“The Kyoto Protocol is a lot of economic pain for no climate gain”

 

Lessens from Kyoto

Senatens ”Committee on Environment and Public Works”, EPW, i USA har gjort en liten sammanställning av vad vi kan lära av Kyotoprocessen.

http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/36c16fe3-27ea-49b3-99b0-4a0b2aef8f3d/final-epw-white-paper-lessons-from-kyoto-4.21.2016.pdf

EPWs beskrivning överensstämmer i huvudsak med hur debatten gått här på Klimatupplysningen. 192 länder skrev under Kyotoprotokollet, men endast 32 stater, ”Väst”, utsatte sig för de bindande målen om omställning och avveckling. Några hoppade senare av. När Kanada drog sig ur sade deras dåvarande miljöminister Peter Kent att ingen hade förstått hur svårt det var att minska de fossila bränslenas del i ekonomin och ingen hade heller insett hur svårt det var att få energiförsörjningen att fungera utan växthusgaserna. Kort sagt, den stora omställningen blev svårare att genomföra än någon kunde ana. De länder, som underkastade sig Kyotoprotokollets krav på omställning har gjort samma erfarenhet som en gång Kanada. Ändå är det vi hittills sett är bara ett litet inledande smakprov på vad UNFCCC och miljörörelsen ämnar uppnå med Den Stora Omställningen.

Tillväxtländerna däremot, framför allt Kina, satsade på utveckling istället för avveckling och utanför den stora mediala uppmärksamheten sker en dramatisk utveckling framföra allt i Syd- och SydostAsien, men även i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Gemensamt för tillväxtländerna och de i medieskugga tillväxande länderna i övrigt är att fattigdomen minskar i takt med att användning av fossila bränslen ökar.

Rubriken ovan är ett citat från 2006 och EPW´s ordförande James M. Inhofe. Under de tio år som gått sedan dess har uttalandet blivit än mer uppenbart. Under Kyotoprotokollets tid ökade koldioxidhalten i atmosfären. Endast ett land, USA, minskade sina utsläpp kraftigt. Intressant nog är USA ett av de länder som inte skrev på något bindande avtal. Minskningen berodde inte på omställning och avveckling utan på innovationer och teknisk utveckling, främst frackingtekniken.

Parisöverenskommelsen. Kyoto med sitt bindande mål gav ”no climate gain”. FN med president Obama i spetsen prövar nu i och med Parisöverenskommelsen ett nytt grepp. Varje land får, åtminstone för en tid, frivilligt styra över sina avvecklingsmål genom den s.k. INDC-processen (Intended Nationally Determined Contributions).

Obama för sin del har utlovat kraftiga begränsningar av utsläppen. Han har inte stöd för det i senaten, men som den jurist han är försöker han med all kraft och list att se till att ”få” rätt. USAs framtid i det här sammanhanget hänger till en del på vem som blir dess näste/a president.

Här i EU, där de negativa konsekvenserna av omställningen är tydligast, har andra frågor för tillfället tagit över och hur det går med vår avveckling är långt ifrån avgjort. Ett stort och tungt ansvar vilar på media! Efter alla år med munkavel måste de till slut göra sitt jobb och förmedla allsidig, initierad och objektiv information i klimatfrågan!

isODBATIMQ

Matt Ridley skrev nyligen i The Times om de många försöken att kväva yttrandefriheten i klimatfrågan. Han avslutar med att vi inte kan kritisera Ryssland eller Turkiet för att lägga ner tidningar när vi själva censurerar vetenskapliga skeptiker.

http://www.rationaloptimist.com/blog/climate-censorship/

Kina och Indien har deklarerat Business As Usual (BAU). Utvecklingen ska fortsätta till dess att deras folk fått rimligt välstånd. Ledarna räknar med att utsläppen med tiden ska kunna reduceras, men frågan är vad det står för. Lite lätt efterforskning avslöjar innebörden. Så småningom kommer de fossila bränslena och deras utsläpp att minska i förhållande till den totala energiproduktionen. Frackingtekniken ska utnyttjas, kärnkraftstekniken är under ständig utveckling och med hjälp av innovationer och teknisk utveckling ska ländernas Carbon emission intensity minskas.

I och med sina löften om, deras egen tolkning av, minskning av framtida CO2-utsläpp ställer Kina och Indien upp på överenskommelsen i Paris. De deklarerar BAU i sina egna länder, men understödjer, sannolikt mer än gärna, USAs och EUs ansträngningar för att genomföra UNFCCC´s krav på omställning. Löftena om framtida begränsningar gör att de dessutom anser sig kunna kräva att å det snaraste få del av de utlovade bidragen från den Gröna Klimatfonden – skattkistan ”Särimer” från väst.

untitled

Hur det går med omställningen i resten av världen tycks märkligt nog inte intressera vår inhemska media, men EPW uppmärksammar ett intressant nätverk av stater, the Third World Network. Det utgår från en tankesmedja i Malaysia, som samarbetar med Kina, Indien, Saudiarabien, Venezuela, Iran and Ecuador och det har även kontakt med ”The Arab Group of Nations”. För dessa länder är det där med att minska ”klimatutsläppen” långt ifrån högsta prioritet. Med Kina och Indien som förebild tänker de inte underkasta sig några utvecklingshindrande klimatmål i onödan och på samma sätt som tillväxtländerna är de inställda på att få ut så mycket som möjligt från den Gröna Klimatfonden. Många av dessa länder ruvar dessutom på rika fyndigheter av fossila bränslen.

Förväntningarna på Parisöverenskommelsens Gröna Klimatfond, är med andra ord höga ute i stora världen, vilket en annan utvärdering har synpunkter på:

The Paris Agreement: An Assessment

Av Julian Morris, Reason Foundation vars “mission is to advance free society by developing, applying and promotion libertarian principles, including individual liberty, free market and the rule of law.”

Morris resonemang går på tvärs mot allt som har med UNFCCC att göra. Här är det inte fråga om ”Green Global Democracy” med tvångsomställning, tvångsutjämning och tvångsavveckling, här är det fråga om västerländsk traditionell demokrati, innovationer och teknisk-ekonomisk utveckling i frihet.

is0KRY62KA

Utgående från detta går Morris till hårt angrepp mot den Gröna Klimatfonden, vilken han hävdar blir kontraproduktiv i de riktigt fattiga länderna. De är oftast fattiga för att deras ledare är ickedemokratiska, maktfullkomliga och korrumperade. Bidrag från Gröna klimatfonden riskerar att förvärra situationen eftersom de är ämnade att gå till utvecklingsfientlig energiteknik och de riskerar dessutom att slå undan benen för möjliga inhemska innovationer och projekt. Bidrag uppifrån-utifrån stimulerar sällan ledarnas intresse för att utveckla landet, däremot slinker allt som oftast en del av ”skattkistans” innehåll ner i ledarnas egna fickor. På så sätt ökar ledarnas makt ytterligare medan hjälpen knappast bidrar till ekonomisk utveckling och välfärd för landet.

“… a lot of economic pain for no climate gain”

Än en gång. Kyotoprotokollet och överenskommelsen i Paris kräver både omställning och rikligt med bidrag till den Gröna Klimatfonden från oss i Väst. Processen, om den inte hejdas, leder till geopolitiska förändringar vars konsekvenser på sikt ingen idag vågar sia om.

Trenden är dock tydlig, avveckling i och av väst, en aldrig tidigare skådad utveckling grundad på fossila bränslen i tillväxtländerna och troligen även i de tillväxande länderna i tredje världens nätverk, men risk för stagnation, fattigdom och därmed kraftig befolkningsökning i de allra fattigaste länderna där ”hjälpen” från den Gröna Klimatfonden motverkar utveckling.

Det är denna klimatpolitik, som våra klimatkramande politiker tävlar om att skärpa, medan vår in/hemska media tiger.

https://wattsupwiththat.com/2016/05/06/the-world-bank-notices-the-asian-coal-rush/

Ann Löfving Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Ann,
  tänk om ”sinne för proportioner” ingick i utbildningen av journalister.

 2. Ingemar Nordin

  Tack Ann,

  Diskussionen om Sveriges katastrofala klimat- och energipolitik är totalt frånvarande i den offentliga debatten. Inga ifrågasättande tillåts. Istället är det idel hyllningskörer om hur MP och regeringen ”lyckats” så väl. Tystnaden är fullkomligt absurd givet de stora värden som står på spel.

 3. Lennart Bengtsson

  Man kan inte lösa tekniska och vetenskapliga problem som jordens energiförsörjning på politisk väg. 80% av jordens energiförsörjning sker med fossil energi och ca 10% med biomassa som också producerar koldioxid. Vissa länder som Sverige och Norge har inga tekniska problem att helt gå över till förnybar energi eftersom det finns tillräckligt med biomassa som kan användas. Metanol kan exempelvis produceras i stora mängder av skogsavfall.
  Tyvärr kan man inte tillämpa den skandinaviska energimodellen för resten av världens 7.5 miljarder människor hur mycken V och MP än motionerar. Det finns inte på långa när tillräckligt med biomassa. Vind och sol är alldeles för glest fördelade i tid och rum. Jag föreslår att man funderar på hur man skall försörja en stad på 10 miljoner människor eller mer med energi från sol och vind? Det är bara att sätta sig ned med en karta, en penna och ett papper för beräkningar. Det är ingen brist på 10 miljoners städer på jorden och flera kommer till varje decennium.
  Om en energidebatt skall bli meningsfull får den faktiskt kvantifieras. Det räcker inte med att bara kalla det en utmaning även om det låter häftigt!
  Tyvärr finns det i dagens läge inga alternativ till fossil energi annat än kanske kärnkraft men det senare är ju som aktivisterna säger ”livsfarligt”. Dock inte lika livsfarligt som att sola sig. På en månad har solen ihjäl lika många bara i Sverige som sammanlagt dött av civil kärnkraft på hela jorden. Men det anses kanske som en ”naturlig” död?
  Men i vår feministiska värld finns det allt mindre plats för förnuftigt tänkande och det logiska tänkandet får stryka på foten för passion och känslor. Resultatet blir därefter.

 4. Mats G

  ”här är det fråga om västerländsk traditionell demokrati, innovationer och teknisk-ekonomisk utveckling i frihet.”

  Det verkar som jag har hittat en kompis för det är precis så här jag föreställer mig hur vi skall gå framåt.

  Hörde om forskning på radion i morse gällande en ny massugn som kunde smälta skrot direkt utan pellets. Well Järnverket i Degerfors gör redan det så jag vet inte hur revolutionerande det är. Men tanken är rätt att här finns det win – win. Man sparar kostnader och ev miljö om energin kommer från CO2 skapande elproduktion. Om det nu det man är ute efter. Rätt tänk i alla fall.

 5. Energimixen

  Kärnkraftens betydelse framgår tydligt i varje redovisning av vår faktiska elproduktion. För april finns den här:

  http://klimatsans.com/2016/05/10/sveriges-el-april-2016/

  Där syns också tydligt hur nyckfull vindkraften är. Och än värre är solkraften, om den fått så stor kapacitet som i Tyskland. En detaljerad redovisning för vecka 18 finns här:

  http://klimatsans.com/2016/05/10/tysk-el-vecka-18/

  Det var den vecka då elpriset blev 6 ggr så högt som vanligt, MEN NEGATIVT ! !

 6. Lars Cornell

  Det kan komma en omsvängning ganska snart.
  Donald Trump om klimatförändringar:

  ”Jag tror på ren luft. Oklanderligt luft. Men jag tror inte på klimatförändringarna .”

  ”Jag tror att det finns väder. Jag tror att det finns förändring, och jag tror att det går upp och det går ner, och det går upp igen. Och det varierar beroende på år och århundraden, men jag är inte troende, och vi har mycket större problem.”

  Ställ det mot Obamas:
  ”We don’t have time for a meeting of the Flat Earth Society,”

 7. Ingvar i Las Palmas

  Istället för att subventionera sk ”förnybara”, oekonomiska och otillförlitliga energikällor så borde man följa Indiens (och Norges?) exempel och satsa på Torium!

 8. John Silver

  ”Efter alla år med munkavel måste de till slut göra sitt jobb och förmedla allsidig, initierad och objektiv information i klimatfrågan!”

  LOL Psykopater kan inte tala sanning. De måste ljuga av inre tvång.

 9. Lasse

  Tack Ann
  Media tiger men har som tur är debattsidor.
  I dagens SVD läser man: http://www.svd.se/tankefel-skadar-fortroendet-for-klimatpolitiken/om/klimathotet
  Bläddrar man till Näringslivsdelen så kan man se förslag till folkomröstning om kärnkraftens vara eller inte vara: http://www.svd.se/fack-folkomrosta-om-karnkraften-igen/om/naringsliv:debatt

  Jag gissar att medias behandling av vissa frågor är styrande för vad allmänheten tycker och att många ute i landet hukar under politisk korrekthet tills motsatsen är möjlig att framföra.
  OT intressant om klimatkänsligheten: https://wattsupwiththat.com/2016/05/11/the-transient-climate-response-tcr-revisited-from-observations-once-more/

 10. Björn

  Fler och fler börjar tänka om och reagera mot vårt ”gå före” i klimatdebatten. ”Tankefel skadar tilltron till klimatpolitiken” är rubriken på en artikel i SVD idag. Författarna är Eva Samakovlis och Björn Carlén, Konjunkturinstitutet, vilka vidare skriver: ”Förslaget om att bli fossilfri först i världen saknar analys bland annat över vilka samhällsekonomiska konsekvenser klimatmålet kan få för svenska hushåll och för närings­livet”. Ja, en ensidig avveckling här hemma och i väst leder inte till en tillvaro som vi vill leva i, medan Kina, Indien och andra progressiva länder ökar sina CO2-emissioner och övriga U-världen stagnerar. En sådan utvekling måste vi tydligt säga nej till.

 11. Olav Gjelten

  Lars Cornell # 6
  Putin vill se Trump som USA:s president.
  Hoppas inte detta får till följd att många här på klimatupplysningen vänder sitt hjärta mot Clinton.

 12. Olav Gjelten

  Gällande ökenspridningen, skogsdöden och säldöden tog miljöfolket totalt fel.
  Varför det fortfarande dröjer med erkännandet att de också hade fel i klimatfrågan har nog till nära hundra procent att göra med att prestigeförlusten är alltför tung. Dessutom är hela samhällsmaskineriet inblandad. På global nivå dessutom.

 13. ces

  Musk bidrar på sitt sätt: http://www.siliconbeat.com/2016/05/10/solarcity-shares-crash-grim-quarterly-report-outlook/

 14. Håkan

  #12 Olov G

  Miljörörelsen kommer inte att överge klimatfrågan förrän de hittat något ännu större hot att oroa oss med.

 15. Olav Gjelten

  Håkan # 14 ”Miljörörelsen kommer inte att överge klimatfrågan förrän de hittat något ännu större hot att oroa oss med”.
  Jag håller med till fullo. Gällande slutsatsen är vi förmodligen djupt oeniga. Jag vill helst se en framtida uppgörelse med miljörörelsen på samma sätt som man under åren efter 1945 gjorde upp med en annan och lika farlig rörelse, bl a genom bl a en välkänd rättsprocess. Miljörörelsen ligger bakom så oändligt mycket lögner, felsatsningar och ren ondska.

 16. Olav Gjelten

  Med hänvisning till # 15. Varför får vi inte göra redigeringar på KI, som till exempel rätta till pinsamma felskrivningar mm?

 17. Bäste Olav Gjelten!
  Du glömde det största hotet som pådyvlades oss på 70-talet nämligen den annalkande ISTIDEN.
  Den var nästan i nivå med det nuvarande klimathotet. Det skrevs exv. en bok COOLING. Samma författare skrev på 90-talet ”WARMING”. Det gäller och hänga med!

  Sven M Nilsson

 18. Lasse

  Dagens väder är i Sth betydlig kallare än gårdagens.
  Minst 10 grader lägre temperatur tros samma flödande solsken. Vi har minst sagt omväxlande väder.
  Men Jordens medeltemperatur ligger förvånansvärt stabilt.
  Här en rolig bild av utvecklingen år efter år från 1850 tills nu:
  https://twitter.com/ed_hawkins/status/729753441459945474

 19. Thomas P

  Sven #17 ”Det skrevs exv. en bok COOLING. Samma författare skrev på 90-talet ”WARMING”. ”

  Jag misstänker att du syftar på Lowell Pontes bok ”The Cooling”, men jag kan inte hitta att han skrivit något om uppvärmning. Amazon har denna bok som enda av författaren, han tycks annars jobba som radiopratare. Hans bakgrund är ”Ponte, who holds the equivalent of a master’s degree in international relations and a Ph.D. in English”, så han är inte direkt någon vetenskaplig auktoritet.
  http://www.wmconnolley.org.uk/sci/iceage/ponte.html
  http://www.newsmax.com/Insiders/LowellPonte/bio-51/
  Det var f.ö. inte många dagar sedan vi även här på bloggen kunde läsa ett inlägg om kommande istid. Sådana har alltid funnits för de som letar.

 20. ceebee

  Ingen dålig idé med en folkomröstning. Men stäng då av kärnkraften 3 veckor före omröstningen och gör valet beslutande huruvida den skall sättas på igen.

 21. Olav Gjelten

  Sven # 17
  Skarpa hjärnor inom miljörörelsen kom väl fram till att det inte skulle gå att tjäna så mycket pengar på hotet om en annalkande istid som med en påhittat lögn om CO2-hotet. Viktigast är väl att de måste ha en lösning på det de skrämmer med? ”Gör som vi säger och världen KAN räddas”.
  Att hitta på en trovärdig ”räddningsinsats” för 100 000 år framåt, som en istid kan röra sig om, var självklart svårt. Lättare att ändra på hotbilden till det motsatta.

 22. Ingemar Nordin

  Ann,
  ”192 länder skrev under Kyotoprotokollet, men endast 32 stater, ”Väst”, utsatte sig för de bindande målen om omställning och avveckling. Några hoppade senare av.”

  Man undrar hur många foliehattsstater som självmant och förbehållslöst tänker binda sig vid masten denna gång? Sverige verkar ”gå före”, som alltid när det gäller att få på sig dumstruten först. USA har inga lagliga möjligheter att förhandla bort sin demokratiska beslutanderätt.

  Eftersom det tycks handla om ett riksdagsbeslut för Sveriges del, så gäller det samtliga partier i riksdagen när omröstning sker.

  Inom EU så undrar jag om de forna öststaterna, eller GB, är så pigga på att binda upp sig i det här läget. GB står ju dessutom inför en eventuell Brexit.

 23. Ann lh

  Ingemar, ”det tycks handla om ett riksdagsbeslut för Sveriges del”, skriver Du. När MP nu under de senaste dagarna höjde sitt sparkade stuprör till skyarna verkade det som om det redan är av gjort, till och med Klimatlagen var ett faktum, enligt efterträdaren Isabella Lövin.
  Det har i så fall gått mej förbi. Vet Du mer?
  Tanken med det här inlägget, som till stor del är en upprepning av tidigare, var egentligen att det kunde skickas ut till lämpliga redaktioner för att i bästa fall skapa lite debatt innan det är för sent.
  Det var ett tag sedan GP fick någon uppvaktning från mig och för min del skickar jag det här inom kort. Det både passar och inte nu när MP ändå gått ner för räkning för en tid. Kanske det är lämpligt att vänta till efter helgen, då ”vad som helst kan hända” enligt kommentatorer på SVT.

 24. Ingemar Nordin

  Ann LH #23,

  ”verkade det som om det redan är av gjort”

  Ja, det skulle inte förvåna mig. Själv har jag ingen möjlighet att följa riksdagens arbete så i detalj. Det har varit så tyst om detta från riksdagen. Omvälvande beslut, men ingen debatt, ingen rapportering i media.

 25. Peter F

  Ingemar Nordin

  Otroligt att ingen vågar ställa frågan vad detta kommer att kosta oss skattebetalare och vilka konsekvenser som kommer att drabba oss. Ingen journalist har ens närmat sig Stefan L med den frågan. Varför? Jag blir så j-a ledsen över att riksdagen, de folkvalda (sic), inte förstår vart detta leder till. Förklaringen är väl att de alla saknar naturvetenskaplig utbildning ens på gymnasial nivå.

 26. Grundläggande fakta i CO2-frågan
  Livets gas – eller – Ett försök att lura mänskligheten?
  Detta är ett försök att kortfattat, men sakligt, reda ut om CO2 kan utgöra det hot mot mänskligheten, som gasen påstås vara.
  Temperaturer
  1. I varje ögonblick är det minst 100 graders skillnad i atmosfärens temperatur på marknära nivå på jordklotet. Det säger sig självt att det är orealistiskt att analysera fram trovärdiga uppgifter om temperaturstegringar på nivån tiondels grader.
  2. Det är mellan 250 och 350 graders skillnad mellan den marknära atmosfärens temperatur och tillståndet utanför jorden (rymden). Att påstå att temperaturen skenar är minst sagt dubiöst. I stället ser man att jordens temperatur är utomordentligt stabil, när den rör sig inom några enstaka graders spann över årtusendena.
  3. Det faktum att jordens strålningseffekt ut i rymden är proportionell mot den absoluta temperaturen upphöjd till 4, (T4) borgar för att en eventuell temperaturstegring på jorden snabbt skulle stråla ut i rymden.
  Kaos
  1. Alla är överens om att vädersystemet, och därmed klimatsystemet, är kaotiskt. Det innebär att det är för många återkopplingar för att det ska kunna beräknas. Detta kallas i dagligt tal för fjärilseffekten. (En fjärils vingslag kan orsaka en orkan.) Det går inte att göra prognoser för utvecklingen av kaotiska system. De styrs av mängden tillgänglig energi.
  2. Förloppet i ett kaotiskt system kan alltså inte analyseras i modeller på ett meningsfullt sätt.
  3. Nuvarande scenarier, baserade på just sådana modeller, är därför värdelösa som underlag för en bedömning av framtida klimat.
  Råvarutillgångar
  1. Så länge vi inte skjuter ut material i rymden finns alla råvaror kvar på jorden.
  2. Mineralråvaror, förutom de s k sällsynta jordartsmetallerna, är logaritmiskt fördelade i jordskorpan. Detta innebär att när priset på en mineralråvara fördubblas finns det 10 gånger så mycket att hämta upp.
  3. En råvara, t ex olja, tar därför inte slut, den blir bara ointressant när priset blir för högt.
  4. Tekniska framsteg gör ofta att nya metoder förbilligar framställningen av material, vilket bromsar prishöjningarna.
  5. Att tala om att vi ”förbrukar mer än ett jordklot” vid nuvarande levnadsstandard avslöjar en djup okunskap.
  De stora cyklerna
  1. Oxidationscykeln gör att all materia successivt oxideras. Kol förbränns till CO2, metaller ”rostar”, allt liv dör och oxideras. (”Av koldioxid är du kommen. Koldioxid skall du åter varda”).
  2. Reduktionscykeln, d v s fotosyntesen, gör att CO2 reduceras till kol, som övergår till växtriket och syre, som övergår till atmosfären.
  3. Balansen mellan oxidationscykeln och reduktionscykeln avgör den rådande CO2 halten i atmosfären.
  4. Snabbare oxidationscykel (ökad tillgång på CO2) leder till mer tillväxt i växtriket. Skogen växer snabbare, öknarna krymper och planeten blir grönare.
  5. Snabb tillväxt i växtriket skapar således möjlighet att nära en växande befolkning på jorden.
  Jordens CO2 reserv
  1. Jorden mellanlagrar CO2 i haven, vilket innebär att stora svängningar i CO2 -halten i atmosfären dämpas.
  2. Gasers löslighet i vätska, t ex vatten, sjunker med stigande temperatur. Det är det som händer när vattnet sjuder innan det kokar upp i en kastrull.
  3. Stigande vattentemperatur leder därför till att havens förmåga att hålla CO2 kvar minskar, varvid CO2 frigörs och går in i ovanstående cykler.
  4. Jorden har gigantiska CO2 -reserver i form av kalksten CaCO3 (CaO + CO2), vilket bevisar att det råder en (trög) jämvikt mellan CO2 i fast form, kalksten, både över och under vattenytan och CO2 i haven och i luften.
  Växthuseffekten
  1. Det är riktigt att CO2 skapar en växthuseffekt, men storleken av denna är diskuterad. IPCC har inte lyckats finna underlag för att beräkna denna effekt noggrannare än den var innan IPCC startades.
  2. Växthuseffekten består i att vissa våglängder av den utstrålande energin inte ”släpps förbi” CO2-molekyler i atmosfären.
  3. CO2-halten räknas i ppm. Omvandlat till procent blir den nuvarande halten 0,04%. Halten vattenånga i atmosfären är c:a 50 till 100 gånger högre.
  4. Vattenånga stoppar också energisutstrålningen från jorden, delvis på samma våglängder som CO2, vilket innebär att det är svårt att urskilja bidraget av CO2 till växthuseffekten.
  5. Att skylla på CO2 som en avgörande faktor på jordens värmebalans, är som att skylla skuggan på hemma tomten på att grannen satt upp en flaggstång, när det i stället är moln på himlen, som skymmer solen.
  Politiska beslut
  Utgångspunkter
  1. Jordens temperatur är mycket stabil, och varierar bara inom några graders spann.
  2. Klimatsystemet är kaotiskt och kan inte beräknas. Prognoser är omöjliga att göra.
  3. Råvarorna tar inte slut. De blir bara dyrare.
  4. Oxidationscykeln och reduktionscykeln styr CO2 -halten i atmosfären.
  5. Jorden har gigantiska reserver av CO2 som ligger i jämvikt med atmosfären.
  6. CO2 – haltens effekt på växthuseffekten är liten i förhållande till andra faktorer.
  Försiktighetsprincipen
  Försiktighetsprincipen innebär att man bör vidtaga åtgärder för att eliminera eller minska effekten av en eventuell händelse i framtiden, även om man inte kan påvisa att den kommer att ske.
  Eftersom framtiden är genuint oförutsägbar, (utvecklingen är kaotisk), går det dock inte att välja ut vilket eller vilka påhittade hot man ska försöka motverka av alla tänkbara.
  Att välja CO2 som en stor bov i dramat, när den i själva verket är kuggen mellan oxidationscykeln och reduktionscykeln, förefaller vara att dra en nitlott, när Romklubben en gång hittade på det i sin jakt på medel att övertyga mänskligheten att den är sin egen fiende.
  Citat ur Jakob Nordangårds doktorsavhandling ” Ordo Ab Chao ” från 2012, sid 93
  För att möta miljöproblemen föreskrev Romklubben i boken Mankind at the Turning Point att ett ”organiskt” och holistiskt världssamfund behövde skapas. Ett sådant system krävde i sin tur att nationernas självbestämmande behövde begränsas och att världen skulle delas upp i tio regioner.
  För att uppnå detta mål diskuterade King och Schneider möjligheten att ena mänskligheten kring ett antal miljöhot. Ett av dessa var den globala uppvärmningen. Alexander King skrev i The first global revolution att:
  I sökandet efter en ny fiende som skulle kunna förena oss [hela mänskligheten]kom vi upp med idén att föroreningar, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, svält med mera skulle vara en lämplig metod. […] Alla dessa faror förorsakas av människan och kan bara övervinnas genom en förändring av attityd och beteende. Den verkliga fienden är mänskligheten själv.
  Det är oansvarigt, ångestskapande och människofientligt att fatta beslut baserade på föreställningen att mänskligt producerad CO2 skulle vara av väsentlig betydelse för mänsklighetens fortlevnad på jorden.

 27. GoranA

  #26
  Tack för en mycket bra sammanfattning.

 28. Lasse

  #26
  Instämmer i föregående talare. Tack för en bra genomgång.

 29. Ann L-H

  Undrens tid är inte förbi, GP debatt idag!
  MP:s populism farlig för miljön och samhället så lyder rubriken med stora bokstäver på dagens debatt och inledningen beskriver artikeln av Gunnar Hökmark så här.
  Miljöpartiets politik. Miljöpartiet har mött en hård granskning för att man inte kunde hålla sig ifrån oacceptabla grupper och värderingar . Nu måste partiets politik mötas av samma kritiska granskning.

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/mp-s-populism-farlig-f%C3%B6r-milj%C3%B6n-och-samh%C3%A4llet-1.798363

  Och detta i den tidning vars ledare och huvudägare Hjörne nyligen föll platt för klimatgurun Rockströms charm med en ledare under rubriken ”Förnekelsen är borta” och sedan efter häftig kritik för denna i en uppföljande ledare ”Peter Hjörne är du inte på fel planhalva” försvarade sin tro på Rockström, Sternrapporten, Parismötets avtal och IPCC med sina 4000 experter.
  Debattredaktionen! Bra jobbat.

 30. Håkan Bergman

  Vi slänger lite mera salt i såren inför Mp’s kongress.
  http://www.svd.se/experter-sagar-mp-topparnas-resonemang-om-brunkolsaffaren/i/senaste
  Hoppas ombuden läser den, det är alltid bäst att låta såna här rörelser sköta avvecklingen själva.

 31. Ingemar Nordin

  Ann LH #29

  Mycket bra debattartikel av Gunnar Hökmark. Han har naturligtvis helt rätt i att det är hög tid att granska MPs HELA politik, inte bara att de frotterar sig med icke-demokrater. Vi här på KU har ju särskilt inriktat oss på deras klimat- och miljöpolitik under flera år. Man kan ju hoppas att mainstream även får upp ögonen för MPs destruktiva utopism där journalisterna även uppmärksammar deras ovetenskaplighet och deras avsaknad av konsekvensanalys.

 32. Olav Gjelten

  Nämn ett exempel i världen där ett extremistparti, som för närvarande stöds av 4,5 procent av väljarkåren, så totalt styr landet såsom miljöpartiet i gör i Sverige.
  Inte ens en riktig opposition mot fundamentalisterna i MP finns längre.

 33. Olav Gjelten

  # 29 Felet med Gunnar Hökmarks artikel ser nästan ingen längre som i årtal blivit inpräntat miljöfundamentalism. Han oroas för att det blir för LITE miljö med miljöpartiet som styr både regeringen och hela landets politik.
  Galenskapen är fullständig!

 34. Ann lh

  # 33 Olav Gjeltenk. Visst har Du på sätt och vis rätt, men man får ändå tacka och ta emot ändå. Hökmark har som alla andra köpt Koldioxidhotet. Sitter man i EU är det nog svårt att börja tvivla på det, men han har ändå en hälsosamt kritisk syn på partiet som sådant.

 35. Olav Gjelten

  Skillnaden mellan aktuell svensk politik och den politik som fördes i DDR (och som ledde till att landet gick under) kan också beskrivas så här:
  Båda länderna styrs/styrdes enväldigt. I Sverige dikteras landets politik av ett parti som f n har stöd av 4,5 procent av väljarkåren. DDR styrdes av en minoritet på ca 26 procent av befolkningen (enligt undersökning strax efter murens fall).
  Var god begrunda!

 36. Mats G

  Det hela handlar naturligtvis, som alla vet, att 10% av mandaten inte används. Dvs SD mandat. De är persona non grata. Det blev übertydligt med DÖ. Meddelandet är hellre MP än SD. Det hela har blivit helt snurrigt när det visade sig att MP hade de största sexisterna och fascisterna i sina led. Efter allt MP:s skrik så visade sig att de hade rumpan bak och den var bar. Det manliga språkrörets kolbit såldes till Tjeckien.

  Vi väljarna kan visa vårt missnöje i nästa val(till skillnad från DDR). Jag har svårt att tro att MP kan hämta sig från det här. De är väldigt skadeskjutna. Nuvarande regerinegn måste vara den sämsta i historien. Det är väl bara Ygeman som har vuxit med uppgiften. Efter 2 år i regeringsställning borde de vara varma i kläderna. Nu påstås det att väljare har dåligt minne. Men glömmer de vad som hänt denna regeringsperiod så är det något annat än minnet det är fel på.

  Hela den här regeringsperioden så här långt är så man får skämmas. Det sägs att man får den regeringen man förtjänar. I det här fallet tycker jag faktiskt att vi förtjänar bättre.

  Valet av statsminister var en chansning. Det var ett oprövat kort och vi ser nu att det har failat i den mer grandiosa skalan. AB var väldigt stöddigt när jag påpekade detta innan valet. Men,men, skrattar bäst som skrattar sist. Skrattet fastnar dock i halsen för man vill inte se sitt kära Sverige förloras bortom all kontroll.

 37. Olav Gjelten

  Mats G # 36 ”Vi väljare kan visa vårt missnöje till nästa val” (med hänvisning till MP:s maktposition i svensk politik i dag.
  Tillåt mig att tvivla. Oavsett vilket block vi röstar på så lär vi få miljöpartiet med i regeringen (och som styrande part dessutom). Bara om folket röstar för alliansen och MP själva INTE VILL vara med där slipper vi dom. Att alliansen i ett sådant läge ändå lägger sin politik till för att lite senare få med MP i regeringen är knappast en svår gissning.
  Så pest eller kolera är vad ”valet” gäller. Bättre än DDR? (Jag bortser självklart från möjligheten till att SD får egen majoritet.)

 38. Ann lh

  Olav Gjelten, är det helt uteslutet att MP gjort bort sig så rejält att ingen vill ha med dem att göra? Bara Hökmarks debattartikel i GP av alla tidningar tyder på att det kan blåsa lite nya vindar. Det var väl i USA som det nu inte längre är helt politikiskt korrekt att vara miljömedveten.

 39. Peter F

  Önskedrömmen borde väl vara att MP splittras i helgen,,,typ i 10 fraktioner. Hehe.

 40. Ingemar Nordin

  Olav G #33,

  ”Han oroas för att det blir för LITE miljö med miljöpartiet som styr både regeringen och hela landets politik.”

  Jag ser inte att han ger uttryck för att det är för lite miljöpolitik i landet. Däremot pekar han på diskrepansen mellan vad MP säger sig vara för och vad de faktiskt åstadkommer. En högst relevant kritik.

 41. Helge

  OT

  Inga trender kan skönjas när det gäller nederbörd.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169415008744

 42. Danne

  OT:
  Ytterligare hemskheter den globala uppvärmningen kommer att leda till. Mer turbulens på flighterna över Atlanten, längre flygtider etc.
  http://www.telegraph.co.uk/travel/news/climate-change-to-increase-turbulence-flight-times-and-costs/

 43. Mats G

  37
  Olav Gjelten

  Jag var bara i DDR en gång men det räckte. Det var verkligen ett deprimerande ställe. Där var makten så fullkomlig att den tom hade lyckats tagit bort alla färger på nåt sätt. Allt kändes grådassigt.

 44. Mats G

  37
  Olav Gjelten
  Jag var bara i DDR en gång men det räckte. Det var verkligen ett deprimerande ställe. Där var makten så fullkomlig att den tom hade lyckats tagit bort alla färger på nåt sätt. Allt kändes grådassigt.

 45. Ann lh

  När jag hör och se Gustav Fridolin dyker Galenskaparnas sketch om hur det ”det ser ut i den hjärnan” upp i minnet. Under babyfacet finns det mycket skrämmande. Oavsett hur okunnig han är , hur fel han har, hur han virrar in sig i förklaringar och vilka extremister han lyfter fram så är det ändå han som blir kvar på toppen och styr. Leif GW’s ord om att han adrig tidigare mött en så slipad karriärist ger rysningar.
  Grön Demokrati i praktiken. Han kan gå hur långt som helst. Huvva.

 46. Ann lh

  Romson sa nyss i sitt avskedstal att MP nu har sju partier med sig om en klimatlag.
  När, var och hur har detta spikats?

 47. Håkan Bergman

  Vi får glädja oss över att några börjar se lite klarare.
  http://www.finanspolitiskaradet.se/
  ”Minska den globala kolanvändningen.
  Vi bedömer att den stora globala utmaningen för att stoppa klimatförändringarna är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt. Svensk klimatpolitik bör inriktas på åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till en utfasning av kolanvändningen i världen. Detta är betydligt viktigare än att minska oljeanvändningen. En snabb minskning av oljeanvändningen i Sverige kombinerad med sektorsvisa reduktionsmål inom landets gränser riskerar att bli dyrt för Sverige utan att leda till minskade globala växthusgasutsläpp eller visa vägen för hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen.”

  Även satsningen på höghastighetståg får sig en känga. Om allt nu stod rätt till med vår regering så borde Magdalena Andersson jubla över det här stödet för minskade utgifter, vi får väl se hur det blir med det?

 48. Ann lh

  Håkan B. Man får förmoda att det är MPs krav på regeringen som nu finanspolitiska rådet har synpunkter på. Undrar om Löfven vågar säga tack och adjö til MP. Lotta Grönning ger honom den rekommendationen.
  De kom, de sågs och så var sagan all.