Kina prioriterar tillväxt

Kina har för första gången erkänt att dess utsläpp av växthusgaser är lika stora som USA:s. Även om viss klimatoro anas i landet, tror man i Beijing att det kommer att bli svårt att begränsa utsläppen. Kina är i dagsläget i högsta grad beroende av kolkraft och det kommer att ta lång tid innan landet ställer om till andra energislag.

”China’s top climate change negotiator, Xie Zhenhua, said Beijing would consider limits on its worst polluting industries if rich nations handed over the technology to help clean them up.”

Om detta är ett taktiskt drag från Kinas sida återstår att se. Klart är i varje fall att Kina kommer att fortsätta att prioritera tillväxt och eventuell miljövård räknar man med att västländerna bistår med.
(Tips: MPGE)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik

  Detta kan leda till att USA också backar ur då deras största motsättning till Kyoto var att Kina skulle vara tvunget att minska CO2 utsläppen också.
  I alla fall kan nu de flesta nationer i stort sett strunta i sina CO2 utsläpp eftersom deras är en fjärt i rymden jämnfört med kinas. tror detta argument kommer användas rätt flitigt av många nationer framföver.
  Men inte i Sverige förståss.

 2. Hans Jelbring

  Följande mfl anledningar finns till att Kina kommer att strunta i koldioxidutsläppen som sådana.
  1.  De behöver energi för sin industrialisering
  2.  De har duktiga vetenskapsmän som vet att koldioxiden (plus vattenånga) har mycket liten inverkan på klimatet i egenskap av sk ”växthusgaser”
  3.  De vill ha och bör ha samma fördel till billig energi som västvärlden åtnjutit vid sin industrialisering.
  4.  De har inte råd att köpa dyr (onödig) teknik från väst för att ta bort koldioxiden från rökgaserna vid sina otaliga koleldade kraftverk.
  5,  Fördelarna enligt ovan överväger nackdelar med att stöta sig med EUs koldioxidbyråkrater.
  Vad de däremot bör göra är att rena rökgaser från partiklar, svavel och NOx i första hand och förbättra hanteringen av kolet från brytning till föbränning.  Denna teknik finns redan utvecklad men det brister mycket på denna punkt i Kina.  Koldioxid i luften främjar växtligheten på land och i hav.  Man kan visa att det inte finns någon fysikalisk grund för att tro att koldioxid ökar temperaturen i vår atmosfär. Det finns en obevisad ”växthusgahypotes” sedan 100 år. Numera börjar ”växthusgashypotese” motbevisas av temperaturdata. Hoppas att Indien följer Kinas exempel.  Det kanske tvingar fram lite förnuft hos politkerna i väst plus en granskning varför en obevisad hypotes betraktas som en etablerad sanning av vetenskapsmän vid IPCC oc vid våra universitet, vilket är ett mycket underligt med tanke på vetenskapen primära uppgift att säkerställa vad som är sannt och falskt. 

 3. Thomas

  Hans, kan du ge några bra exempel på dessa duktiga kinesiska vetenskapsmän som förstått din teori om att växthuseffekten inte beor på växthusgaser?
  I praktiken är bara konstatera att världens folkrikaste nation lär fortsätta ha världens högsta koldioxidutsläpp.

 4. >Jelbring
  Så om bara Kina och Indien kan kontrollera sina koldioxdutsläpp så kommer miljön att må finemang…?

 5. Hasse på Fogdö

  Tack Hans Jelbring för ditt inlägg. Mer fokusering på miljön och mindre på klimatet. Sen gäller det ”bara” att få politikerna med teflonpannan Carlgren i spetsen att fatta. Vart har våra folkvaldas sunda furnuft tagit vägen?

 6. “Koldioxid i luften främjar växtligheten på land och i hav. ”
  Boken “Global Environmental Change. Plants, Animals & Communities” (1996) hävdar ngt annat (med avseende på världens matproduktion).
  Notera att boken skrivs innan klimatdebatten tog rejäl fart.