisthåll om fler översvämningar och fler torrperioder, så går det inte att utläsa några klara trender under de senaste 150 åren. Slutsatserna från artikeln är:

 • Över 1½ miljoner observationer av månadsnederbörden från 1000 stationer i 114 länder har analyserats.
 • Studien täcker mycket längre perioder än tidigare undersökningar.
 • Ingen substantiell skillnad kunde påvisas mellan stationer på nordliga, tropiska eller sydliga latituder.
 • Ingen substantiell skillnad kunde påvisas mellan stationer belägna i torrt, modererat eller vått klimat.
 • Ingen signifikant skillnad i den globala nederbörden sedan 1850 kunde påvisas.

nederbörd2

Röd kurva: nederbörd. Blå kurva: antal stationer.

Det verkar alltså som om klimatet knappt ändrat sig alls på 150 år om vi tittar på nederbörden, eller på nederbördsmönstren, i stort. Man kan vända på det och säga att den globala uppvärmning som vi har haft sedan den Lilla Istiden inte verkar ha påverkat nederbördsmönstren. Varken djungler eller öknar kan ha påverkats p.g.a. förändrad nederbörd utan orsaken till förändringar får sökas på annat håll (länk).

Vi vet också att extremväder rörande översvämningar och torrperioder inte verkar ha ändrat sig om vi går ännu längre tillbaka i tiden, till 800-talet. Enligt klimatmantrat så skall ju en ökad global temperatur medföra att torra områden blir ännu torrare och blöta områden bli ännu blötare. Men så är det inte enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist et.al:s studie som jag presenterade här. Även här har klimatmodellerna överskattat effekten av varierande temperaturer på klimatet.

Men den närmast religiösa övertygelsen om att modellerna är verkligare än verkligheten och att det visst finns ett samband mellan temperatur och nederbörd lever vidare. I SMHIs svar till Sture Åström på Klimatsans kan vi bl.a. läsa: ”T.ex. följs ökad värme av ändringar i det hydrologiska klimatet vilket inte alltid leder till att vattentillgången är tillräcklig. På vissa ställen leder den globala uppvärmningen till ökade nederbördsmängder men på andra till mindre mängder som på sina håll kan ge utpräglad torka.” ”Utöver ändringar i temperatur har man också sett ändringar i nederbörd och olika klimat- och väderextremer. Med enbart naturlig drivning hade klimatet ändrats bara mycket lite …”

En framstående klimatmodellerare, Edouard Zorita på GKSS Research Center i Geestacht nära Hamburg, erkänner helt öppet att man inte kan lita på modellerna. De strider mot data och ger inga tillförlitliga prognoser. Det finns ingen tydlig signal under 1900-talet att nederbörden skulle ha påverkats av uppvärmningen. Och då blir naturligtvis frågan: Om klimatmodellerna inte förmår att simulera en så central process som det hydrologiska klimatet, hur kan vi då överhuvudtaget förlita oss på dem för att prognostisera klimatet i stort?

Intervjun med Zorita finns på tyska i Der Spiegel, men presenteras på engelska här.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skogsmannen

  Går det utifrån denna studie (med eller utan kompletterande data) att dra några slutsatser kring hur luftfuktigheten i atmosfären förändrats över aktuella tidsintervall?

 2. Peter Stilbs

  Utmärkt, Ingemar. Hoppas sagoberättarna på SMHI läser detta också.

 3. tty

  Skogsmannen#1

  ”Går det utifrån denna studie (med eller utan kompletterande data) att dra några slutsatser kring hur luftfuktigheten i atmosfären förändrats över aktuella tidsintervall?”

  Egentligen inte. Ett varmare klimat innebär oundvikligen större avdunstning och större nederbördsmängder globalt, men inte nödvändigtvis mera vatten/vattenånga i atmosfären om den hydrologiska cykeln samtidigt går något snabbare (=vattnet faller ned som regn/snö snabbare).

  En slutsats man kan dra av resultaten är dock att temperaturhöjningen sedan 1850 antingen måste vara mycket blygsam, eller också inte alls beröra de tropiska haven, eller att snömängden i Antarktis (där det i praktiken knappast finns några nederbördsdata) måste ha ökat.

 4. Sven Hanssen

  Att ersätta dessa modeller med en slumpgenerator skulle förbättra prognosticeringsutfallet. Då bortfaller det s.k. Self-serving-bias.

 5. tty

  Sven Hanssen #4

  En vanlig slumptalsgenerator fungerar inte så bra, eftersom väder/klimat är rätt kraftigt autokorrelerat. En ”red noise” eller ”pink noise”-generator är en bättre approximation.

 6. Björn

  I sammanhanget kan den länkade rapporten nedan vara av värde. Denna navelskådning kring CO2 som pågår leder bara till en falsk föreställning om orsak och verkan. Solens koppling till atmosfärens strömningar och påverkan nedåt genom troposfären, är en undanskuffad kunskap, men som är en oundviklig och betydande pusselbit i förståelsen av klimatets variation. Studiet av Indiens monsuner och regnfall och dess koppling till solens TSI, ger en liten inblick i vetenskapen på detta område.

  https://www.cfa.harvard.edu/~wsoon/Hiremath2012-d/AgnihotriDuttaSoon11-Aug5-TSIderivativevsISM-final.pdf

 7. Sören F

  Jag noterar viss nederbördsökning på vår latitud i och med moderna uppvärmningen, samtidigt inte samtidig vattenångeökning storskaligt. De två hänger i och för sig ihop logiskt åtminstone: vattnet har deponerats.

 8. Är det inte allra enklast att negligera klimatmodellerna helt och hållet?
  Klimatet är ett kaotiskt system. Ett sådant system är inte förutsägbart. Det styrs av tillgänglig energi och har så många återkopplingar i sig att det inte går att modellera.
  Kaos = oförutsägbar utveckling.

 9. Ann lh

  OT på den här tråden, men pek(01) stort tack för Ditt bidrag på inlägget om Kyoto och Paris pappren! Som flera kommentatorer skrev, det var mycket bra och mycket välkommet.
  / Ann

 10. Lasse

  Kan man inte lita på SMHIs klimatprognoser menar du?
  http://www.klimatanpassning.se/hur-forandras-klimatet/nederbord-information-1.22490

 11. Peter Stilbs

  #10 – Rena sagor – som kostar samhället miljarder – men drar in massa pengar till SMHI

 12. Björn

  Lasse [10]; Det är helt otroligt, ”Klimatanpassningsportalen”! Att läsa vad SMHI skriver är som att läsa ett horoskop. Om det nu vore ett horoskop, men det handlar om vad ett statsunderstödd institution påstår. Det är ingenting annat än bedrägeri att låta kommuner och andra att med ledning av dessa horoskopliknande prognoser för framtiden, generera kostnader in blanco.

 13. Ingemar Nordin

  #10-12,

  Jag läste någon stans att tjänstemannaansvaret skulle återinföras. Det borde väl även gälla det ansvarslösa SMHI?

 14. Peter F

  pek(01)

  Det vet ju IPCC så väl att de erkänner det.

  ”The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.”

  http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/501.htm

  Saken är därmed avgjord. Punkt slut. UN borde ägna sig åt andra viktigare saker.

 15. Peter F

  Eller hur Thomas P,, #14 Peter F

 16. Under förra veckan inleddes en rättegång i Paris som kallas för ”århundradets brott” i Frankrike. Tolv personer står åtalade för skattebrott och pengatvätt i miljardklassen som har utförts inom ramen för den europeiska CO2-marknaden. Fem av de åtalade infann sig till rättegången, däribland den franske affärsmannen och pokerspelaren Arnaud Mimran samt Jaroslaw Klapucki som är VD för den franska delen av det polska företaget Consus SA som förmedlar utsläppsrätter.

  Ytterst lite har rapporterats i internationella medier om rättegången med utsläppsrätterna – förklaringen är att det spenderas stora pengar på att försöka tysta de journalister och författare som gräver i den här skandalen.

  Läs mer här: http://www.morpheusblogg.se/2016/05/15/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-ekonomiskt/

 17. Thomas P

  Peter F #14 Ja, tänk vad man kan åstadkomma genom att klippa en mening, plocka den ur sitt sammanhang och sen avsiktligt misstolka den.

 18. Peter F

  Thomas P p…hur kan Du förneka det uttalandet. Det går ju inte att misstolka.

 19. Ingvar i Las Palmas

  Thomas #17
  Hela stycket:
  Improve methods to quantify uncertainties of climate projections and scenarios, including development and exploration of long-term ensemble simulations using complex models. The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible. Rather the focus must be upon the prediction of the probability distribution of the system�s future possible states by the generation of ensembles of model solutions. Addressing adequately the statistical nature of climate is computationally intensive and requires the application of new methods of model diagnosis, but such statistical information is essential.

  Klarspråk ”is not possible”
  Att försöka bättra på det med ”probability distribution”, ”ensembler”, ”new methods of model diagnoses” låter ju tjusigt men är ju totalt intetsägande och motsäger inledningens mycket konkreta utsago ”Det går inte att förutsäga”

 20. Thomas P

  Ingavar & Peter Vad det handlar om är alltså ”climate states”, typ när El Ninos skall inträffa. Detta går inte att förutsäga. När man kör modeller får man därför oundvikligen en spridning i resultat. Den långsiktiga trenden är något helt annat.

 21. Peter F

  Thomas P

  Jag kan bara läsa vad IPCC säger. Svart på vitt. Om Du vill tolka orden på annat vis än vad ordagrant står där, är det upp till Dig.

 22. Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Rätt temperartur för mellantroposfären”?
  Jag litar i alla fall på den statistik som NASA presenterar, grundad på mätningarna över tid vid världens alla meteorologiska stationer vid jordytan. Det är där problemen med uppvärmningen finns och ökar. Den statistiken visar att världen är varmare än någonsin tidigare sedan mätningarna började, och att accelerationen åter tagit fart efter en lite lugnare utveckling efter det tidigare toppåret 1998. Den nyss släppta statistiken för april utgör inget undantag, utan visar den varmaste aprilmånaden någonsin i den långa statistikserien.

  Varför inte lägga mödan på att försöka åtgärda orsakerna till detta, i stället för att viga livet åt att ifrågasätta alla vetenskapliga rapporter som ändå ganska entydigt visar var felet ligger?

 23. Ann lh

  Dagens P.S. i GP
  De två i P.S. ständigt närvarande lokalfilosoferna summerar helgen:
  ”MP firade pingst tillsammans” … ”Men det var bara Åsa som blev hänryckt”

 24. Daniel Wiklund

  Nu är det rekord igen, text-tv missar aldrig om det är ett värmerekord. Varför inte ta en kortare period än en månad, varför inte dagsrekord. Då får ju Kjelldahl kanske bli glad varje dag. Men cyklerna i naturen som påverkar klimat och väder är väl lite längre än en månad.

 25. Thomas P

  Peter #21 Jag läser vad som står där. Du ser till att missförstå.

 26. Ingemar Nordin

  Gunnar Kj #22,

  ”Varför inte lägga mödan på att försöka åtgärda orsakerna till detta”

  Viktigare att GÖRA något än att vi vet vilka åtgärder som har effekt? Har du något förslag på hur vi skall få solen att stråla mindre eller de stora havscirkulationerna att befinna sig i varma faser – om du nu ogillar värme? Vetenskapen är ju knappast entydig vad gäller orsakerna bakom återhämtningen från den Lilla Istiden.

  Om det är växtnäringen CO2 du är ute efter så är det ungefär lika omöjligt att ”åtgärda” som att få solen att minska sin strålning. Resultatet kan bara bli (och är) symbolpolitik till ofantliga samhällskostnader.

  se t.ex. https://www.klimatupplysningen.se/2016/01/31/energi-alla/

 27. Mats G

  22
  Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Varför inte lägga mödan på att försöka åtgärda orsakerna till detta, i stället för att viga livet åt att ifrågasätta alla vetenskapliga rapporter som ändå ganska entydigt visar var felet ligger?”

  Jag slutar ifrågasätta när de är/har rätt.

 28. Peter Stilbs

  Jag erinrade mig just detta tidigare inlägg, som handlar om svenska nederbördsförhållanden mot slutet https://www.klimatupplysningen.se/2015/11/03/antligen-nagot-vettigt-fran-kth-inom-omradet-klimat-miljo/

 29. AG

  Lite OT men ändå väldigt läsvärt: http://www.rationaloptimist.com/blog/climate-censorship/

  #22 Har du läst IPCC rapporten än?

 30. AG

  #22 I dagarna har en artikel publicerats som visar att ECS ligger nära 1C. Det är ytterligare en artikel i raden som pekar på att CO2 är en liten spelare. Varför tror du att du aldrig kommer att få höra talas om detta annat än genom oss? Fundera över det. (Om du bortser från att vi är onda, fossilköpta och okunniga – kan det finnas andra skäl?)
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015EA000154/epdf

 31. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [22]; Har Du någon uppfattning om vad en El Niño är för ett fenomen? I mars hade vi ett max i denna värmepuls och i april kunde man se ett avtagande i den förhöjda temperaturen som denna puls gav upphov till. Eftersom en El Niño är ett quasiperiodiskt fenomen där utlösandet kan ske i ett intervall mellan 3-5 år, är därför utlösandet slumpmässigt i dessa intervall. Att jämföra denna april i år med andra aprilmånader bakåt i tiden, är därför en meningslöshet. Att pulsamplituden i mars var hög, är en sannolik konsekvens av en ökad ackumulering av solvärmt vatten öster om Filipinerna, vilket i sin tur sannolikt beror på den under 1900-talets Solar Grand Maximum. Eftersom solens energi nu avtar kan vi med stor sannolikhet förvänta oss betydligt mindre pulsamplituder från El Niño framöver ett antal decennier.

 32. Ingvar i Las Palmas

  Thomas 20
  >Den långsiktiga trenden är något helt annat.
  Du lägger in egna tolkningar

  Jag läser vad det står där i klartext.

  ”the long-term prediction of future climate states is not possible.”
  Ska det vara så svårt att förstå

 33. Mats G

  Det är inte helt omöljigt att vad kommer hända med försäljning/nedläggning av vattenfalls kolägande i Tyskland kommer stor inverkan på miljödebatten/klimathotet.

  Det finns några problem för miljörörelsen. Tysklands regering och lokala beslutsfattare kommer aldrig tillåta en nedläggning av kolbrytningen.

  Jag tror nog MP ledningen har insett det och försöker krypa bakom förra regeringens beslut. Nu har det framkommit att nuvarande regering kan ta det beslutet och ge ägarinstruktioner till vatten fall.(!?naturligtvis).

  Varför lägger de inte ned. Man kan ju mistänka att lövgen och Merkel har samtalat om detta. Jag misstänker att Merkel var väldigt klar över vad som gällde.

  Så då återstår bara försäljning. Ett Tjekiskt bulvan företag för Ryssland är budaren. Det innebär att Tyskland blir beroende av Ryssland både när det gäller Gas och Kol. Man kan ju tänka sig att Merkel blir lite mildare inställt till Putin i en sådan situation.

  Anledningen att det är svårt att sälja just nu är att Vattenfall har tagit vinsterna. Det som finns nära just nu är stora kostnader för att återställa landskapet innan nya pengar kommer in. Inget vidare bra läga att sälja med andra ord.

  Vattenfall kommer inte lägga ned och det kommer stå klimathotarna dyrt i Sverige. Många kommer undra om CO2 är så farligt trots allt. Om klimathotet är allt de säger och man har chans att strypa en stor del av Tysklands kolproduktion och inte gör det. Vem vet kanske även de mest inbitna klimathotare börjar tänka efter. Hur som helst så kommer det bli en himla cirkus inrikespolitiskt. Om jag var som du skulle jag köpa in ett lager av popcorn.

 34. Thomas P

  Ingvar #32 Kan du förklara vad du tror ”climate states” betyder?

 35. Ingvar i Las Palmas

  Thomas #32
  Vadå ”tror”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_state

 36. Peter F

  Thomas P

  Lägg ner. IPPC säger ju att det inte går att förutspå (predict) ett framtida klimat. Att Du blandar in el ninos är ju bara larv.

  Vad säger mot IPPCs när de säger

  ”The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.”

 37. Ingemar Nordin

  AG #30,

  Intressant att klimatkänsligheten sjunker ju mer man studerar den. Om den är 1 så får vi ingen ökning alls av den globala temperaturen vid en fördubbling av CO2-halten till 560 ppm. Man får vara glad om inte ökad CO2 innebär en minskning av GT! 🙂

 38. Slabadang

  Är politiken en magnet för klockrena idioter?

  Några riktigt smarta sitter i toppen på partiorganisationerna och de rekryterar idioter för att de är lätta att både lura och kontrollera? Miljöpartiet är väl undantaget där det sitter idioter från topp to bottom. Centerpartiet är ju ett ”wannabee MP” taskig kopia och med rabiata faktaresistenta klimatfanatiker allt från Norrtälje till Smögen.

  Vi ser ett gigantiskt powergrap orkestrerat från högsta internationella ort och politisk makt. UNEP låg bakom den kallhamrat råa propagandan om ”ökenutbredningen” och med exakt samma strategi som de nu försöker kränga på oss klimathotet skulle de ”bekämpa” ett fenomen som inte existerade. Fiaskot upprepas och de som orkestrerade det första hotet har glömt hur det gick men kommer ihåg fetlönerna och resorna de fick under tiden som spektaklet pågick samt att ingen ställde dem till svars.

  Miljöhotandet är att betrakta som en belöningsstrategi för överbetalda byråkrater och aktivister för fria fantasier och fobiska önsketänkanden finansierade av politiker som tycker att det är billigare och lättare att köpa NGOer i sitt egenintresse än att företräda folket.

  Vi har gått från upplysningstiden till lögntiden. Lögnarna sitter på makten och i media, den som säger sanningen utgör hotet mot dem. Lögnen är i lag med ondskan fegheten totalitarismen våldet dumheten och döden. Oppositionella sanningssägare får sparken och vad som skiljer vårt styre från kommunismens diktatur blir mer en semantisk fråga. Bland klimatislamisterna som Joe Romm och gubbarna 350 org så är de inte långt ifrån hur ISIS eller NKVD hanterar sina ”fiender”. Den totalitärt hänsynslösa ondskan och hatet som döljer sig bakom den spelade ”välviljan” , blommar just därför ut i sin vidrigaste form.

  Klimatmodellerna har mycket gemensamt med nazismens ”skallemätningar” psedovetenskap med predestinerade onda syften och avsikter, drivna av idologiska önskedrömmar eller för de drabbade snarare rena mardrömmar.

  Brexit kan bli den händelse som bryter utvecklingen mot den internationella diktaturen. Det är så avslöjande att se vilka som riskerar tappa både makten och ansiktet. IMF EU Goldman Sachs och hela Bilderbergligan går nu man ur huse för att försöka skrämma engelsmännen med rena påhitt om en kommande ekonomisk katastrof för engelsmännen om de lämnar EUssr. Vad de i själva verket är rädda för är att England skall lämna och få bättre ekonomi och utveckling utanför efterblivna och det stagnerade EU området.
  Redan nu kan vi titta på Norge och Schweitz, om England får fart på sin tillväxt efter utträdet så är liksom hela skiten avslöjad för vad den är dvs en byråkratiserad antidemokratisk parasitorganisation.
  Hur många gånger skall the ”remanians” stora lögn om att frihandel måste innebära att man lämnar ifrån sig den politiska makten till icke folkvalda byråkrater hålla? Inser man att det är två helt skilda ting så kan man skrota 99% av ”remainians” argument. Fasenn vad the remanians ljuger i England nu …. sanslöst!

 39. John Silver

  Den oförändrade nederbörden bevisar att det inte skett någon uppvärmning.

  Tydligen altför enkelt för att förstå?
  (Påstådda avläsningar av termometrar är någonting annat)

 40. Ann lh

  Slabadang! Ett välkommet, intensivt och ostyrigt åskväder som rensar luften efter en ovanligt kvävande tid. Tack!

 41. GoranA

  #38
  Vi får hoppas att engelsmännen står på sig och sen kan det vara vår tur.

 42. Slabadang #38

  Här finns ett blogginlägg om hur klimathotet utnyttjas politiskt: http://www.morpheusblogg.se/2016/05/07/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-politiskt/

  Och här finns ett inlägg om hur EU:s utbredning påminner om Sovjets internationalisering: http://www.morpheusblogg.se/2016/03/04/eus-och-sovjets-internationalism/

  Slutligen finns här ett inlägg om Bilderberggruppen och övriga globalister: http://www.morpheusblogg.se/2015/10/11/bilderberggruppen-och-de-som-styr-varlden/

  Hoppas att det kan vara av intresse.

 43. John Silver

  Ni är ju för fan löjliga med allt detta OT svammel.
  Är det för svårt att hålla sig till ämnet?