Kaos i Upsala Nya Tidning

Ett nytt ansikte (i varje fall för mig) har dykt upp i klimatdebatten. Det är Jörgen Sjöström, tidigare forskare i fysik, numera författare på heltid. I dagens Upsala Nya Tidning skriver han om ”det kaotiska klimatsystemet”.
”Rent vetenskapligt har flera undersökningar stärkt hypotesen att utsläpp orsakade av mänskliga aktiviteter kommer att leda till en betydande global uppvärmning”, skriver Jörgen Sjöström. ”Klimatsystemet är dock alldeles för komplicerat för att säkra prognoser ska kunna göras”
”Det finns all anledning att ta klimatmodellerna och FN:s klimatarbete på allvar”, fortsätter Sjöström. Sen kommer en intressant reflektion:
”Till skillnad mot de högljudda klimatskeptikerna, som ofta bara reducerar komplexi­teten till en enda förklaring, som naturliga variationer orsakade av havsströmmar, solen, vattenånga etcetera har den mest lovande forskningen tagit hänsyn till hur flera olika faktorer samverkar.”
Det är första gången jag hör att naturliga variationer skulle vara ”en enda” förklaring, som inte tar hänsyn till hur flera olika faktorer samverkar. Det är snarare det som är svagheten i AGW-teorin, att den överdriver en enda faktors betydelse, nämligen de mänskliga utsläppen av växthusgaser.
”Självklart förnekar ingen de naturliga variationerna av klimatet – bara att de skulle vara tillräckliga för att förklara de förändringar som skett senaste tiden”, skriver Sjöström. Men uppenbarligen är de naturliga variationerna tillräckligt starka för att dölja den mänskliga växthuseffekten. Det talar väl ändå för att de är betydande?
”Det skulle väl vara en orimlig slump att den senaste uppvärmningen bara råkade sammanfalla med industrialismens utveckling?”, menar Jörgen Sjöström. Som om det var den enda gången i jordens historia som  klimatet blivit varmare. Dessutom glömmer Sjöström bort att temperaturen faktiskt sjönk mellan 1940 och 1970. Trots industrialismens utveckling.

Enligt Jörgen Sjöström är ”försiktighetsprincipen [det] främs­ta skälet för att kraftfullt minska utsläppen av växthusgaser. Ingen kör en oljetanker med full fart mot hamnen och tror att man hinner bromsa när plötsligt kajkanten visar sig.”
Liknelsen är kanske mindre lämpligt vald, med tanke på att det inte kostar 2-3 procent av världens totala BNP att bromsa en oljetanker. Minskningen av utsläppen ska ses som en försäkring, men om premien överstiger de eventuella negativa konsekvenserna så skulle väl ingen normal människa teckna försäkringen?
Lösningen då? ”Satsa på minskad energianvändning genom effektivisering och minskad konsumtion av energikrävande lyxprodukter och ställ om till ett kretsloppstänkande där många olika energikällor utnyttjas – allt efter det lokala behovet.” Det funkar nog bra i Sverige. Vad ska utvecklingsländerna göra? Det är knappast lyxkonsumtionen som orsakar deras allt större utsläpp…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats

  jag tror det krävs utbildning för att förstå vad den lilla människan kan göra för val vad avser tex den egna bostadens energianvändning och inköp av prylar – hur många kan bedömma lönsamheten i ett totalekononiskt perspektiv? (LCC i teknikernas och vissa ekonomers värld) en dyrare smartare vara kostar mer i inköp men använder mindre köpt energi och kräver mindre underhåll, längre livslängd – alltså lönsamt från först dan att välja rätt även om man lånar till investeringen – kunskapsnivån behöver höjas och beräknings/simuleringsverktygen behöver förbättras så att de blir lättare att använda – vilka hus har byggts i sverige med för låg energianvändning? – mindre slösa, mer tanke….och ska Sverige börja sälja el i större utsträckning

 2. Christopher E

  “Det skulle väl vara en orimlig slump att den senaste uppvärmningen bara råkade sammanfalla med industrialismens utveckling?”
  Ja, att de senaste 300 årens uppvärmning, i linje med cykler fastlagda sedan 10 000-tals år, fortsatte även under 23 år på slutet av 1900-talet bara måste ju vara en orimlig slump…. Suck.
  (Dessa 23 år är vad Sjöström menar med ”senaste tiden”).
  Vore det i så fall inte en orimligare slump att de naturliga förändringarna upphörde just 1975 av alla år? Och, visst ja, de senaste tio åren har har ju naturen gjort comeback igen, för annars kan man inte bortförklara varför det blir kallare trots rekordstora utsläpp.
  Och precis varför ska man ta modeller på allvar som inte kan förklara gånget klimat och misslyckats med att förutsäga nuvarande?

 3. Hayek

  “Det skulle väl vara en orimlig slump att den senaste uppvärmningen bara råkade sammanfalla med industrialismens utveckling?”
  Ja med tanke på att temperaturen nästan alltid har en antingen fallande eller stigande trend så är det väl ungefär 50/50 chans att trenden under en period skall vara stigande, så det är ju väldig orimligt 🙂
  Ok, hade vi sett en stigande kurva sedan c:a 1900 med en accelererande stigning som följer CO2 ökningen ja då kanske det skulle börja vara intressant. Men som det är nu så kan man klippa ut ett flertal 100-årsperioder under de senaste 2000 åren som ser mer alarmerade ut än de senaste 100.