Klimatet-vår tids nya religion. Inledning

Klimatet- vår tids nya religion? Inledning

Jag kommer i sju korta avsnitt prata om vad som ligger bakom FN:s klimatpanel IPCC, det politiska organ vars slutsatser hela Sveriges klimatpolitik vilar på.

Först tar jag upp IPCC som agitatorisk instans, därefter hur IPCC, Greenpeace och Världsnaturfonden hänger ihop, frågan om hur IPCC har kommit fram till att 80 % av världens energibehov kan tillgodoses av förnyelsebar energi. Jag kommer också prata om IPCC:s dolda agenda, dess politiska påverkan och förklara hur världens regeringar bestämmer vad IPCC ska säga. I sista och sjunde avsnittet pratar jag om tvågradersmålet. Jag lägger in referenser från varje avsnitt i undertexten. Samtliga sju avsnitt tar utgångspunkt i Gösta Petterssons efterforskningar och hans bok Falskt Alarm, klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, kapitel 15.

Utvecklingen idag, där våra politiker har bestämt sig för att det som kommer från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) inte på något sätt behöver ifrågasättas, är helt märklig och det är en skandal att många skolor idag tar deras slutsatser som en absolut sanning. Just därför blir det så oerhört viktigt att analysera och försöka förstå vem som ligger bakom detta överstatliga organ och hur dom vetenskapliga slutsatserna har manglats fram genom åren. För mig är det en fullt relevant fråga om inte klimatfrågan håller på att tappa sin vetenskapliga trovärdighet och alltmer övergå till att likna ett trossystem.

Referens till mitt påstående att det troligtvis var varmt i norra Sibirien i början av 1940-talet, se bild 7 i de två länkar nedan.

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com… https://agupubs.onlinelibrary.wiley.c…

Övriga referenser till avsnittet: http://stephenschneider.stanford.edu/… TNR_QA_Schneider.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_…

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Simon

  Stort tack för ditt arbete Elsa!
  Lyfter på hatten för ännu ett mycket viktigt inslag i klimatdebatten. Du gör ett helt fenomenalt arbete. Delar vidare detta med mina bekanta.

 2. Sverker Söderbaum

  Den stora katastrofen som hotar oss alla finns liksom i människans psyke och fanns redan när Bibeln skrevs. Det var professor i ide och lärdomshistoria Svante Nordin som sa det på Axess TV för några år sedan kommer jag ihåg. Folk är mottagliga för sånt.

 3. Daniel+Wiklund

  I dessa tider när SVT frossar i domedagsprogram är det väldigt upplyftande att lyssna på Elsa W. Hon ger hopp om framtiden.

 4. Göran J

  Tack Elsa för din insats som ansvarstagande förälder och vara en förebild för oss alla och inte minst dagens barn och ungdomar.

  Tyvärr ser det ut som EU med alla sina konstiga krumsprång i klimatfrågan totalt har tappat förståndet med sitt senaste utspel.
  Nu skall inte ens vattenkraften anses vara förnybar. Kanske kan vi hoppas att många människor nu inser hur illa det står till med ”den gröna rörelsen”.
  När det gäller vindkraft anser jag att följande gäller. Vindkraftverkens bränsle, vinden är förnybar, men inte den maskin som förbrukar vinden.
  Låt oss förklara termen ”Förnybar energi.” Det enda förnybara med vindkraftverk är vinden som blåser.
  Den mycket sofistikerade tekniken med stora rotorblad som producerar vindkraftsel är dock INTE FÖRNYBAR. Rotorbladen tillverkas av glasfiber, kolfiber och plast som inte kan återvinnas.
  Vi kan visa detta med de tusentals ton (kanske hundra tusen ton) avfall i form av vindkraftens rotorblad som efter perioder på ca 15 år kommer att och grävas ned på deponier över hela världen.
  Varför kan inte vindkraftsbladen återvinnas? Detta beror på att man vid tillverkningen använder bl.a. micro kolfiber som inte är möjligt att återvinna! Dessutom är fullständigt livsfarligt för människor och djur.
  Kan någon ärligt kan säga att dumpning av tusentals ton vindkraftblad är förnybart , då kanske jag inte förstår vad termen ”Förnybar” egentligen betyder.

  Vad har vi då kvar av förnybar kraft, jo solenergi. Men eftersom solenergi i Sverige bara har möjlighet att generera kraft under 20% av årets 8760 timmar, skulle det betyda, om Sverige skall enbart ha förnybar kraft, att endast under ca 2 månader/varje år har vi tillgång till elektrisk energi.
  Hur tänkte ni nu MP, C och V.

 5. Lennart Sandberg

  Tack för bra info – bra jobbat

 6. Dan

  #3 Göran J:

  När vi en vacker dag hämtar upp vårt kärnavfall för att köra det en gång till i de nya reaktorerna blir där plats för bladen.
  Långt under jord, i hundratusentals år.
  En trösterik tanke i dessa galna tider, haha.

 7. Kurt Wahlstedt

  Tack Elsa för ditt inlägg och initiativ till att granska IPCC närmare.
  Du nämnde Peter Alestigs första artikel i en serie i SvD om ”Klimathjärnorna – vad säger de som verkligen vet?” Först ut var Friederike Otto som leder en grupp forskare i Oxford och som har anspråk på att ha kommit på en modell för hur mycket mänskliga utsläpp påverkar enskilda extrema väderhändelser. Hon är också en av endast 10 forskare som inbjudits att skriva IPPCs 6e sammanfattning. I intervjun säger hon att vill undvika peer review, det normala sättet att få sina artiklar granskade av andra forskare inom fältet. Det tar för lång tid enligt henne. Jag kollade på Research Gate och fann att hon är med som författare av 23 publicerade artiklar eller kapitel från 1.1.2019 t.o.m. juli 2020 vilka alla berör aktuella väderhändelser. Snabbt eller hur. Dessutom ger institutet där hon jobbar också ut meddelanden, till exempel en studie av värmeböljan i Nordeuropa 2018. Den kom ut redan 28.7.2018 och täcker perioden fram till detta datum. Där hävdas att mänskliga utsläpp och klimatförändringar signifikant ökat sannolikheten för värmeböljan, se länk nedan. Som bekant gjorde SMHI inte den kopplingen, har de missat något?
  Länk: https://www.worldweatherattribution.org/attribution-of-the-2018-heat-in-northern-europe/

 8. SatSapiente

  #4 Dan

  Dessvärre räcker inte utrymmet till.
  Allt svenskt sk kärnavfall ryms nu i 2 st bassänger i underjorden hos CLAB och kommer enligt nuvarande planer att senare packas kompakt i kopparcylindrar i lerfyllda hål några hundra meter under jord i Forsmark. Det s.k. Slutförvaret skulle kanske rymma något hundratal vingar från vindkraftverk om de kapades upp i mindre bitar. Slutförvar är f.ö. en idiotisk benämning, c:a 97% av energin i det ”uttjänta” bränslet finns kvar och skulle med annan reaktorteknik kunna driva reaktorer i 500 år med samma elproduktion som dagens reaktorer i Sverige. Jag är övertygad om att det uttjänta bränslet kommer att vara för värdefullt för att ”slutförvaras” i 100 000 år.

 9. Stefan Agerling

  Jag bor i Falkenberg 500 meter från Skrea Strand och Kattegatt. Falkenberg är en kommun som vill ha allting fossilfritt och den senaste elräkningen visade att ca 85% var vattenkraft och resten vindkraft och solenergi. Dom senaste dagarna har det varit minusgrader och vindstilla även här precis vid kusten och alla vinnerlekerna har sakta vridit sig runt. Jag undrar hur regeringen som styrs av MP har tänkt sig att vi skall överleva när det är vindstilla och -15 i månader?

 10. Bengt Alme

  https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-vilseledande-pastaende-om-vindkraft
  Debatt: Vilseledande påstående om vindkraft

  Mkt bra om vindkraften!

 11. BENNY Wiktorsson

  Man lyfter på hatten för Elsa Widding det är otroligt viktigt att det finns hederliga oppinionsbildare om man ska ändra på oegentligheter. Problemet är att vi själva har röstat fram en hegemoni som ”betalar genom skattsedeln” oppinionsbildningsinstitut som dessutom ägs eller sponsras av privata intressen som i vinstmaximeringssyfte enbart skor sig själva. När dessa intressen samtidigt kan skuldsätta kommuner,stater och privatpersoner enbart genom ett skuldebrev som är räntebelastat. Då spelar det ingen roll om det är hållbart ”ekologiskt eller ekonomiskt” eftersom själva skuldsättningen är målet.

 12. Gunnar Strandell

  SatSapiente #6
  När dagens reaktorer byggdes var planen att bränslet skulle upparbetas och kontrakt fanns med La Hague i Frankrike och Sellafield i Storbritannien.

  Miljörörelsen satte stopp för planen men en del upparbetat och returnerat MOX-bränsle har använts i Oskarshamn.

  Miljörörelsen med Naturskyddsföreningen i spetsen jobbar fortfarande för att det använda bränslet ska deponeras i borrhål som blir omöjliga att hitta och öppna.

  Jag är överens med dig om att förvaret kommer att öppnas för återtag, för det finns inget som tyder på att energibehovet kommer att minska i framtiden. IPCC pekar ju också på kärnkraft som ett alternativ till kolväteförbänning.

 13. Ulf L

  Det har alltid funnits folk som tycks ha en inre drift att profetera vår undergång om inte vi ändrar våra beteenden. Förr läste de framtiden i inälvorna på offerdjur. Nu läser de framtiden från datorlistor. Men den upplevda nödvändigheten att mästra andra människor är densamma.

 14. Lasse

  Tack Elsa!
  SVDs klimatreporter Alestig ha en agenda.
  Hans veckobrev innehåller material som kan vara intressant.
  I våras tyckte han att det skulle bli spännande att följa vad som händer under nedsläckningen, speciellt i Kina.
  Färre aerosoler och renare luft!
  Då påpekade jag att vi fått detta sen 1980 talet-vilket givet oss värme också!
  Han skrev aldrig något om Kinas renare luft.

 15. Lasse

  #13 Dick Harrison i dagens SVD berättar en historia om en katastrof orsakad av människans tro!
  En flicka som såg en syn fick för sig att allt skulle bli bättre om de dräpte allt som gav dem liv . Översteprästen gjorde som hon sade och det blev inte alls bättre tvärt om-de dog!
  Detta är inte nutid och inte här vilket man lätt tror!

  Människan lär sig inte alltid av historiska misstag!

 16. foliehatt

  @ Lasse, #15,
  konkurrenten är inte sämre.
  DNs Wolodarski skriver idag en krönika/ledare med titeln:
  Sverige betalar ett ett pris för grupptänkande och hybris.

  (https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-sverige-betalar-ett-hogt-pris-for-grupptankande-och-hybris/)

  Innehållet handlar om Covid, men det är stor humor att han inte ser att det är exakt samma argument som klimatnyktra använder för att beskriva DNs hållning i klimatkatastroffrågan.

 17. Fredrik S

  Just nu på förmiddagen står vindkraft för fyra procent av elproduktionen i Sverige.

  Tur att det finns danska kolkraftverk efter 30 december ifall vi får liknande väder men ännu kallare några veckor in på det nya året. När R1 stängt ned.

  Bäst att investera i en gasspis och dieselaggregat.

 18. foliehatt

  Hej å hå,
  jag tror att DN driver med oss.
  Nu har även Karin Bojs drabbats av någon Lidnersk knäpp och rackar nu ned på modeller som inte följer verkligheten (återigen är det Corona, men ändå…)

  https://www.dn.se/vetenskap/karin-bojs-data-fran-verkligheten-visar-hur-covid-19-sprids/

  Kanske kan man nära en stilla förhoppning om att ökad insikt inom ett vetenskapligt fält kan spilla över till andra?

 19. Jan Bergland

  Tack Elsa
  Du inspirerar mig!

  Jag har mailat några gånger med Anna Careborg (ansvarig utgivare på Svd) om deras klimatalarmism. Faktiskt fått svar.
  Nu sist angående Klimathjärnorna och Alestigs (SVDs) alarmism igen.
  Denna gång gav jag exempel på artiklar och sa att jag sagt upp min prenumeration. Det borde fler också göra.

 20. Fredrik S

  foliehatt #18

  Vi får väl anta att dessa människor med utbildning på en präktig tidning driver med oss. Alternativet skulle ju vara att de inte begriper mycket alls och det är ju oroande om det skulle förhålla sig så med stora betalda opinionsbildare.

  Men man kan ju aldrig veta när det snuddar på religion.

 21. Per I

  Protester mot galenskapen finns.
  https://vindkraft-hylte.info/