Hur resonerar SMHI?

Efter mitt förra inlägg, som handlade om att den ökade sommartemperaturen för Sverige beror helt och hållet på mer sol, dvs mindre moln, skickade jag en fråga till SMHIs kundtjänst om detta. Se e-mail-konversationen nedan. Det sista 2 svaren kommer från ”klimatologen” Sverker Hellström, men det första svaret kommer från någon som heter Christophe. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka de här svaren så jag lämnar det öppet för egna tolkningar. E-mailen ligger i kronologisk ordning med det första först.

—————————————–

Från: Magnus Cederlöf
Skickat: den 14 augusti 2019 05:38
Till: Kundtjanst
Ämne: Kontakt från ”Magnus Cederlöf” angående ”Klimatindikator – temperatur”

Hejsan! Jag har tittat på eran sida för klimatindikator temperatur. Det finns en anmärkningsvärd god korrelation mellan globalstrålningen och temperaturen för sommaren. Den ökade temperaturen för sommaren beror alltså helt på mer sol och inte på någon effekt av koldioxidhalten. Borde ni inte nämna såna saker på eran sida? Mvh Magnus Cederlöf

————————————–

Från: Klimatolog
Skickat: 26 aug. 2019 13:04
Till: Magnus Cederlöf, Kundtjanst, Klimatolog

Hej Magnus,

Jag vidarebefordrar till dig svaret jag skickade till Torbjörn gällande samma fråga:

Graferna som visas i inlägget är ofullständiga: det anges att datat kommer from SMHI:s hemsida, med det nämns inte exakta källan, vilken medel över tid och rum valdes, vilka år det representerar osv., därmed blir det svårt att ge ett specifikt svar. Fenomenet som visas är välkänt (även empiriskt av allmänheten): ju soligare sommarvädret är, desto varmare är dygnstemperaturen (jämfört med normalvärden). Det förklaras av energibalansen vid markytan, vilket även representeras i väder- och klimatmodeller. Första grafen visar det motsatta (vilket också är känt av erfarenheten): en molnig vinterdag brukar vara varmare än vanligt. Det beror på att låga moln, som skyller solen, även strålar värme tillbaka till ytan. Å andra sidan är marken ofta täckt av snö i Sverige under vintern, och därför speglas en större del solstrålning tillbaka utan att absorberas av marken: därför behöver en starkare globalstrålning inte betyda högre temperaturer vid marken. Enligt andra graferna som visas, finns det ingen tydlig korrelation mellan temperatur och strålning varken i höst eller vår.

Missuppfattningen ligger dock i skillnaden mellan klimat (medel över en klimatperiod, typiskt 30 år) och väder (minutvis till årsvis variationer): koncentration av växthusgaserna (i första hand CO2) förklarar inte den interannuella temperaturvariationen (t.ex. mellan 1985-2015). Om man dock kollar på den genomsnittliga temperaturen över 2000-2019 och jämför den med perioden 1971-1990, kan temperaturskillnaden inte förklaras utan den ökade växthuseffekten.

Jag hoppas att din fråga härmed besvarats. Med vänliga hälsningar, Christophe

——————————————————-

Från: Magnus Cederlöf
Skickat: 27 aug. 2019 07:04
Till: Klimatolog, Kundtjanst

Hej igen,

Jag förstår inte resonemanget att temperaturskillnaden inte kan förklaras utan den ökade växthuseffekten. Isåfall kan väl inte temperaturökningen fram till 1930-40-talen eller temperaturminskningen fram till 1960-70-talen förklaras utan växthuseffekten heller? Vi har haft stora klimatväxlingar förut som vi inte vet orsaken till, men bara för att man inte vet orsaken blir väl inte växthusgaserna automatiskt skyldiga?

Mvh
Magnus

——————————————————-

Från: Klimatolog
Skickat: 11 sep. 2019 16:10
Till Magnus Cederlöf, Kundtjanst

Hej!

Om man begränsar sig till klimatutvecklingen i Skandinavien så är det även andra faktorer än växthusgaserna som har stor inverkan. Det gäller framför allt graden av påverkan av vädersystem från Atlanten. Det illustreras exempelvis genom NAO-index.

En växling från en kraftigt maritim strömning till en mer kontinental sådan ger framför allt vintertid en påtagligt avkylande effekt på det skandinaviska klimatet och det ska till väldigt mycket växthuseffekt för att kompensera detta.

Om man däremot tittar på en temperaturutveckling för hela jordklotet så är temperaturmaximat under 1930- och 1940-talen inte lika markant, även om det finns där i viss mån.

På den här sidan kan man själv välja olika temperaturgrafer https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2019?trend=true&trend_base=10&begtrendyear=1880&endtrendyear=2019

Exempelvis kan man välja att bara visa en temperaturkurva gällande över hav, eller en gällande över landområden.

Puckeln under 1940-talet blir betydligt tydligare över havsområden än över land, så det är möjligt att denna orsakades av förändringar i havsströmmar eller någon annan egenskap hos världshaven.

Mvh

Sverker Hellström
Klimatolog
SMHI

Enheten för statistik och information
601 76 Norrköping
www.smhi.se

———————————————–

Från: Magnus Cederlöf
Skickat: 13 sep. 2019 06:16
Till: Klimatolog, Kundtjanst

Hejsan Sverker,

Tack för ditt svar. Om jag tolkar ditt svar rätt så för svensk del så överträffar alltså de naturliga variationerna vida de små förändringarna vi ser från förändringar i växthusgaserna?

Isåfall borde det lika gärna kunna bli kallare som varmare framöver och den bilden får man inte om man läser på SMHIs hemsida.

Mvh
Magnus

———————————————-

Från: Klimatolog
Skickat: 18 sep. 2019 14:57
Till: Magnus Cederlöf

Hej!

Vi går på huvudspåret att det blir varmare även i Sverige.

Men det går inte att utesluta att det kan bli kallare perioder. Som exempelvis vintrarna 2009/10 och 2010/11 när det var mycket långa perioder då den atlantiska mildluften inte orkade tränga fram till Sverige.

Mvh
Sverker Hellström
Klimatolog
SMHI

Enheten för statistik och information
601 76 Norrköping
www.smhi.se

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. mängan

  ”vi går på huvudspåret,att det blir varmare även i Sverige” säger Sverker Hellström Klimatologi SMHI.
  Vad kan man läsa in i det svaret..
  Byxorna nerdragna , bra gjort Magnus!

 2. Lasse

  Tack Magnus
  Bra att SMHI visar att de kan tänka!
  Strömmar har stor betydelse för klimatet!
  Synd att de inte förmår tänka utanför huvudspåret att den uppvärmning vi ser idag är CO2 orsakad!
  Större delen av den globala uppvärmningen ser vi i Arktis, vintertid.
  Där skall MOSAIC forska eftersom vi vet så lite om förhållanden där.
  Nu är Mosaic nära sin destination. Stötte på is och går långsamt fram. Fram hade inte samma otur!
  https://follow.mosaic-expedition.org/

 3. Simsson

  Sverker Hellström titulerar sig som klimatolog. Stämmer detta? Skillnaden mellan klimatologi och meteorologi är ganska stor ur vetenskaplig synpunkt. Meteorologens verktygslåda passar inte speciellt bra för att förklara klimatet. Kom ihåg att vi pratar om helt olika kaotiska system. Klimatologi baseras i första hand på grundläggande fysik och kemi samt geologi, statistik mm. Meteorologerna använder superdatorer för att spå väder. När man använder dessa för att spå klimatet funkar det inte eftersom algoritmerna är framtagna för meteorologi.

 4. Stefan Eriksson

  ”God dag yxskaft” heter det väl när ett svar från experten framstår som en ”helgardering på stryktipset”.

  Resonemanget om att de ”kör på huvudspåret” är väl ett kvitto på vad som förväntas av SMHI i sin roll som del av propagandan.

 5. Hej Magnus,

  jag tolkar åtminstone något av svaren så att fler soltimmar på sommaren ger varmare somrar,

  men att under vintern när den mesta strålningen går från marken uppåt så kan molnen vara värmande.

  Men framför allt är det nog ett tecken på attman inte vill eller vågar erkänna att uppvärmningen, åtminstone i Sverige förmodligen beror på mer sol.

 6. Lasse

  Sverker Hellström är en av dem som skriver väderbloggen.
  Här gör han en koll på hur statistiken fördelar sig:
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/ar-det-vanligare-med-varmerekord-an-koldrekord-numera-1.151369
  Inte speciellt sofistikerad analys, vilket han själv påpekar!

  Med all respekt så tror jag att frågan om solens inverkan på temperaturen bör behandlas av en bättre kvalificerad person, de finns säkert nån på SMHI som är bättre lämpad.
  Jag hade en längre diskussion med Weine josefsson om detta.
  Utan att han vågade dra någon slutsats. Men det ligger väl i hans arbetsbeskrivning!
  Han visade denna sida:
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/uv-stralning/langtidsmatningar-av-uv-stralning-i-norrkoping-1.2088

 7. Labbibia

  Tack Magnus!
  Det är lika solklart som vacker majdag.
  När det gamla kommunistiska öst rasade samman, och även västeuropa avindustrialiserades i rätt hög grad då mycket av den luftförorenande tunga industrin utlokaliserats till Kina , blev luften renare, och det kan förklara det mesta av den uppvärmning vi haft i norra Europa. Inga konstigheter.

 8. Arne Nilsson

  Jag brukar kolla på SMHI:s hemsida ibland. De har ju en sida med temperaturrekord i Norrland, Svealand samt Götaland. Inte ett enda temperaturrekord för sommarmånaderna (April – November) under 2000-talet. Om det blivit varmare så borde väl Ultuna och Målillarekorden på 38 grader ryka? Dessa är ju från 1933 och 1947. Vissa rekord är från 1800-talet.

 9. Fredrik S

  Tack Magnus!

  De verkar inte vara så säkra men direktivet är tydligt.

 10. mängan

  Finns säkert en och annan på SMHI som egentligen tänker annorlunda än det de måste tänka. Magproblem
  o huvudvärk torde vara vanligt förekommande.
  Skickar en ask Alvedon i ren sympati

 11. Lars-Eric Bjerke

  Med hjälp av programmet Modtran (http://lorelei.uchicago.edu/modtran/ ) kan man själv enkelt räkna ut att dagens koldioxidhalt av 410 ppm jämfört med 280 ppm (år 1860) har globalt givit en minskning av utgående strålning (allt annat oförändrat) från 281,1 W/m2 till 279,6 W/m2 d.v.s 1,5 W/m2.
  Enligt SMHI ökade globalstrålning i Sverige med 8 % mellan år 1983 och 2010 antagligen främst beroende på minskad mängd moln på dagtid samt aerosoler som svavel och sot i atmosfären. 8% av globalstrålningen i Sverige ca 121 W/m2 är 10 W/m2.
  Globalstrålningen i Västeuropa och USA har ökat på liknande sätt medan globalstrålningen i Asien har minskat på grund av luftföroreningar. IPCC försöker i sina modeller kompensera för aerosoler, men som man ser av storleksordningarna det inte så enkelt.

  SMHI har givit ut en rapport som heter ”Long- term global radiation i Stockholm, 1922-2018”. Under denna tid fanns det två maxima i globalstrålning som var högre än dagens. https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.145707!/Meteorologi_165.pdf

 12. Björn

  Det hela landar bara i frågetecken. Argumentationen från SMHI är hela tiden undanglidande, vilket tyder på att man grunden inte förstår, eller inte vill förstå, att även de naturliga fenomenen måste ha sina orsaker. Varför har vi förändringar i den atmosfäriska cirkulationen? Så länge man inte vill svara på denna fråga, kommer man aldrig att kunna förstå grunden för de atmosfäriska strömningarna med sina vågsystem. Koldioxiden är ingen dynamisk faktor, men däremot är solvariationen över tid en dynamisk faktor. Det är dess spektrala variation som man måste våga börja tala om. Det finns både en uppfångning av energi från solen i stratosfären och uppåt och ljusvåglängderna som når jordplanet. Vad innebär det när förhållandet mellan dessa två uppfångande system, som nu, förändras rätt dramatiskt? UV reduceras i intensitet och ljusvåglängderna ökar istället något i intensitet?

  https://wattsupwiththat.com/2010/12/22/sorces-solar-spectral-surprise-uv-declined-tsi-constant/

  https://arxiv.org/pdf/1303.5577.pdf

 13. Michael E

  #11 noggrannheten i Radians beräkningen för MODTRAN ligger på plus, minus 2%. En nedgång av irradiansen från 281.1 W/m2 till 279,6 utgör en minskning om 0,5% och bör väl i så fall ligga inom felmarginalen för MODTRAN? Se http://modtran.spectral.com/modtran_faq

 14. AG

  Albedots inverkan på vintern är överdrivet. Dels är solinstrålningen lägre pga jordaxelns lutning. Dels så är det betydligt mindre andel av dygnet ger dagsljus dels så är det en stor andel dagar med dis och dimma under vintern. Detta gäller i ännu högre utsträckning i Arktis där vi har totalmörker i 6 mån. Albedot påstådda inverkan har aldrig kunnat visas.

 15. Jonas

  Har ni sett att Peter Ridd har dragits in i en ny rättsprocess. Har kanske inte med ämnet att göra, men ändå litegrann. Kan vi lita på våra ”vetenskapliga institutioner”, och vad händer med dem som säger ifrån. Antag att det hände på SMHI – förmodligen avsked.
  Jag personligen har valt att ge pengar till hans ”kamp”. Vore kul/trevligt om fler ville göra det. Nästa gång kanske det är nån från SMHI ?

 16. Lars-Eric Bjerke

  #13 Michael E
  ”Noggrannheten i Radians beräkningen för MODTRAN ligger på plus, minus 2%. En nedgång av irradiansen från 281.1 W/m2 till 279,6 utgör en minskning om 0,5% och bör väl i så fall ligga inom felmarginalen för MODTRAN?”
  Vi beräkning av skillnaden i utgående strålning vi två tillfällen blir noggrannheten mycket bättre än så.

 17. Daniel Wiklund

  Kan du Lars-Erik Bjerke för en amatör förklara hur din senaste kommentar hänger ihop med vädret.

 18. Lars-Eric Bjerke

  #17 Daniel Wiklund,
  Mina två kommentarer handlar om solstrålningen till och från jorden precis som Magnus Cederlöfs inlägg. Solstrålningen har förstås betydelse för vädret men ännu mer för klimatet. IPCC påstår att vi har en global uppvärmning på grund av att ökningen av koldioxiden i atmosfären medfört att skillnaden mellan den effekt som når jorden nu är 1,5 W/m2 större än den som lämnar. Jag jämför denna effekt med den ökning i globalstrålning vi haft under senare år i Sverige av 10 W/m2.

 19. Lars-Eric Bjerke

  #17 Daniel Wiklund,
  Siffran 1,5 W/m2 kallas strålningsdrivning och är den siffra som IPCC använder efter sina scenarier RCP 2,6, RCP 4,6, RCP 6.0 och RCP 8.5. fast den anger då strålningsdrivningen år 2100 för samtliga växthusgaser fast med de övriga förhållanden (temperaturer etc), som gällde år 1860.

 20. Daniel Wiklund

  Blev inte mycket klokare av det där. Det kanske förklarar varför min farfar fick en tuff start på sitt liv. Han föddes i en by utanför Piteå den 28/6 1866, då var det kvar is på träsket, och samma sak 1867. Om min farfarsfar och farfarsmor besökte kyrkan fick dom veta att orsaken till att det blev hungersnöd var att dom syndat. Kanske ett dåtidens IPCC hade kunnat förhindra den klimatkatastrofen. Idag kl 12 i domkyrkan i Luleå ska biskopen be en bön för klimatet. Lite drygt 152 år sen en biskop var i Haparanda och sa att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna syndat. Lite rakare rör på den tiden från predikstolarna.

 21. Lasse

  Forskningsledaren i projektet MOSAIC på Polarstern får anledning revidera sin karta.
  1 knop skvallrar om annat än det isfria hav som kartan under visar på!
  https://follow.mosaic-expedition.org/
  Ryska sidan ger bättre information!
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0

  Isläget är värre än på länge sade Odens kapten i en blogg från förra året.
  IPCC har inget förtroende för honom längre.
  Jag har inget förtroende för IPCC längre.
  En kapten måste man lita på!

 22. Lasse

  #21 forts
  08:00Båten vänder på enligt kartan öppet hav 😉
  De tappade säkert något på vägen.

  #20 Kanske kan en bön för bättre väder vara på sin plats.
  De syndade tydligen mindre förr: https://notrickszone.com/2019/09/26/protesting-warmth-gretas-home-sweden-is-3c-colder-today-than-nearly-all-of-the-last-9000-years/comment-page-1/#comment-1302532

 23. Lars Cornell

  # Lasse. De kanske väntade in det Ryska forskningsfartyget Akademik Fedorov ?

 24. Lasse

  #23 Lars C
  Helt rätt-och vi fick se fartyget på en bild oxå!
  Istäckt vatten i förgrunden!
  Nu stavar de bägge isbrytarna med 2,3 knops fart mot norr. Det tyder på att de har fest ombord och umgås i stället för att göra fart framåt. Ni vet väl hur Ryssar är.
  Eller kan det vara så att Ryska kartan som visar på flerårsis stämmer?