kretslopp

Kaos i Upsala Nya Tidning

Ett nytt ansikte (i varje fall för mig) har dykt upp i klimatdebatten. Det är Jörgen Sjöström, tidigare forskare i fysik, numera författare på heltid. I dagens Upsala Nya Tidning skriver han om ”det kaotiska klimatsystemet”. ”Rent vetenskapligt har flera undersökningar stärkt hypotesen att utsläpp orsakade av mänskliga aktiviteter kommer att leda till en betydande   →