Grupptänkandet leder oss fel

groupthink

Ett par år efter jag slutade arbeta på Vattenfalls strategiavdelning började jag som bolagsanalytiker för Vattenfall, SJ och Green Cargo på enheten för statligt ägande på Regeringskansliet. Den här artikeln ”Grupptänkandet leder oss fel” är hämtad från en bok som jag skriver på och som handlar om huruvida klimatoron och alarmismen står i proportion till det verkliga problemet med den globala uppvärmningen. Jag vill belysa hur grupptänkandet inom energibranschen liksom inom Regeringskansliet ledde fram till Statens sämsta affär någonsin och poängtera hur grupptänkandet även inom klimatområdet riskerar att leda oss fel i analysen och slutsatserna. Alla springer åt samma håll och ingen vågar ifrågasätta politiska sanningar.  

Under åren på Regeringskansliet låg jag ofta vaken om nätterna och förde en inre kamp med mig själv. Jag ville givetvis vara en lojal tjänsteman och leverera det som förväntades från politikerna. Samtidigt var det min överordnade uppgift att försvara värdet i de bolag som jag var ansvarig analytiker för. Grupptänkandet, både bland tjänstemännen på departementet och bland politiker kännetecknades tyvärr av att deltagarna ibland skärmade sig från både fakta och logik. Man trodde att någon annan i gruppen hade tänkt rätt kring de slutsatser som lades fram. I värsta fall överskuggades analysen av den politiska agendan. Detta resulterade i konformitet, bristande analys och censur av rena faktafel. Effektivt motades kritiskt tänkande och sunt ifrågasättande bort. Regeringen och Vattenfall lyckades på detta sätt driva igenom Nuonaffären, historiens sämsta affär. Men när verkligheten hann ikapp och misstagen var uppenbara ville man ändå inte acceptera hur affären hade gått till. Då skyllde man istället på en rad andra orsaker som helt riktigt försämrade utfallet av affären men som på intet sätt kan förklara bort vad man faktiskt visste innan affären genomfördes.  Ingen har hittills vågat stå upp för, och pekat på det underlag, ”fairness opinion”, som låg till grund för det slutgiltiga beslutet att genomföra affären och som ägaren själv hade beställt av en investmentbank.  Denna analys visade att köpet av Nuon skulle ge en initial avkastningen på under 3 % och efter cirka 10 år skulle avkastningen i bästa fall nå upp till drygt halva det krav som ägaren hade ställt på bolaget (11% på nettotillgångarna). Investmentbankens siffror var helt liktydiga med dem som jag hade redovisat flera veckor tidigare men som samtliga inblandade vägrat att ta till sig. Alla siffror baserades på bolagets siffror som också redovisats för styrelsen. Trots de usla siffrorna som presenterades för både närings- och finansdepartementet valde ministern bort att kalla till beredning med sina tjänstemän. Vi tjänstemän fick aldrig chansen att yttra oss.  Bara ett par timmar efter genomgången med investmentbanken fick jag veta att ägaren staten, dvs. näringsministern hade godkänt affären. Jag har svårt att tro att statsministern ens hann bli informerad. Det framstår för mig som helt uppenbart att Vattenfalls ordförande talade med Maud Olofsson och så var affären i hamn. Min tro är att Maud Olofsson ställde fel fråga till ordföranden: Kommer Vattenfall att uppnå sitt avkastningskrav även efter affären och svaret på det blev: Ja! Och hon lät sig nöjas med det. I stället borde hon givetvis ha frågat om själva förvärvet uppfyllde kravet, vilket det inte gjorde på långa vägar. (Övriga Vattenfall hade nämligen vid tillfället en lönsamhet långt över kravet).

Mina påpekanden och analyser för näringsdepartementet var inte populära. De resulterade i att jag blev utfryst och fråntagen ansvar, vilket gjorde att jag valde att säga upp mig.  Man ville genomföra affären och valde då att helt bortse från både analys, beräkningar och logiska resonemang.  I stället stressades man av att andra europeiska energibolag gjorde stora förvärv till höga värderingar. Dessa förvärv ledde också till stora nedskrivningar och förluster. Grupptänkandet var utbrett.

I likhet med Nuonaffären är även Vattenfalls försäljning av kolet i Tyskland ett bra exempel på grupptänkande, om än på ett lite annorlunda sätt. Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström hävdade 2015 att den tyska brunkolsverksamheten hade blivit en belastning ”imagemässigt” för Vattenfall i Sverige och för att klara klimatmålen måste verksamheten säljas. Detta var givetvis mycket dåliga motiv för att lyfta ut brunkolsverksamheten ur Vattenfalls energimix och försöka sälja denna separat. Med klimatmål menade Lars G Nordström sannolikt Vattenfalls självpåtagna hållbarhetsmål att minska utsläppen till maximalt 65 miljoner ton koldioxid fram till 2020. Han hävdade att detta mål inte kunde nås utan avyttring. I tillägg till detta mål bestämde sig också Vattenfall för att tillväxttakten inom installerad förnybar kapacitet skulle vara högre än den genomsnittliga tillväxttakten för tio definierade länder i norra och mellersta Europa, det vill säga om flertalet företag på dessa marknader satsar fel så riskerar Vattenfall att plötsligt vara sämre än genomsnittet. Ett tydligt exempel på grupptänkande. Med facit i hand vet vi att Vattenfall fick nästan ingenting betalt för de tyska tillgångarna, köparen tjänade redan under de första 14 månaderna ca 2 miljarder kronor, utsläppen har inte minskat eftersom dessa anläggningar kör vidare och kommer att köra vidare under flera år framöver. Nu har Tyskland en plan att kolkraften ska avvecklas till 2038 men inte ens då lär köparna till anläggningarna stå utan intäkter. Den tyska staten kommer sannolikt att kompensera ägarna för nedlagd kolkraft. Till ett extremt högt pris har Vattenfall säkert nått sina hållbarhetsmål och man får hoppas att det känns bra i magen hos en och annan ansvarslös politiker, trots att man ytterligare en gång har belastat de svenska skattebetalarna med miljardbelopp.

Erfarenheterna från min tid på Regeringskansliet illustrerar hur grupptänkandet alltid straffar den som vågar tänka själv och som vågar föra fram en impopulär sanning.  Min starka övertygelse är att ett kritiskt tänkande och ifrågasättande är precis lika viktigt, för att inte säga avgörande, i klimatdebatten som inom alla andra områden där analys och logik leder till rätt prioriteringar och beslut. Klimatfrågan är idag alltför känslomässig. Skälet till att jag kallar frågan känslomässig är att den inte tål att debatteras. Alltför många har investerat mycket prestige och enorma summor pengar i att våra utsläpp av koldioxid är förödande för klimatet. Någonting annat vill man ju helst inte höra talas om. Även om vi vet att koldioxiden håller kvar värme i atmosfären och sannolikt också i någon mån bidrar till en uppvärmning så är det långt ifrån klarlagt varför temperaturen har ökat.  Likväl är den enda tillåtna uppfattningen idag att det just är våra utsläpp av koldioxid till atmosfären som har resulterat i den globala uppvärmningen. Istället borde man påvisa de faktiska osäkerheterna genom att formulera sig på ett mindre övertygande sätt som bättre illustrerar var forskningen står, exempelvis enligt följande: ”våra utsläpp av koldioxid kan ha bidragit till den globala uppvärmningen, fortfarande oklart med hur mycket.” Då hade man fått en vettig dialog mellan dem som ställer sig skeptiska till klimatlarmen och dem som ser frågan som helt avgörande för vår överlevnad. Man hade samtidigt öppnat upp för viktiga ansträngningar att också analysera andra hypoteser som kan ha påverkat den globala uppvärmningen under 1900-talet, kanske i större grad än koldioxiden.

Den stora frågan är givetvis om vi nu har gjort rätt analys om vart klimatet är på väg. Har vi dragit korrekta slutsatser om vad ett varmare klimat betyder eller ett kallare och har vi hittat de mest effektiva och verkningsfulla lösningarna på det problem som vi försöker att lösa i vår ambition att arbeta för ett hållbart samhälle och en bättre värld?

Målet måste vara att försöka förstå tillräckligt mycket för att kunna prioritera och lägga resurser på de åtgärder som gör skillnad, som bygger på logik och vetenskap istället för på konsensusbegrepp, alarmism, och domedagsprofetior. Det enda vi med stor säkerhet tycks veta är att behovet av energi kommer att öka i framtiden och att en säker och stabil tillgång på energi är förutsättning för välfärdssamhället och ekonomisk utveckling. Grupptänkande i alla former och sammanhang leder oss fel.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Vi behöver studera mer hur och varför klimathotet uppstår. Här en historisk betraktelse av Lars Berge. Jag sympatiserar sällan med hans vänsteråsikter men därför är hans analys av miljöfascismen faktiskt ännu intressantare även om jag tror han har fel på slutet. En mycket mycket viktig artikel som förklarar hur klimathotarna fungerar.
  https://www.svd.se/miljororelsens-morka-rotter–blir-det-annorlunda-nu

 2. Lasse

  När kommer boken Elsa?
  Suveränt skrivet som lockar till mer läsning!
  Tack.
  Ps hoppas att vi vågar diskutera annat än CO2 .
  10% mer solinstrålning sen 1983 bör uppmärksammas som klimatpåverkare.

 3. Ulf

  Med hänvisning till artikeln ovan så tror jag att vi har något helt annat än bara vanligt grupptänkande vad gäller klimathotarna. Vi har redan sett att en åsiktsregistrering a la nationalsocialismen är ett faktum. Det forskas på s k klimatförnekare. Orwellska är ett ständigt inslag. Vi som tror att det finns ett klimat som varierar över tiden kallas förnekare av de som inte tror att det finns ett klimat med naturliga variationer. Jag har sedan länge gjort analysen som Berge nu publicerar och det är också därför jag är fullständigt livrädd för klimathotarna. Klimathotet är miljöfascisternas återkomst. Det är något långt utöver grupptänkande istället baseras det på ett vansinnigt människohat. Ulven har bara nya kläder.

 4. Björn-Ola J

  Jag jobbar i ett konsultföretag och ser tydligt en anledning till grupptänk.
  Det handlar om ren opportunism, att se affärsmöjligheter i den rådande situationen. Att kritisera politiska beslut leder inte till nya affärer.

  OT
  Kommentar från Mats Lewan angående Rossis demonstration av Ecat SK. (Sven Kullander) i torsdags. https://animpossibleinvention.com/2019/02/01/my-take-on-the-e-cat-sk-presentation-rossi-now-takes-orders/

  Presentationen var undermålig ur kommersiell synpunkt och visar att Rossi i nuläget inte är intreserad av stor uppmärksamhet. Han har nog inte produktionskapaciteten ännu för att hantera detta.
  Värdet på COP som redovisades var 57, där i stort sett all el konsumerades av kontrollboxen, själva ecatten konsumerade försumbara mängder el.
  Tyvärr hindrar Rossis strategi en snabb introduktion av tekniken. Som det nämns i artikeln finns andra aktörer, men ingen av dem verkar vara i närheten av kommersialisering. Det kommer tyvärr att dröja många år innan det här får ordentligt genomslag. Men jag tror inte att det handlar om en tidpunkt som hela tiden är 20 år avlägsen, som det är i fallet med fusionskraft.

 5. Lasse

  Just nu funderar jag på om det inte vore bra med elvärme på garageuppfarten.
  3 dm tung snö och det fortsätter snöa.
  Elpriset har legat högt under senaste tiden, lite som 2010 då marknadspriset justerades genom marginalprissättningen och kreativ körning av elproduktionen.
  (2010 1,43 Kr/KWh, 2018 1,31 Kr/KWh egna noteringar)
  Kommer exporten till Finland att avta när Olkiluoto 3 sätts i drift?
  Tydligen är den på gång i år. ” I oktober 2018 rapporterades att elproduktion förväntas starta under september 2019″. https://sv.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_k%C3%A4rnkraftverk

 6. Sören G

  OT
  Vetenskapsadion hade ett intressant reportage om sanndyner i Danmark. Den största sandflykten inträffade under Lilla Istiden på 15-1600-talen. Man hatr också genom borra i sjösediment lckats identifiera tidiagre sanddflykter som inträffafe för 2800 respektive 4000 år sedan, alltsåunder perioder med kallt klimat. Det visar att det blåste mer underde kalla perioderna Q.E.D.

 7. Tack Elsa!

  Jag undrar hur många politiker och andra beslutsfattare som skulle kunna läsa hela ditt inlägg utan att skämmas!

 8. Kristian Fredriksson

  Jag har för mig att kolpriset fördubblades inom ett halvår efter det att Vattenfalls kolförsäljning hade genomförts. Då jag studerade på I- linjen ett år efter Magnus Hall så kan jag inte förstå hur han har kunnat tillåta en så vansinnig affär. Möjligen läste han marknadsföring i stället för Investering och finansiering eller så var det hans engagemang i klubbmästeriet som gjorde att han inte tog till sig investeringsteorin ordentligt.

 9. Peter Lindkvist

  Tack Elsa Widding för ett utmärkt inlägg. Ja, jag har länge hävdat att Co2 debatten sedan länge lämnat den vetenskapliga arenan och nu utspelas på politikens och – framför allt – sociologins domäner. Grupptryck och gruppdynamik starkare än gravitationskraften. Och det massiva tunnelseende våra svenska beslutsfattare uppvisar i denna fråga lär vara internationellt unikt. Förklaringen är sannolikt en konsensuskultur driven till patologisk nivå. Du beskriver hur du blir utfryst när du anmäler avvikande åsikter. Och så här ser hela samhället ut just nu, ett argument möts inte av ett motargument, utan en reaktion på att man över huvud taget öppnade munnen. Sak samma i invandringsfrågan. Vi håller leende varandra i händerna medan vi vandrar mot medeltiden.

 10. jensen

  6 Sören G

  Intressanta proxydata via sjösediment,
  Sammanfaller exakt med kallperioder enligt Gisp 2
  Boken om LIA borde vara i var persons ägo. Författarnamnet har jag glömt, men är väl känt.

 11. Svempa

  Tack för intressant inlägg. Jag ser fram emot att få läsa boken.

  Jasägar- och den slappa konsensuskulturen är ett gissel och alla som har den analytiska förmågan och resning att våga gå emot är värda stor respekt.

  Klimatalarmismen är verkligen den cyniska egennyttans koalition. Politiker kan med hänvisning till järtecken i skyn profilera sig som en moraliskt elit som skall rädda planeten. Journalister och aktivister (idag ofta samma sak) hänger på av samma orsak. Andra klassens forskare kan träda fram i strålglansen och inkassera stora anslag som garanterar dem en enkel försörjning utan större ansträngning eller intelligent analys. Företag som inte klarar av att bedriva sin verksamhet på marknadsmässig grund uttaxerar pengar från skattebetalarna med klimathotsargument. Kadrer av konsulter och organisationer lever högt på detta via skattemedel och genom att företag inte vågar motstå eftersom de är rädda att skada sitt varumärke etc.

 12. pekke

  Tackar för intressant artikel.

  Håller med Svempa #11 om klimatalarmismen, det handlar mer om politik, åsikter och pengar än om verkliga fakta.

 13. Göran J

  Tack Elsa för ditt utmärkta inlägg.
  Jag tror att många känner igen sig och tyvärr är jag en medlem i den skaran.
  I veckan så läste jag i Norrköpngs Tidningar om hur ”bossen” Rolf Brennerfelt på SMHI har anmälts av sina anställda.
  Så här skriver personalen:” Många som försökt säga ifrån har blivit straffade på olika sätt, så vi är rädda”.
  Enligt anmälan skall det röra sig om en ombyggnad av SMHI men jag läser mellan raderna att missnöjet är nog inte enbart de anställdas omsorg om SMHI:s ekonomi eller byggnadsplaner.

  Så går det till på SMHI så där kan man inte vara anställd om man inte har den rätta läran.
  När kommer din bok ut?

 14. Ann lh

  Bästa, bästa Elsa!
  Så väl beskrivna och avslöjande insikter från de allra innersta kretsarna i energifrågan, de som styr både vår energipolitik och energi- och klimathots propagandan. Så skönt och befriande och samtidigt så skrämmande!
  Dags för rejäl vårstädning lite här och där, bland skamsna politiker och reportrar som kallar sig journalister, men missat sitt granskande uppdrag, bland public service med sin missledande propaganda och i större delen av den s.k. fria pressen, som inte bara blivit megafoner åt ”den stora skammen” utan även hindrat allsidigt debatt i frågan.
  Hoppas att det kommer mera, mycket mera och mycket snart.
  Solen skiner och allt blev plötsligt mycket ljusare. Tack!

 15. latoba

  Tack Elsa. Du är en pärla. Hoppas att du fortsätter att skriva här på bloggen. En undran. Hur skulle DN och SvD reagera om du skickade in detta till dem? Tyvärr tror jag att de skulle tiga.

 16. Björn

  Intressant inside information om regeringskansliet. De här raderna säger mycket:

  ”Grupptänkandet, både bland tjänstemännen på departementet och bland politiker kännetecknades tyvärr av att deltagarna ibland skärmade sig från både fakta och logik. Man trodde att någon annan i gruppen hade tänkt rätt kring de slutsatser som lades fram. I värsta fall överskuggades analysen av den politiska agendan”.

  Ja, med sådan lättsinnighet kan vårt land snart hamna i vilka svårigheter som helst. Är det så att politikerna försöker omge sig med svaga sakkunniga för att exempelvis radera ut kärnkraften? Det kanske är dags för en översyn av de sakkunnigas kompetenser på alla områden. Var finns ni journalister som borde göra gobbet?

 17. Björn

  Var finns redigeringsknappen? Gobbet i [16] skall naturligtvis vara Jobbet!

 18. jensen

  Tack Elsa En rättänkande och oförblommerad röst från den insnöade högborgen.

  Ett annat ljus i tunneln : Skeptisk klimatartikel införd under ” ÅSIKTER” i sydsvenskan:
  Avslutning : ”IPCC är politiker och inte vetenskapsmän, som många tror. I.et står för intergovernmental.
  Kan det vara så simpelt att att dessa politikers datasimuleringsprogram är felaktiga
  eller inte tar med alla parametrar som behövs för en korrekt prognos? Eller kör dom efter mottot om inte verkligheten överensstämmer med dataprognosen så är det dataprognosen som gäller?

 19. Ivar Andersson

  Tack Elsa Widding för ett utmärkt inlägg. Sunt förnuft är en bristvara medan tyckande finns i överflöd och tyckarna vinner eftersom de är flest och alla tror på konsensus. Med konsensustänkande hade solen fortfarande roterat runt jorden och jorden varit platt. Klimathotsskeptikerna har en rejäl uppförsbacke för att få de klimathotstroende att inse hur lite vi vet om klimatet på jorden.

 20. Anders

  Tack Elsa Widding! Vilken god författare du är!!

  I vilket fritt land som helst hade din artikel dessutom varit löpsedelstoff. Men Sverige är inte längre ett fritt land. Tyvärr, tyvärr.

  Kanske beror det på att forskare i sb m Al Gore-kampanjen låtit sig kidnappas av maktlystna politiker?

  Hur kommer vi då ur dessa skyttegravar? För, enligt mig i alla fall, det rör sig verkligen om KRIG! Och åtm jag vill hellre ha FRED! Vapenvila och ”klimatamnesti”? IPCC ställs inför Internationella domstolen i Haag? Att fortsätta med förbundna ögon på den inslagna vägen kan bara bli – jääättedyrt och jääättefel!

  Heja Elsa, du är såå värdefull!
  Och kan sova med renare samvete än dina exkollegor!

 21. Jag är en pensionerad civilingenjör med 40 års erfarenhet av den privata storindustrin. Jag skulle vilja komma i kontakt med författaren för att delge en egen input som ytterligare styrker varför man inte borde gjort denna investering och som därför kan vara av intresse för den kommande boken. Hur når jag kontakt? Via Klimatupplysningen? Finns i övrigt på messenger på Facebook om det kan vara en väg?

 22. Anders

  #16 Björn
  Absolut! Tänk bara tillbaks på det där mycket märkliga ”personaluppropet” i Regeringskansliet som florerade efter valet. Så agerar inte objektiv tjänstepersonal – obs könsneutral formulering ;-). Vet någon om det fick något efterspel? Tala om att lägga sig i regeringsbildningen…

  Upp till kamp mot fördummande gängmentalit och för kritiskt tänkande. Tror faktiskt att svenska myndighetsväsendets fader Axel Oxenstierna hade skrivit under den devisen!

  PS. Saknar också redigeringsknappen – alt. förhandsgranskning. Särskilt då man, som undertecknad, ofta skriver via mobil. DS.

 23. Håkan Johansson

  Hej Elsa!

  Du kommer med mycket värdefull information. Det är chockerade att notera den politiska samstämmigheten då det gäller CO2 och vansinnigheterna med Vattenfalls investeringar, det du har upplevt borde komma allmänheten till känna. SD är undantaget och kan inte stämplas som klimatalarmister. Enligt deras energipolitiske talesman som jag har kontaktat är de medvetna om att klimatalarmismen är överdriven, men vill invänta facit, alltså att vi får kallare väder, enligt 60 års cykeln.
  Det du beskriver är Deep State i full action. Mitt förtroende för politikerna inom PK sektorn är noll. Just den konsensus de har då det gäller Global Warming och CO2 är ett bevis på att de saknar intelligens för kritiskt tänkande. Sådana människor är mycket farliga i ledande positioner. Dessa människor finns också i toppositioner i näringslivet. Jag jobbade med energi och miljö i Asien och återkom till Sverige 2008. Då noterade jag ett famöst uttalande från Ericsons ordförande Svanberg eller var han VD? Han sade att Huawei är inget att oroa sig för! Jag tänkte följande, Svanberg, med din lön och position och samtidigt begripa så lite om den verklighet Ericson befinner sig i. En av mina kompisar arbetade för Huawei.
  Svensk energipolitik är ett stort hot mot landet Sveriges utveckling. Jag är på Trumps maillista, tillhör inte hans väljarbas och har ingen rösträtt. Man anmodas att tycka till. Jag uppmanade Trump att lämna Paris överenskommelsen som ensidigt plockar pengar och förstör konkurrenskraften för företag i USA och Europa. Kineserna spelar med i spelet utan att behöva lyfta pekfingret. 300 ingenjörer och vetenskapsmän kom med samma uppmaning.

 24. LarsF

  Tack för artikeln.
  – också inne på det med flockmentalitet.

  Någon har sagt att
  – det är enklare att förleda en folkmassa – än en person i taget.

  En av orsakerna att våra ”stora despoter” senaste 100 åren – just haft massmöten på stora torg.

  Varje individ tänker
  – det är nog bara jag som inte förstår, alla andra verkar ju förstå

  Så att få folk att lita till sitt eget omdöme och eget sunt förnuft torde vara vägen att vända denna ”oljetanker”.

  Auktoritetstron som härjar är önskedröm för nästa ”despot” som dyker upp.
  Och ”experväldet” som följer likaså.

 25. Ingemar Nordin

  Hans Hällström #21

  Om du vill ha kontakt med Elsa så skicka mig ett mejl (ingemar.nordin@liu.se) så förmedlar jag kontakten vidare.

  Men varför inte berätta för oss andra också, här på bloggen?

 26. Staffan Lindström

  13 Göran J
  Angåeende SMHI-chefen Rolf Brennerfelt och personalens anonyma brev till honom så var NT-artikeln bakom betalvägg så ”Aktuell Hållbarhet” fick tillgripas. De skrev att personalen bla var orolig att ombyggnaden inte skulle vara tillräckligt ”klimatanpassad” … Huvudskyddsombudet var inte anonymt glad heller osv. Axplock av andra artiklar i AH: Koloxidhalten når nya rekordnivåer 2019….så totalt oväntat…
  Hållbarhetsundervisning för 1-6-åringar på daghem: ”Erik du är visserligen knappt ett år gammal men du har gått vår hållbarhetscertifieringskurs så du vet vad du ska göra med bananskalet”…(Min påhittade situation…) En heldag på Münchenbryggeriet den 7 maj 2019 Om man anmäler sig senast 18 feb kostar det bara 4.400 kr + moms annars 5.600 + moms …. Snart blir det obligatoriskt att få höra på mumbojumbo??
  Men det går på skatten …. Vänta är det redan infört?? SVT SANNINGS OCH VETENSKAPSTV…..Väck mig någon….. 🙂 PS 7-majeventet har Björn Wiman som talare så…. DS

 27. Tack återigen Elsa Widding! Mycket intressant och viktig läsning!

 28. Fredrik S

  Tack Elsa Widding! Mycket intressant och viktig läsning!

 29. jensen

  24 Lars F
  intressanta reflexioner.
  Jag kommer att tänka på när Mau på sina massmöten beordrade sina Mau-trogna att döda alla sparvar, för att de åt upp halva spannmålsskörden ( NI har väl alla sett filmerna med massorna med sina nät och håvar)
  Resultat : gräshoppor ökade katastrofalt och åt upp resten av skörden.

 30. Fredrik S

  Björn, Anders #16,22

  Det sista jag läste om det obehagligt märkliga ”personaluppropet”, som för övrigt verkade härstamma från höga chefer på UD, var att det hade bildats någon form av motupprop. Men det var nog bara en notis. Sen verkar intresset absurt nog dött ut i media. Fast de fick väl fullt upp med att brainstorma hur de skulle promota kommande livsavgörande COP24-möte och Greta på bästa sätt.

 31. Lars Cornell

  Tack Elsa. Du är värdefull med de perspektiv du visar. Det är sådan psykologi som Martin Hultman och hans anhang på Chalmers, som forskar om ’Klimatförnekelse’, borde forska om.

  SVT just nu:
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/global-uppvarmning-kan-gora-tusentals-svenska-sjoar-isfria
  ”Forskarlaget bakom studien jämförde islossningsdata från 520 sjöar, från år 1970 och framåt. Därefter skapade de modeller för hur islossningen skulle påverkas av temperaturökningar på upp till 9 grader.”
  ”Blir höjningen 8 grader är siffran över 230 000 sjöar.”

  Det är så de tänker. En grad temperaturändring motsvarar ca 15 mil i N-S riktning i Sverige på 80 år, det är inte märkbart varken för människor och nästan ej heller för mätinstrument. Därför måste de dra till med åtta grader som blir 120 mil. Men med siffran 8 förpassar de sig bort från verkligheten. IPCC säger i AR5 med TCR RCP4.5 som mest verklighetsnära ”Klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader och extremt osannolikt mer än 3 grader.” Det är i förhållande till förindustriell tid och motsvarar 0 till 1,5 och extremt osannolikt mer än 2 grader från nu. Vilken källkritisk granskning bedriver dessa grupptänkare?

  Medeltidens häxprocesser tog slut när domstolar började fråga efter bevis och inte hittade några. Häxor fanns bara i människorna fantasi (grupptänkande). Den nutida masshysterin mot koldioxid kommer att avklinga på samma vis. 
  När journalister och politiker börjar fråga efter bevis kommer de att finna att koldioxidens farlighet bara 
  finns i IPCCs och SMHIs datamodeller (grupptänkande) som för varje år som går alltmer avviker från verkligheten.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Masshysteri

 32. Peter F

  Grupptänkande i dess prydno. Inget ifrågasättande,,,inget kritiskt tänkande

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1kljel/greta-thunberg-kanske-tar-ett-sabbatsar–det-ar-nu-allt-hander

 33. Håkan Bergman

  Ulf #1
  Den samtida vänsterns monumentala brist på analytisk förmåga i ett nötskal. Högerpopulismens, eller vad man föredrar att kalla den, har sin grund i ökad ekonomisk ojämlikhet, en ojämlikhet som till stor del är en direkt följd av klimatpolitiken. Det är naturligtvis en svårsmält insikt för vänstern och liberalerna, varför kallar dom sig liberaler egentligen? Så Jimmie Åkesson kan känna tillförsikt, SD lär fortsätta att växa, med såna motståndare blir det svårt att misslyckas.

 34. mattias

  Jag kommer att tänka på pumplagen och etanol som fordonsbränsle. En del har säkert tjänat pengar på detta, men man undrar hur mycket denna felsatsning har kostat samhället? Inte så många som pratar om detta fordonsbränsle idag. I Sverige är det ju populärt att ”gå före”. Kan ju vara riskfyllt om man satsar på fel häst – men i Sverige anses det fint med ”early adopters”. Jag brukar bli misstänksam och väntar hellre in en teknik som mognat. Vad har ni för synpunkter på detta? Apropå grupptänkande och konsensus.

 35. Lasse Forss

  Elsa Widding är beundransvärd. Jag har naturligtvis delat hennes inlägg på Fb. Hoppas att så många som möjligt gör det.

  I dag när man diskuterar att pensionerna är för låga för många pensionärer, borde slöseriet ”för att rädda klimatet” kännas som en spark i magen.

 36. #18 Jensen.
  ”Kan det vara så simpelt att att dessa politikers datasimuleringsprogram är felaktiga
  eller inte tar med alla parametrar som behövs för en korrekt prognos? Eller kör dom efter mottot om inte verkligheten överensstämmer med dataprognosen så är det dataprognosen som gäller?”

  Klimatet är ett kaotiskt system. Det är alla överens om. Vad som kommer att hända i ett kaotiskt system går per definition inte att förutse. Kaos betyder oförutsägbar. Varje förutsägelse har därför sannolikheten noll (0).
  Det enda underlaget för alarmismen är just prognoser eller ”scenarier”. Underlaget för hela CO2-hotet har alltså sannolikheten noll.
  Förtroendet för alarmister blir därför noll.

 37. Gunnar Strandell

  Tack Elsa, för en intressant inblick i hur verklighet och sanning hanteras bakom kulisserna.

  Jag har också sett hur ”image” och företagspolitik fått högre prioritet än fakta och logik och fått delar av företaget att bryta mot grundläggande värderingar. Det har blivit värre med tiden och inte minst av att klimathotet går att använda för att motivera fantasifulla satsningar.

  Politikers, företagsledares och institutioners vilja att ”gå före” ser jag som ett oerhört risktagande med andras surt förvärvade pengar och borde aldrig få trumfa ut fakta, analys och logik med slagord och absurda framställningar om hot likt ”temperaturhöjning på 8 grader” i #31 ovan.

 38. jensen

  36 Per Erik Kihlstedt

  Tack.
  Citatet var dock inte mitt ( jag använder inte dom i skriftspråk) , utan poängen var att SDS hade tagit in en klimathotskeptisk artikel.
  F.ö. håller jag med dig till 100% .
  Sedan jag hört en debatt för länge sedan med Michael Crighton och läst State of Fear har jag varit fullständigt övertygad om att klimatet är komplext intill Kaos, och därför inte går att prediktera med klimatdatamodeller, som bara borde syssla med komplicerade problem. Däremot har jag ständigt undrat över varför modellerare tydligen inte förstår innebörden av det, som du så åskådligt och lättfattat klargör. Tack

 39. Bim

  Tack Elsa Widding och alla kunniga insatta kommentatorer och inläggsförfattare här på KU.
  Jag känner äntligen glädje och hopp om att få uppleva vändningen från den förljugna politiken här i Sverige och även i övriga västländerna.. jag är ju åttiotre år så kanske kan jag vänta i fem år till. Har tre härliga barnbarn som jag hoppas skall slippa den här sjuka politiken. Det ser som sagt hoppfullt ut när sanningar börjar krypa fram. Sådant brukar gå fort när det väl börjat. Massor av folk är redan förbannade och värre blir det.

 40. Lars Cornell

  Vetenskapens Värld har i dag måndag 2019-01-04,
  https://www.svtplay.se/video/20957624/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-1
  ”Klimatförändringarna och hur vi lärde oss att förstå dem. Vad är det som gör att forskare är överens om att klimatet förändras och att det är mänsklig aktivitet som orsakar det?”
  Det är ett typexempel på grupptänkande. Jag har aldrig träffat någon människa som betvivlar det som Victoria Dyring säger. Det den vetenskapliga debatten handlar om är HUR MYCKET [1 sid 5], men den frågan blir som vanligt ej behandlad.

  Programmets vetenskapliga undervisning är utmärkt, men störs av några faktafel. Den invändning jag har, och som kommer att föranleda en anmälan till Granskningsnämnden, är att man kopplar samman väderhändelser (som minskat) med ”Klimatkatastrof” utan att visa att det (inte) finns något samband.
  Man slungar fram ordet ”Klimatkris” utan att visa att sådan ’kris’ existerar. Min åsikt är att någon ’klimatkris’ ej existerar. Mer koldioxid och en grad varmare på 100 år är bara till fördel. Resultatet har blivit att det växer så det knakar.

  Bland faktafelen har vi påståendet att atmosfären värmer havet fast det är tvärt om [1 sid 19]. Det sägs i programmet att atmosfären skulle vara 6° varmare om inte havet tagit upp den energin. Samtidigt påstår Ergon att havet blivit 1/3-dels grad varmare sedan 1970-talet. Havens förmåga att ackumulera värme/energi är ca 1000 gånger större än atmosfärens. Grundskolematematik: 1/3 * 1000 = 333 grader. Det är med sådana dimridåer som man döljer att koldioxidens växthuseffekt är mycket mindre än vad man förr trodde.

  Ett annat faktafel är att man påstår att koldioxid och temperatur under årtusendena följts åt, underförstått att koldioxid förorsakar temperaturändringarna. Att temperaturen ändrats först och koldioxidändringen kommer efteråt underlåter man att nämna. Det skjuter i sank ett av alarmisternas ”bevis”.

  Nästa program om en vecka handlar om,
  ”Kan forskarna hjälpa världen ut ur klimatkrisen? Genom att både ställa om energisystemen och anpassa oss till ett nytt klimat kan vi begränsa skadorna. Men hur mycket? Lär dig mer om kalvande isbergs betydelse för klimatet, koraller, vattennivån och jakten på den perfekta klimatmodellen.”

  Vågar man gissa att grupptänkandet hindrar från allsidig Klimatekonomisk belysning? Kommer programmet att behandla den stora nyttan med mer koldioxid? Kommer programmet nästa vecka att belysa att miljarder människor kommer att dö av brist på energi, mat, umbäranden och kyla om vi halverar användning av fossila bränslen [2] [3] till år 2030 (Sverige) och 2040 (världen)?

  [1] Anmälan till Granskningsnämnden för ensidighet.
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalif-repl.pdf

  [2] Det globala behovet av energi är stort
  http://www.tjust.com/2019/energi/energibalans-globe-5.jpg
  Kina som siktar på kärnkraft Gen4 siktar rätt. Sverige och EU som siktar på ’förnybart’ siktar helt fel. Därför kommer Kina att behärska energisektorn globalt.

  [3] Det är klimatpolitiken som är farlig – inte ett en grad varmare klimat.
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/01/27/energifattigdom-fortsatt-okade-utslapp-och-demokratihot/
  ’Förnybart’ är inte lika med hållbart, snarare dess motsats.

 41. Rolf Mellberg

  #6 Sören G
  #10 Jensen

  Det blåste kanske mer men kylan motverkade växtligheten varvid sanden bands sämre. Vinden fick friare spelrum.

  Orsaken till att detta intresserar mig är att ”riktiga istider” verkar ha samband med att mycket stoff har blåst upp i atmosfären och kylt på samma sätt som aerosoler/luftföroreningar gör. Ända tills så mycket stoff kommit att lägga sig på isen nära polerna att det plötsligt böjar smälta av all absorberad solvärme. Denna mekanism kan förklara att det krävs 4-5 milankovic-cykler innan an interglaciär period framträder. Tippingpoint förorsakad av -luftsmuts.

  Men nu till min spännande tanke: VI har nu så mycket CO2 att det inte har varit lika mycket på väldigt länge (1? milion år eller?) och det gör växtligheten frodigare, varför sand och stoff inte virvlar upp i atmosfären lika mycket, varför vi kommer att slippa nästa istid. Vore väl inte så dumt? Sen kan ju CO2 hjälpa lite på traven om det i alla fall finns en viss låg bidragande växthuseffekt.

  Får man vara så förmäten att kalla det här Mellbergs hyoptes ? (fast jag är kanske inte först?)

 42. Ingvar i Las Palmas

  #31 Lars Cornell
  > Den nutida masshysterin mot koldioxid kommer att avklinga på samma vis.
  Det tror jag inte. Det är alldeles för mäktiga krafter som driver projektet.
  Och som jag sagt så många gånger. Det handlar inte om klimatet. Det handlar om
  makt. Global makt. Om det skulle visa sig att klimathotet inte fungerar så kommer något
  annat hot mot mänskligheten att ”uppfinnas”

 43. Ivar Andersson

  ”Vet du förresten varför de i vår tid så dominerande olycksmånglarna utropar sina litanior? Det lärde jag mig när jag jobbade på Sida, vars uppgift är att minska fattigdom och annat lidande i världen. Ju mer lidande och fattigdom det fanns i världen, desto mer makt och pengar till Sida. Sedermera har jag insett att den mekanismen gäller generellt. Bakom varje undergångspredikan finns en anslagsfinansierad organisation som vill ha större budget. Ju mer inflytelserika ett lands anslagsfinansierade organisationer, desto mer jämras det i det offentliga samtalet.” Citat från
  https://detgodasamhallet.com/2019/02/04/i-hans-roslings-fotspar/
  Detta gäller också i högsta grad för de klimathotstroende Anders Wijkman, Pär Holmgren, Greta Thunberg, Johan Rockström, Al Gore, IPCC, EU, FN …

 44. Lasse

  Luften är lätt att andas i kylan idag.
  Min tacksamhet går till alla de skorstenar som inte ryker-trots kylan.
  Varför har vi så ren luft och så få som inser det?

 45. Thorsten Bergqvist

  Tack för bekräftelse av det jag anat men ej vetat!

  En fråga i sammanhanget:
  Har någon försökt att på svenska förklara
  för alla vad detta innebär.
  https://m.youtube.com/watch?v=KKMfn3s91rs&feature=youtu.be

 46. Lasse

  44 forts
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Naringslivets-utslapp/

  Lek lite med dessa grafer och fundera på varför inte Greta kan gå i skolan och fortsätta vår goda utveckling!

  (Såg endast två skorstenar som rök i morse-Fortums vid Värtaverken, men de är ursäktade eftersom de ger värme till en stor del av staden i den -15 gradiga kylan)
  Nu skiner solen in genom fönstren i optimal vinkel. 1KW per kvm-stänger av elelementet och får 4 ggr mer via solen.

 47. latoba

  Sofia Nerbrand som är ordförande i Bertil Ohlininstitutet skriver e n krönika i dagens Eskilstuna-Kuriren med rubriken Klimatfrågan är en kapplöpning mot tiden.
  Där skriver hon bl a ”Expertkåren är tämligen enig om att mänskligheten har tio år på sig att få ner utsläppen. Annars kan det bokstavligen gå åt pipsvängen med himlajorden.”
  Hur många gånger har vi hört denna 10-årsuppgift de senaste 20-30 åren?Hur många gånger ska uppgiften upprepas innan folk tröttnar och slutar tro? Praktiskt taget har ingen hänt med klimatet.
  https://www.ekuriren.se/kronikor/klimatfragan-ar-en-kapplopning-mot-tiden/

 48. Ingvar i Las Palmas

  ”Uppfriskande” morgonpromenad i Norrtälje. -18 grader

 49. Rolf Mellberg

  #20 Anders

  Jag tror att det till våren kan vara dags att folk som hittat till den här bloggen ställer oss framför köpcentra vid ”rushhour” med plakat och delar ut små lappar som det står klimatupplysningen.se på.

 50. Ingvar i Las Palmas

  Oroväckande!!
  https://wattsupwiththat.com/2019/02/03/quietest-solar-cycle-in-200-years-may-put-the-brakes-on-global-warming/

 51. Rolf Mellberg

  #18 #36 #38 Jensen Per Erik Kihlstedt

  Jag håller inte med till 100% men ändå till en god del.

  Att säga att det är totalt kaotiskt är bara att skänka alarmistsidan (goda) argument och är en brist på vetenskaplig ödmjukhet anser jag.

  Att vädret är kaotiskt betyder inte att vi helt saknar möjlighet att göra prognoser. Vi kan t ex säga att temperaturerna blir vanligen högre på sommaren än på vintern 🙂

  Vi är överens om att det finns en ENORM övertro bland journalister, politiker och därmed allmänhet vad gäller de klimatmodeller som IPCC bygger sina förutsägelser på. Detta kan visa sig bli en vetenskapshistorisk milstolope i negativ bemärkelse.

  Att säga att CO2 helt saknar inverkan på jordens temperatur är korkat, då ingen kan bevisa det.

  Att däremot säga att vi har goda skäl att tro att kimatkänsligheten är låg är min hållning. Att vi mycket väl kan klara Parisavtalet utan att göra någonting. Men vi kan inte vara säkra på det. Om oceanoscillationer eller Solpåverkansmekanismer kommer att visa sig ha haft en markant inverkan och delförklaring till de senaste 50 årens uppvärmning så kan vi även klara 1.5 graders målet utan att göra någonting.

  Flera att de tyngsta forskarna (dragna åt det icke-alarmistiska hållet) talar i termer om en rimlig klimatkänslighet mellan 1 och 1.6. (ECS) Jag kan inte trumfa dom så den gissningen är även min.
  Sen kan jag inte utesluta att dessa forskare anger en högre siffra än vad de egentligen på tror av rent taktiska skäl.

 52. Lasse

  Mer data ger mer hopp:
  https://ourworldindata.org/air-pollution
  (Databas som lockar till funderingar)
  Dålig luft och låg ekonomisk utveckling hänger samman.
  Hur kan vi förklara den dystopi som sprids i media-med denna bakgrundsinformation?
  Om vi tror på svavelpartiklarnas betydelse för molnbildningen så har vi svaret till varför vi fått mer sol (och varmare klimat här):
  https://ourworldindata.org/grapher/so-emissions-by-world-region-in-million-tonnes

 53. jensen

  45, Thorsten Bergqvist

  Tack för länken, en lättförståelig sammanfattning från Principia Scientifica International , till vilken högstående vetenskapspersoner tillhör t.ex. Postma.
  Min grundsyn beträffande klimatstudier är att följa den Romerska Rättens högsta princip, Et altera pars auditur, och kräva vetenskapliga principer som grund.

  En aktuell tanke. Hur väl är de flera 10 000-tals , för ” Klimatet” skolstrejkande utopist-idealisterna införstådda med kraven för klimatvetenskaps-studier förande till utåtriktande engagement.

 54. Rolf Mellberg

  #47 latoba

  Jag förde en dialog med Markku Rummukainen på ipccfocalpoint kring höstens budskap att vi nu har 13 år på oss innan vi når en kritisk brytpunkt.
  Min analys (som jag delgav honom) är att denna tidpunkt 13 år bygger dels på osäkra modeller men framför allt på ett visst precist antagande av en klimatkänslighet. Och att denna klimatkänslighet har vilat på ytterst osäkra grunder i 39 år !!!! (ända sen Charney-rapporten kom)
  Jag hävdade att ange EN ENDA tidpunkt (13 år) med denna osäkerhet är oseriöst och ovetenskapligt. Man borde ha angivit minst tre olika tidpunkter med utgångspunkt av tre olika ECS-värden.

  Jag fick bara undanglidande svar för självklart är det så att IPCC och hela det klimatindustriella komplexet känner nu nu att de befinner sig på ett sluttande plan som kräver mobiliserandet av rent känsloporr och att man inte har råd att exponera att det finns någon som helst osäkerhet i dessa 13 år. Stackars alarmismen, de har det tufft nu.

  Ett annat exempel på att de sitter i en taskig sits är att de påstår ju (dyrt och heligt) att det är ”extremt sannolikt att minst hälften av senare decenniers uppvärmning har orsakats av människan”. Utan tillstymmelse till bevis. Men man för naturligtvis en massa komplicerade resonemang för att försöka stärka klimatmodellernas trovärdighet.

  Judith Curry har tydligt uttalat att det kan lika gärna vara mer än hälvten som mindre än hälvten av denna uppvärmning som kommer från våra utsläpp.

  Judith är en seriös och trovärdig vetenskapskvinna!!! Heder åt henne!

  (sänder denna kommentar till ipccfocalpoint och uppmanar att ge sin syn här)

 55. Rolf Mellberg

  #54

  För den som önskar ytterligare kött på benen….

  I höstas skrev Nic Lewis på judithcurry.com om att IPPC:s budget till ”armageddon” hade ett visst värde för bara ett fåtal år sen. Sedan dess har vi släppt ut några hundra GT CO2 och borde ha en viss återstående budet kvar. (här använder man den matematiska metoden subtraktion) Men i.o.m. SR15 som IPPC släppte i taktiskt lagom tid för Katovice så hade budgeten plötsligt utökats med en ansenlig mängd CO4. (enligt Nic Lewis) Målet glider alltså med en betydande hastighet, vi kommer kanske aldrig ikapp Armageddon?

  Jag har inte kunnat följa all medial bevakning av SR15-larmet men jag har oerhört svårt att föreställa mig att någon i denna arme av journa-evange-lister skulle vara så påläst att detta skulle kunna föranleda någon kritiskt fråga – än mindre – GUD FÖRBJUDE att ställa någon kritisk fråga i det offentliga rummet.

  Men rätta mig om ni sett något av detta komma fram i offentligheten.

  Sen kan jag även tillägga att om IPCC hade redovisat en kalkyl baserat på ECS 1.5 så gissar jag att dessa 13 år skulle ha glidit fram rejält, kanske till oändligeten? Medan ECS 4.5 skulle i alla fall jag vara ointresserad av att veta något om eftersom jag idag tittat ut genom fönstret. 13 års uppgiften är väl gissningsvis baserad på (modeller körda med) ECS 3.0 och det anser jag att man på goda grunder kan hävda är alldeles för högt.

  Dagens larm riktade till skridskoåkare (som jag själv) och pimplare där är i alla fall ärliga nog att tala om SCENARIET tre grader varmare. Men den forskningen tog för säkerhets skulle med rena ”Hot house” fall på hela 9 grader. Totalt hysteriskt, för vilket vi väl kan skylla Johan ”Lenin Rockström.

 56. Lasse

  Dagens alarm från den samlade alarmkåren: Himalayas glaciärer kommer att smälta vilket drabbar vattentillförseln till 240 miljoner människor.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7148254

  Check på https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=92.51,29.02,568/loc=80.711,30.124.
  Rätt kraftig temperaturgradient vid sydsluttningen. Höjdgradienten gör nog att även detta alarm är en papperstiger-om inte solen skiner mer intensiv numera!

 57. Ivar Andersson

  #56 Lasse
  För 10 år sedan skulle enligt IPCC Himalayas glaciärer vara borta 2035. Men det visades snabbt att det var en anka som ingen vill kännas vid idag. Stackars anka som blivit övergiven och utstött 🙂

 58. Lasse

  #57 Ivar A
  Tvärt om-de pumpade liv i ankan igen!
  Såhär ser det ut i Tibets huvudstad mitt i området:
  https://www.timeanddate.com/weather/china/lhasa/climate
  Ingen nederbörd under vintern tydligen.

 59. Lars Cornell

  #56 #57 Lars Bern behandlar den frågan,
  https://anthropocene.live/2018/11/23/svt-desinformerar/

  Tydligen är det sot från ved och kol i kinesiska hem för uppvärmning och matlagning som ändrar albedot och förorsakar ökad smältning. Kineserna är medvetna om problemet och bygger nu rena kolkraftverk i rasande takt för att kinesiska hem skall kunna övergå till el.

  Att färskvattenförsörjningen är hotad är givetvis en faktoid. Det skulle innebära att nederbörden i Himalayaområdet upphör och det är det väl ingen som tror.

 60. Rolf Mellberg

  #59 m. fl.

  Jag vill nog ge min syn som komplement till det ovan:

  Jag tror att även forskare dragna åt det sunt skeptiska hållet håller med om att glaciärer smälter på många håll.
  En viktig faktor är nog en ökad mängd partiklar från avgaser sot etc som ändrar aldobo när det faller ner.
  En tydlig faktor är säkert att det har blivit varmare under det senaste seklet men att det i ett flerhundraårikt perspektiv inte behöver vara alarmerande. Och hur mycket av detta som beror på CO2 är mycket ovisst.
  Man bör känna till att glaciärer kan ibland ha väldigt ojämn hastighet, det kan röra sig långsamt väldigt länge för att plötsligt öka farten drastiskt. Detta har nog i alla fall tidigare lurat en del intet ont anande forskare.
  En mycket viktig faktor i samband med detta är alla kraftverksdammar som byggs på många håll. De ökar möjligheterna att ta vara på vattnet även om säsongen skulle bli kortare. Men de kan få allvarliga konsekvenser där floden når havet p.g.a. minskad sedimentering. Korkade journalister tror att de ser ”sea rise” när deltat eroderar utan tillräckling sedimenteiring.
  Aldrig, aldrig, aldrig vågar journalister redovisa att befolkningen ofta har ökaktpå ett mycket farligt sätt och att människor tvingas att bosätta sig på utsatta ställen. Det räcker med ovanligt väder eller naturligen varierande klimat för att farliga konsekvenser ska uppstå.

 61. Lars-Eric Bjerke

  Jag tycker att ”Grupptänkandet leder oss fel” är en mycket tänkvärd artikel av Elsa Widding. Det är också intressant att notera samtliga kommentatorer ovan (med undantag av Rolf Mellberg) tycks anse att det är antingen IPCC eller alarmisterna, som står för grupptänkandet, men absolut inte gruppen klimathotsskeptiska.

 62. Ingemar Nordin

  Lars-Eric B #61,

  På vad sätt är kritiskt tänkande ”grupptänkande”? Normalt så handlar grupptänkande just om att alla oreflekterat håller med om en viss teori, inte att man är kritisk. Kritiken kan vara av olika slag och förutsätter ingen enighet i övrigt.

 63. Rolf Mellberg

  #61

  Jag förstår inte vad du vill ha sagt i denna kommentar och eftersom du nämner mitt namn får jag väl berätta det här.

  Hursomhelst kan grupptänk drabba alla grupper så även KU. Men ”alarmismen” i vilken IPCC ingår förefaller ha drabbats av det mest storskaliga grupptänkandet i världshistorien !?! (nåja, krig, religion och revolutioner kan väl vara undantagna då) Och i detta fallet har prestige, ekonomi, politik och media dragits in i en hisnande karusell. Som jag ser saken.

 64. Hej Lars-Eric Bjerke,

  en bra kommentar, som förtjänar att reflekteras över. Varför tar vi inte åt oss?

  Som du noterat är alla skribenter och de flesta kommentatorer skeptiska i en eller annan mening. Jag tror att nästan alla är bekymrade över klimatpolitiken och de flesta anser nog att hotet om en snabb och katastrofal uppvärmning är åtminstone kraftigt överdrivet.

  Jag tror också att någon som fullt och fast tror att vi är på väg mot en klimatkatastrof och skriver detta i en kommentar är glad att få skriva under pseudonym.

  Det viktigaste i Elsas inlägg är dock att det grupptänk som hon beskriver leder till så idiotiska och oreflekterade beslut. Om någon klimatskeptiker plötsligt skådar ljuset och börjar tro på IPCC så är det bara att lämna bloggen och sluta sig till den stora majoriteten.

  Jag tror alltså inte att ordet grupptänk är särskilt relevant för KU-folket. Däremot har ju vi vår egen filterbubbla, och den är åtminstone jag väl medveten om.

 65. Anders

  # 61 Lars-Eric Bjerke

  Så vad tycker Du att den lilla tänkande KU-gruppen ska göra när den stora konsenusgruppen i maskopi med MSM (som tilldammans äventyrar Sveriges hela ekonomi) mobbar dem?

 66. Anders

  # 61 Lars-Eric Bjerke

  Så vad tycker Du att den lilla tänkande KU-gruppen ska göra när den stora konsenusgruppen i maskopi med MSM (som tillsammans äventyrar Sveriges hela ekonomi) mobbar dem?

 67. Håkan Bergman

  http://www.bonton.se/?d=2019-01-25

 68. Anders

  Apropå dagens Vetenskapens värld:
  Varför jämförde man CO2 i borrkärneis med temperutskattningar i musselskal från helt andra platser? Som om temp är lika på dessa platser? Det finns ju ett metod att de analysera kvoten tunga väte- och syreisotoperna D och 18O i samma iskärna. Har den metoden underkänts av någon lab-studie?

 69. Lars-Eric Bjerke

  Sten K. och Ingemar N.
  Elsa Widding skriver att det är avgörande för ett bra beslut att olika åsikter får föras fram och sakligt granskas och kritiseras för att undvika grupptänkande. På sistone har jag sett få kritiska kommentarer till inläggen på bloggen och jag tycker att det var ju just kritiska kommentarer, som tidigare bidrog till en intressant blogg. Nu bekräftar alla kommentatorer skribenternas åsikt, vilket kanske vore ok om det var någon utomstående som kritiserade inläggen, vilket det var då Uppsalainitiativet var livaktigt, men inte nu, vad jag känner till.
  Det kanske är så att Klimatupplysningen, som homogen grupp, bara är tänkt att debattera externt mot IPCC, media och politiker, men det blir ju rätt tråkigt, då motståndaren aldrig svarar.

 70. Lars-Eric Bjerke

  #62 Ingemar Nordin
  ”På vad sätt är kritiskt tänkande ”grupptänkande”? ”
  Jag tror säkert att alla skribenter på Klimatupplysningen tänker kritiskt, liksom de som skriver på Uppsalainitiativet och ändå kommer grupperna fram till diametralt skilda slutsatser. Jag uppfattar att Elsa Widding tycker att det är ett exempel på grupptänkande.

 71. LarsF

  Bjerke #69 – när nu klimathetsargänget inte vill ha någon diskussion överhuvudtaget – de har via politiskt organ fått majoritet för sin sak, och nu vill man bara agera på det. Ingen mer diskussion.

  Håller annars med – saklig diskussion mellan parter är klart mer intressant.

  Men man skulle kunna ta metafor och säga att klimathetsarna har kärnvapen i sin arsenal, och det har inte de som är undrande inför slutsatserna man dragit och alla åtgärder man tänker genomföra.

  Diskussion och utbyte tankar och förståelse parter emellan – får man aldrig så länge en sida har ett sådant övertag.

  Lyssnade två helger sedan nästan 8 timmar hearings i usas senat eller kongress, vad det nu var.
  Båda sidor representerade – men klimathetsarsidan fokuserade nästan helt på personangrepp.
  I övrigt ord mot ord bara.

  Helt mysterium att ingen sida mer fokuserade på pedagogik och lade energi på att förklara så senatorer kunde få någon aha-upplevelse
  – det där lät tänkvärt

  Det blev bara ping-pongande där senatorer som tyckte 97% måste ha rätt frågade den sidans representanter, och tvärtom från övriga 3%-gänget.

  Och detta tyder mer än någonsin på att det är inte vetenskap och forskning längre – det är politik och en sida vill vinna slaget.

  Kritikerna till klimathetsen blir mörbultade av det massiva övertag man nått bland hetsarna. Så naturligt att det blir segregerade läger.

  Det är nog bara i val som allmänheten har en chans och se till att dessa rädda människor som nu sitter vid rodret för de tror planeten skall gå under om inte sverige avvecklas i sin helhet och återgår till något jordbrukssamhället eller vad det är man tror.

  Och man har dessutom sådant ego att man tror hela världen kommer följa det vi gör – stackars människor.
  – ååhhh, se på sverige så duktiga dom är
  Mer troligt de tänker
  – ja, håll ni på med det, det är inget vi tänker göra i alla fall

  Allt medan Norge då tillför mer co2 med sin senaste oljefyndighet än vi sparade på att lägga ner hela sverige .

 72. Anders

  #61 Lars-Eric Bjerke

  Har nu, för första gången någonsin, varit inne på det s.k. ”Uppsalainiativet”. Och bara för att du lyfte fram det som ett föredöme.

  Blev bara förvirrad kan jag säga. Såg dock att Du gärna är där och skriver. Riktigt välformulerat och snyggt. Men sedan uppfattade jag att de senaste UU-posterna dominerades av texter från någon Heidun med hönseri i Norge, Olle Häggström samt en LBt som verkade sur för att han inte fått gehör/utrymme här på KU/SI. Frekvensen och debattviljan verkar mkt låg.

  Nivå på resonemangen och den vetenskapliga komplexiteten här på KU/SI är, i mina ögon, skyhögt över ditt favoritforum.

  Jag är en utpräglad ensamvarg och har aldrig gillat grupptryck och gängbildningar. Men jag trivs här på KU, vilket kanske är ett tecken på att vi här inte lider av grupptänksnde utan snarare fritänkande.

  Så, då fick jag det ur mig – helt av egen fri vilja och utan några som helst påstötningar.

 73. Lars-Eric Bjerke

  #72 Anders,

  Uppsalainitiativet bildades som ett svar på Stockholmsinitiativet. Där finns sökbara inlägg som behandlar de flesta klimatfrågor, som har behandlats här på Klimatupplysning, ganska ofta med motargument till påståendena i Klimatupplysningen. Om man vill se båda sidor av ett mynt och själv bilda sig en uppfattning är det bra att läsa båda. Kommentarerna kan du ofta lämna därhän. Tyvärr verkar skribenterna på Uppsalainitiativet ha börjat tröttna. Man kan dock inte klaga på skribenternas kompetens.

 74. Anders

  #73 Lars-Eric Bjerke

  Tack för replik! Jo, jag förstår att många av hjärnorna bakom den bloggen har hög akademisk kompetens. Det var mest spretigt i kommentarsfälten.

  Varför tror Du att grundarna tröttnat? Ställde nyss en fråga i annan tråd om Olle Häggström.