Fred Singer slaktar Nature’s Editorial om BEST

I dagens elektroniska Nature finns en ytterligare triumferande Editorial i halmgubbeanda om BEST-historien – med undertitel ”Results confirming climate change are welcome, even when released before peer review”. Det hedrar dock Nature-redaktionen att omedelbart ta in Fred’s svar. Jag tror allt bör vara fritt läsbart – men för säkerhets skull reproducerar jag repliken nedan.

Fred Singer said:

Dear Editors of Nature:

What a curious editorial [p.428, Oct.26} ? and how revealing of yr bias!

”Results confirming climate change are welcome, even when released before peer review.”

(emphasis added)

You imply that contrary results are not welcomed by Nature. But this has been obvious for many years.

Why are you so jubilant about the findings of the Berkeley Climate Project that you can hardly contain yourself? What do you think they proved? They certainly added little to the ongoing debate on human causes of climate change.

They included data from the same weather stations as the Climategate people, but reported that one-third showed cooling — not warming. They covered the same land area ? less than 30% of the Earth?s surface ? housing recording stations that are poorly distributed, mainly in the US and Western Europe. They state that 70% of US stations are badly sited and don?t meet the standards set by government; the rest of the world is likely worse.

But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons. This indicates to me that there is something very wrong with the land surface data. And did you know that climate models, run on super-computers, all insist that the atmosphere must warm faster than the surface? And so does theory.

And finally, we have non-thermometer temperature data from so-called ?proxies?: tree rings, ice cores, ocean sediments, stalagmites. They don?t show any global warming since 1940!

The BEST (Berkeley Earth Surface Temperature) results in no way confirm the scientifically discredited Hockeystick graph, which had been so eagerly adopted by climate alarmists. In fact, the Hockeystick authors never published their post-1978 temperatures in their 1998 paper in Nature ? or since. The reason for hiding them? It?s likely that those proxy data show no warming either. Why don?t you ask them?

One last word: You evidently haven?t read the four scientific BEST papers, submitted for peer review. There, the Berkeley scientists disclaim knowing the cause of the temperature increase reported by their project. They conclude, however: ”The human component of global warming may be somewhat overestimated.” I commend them for their honesty and skepticism.

********************************************************************

S. Fred Singer is professor emeritus at the University of Virginia and director of the Science & Environmental Policy Project. His specialty is atmospheric and space physics. An expert in remote sensing and satellites, he served as the founding director of the US Weather Satellite Service and, more recently, as vice chair of the US National Advisory Committee on Oceans & Atmosphere. He is co-author of Climate Change Reconsidered [2009 and 2011] and of Unstoppable Global Warming 2007.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag tolkar Singers påstående om att inga data visar på en global uppvärmning sedan 1940, som att det är hans mening att någon klimatförändring inte kan påvisas.
  Både skeptiker och AGW-are brukar hävda att klimatförändringen är odiskutabel, det är den mänskliga komponenten som det råder delade meningar om.
  Jag hävdar dock samma ståndpunkt som jag uppfattar att Singer gör. Vi har inte sett några bevis för en klimatförändring. Jag återkommer till att det vi ser är variationer i årsmån. 

 2. Gunbo

  Jag kommenterade Fred Singers påståenden i en annan tråd. Det jag tycker är märkligt är att han förnekar den uppvärmning som bevisligen skett i atmosfären och som satellitmätningarna visar. Han skriver:

  ”But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons.”

  Har han inte noterat att UAH-temperaturerna justerats sedan fel hittades 2005? Dennis Avery har också bara för något år sedan påstått att satellitdata inte visar någon ökning i temperaturen och de båda är ju kompanjoner. De lever kanske i en egen värld?

 3. Lena Krantz

  Gunbo #2

  Jag fattade inte heller den delen i Fred Singers ”brev”. Var har han fått det ifrån (att atmosfären inte har blivit varmare)?

 4. István

  Tack Gunbo, att du sätter denne Singer på plats.
  Jag lyssnar gärna, när folk uttalar sig inom sitt kompetensområde! 

 5. Peter Stilbs

  Gunbo & Lena – UAH-data från 1979 och framåt finns på ex http://www.climate4you.com – under Latest Global monthly temperature estimate

 6. Gunbo

  Peter Stilbs #5,

  Ja, det har jag sett och om Singer menar det sista året så har han rätt. Men som jag tolkar hans mening menar han mycket längre bakåt än så. Han säger ju att trädringar, iskärnor m m inte visar någon förhöjd temperatur sedan 40-talet!

  Då kommer vi tillbaka till diskussionen om skeptiker som förnekar att det skett en uppvärmning vs. de som erkänner uppvärmningen. Enligt alla här förnekar ju ingen skeptiker att uppvärmningen existerar, eller hur?

  Är då Singer en skeptiker eller förnekare?

 7. Gunbo

  István #4,

  Hur var det nu, ska vi tro på auktoriteter eller ska vi tänka själva?

 8. Christopher E

  Gunbo, Lena…

  Jag vet inte, men menar inte Singer datat från högre höjd i atmosfären? Den enda som normalt diskuteras är den lägsta serien, vilket Singer kallar ”surface”? Att inte Singer skulle vara obekant med UAH-serierna och dess korrektioner är att rejält underskatta honom.

  Här tex UAH Mid Troposphere (inte Lower alltså). Det är en helt annan bild…

  http://junksciencearchive.com/MSU_Temps/UAHMSUglobe-m.html

  Sedan är det ju alltid intressant att inte proxies på ytan visar någon uppvärmning heller…

 9. Christopher E

  Kan tillägga att jag själv är djupt skeptisk till att det globalt är mycket varmare nu än runt 1940… I länder med bättre stationsunderlag är det inte så (Sverige, USA…) eller där ingen urban värme finns (Arktis, dock med få stationer).

 10. Jens

  Gunbo och Lena,

  Singer pratar om temperaturen i atmosfären när han refererar till vad satelliter och ballonger visar, inte vad satelliter visar på marken. Sen diskuterar han vad modellerna har sagt om temperaturer på marken jämfört med atmosfären. Den berömda ”Missing Hotspot” som jag trodde med tanke på er aktivit på bloggen var välkänd för er.

  Det gäller att hålla reda på detaljerna. Som t.ex. att folk här på bloggen tror att du är man Gunbo, men du är ju kvinna. Eller hur. 

 11. Gunbo

  Peter Stilbs,

  Det finns andra sätt att mäta temperaturökning, t ex förändringar i naturen, glaciärer som smälter m m. Du menar väl inte att du också förnekar uppvärmningen bara för att Singer gör det?

 12. Jan E M

  Fred Singer litar uppenbarligen inte på uppmätta resultat som inte stämmer med hans förutfattade meningar.

  Han hänvisar till väderballonger och satellitmätningar utan källhänvisning trots att ironiserar över att BEST bara är förhandsinformation och inte peer review. Han verkar inte känna till att satellitmätningar som är peer review visar på en global uppvärmning.

  Som det skrivits tidigare, det är skillnad på att vara skeptiker och förnekare.

 13. inge

  Skulle tro att Singer har på fötterna. Det finns många som ekonomiskt intresse av att ”slakta” honom.

  Jens: Jag ha för mig att satelliternas markvärden egentigen handlar om lufttemperaturen en kilometer upp. Jag kan ha  fel.

 14. Gunbo

  Jens,

  Satelliterna visar inte temperaturen vid marken utan 4 km upp i atmosfären.
  Jag vet nog vilket kön jag hör till. Så gaggig har jag inte blivit än att jag tar miste.

 15. Peter Stilbs

  Gunbo #11 – jag har alltid trott på en gradvis uppvärmning sedan lilla istidens slut ca 1700 och framåt till i våra dagar, ungefär som i Pehr’s underhållning från i går

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/26/best-med-linjar-trend-endast-i-underhallningssyfte/

  Det verkar ganska kristallklart – från många oberoende observationer

  Jag tror också på att det sen verkar gå i 30-årscykler eller så upp och ner ovanpå detta – men det är inte lika klart i den information som finns

 16. Benros

  Staffan D. har ju här presenterat uppmätta temperaturer i Uppsala
  fr.o.m.1730-2000. Uppsala var väl en av de första i världen, som
  uppmätte temperatur med termometer tack vare Anders Celsius
  förmodligen. Staffan presenterade temperaturer för juli månad
  i form av medeltemperatur för varje årtionde. Eftersom klimat
  brukar definieras som väder under 30 år roade jag mig med
  att göra en sammanställning av 30-årsperioderna fr.o.m
  1730 till 2000. Detta blev resultatet:
  Period                Medeltemp.juli i grader
  1730-1750           17.1
  1760-1780           17.8
  1790-1810           17.5
  1820-1840           16.2
  1850-1870           17.7
  1880-1900           15.8
  1910-1930           16.6
  1940-1960           16.2
  1970-1990           16.4
   
  Julimånaderna i Uppsala verkar inte ha påverkats av uppvärmning!
   
   
  1730-1750             17.1
   

 17. Jan E M

  Christopher E #9

  Sverige har haft en större uppvärmning än det globala medeltalet.

 18. Jens

  Gunbo,

  Visar satelliterna bara temperaturen vid 4 km Gunbo?

  Iställer för att hålla på med hårklyveri. Håll dig till vad som är relevant i diskussionen och det är ”The missing hotspot” inte på vilken höjd satelliterna mäter det som presenterar som marktemperatur. Då kanske du kan börja närma dig en förståelse för vad Singer skriver.

  http://joannenova.com.au/2008/10/the-missing-hotspot/

 19. Benros

  En korrigering till 16
  1850-1870 ska vara 16.7.
  Upprep. av 1730-1750 har tillkommit av misstag.

 20. Daniel F.

  Jag kanske missförstår, men skriver han inte att proxy-mätningar (”non-thermometer temperature data”) av temperaturen inte visar någon uppvärmning sedan 40-talet?

 21. Christopher E

  Jan EM #16

  ”Sverige har haft en större uppvärmning än det globala medeltalet.”

  Det var varmare i Sverige på 1930-talet än nu…
  Sverige:

  Även Arktis en liknande historia:
  Arktis

  I USA är temperaturen på 1940 liknande dagens. Varmaste enskilda året är 1934:

  USA

  Ni som har så bråttom att deklarera hur okunnig Singer är och gissar vilt om höjden där satelliterna mäter, har ni överhuvudtaget tittat på Mid Mean Troposphere som jag länkade ovan?:

  UAH MMT

  Endat Jens är helt rätt ute som nämner hotspoten som saknas.

  Gunbo #11;

  ”Det finns andra sätt att mäta temperaturökning, t ex förändringar i naturen, glaciärer som smälter m m.”

  Glaciärer är inga termometrar. De har inte nödvändigtvis samma storlek idag även om nu medeltemperaturen skulle vara densamma.

  (Jens, hihi, gjorde samma felförmodan på Gunbos kön för länge sedan också, men har ursäktat mig… det är ett lurigt alias… 🙂 )

 22. hahn

  Christopher E, Grafen över Sveriges temperatur är gjord på ”homologiserad” data. Tittar man på dataserierna så är de rätt enkelt masserade. Äldre avläsningar är nerskruvade en aning medan nya är uppjusterade. Ganska konsekvent faktiskt.

 23. inge

  Varmaste åren för Sverige är 1934 och 1938. Samma för USA. Det var snack om USA-temperaturerna för ett par år sedan men McIntyre granskade lite justeringar som han avslöjade som felaktiga. Det rörde sig dock bara om tiondelar och skillnaden mellan nu och då är minimal.

 24. Thomas

  Christopher ”Det var varmare i Sverige på 1930-talet än nu…”
  Vilket inte säger något om trenden, men det vet du så väl. Kan du inte ta och räkna ut trenden i den där figuren istället? Passa på att ta trenden för USA från motsvarande figur också.
   
  ”Även Arktis en liknande historia”
  Jag vill minnas att du i andra sammanhang betonat hur osäkra temperaturmätningarna för Arktis är…
   
  UAH:s Mid Troposphere har en trend på 0,05 grader per decennium, vilket är oväntat lågt, men å andra sidan vet vi att stratosfären kyls ned och den vertikala viktprofilen sträcker sig högt upp i den kurvan. 
   
  Jag tycker också du gör en konstig tolkning när du försöker få det till att Singer menar temperatur från lägre troposfären när han talar om markdata. När han talar om markdata är rimliga tolkningen att det är just data från markstationer han avser, och när han talar om atmosfären är det radiosonder och satelliter.

 25. Patrik

  Skulle vilja passa på och lyfta upp en sak här som jag har läst på lite olika ställen och som gör påståenden som ”det är varmare nu” och ”det var varmare då” lite mer svårsmälta.
  Är det inte så att dyngsmedeltemperaturen, som vi väl baserar alla dessa grafer på, egentligen lika gärna kan visa ”det var mindre kallt då” eller ”det är mindre kallt nu”?
  Det sistnämnda är väl inte riktigt samma sak som det förstnämnda?
  Det skulle väl kunna vara så att det är mindre kallt nu men var varmare förr? 🙂
  Finns det officiella grafer som visar detta tydligare – som alltså inte använder sig av dygnsmedeltemperaturer?

  Detta är väl en av John Christys käpphästar om jag inte missminner mig? 🙂

 26. Gunbo

  Christopher #8,

  ”Jag vet inte, men menar inte Singer datat från högre höjd i atmosfären? Den enda som normalt diskuteras är den lägsta serien, vilket Singer kallar ”surface”?

  Singer specificerar inte vilken höjd av atmosfären han menar. Han skriver:
   
  ”But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons. This indicates to me that there is something very wrong with the land surface data.

  Han talar inte om någon hotspot utan jämför temperaturen uppmätt vid marknivå (som han underkänner) med satellitmätningar, alltså de som UAH och RSS publicerar.

 27. Jens

  Gunbo #26,
   
  Ta det i kontext med vad han skriver i meningen efter.
   
   And did you know that climate models, run on super-computers, all insist that the atmosphere must warm faster than the surface? 
   
  Han pratar om ”the missing hotspot”. Det är så oerhört uppenbart för den insatte, att jag inser att du inte är insatt. Detaljerna Gunbo. När du raljerar om ”skeptikernas” och Singers tillkortakommande, slår de dig inte att du först kanske ska stanna vid att titta innanför din egen stugdörr?

 28. Jan E M

  Cristopher E #19
   
  Diagrammen visar på att det är en tydlig trend på att det blivit varmare i både Sverige och USA.

  Om du jämför de 30 senaste åren med 30 år hundra år tidigare så är det en grads skillnad. I USA är det nästan lika mycket.

 29. Christopher E

  Thomas #22;

  Jag skrev inte att det inte finns en (svag) trend, utan det var påståeendet om den fantastiska uppvärmningen som får lite annat perpektiv när inte ens de varma åren för 70 år sedan kunnat överträffas…

  Om läser lite noggrannare ser du att jag påpekar datamängden i Arktis. Det som finns är däremot föredömligt ostört.

  Jag misstänker fortfarande att det knappt är varmare nu än än 1930-talet globalt om vi haft tillgång till hyggligt god data överallt. Proxies pekar på det också. Men det kommer att vara svårt att leda i bevis, saknas data så gör det.

  Jag gör en tolkning av Singer kan ha menat. Jag tror han syftar på högre höjd än lägsta MSU, men inte bokstavligen menar att de är ”yta”, vilket man kan få det till om man väger syftningarna på guldvåg. Den andra tolkningen bland skribenterna ovan, att Singer som skrivit arbeten om troposfärens temperatur, inte skulle vara bekant med MSU-mätningarna, känns däremot helt osannolik. Knappt värd att kommentera.

 30. Christopher E

  Jan E #28;

  Vi vet att det är något varmare nu än för 100 år sedan, men nu gällde din kritik mot mig ovan inte det, utan att jag påstod att Sverige, USA och Arktis var varmare runt 1940, vilket jag svarade på.

  Fast jag förstår att du vill byta ämne… 😉

  Står du fast vid att Singer inte är bekant med MSU-mätningarna? Är det ens möjligt att skriva en peer-reviewed artikel i ämnet utan att känna till dem?

  DOUGLASS, David H., Benjamin D. Pearson, and S. Fred Singer. 2004. Altitude dependence of atmospheric temperature trends: Climate models versus observation. Geophysical Research Letters 31: L13208, doi:10.1029/2004GL020103,

 31. Gunbo

  Jens #27,

  Ja, Singer pratar om hotspot i den mening du citerade. Men i stycket ovanför jämför han landbaserade temperaturer med satellitdata. För mig är det rätt tydligt.

 32. Jens

  Gunbo #31,
   
  Han nämner inget om om satellitdata i stycket innan. Det är först i ditt siterade stycke Dr. Singer tar upp det.. och låt mig hjälpa dig feta lite mer än du väljer att göra, då din fetning missar relevansen i det Dr. Singer skriver.
   
  But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons…”
   
  Helt otroligt att du inte förstår vad det står i den meningen fru Gunbo, och vilken kontext det har med datormodellerna och ”missing hot spot”. Helt otroligt.

  Vad är än mer anmärkningsvärt att du som är skolad psykolog inte har förmåga att inse din egen brist i förståelsen.

 33. Jan E M

  Cristopher E #30

  I diagrammen som du länkar til så var de c:a en halv grad varmare under det senaste årtiondet än vad det var under 30-talet. Motsvarande skillnad för USA är c:a 0,3 grader varmare.

  Ditt påstående att 30-talet var varmare än det är nu stämmer inte.

  Länken för Arktis visar inte hela senaste årtiondet så där går inte den jämförelsen att göra och för satellitdata så finns det ju givetvis inga uppgifter från 30-talet

 34. Jan E M

  Jens #32

  Det är väl bara att konstatera att Fred Singer har fel när han påstår:

  But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend
  , either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons…

  Den satellitdata som finns visar på att atmosfären blir varmare.

  http://junksciencearchive.com/MSU_Temps/UAHMSUglobe-m.html

  Det har blivit varmare över haven också och havsvattnet har blivit varmare. Den främsta orsaken till havsnivåhöjningen är det allt varmare ytvattnet i haven. Att glaciärer smält är bara en mindre del av ökningen.

 35. Jan-Erik S.

  Jan E M #34:
  Havsnivåhöjning???
  Var då? 

 36. Thomas

  Jan-Erik:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Recent_Sea_Level_Rise.png

 37. Åke N

  Jan E M. I det diagram du länkar till kan jag möjligtvis se en trend på några 100-dels grader. Beträffande haven visar ARGO-bojarna ingen uppvärmning, snarare en ned kylning.

 38. Jens

  Jan E M #34

  Ögat kan inte urskilja en uppåtgående trend i det diagrammet du hänvisar till Jan. Du inser att det utritade blå vågiga strecket inte är en trendlinje för temperaturen i troposfären utan CO2 halten mätt på Mauna Loa.

  Det är väl bara att konstatera att du kan sätta sig i Gunbos stuga och ta en fika och fundera på var bristen i förståelse ligger. Jag tror ni kan finna den i er direkta omgivning.

 39. Gunbo

  Jens #32,

  Först: Gun = Gunnar!!

  ”Han nämner inget om om satellitdata i stycket innan.”

  Jag hade fel när jag skrev ”stycket”, borde ha skrivit ”meningen”.

  Låt mig översätta den mening vi är oense om:

  ”Men till skillnad från markytan har atmosfären inte visat någon uppvärmningstrend, varken över land eller hav – enligt satelliter och självständiga data från väderballonger.”

  Rätt så klart vad han menar, eller? Men du får gärna översätta meningen på ditt sätt så får vi se vem som tolkat den rätt.

 40. Christopher E

  Jan E M #34;

  Du gör misstaget bara titta på de löpande medelvärdena (av okänd längd) och inte på åren. De varmaste åren var i båda fallen på 1930-talet. Med löpande medelvärden kan du få olika resultat beroende på längd, och då blir diskussionen ganska meningslös.

  Att det var några fler halvvarma år i följd nu än några färre ännu varmare år då gör inte att uttrycket ”det var varmare då” diskvalificeras.

  Det var varmare på 30-talet betyder inte nödvändigtvis snittvärdet 1930-01-01 till 1939-12-31.

  Varför är det så svårt att förstå?

  Det är ingen vidare fart på en uppvärmning som inte kan överträffa åren för mer än 70 år sedan, ett tidsspann som inbegriper kanske runt 90% av koldioxidutsläppen. Och då är denna uppvärmning ändå enligt dig snabbare än den globala… gäsp.

 41. Gunbo

  Christopher #21,

  ”Glaciärer är inga termometrar. De har inte nödvändigtvis samma storlek idag även om nu medeltemperaturen skulle vara densamma.”

  Jag rekommenderar läsning av Kullmans studier på plats i den svenska fjällvärden. Och OBS! alla Jensar och andra förståsigpåare, Kullman hänvisar på sin hemsida till Fred Singer och NIPCC!

  Han skriver bland mycket annat:

  ”Under de senaste 30-35 åren har barrträden, i synnerhet tallen, avancerat hastigare än fjällbjörken. Särskilt i de södra fjälltrakterna (Dalarna och Härjedalen) visar björkens trädgränsstigning en avstannande tendens och träden blir allt mindre vitala. Orsaken är en allmän upptorkning av fjällmarkerna när sommarens snöfläckar försvinner allt tidigare. Fortsätter klimatet att ändras i samma riktning så kommer fjällbjörkskogsbältet att reduceras starkt och ersättas av tall.
  Även kring den nya och högre trädgränsen tillförs floran allt fler utpräglat värmekrävande arter, av vilka de flesta normalt inte brukar förknippas med fjällen. Enstaka plantor av ek och alm växer nu helt nära björkens trädgräns i Jämtland och Härjedalen. Även klibbal, lönn och vårtbjörk har börjat dyka upp i det översta skogsbandet. Det är minst 8000 år sedan ”ädla lövträd” växte på motsvarande nivåer i fjälltrakterna.”

  Enligt honom har det inte varit varmare på 8 – 9000 år, möjligen var MWP nästan lika varm.

  Vi kan skippa alla termometrar och avläsa naturen i stället. Den ljuger inte! 
   

 42. Christopher E

  Herr Gunbo 🙂 #39

  Jag tror fortfarnade att du övertolkar Singer i ett komprimerat inlägg till Nature. Ibland vill man säga mycket med få ord och då blir det ibland lite otydligt. Har väl hänt oss alla här ibland.

  Han menar säkerligen avsaknaden av den uppvärmning högre upp i atmosfären som modellerna lovat, och syftar inte på hela MSU-datat från lägre troposfären. Det framgår ju liksom av fortsättningen på texten.

  Du måste luta dig tillbaka och se rimligheten i att han medvetet i ett brev till Nature, med en ganska beläst läsekrets, fabulerar att MSU-lägre troposfären inte har någon trend… eller inte känner till det efter att själv ha detaljstuderat just satellitrenderna på olika altituder i atmosfären.

  Man frestas nästan tro att din skadeglädje och ovilja att släppa detta fel som inte var ett fel avslöjar ett litet bias i den påstått neutrala fasaden… 😉

 43. Gunbo

  Och som vanligt glömte jag länken: http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html

 44. Christopher E

  Gunbo #41,

  Glöm dock inte koldioxidgödslingen…

  Naturen i biologisk mening är en lurig termometer, då så många fler parametrar än temperatur spelar in.

  Jag rekommenderar inte att skippa termometrar…

 45. Åke N

  Gunbo #41. Du tar trädgränsen som bevis på uppvärmning. Vad sägs om den ökande halten av CO2?

 46. Åke N

  #44. Missade det inlägget.

 47. Gunbo

  Christopher #42,

  ”Herr Gunbo #39,”

  Skönt att åtminstone någon tror att jag är av manligt kön! 😀

  ”Man frestas nästan tro att din skadeglädje och ovilja att släppa detta fel som inte var ett fel avslöjar ett litet bias i den påstått neutrala fasaden…”

  Först och främst vet vi inte om det var ett fel. Enda sättet att få veta är väl att skriva och be om ett förtydligande.

  För det andra litar jag inte helt på Fred Singer efter att jag läst Pielke Jr:s omdöme om NIPCC:s senaste rapport: ”It is ”a big fat bowl of cherries” selectively picked to support the idea that global warming is not a problem.”

  Det har ingenting med skadeglädje att göra!

 48. Christopher E

  #41;

  ”Och OBS! alla Jensar och andra förståsigpåare, Kullman hänvisar på sin hemsida till Fred Singer och NIPCC!”

  Är inte detta en slags omvänd ”guilt by association”? 😉

  Han hänvisar till Singer som har sagt något ni håller med om, därför måste han ha rätt i detta…

 49. Gunbo

  Christopher #44 och Åke N #45,

  CO2 värmer inte i sig! Kullman skriver att värmekrävande arter som ek och alm börjat dyka upp nära björkens trädgräns. För att eken ska utveckla grobara ollon krävs en viss temperatur, inte mer CO2! 

 50. Gunbo #39

  OT, men det är bra att det finns gubben Gunnar och Thomas och någon till som orkar fortsätta att upplysa och ifrågasätta besserwissrarna nu när en tidigare idol till ”de som vet” har fastnat i en långbänk som kommer att hamna i Guiness rekordbok – om någon vill tipsa.

  Och tack till L som gav en bra beskrivning av hur klimat och väder kan ställa till elände om man bara tuffar på utan att ta hänsyn till hur det fungerar. Bra att du hann med innan Peter Stilbs tyckte att det behövdes skärpning eftersom det handlade om annat än Volvos miljöprofilering.

  En milöprofilering behöver inte bara handla om klimatförändringar på grund av mänsklig aktivitet.
  Det kan också handla om att öka medvetenheten om hur klimat och väder har betydelse när vi utvecklar samhället. Och hur miljön kan förändra förutsättningarna för att hantera exempelvis väder… och påverka väder och lokala klimat.

 51. Gunbo #43

  Du ska inte bli förvånad om någon som läser och förstår vad Kullmans studier visar kommer att utropa:

  -Jomen det är ju bara på en liten plats på Jorden, här pratar vi om globala saker…

  Att de som redan är övertygade om en annan sanning letar efter andra förklaringar utan att forska är ju bara naturligt (mänskligt skapat).

 52. … AGU..

  Antropogen Global Understanding.

  Eller Alla Gillar Utveckling…

  Ursäkta den långsökta ironin!

 53. Gunbo

  Christopher #48,

  ”Han hänvisar till Singer som har sagt något ni håller med om, därför måste han ha rätt i detta…”

  Nej, det var inte så jag tänkte! Men på denna blogg avfärdas de flesta forskare, som kommer med rön som inte gillas, som AGW:are, IPCC-kramare m m. Jag ville betona att Kullman inte hör till den kategorin – inget annat.

 54. Gunbo

  Uffeb,

  ”Att de som redan är övertygade om en annan sanning letar efter andra förklaringar utan att forska är ju bara naturligt (mänskligt skapat).”

  Jo, det verkar vara så!

 55. Jan-Erik S.

  Thomas #36:
  Den kurvan du visar visar tom 2003.
  Havsnivån har väl snarare sänkts de sista åren? 
  Däremot är det inte förvånande om havet höjer sig efter den lilla istiden. 

  Höjningen mellan 1920-1980 visar samma tendens mellan 1920-1980, långt innan CAGW.

  Frågor:
  Thomas: Varför accelererar inte havsnivåhöjningen då det påstås att den globala temperaturen accelererat?

  Thomas: Finns det OBEROENDE kurvor efter 2003?    

 56. Rolf

  Appropå grafer om havsnivån kan det vara intressant med dessa två :
   
  Senaste 12 månadernas förändring :  http://www.jrmarketing.eu/klimat/UoCACL12M.jpg
   
  Samt globala medelvärdet : http://www.jrmarketing.eu/klimat/UoCGMSL.jpg
   
  Särskilt den första är intressant, någonting verkar vara på gång !

 57. OT

  Lyssnade nyss på väderprognosen på TV.

  ”Det är lättar att göra en prognos för en längre period på uppåt tio dagar än vad som händer imorgon eller i övermorgon på en viss plats – även om långtidsprognosen bara handlar om vädret i stort och inte om vad som händer i varje kommun…”

  Fritt översatt men ändå väldigt klokt sagt.

  Något att fundera över för de som länge hånat meteorologer… 🙂

  Att håna meteorologer är poppis om man inte själv har kunskap för att fatta vad dom menar när dom presenterar en prognos på TV med alla bilder över små moln och andra symboler.
  Det inte bara en gång som jag hört klagomål på att ett ritat moln på TV låg i grannkommunen och verkligheten drabbade båda kommunerna… 😉

 58. Christopher E

  Uffeb,

  Nej, jag tycker inte man ska håna meteorologer som gör sitt jobb så gott de kan. Exakta prognoser är omöjligt, men de har blivit bättre. Jag tror faktiskt folk i gemen har en respekt för dem som yrkeskategori.

  Det är när meteorologerna glider iväg och extraknäcker med domedagsprofetior om vädret om 50 eller 100 år som det blir lite gliringar…

 59. Slabadang

  CAGWare!

  Singer pekar på tydliga motsägelser. I alla IPCCmodeller så är ”hotspoten” en central del i CAGWteorin och UHA satelliterna visar (vilket jag missat) ingen uppvärmning just på den höjd där ”växthuseffekten” enligt CAGWteorin skall ske sedan 1979.
  Ordningen i uppvärmningen enligt teorin skall ju också vara den Singer lyfter fram dvs framförallt ”hotspoten” först därefter markytan.

  Singer ställer en mycket relevant fråga och om Gunbo ochThomas slutar önska att han menar något annat än denna motsägelse så kian vi kanske bli överens om vad vi är oense om.

 60. ”#57 uffeb
  Hur tänker du?
   ””Det är lättar att göra en prognos för en längre period på uppåt tio dagar än vad som händer imorgon eller i övermorgon på en viss plats – även om långtidsprognosen bara handlar om vädret i stort och inte om vad som händer i varje kommun…”
  Fritt översatt men ändå väldigt klokt sagt.
  Något att fundera över för de som länge hånat meteorologer… ”

  Du tror inte att man av rent statistiska skäl har goda chanser att pricka rätt när man säger att det blir blandat väder över ett stort område under en längre period än om man ska vara specifik med väder, plats och tid?
  Sedan verkar du tro att denna logiska kullerbytta är bevis för AGW är sant? 

  Ännu har ingen kommenterat mitt första inlägg#1, att de variationer som folk tolkar som klimatförändring är vanlig årsmån. 

 61. Svempa

  Gunbo. Är du kulbo?

 62. Svempa

  Fråga några personer vad 1+1 blir.

  Ingenjören – 2,00000
  Ekonomen – Vad vill du att det skall bli?
  Klimataktivisten – Det blir mer än vi tidigare trodde och det stiger i oroväckande takt

 63. Gunbo

  Svempa #61,

  ”Är du kulbo?”

  Lite svårt att svara på då jag inte riktigt vet vad en kulbo är. Kul som i rolig eller kul som i kula?

 64. Mats Jangdal #60

  Oj. Jag menar inget annat än att det är lättare att se hur hög- och lågtryck i atmosfären kan komma att utvecklas för en meteorolog än exakt vad vädret ska bli i Uppsala eller Skövde.
  Och dessutom flyttar sig lufttrycksskillnaderna långsammare än enstaka regnväder eller luckor i molnen… om du fattar?

  Uräkta om jag blir nästan hånfullt förbannad.
  Men när en fullt logisk kommentar som inte handlar om tärningskast utan kunskap om relativt långsamma rörelser i atmosfären av hög- och lågtryck över våra trakter blir hånad så… Det tillsammans med kunskap om motsvarande , lufttryck, rörelser och lufttemperaturer utanför Skandinavien är ointressant för vädret i eftermiddag, men kan få stor betydelse om ett par dagar eller en vecka beroende på hur de förändrats och förflyttat sig de senaste timmarna.

  Det du kallar logisk kullerbytta sker nog i ditt eget huvud.
  Och det jag nämner om väderprognoser har inte ett smack med AGW eller aktiekurser att göra.

 65. uffeb
  Märkligt att du blir förbannad, hånfullt dessutom. Du har väl inte druckit något olämpligt?

 66. Svempa

  Gunbo #63

  Jag trodde du kanske visste. En som vet är ju H. Juholt. Ett tolkning kan vara att dra in kulor på att bo (enligt Public Service i P1) 

 67. Håkan Bergman

  Gunbo #49
  Nu lär ju dom där ekplantorna aldrig bli nåt mer än buskar, men hur har dom tagit sig dit? Kan ekollon ligga i 8-9000 år och sen plötsligt börja gro? Om inte så har vi ett mysterium.

 68. Mats Jangdal #65

  Nej jag bara läste det du skrev:

  ”Du tror inte att man av rent statistiska skäl har goda chanser att pricka rätt när man säger att det blir blandat väder över ett stort område under en längre period än om man ska vara specifik med väder, plats och tid?
  Sedan verkar du tro att denna logiska kullerbytta är bevis för AGW är sant?”

  För det första är jag övertygad om att meteorologer jobbar för att försöka ge väderprognoser baserat på information och kunskaper om hur väderkomplexet fungerar. 

  För det andra så fanns det inte den minsta antydan om klimatförändringar av det ena elle andra slaget i mitt inlägg.
  Men visst kan jag hålla på ett sätt hålla med om det som  Christopher E skrev lite senare:

  ”Det är när meteorologerna glider iväg och extraknäcker med domedagsprofetior om vädret om 50 eller 100 år som det blir lite gliringar…”

  Men även om det oftast handlar om ”vad som händer om”, så är det ju bättre att det är folk som förstår sammanhangen som berättar än de som är övertygade om att inget händer – trots total okunskap.

  Jag är så trött på allt raljerande om frånvaron på empiriska bevis på allt det som beskrivits som följder av en ökad medeltemperatur på klotet.

  Följderna kommer väl för 17 inte i förväg?

 69. Kulbo,den som man skojar har roligt med som man vill bo med.
  ALI.K.

 70. Pehr Björnbom

   
  Jag vill lyfta fram Fred Singers stora respekt för BEST:
   
  I commend them for their honesty and skepticism.
   
  Där håller jag helt och hållet med Fred Singer.
   
  Jag har en annan tolkning av vad Fred Singer har skrivit och som diskuterats så mycket här:
   
  But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons. This indicates to me that there is something very wrong with the land surface data. And did you know that climate models, run on super-computers, all insist that the atmosphere must warm faster than the surface? And so does theory.
   
  Jag tror att Fred Singer syftar på det faktum att både enligt satellitmätningar och ballongdata så är uppvärmningstrenden (antal graders ökning per decennium) större vid markytan än i troposfärens mitt. Detta stämmer inte med klimatmodellernas simuleringar. Detta är ju den fråga som Fred Singer har engagerat sig så mycket i och där han tillsammans med Douglas och andra publicerat flera vetenskapliga artiklar.
   
  Att det är detta han syftar på tycker jag stöds av vad han skriver om klimatmodellerna. Dessa visar att troposfären mitt, speciellt över tropikerna, skall ha en större uppvärmningstrend än markytan. Frågan är då om detta beror på fel i modellerna eller på fel i mätningarna. Detta är en öppen fråga inom klimatvetenskapen än idag.
   
  Det Fred Singer har skrivit här är kanske inte helt kristallklart och tydligt men glöm inte att han är nästan nittio år gammal.
   

 71. P.Björnbom#
  Det är så jag har uppfattat Singers invändning också,bra du klargör
  kärnfrågan,som andra inte har tålamod till,ser jag det som.
  Kärnfrågan kvarstår som öppen.
  ALI.K.

 72. Pehr Björnbom

  AII.K,

  Tack! Fint att se att vi har samma uppfattning!

  🙂

 73. Den  respekt, trots olika meningar och hetssiga diskusioner inom
  vetenskapen är ett friskhetstecken,det är så det skall vara,det gör
  att man ser med tillförsikt på framtiden.
  ALI.K.

 74. Vidare ser jag Hansen som en ’fruktans apostel’tvivlaren av vetenskap
  och dess resultat,samma gäller även Al Gore,men mer smart,
  som politiker han egentligen är och misstroende av vetenskap.
  ALI.K.

 75. Christopher E

  Uffeb #68;

  ”Men även om det oftast handlar om ”vad som händer om”, så är det ju bättre att det är folk som förstår sammanhangen som berättar än de som är övertygade om att inget händer – trots total okunskap.
  Jag är så trött på allt raljerande om frånvaron på empiriska bevis på allt det som beskrivits som följder av en ökad medeltemperatur på klotet.”

  Nu finns det rätt ju många även med god kunskap som kan förklara varför katastrofal uppvärmning inte är ett hot vi behöver ligga sömnlösa över. Folk med okunskap finns naturligtvis också på båda sidor, men bland de som predikar klimathot finns enligt mig den största andelen som överhuvudtaget inte gjort ett försök att granska argumenten för och emot, utan bara accepterar CAGW reservationslöst. Har man tagit steget till tvivlare betyder inte att man nödvändigtvis har rätt om allting, men det förutsätter i alla fall för det mesta att man kritiskt börjat lyssna på argument från båda sidor. Det är liksom ganska naturligt när det normala är att vi från skola, media och politik annars bombas med en nästan totalt ensidigt klimathotspropaganda.

  Meteorologer är duktiga på kallfronter och dimma och så vidare, och även om jag läst en del meteorologi på universitet själv tänker jag inte ge mig i diskussion med dem om detta. Skulle nog få på pälsen då, om jag nu hade någon åsikt om dimma som inte stämmer.

  Men klimathotsläran har inte så mycket med femdygnsprognosen att göra. Har har inte meteorologer någon vidare kompetens, ändå står tex väder-Pär och talar om smältande glaciärer, havsnivåer, malaria, Holocens klimathistoria och utdöende arter…

  Som geologiutbildad akademiker har jag hygglig koll själv på en del av de ämnena tillräckligt för att bullshit-detektorn ska varna. I andra fall finns det kompetenta specialister inom olika områden som kan sätta det i perpektiv.

  Vad gäller ditt sista stycke om följderna av uppvärmning så är det visst så att det rimligt att klimathotarna måste kunna peka på en del effekter som redan börjat hända. Koldioxid har släppts ut, och tillsammans är de antropogena utsläppen av växthusgaser nu uppe i motsvarande ca 2/3 av effekten av en fördubblad CO2-halt. Uppvärmingen beskrivs av alarmister redan nu som exempellös i historien. Havsnivåökningen påstås ha kraftigt accelererat, artutdöendet likaså.

  Men var har ökningen av malaria blivit av? Var översvämmas atoller och deltan av havet? En artikel i Nature förutspådde en miljon utdöda arter av AGW 40 år från nu… då borde man väl kunna peka på en endaste art som dött av antropogen klimatförändring redan nu??? Varför finns det inte en statistiskt signifikant ökning av extrema väderhändelser? Varför minskar samlade cyklonenergin när den skulle ökat? Med mera, med mera…

 76. inge

  Apropå Christoffers inlägg ovan om att alarmisterna anser nuvarande uppvärmning som exempellös: 1795-1830 steg temperaturen med 2,2 grader i England. Det gör 0,63 grader/årtionde, alltså en 4 gånger snabbare temperaturökning än mellan 1970 och 2000!

 77. Christopher E

  inge, tack för fötydligandet! Visst är den inte exempellös, det var därför jag skrev ”beskrivs av alarmister”, för det är ju det de säger i strid med fakta.

 78. Gunbo

  Svempa #66,

  ”Ett tolkning kan vara att dra in kulor på att bo”

  Ha,ha, de enda kulor jag drar in är egenodlad potatis och lök. Dessutom spelar kulor också en viss roll när jag skjuter vilt. Några andra kulor är inte aktuella. Jag är nöjd med min pension.

 79. Gunbo

  Håkan Bergman #67,

  ”Kan ekollon ligga i 8-9000 år och sen plötsligt börja gro?”
  Ja, det kan man undra. Det är nästan den enda förklaringen om de inte hamnat där med hjälp av dendrologiskt intresserade fjällvandrare i experimentsyfte, vilket verkar väl långsökt.

  Jag får nog skriva till Kullman och fråga.

 80. Gunbo

  Pehr Björnbom #70,

  ”Jag tror att Fred Singer syftar på det faktum att både enligt satellitmätningar och ballongdata så är uppvärmningstrenden (antal graders ökning per decennium) större vid markytan än i troposfärens mitt. Detta stämmer inte med klimatmodellernas simuleringar.”

  Jo, så kan det vara men han skriver:  ”This indicates to me that there is something very wrong with the land surface data.”

  Att det inte hittats någon hotspot innebär ju inte att mätningarna vid markytan nödvändigtvis är fel.

  Min första reaktion på hans brev var som du också nämner, han är snart 90 år. I den åldern är det lätt att glömma t ex att satellitdata fick korrigeras så att de nu visar korrekt temperatur.

 81. Det är ju inte direkt ovanligt att ”naturintresserade” människor tar saken i egna händer utan lagligt stöd och på annans mark. Omflyttning av vildsvin, alla reptiler som varje år hittas i svensk natur och har sin naturliga hemvist i Sydamerika, de har inte knallat hit själva. Alla tanter som tar med sig exotiska frön och skott på semestern etc.etc. 

 82. Åke N

  OT men såg du använde ”dra in kulor”. Detta begrepp kom via hästdroskor (föregångare till dagen taxi). Dessa var utrustade med en behållare med kulor ovan navet på ett av hjulen. I navet fanns en fördjupning som gjorde att en kula fördes ner i en påse under navet för varje varv hjulet snurrade. Man tog betalt efter hur många kulor som hamnat i påsen. Föregångaren till dagens taxameter och upphov till begreppet ”dra in kulor”.

 83. Åke N

  Det var angående Gunbo #78.

 84. Gunbo

  Åke N,

  Ahaa, därifrån kommer uttrycket. Intressant!

 85. hahn 22
  >”homologiserad” data. Tittar man på dataserierna så är de rätt enkelt masserade. Äldre avläsningar är nerskruvade en aning medan nya är uppjusterade. Ganska konsekvent faktiskt.
  Det där skulle jag gärna vilja kolla upp själv.  Refernesr?

 86. Pehr Björnbom

   
  Gunbo,
   
  Att det inte hittats någon hotspot innebär ju inte att mätningarna vid markytan nödvändigtvis är fel.
   
  Det håller jag med om. Det jag tyckt mig se är att olika klimatforskare har olika åsikt om detta, en del anser att klimatmodellerna räknar fel, en del anser att temperaturmätningarna vid ytan är fel (tydligen gör Singer det nu och Lindzen har också framfört den åsikten) och kanske finns det också de som anser att satelliterna mäter fel temperaturer.

  Det finns också den åsikten av många klimatforskare med Ben Santer i spetsen att beräkningarna med klimatmodellerna har så vida osäkerhetsgränser att de faktiskt inte motsäger temperaturmätningarna i detta avseende.
   
  Min reflektion är att denna diskussion inom klimatvetenskapen tyder på att förståelsen av hur atmosfären fungerar i dessa avseenden är begränsad.
   

 87. Pehr Björnbom #86

  ”Min reflektion är att denna diskussion inom klimatvetenskapen tyder på att förståelsen av hur atmosfären fungerar i dessa avseenden är begränsad.”

  Jag gillar skarpt hur du formulerar dina skeptiska funderingar.

  Andras hackande på skatter och av idiotiska politikers köpt vetenskap kan jag visserligen fortsätta att läsa, men mest i studiesyfte.
  Intressant att se hur mobbar och gäng uppstår bara på grund av okunnskap om sakfrågan, men som samlas kring populära åsikter. 

 88. Gunbo

  Pehr B,

  Tack för svar! Som du säger är det mycket vi inte har koll på och som vi därför spekulerar kring – ibland in absurdum. Men som Uffeb skriver är dina inlägg intressanta och ”avdramatiserade” till skillnad från många andras.

 89. Gunbo

  Har nu fått svar från Leif Kullman ang. ekplantorna i fjällen. Han skriver:
  ”Ja tänk om jag visste varifrån ekplantorna kom. Tyvärr fanns ingen avsändare angiven. Det mest troliga är att nötskrikor är de skyldiga. Det har faktiskt hänt att vi sett någon enstaka nötskrika vid de allra översta fjällbjörkarna. Planterade stora ekar med mogna ollon finns på norska sidan, 2-3 mil väster om fyndplatsen på Predikstoleln i Härjedalen.”

  Nötskrikor alltså.

 90. Gunbo #89

  Kul att du är nyfiken och frågar de som kanske vet.
  Leif Kullman är en som vet mycket om träd i fjällen.

  Man lär sig mycket om man ställer frågor.

  Att tjata om egna sanningar genom att referera till de som hjälpt till att skapa den ”egna sanningen” är mindre intressant att läsa.

  Att nyfiket tänka själv, vara skeptisk och ställa frågor, ger mer än att fastna i ett ”hemmalag”.

 91. Christopher E

  Gunbo, jag misstänkte faktiskt själv fåglar som fröspridare. Finns inte så många alternativ utom kanske något markbundet djur då.

  Hur som helst får man hålla isär antal/beteende hos fåglar och temperatur vid sådana proxies. Ungefär som fästingarna, där värme och fler rådjur tävlar om förklaring.

  Predikstolen på Helags väcker ljuva minnen av tältning sensommarnätter på nämnda fjälls sluttning.

 92. Gunbo

  Uffeb,

  ”Att nyfiket tänka själv, vara skeptisk och ställa frågor, ger mer än att fastna i ett ”hemmalag”.”

  Så sant!

 93. Gunbo

  Christoper,

  ”Hur som helst får man hålla isär antal/beteende hos fåglar och temperatur vid sådana proxies.”

  Ja, visst, men varför gror nu ekar på fjällsluttningar när de inte gjort det tidigare? Förmodligen beroende på att mogna ekollon inte bildats 2-3 mil in i Norge på väldigt länge p g a kallare klimat, eller att nötskrikor p g a kallare klimat och därför brist på lämplig föda inte funnits i nämnda områden – eller vad tror du? ?

 94. Håkan Bergman

  Tack Gunbo, då har vi en förmodad misstänkt, min privata teori om en superekorre från Mälardalen spricker där. Jag tänkte faktiskt aldrig tanken att dom kunde ha kommit från Norge, dom är ju inte ens riktiga europèr, tänk om Bryssel kommer på det här! Rätta mig om jag har fel, men är det inte så att eken går längre norrut på finska sidan av Bottenhavet, där är ju Bottenhavet västkusten.

 95. Christopher E

  Gunbo,

  Jag menar ju bara teoretiskt, fåglars utbredning i modern tid beror ju rätt lite på klimatfaktorer och mycket på mänsklig inblandning. Så också förr.

  Jämför man utbredningen av djurspridda växter idag med förr kanske det är djuren som skiljer.

  Vi har tidigare diskuterat hur trädgränsen under medeltid legat högre än nu i områden mycket närliggande Sverige, som Finland. Grönland var markant varmare på andra sidan. Varmare än nu proxies finns även i Sverige. Jag har svårt att tro på att ekar visar att det nu är varmast här.

 96. Gunbo

  Håkan Bergman #94,

  ”Jag tänkte faktiskt aldrig tanken att dom kunde ha kommit från Norge, dom är ju inte ens riktiga europèr, tänk om Bryssel kommer på det här!”

  Ha, ha haaa, den var bra! 

  ”Rätta mig om jag har fel, men är det inte så att eken går längre norrut på finska sidan av Bottenhavet, där är ju Bottenhavet västkusten.”

  Nja, Bottenhavet eller i detta fall Kvarken är inte speciellt mycket varmare än den svenska sidan. Avståndet är mindre än 10 mil.

 97. Gunbo

  Christopher #95,

  ”Jag har svårt att tro på att ekar visar att det nu är varmast här.”

  Jag har bara citerat Leif Kullman och hänvisat till hans observationer. Han säger att värmekrävande växter som ek och alm nu börjat växa i områden som de inte funnits i sedan många tusen år tilbaka. Du får kanske mejla och fråga vad han tror.

 98. Christopher E

  Gunbo, du frågade vad jag tror. Vad Kullman tror har ju redan framgått.

  Jag tycker indicierna för en medeltid varmare än nu i våra trakter är mycket starka. Om man i vissa undersökta områden inte hittat spår av högre trädgräns än nu tror jag det beror på andra faktorer. Träds utbredning/uthållighet beror ju på så mycket annat än temperatur. Visst är det möjligt att MWP, som även de som förnekar att den var global ändå erkänner var markant i runt Nordatlanten, skulle missat Jämtland håller jag för osannolikt.

  Ändå ska jag försvara trädringar apropå något annat du skrev. De är måhända inte de bästa termometrar, men ändå är deras vidder allt annat än lokala/slumpmässiga. Varför jag kan hävda detta är att de även på rätt skilda platser bildar så karaktäristiska följder av varierande bredder att de används till tidsbestämning när de jämförs (dendrokronologi). En kontinuerlig serie från nu till 11000 år tillbaka finns. Så dissa dem inte helt.

  Men som termometrar… vad som händer om man till skillnad från hockeyklubban gör en temperaturrekonstruktion utan trädringar är du säkert bekant med:

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Loehle-2000-years-non-treering-proxies.gif

 99. Gunbo

  Christopher #98,
  ”Men som termometrar… vad som händer om man till skillnad från hockeyklubban gör en temperaturrekonstruktion utan trädringar är du säkert bekant med:”
  Jo, jag är bekant med Loehles rekonstruktion. Det finns en liknande, gjord av Fredrik Ljungqvist;

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/09/loehle_v_fig1.png

  Men jag vill inte inleda någon debatt om MWP var varmare eller svalare än i dag. För mig är det ingen avgörande fråga. Det är påståendena om att det inte blivit varmare i Sverige och fjällvärden här som jag inte håller med om.