150 år

Klimatvetenskapen har usel koll på nederbörden

Klimat handlar inte bara om den globala temperaturen. Magnus Cederlöfs inlägg häromdagen visar med all tydlighet att IPCC klimatmodeller inte klarar av att ge rätt temperaturer för mellantroposfären. Men hur står det till med nederbörden? Bild: Röda prickar är stationer med data från 100-149 år bakåt i tiden, gröna med data från 150-199, och svarta   →