Jag insåg omedelbart

300px Maqamat hariri

(Bilden ska föreställa vishetens hus i Bagdad — den byggnad som efter Biblioteket i Alexandria och före de europeiska universiteten symboliserade kunskapen i världen. Bilden är hämtad ifrån Wikipedia.)

Jag har sagt det förr, men det är värt att upprepas – det roliga som hänt me KU det senaste året är att vi fått en verklig förstärkning med nya fantastiska skribenter, ingen nämnd och ingen glömd. För min egen del känner jag att med skribenter som kan ta upp riktigt allvarliga ämnen – ofta icke helt utan humor – så får jag en viss frihet att helt enkelt dela med mig av mina egna tankar i klimatrelaterade ämnen.

Egentligen hade jag en tanke om att skriva om Kaliforniens gröna energihaveri, men det ämnet tog ju Ingemar upp i söndags, och gjorde det dessutom bättre än vad jag skulle ha kunnat. Och därmed var det dags att dyka in i svenska klimatrealisters filterbubbla – KU:s länkar.

Häromveckan läste jag någonstans på nätet en artikel om hur svårt vi människor ofta har att ändra uppfattning om olika företeelser som vi på ett eller annat sätt bildat oss en uppfattning om. Jag tror att ett typfall är covid-19.

Så fort jag hörde om det nya corona-viruset så insåg jag

tycker jag att jag hör och läser lite varstans. Vad man insåg beror på person. Många insåg att det skulle bli en pandemi, några att den skulle bli dödlig, och andra att alla risker var överdrivna.

Något som jag inte förstått förrän ganska nyligen är att covid-19 må vara en pandemi, men den är ingen farsot. Den är varken tillräckligt smittsam eller tillräckligt dödlig för att få den benämningen.

 

Det som ocksa stod i den där artikeln var att den där snabba insikten inte kom från huvudet eller från hjärtat, utan det var den berömda magkänslan. Så vad är det som styr magkänslan. Ibland är det kanske en icke fullt erkänd rädsla, och rätt ofta kan det nog vara någon form av egennytta (som inte behöver vara materiell). Sedan spelar det nog en viss roll vilken typ av bakgrundskunskaper man har – det är ju få som har riktigt relevanta fackkunskaper.

Eftersom jag ändå har nämnt frågan av bakgrundskunskaper så vill jag passa på tillfället att nämna att jag för lite mer än 20 år sedan skrev en liten “vetenskaplig uppsats” om kunskap, med titeln

A mathematical model of knowledge.

Det som sedan händer är att vad vi än läser eller hör så förstärker det bara vår övertygelse om att vi hade rätt från början. Eftersom både medier och internet översvämmas av information kan vi ju alltid välja den information som stöder vår ursprungliga uppfattning. Har vi sedan gillat något på facebook eller twitter så hjälper dessa mediers algoritmer till med att mata oss med just den information vi gillar, vilket av någon outgrundlig anledning råkar vara just den som stöder vår egen uppfattning.

I mångt och mycket gäller naturligtvis något liknande när det gäller klimatfrågan. Dock vill jag hävda att många av oss som var med redan på 90-talet är ovanliga i den meningen att vi faktiskt tillhör de få som har ändrat uppfattning. När de första IPCC-rapporterna kom trodde även vi på koldioxidens stora betydelse för klimatet. Sedan dröjde det mer eller mindre länge innan det var någonting i budskapet som skar sig med någon form av bakgrundskunskap.

Det som först störde mig var att man gjorde skillnad på olika sorters koldioxid, biokol var bra och fossilt kol dåligt. Ganske snart tillkom att de som larmade mest inte hade det minsta sinne för storleksordningar. Andra som ändrat uppfattning har säkert liknande erfarenheter – det är någonting som inte stämmer.

Men det är klart, nu har jag haft ungefär samma uppfattning i 20 år, och så länge jag rör mig i min egen filterbubbla så kan jag vara trygg i min uppfattning. Jag har naturligtvis lärt mig lite mera under dessa 20 år, icke minst har jag tvingats lära mig såväl argumenten för hur en ökad koldioxidhalt kan och bör medföra en viss uppvärmning, men som jag skrev härovan, så tar jag främst till mig sådan information som stöder den uppfattning jag redan har.

Samtidigt är det ju lätt att förstå dem som är övertygade om koldioxidens farlighet. De får visserligen inga argument för att det är just koldioxiden som spelar roll, men det behöver de ju inte, det vet de redan. Det de istället översköljs med är extrema väderhändelser, ofta exceptionellt varmt (aldrig exceptionellt kallt), men det kan också handla om orkaner, regn som ger översvämningar eller torka som exempelvis orsakar skogsbränder.. Kort sagt information med innebörden – klimatförändringarna är redan här och det är mycket värre än vad forskarna har trott.

I det avseendet har klimatrealister det svårare, ofta visar det sig att det som påstås vara excsptionellt i själva verket är ganska vanligt, men för att ska vi hitta den informationen får vi söka i vår egen filterbubbla. Samma sak gäller om vi ska hitta ovanligt kallt väder någonstans på jorden.

Något som är relevant för såväl covid-19 som klimat är det gamla talesättet

det är svårt att sia särskilt om framtiden.

Ingen vet hur covid-19.pandemin kommer att utvecklas och ingen vet vad som händer med klimatet, men det vi klimatrealister vet är att klimatpolitiken är ett större hot mot mänskligheten än ett varmare klimat och jag tror att man redan nu kan hävda att corona-politiken ställt till större skada för mänskligheten än vad pandemin gjort.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Erik Sandström

  Mina Damer och Herrar!
  Jag lyfter på hatten för denna insikt som så väl skrivits här.
  Håller med i allt till 100 %!
  Det är ju en global katastrof att det finns två sanningar rörande klimathotet.
  En politisk och en vetenskaplig där tyvärr den vetenskapliga undanträngs eller tystas ner för att istället Globalisterna med sin NWO lyfts fram.
  Jag gråter för Världen i allmänhet och Sverige i synnerhet.
  Arma mänskliget

 2. Gunnar E

  ….”så hjälper dessa mediers algoritmer till med att mata oss med just den information vi gillar, vilket av någon outgrundlig anledning råkar vara just den som stöder vår egen uppfattning.”
  Det vill säga en automatiserad polariseringsfunktion.

 3. Jag lyssnade på ett föredrag för några år sedan om ”Om att ha fel”. Jag skall inte repetera alla poänger men det är ett roligt fördrag som handlar om hur vi lör oss att för allt i världen aldrig ha fel. Innan ni tittar så ställ er frågan – hur känns det att ha fel?

  https://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong#t-219628

  Att bryta sig ur sin egen bubbla är få förunnat men man kan bli bättre om man istället för att tänka ”jag hade fel”, tänka ”jag lär mig något”.

 4. Lars Kamél

  Jag trodde också en gång att koldioxidutsläpp leder till stora och farliga klimatförändringar.
  Men…
  Men jag var redan då skeptisk till att det är en bra lösning att avindustrialisera världen, snabbt sluta med de energislag som står för 80-85 % av energiförsörjningen, och därmed slunga in världen i en ekonomisk katastrof. Betydligt bättre borde vara att anpassa sig till de klimatförändringar som inträffar.
  Sedan började jag skaffa mig kunskaper via nätet. Jag insåg att en stor del av uppvärmningstrenden beror på mystiska korrektioner av rådata. Jag upptäckte att klimatmodellernas resultat inte går i hop med verkligheten. Jag såg att larm efter larm från klimataktivister är falskt.
  Till slut har jag insett att klimataktivister inte har några sakargument alls, för deras klimathotstro stöds inte av fakta och vetenskap. Deras enda ”argument” är i stället personangrepp, förolämpningar, konspirationsteorier och rena lögner. Anklagelserna om att vi skeptiker förnekar att klimat existerar hör till personangreppen och förolämpningarna och är väl klimataktivisternas vanligaste ”argument”.
  För varje år, blir det allt mer klart att koldioxidutsläpp inte orsakar några farliga klimatförändringar. Det går inte ens att skilja utsläppens effekt från naturliga faktorers effekt. Responsen från klimataktivisterna är då inte att ändra sina åsikter så att de stämmer med fakta och vetenskap. Nej, responsen är att trappa upp propagandan ännu mer.
  De långsamma och gynnsamma klimatförändringarna ska nu kallas klimatnödläge och klimatkris, minsann. Var det möjligen The Guardian som var först med det?
  Klimataktivisterna hävdar att klimatförändringarna accelererar och eskalerar. Påståenden som helt saknar stöd i data från verklighetens värld.
  Klimataktivisterna verkar allt mer hålla på att flytta in en fantasivärld som stämmer med deras bild av hur den verkliga världen ”borde” vara.

 5. Mats Kälvemark

  Lars Kamél
  Kloka ord! I diskussioner med klimataktivister/hotare kommer jag fram till att man reder sig gott med:
  1. Nollhypotesen vad gäller klimatförändringen/värmningen för oss klimatrealister är att förändringen i huvudsak drivs av naturliga orsaker, typ historiska och cykliska förändringar i påverkan av ”sol, vind och vatten.” Då måste klimathotarna först falsifiera nollhypotesen innan de kan hävda att ökningen av CO2 kan vara huvudorsaken. De klarar ju inte av att lägga fram bevis som falsifierar den, så då gäller nollhypotesen vad de än hävdar!
  2. Det är alltid verkligheten som gäller och den kan inte falsifieras.
  Globalt är exempelvis en huvuddel av alla temperaturrekord från 1930-1940 talet eller äldre. Exempelvis i Sverige och USA. Det har varit varmare förr långt innan fossilt koldioxid kan ha påverkat. Vad gäller Arktis har det många gånger varit lika lite eller mindre havsis, exempelvis återigen under 1930-talet. Klimathotarnas värld och tidsräkning startar 1988 när IPCC bildades. 4,5 miljarder tidigare år räknas inte in.
  Game, set and match!

 6. Ulf

  Magkänsla är en kombination av ens utbildning, erfarenhet och vilja att ta till sig ny kunskap. Om man inte vill lära sig och dra erfarenhet av det man upplever, så hjälper ingen intelligens eller utbildning överhuvudtaget.
  Jag tycker fortfarande att jag hittills haft hyggligt rätt om detta virus. Vad jag däremot totalt missat är politikernas fullständigt irrationella reaktion. Trots att jag vet att deras rationalitet är något jag ofta överskattar så slutar jag tydligen aldrig att hoppas.
  Parallellerna mellan klimathotandet och covid19 är odiskutabla. Båda utmärks av ett extremt tunnelseende. Det finns inga vågskålar. Koldioxiden ska stoppas till varje pris. Hur många människor som dör i armod av detta saknas helt enkelt i ekvationen. Ett fåtal tar upp frågan och kallas då för förnekare trots att de faktiskt tror på växthusteorin.
  Vad gäller viruset samma sak, ett ensidigt fokus på att ingen får dö i förtid i covid19. Att nu miljontals människor kommer dö av armod och svält pga exempellösa nedstängningar och panikåtgärder, det vill ingen kännas vid. Den globala ekonomin har kraschat, men de länder som är rikast och mest välorganiserade klarar av det här rätt bra, återhämtning går snabbt när politiker sansat sig. Emerging Markets länder däremot drabbas stenhårt. Återhämtningen blir inte lika snabb. Den kommer troligen förutom svält och död innebära diverse våldsamma maktskiften. Om detta finns nästan inget alls att läsa i media.
  Länder som reagerat tidigare närmast hysteriskt, som t ex Frankrike har nu ändrat inriktning och säger sig vilja undvika lock downs och ytterligare katastrofala ekonomiska konsekvenser.
  I mitt jobb så överraskades jag inte av viruset utan av reaktionerna på viruset. Men som det ser ut nu så vinner som sagt ändå rationaliteten. De flesta politiker verkar ha sansat sig och världen är på väg tillbaka. Klimathotet är svårare, det orsakar inte synliga omedelbara bnp fall på 10 procent. Istället skaver det varje år av bnp på ett sätt som inte alls märks lika tydligt. Klimathotandet är ett osynligt virus som orsakar massor av människors död genom utebliven tillväxt, men inte alls lika synligt. Frågan om klimathotandet handlar egentligen inte alls om vem som har rätt eller fel. Det handlar om vad detta irrationella beteende kostar mänskligheten. Och hur man ska få folk att fatta att klimatpolitiken är inte gratis, den kostar människoliv. Här på bloggen skrivs mycket om varför klimathotarna har fel. Mer sällan dock varför vi ska bry oss om det.

 7. Ulf

  Klimathetsarna är vår tids kommunister och nationalsocialister. I dagsläget naturligtvis på intet sätt lika våldsamma och farliga, men viljan att tysta motståndare med de medel man har tillgängliga finns där och är djupt oroväckande. Detta måste stoppas i tid. Ekoterrorism är försent att stoppa, men viktigt att stoppa den extrema delen innan det får rejält fäste hos den breda folkmassan. Svansen hos klimathotarna kan jag förstå. För många finns det pengar och karriärer att tjäna. För andra något att blint tro på, en del behöver det.
  Men ledarna då? Ja det är nog inte så enkelt som att man är ute efter personlig makt. Här en intressant artikel om en av ledarna i en icke rationell mänsklighetsförstörande rörelse. Facit vet vi. Jag säger naturligtvis inte att det är alls lika allvarligt denna gång, men det är viktigt att vara på vakt. Det saknas inte obehagliga tendenser.
  https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2009/04/hade-adolf-hitler-aspergers-syndromae/

 8. Lasse

  Den ensidiga klimatdebatten har länge irriterat mig.
  Vi lever i ett dilemma där vi påverkar miljön för att uppå dräglig tillvaro. Sträva bör vara att denna påverkan begränsas utan att den drägliga tillvaron påverkas alltför mycket.
  Denna strävan har givit oss bättre miljö med små uppoffringar. Vem saknar utsläpp av orenat avloppsvatten?

  Men när det gäller CO2 så är det hela fundamenta som hotas.
  Då borde det krävas solida bevis för att få stöd för uppoffringarna som krävs. Dessa saknas!

 9. Anders Rasmusson

  Oavsett hur varmt eller kallt det har varit, oavsett hur mycket solstrålningen, molnbildningen eller havsströmmarna varierat eller kommer att variera, medför en högre koldioxidhalt i atmosfären, högre temperatur i marknivå. Detta eftersom en värmd kropp i en kall omgivning, blir varmare när kroppen omges med en högre halt av absorberande (emitterande) media, frågan är hur mycket varmare.

  Strålningslära, se exempelvis :

  https://www.scribd.com/document/295204359/Heat-4e-Chap13-Radiation-HT-Lecture-PDF?language_settings_changed=English

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 10. Sten Kaijser

  Hej Anders Rasmusson,

  du har naturligtvis helt rätt. Kan du ge en uppskattning om hur mycket varmare luften upp till, säg 50 meter, ökar om koldioxidhalten ökar med förslagsvis 20 %. Du kan välja torra områden som över Sahara och över Antarktis.

 11. MatsL

  Även jag sällar mej till den skaran som ändrat uppfattning från att tro på CO2 som ett klimathot till att ifrågasätta grunderna för den tron.
  Det som fick mej att börja tänka själv var en fråga från ett barn som undrade hur länge det skulle dröja innan all is hade smält. Jag satte mej ned med henne för att räkna på is-volymen på Grönland och mängden is som försvann varje år, och kom fram till att det i det värsta scenariot skulle ta närmare 13000 år innan Grönland var fri från all is. Sedan började jag studera de data som presenterades i den allmänna litteraturen (Dagstidningar, TV, och sociala media) och insåg att där presenterades endast data som talade för en antropogen klimatförändring, och inga data som talade emot. När jag då efter något år av sökande av fakta såg den mängd data som jag hittat (bland annat på den här sidan) som talade emot att klimatet skulle löpa amok, så funderade jag länge på varför detta inte fick plats i debatten. Jag tog själv en gång upp de fakta som jag hittat när klimatet diskuterades på min arbetsplats. Min arbetsplats är full av doktorer och forskningsingenjörer som är van att diskutera fakta, så döm om min förvåning när jag jag där fick argument som att ”du är väl ingen klimatforskare” (Nä, men jag kan titta på fakta och räkna på statistik!), ”söker du jobb hos Trump, eller?” (Nä, det gör jag inte), ”Det där som du räknar upp är ju bara desinformation från Big Oil” (Jaså, och hur vet du att det är Big Oil som ligger bakom alla fakta som talar mot en klimatkatastrof?), och sedan var det några som sa att ”Ja, men jag väljer nog ändå att tro på vad alla klimatforskare säger”. Det var då, och först då, som jag insåg hur djupt vi indoktrinerats att tro på klimathotet. Det var inte en enda av de akademiskt utbildade personerna, som jag pratade med, som var villig att ens vilja väga fakta som talade för, mot de fakta som talade emot ett klimat-katastrofscenario.
  För mej, ska jag säga, är nog ändå det mest talande argumentet för att klimatkatastrofen är att politiskt scenario, snarare än ett vetenskapligt dito, det faktum att klimat definieras som ”medelväder” under en 30-års period. Och under den senaste 30-års perioden har språkbruket förändrats från global uppvärmning -> antropogen global uppvärmning, -> klimat förändringar -> klimatkris -> klimatnödläge -> klimatkatastrof. Så under en medelvädersperiod (d.v.s en ”klimatperiod”) så har ”språkbruket” förändrats betydligt mer än ”klimatet”. Detta är i mina ögon det tydligaste tecknet på att klimatkrisen är ett politisk scenario, och inte ett vetenskapligt.

 12. Björn

  Det här med magkänsla är egentligen detsamma som intuition och som innebär en första reflektiv tanke. Men visst, denna intuition är toppen på den underliggande kunskapsbasen som varierar från person till person. Man kan väl säga att denna första reflektion är en vägledning för en vidare djupdykning i minnet om så behövs. Om det är tomt där, så blir det inte heller lätt att delta i en diskussion. Detsamma gäller naturligtvis klimatdebatten som i allra högsta grad är kunskapsintensiv och då främst inom de naturvetenskapliga området.

 13. Evert Andersson

  Den av Johan Montelius länkade TED-föreläsningen om att ha fel är rolig – tankeväckande – viktig – skickligt framförd. Missa den inte!

 14. Ivar Andersson

  När kommer de klimathotstroende att byta till farsot (tillräckligt dödlig) ?
  Global uppvärmning var lägsta hotet, sedan kom klimatförändringar och senast klimatnödläge.

 15. Sören G

  ”Dock vill jag hävda att många av oss som var med redan på 90-talet är ovanliga i den meningen att vi faktiskt tillhör de få som har ändrat uppfattning.”
  Alarmisterna har däremot uppfattningen att vi som inte tror på ett klimathot är konservativa och att vi därför inte kan ändra uppfattning. Den s.k. ”forskaren” på Chalmers som har fått (hur mycket var det nu) för att bevisa att ”klimatförnekare” är konservativa (icke-vänster) eller betalda av Big Oil har tydligen magkänsla (kanske var det magkatarr). – Jag konstaterar att klimatet varierat betydligt bara sedan senaste istiden mellan värmeperioder och kallare perioder. Och civilisationerna blomstrade under de varmare och kollapsade under de kallare.

 16. Lasse

  Tankeväckande inlägg ovan.
  Konstatera att CO2 påverkar temperaturen räcker inte långt när vi studerar utvecklingen sen 1900 talet.
  Fossil energi har lyft produktivitet och välstånd.
  Det finns en kostnad för att bli av med 87% av all energitillgång. Är konsekvenserna av CO2 påverkan så stor att denna välståndsuppoffring är motiverad.
  Alarmen är högljudda men när de granskas så faller de undan.

 17. Anders Rasmusson

  Sten Kaijser 2020-08-25 kl. 10:16

  Jag har försökt men det är oerhört komplicerat att beräkna atmosfärstemperaturens beroende av koldioxidhalten.

  De områden på jordklotet med låg vattenhalt i atmosfären, är energimässigt kopplade till alla andra områden via luft- och havsströmmarna, horisontellt och vertikalt. Energiutbyten sker hela tiden överallt genom konduktion, konvektion, förångning, kondensering och värmestrålning. Dessa utbyten är beroende av bl.a. temperaturskillnader, fysikaliska temperaturberoende egenskaper mm.

  Jordklotet och atmosfären avger energi genom värmestrålning till rymden. Värmestrålningen är beroende av mediats absorberande (emitterande) egenskaper och temperaturen (horisontellt och vertikalt).

  Allt ovanstående kan beräknas om jordklotet, haven och atmosfären delas in i tillräckligt små enheter som kopplas energi- och flödesmässigt.

  Resultatet från beräkningarna beror bland annat på hur ekvationerna ser ut och vilka startvärden som valts i varje enhet, men borde med ökad koldioxidhalt i atmosfären ge en ökad temperatur i marknivå, frågan kvarstår, hur mycket.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 18. Björn

  Anders Rasmusson 12:16; Nej, det är här som det fatala i problemet ligger, man kan inte kalkylera sig fram till atmosfärens massförflyttning över lång tid. Lokalt kan man som meteorologerna gör, använda sig av mätdata från väderradar, markstationer och satellitinformation och i modeller försöka sammanställa dessa data i real tid och få en prognos för några dagar, men att skapa modeller som överblickar hela jorden samtidigt, är egentligen bara deterministisk övertro. Inte nog med det, tro att med modeller se in i framtiden med ett så komplext system som jordens atmosfär, ger inte en ärlig vetenskaplig trovärdighet. Atmosfärens föränderlighet är färskvara, därför måste dess tillstånd fångas i real tid, men omfattningen kan bara vara lokalt eller regionalt. Så länge man dessutom inte förstår yttre påverkan på vår atmosfär, är omöjligheten ändå större att försöka se in i framtiden. I denna påverkan har vi solens variabla över tid, våglängdsförändringar, samt solvindens och den kosmiska strålningens inverkan. Klimatforskarna har mycket att förklara för världen om sin okunnighet om det mesta som medför föränderliga klimatzoner över världen.

 19. Adepten

  Efter att läst i expressen om Greta Thunbergs känga till Vattenfall. Kan jag bara hålla med det Renée Lertzman, expert inom klimatförändringspsykologi, uttrycker; att man bör ”informera, inspirera och stimulera till handling snarare än förlamning” i stället för att ”agera som en disciplinär terapeut som skriker åt en patient för att han/ hon är för långsam, neurotisk eller inte kan klara att höra sanningen”.

  Mina tankar går till de klimathotstroende som ser så mörkt på tillvaron och att deras argumentation är så känslobetonat rigid. Hur ska vi kunna ändra på deras mörka tro om framtiden? Deras enda lösning tycks ju vara att om vi bara minskar på koldioxidutsläppen så är problemet löst.
  Dessutom saknar jag att det inte finns några som kan föra deras talan på denna sajt. Det skulle innebära en korsbefruktning som skulle lindra de mest extrema uppfattningarna hur man löser klimatfrågan. Själv har jag försökt få kontakt med tongivande klimathotstroende men jag får ingen respons. De befinner sig i sin egen klimatbubbla på twitter.
  Om jag skulle ikläda mig deras synsätt skulle jag kunna föra fram deras farhågor och lösningar på klimatproblemet. Men problemet är att jag inte bär på deras kunskapsmassa eller tror inte på att deras lösningar kommer att bära frukt.
  Men jag kan väl försöka med några egna påståenden som de kunniga här på sajten kan vederlägga.
  1. Vi måste satsa på sol- och vindkraft för att Jordens förråd av fossil energi kommer att ta slut inom 100-200 år om vi inte som hästen gärna gör hussållar med sina resurser.
  2. Vi måste ändra på att ca. 20% av jordens befolkning svarar för ca. 80% av människors totala energiomsättning.
  3. Vår planet är överbefolkad med tanke på att den totala energiförbrukningen överskrider Jordens bärförmåga.

 20. jensen

  2007 oroades jag av ” klimathotet. Bl.a. på grund av Gore´s film. Men vid påståendet att i över 900 klimatvetenskapsrapporter var alla överens om hypotesen, och att man inte i någon ,trots ”invändningsfri” data-sökning, fann en enda, som var skeptisk.
  Då insåg jag att detta inte var vetenskap, utan propaganda med oklar bakgrund. Och fortsatt kunskaps-sökande under 13 år,har entydigt stärkt denna insikt.
  Då jag såg programmet Nazismens kvinnor, insåg jag hur långt makthavarna kan komma genom indoktrinering av unga och framgent. Hemskt!!.
  Beträffande Asberger-kontakter, har jag erfarit att dessa har svårt att skilja på verklighet gentemot bildlikt tal.
  ” Välkommen, slå dig ned. Nej tack, jag vill inte få ont.”
  ” Här får du ett äpple att sova på….. Hur tror du att jag skall kunna sova på ett äpple! Vad stygg du är.”

 21. Rolf Mellberg

  Matsal 11:04

  Mycket intressant berättelse av hur det kan gå när man tänker självständigt.
  Angående havshöjning som verkligen är ”the big thing” måste man som skeptiker veta att Grönland och Antarktis tillsammans krympt under 16 år på senare tid att det förorsakat 14 mm havshöjning (alltså summan för 16 år)!!!!
  Detta att jämföras med de profetior galningar vräkte ur sig för 10, 20, och 30 år sen.
  Allt medan CO2-halten ökat våldsamt.
  Många klimatologiska vetenskapsmän skrattar i det tysta men de vet vad som krävs för att pengarna ska fortsätta rulla in.

 22. Lars Cornell

  Lars Kamél, Jensen mfl.
  Jag var också oroad av koldioxid och att fossila bränslen skulle ta slut. Det var på 1980- och 1990-talen. Som ledamot i ett energibolag studerade jag de frågorna intensivt.

  Med Gore´s film kom en vändning. ”Det där kan inte vara sannt”, var min spontana reaktion och jag började kvantifiera allt på mer medvetet sätt och inte bara se till principerna.
  Vändningen innebär att jag tror på koldioxid som en svag växthusgas och jag tror på klimatets förändringar men jag anser inte att det blir något hot de närmaste 300 åren – såvida det inte blir kallare.

 23. Att ha fel är inget märkligt eller konstigt. Jag kan t.ex. ha fel om tiden. Klockan är min domare och jag ändrar mig omedelbart. Det kan vara irriterande om man t.ex. missar ett tåg eller buss, men annars kostar det inte mycket att ha fel om sådana saker.

  Nej, de verkligt intressanta felaktigheterna är de mer djupgående där hela eller delar av ens världsåskådning måste ändras. Jag har haft ett par tre sådana i mitt liv. Och de är mycket lärorika och stimulerande.

  En av dessa saker som jag har haft fel om är förstås klimatfrågan. Liksom de flesta andra här så accepterade jag utan vidare den gängse läran. Fysiken fanns där och temperaturutvecklingen tycktes vara tydlig. Vad mer kunde man begära?

  Men när sakerna ändå inte riktigt gick ihop så började misstankarna komma. Detta startade en lång intellektuell resa som har gett mig oerhört mycket mer kunskap. Och det har varit en mycket spännande resa också. Jobbig men givande.

  Man kan nämna några ”omvändelser” de drabbade skrivit om offentligt och som det har skrivits mycket om: Björn Lomborg, Patrick Moore, Judith Curry och nu senast Michael Shellenberger. Det finns säkert fler som jag inte kommer på i hastigheten.

  Det jag vill säga är att det ofta är oerhört positivt att ha fel. Jag önskar att jag hade det oftare! 🙂

 24. Evert Andersson

  Sören G. 10.6 MSEK sammanlagt för forskning om klimatförnekelse och genusperspektiv (!) på energiförsörjningen. Martin Hultman, Chalmers.

 25. Sten Kaijser

  Anders Rasmusson 10:16

  Tack för ditt svar. Jag är helt överens med dig om att det knappast är möjligt att ens ge en uppskattning om hur mycket luften nära marken värms av en liten ökning av koldioxidhalten.

  Något som roade mig var att du skrev att växthusgaser i omgivningen minskar utstrålningen vilket höjer temperaturen.

  Jag skrev förra hösten två inlägg där jag förde ungefär det resonemanget. Det första var

  https://klimatupplysningen.se/klimatprat-mattebyn/

 26. sibbe

  Vem kan snuva Greta från att få sitt välförtjänta nobelpris? Så som tjejen sliter och åker av och an med obekväma färdmedel. Hon får inte ens längre boka 1.klass biljetter på tåget, då hon blev avslöjat i fjol på väg från Spanien. Men Elon lånar säkert en Tesla med chaufför.
  Hon hälsade på Merkel nyligen, och både var nöjda med samtalet. BordeGreta inte ha klagat på att Tyskland hjälpte Lufthansa, och hjälpte med 11 miljarder €, så att inte bolaget går i konkurs. Och i dag fick man läsa att det behövs ytterligare ett par miljarder €, och kanske flera, om inte folk börja flyga igen. Har hon förresten klagat på svenska regeringen, som förhindrade att SAS går i konkurs av samma orsak? Eller Macron i Frankrike med Air France, finska regering med Finnair? Regeringarna inte bara i Europa har investerat 100 tals miljarder $ för att hålla flyget i luften…
  Har man hört ett enda ord från de gröna i ovannämnda länder? Nej. Varför? Greta?
  Jag ser ett politiskt orosmoln för Greta. En förgiftat rysk oppositionsförare , om han överlever Putins mordförsök, kommer att snuva henne på priset.
  Nästan garanterad…

 27. Sten Kaijser

  Adepten 13:11

  Tack för ett intressant inlägg och de specifika frågorna.

  Ett intressant faktum när det gäller dessa frågor är att du inte tar upp koldioxidens roll för livet på jorden, varken som växthusgas eller som förutsättning för fotosyntesen. När jag svarar på frågorna kommer jag därför att anta att jag inte behöver bry mig om koldioxiden.

  Fråga 1: Det är möjligt att de fossila bränslena visserligen inte tar slut, men blir så dyra att de bara används för sådana ändamål där priset inte spelar någon roll. Eftersom sol och vind förutsätter att elektricitet kan lagras i stora mängder vilket kräver batterier som är beroende av andra råvaror som det råder ännu större brist på så löser det inga problem. Den enda energi som är i praktiken outtömlig är kärnkraften. De fossila bränslen har en energitäthet som gör dem överlägsna som energibärare i exempelvis flygplan. När de fossila kolvätena blir för dyra kommer vi därför att tillverka dem. Till att börja med kan vi använda kol och senare kanske biologiskt kol, eller rentav koldioxid ifrån atmosfären. Den energi som kommer att krävas kan man ta ifrån kärnkraften.

  Fråga2: Naturligtvis är det ett stort problem att 80% av mänskligheten inte har tillgång till säker och billig energi.
  En god levnadsstandard kräver god tillgång till energi.
  Låẗ oss därför satsa på att ge fattiga länder tillgång till pålitlig energi. Inledningsvis är det enklaste och billigaste sättet att bygga fossileldade kraftverk. Däremot ska vi, för att använda ett gammalt utslitet argument, hoppas att de inte gör om våra misstag ock kastar bort stora resurser på opålitliga, väderberoende elverk såsom sol och vind. (Under en övergångstid, innan ledningssystemen är utbyggda kan sol i solrika länder spela en viss roll, så småningom kommer även de att kunna basera sin elproduktion på kärnkraft.)

  Fråga3: Ännu är inte jorden helt överbefolkad — vår matproduktion räcker för att föda hela världen. Det som måste hejdas är en alltför stor folkökning. Nu har det visat sig att i alla länder med tillräcklig energiförbrukning så har folkökningen i stort sett avstannat. Det bästa sättet att minska folkökningen är därför att satsa på att ge alla människor tillgång till säker och billig elenergi.

 28. Peter F

  Sibbe

  Hear, hear

 29. Evert Andersson

  Sören G
  Martin Hultman, Chalmers, har fått 10,6 miljoner för att forska dels om klimatförnekelse, dels om genusperspektiv (!) på energiförjningen.

 30. Stefan Thorslund

  Jag skrev ett inlägg som jag sedan redigerade med att lägga citattecken runt citat. Det försvann och jag kan inte publicera igen. Vad gör jag för fel?

 31. Stefan Thorslund

  Jag försöker igen.

  Anders Rasmussen, Sten Kaiser, Björn.

  Ni tar upp hur svårt det är att beräkna hur mycket ökad koldioxidhalt ökar främst marknära temperaturen, vilket jag håller med om. Med risken att ha fel kommer ytterligare ett bidrag hur komplicerat det är och jag leker med Anders påstående:

  (citat) Detta eftersom en värmd kropp i en kall omgivning, blir varmare när kroppen omges med en högre halt av absorberande (emitterande) media, frågan är hur mycket varmare. (slut citat)

  Jag är bara en lekman och inte smart som en femte klassens strålningsfysiker men jag dristar mig ändå att ifrågasätta detta påstående. Jag ifrågasätter inte påståendet i det isolerade fall när luften står stilla. Men i kontexten klimat? När står luft stilla?

  1. I mitt hus har jag isolering mellan yttervägg och innervägg. Isoleringen har jag där för att få luften att vara så stillastående som möjligt. Skulle jag ta bort isoleringen så skulle värmeväxlingen öka mellan ytter- och innervägg p g a konvektion. Om vi nu föreställer oss att isoleringen är borta och att väggarna är lufttäta, vilket luftblandning skulle vara bäst? En luftblandning med mycket växthusgaser, t ex koldioxid, eller en luftblandning med lite växthusgaser? Säg nu att jag av någon anledning skulle få idén att sätta en fläkt mellan ytter- och innervägg så att luftrörelsen i väggen ökade hur skulle graden av luftrörelse påverka mitt val av luftblandning?

  2. Säg att du vaknar en morgon nära en kust. Det är en solig morgon med stillastående luft. Temperaturen över hav och land är lika. En bit in på dagen kommer luften att värmas mer än över havet. Den varma luften börjar stiga p g a av konvektion och det bildas moln in bit in över land. Den varma luften över land stiger och skapar tryckskillnader som får marknära kallare luft från havet att röra sig mot land för att utjämna tryckskillnaderna. Samtidigt rör sig den uppvärmda luften i övre skikt ut mot havet. Med andra ord, en sjöbris har uppstått. Nu är frågan, i detta lokala väderfenomen, om vi ändrar halten av växthusgaser, säg koldioxid, hur kommer väder och temperatur att skilja på två platser samma dag, en bit inåt lander och nära kusten? Om vi ökar halten koldioxid kommer då markuppvärmningen att öka och därmed konvektionen? Molbildningen? Kommer sjöbriseffekten att öka? Om sjöbriseffekten ökar och därmed vinden vad skulle bara den effekten innebära?

  3. Sjöbris eller inte, vind är luftmassa i rörelse. Luften rörelse möter på motstånd vid mark och det uppstår ett turbulent gränsskikt vanligtvis mellan några hundra meter och 1 km (https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838). I ett turbulent gränsskikt sker ökar värmeutbytet mellan mark och högre luftskikt. Vid marken uppstår turbolens vid luftens friktion mot marken, högre upp dissiperar turbolensen. Vid friktion absorberas luften värme, kyler marken, när luften turbolens avtar högre upp dissiperar den och avger värme i högre luftskikt. Nu är frågan, hur påverkas absorbtion och emission av ökad halt växthusgaser. Borde inte värmetransporten öka i turbulenta gränssnittet om mängden växthusgaser ökar? Därav min fråga i pkt 2. Och liknande i pkt 1, om luften rör sig mellan husväggarna vill jag då inte ha mindre andel växthusgaser, till skillnad om den står stilla?

  4. Min slutgiltiga fråga blir därför: Om koldioxid (enligt strålningsfysik) ökar värmen nära marken hur mycket kommer ökad koldioxhalt bidra till luftens rörelser? Och om de ökar p g a ökad koldioxidhalt, är den ökade värmetransporten det bidrar till försumbar? Kan vi alltså vara helt säkra på att ökad koldioxidhalt ökar globala temperaturen bara för att strålningsfysiken i särfallet stillastående luft säger det?

 32. sibbe

  På finlandsvenska talar man om ”rådda till nånting s”om inte riktigt går som man gärna vill.
  (Synonymer.se : visar resultat för rådda, menade du råda? )
  Det händer ofta för mig, i i följden av en sådan händelse gjorde jag ibland fel beslut. Har egentligen ingenting att göra med att vara skeptiskt. Men eftersom resultaten av att rådda till blir att rätta till felet, leder till att man lärt sig nånting. Och borde varit skeptiskt – också mot sig själv och sitt dåliga beslut.
  Coronakrisens verkningar kommer att skaka klimatkyrkan i sina grundvallar. Dom pengar som nu satsas på SAS, Finnair eller Lufthansa saknas, när satsningar på s.k. förnybart bör göras.
  Och man borde ju satsa på att avskaffa fossilt drivna bilar – här försvinner många arbetsplatser till. I synnerhet då bilägare eller köpare envist vägrar att ens tänka på elbil. En gallup i Tyskland visar att om inte det längre finns tyska bensin/dieselbilar överväger man köpa fossildrivna bilar t.ex. från Sydkorea, som annars knappt har 1 % av bilmarknaden. Men absolut inte elbilar. Motståndet är så kompakt att t.ex. en journalist i Der Spiegel menar att man måste tvinga… Låter som DDR.2
  Arbetslösheten kommer att öka och med det mindre skatter för staten.
  Underskottet nästa års budget i Finland kommer att vara 25 %, i Tyskland 20 %, hur det är i Sverige vet jag ej, men säkert i samma klass.
  Låna pengar, visst går det för sig, Men inte hur länge som helst.
  Och nu har tyska boulevardtidningar redan luskat fram vad Italien gör med sina skänkta lånta pengar från också bl. a. Sverige: Milano, Turin och Roma behöver nödvändigtvis nya fotbolls stationer. Och visa en enda väljare i Italien som föredrar elmöllor framför fotboll… Såna kanske det finns i Sverige.
  Och så är vi tillbaka i politiken igen. Lånta pengar kostar pengar. Och ju mera man lånar, desto mindre blir utrymme för klimatåtgärdar som kostar pengar i budgeten. So m förr eller senare måste vara i balans, för att inte hamna på Italiens nivå.
  Och i övrigt tycker jag att Sverige har tappat sitt rykte om att vara en ledande socialstat genom att inte skydda sin äldre befolkning inför den pågående epidemi som Corona. Jag tycker att nu borde regeringen satsa pengar i åldringsvården och framförallt få fram – nu blir ja polemisk: personal som talar hyggligt svenska. Och inte gömma sina nysvenskar i sådana befattningar de inte klarar av.
  -OK. Jag lärde mig svenska på ca 1 år i ABF 1967-1968 som fanns då nära Stureplan…
  Men, förlåt, jag glömde förstås: Ni svenskar skall ju rädda världen undan klimatkatastrofen…

 33. Lars Cornell

  Sten 14:28
  Jag skrev också om det,
  http://www.tjust.com/2020/klimat/VT-debatt-20200824.jpg

 34. Ulf

  Jag kan inte säga att jag någonsin trott på det här i så måtto att det skulle vara en stor farlig katastrof. Jag har heller inte kunskapen för att förstå problematiken kring klimatet och vad som påverkar det. Men om någon skriker fara till mig så måste vederbörande kunna bevisa och förklara varför det är korrekt. Jag hoppar helt enkelt inte av panik bara för att någon står och skriker. Hittills har ingen lyckats lägga fram några som helst bevis för att behov av panik och bråttom finns.
  Det andra sättet att avgöra sanningshalt för en icke naturvetare, min utbildning inom området avslutades på gymnasienivå, är att se vem och vilka som argumenterar för och emot. Vad är det för människor som envetet försöker skrämma upp mig?
  Jag kan då inte komma på en enda människa som känns trovärdig i övrigt och samtidigt argumenterar för hur bråttom det är. Och handen på hjärtat hur svårt är det här egentligen? Om det nu är panik så borde det finnas empiri som stödjer paniken. Istället får man varje gång serverat ”stories” som är mycket lätta att kontrollera. Det är isbjörnar, skogsbränder, extremväder, big oil etc etc.
  Nästan alltid mycket lätta att kolla mot verkligheten. Och varje gång är det fel. Det man måste fundera på är egentligen varför någon överhuvudtaget tror på det här?

 35. jensen

  Hypotesen baserades på korrelation under 20-25 år.
  Genom detta förklarades även kausaliteten, trodde man.
  Hur var det med korrelationen ca. 1945-1975 ?
  Total perspektivlöshet.
  Hur var korrelationen i slutet av förra mellanistiden, när temperaturen sjönk, men CO2-nivån förblev hög många århundraden?
  CO2-betydelsen räknades oanständigt fram genom att bortse från H2O.m.m.
  CO2 orsakar endast 2,8 % av GHE
  Forcing av en fördubbling av CO2 är 3,7 W/m2
  Men med den värmeökningen förlorar jorden7,5 W/m2
  Svaret på det problemet kan lätt lösas av en fjärdeklassare.

 36. Lasse

  Lite om CO2 och svårigheten att detektera ökningen pga detta om man inte förstår molnens betydelse:
  https://notrickszone.com/2020/08/20/scientists-its-impossible-to-measure-critical-cloud-processes-observations-1-50th-as-accurate-as-they-must-be/

  ”we are seriously overestimating the extent to which we can model or even understand the factors affecting weather and climate due to critical observational constraints and knowledge gaps in cloud processes.”

 37. Fredrik S

  sibbe https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385281

  Ja, håller med Peter F. Hear hear!

 38. En annan

  utan tvivel är man inte klok, samt det är lättare att lura någon än att tala om för någon att han/hon blivit lurad!
  Dagens rant är en av de bästas jag läst här.
  Stort tack för sökandet efter sanningen!
  /L

 39. Anders Rasmusson

  Stefan Thorslund, 2020-08-25 kl. 15:12

  Stefan, allt du nämner i din kommentar är just det som är så komplicerat att beräkna men med absorberande (emitterande) media i atmosfären och energitransporter från marknivå till högre atmosfärslager kommer den slutgiltiga strålningen till rymden att ske från en lägre temperatur än vid marken.

  I extremfallet, helt utan absorberande (emitterande) media i atmosfären, erhåller marknivån den lägsta möjliga temperaturen genom direktstrålning till rymden.

  Tyvärr har jag inga siffror på det hela!

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 40. Stefan Thorslund

  Anders Rasmusson, 2020-08-25 kl. 19:41

  Anders, tack för bra svar. Så långt jag förstår ditt svar (tack vare tidigare inlägg här på bloggen från flera) så håller jag med dig.

  Vänliga hälsningar /Stefan Thorslund

 41. Hej Sten, du skriver ”jag tror att man redan nu kan hävda att corona-politiken ställt till större skada för mänskligheten än vad pandemin gjort.”
  Sten, du vet att många här tycker annat. Så varför lyfter du frågan igen? Den söndrar. Men ok då kör vi.
  En lätt etisk fråga. Hur gör du då du hör rop på hjälp, en gammal man i en isvak. Tar fram dosan och räknar ut att du räddar fler om du raskar vidare till jobbet, jobbar en timme till och skickar pengarna till de fattiga barnen? Gör du så? Ok, du gör så. Men hur går du då vidare och får en korkad omvärld att förstå att de ställer till större skada genom att slösa tid i vaken. Hur utvecklas mänskligheten av din räknedose etik? Vad förlorar man då du lärt alla att gå förbi? Har du funderat?
  Sist, att din dosa är felprogrammerad har vi talat om tidigare här. Men det är ju en mindre fråga.

 42. Gunnar Strandell

  Min magkänsla i klimatfrågan väcktes 2001 efter att jag läst Lomborgs ”Världens verkliga tillstånd”, där endast 20 av 249 sidor handlar om växthuseffekten.

  Jag sökte på hans namn och hittade en mängd personangrepp från klimatforskare, men inget som på allvar tog död på hans påstående att Grönland döptes för att det var varmt och det fanns grönska där under vikingatiden.

  Sedan kom angreppen på Stephen McIntyre för att han ifrågasatte hockeyklubban och min magkänsla av att klimatvetenskapen gått vilse förstärktes.

  Mitt sunda förnuft kunde inte heller förstå skillnaden på fossilt eller biologiskt kol om koldioxidhalten i atmosfären var det viktiga, eller varför man inte såg kärnenergi som en långsiktig lösning på energifrågan.

  Magkänslan visade sig vara rätt när Climategate briserade och har övergått till illamående när jag ser att arbetssättet lever vidare.

  Mitt sunda förnuft förstår ännu inte att så många håller fast vid de idag vederlagda ”sanningarna”.

 43. Paul Håkansson

  Eilif
  En stilla undran, hur ställer man sig till när över 2000 personer dör i vanlig influensa vilket inträffar med jämna mellanrum, ska hela samhället stängas ner då också? Ska vi gå i ide vintertid för att jobba några månader på sommaren???

 44. Hej Paul, bra och svåra frågor. Jag svarar så gott jag kan senare.

 45. Håkan Bergman

  Anders och Stefan
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385301

  Det finns en webversion av programmet modtran man kan leka med.
  http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/modtran.html
  Börja med 400 ppm och nolla alla fälten under, välj 1976 U.S. standard atmospher, det ska nu visa 345.4 W/m² upward IR heat flux och marktemperatur 288.2 K. Öka sen CO₂ till 800 ppm och se vad som händer, upward IR heat flux minskar till 341.632 W/m². Temperaturen ligger kvar på 288.2 K men vi kan öka den i fältet Temperature Offset och öka IR flux, hur mycket måste vi öka marktemperaturen för att återställa utstrålningen till 345.4 W/m² igen? Hur sen klimatet i verkligheten reagerar är en annan femma.

 46. Robert Norling

  Hur vi än vrider och vänder oss så verkar värmeutstrålningen fungera bra fastän det fortfarande är sommar.
  MÄTSTATION TEMPERATUR
  Latnivaara -3,9 °C
  Sveg -3,1 °C
  Kvikkjokk-Årrenjarka-2,3 °C
  Tjåkaape Mo -2,2 °C
  Dravagen -2,1 °C
  Mierkenis -1,8 °C
  Börtnan -1,6 °C
  Nattavaara -1,4 °C
  Älvsbyn -1,0 °C
  Ytterhogdal -0,9 °C
  Tabellen visar lägsta temperaturerna i Sverige igår kl 20:00 – idag kl 08:00.Tabellen uppdateras allt eftersom data kommer in till SMHI.

 47. Björn

  Eilif Hensvold 21:55; Även djuren lider, men som sagt det finns begränsade resurser som inte räcker till allt. Det går visst att kalkylera med optimering som omfattar en konsekvensanalys av ett antal faktorers negativa och positiva utfall. Det optimala är inte ett samhälle med begränsad rörlighet och inte heller ett med förmycket lidande. Det optimala är det som medför minst negativa konsekvenser för hela samhället.

 48. Håkan Bergman

  Robert N.
  Tullinge hade 3,3 i morse kl. 5. Det är ju lie längre söderut.

 49. Stefan Thorslund

  Håkan Bergman
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385309

  Tack, Håkan. Den var kul att kolla in. Fick det till 0.8 grader 🙂

 50. Lars M

  Eilif,

  Din parallell är något haltande, men ok. Visst ska vi försöka rädda personen i vaken, men ingen förväntar sig att någon ska riskera livet för att rädda den. Inom räddningstjänst gäller „den egna säkerheten först“.

  Låt oss ta en annan parallell, vi vet att varje år dör ett antal människor i trafiken, vissa av dem även „oskyldiga“ och vissa t.o.m. inte direkt deltagande i trafiken. Detta skulle kunna förhindras genom att stänga ner fordonstrafiken. Varför gör vi inte det? I slutändan handlar det om att väga saker och ting mot varandra och försöka hitta något sätt att ändå köra vidare.
  Cyniskt? Nej, det är världen och vardagen vi lever i och risker är en del av livet.

 51. Sten Kaijser

  Hej Eilif,

  om det står i min makt drar jag naturligtvis upp personen i vaken.

  Mitt inlägg handlar om hur lätt det är att skaffa sig en uppfattning i en specifik fråga och hur svårt det är att sedan ändra uppfattning. Jag vill be dig notera att jag inte använder ordet åsikt, som annars är det vanliga i sådana här sammanhang.

  Att jag nämner covid-19 dels i början och dels på slutet beror på att när det gäller frågan om att byta uppfattning så är det exemplet så tydligt.

  Notera också att jag inte skriver om Sveriges corona-politik.

  Den sista meningen beror på vad jag hört eller läst om hur nedstängningen av Indien eller länder i Afrika och Latinamerika drabbats av de ländernas nedstängningar.

  Jag vill också säga att det som glatt mig under våren är att medan de flesta, kanske nästan alla, som kommenterar på KU är överens om att vi är emot det mesta av klimatpolitiken, så har vi varit splittrade i vår syn på corona-politiken. Vi har trots det kunnat hålla en diskussion utan person-angrepp.

 52. Rolf Mellberg

  O.T.

  Mycket intressant att läsa att Torsten Mauritsen vid Stockholms Universitet samarbetar med ingen mindre än Nic Lewis och försvarar dennes och Judith Currys låga estimat av klimatkänsligheten. Andra forskare verka ha menat att havens trmperaturvariabilitet har inverkar på deras estimat mot det lägre men Mauritsen bidrar alltså i försvaret av det låga estimatet. Om jag nu förstod det hela rätt.
  Jag bor nyfiken på denne Thorsten!!!
  https://wattsupwiththat.com/2020/08/25/new-paper-suggests-historical-period-estimates-of-climate-sensitivity-are-not-biased-low-by-unusual-variability-in-sea-surface-temperature-patterns/

 53. Adepten

  # Lars Cornell
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385293

  Bra och balanserat debattinlägg i VT-debatt. Du skulle skicka den bilden till Greta T för kännedom och uppmana henne att twittra den till sina gelikar.

 54. Stefan Thorslund

  # Lars Cornell
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385293

  Håller med Adepten. Bra inlägg. ”Svajigt” är en bra beskrivning på vindkraft.

 55. Lasse

  Elsa Widding lyfter fram (olik) tänkande i en ny video:
  https://www.youtube.com/watch?v=OoYojGkb7_I

  Fö så väntas Laura slå till mot US sydkust som en kat 5 enl SVT, vilket visar att klimatet driver på och förvärrar vädret
  Vilket som vanligt inte stämmer helt: https://wattsupwiththat.com/extreme-weather-page/

 56. Fredrik S

  Lite ot men Lövin drar i katapulten, dock med lite fördröjning.

  Blir det Alice Bah nu?

 57. Håkan Bergman

  Fredrik S.
  Är det Bryssel som hägrar tro, Wetterstrand är redan på plats, 8000 friska miljarder väntar på att strös ut på meningslösheter? Varför nöja sig med att ruinera ett enstaka litet land när man kan köra en hel världsdel i botten?

 58. Stefan Thorslund

  Håkan B, https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385324

  Hon har ju redan varit i Bryssel och lyckats tämligen bra där.

 59. Lena Krantz

  Jag lagt upp ett nytt inlägg om Isabellas avhopp så kan ni diskutera denna nyhet där.

 60. Ulf

  Eilif

  Jag hade räddat mannen i vaken och sedan jobbat lite övertid.
  Vad jag däremot inte gjort hade varit att förbjuda allt vatten i världen för att man kan drunkna i det. Det beskriver väl min syn på rationaliteten i dessa lock downs som förekommit på sina håll i världen.

 61. jax

  Ulf,
  Det har faktiskt föreslagits, både i Luleå (kajerna) och Uppsala (ån), att skyddsstaket sätts upp så att folk inte ramlar i vattnet. Problemet, i Luleå i alla fall, är att det finns så mycket vatten. Det har också föreslagits att alla stränder skulle ha badvakt. Samma problem där, det finns alldeles för många stränder.

 62. Ulf

  Jax,
  Jo men de har i alla fall inte försökt torrlägga havet och ån, men det kanske kommer.

 63. Håkan Bergman

  Jo vatten är ett elände.

  https://www.gocomics.com/andycapp/2020/08/20

 64. Göran S

  Surfade in på site (minnet sviker) där klimathetsarna hävdade en koldioxidbudget på max 3600 miljarder ton (?) som max i atmosfären för att med 60% sannolikhet inte temperaturen skall överstiga 1.5C sedan industrialismens början. ( man startar ju från Lilla Istiden). Vi har redan en släppt ut en viss mängd och nu finns en alarm nedräknare hur vi närmar oss denna ”kritiska” gräns. Någon som vet hur man kommit fram till denna mängd som skall vara så kritisk för jordens uppvärmning (och ni vet tipping point etc).
  Det finns ju andra nivåer som skall ge 3 och 4C etc.
  Man jobbar med koldioxid budgetar på vad jorden tål för olika grader av uppvärmning, varför?

 65. Ulf

  Men något kan vi väl enas om. Vi kan väl enas om att Spanien inte är så där jättebra på att hantera detta virus, som någon Spanienboende påstod här på bloggen. Vi kan rimligen enas om att de flesta politiker i världen också övergett vansinnes lock downs som metod och det är bra. Vi borde också kunna enas om att Sveriges strategi inte var så dålig, utan det var genomförandet som gick på tok för långsamt och orsakade smittspridning till redan kända riskgrupper. Även om smittan ökat i Skåne under semestern med mycket turister, så lyckas man hålla den borta ifrån riskgrupperna hitintills i alla fall. Att det gick bättre där nere var rimligen för att man avgränsade riskgrupperna betydligt snabbare. Annars skulle det bero på slumpen, men inget tyder på det.

 66. Ivar Andersson

  Ulf 2020-08-26 kl. 22:43
  Sverige offrade många äldre med sin strategi. Det är ett misslyckande för både FHM och regeringen.

 67. Ivar Andersson 09:05

  Det som fallerade var äldrevården i Sockholm och dess omgivningar.

  Visserligen kommer nog dödsstatistiken för året att visa att de allra flesta som dog, till följd av pandemin — inte alla av covid-19, skulle ha avlidit senare under året, men de som dog på sina boenden eller hemma efter att ha smittats av hemtjänsten fick en ovärdig död. Det anser jag ha varit en värre konsekvens.

 68. Ulf

  Att äldrevården skulle vara sämre i Stockholm, Södermanland, Örebro, m fl jämfört med Skåne, Blekinge m fl är helt osannolikt. Att den skulle vara sämre på att hantera viruset är också orimligt.
  Det tog faktiskt väldigt lång tid innan FHM tog beslut om de viktigaste restriktionerna. I de regioner där man var klart snabbare än FHM, har det gått mycket bättre det är ett faktum.
  Dödsfallen får FHM ta på sig för att ha agerat för långsamt och försiktigt med restriktioner. Men vi kan idag se att strategin faktiskt fungerar och fungerade när den väl är implementerad.
  Man kan förstås säga att regionerna i mellanSverige skulle struntat i FHM och gått fram snabbare med besöksförbud och annan reglering av äldreboende och 70 plus rekommendationen. Men då är det inte lönt att ha en myndighet som ansvarar för detta.
  Högst troligt att många som dött inte dött av covid19. Men allt detta lär synas i slutat av året när överdödligheten kan jämföras med tidigare år.

 69. Adepten

  # Göran S
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385359

  Min klimatmodell kan beskrivas enklast så här. Koldioxiden bidrar inte till den globala uppvärmningen. Den är endast ett symtom på antropogen förbränning av energi.
  Alltså: Den globala uppvärmningen beror endast på den totala producerade energin som ackumulerats i atmosfären från 1750 -2020 p.g.a. den totala antropogena verksamheten.
  Följdsatsen av detta blir att vi inte kan ersätta fossil energiförbränning med bioenergi eller kärnkraft endast vindkraft, solkraft och en mindre folkmängd med åtföljande energiminskning är möjlig för att den globala uppvärmningen skall förhindras.
  Jordens befolkning sedan 1960 har emitterat en egenenergi motsvarande ca 0,02W/m2
  Den totala antropogena energiproduktion sedan 1965-2019 motsvarade ca 4,1 W/m2
  Detta skulle motsvara en global temperaturökning på ca 0,75 grader sedan 1960 talet.
  I verkligheten har temperaturökningen endast varit ca 0,4 grader.
  Detta beror på att temperaturökningen motverkats av att TSI cykeln minskar från 2010 – 2040 med ca 0,35 grader/10 år, samt att haven, glaciärer och en tilltagande luftfuktighet, atmosfärisk konvektion och atmosfäriska cirkulationen absorberat/emitterat/fördelat resten av temperaturskillnaden.
  Naturlagarna och termodynamikens lagar markerar de yttre gränser för det tillåtna som vi har att verka inom. Man skulle kunna säga att vi lever i naturlagarnas kryphål och söker desperat efter springor, förlängningar, undantag och ursäkter för att fortsätta vår kamp för att betvinga entropin. Det är den verklighet vi har att tampas med. Synpunkter på min modell emottages med tacksamhet.

 70. Ulf

  Ivar du får skilja mellan strategi och långsamhet. Strategin fungerade bevisligen. Vad som däremot är mycket svårt att förstå är FHMs långsamma implementering. Siffrorna över akuta riskgrupper fanns mycket tidigt ifrån Kina och Italien. Varför agerade man inte? Den 16 Mars infördes 70 plus restriktioner. Kan verkligen någon tycka att det var att reagera i tid? Jag tyckte det inte då och tycker det inte nu. Varför gick det så otroligt långsamt?

 71. Ulf https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385376

  ”Att äldrevården skulle vara sämre i Stockholm, Södermanland, Örebro, m fl jämfört med Skåne, Blekinge m fl är helt osannolikt.”

  De VAR faktiskt bättre på äldrevården i Skåne, med vissa undantag t.ex. Valltorp i Helsingborg där dödssiffrorna stack ut rejält jämfört med ett 20-tal andra äldreboende. Men på det hela taget så var dödligheten lägre än i Stockholm. Skillnaderna i statistiken talar för att ledning och skötsel spelar roll, inte bara smittspridning.

  Sedan har du rätt i att region Skåne var snabbare än i Stockholm med att införa skyddsutrustning, besöksförbud och smittspårning väldigt tidigt. Man väntade inte på befallningar från Stockholm. 🙂

 72. Göran S

  Hej Adepten
  2020-08-27 11.08
  Tack för ditt svar.
  Hur är det då med att koldioxid säges ha en logaritmiskt avtagande effekt på temperaturökningen och en fördubblad mängd t.ex. från nuvarande 412 ppm till 824 skulle ge en grad till i uppvärmning, dvs det skulle med CO2 ökning på 2,4 ppm per år ta 412/2,4= 171 år för c:a en grads temperaturökning vid förstärkningseffek för vattenånga gånger ett., vilket verkar stämma med mätdata. Det låter ju som vi har gott om tid på oss att ställa om våra energisystem som Lennart Bengtsson säger minst 50 år. Jag får inte detta att stämma med koldioxidbudgetar och minskningshets hit och dit.
  Adepten eller någon annan som kan kommentera detta?

 73. Ulf

  Ingemar,
  Vad jag menar är att det är inte pga att äldrevården i normala fall är bättre i T ex Skåne som det gick bättre. Det finns inget som tyder på att den är det. Anledningen torde snarare vara att Regions ledningen i Skåne m fl agerade snabbare än FHMs rekommendationer, emedan andra regionerna följde FHMs takt. Jag tycker inte man kan peka ut ledarskap på lägre nivå när det uppenbarligen brast högst upp, dvs hos FHM.
  Så FHM får ta på sig detta helt enkelt.
  Hade det rört sig om en region med ett specifikt politiskt ledarskap som misslyckats hade jag förstått era argument. Nu var det flera regioner av olika politiska ledarskap som misslyckades och då måste det finnas ett övergripande fel någonstans. I detta fall hos FHM. Men är det någon annan som har en trovärdig förklaring till olikheterna så lyssnar jag gärna. Slumpen kan vara en sådan, men för mycket talar emot det.

 74. Håkan Bergman

  Adepten https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385377

  Användningen av fossila bränslen och kärnkraft ger ca. 0,03 W/m², inte mycket att skriva hem om, det ger onekligen en viss minimal uppvärming, nog mindre än en tusendels grad, men systemet balanserar det genom att utstrålningen av långvågig strålning ökar tills vi har en balans igen och sen kan vi fortsätta med 0,03 W/m² utan att temperaturen går upp. Bioenergi, som jag inte är nån förespråkare av, tillför liksom sol, vind och vatten inte nån ”ny” energi till systemet, den bara lagras en tid innan användningen, sannolikt en ganska kort tid eftersom mycket av den energin förbrukas i den fattiga världen där man inte kan gå hur långt som helst för att samla in det dagliga bränslebehovet, kanske nåt för Kalifornien att ta efter. Och vi människor drivs också av biobränsle, planeten blir inte varmare av det. Själv försöker jag optimera genom att i möjligaste mån äta mat som förädlats och koncenterats av ett lämpligt djur, helst en ko. På så vis förbränner jag mindre när jag bär hem maten och tillagningen förbrukar också mindre energi och nästan ingenting blir kvar att göra biogas av.
  Hur tänker du för att minska jordens befolkning, tvång eller frivillighet? Det senare lär inte fungera i en värld där vi blir allt fattigare.

 75. Anders Rasmusson

  Adepten, 2020-08-27 kl. 11:08.

  Adepten, antropogen primär energiomvandling har de senaste åren varit ca. 162 TWh/år vilket med jordklotets area, 510*10^12 m2, ger 0,036 W/m2 (162*10^15/(365*24)/(510*10^12) = 0,036).

  Jämför ovanstående med genererad fossil koldioxid om ca. 36 Gton/år globalt. Vid förbränning av fossilt bränsle erhålls ca. 14*10^6 Joule värme per kg genererad CO2, beroende av bränsleslag, vilket ger ca. 0,032 W/m2 (14*10^6*36/(365*24*3600)/510 = 0,032). Tillkommer kärnkraft m.m. men uppgifterna är hyfsat lika.

  Antropogen genererad värme ger globalt knappt en hundradels grad i temperaturökning.

  Bioenergin ingår i den relativt snabba naturliga cykeln.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 76. Anders Rasmusson

  Adepten, 2020-08-27 kl. 11:08

  Adepten, antropogen primär energiomvandling har de senaste åren varit ca. 162*10^15 Wh/år vilket med jordklotets area, 510*10^12 m2, ger 0,036 W/m2 (162*10^15/(365*24)/(510*10^12) = 0,036).

  Jämför ovanstående med genererad fossil koldioxid om ca. 36 Gton/år globalt. Vid förbränning av fossilt bränsle erhålls ca. 14*10^6 Joule värme per kg genererad CO2, beroende av bränsleslag, vilket ger ca. 0,032 W/m2 (14*10^6*36/(365*24*3600)/510 = 0,032 W/m2), och är i samma storleksordning som ovan.

  Antropogen genererad värme ger knappt en hundradels grad i global temperaturökning.

  Bioenergin ingår i den relativt snabba naturliga cykeln och ger inget nettobidrag.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 77. Ivar Andersson

  Ulf 2020-08-27 kl. 11:14
  Strategi är för mig åtgärd och tidplan för åtgärd.
  Resultatet avviker markant från våra nordiska grannar.

 78. Adepten

  # Håkan Bergman
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385389
  Se svar till Anders.
  För att minska jordens befolkning föreslår jag att införa en vettig pension till äldre så de slipper att skapa fler än två barn för sin trygghet på gamla dagar. Sedan krävs utbildningsmöjligheter och vettiga jobb och löner. Rensa bort korruption och ledare som försvarar privata vinstmaximeringsbeteenden på det stora flertalets bekostnad. Att vi blir allt fattigare beror på att pengar är allokerade på fel plats.

  #Anders Rasmusson
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385393
  I min modell förutsätter jag ett jordsystem i balans mellan inkommande- och utgående strålning då den antropogena energin inte ingår. När det ackumulerade totala utsläppet från 1965 till 2019 som då blir 1,98012E+22 joule läggs till fås en temperatur höjning. Dessutom har jag räknat med att den mesta energin alstrades på land (30 %) inte på haven (70 %). Att ersätta någon annan fossil eller förnyelsebar energikälla med bioenergi är ingen hållbar lösning och kommer därför inte att ge något större bidrag till den globala uppvärmningen. Den kan heller inte konkurera med de andra energikällorna. Förövrigt anser jag att kolet ska ersättas med en lämplig mix av kärnkraft, vatten, vind och sol.

 79. Fredrik S

  Adepten https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385408

  Har du funderat på jämförelsen mellan Sydkorea och Moçambique? Båda lika eländigt fattiga i botten på 50-talet.

  Den ena kvar, den andra i toppen på human development index.

  Socialism eller kapitalism och vinster?

  Att vi blir fattigare beror på missbrukande politiker.

  I Schweiz har nästan nittio procent av befolkningen tillgångar på 100 000 sek och uppåt trots att de har 500 000 hushåll som räknas som dollar miljonärer på en befolkning av 8,4 miljoner.

  Men vad de har ont om är skattemissbrukande politiker.

 80. Sten, du skriver ”Visserligen kommer nog dödsstatistiken för året att visa att de allra flesta som dog, till följd av pandemin — inte alla av covid-19, skulle ha avlidit senare under året …”.

  Bara så du vet. Mannen i vaken hade parkerat rullatorn bredvid. Troligen dement. Trodde det var sommar.
  Hoppas du märker att jag är sur!

 81. Håkan Bergman

  Adepten
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385408

  ”Att vi blir allt fattigare beror på att pengar är allokerade på fel plats.”
  Och att resurser förslösas beror på att politiker har på tok för mycket pengar att leka med och nu ska det bli ännu värre. När finanskrisen 92 slog till skedde en tillnyktring och vi fick lite discplin i dom offentliga finanserna, men den disciplinen har sakta men säkert urholkats och nu med hänvisning till pandemin verkar vi vara tillbaka till tiden före 92, arma barn och barnbarn. När framtidens historiker blickar tillbaka på det vi upplever nu kommer man inte i första hand att beskriva pandemin utan vad som hände med ekonomin efter den.

  Värmen från vår fossilförbränning och kärnkraft är som sagt 0,03 W/m² och systemet har för länge sen anpassat temperaturen till det och den höjningen är inte stor vi kommer att klara att ge alla på jorden tillgång till billig energi, dvs öka dom där 0,03 W/m². Det spelar ingen roll om energin produceras på land eller i havet den kommer ändå på sikt att spridas ut jämnt över planeten och haven har runt 1000 gånger så stor värmekapacitet som atmosfären så höjningen blir i slutändan minimal.
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-353/#comment-384556

 82. Hej Eilif,

  du har all rätt att vara både sur och arg

  och jag tänker inte låta varken att du blir arg eller att vi har olika uppfattning i den här frågan hindra mig för att se dig som en vän

  Sten

 83. Adepten

  # Håkan Bergman
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385414

  ”Apropå pengarna är allokerade på annat håll” så kan jag upplysa om att för närvarande ligger utvinningshastigheten för Bitcoins på drygt 120 exahash per sekund, men redan nästa år väntas hastigheten komma upp i 260 exahash per sekund. Därmed går det att tjäna mer pengar på kortare tid, så räkna med att energiförbrukningen kommer fortsätta öka under lång tid framöver. I skrivande stund uppskattas den årliga förbrukningen för bitcoinutvinningen ligga på ca 64 TWh. Det motsvarar effekten från sju kärnkraftverk som går för fullt eller 21,8 miljoner solcellspaneler, https://www.engadget.com/it-takes-an-estimated-seven-nuclear-plants-to-power-our-bitcoin-mining-212441059.ht

 84. Håkan Bergman

  Adepten
  Kryptovalutor som Bitcoin är som gjorda för kriminell verksamhet, om våra mesar till politiker tog i med hårdhandskarna mot den organiserade brottsligheten skulle det behovet försvinna.

 85. Ulf

  Ivar,

  I så fall tycks enda skillnaden vara att vi helt enkelt definierar ordet strategi olika.

 86. Adepten

  # Fredrik S
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385411

  ”Har du funderat på jämförelsen mellan Sydkorea och Moçambique?”
  Beror på kulturella skillnader och deras olika religion. Sydkoreanska livet och samhället har påverkats främst av buddhism och konfucianism. Det förkoloniala Moçambique saknade skriftspråk och kunskapen om den ursprungliga religionen är begränsad. Troligen fanns inslag av förfädersdyrkan och animism, föreställningar som fortfarande spelar en viktig roll för många mocambikaner.

  Att ”vi blir fattigare beror på missbrukande politiker” som du menar är väl ungefär samma sak som sak jag uttryckte med att rensa bort korruption och ledare som försvarar privata vinstmaximeringsbeteenden på det stora flertalets bekostnad. Med ledare menar jag dock ett bredare perspektiv, inte bara politiker utan även företagsledare, lobbyister och den breda svansen av nyttiga idioter.
  Det har gjorts en studie som granskade de sammankopplade förhållandena mellan stora företag över hela världen. Denna studie upptäckte att ett nätverk av 1 318 företag dominerade den globala ekonomin, och den fann också att 147 företag tillhörande kärnan som kontrollerade 40 procent av hela nätverket.
  D.v.s. Den som kontrollerar påverkansfaktorer, kraftförsörjningen och informationsflödena i och omkring dessa företag, kontrollerar därmed i princip allt.

  Det är det jag tror att våra barn känner av när de försöker att adressera problemen genom att t.ex. skolstrejka. De strejkar för att deras framtid står på spel och de känner sig tvingade att göra något när politiker och makthavare om och om igen misslyckas med att agera för att säkerställa en trygg framtid. https://fridaysforfuture.se/faq/

 87. Håkan Bergman

  Sydkorea och Moçambique hade inte varit mitt val för jämförelse, vad sägs om Sydkorea-Nordkorea eller Västtyskland-Östtyskland?

 88. Göran S

  Betr. resonemanget om koldioxidbudgetar, som styr alarmisternas resonemang om hur kritiskt det är att vi inte når över den eller den nivån har av uteblivna svaren att döma ingen tydligen satt sig in i hur man resonerar och politiskt bestämmer akuta gränser, som vi skall leva och rätta oss efter. Jag har läst ovan argumentering/bevisning om hur liten uppvärmning de fossila utsläppen bidrager med, men det hjälper väl inte mot politiker och hetsrörelsen om man inte kan möta dem på mammas gata med motbevis om varför maximala koldioxid budgettänket är helt felaktigt? Man når ju inte fram då.

 89. Adepten

  # Göran S
  https://klimatupplysningen.se/jag-insag-omedelbart/#comment-385454
  Dina funderingar är i högsta grad relevanta.
  Men de här frågorna om hur koldioxid påverkar klimatet berör känslolivet mer än intellektet på våra ungdomar p.g.a. massmedias och nyttiga idioters förenklade rapportering. Men de som har makten vet att man leder flocken bäst med chockterapi.
  Jag hoppas också på ett bra svar från de kunniga på denna sajt.

 90. Ivar Andersson

  Ulf 2020-08-28 kl. 12:21
  Jag ser i första hand till resultatet.

 91. Håkan Bergman

  På tal om pandemin, 11 år gammal nyhet.
  https://dilbert.com/strip/2009-10-24

 92. Ulf

  Jag med Ivar, det är därför jag menar att snabba åtgärder är det som avgjort. Det finns ingen annan röd tråd. Delar av Sverige har resultat i högsta klass andra inte.