Forskare om IPCC

forskare om ipcc

Vi har ju vant oss vid att FNs klimatpanel, IPCC, presenteras som den stora auktoriteten på klimatet. Tusentals forskare sägs stå eniga bakom de uttalanden och policyrekommendationer som finns i dess rapporter. Denna bild av IPCC förmedlas förbehållslöst av politiker, myndigheter, läroplaner, gammelmedia och, förstås, av IPCC själv. Men hur ser egentligen forskarna själva på organisationen?

Ja, den är knappast entydigt positiv. En del av de mest pratsamma forskarna bakom Climategatebreven har förstått att IPCC först och främst är en politisk organisation med ett uppdrag som går ut på att skaffa fram vetenskapliga argument för den policy som FN vill rekommendera. Och de spelar villigt med i det spelet. Ja, de mindre cyniskt lagda kanske t.o.m. tror på ett överhängande klimathot. Andra för fram invändningar och synpunkter som åtskilligt komplicerar det förenklade budskapet. Åter andra är direkt skeptiska men ligger lågt. Här är några exempel på forskare av det sistnämnda slaget:

Skräcken för uppvärmning är “den värsta vetenskapliga skandalen i historien … När folk får reda på sanningen så kommer de att känna sig lurade av vetenskapen och av vetenskapsmännen – UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist.

“IPCC har faktiskt blivit en sluten krets; de lyssnar inte på andra. De är inte öppna för andra åsikter … Jag är verkligen förvånad över att Nobels fredspris har tilldelats vetenskapligt felaktiga slutsatser av människor som inte är geologer” – Indian geologist Dr. Arun D. Ahluwalia at Punjab University and a board member of the UN-supported International Year of the Planet.

”Temperaturmätningar visar att den varma zonen [i troposfären och som förutsägs av klimatmodellerna] inte existerar. Detta är mer än tillräckligt för att kullkasta klimatmodellerna och de projektioner som gjorts med hjälp av dem!”  – UN IPCC Scientist Dr. Steven M. Japar, a PhD atmospheric chemist who was part of Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) Second (1995) and Third (2001) Assessment Reports, and has authored 83 peer-reviewed publications and in the areas of climate change, atmospheric chemistry, air pollutions and vehicle emissions.

Kenneth P. Green, vetenskapsman verksam i FNs IPCC, spår en ”Dödsspiral för klimatalarmismen” i september 2009. – ”Vi kan förvänta oss att klimatkrisindustrin kommer att bli alltmer högröstad, och alltmer fientlig mot alla som ifrågasätter dess auktoritet”.  – Dr. Kenneth Green was a Working Group 1 expert reviewer for the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2001.

Dessa forskare är alltså skeptiska men håller en låg profil eftersom man inte vill störa bilden, vill kanske inte stöta sig med sina kollegor, eller ogillar att komma i blåsväder.

Andra forskare som arbetat inom IPCC har varit betydligt mer offentliga med sin kritik. Och läsarna på denna blogg är väl bekanta med namn som Lindzen, Spencer, Christy, Pielke Sr, Gray, Landsea och många andra.

Skepsisen mot hur IPCC bedriver sitt arbete och hur vetenskapligt robust det hela egentligen är växer fram stegvis. Många forskare börjar kanske entusiastiskt med en önskan om att verkligen klarlägga klimatfrågan och vilka risker det faktiskt finns. Men efterhand stiger frustrationen med allt fifflande, undanhållande av oönskade forskningsresultat, nedtystande av kritiker etc. Det betyder inte att sådana forskare ställer sig skeptiska till AGW, men de har blivit skeptiska till hur IPCC sköter sitt arbete. En sådan forskare som också i detalj beskrivit hur hennes kritiska inställning till IPCC vuxit fram är Judith Curry. Hennes resa gick från att ha varit en ivrig förespråkare för IPCC-processen och allt vad panelen påstår till att bli en av dess skarpaste kritiker:

Jag började försvara [forskningens] integritet och öppenhet, och fick då veta att jag inte var ”hjälpsam”, och jag fick rådet att hålla mig borta från bloggar … Slutligen insåg jag att jag inte längre lojalt kunde stödja IPCC och dess bedömningar.

JC fortsatte obstinat att diskutera osäkerheter i det vetenskapliga arbetet. I november 2009 kom Climategate. I Addendum i slutet på detta inlägg skriver hon:

Den 19 november 2009 så kom den andra skopan kallt vatten. När jag såg Climategate-breven så insåg jag att de var genuina, de bekräftade mina bekymmer och misstankar som jag redan hade … Jag hade varit villig att ersätta mina egna bedömningar med IPCCs (i offentliga uttalanden), men efter att ha läst de där e-breven så förlorade IPCC sin moraliska överlägsenhet i mina ögon. Inte så att jag var övertygad om att vetenskapen var fel, men jag kände mig inte längre tvungen att låta IPCCs bedömning gå före min egen.

Det misstag som JC beskriver är lätt att förstå; man är egentligen bara expert inom ett visst område, och kan känna ett visst tvivel kring hur det beskrivs, men samtidigt så litar man på att kollegorna inom andra områden gör en bättre helhetsbedömning.

Inom de olika arbetsgrupperna ingår det även en lång rad mer eller mindre amatörer; alltifrån magisterstudenter och doktorander, över gröna aktivister från Greenpeace och WWF, till sådana som bara är representanter för olika länder, etniska grupper och sitt kön. Men detta är en annan historia som man kan läsa mer om i Donna Laframboises böcker.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pt

  Dagens Dailymail.co.uk skriver:
  Top climates scientists admit computers got the effect of greenhouse gases wrong.
  A leaked copy of the world´s most authoritative climate study reveals scientific forecast of imminent doom were drastically wrong.
  Är vi på väg mot förnuftiga uppskattningar nu?

 2. Lars Karlsson

  Dialing Back the Alarm on Climate Change
  A forthcoming report points lowers estimates on global warming
   
   
  http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324549004579067532485712464.html

 3. Björn

  Jag hoppas att det finns ledande politiker som har hittat fram till denna blogg och kanske inser att IPCC inte företräder ett brett spektrum av klimatforskare. Hur kan man förstå klimatets utveckling om man inte förstår sambandet mellan solen som energigivare och den jord som den lyser på? Här finns så många frågetecken, men ändå är det bara antropogen CO2 som är i fokus. Vi får hoppas att klimatforskarna mognar och frigör sig från den tvångströja som IPCC har beordrat dem att klä sig i.

 4. Lennart Bengtsson

  3-Björn
   
  Det är missvisande när Du hävdar att klimatforskarna bara  sysslar med den andropogena koldioxidens roll för klimatet. Detta är förvisso IPCCs huvuduppgift men ingalunda klimatforskningens där man i omfattande studier har studerat effekten på klimatet vid en ändring i solemissionen, vulkaniska aerosoler osv. Det finns här en uppsjö av vetenskapliga artiklar av såväl empiriska studier som modellberäkningar.
  Som ett enkel jämförelsemått så är en fördubbling av den antropogena växthuseffekten, varav vi redan har erhållit ca 75%, likvärdigt med ca en  ökning av solemissionen  med ca 20 W/m2 eller 1.5%. De variationer man uppmätt under den tid som vi haft satellitmätningar är 1-2 W/m2. Vad beträffar de större procentuella variationerna i den högfrekventa emissionen finns det inga trovärdiga mekanismer som kan påverka troposfärens temperatur. För variationer i solemissionen under den tid som vi saknat tillförlitliga mätningar finns det många hypoteser men dessa är enligt min uppfattning tveksamma. Man kan inte som tidigare gjorts helt sonika peka på låga temperaturer vid jordytan över främst Europa då dessa kan förklaras som en följd av interna klimatvariationer som vi väl känner till från meteorologiska data från senare år.
   
  LennartB

 5. Lasse

  # Björn-IPCC har fått stor spridning genom att flertalet av journalisterna sympatiserar med miljöpartiet och speglar inte sina lyssnares/läsares åsikter vilket kan medföra att de driver nyheterna i den riktning de vill genom att fritt sortera och utelämna viktig forskning. Kanske har de upptäckt detta och nu öppnar tex vetenskapsradion för lyssnare att reagera:
  Du är välkommen att påverka vetenskapsradion genom att gå in som deltagare i ett lyssnarnätverk. Föreslår att SI engagerar sig.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=5645509

 6. bom

  #5 Lasse
  nu öppnar tex vetenskapsradion för lyssnare att reagera
   
  Nä Du det kommer att censureras som vanligt. Chefen Ulrka B uttalade sig i morse om isen i Arktis ett ämne som tydligen har börjat svida i pälsen på dom. Budskapet var att man kan bortse från år 2013 (60% ökning) för det rör sig ju bara om ett enda år och hon ser en tydlig minskande trend så det är bara att fortsätta att tillbedja IPCC. Slabadang har rätt – fanskapen måste bort för dom kommer aldrig att ge sig!

 7. Björn-Ola

  #4 Lennart
  Hur har man kommit fram till siffrorna om den antropogena växthuseffekten?
   
  Jag är här för att lära mig, ställer frågor utan baktanke och är tacksam för alla svar jag får.

 8. bom

  PS Lasse:Dom har ju redan utvecklat ett bortsorteringssystem för ”Ring P1” efter modellen ”Det där uppringande numret tillhör skeptikern Slabadang – det är en farlig djävul som kopplas bort men här har vi goe fine Gunbo han är pålitlig och får breda ut sig – koppla fram”! G och S må ursäkta att jag valde Er båda för exemplets skull. Lasse gå inte på propagandaministeriets tjyvknrp och oärligheter. Dom har inte vikt en tum – dom har sitt jobb och sin orubbliga övertygelse. Komihåg det geniala numret (Robert Gustavsson och H Schyffert) där den senare försöker övertyga ”tanten RG” att inte rösta på ”nazzissterna”. ”Hon” viker sig inte heller!

 9. bom

  Länk till geniala ”Tant Råbiff”: http://www.youtube.com/watch?v=Xwd7E4VZwv0&list=RD02OWC2NzwU3y8

 10. Ingemar.
  Pecis som du skriver.
  — snip —
  … har förstått att IPCC först och främst är en politisk organisation med ett uppdrag som går ut på att skaffa fram vetenskapliga argument för den policy som FN vill rekommendera.
  — snip —
  Skulle väl vilja ändra ordet ”policy” till ”politik” och börja skärskåda den politiken fristående från den vetenskapliga diskussionen. För det är ju politiken som är ”motorn” här
   

 11. Stickan no1

  Lennart Bengtsson #4
  ”Som ett enkel jämförelsemått så är en fördubbling av den antropogena växthuseffekten, varav vi redan har erhållit ca 75%, likvärdigt med ca en  ökning av solemissionen  med ca 20 W/m2 eller 1.5%.”
  Inte för planeten jorden. Det du refererar till är en beräknad radiative forcing för troposfären av växthusgaser.
  Jag tror det är precis i detta som iPCC mfl går vilse i effekten av CO2-effekten.
  De klimatmodeller som nu visat sig inte stämma med verklighetens observationer  använder alla i grunden Modtran strålningsberäkningar för hur en ökad CO2 minskar utstrålande IR från jordens yta. Uttryckt i W/m2.  Alla, även IPCC, är överens om att dessa värden till största delen beroende på bandbreddning av CO2 och det på relativ hög höjd.
  ex http://en.wikipedia.org/wiki/File:ModtranRadiativeForcingDoubleCO2.png
  Men det glömmer att atmosfären är en fluid som inte är stabil. Ett av beviset är att den tropiska troposfäriska ”hot spot” som modellerna förutsäger inte existerar.
  Alltså stämmer inte heller beräkningen av radiative forcing/klimatkänsligheten av CO2 då atmosfären inte uppför sig som modellerna (även Modtran är en modell) förutsätter.
  Antingen ser man det som en låg eller till och med negativ klimatkänslighet för CO2 eller också är den grundläggande strålningsmodellen helt fel.
  Många fokuserar på klimatkänsligheten men jag menar att redan Modtranmodellen är fel då den förenklar en kaosartad och dynamisk atmosfär huvudsakligen driven av latent solenergi till en överteoretisk standardatmosfär där de naturliga variationerna maskerats bort.
   
   
   
   
   

 12. LBt

  Judith Curry säger att det är mycket vi inte vet, att vi bör vara försiktiga med bestämda åsikter och att inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. JC är mao en sann skeptiker och inte en förnekare. Naturligtvis bör vi vara återhållsamma till dess vi vet bättre.

 13. Björn

  Finns det ingen kritisk granskning av Naturvårdsverket som fungerar som megafon för IPCC. Inför kommande AR5-möte i Stockholm talas det om RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways): ”De olika RCP-scenarierna baseras på olika antaganden om växthusgasutsläppens utveckling. Hur mycket vi människor påverkar klimatet på sikt avgörs främst av de samlade utsläppen av växthusgaser över tid. Hur mycket temperaturen stiger avgörs i sin tur av när i framtiden de klimatpåverkande utsläppen når sin maxnivå, på vilken nivå de kulminerar och hur snabbt de kan fås att minska därefter”. Märk väl hur man använder ordet avgörs. Detta är Naturvårdsverkets förenklade syn på vad som avgör klimatets framtid. Skall vi acceptera att vår ekonomi och våra energisystem ställs om på så lösa grunder?
  http://www.naturvardsverket.se/IPCC/topmeny/Om-AR-5/

 14. Hans H

  Herregud ! LBt ….inom vilken vetenskap kan man utesluta katastrofala utvecklingar ?Ett sånt yttrande är ju en plattityd. Vad som åtestår nu är att låta politiska mediala pseudovetenskapare att löpa gatlopp för all ekonomisk,politisk och psykosocial skada dom ställt till med. Endast klimatforskare som inte gapat med i dödskören bör få fortsatt förtroende.Här gäller det att statuera exempel hur det går om man låter politiska tokerier styra forskningen. IPCC incidenter borde inte kunna ske i annat än diktaturer. Rensa ut grönmöglet till sista hen.

 15. Sirapsodlaren

  Jag hoppas att vi får samma utveckling för ”vetenskapen” som för journalistiken och politiken. Dvs att förtroendet åker så långt ner i botten att ingen längre tror på eller bryr sig om vad en ”forskare” säger.
  Auktoritetstro är förödande för ett samhälle. 
  Det är bättre att forskningen får inrikta sig på att ta fram grundfakta i användbara områden, vilka sedan får bekräfta sin nytta och sanningshalt genom en produkt som säljs på den fria marknaden.
  Inte som nu, när ”forskare” kan använda det relativt goda rykte som vetenskapen har (tack vare det jag skrev i förra stycket), för att föra fram auktoritära politiska budskap.

 16. Gunbo

  Sirapsodlaren #15,
  Din kommentar är ett utmärkt exempel på det jag skrev nyss i tråden om Naomi Oreskes:
  Det finns mycket forskning som är grundläggande och inte styrd av IPCC. Men tyvärr förmedlar den här, liksom andra skeptikerbloggar, uppfattningen att all ickeskeptisk klimatforskning är politiserad och IPCC-styrd. Det snedvrider synen på klimatforskningen och -forskarna och leder till än mer polarisering och politisering i synnerhet bland lekmän som inte satt sig in i klimatfrågan annat än ytligt och via media och bloggar.
   
  Granskning av och kritik mot enskilda studier och forskare är nödvändig för att vetenskapen ska fortsätta i en sund riktning. Men kritiken är ofta lika politiserad som det den kritiserar. Det är det här jag tror vi inte kommer ifrån. Skadan är redan skedd!

 17. Ingemar Nordin

  Det är först och främst förtroendet för IPCC som sviktar. Ju hårdare klimatforskare binder sig vid IPCC desto mer sannolikt är det att organisationen drar med sig alla i fallet. IPCC har målat in sig i ett hörn med sitt nonsensprat om ”konsensus” och ”settled science”, och att alla makthavare blint måste lita på ”vetenskapen”. Om de backar en millimeter från klimathotsbilden från tidigare år så börjar även politiker och journalister att undra om man kan lita på ”vetenskapen”.

 18. Verkligen intressant att se hur opinionen om IPCC bland klimatforskarna har utvecklat sig. Tack, Ingemar!

   

  Judit Curry uttalar sig i en alldeles färsk intervju, se min kommentar #57 på en annan tråd:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/09/13/naomi-oreskes-ger-forvillande-bild-klimatvetenskaplig-konsensus/#comment-347419

   

  I samma artikel intervjuas Myles Allen som inte heller skräder orden vad det gäller IPCC:

   

  One of the report’s own authors, Professor Myles Allen, the director of Oxford University’s Climate Research Network, last night said this should be the last IPCC assessment – accusing its cumbersome production process of ‘misrepresenting how science works’.

  :::::

  Prof Allen said: ‘The idea of producing a document of near-biblical infallibility is a misrepresentation of how science works, and we need to look very carefully about what the IPCC does in future.’

   

  Vad betyder det att en tungviktare bland de forskare som är verksamma inom IPCC på detta sätt ansluter sig till Judith Currys kritik?

   

 19. Ingemar Nordin

  Pehr B #18,

  Ja, vi lever i spännande tider just nu. Jag tror att de kommer att bli en hel del diskussion kring IPCC och inbyggda osäkerheter i deras prognoser framöver.

  Men för vissa, som Gunbo #16, så är det tydligen skeptikernas fel alltihopa 🙂

 20. Thomas P

  ”Dessa forskare är alltså skeptiska men håller en låg profil…”
   
  Jag gjorde en snabb koll på vem Kenneth P. Green är. Verksam vid en bunt konservativa tankesmedjor. Knappast en man som håller låg profil. Att han som Ingemar skriver varit ”verksam i FNs IPCC” kan jag inte se. ”Expert reviewer” innebär bara att han skickat in några kommentarer till IPCC som representant för Reason Public Policy Institute vilket är något helt annat. Japar finns med i IPCC:s tredje rapport som representant för Ford (jag antar att han också var där som reviewer och inte som författare). Av världens hundratusentals forskare, är detta det bästa Ingemar Nordin kan komma upp med? Skall man köra auktoritetsargument får man i alla fall försöka hitta trovärdiga auktoriteter, inte bara representanter för fossilbränsleindustrin och konservativa tankesmedjor. Det är skillnad mellan att hålla låg profil och att vara totalt okänd.

 21. Gunbo

  Ingemar Nordin #19,
  ”Men för vissa, som Gunbo #16, så är det tydligen skeptikernas fel alltihopa”
   
  Har du hört uttrycket: ”Det är inte ens fel att två träter”?
   

 22. Lasse

  #21 När man har konsesusambitioner så är de tveksamma som utgör stenen i skon!
  Jag uppfattar det som om just konsensusambitionerna retar upp  i onödan.
  Vad är man överens om? Att det finns en mänsklig påverkan på temperaturen pga CO2 utsläpp-ok. Hur stor eller hur mycket vi kan påverka den osv finns det ingen konsensus om.
  Inte ens IPCC hävdar det! Most likley!;-)
   

 23. Japp Ingemar, jag kommenterade också Gunbos sedvanliga kålsuparteoriförsök, där det är undersåtarnas fel att makthavarna använder all tillgängling makt och politik för för att tysta eller marginalisera kritik mot dem.
   
  Han måste varit väldigt nöjd med hur han lade ut orden där eftersom han tom kopierade stora stycken av sitt eget inlägg i ännu en tråd. Jag ser inte ens att hans försök att näpsa sirapsodlaren bemöter vad denne faktiskt säger.
   
  Och förstås: ”Det är inte ens fel att två träter” är bara ytterligare ett barnsligt sätt att vilja skuldbelägga hänvisandes till hans kålsuperi … som är helt centralt för hans föreställningsvärld!

 24. Ingemar Nordin

  Lasse,

  Du har fel. Konsensusen gäller dels påståendet att människan står för MERPARTEN av uppvärmningen sedan 1950, samt att den bästa prognosen (2007) är 3 grader vid en fördubbling av CO2 sedan ”förindustriell tid”, dvs 280 ppm. Det är detta budskap om konsensus som IPCC har gått ut med.

  Att det finns en mänsklig påverkan pga CO2 håller så gott som alla, inklusive de flesta skeptiker, med om.

 25. Thomas var någonstans har du hittat att dessa är ” representanter för fossilbränsleindustrin ”!?
   
  Den sortens smutskastninsgförsök är dels din sidas närmast ’adelsmärke’ och indikerar samtidigt hur lite ni i sak faktiskt har att komma med.
   
  Vad de två du nämner faktiskt säger om IPCC är ju citerat ovan. Och stämmer väldigt bra! Klart att de då måste vara ”representanter för fossilbränsleindustrin” och att sådant snabbt blir det helt centrala …

 26. Kanske gamla nyheter?
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Global-warming-just-HALF-said-Worlds-climate-scientists-admit-computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html

 27. Ingemar Nordin

  Thomas P #20,

  Det finns massor med citat som jag skulle kunna ta fram. Jag tog bara några ur högen. Förutom de som Climatedepot samlat, så har även Donna Laframboise tittat närmare på den enkät som IAC lät göra.

  http://nofrakkingconsensus.com/climate-bible/in-their-own-words/

  Den interna frustrationen med IPCC kommer sällan fram i ljuset.

 28. Lasse

  #24 Ingmar
  Tack för korrektionen!
  Frågan är då är det över 50% av 0,2 grader per decennium eller  50% av 0,12 grader som de syftar på?
  ”Yet the leaked report makes the extraordinary concession that the world has been warming at only just over half the rate claimed by the IPCC in its last assessment,  published in 2007. 
  Back then, it said that the planet was warming at a rate of 0.2C every decade – a figure it claimed was in line with the forecasts made by computer climate models.

  But the new report says the true figure since 1951 has been only 0.12C per decade – a rate far below even the lowest computer prediction.”
   

 29. Ingemar Nordin

  Lasse #28,

  Jag refererar till den senaste rapporten från 2007. Vad ”konsensusen” blir nu får vi se.

 30. Thomas P

  Jonas #25 Vet du möjligen vad Ford är för en typ av företag? Om inte, slå upp det! (Kom dessutom ihåg vilket år vi talar om här!)
   
  Ingemar #27 ”Det finns massor med citat som jag skulle kunna ta fram.”
   
  Det tror jag säker. Det finns trots allt över sju miljarder människor, så några hittar du säkert som håller med dig. Jag tyckte bara det var symptomatiskt hur du bluffade om deras meriter och höll tyst om deras arbetsgivare. Som sagt, skall man nu köra auktoritetsargument får man välja sina auktoriteter.
   
  ”Den interna frustrationen med IPCC kommer sällan fram i ljuset.”
   
  Nej, uppenbarligen inte eftersom du väljer att fokusera på folk som inte är interna för IPCC. Inte för att jag tror du kollade vad det där var för personer själv, så skeptisk är du inte när det gäller dina egna som Marc Morano. Låt mig gissa att du heller inte tittat närmare på den enkät du hänvisade till utan gått på vad Laframboise har att säga om den. I varje organisation finns det folk som inte är helt nöjda för att de tycker man borde göra saker på ett annat sätt, menar du att det skulle vara förvånande?

 31. Thomas !?
   
  Håller du på att tappa det helt och hållet nu?
   
  Vet du möjligen inte ens vad  begreppet ”fossilbränsleindustrin” betyder? Eller måste du numare till och med skruva till era rena idiotargument genom kreativa omtolkningar av ordens innebörd?
  Och vet du heller inte vad ordet ”representant” betyder? Psst: Det är ngt distinkt annat än ’anställd’ och givetvis också än ’verksam vid’!
   
  Och när du ändå håller på, lär dig gärna av ’auktoritetsargument’ betyder också.
   
  Suck! Tom ordvrängandet ditt börjar se riktigt sunkigt ut!

 32. Ingemar Nordin

  Thomas P #30,

  Låt mig gissa att du heller inte tittat närmare på den enkät du hänvisade till utan gått på vad Laframboise har att säga om den

  Ja, har du inga egna argument att komma med, så får du ju hitta på dina egna fantasier.

  PS. Mitt inlägg har inget med auktoritetsargument att göra. Men om man skriver om kritiska synpunkter som folk som varit med i IPCC-arbetet har, så måste man väl citera sådana som varit det och har det, eller? Du bör nog googla på ”auktoritetsargument”.

 33. Thomas #30,

   

  En av de som uttalat sig om IPCC är Myles Allen, se kommentar #18 från mig ovan:

   

  One of the report’s own authors, Professor Myles Allen, the director of Oxford University’s Climate Research Network, last night said this should be the last IPCC assessment – accusing its cumbersome production process of ‘misrepresenting how science works’.

  :::::

  Prof Allen said: ‘The idea of producing a document of near-biblical infallibility is a misrepresentation of how science works, and we need to look very carefully about what the IPCC does in future.’:

   

  Vad svarar du på det?

 34. Poängen du helt tycks missa (liksom många av aktivisterna på din sida) är att förtroende är färskvara som snabbt kan spolieras helt om det missbrukas. Och det räcker med att man några få ggr ser hur stort behovet att förvanska, förvilla, och missrepresentera är …
   
  Enstaka överdrifter eller misstag är en sak, liksom att man gärna framhåller sådant som stärker den egna positionen. Men när behovet att misrepresentera både blir systematiskt och de viktigaste ’vertyget i lådan’ och ffa när det börjar synas så tydligt att alla ser det då är för sent sedan länge … då kan förtroendet inte repareras, och bara allt högre tonläge (och sämre argument) kan skyla över det kanske ytterligare ett tag.
   
  Det är kommer inte att bli ditt decennium heller, Thomas. Och inte heller IPCC:s …

 35. Sirapsodlaren

  Gunbo:
  En ganska avgörande skillnad mellan skeptiker och troende är att de troende använder ”vetenskapen” för att försöka förändra samhället, i regel i en auktoritär och anti-demokratisk riktning.
  Jag kan inte påminna mig att jag har läst ett enda inlägg eller kommentar på den här bloggen där någon försöker få till stånd någon revolutionär utveckling åt något håll, eller några uttryck som ”tiden håller på att rinna ut om inget görs…”, snarare handlar det mesta innehållet om att så gott det går ta udden av de mest orealistiska och verklighetsfrånvända  alarmistiska skapelserna.

 36. Thomas P

  Ingemar #32 Vad jag konstaterade var just att du försöker med ett falskt auktoritetsargument som du här upprepar. De personer jag drog upp var inte med i IPCC-arbetet. De var lika mycket outsiders som vi två förutom att de valde att skicka in en kommentar till IPCC. Sådana där listor eller upprop som ni älskar är helt värdelösa.
   
  Jonas #32 Roa dig du med att hävda att bilindrustrin inte är en del av fossilbränsleindustrin. Konsument eller producent är de lika beroende av fossilbränslen. Om man står presenterad i IPCC-rapporten som ”Steven M. Japar   Ford Motor Company” har jag svårt att tro annat än att Ford står bakom det man skrivit.
   
  Pehr #33 Jag är fullkomligt ointresserad av andrahandsuppgifter från en partisk journalist i tabloidpressen.Det mest förvånande är väl att Rose fick Myles att ställa upp på en intervju, i den mån denna alls ägt rum. Myles var inte helt nöjd tidigare.
   
  Som jag skrev ovan ” I varje organisation finns det folk som inte är helt nöjda för att de tycker man borde göra saker på ett annat sätt, menar du att det skulle vara förvånande?”

 37. Thomas P

  Sirapsodlaren #35 Det beror ju på vad du menar med ”revolutionär utveckling”. Många av oss ser de klimatförändringar som modererat policy leder till som nog så revolutionära. De du kallar ”skeptiker” är i högsta grad troende på att klimatförändringarna blir små och lätta att hantera”, många är dessutom alarmister i sitt tal om antidemokratiska tendenser, ja en del går så långt i sitt motvallstänkande att de istället förutspår ny (liten) istid eller att koldioxiden i luften skall ta slut och allt liv dö ut om vi försöker motverka AGW.

 38. Thomas #36,

  Så om jag förstår ditt svar rätt så hävdar du att Myles Allen är felciterad.

  Det skall bli intressant att se Myles Allens egen reaktion.

 39. Thomas #36,

   

  Det verkar för övrigt inte heller som Myles Allen delar din nedlåtande åsikt om David Rose eftersom den artikel i Guardian av Allen som du länkar till slutar så här (uppenbarligen har de nu fortsatt sin konversation):

   

  I am perfectly prepared to believe David sent in an accurate article that was then hacked to pieces in the newsroom. Any time he wants to continue the conversation about how we solve the problem of climate change, which we both agree needs solving (after all, we live in the same flood plain), he is more than welcome. I owe him a coffee.

 40. Judith Curry har nu kommenterat David Roses artikel:

  http://judithcurry.com/2013/09/15/leaked-ipcc-report-discussed-in-the-msm/

   

  Hon jämför vad David Rose skriver med vad hon meddelat honom och inleder denna del på följande sätt:

   

  David Rose quotes me in his article (accurately). I provide below the complete text of the email response I sent to David Rose:

   

  Inledningen till hela blogginlägget är också mycket intressant:

   

  I’m not sure what the IPCC expected when they leaked their report to ‘friendly’ journalists, but I suspect that it was not this article by David Rose,

   

  People have been asking me to comment on the leaked IPCC Final Draft Summary for Policy Makers. Apparently someone in the IPCC made the Report available to ‘friendly’ journalists, as part of a strategy to brief them before the formal release of the Report. I have declined to comment until very recently, since I thought it was best to let the IPCC process play out. Now it is clear that the leaked report has made it into the hands of journalists that were not on the IPCC’s ‘friends’ list. I have now seen a copy of the SPM, and I provided comments to David Rose (and also to another journalist, not sure when that will air).

 41. Thomas P

  Pehr #38 Jag har ingen aning om huruvida Mylse är felciterad eller inte. Vad jag vet är att Rose är en  opålitlig journalist även om Myles försöker vara artig. Nu senast skrev han en tendentiös artikel som isläget i Arktis som varit uppe här förut. Påståendet ”Any time he wants to continue the conversation about how we solve the problem of climate change, which we both agree needs solving” framstår ju närmast som ett skämt givet Roses skriverier. Du har din lilla klick av forskare och journalister du litar på, och överlappet med dem jag litar på torde vara minimalt.

 42. Thomas #41,

  Skall jag tolka detta som att du inte litar på Myles Allen?

   

 43. Nej, Thomas
   
  Fordonsindustrin är inte del av fossilbränsleindustrin. Precis lika lite som Posten, Speditionsfirmor, den kommunala parkförvaltningen, landstingets ambulanser eller fjärrvärmeverket är det.
   
  Och fortfarande är affiliation ngt annat än representant för.
   
  Fossilbränslebolagen och Big Oil har alltid varit en unket luktande död sill hos era argument , och nu måste du alltså försöka med återupplivningsförsök via ännu fler röda sillar …
   
  Du snackar faktiskt riktig dynga här i tråden. Men fortsätt gärna. Ju längre du håller på ju tydligare blir det …
   
  Och jag tror det stämmer även för dig: Du blir allt vresigare och försöker med allt sämre ordvrängeri …
   
   

 44. Thomas
   
  Även ditt #37 är närmast spektakulär jubeldynga! Läs igenom en gång till vad du faktiskt säger där i sak. Och korrigera idiotierna … Innan någon annan påpekar dem!
   
   
  😉

 45. Gunbo

  Sirapsodlaren #35,
  ”En ganska avgörande skillnad mellan skeptiker och troende är att de troende använder ”vetenskapen” för att försöka förändra samhället, i regel i en auktoritär och anti-demokratisk riktning.”
   
  Jo, jag har förstått att det är här skon klämmer. Det är så här politisering ser ut. 

 46. Gunbo

  Tillägg till #45,
  Ska stå: Det är så här politisering på den skeptiska sidan ser ut!

 47. Thomas P

  Pehr #42 ”Skall jag tolka detta som att du inte litar på Myles Allen?”
   
  ????? Du läser som fan läser bibeln.
   
   
   
   

 48. Thomas #47,

   

  Den som sa det …

   

  Jag är nog relativt godtrogen och litar i allmänhet på andra människor. Tydligen finns det ett överlapp i fråga om att vi båda litar på Myles Allen trots vad du skriver om minimalt överlapp i #45, eller …

 49. Thomas #41,

   

  Oavsett om Myles Allen har sagt så eller inte är ju hans påstådda åsikter intressanta att diskutera. Vad är ditt svar på följande åsikter:

   

  this should be the last IPCC assessment … The idea of producing a document of near-biblical infallibility is a misrepresentation of how science works, and we need to look very carefully about what the IPCC does in future.

 50. Thomas P

  Pehr #48 Innebär det på att du även litar på Allens vetenskapliga arbeten, typ det här som anger ett mest troligt område för klimatkänsligheten på 3-3,5 K?
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI3865.1
   

 51. Thomas P

  Pehr #49 Det är onekligen fel att hävda att IPCC:s rapport har ”near-biblical infallibility” och en felrepresentation av vad IPCC gör. Den är en sammanställning av forskningsläget, inte någon teologisk utsaga. Om han inte kan presentera något bättre alternativ till IPCC ser jag ingen anledning att lägga ned organisationen, även om jag förstår att en del renläriga forskare ser dess hybridform mellan politik och vetenskap som besvärande.

 52. Thomas #50,

  Självklart, jag har ingen anledning att misstro Allens vetenskapliga arbeten. Men all vetenskaplig kunskap är provisorisk och måste ständigt ifrågasättas och jag litar på att Allen är väl medveten om detta. Det han säger i intervjun om han är rätt citerad stämmer med den bedömningen.

 53. Thomas #51,

   

  Tack för din åsikt. Jag upplever dock ditt uttryck ”en del renläriga forskare” som lite nedlåtande. Det är som om du tycker att det finns vissa kategorier av klimatforskare som inte passar in i IPCCs sätt att arbeta.

   

  Detta skulle alltså innebära att man enligt dig bör behålla IPCC i sin nuvarande form men att de forskare som är alltför ”renläriga” ur vetenskaplig synpunkt bör förbigås. Menar du verkligen det?

 54. Lasse

  Trovärdigheten för IPCC är väl i fara när de tvingas backa från tidigare siffror (0,2 grader per decennium till 0,12 grader) och samtidigt säger att det finns ett ökat konsensus i frågan.
  Vi alla hade överskattat  takten 2007 men nu är vi allt mer överens om en halverad takt.
  IPCC har bedömt maximal påverkan i en skala som de sätter upp skiljt från 2007 års utlåtande. Det hade varit ärligare om de visade hur IPCC uttalade sig 2007 och hur dessa parametrar förändrats. Om förändringen är stor så bör de inte redovisa ökat förtroende.

 55. Intressant för övrigt att David Rose kritiseras för att han skrivit om IPCCs SPM från 2007 att det skulle bli en uppvärmning av 0,2 C per decennium. Så här står det:

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-projections-of.html

   

  For the next two decades, a warming of about 0.2°C per decade is projected for a range of SRES emission scenarios. Even if the concentrations of all greenhouse gases and aerosols had been kept constant at year 2000 levels, a further warming of about 0.1°C per decade would be expected. {10.3, 10.7}

   

  Detta måste ha skrivits i slutet av 2006. Nog finns det väl en hel del substans i David Rose kritik här?

 56. Thomas P

  Pehr #53 ” Jag upplever dock ditt uttryck ”en del renläriga forskare” som lite nedlåtande.”
   
  Med ”renlärig” här syftade jag inte på deras åsikter i klimatfrågan utan om de som helst ser forskning som något som sker isolerat från samhället i övrigt, ”elfenbenstornet” även kallat. Jag ser absolut ingen anledning att utesluta sådana från IPCC i den mån de ändå ställer upp på det sätt Allen gjort, jag bara konstaterar att de knappast kommer vara helt nöjda med resultatet.
   
  Bra i alla fall att du inte ser någon anledning att ifrågasätta Allens konstaterande att bästa uppskattning av klimatkänsligheten ligger runt 3 grader. Av det du skrivit tidigare har jag fått intryck av att du varit övertygad om ett mycket lägre värde, men det kanske är något du övergett nu när du istället hittat på att ökningen av koldioxidhalten inte är människans fel?

 57. Nej, nu går det för långt! Nu har någon från SI modererat Thomas alldeles förträffligt tydliga kommentar #37! Där påstod denne nämligen att:
   
  ”Många av oss ser de klimatförändringar som förnekarpolicy leder till som nog så revolutionära”
   
  Det är ngt som jag gärna hade kunnat påminna om många ggr framöver.
   
  (Det går förstås fortfarande, men hans stolleri klingar inte lika klockrent längre efter at f-ordet redigerats bort. Faktum är att det är svårt att begripa innebörden nu, och mig veterligen är inte f-ordet bannlyst här. Jag tycker fö att folk skall få gräva vidare i sina gropar)
   

 58. Undrande

  Kan vara intressant med forskning om väder o vind, men det är åt h-vete fel med en politisk agenda!
  Skandal att även politiker i detta lilla land inte kan skilja på forskning och verklighet!
  Tycks enbart vara en anledning att beskatta och införa en massinstallation av intermittent elproduktion, som ingen eftersträvar.
  Som en klok skrev:
   
  Inte ens det mest perfekta vindkraftverk kan konkurrera med gas kol kärnkraft eller vattenkraft vare sig prismässigt och ALDRIG i funktion som baskraftsleverantör. Ett ytterligare aber för utbyggnad vimdkraften är kostnaderna för den kraft som måste ersätta vindkraften når det inte blåser och får till konsekvens att vi tvingas dubbelinvestera för samma produktion. Utöver dessa fundamentala nackdelar så tillkommer dessutom de extrakostnader för kraftnätets anpassning till den ryckiga vindkraften där notan handlar om miljarder.
  Så snälla sluta prångla ut vindkraften som ett alternativ. De körde rätt in i kaklet redan efter Maglarp och dess begränsningar blev fastlagda.Kärnkraften visade sig vara en förbaskat bra investering och den enda teknik som idag i en utvecklingsfas erbjuder en möjlighet att hantera de äldre verkens avfall och med en mängd andra möjliga spinoff-effekter som vindkraften är i total avsaknad av.Vindkraften är en svindyr dysfunktionell landskapförstörande återvändsgränd med oöverskådliga sekundära samhällskostnader. En total idioti!
   
  Resultatet av ses med en bild!
   
  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 59. Thomas,
   
  I #47 skriver du anklagande: ”Du läser som fan läser bibeln”
   
  I #57 försöker själv omdefiniera riktigheten i ett refererat (ev citerat) påstående ur en publikation, eller att det skulle vara ärligt redovisat där till att nu betyda att Pehr skulle tro (”lita på”) att ett snart decenniegammalt sakpåstående också skulle vara närmast det faktiska värdet!?
   
  Är sådana ordvrängarlekar det bästa du har kvar?
   
  Och har du för övrigt några belägg på att Myles Allen nu idag, snart decenniet senare fortfarande tror precis samma sak? Eller är det kanske ovidkommande?

 60. Thomas #56,

   

  Du får gärna förklara vad du menar med klimatvetenskap som inte sker isolerat från samhället i övrigt, ”elfenbenstornet” även kallat. Menar du att endast strategisk klimatforskning i IPCCs regi är samhällstillvänd? Men hur skall strategisk klimatforskning klara sig om det inte finns solid grundforskning att bygga på?

   

  Artikeln med Myles Allen som medförfattare som du refererar till är från år 2006. I abstract står det i de två sista meningarna:

   

  Subject to a numberof assumptions on the models and datasets used, it is found that climate sensitivity is very unlikely (5% probability) to be either below 1.5–2 K or above about 5–6.5 K, with the best agreement found for sensitivities between 3 and 3.5 K. This range is narrower than most probabilistic estimates derived from the observed twentieth-century warming. The current generation of general circulation models are within that range but do not sample the highest values.

   

  Man skall nog inte se detta som absoluta sanningar. Det är alltså inte, för att låna Myles Allens påstådda uttryck, fråga om a document of near-biblical infallibility. Fundera också gärna på vad uttrycket Subject to a numberof assumptions betyder.

 61. LBt

  0,1 C per decennium är naturligtvis en katastrofal utveckling om den är förorsakad av oss människor. Den vi kan leva med är genomsnittligt mindre än 0,0005 C om man tänker sig en bestående mänsklighet. Lätt att inse för den som vågar och vill.

 62. Thomas P

  Pehr #60 ”Menar du att endast strategisk klimatforskning i IPCCs regi är samhällstillvänd?”
   
  IPCC bedriver ingen forskning och har en minimal budget. De sammanfattar forskning gjord på andra håll.
   
  ”Man skall nog inte se detta som absoluta sanningar.”
   
  Nej, det är ingen ”absolut sanning”, det finns inga ”absoluta sanningar” inom vetenskapen, det finns inga ”document of near-biblical infallibility.” Har vi klarat av de vanliga halmdockorna nu eller tänker du fortsätta i samma stil? Du är ett geni på att missförstå och misstolka, tänk om du var lika bra på naturvetenskap som på retorik. Vad som finns är en forskning som kommer fram till resultat, och även om dessa inte är ”absoluta” är det var vi har, vad IPCC försöker sammanfatta och vad vi får fatta våra beslut på. Hellre då en forskare som Allen än den selektiva bloggvetenskap ni roar er med här.

   
  Du behåller din vanliga selektiva stil. När Allen eventuellt i en intervju säger något om IPCC du gillar skall man ha förtroende för honom, när han skriver en vetenskaplig artikel skall du hitta på alla möjliga argument varför dess sanning inte är absolut, gör antaganden osv ad nauseum.
   
  Typiskt sen också att ni censurerar tal om ”förnekare” men själva använder er av alla möjliga öknamn på oss realister som accepterar klimatforskningens huvudfåra.

 63. Thomas …
   
  Det är inte mycket som är ’realistiskt’ med vad du argumenterar. Du är så full av hål och självmål att det börjar bli patetiskt.
   
  I början av ditt senaste inlägg:
   
  Nej, det är ingen ”absolut sanning”, det finns inga ”absoluta sanningar” inom vetenskapen
   
  Bara några få rader längre ned:
   
  när han skriver en vetenskaplig artikel skall du hitta på alla möjliga argument varför dess sanning inte är absolut
   
  Och nej, IPCCs rapporter är inte vetenskap. Och det finns de som gärna vill hålla fram dem med just insinuationen (även om den sällan uttalas så) att de är ”document of near-biblical infallibility
   
   
  Du har själv ägnat större delen av ett decennium för varför man skall ’lita på’ deras sammanställningar, trots att de publikationer de själva säger att dessa bygger på varken belägger deras långtgående påståenden och/eller ganska ofta har stora brister eller iaf gör stora förbehåll (som inte är uppfyllda) för dess giltighet.
   
   

 64. Thomas #62,

   

  Du är tydligen inte insatt i IPCCs roll när det gäller samordningen av den strategiska klimatforskningen. Hur tror du att det går till för att så där en fyrtio olika forskargrupper som med varsin avancerade klimatmodell samordnar sina beräkningar och hur de scenarier bestäms som de skall räkna på? Och hur ser man till att beräkningarna blir klara i tid för att publikationerna skall komma med i IPCCs rapport?

   

  Det är bra att du förstår att forskningsresultat inte skall ses som absoluta sanningar. Att man får den uppfattningen av vad du skriver här får du skylla dig själv för, jag kan inte hjälpa att du skriver på ett sätt som ger ett felaktigt intryck. Bara en sådan sak som att du påstår dig acceptera klimatforskningens huvudlära är ju klart vilseledande i detta avseende.

   

 65. Thomas P

  Jonas #63 Om du inte var så förblindad av ditt raseri och din vilja att till varje pris hitta fel hos mig skulle du insett att när jag skrev ”när han skriver en vetenskaplig artikel skall du hitta på alla möjliga argument varför dess sanning inte är absolut” så refererade jag tillbaka till mitt tal om halmdockor; att Pehr gör det enkelt för sig genom att argumentera mot en vulgärversion av vad motparten står för.
   
  Pehr, du har en poäng i att IPCC:s rapport om utsläppsscenarier påverkar modellerare som ofta väljer att använda sig av dessa, om inte annat för att det gör jämförelser mellan olika grupper lättare. Att det skulle behövas någon regi från IPCC för att se till att resultaten blir klara i tid har jag dock svårt att tro. Det är väl inget konstigt med att forskare om möjligt får med sina resultat i en sådan här rapport?
   
  ” Att man får den uppfattningen av vad du skriver här får du skylla dig själv för,”
   
  Struntprat! Det är du som är så fast i din nidbild av vad ”fienden” måste tycka att du inte förmår läsa vad jag skriver. Jag är säker på att du nu kommer att hitta något enstaka citat av mig som du menar bekräftar din tes samtidigt som du med vidöppna ögon blundar för allt som talar emot den. För att citera vad jag skrev redan 2008 här: ”Går vi sen över från att uppskatta uppvärmningen till de konsekvenser denna får spretar uppfattningarna än vildare åt olika håll. Vi genomför just nu ett fullskaleexperiment i klimatförändring och det är ingen som kan säga att han vet vad slutresultatet blir. Intressant rent vetenskapligt, men kanske inte så förnuftigt givet hur beroende vi är av jorden.”
   
  ”Bara en sådan sak som att du påstår dig acceptera klimatforskningens huvudlära är ju klart vilseledande i detta avseende.”
  Ja, eftersom jag inte använt ordet ”huvudlära” får jag väl hålla med om att du är vilseledande. Däremot accepterar jag dess huvudfåra som en i dagsläget bästa uppskattning av vad vi har att vänta oss. På vilket sätt skulle det vara vilseledande menar du?

 66. Thomas #62,

   

  Här kommer ett par länkar för kännedom och vidare studier:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Coupled_model_intercomparison_project

  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Climate_Research_Program

   

  Från den andra länken framgår IPCCs nyckelroll i sammanhanget som är att identifiera de vetenskapliga prioriteterna (min fetning):

   

  WCRP activities address issues of scientific uncertainty in the Earth’s climate system including transport and storage of heat by the ocean, the global energy and hydrological cycle, the formation of clouds and their effects on radiative transfer, and the role of the cryosphere in climate. These activities match the scientific priorities identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and provide the basis for responding to issues raised in the United Nations Framework Convention on Climate Change. WCRP also lays the scientific foundation for meeting the research challenges posed in Agenda 21.

 67. LBt

  Världen är bättre med EU än den hade varit utan. Världen är mycket bättre med ett FN än ett utan. Samma sak med IPCC. Men visst finns ett bättre EU, FN och IPCC. Låt oss jobba på det.

 68. Thomas #65,

   

  Thomas, jag ser dig som en diskussionspartner, inte som en fiende, inte ens inom citationstecken.

   

  Se min kommentar #64 om IPCCs roll i samordningen av världens strategiska klimatforskning. Fundera gärna över vad en ledande roll inom IPCCs verksamhet skulle kunna betyda för en forskares karriär.

   

  Ursäkta för felläsningen, men jag tror att det blir samma beydelse även om ordet är huvudfåra. Du skriver först att du inser att forskningsresultaten inte är absoluta sanningar och i nästa andetag att du accepterar klimatforskningens huvudfåra till skillnad från andra. Förstår du inte själv hur motsägande detta är speciellt som du inte själv är klimatforskare och knappast någon auktoritet som kan utvärdera vad klimatforskningens huvudfåra är för något?

 69. Thomas
   
  Som amatörpsykolog är du måhända ännu sämre än vår jordgubbsodlare …
   
  Vad jag påpekar här är att du på punkt efter punkt inte förmår vara konsistent i nästan några av dina försök. Och att du med billigaste ordvändande försökte byta innebörd i att någon litar på någon annans skrivna ord. Eller att ngn anställd på Ford därför skulle vara ’representant för fossilbränsleindustrin’ … vilket ju inte ens är ett argument om så vore.
   
  Om någon av dina nonsenspåståenden skulle varit menade som (ev. själv-) ironi, om ens bara i efterhand, då har du väldigt svårt att övertyga iom att du både skriver precis samma strunt på fullaste allvar, samt att du verkar ha patalogist svårt att ens försöka argumentera genuint. Precis som Pehr säger får du finna dig i att bli bedömd efter hur du uppträder här. Och det är inte direkt med någon intellektuell skärpa eller konsistent linje du håller på numera …
   
  Har du för övrigt övervägt att revidera ditt totalnonsens i #37?
   
  Faktum är ju att du igen bölar över att inte bli tillräckligt milt bemött när du själv skriver sån dynga. Du klarar helt enkelt inte av att debattera som du själv gör ens …
   
   

 70. HenrikM

  Till Pehr/Jonas/Thomas
  Om ni inte har sett det tidigare finns det fler citat från Allens. Ett lyder som följer:
   
  ”“It is not a bible, it is a scientific review, an assessment of the literature. Frankly both sides are seriously confused on how science works – the critics of the IPCC and the environmentalists who credit the IPCC as if it is the gospel.””
   
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10310712/Top-climate-scientists-admit-global-warming-forecasts-were-wrong.html

 71. Perfekt

  Thomas P
  ”Däremot accepterar jag dess huvudfåra som en i dagsläget bästa uppskattning av vad vi har att vänta oss. På vilket sätt skulle det vara vilseledande menar du?”
  Så du accepterar alltså att vi har har stillastående temperatur och att klimatsensitiviteten är väsentligt lägre än vad du och ipcc tidigare har predikat?

 72. HenrikM #70,

   

  Tack för länken. Det är intressant att jämföra vad de två artiklarna säger om Myles Allen.

   

  En skillnad som jag tycker mig se är att enligt Mail Online så anser Myles Allen att den kommande rapporten borde vara den sista.

   

  One of the report’s own authors, Professor Myles Allen, the director of Oxford University’s Climate Research Network, last night said this should be the last IPCC assessment – accusing its cumbersome production process of ‘misrepresenting how science works’.

   

  Men motsvarande hittar jag inte i artikeln från Telegraph. I övrigt tycker jag artiklarna stämmer med varandra vad gäller Myles Allens åsikter utom att Telegraph ger mer kött på benen inklusive att Allen även hade följande kritik mot båda sidor:

   

  Frankly both sides are seriously confused on how science works – the critics of the IPCC and the environmentalists who credit the IPCC as if it is the gospel.

   

 73.  
  Henrik …
   
  Myles Allen verkar inte vara så religiöst besatt av klimathotet som en del andra. Mao han är iaf värd att lyssna på, och på hans argument. Vilket inte betyder att han vare sig har rätt eller har fel.
   
  Om (att?) han 2005 trodde att ECS ligger kring 3 °C så får man nog acceptera att det var vad han då landade i. Det betyder inte så mycket. Vare sig för vad det rätta värdet verkligen är, vad det kan vara, eller vad han idag anser.
   
  Men han är iaf ingen klimathotsdåre som inte förstår att andra kan ha andra uppfattningar, eller att deras invändningar kan vara relevanta.
   
  Här är en video från i våras i serien ’Head to Head’ där Richars Lindzen utmanas av en programledare som ligger tämligen i linje med IPCC/MSM dogmerna. Myles Allen är med i  panelen och har en del att säga om idiotargumentationen angående Fossil Fuels och liknande .. Det tradiga Exxon-tugget, och höger think-tanks börjar vid ~20 minuter, och Allen sågar det längs fotknölarna  ~22 minuter!
   
  David Rose sitter fö alldeles brevid, bara Mark Lynas mellan dem och han avfärdar också den sortens tugg.
   
  Thomas verkar dock leva kvar i det klimatideologiska 70-talet (dvs pre-Copenhagen och peak-Al Gore)
   
   

 74. Thomas P

  Pehr #66 Notera då även stycket ”The World Climate Research Programme (WCRP) was established in 1980, under the joint sponsorship of International Council for Science and the World Meteorological Organization, and has also been sponsored by the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO since 1993.” Det är inte en grupp skapad av IPCC så när det  i ditt citat sägs ”These activities match the scientific priorities identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change” kan man lika gärna hävda att det är IPCC som tar efter denna organisation. IPCC har som konstaterat extremt få anställda och kan inte på egen hand driva något sådant här.

   
  #68 ”Fundera gärna över vad en ledande roll inom IPCCs verksamhet skulle kunna betyda för en forskares karriär.”
   
  De forskare jag sett skrivit om saken har hävdat att det bara är negativt. Att vara författare till någon av IPCC:s rapporter tar tid, ger ingen extra lön och räknas inte som forskningsmerit. Då är det nog enklare att som Lomborg skriva en bok som säger vad politikerna vill höra.
   
  Det finns inget motsägelsefullt i mitt accepterande av klimatforskningens huvudfåra som en i dagsläget bästa uppskattning av vad vi har att vänta oss. Jag har aldrig hävdat att detta skulle vara en absolut sanning hur gärna du än vill tro det, bara att det är det bästa vi har i dagsläget. Hur svårt skall det vara att förstå? Och du som inte heller är klimatforskare och ändå för fram den ena mer extrema hypotesen efter den andra här på bloggen kanske inte skall kasta sten i glashus om vad vi som amatörer kan veta…
   
  Till sist hoppas jag att du tar till dig av Allens kritik mot dem som är kritiska mot IPCC eftersom du sagt hur mycket förtroende du har för honom.

 75. Perfekt

  Thomas P
  Som vanligt får man upprepa frågorna till dig. Accepterar du att vi inte har haft någon uppvärmning av atmosfären på länge och att klimatsensitiviteten är lägre än vad du och IPCC predikat.
  En annan sak som är mainstream i klimatvetenskapen nu är att klimatmodellerna har allvarliga brister, accepterar du även detta?

 76. Perfekt …
   
  Du kan väl läsa vad TP faktiskt argumenterar för. Här vill han nu att man skall acceptera en uppskattning av klimatkänsligheten gjorde tidigt 2005.
   
  Semantiskt försöker han konstruera att detta bör vara ’klimatforskningens huvudfåra’ idag, och även att mer skeptiska implicit skulle accepterat detta, inte månag timmar innan IPCC skall släppa sin mycket ansträngda och inlindade (konflikterande) sammanfattning av läget 2013
   
   
  Det får du väl ändå acceptera som ’svar’ …

 77. Nu ger ju jag inte så mycket (närmast ingenting) för TP:s kvaliteter som faktakälla eller bedömare. Utan mest som kvällstidningsrubrikerna en information om att något har skapat rubriker och ifall man vill informera sig mer får man leta själv.
   
  Vad Thomas hävdar att Myles Allen tycker eller menar (idag?) är tämligen irrelevant, likaså hans påstående om att David Rose skulle vara opålitlig, och att därför ett Allen-citat skall ignoreras. Allt detta är bara armviftande, utan man måste nog kolla och försöka avgöra själv. (Alternativt tro på det man redan bestämt sig för att tro, leta bekräftelser för det och försöka etikettera det som ’trovärdigt’)
   
  Min bedömning av både Allen och Lynas är att de är tillräckligt smarta för att inse att läget har ändrats på många sätt och att det nog är taktiskt skickligt att anpassa sig till ändrade förutsättningar. Och intellektuellt helt nödvändigt. Samma sak ser man runtom i världen bland många som tidigare inte skrädat orden och fördöt skeptiker i de mest nedsättande ordalagen …
   
  Men de som sent eller sist fattar att klimatskränande à la 2007 inte funkar längre idag kommer att bli frånåkta och förlöjligade … och får stå kvar där och skrika ’förnekare’ ’Exxon’ ’Big Oil’ ’tobakslobby’ och liknande …
   
  Kort därpå har tåget gått för gott och möjligheten att hoppa på klimattåget är borta för alltid.
   
  PS Tom inhängnaden försöker motsträvigt och under stor vånda ompositionera vissa av sina dogmer .. på ett sätt att det inte tydligt syns att det innebär att skeptikersidan hade sagt samma sak redan för många år sen DS

 78. LBt

  Att IPCC inte levererar vad SI och TCS tänker sig är just ingen nyhet. Uppenbart är också att vare sig SI eller merparten kommentatorer kan tänka sig ett reformerat IPCC eller någon annan konstruktion, sannolikheten att man ändå inte får vad man vill ha är väl allt för uppenbar.
   
  Samma resonemang är tillämpligt på modellerna, dessa förhatliga datorsimuleringar som inte ger det resultat man drömmer om. Hur vetenskapligt är det att enbart förkasta dessa arbeten istället för att utveckla och förfina? Korkat är vad det är.

 79. Röda Stjärnan

  Korkat är det att slänga ut förmögenheter på krafs som inte ger några tillförlitliga resultat. Jag blir irriterad på människor som säger att de arbetar för den svaga eller för miljön men är för processer där förmögenheter som ska komma dessa svaga eller miljön till gagn endast hamnar hos t.ex Vindkraftsbolag eller går till representation för meningslösa ”klimatmöten”. Det är falskt och långt värre än korkat!

 80. Perfekt

  Jonas N #76
  Jag försöker, men det är inte så lätt att förstå vad TP argumenterar för numera. Lindzen har gått från oil shill till sanningsvittne om hotspoten mm.
   
  En klimatkänslighetsstudie från 2005 är alltså huvudfåran i klimatvetenskapen nu enligt TP. Frågan är om han kommer att regrediera än mer och börja med Arrhenius-svammel.

 81. Peter Stilbs

  LBt – IPCC har dragit löje över vetenskapssamhället, ett löje som kommer att växa. Vad man bör göra är återgå till är den normala vetenskapliga arbetsordningen.

 82. Thomas P

  Peter Stilbs #81  Du och dina gelikar gör ert  bästa för att dra löje över vetenskapssamhället, och den skada ni gör kan bli långvarig. Ni står för en inställning att kunskap är ointressant och övertrumfas av åsikter och ideologi. Vi ser precis samma sak med folk som tycker att vaccinationer nog bara är dumt för det har de läst någonstans. Evolution är dumheter har de läst i bibeln. DDT, tobak och freoner är nog egentligen inte så farligt osv. Vetenskap som buffé där man plockar bara det man tycker smakar gott och blundar för resten.
  Vill du återgå till ”den normala vetenskapliga arbetsordningen”, ta och jobba med att sätt dig in i klimatfrågan, skriv ihop en vetenskaplig artikel där du beskriver felen och hur man istället bör gå framåt. Det är den normala vetenskapliga arbetsordningen, inte dina plattjordsfantasier.

 83. Peter Stilbs

  Thomas P #82 – Du vill alltså helst att allt trams i vetenskapens namn ska tyst förglömmas och aldrig knystas om ?

 84. #82 Hur är det. Mår du riktigt bra?

 85. Perfekt

  Nu har Thomas P tappat greppet helt:
  ” Du och dina gelikar gör ert  bästa för att dra löje över vetenskapssamhället, och den skada ni gör kan bli långvarig. Ni står för en inställning att kunskap är ointressant och övertrumfas av åsikter och ideologi.”
  Klockren projicering!
  ”Vi ser precis samma sak med folk som tycker att vaccinationer nog bara är dumt för det har de läst någonstans. Evolution är dumheter har de läst i bibeln. DDT, tobak och freoner är nog egentligen inte så farligt osv. Vetenskap som buffé där man plockar bara det man tycker smakar gott och blundar för resten.”
  Ovidkommande trams, här diskuterar vi klimatvetenskap och den tyvärr tillhörande politiken.
   
  ”Det är den normala vetenskapliga arbetsordningen, inte dina plattjordsfantasier.”
  Det är fastslaget att de plattjordtroendes ordförande också tror på någon form av AGW. Liknelsen är för övrigt betydligt mer träffande för AGW-troende.
   
  För övrigt undrar jag om vi har uppfattat det rätt att huvudfåran i klimatvetenskapen enligt dig bygger på en rapport om klimatsensitiviteten från 2005?
   
  Om du har tid över kan du ju också svara på de gamla vanliga frågorna som du ”missat”.
   
   

 86. Gustav

  @Thomas P:
   
  jag tycker du gör en nytta på detta forum och hoppas du klarar av att fokusera på sakdiskussionen och inte tar åt dig av alla kommentarer om ”hur du borde känna dig”.
   
  En fråga till dig är om du instämmer i Gillets citat från artikeln att trenden sedan år 1998 inte statistiskt är skild från noll. Minns att du tidigare hävdade att trenden förvisso inte var stigande men att den absolut inte var 0 heller?

 87. Thomas P

  Gustav #86 Problemet är att folk blandar ihop uppmätt trend och om denna är statistiskt skild från noll (eller för den delen från IPCC:s prognos, men det brukar dessa personer aldrig tala om). För korta perioder är felmarginalen i uppmätt trend så stor att det inte är förvånande att den inte är säkert skild från noll.

 88. Perfekt

  @Gustav
  Det fanns.en tid när jag hade hållit med dig.
   
  Lycka till med att få TP att svara på frågor.

 89. Gustav

  #87:
   
  Fast Gillet avsåg perioden 98-12 som han säger inte är statistiskt skild från 0. Måste ändå inte detta vara samma sak som att den är 0? hur kan en trend annars bli 0?

 90. Thomas P

  Gustav #89 Antag att du mäter en trend på 2+-2,5 grader. Denna kan vara så låg som -0,5 och är alltså statistiskt sett inte skild från 0. Den kan också vara så hög som +4,5 grader. Skulle en sådan mätning vara detsamma som 0 menar du?

 91. Gustav

  @thomas P:
  nej bara för att det finns ett värde under 0 gör inte trenden signifikant samma som noll. Däremot värdena sedan 98 får jag till statistiskt samma som noll, vilket också Gillet säger. Förstår inte hur trenden 0 annars skulle se ut? Det kommer alltid finnas små variationer upp och ner. 
   
  Hoppad jag inte missuppfattat dig. 

 92. Thomas P

  Gustav #91 Om du startar med extrema El Ninoåret 1998 får du en trend nära noll, men hur seriöst är det? Kanske du kan säga vilken mätserie, exakt vilken period, och vilken trend inklusive felmarginaler du får? Sen kan du också tala om vilken denna artikel av Gillet är, det är en lång tråd och det är inte uppenbart vad du syftar på.

 93. Undrande

  92
  Thomas P 2013/09/16 kl. 17:55 Thomas P, Är Du man eller mes?Hur länge skall denna politiska klimatdebatt få fortgå?Ta en time out och fundera noga på vad Du skriver och försvarar!

 94. Gustav …
   
  Thomas har allt mindre att komma med. Och hans försök att utmåla alla som inte delar den tro han vill (behöver?) hålla fast vid som lite (eller mycket) bakom, att de inte skulle förstå ens enklare sammanhang är nog indikation på samma sak.
   
  DU är ju själv inte sämre än att du ganska snabbt kan se när folk slingrar sig och försöker undvika att hantera det uppenbara genom att hela tiden vilja prata om annat. Även Thomas förstår givetvis att uppvärmningspausen är ett stort bekymmer för klimathotarna. Det är bla därför han vill käbbla om ’vilket startår’ skall man välja.
   
  Och jag tycker att ditt värnande om hans (ev?) känsliga själsliv också är lite missriktat.

 95. Märkligt Thomas
   
  Jag får nästan genomgående precis motsatt intryck: Att din sida försöker med de mest märkliga ordvändningarna och omdefinitionerna av sakförhållanden och tidigare utsagor få det till att pausen i den så enträget omtalade uppvärmningen inte alls är ngt att fästa sig vid. Och allt efter åren har gått har dessa ansträngningar bara låtit mer och mer krystade.
   
  Vill tex minnas att du för många år sedan (när ’pausen’ fortf var ung) närmast lovade att temperaturen skulle komma att öka allt fortare, med schwung, och att det var ’den termiska trögheten’ i systemet som förhindrade detta … men att där fanns massor mer ’in the pipeline’
   
  Hade du fel då, dvs bara pratade om dina förhoppningar? …
   
  Eller är det bara så att din (och alla andras efterlängtade) uppvärmning har fått förstoppning i pipeline:n … och när den bara väl släpper … då jävlar skall vi ogudsfruktiga få se!? Är det vad du vill hävda idag, ett halvt decennium senare?
   

 96. Undrande

  JohJoh 2013/09/16 kl. 18:36
  Ingemar #32 och Bin #33
   
  Deras svar är givetvis att man anser sig vara tillräckligt säker för att det ska vara motiverat att göra åtgärder för säkerhets skull (som en ”försäkring”).
   
  En som tror att en försäkring kan hjälpa mot väder o vind!
   
  Vilket försäkringsbolag tar denna försäkring?
   

   

 97. Slabadang

  Thomas P#82
   
  Peter Stilbs #81  Du och dina gelikar gör ert  bästa för att dra löje över vetenskapssamhället, och den skada ni gör kan bli långvarig. Ni står för en inställning att kunskap är ointressant och övertrumfas av åsikter och ideologi. Vi ser precis samma sak med folk som tycker att vaccinationer nog bara är dumt för det har de läst någonstans. Evolution är dumheter har de läst i bibeln. DDT, tobak och freoner är nog egentligen inte så farligt osv. Vetenskap som buffé där man plockar bara det man tycker smakar gott och blundar för resten.Vill du återgå till ”den normala vetenskapliga arbetsordningen”, ta och jobba med att sätt dig in i klimatfrågan, skriv ihop en vetenskaplig artikel där du beskriver felen och hur man istället bör gå framåt. Det är den normala vetenskapliga arbetsordningen, inte dina plattjordsfantasier.”
  Du argumenterar med dig själv och har bara förväxlat din egen identitet med Peters och pratar baklänges. Klimatvetenskapen är vetenskapsamhällets tobaksrökning DDT och vaccin och kommer få sina narkolepsier cancer och andra skadliga effekter ifrån den ”impakt” /kontakt den haft med vad som kallar sig för ”klimatvetenskapen”.

 98. Slabadang

  I wwfs hysch hysch om isbjörnarna!
  http://polarbearscience.com/2013/09/08/how-and-why-great-news-about-chukchi-polar-bears-has-been-suppressed/

 99. Perfekt

  Thomas P
  ”Om du startar med extrema El Ninoåret 1998 får du en trend nära noll, men hur seriöst är det?”
  Ungefär lika seriöst som att starta med 1979 för havsisen i Arktis?
  Fö ger RSS och HADCRUT 3 en negativ trend

 100. LBt

  Korkat som sagt. Att en och annan faller i denna fälla är rimligt men att namn som man förknippar med kunskap och vetenskaplig stringens lånar sig till denna enfald är märkligt. Men de är få dessbättre.

 101. Börje S.

  #100 LBt
   
  ”Korkat som sagt.”
   
  Du tänker förståss på politiker som tror att man sänker världstemperaturen genom att smälla upp 200 meter höga torn med vidhörande propellrar överallt utom i Stockholms centrum.
   
  Eller de politiker från C som menar att man kan göra jorden till en bra mycket kallare plats genom att hugga ner regnskog och odla oljepalm för etanoltillverkning och i stället för att dricka densamma hälla den i transportmedlens bränsletankar (slöseri med en fin råvara är det säkert många rödnästa som tänker).
   
  och så har vi de som menar att vi kommer att få de hårda vintrar och kalla somrar, som vi alla önskar oss, genom att byta glödtrådslampor mot lågenergidito innehållande lagförbjudet kvicksilver.
   
  Eller de som vill göra biobränslen av våra skogar och våra odlingar  för persontransporter och husuppvärmning, vilket innebär att vi måste utöka våra skogs och åkerarealer till det fyrdubbla. ”När vi ordnat problemet med arealerna (krig?) och gjort bränsle av alltihop så kommer det att bli mycket kallare, förstår du,” som en typisk representant för millöpartiet förklarade för en beundrande reportissa från SVT.
   
  Mer korkat som du kan ha tänkt på:
   
  ”Solpaneler! Midvinternattens köld är hård! För att hjälpa de som bor norr om polcirkeln borde politikerna subventionera solpaneler på deras tak! Så eldar de mindre.” sade en entusiastisk vetenskapsredaktionsmedarbetare från SR.
   
  ”Tänk att folk slänger potatis, apelsin och bananskal och fiskben.” sade en annan vetenskapsredaktionsmedarbetare, ”hade de ätit upp det hade det inte blivit så förskräckligt varmt på jorden som det blivit.”
   
  ”Packet borde äta fluglarver så det blir  kallare” sade en fet FN-representant och stoppade i sig ännu en matsked rysk kaviar.
   
  ”Får vi bara resusser kan vi styra jordens temperatur precis som vi vill”, sade en välnärd mötesdeltagare på ett G8-möte.
  ”Blir 2 grader lagom?”, frågade en känd svensk statsminister underdånigt.
  ”Jajaja! 2 grader blir JÄTTEbra, kör du med 2 grader när du kommer hem till riksdan”, sade de andra extremt välnärda G8-mötesdeltagarna och smet fort in på sina hotellrum à 10.000 spänn natten för att skratta ut ordentligt. ”Grabbar, han gick på`t!”
   
  Nej, nu kom jag på vad du tänker på när du säger ”korkat”:
   
  Naturligtvis tänker du på alla de som på grund av exempellöst påkostad propaganda tror att världens temperatur och världshavens värmeinnehåll bestäms av en enda faktor, halten av spårgasen koldioxid i atmosfären, 0,04%.
   
   
   

 102. Pelle L

  LBt #78
   
  OK, nu lyssnar vi! 
  Berätta vad IPCC har gjort för att förbättra mänsklighetens och jordens situation.
  Alltså något som IPCC har uträttat som inte hade blivit av utan den.
  Ta fem saker bara, det borde räcka till att börja med i alla fall.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
   
  Kom igen nu, vi väntar!
   
   

 103. Pelle L

  Börje S. #101
   
  Jag gillar dina drapor 🙂
   
  Men varför solpaneler till Norrbotten:
  Solpaneler! Midvinternattens köld är hård! För att hjälpa de som bor norr om polcirkeln borde politikerna subventionera solpaneler på deras tak! Så eldar de mindre.”
   
  Vore inte månpaneler bättre där?
  Med några miljoner från våra pensionsfonder vore det väl snabbt ordnat 😀

 104. Börje S.

  Månpaneler! Genialt! Har du snackat med Rockström? Han gillar sådana lysande idéer, tänk bara på de där toaletterna som spolas med sågspån.
   
  Eller tänker du lägga vantarna på patentet själv?
   
  Pensionsfonderna ställer gärna upp speciellt om de tvingas därtill av våra genialiska politiker, Ek, Löv och allt vad de heter. 

 105. Börje S.

  #102
   
  Du kan också fråga om vad nytta kostnaden för att sedan 1988 betala för datormodellering av det framtida klimatet inneburit för mänskligheten.
   
   
  Minst 40 olika ”avancerade” och därmed svindyra modelleringar som pågått i decennier…och så blev de fel allihop! På vilket vis är de imponerande arbetsinsatserna för att ta reda på framtidens klimat så mycket bättre än att låta en städare singla slant om det kommer att bli varmare eller kallare?
   
  50% chans att slantsinglaren får rätt. Mycket bättre odds än de imponerande klimatmodellerna, ty där blev det 0% rätt hos alla 40.

 106. Pelle L

  Börje S. #104
   
  Nä, jag har så jag klarar mig. Vill absolut inte bli en ny Bill Gates. 
  Funderar dock på att kontakta Petra Månström på SvD. Verkar vara en tjej som är pigg på en månskenspromenad.
  Med rätt kille förstås, så där faller väl jag bort direkt 🙁

 107. Börje S.

  #102
   
  En annan fråga du kan ställa:
   
  Om man har 40 uträkningar som alla visar för högt värde, blir det då plötsligen rätt om man tar ett medelvärde på dessa och kallar det ”best estimate”?
   
  Och är sådant en vetenskapligt godtagbar metod att bevisa riktigheten av en hypotes om ökande vattenånga som inte kunnat registreras i den förargliga verkligheten?

 108. Pelle L

  Börje S. #107
   
  ”Om man har 40 uträkningar som alla visar för högt värde, blir det då plötsligen rätt om man tar ett medelvärde på dessa och kallar det ”best estimate?”
   
  Nej det tror jag faktiskt inte gillas.
  Det här handlar ju om vetenskap vet du väl?
   
  Om man däremot kallar mätningarna för en ”ensemble” kan det gå hem.
  Du vet, det gäller att använda de flashiga nyckelorden: Estimate näää, Ensemble jajaja 🙂

 109. LBt
   
   
  Lite lustigt att just du pratar om ’vetenskaplig stringens’ och ’korkat’ i samma stycke … 
   
  Det är nästan så man blir nyfiken på vad du öht skulle kunna ha menat! 
   
  😉

 110. Gustav

  #92:
   
  Har inte läst hela Gillets artikel, bara det som delades fritt i andra tråden : http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Climate%20change/Climate%20model%20results/over%20estimate.pdf
  Visst var 98 ett extremt år men det är ändå intressant att trenden därefter är noll…
   
  #94:
  Det är anmärkningsvärt att du inte bekymrar dig om TPs själsliv. Jag vet itne särskilt mycket om dig men ser att du skriver på detta forum rätt ofta? Varför återkommer du till detta forum och sticker inte till SkS eller UI eller kanske Ung Vänsters forum? En gissning är att folk härinne resonerar ungefär som du och har liknande åsikter/värderingar? Det kanske inte skulel vara så kul för dig om det bara fanns folk som Thomas P i alla trådar? Vart du än vände dig: Thomas P, Thomas P, Thomas P, Thomas P, Thomas P, Thomas P, Thomas P, Thomas P, Thomas P! Det är nog ungefär vad han uppelvera tt han möter här varje dag men ändå kämpar han på, trots otroligt trista kommentarer om hur han borde känna sig och ditten datten…
   
  För egen del tycker jag TCS skulle tappa otroligt mycket om TP försvann. Försökt skaffa samma informationsintag på någon annan site typ UI? Direkt när det blir intressant censureras skeptikern bort eller så spammas han/hon ner med dynga om deras modereringspolicy. Om TP fördrivs härifrån tappar ni en värdefull granskare som dessutom representerar fördelningen i samhället. På en vanlig arbetsplats sympatiserar ca 65% med TP, 30 % har ingen åsikt och 5 % är skeptiker. Spenderar man tillräckligt med tid härinne får man bilden att förhållandet är omvänt även i samhället och rensar man bort TP tappar siten verklighetsförankring.

 111. Thomas P

  Gustav #110 Kanske varit bra om du läst artikeln eller i alla fall den bit du hänvisar till: ”For this period, the observed trend of 0.05 ± 0.08 °C per decade”. Trenden är alltså inte noll. Fyfes (det är brukligt att använda första författerens namn när man hänvisar till en artikel) osäkerhet på 0,08 är även oväntat låg, kanske anger han standardavvikelse snarare än någon 90% eller 95% konfidensintervall? Eller också är det så illa att han missat autokorrelationen i temperaturdata och därför fått för låg osäkerhet.
   
  Även om de modeller Fyfe jämför med har med El Ninos så reproducerar de aldrig dessa exakt när de gäller styrka och tidpunkt så det blir fortfarande missvisande att börja 1998 då vi hade en extremt kraftig El Nino. Det skall bli spännande att följa upp vad konsekvenserna av Kosakas artikel blir:
  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12534.html

 112. Gustav

  The inconsistency between observed
  and simulated global warming is even more striking for temperature trends computed over the past fifteen years (1998–2012).
  For this period, the observed trend of
  0.05 ± 0.08 °C per decade is more than four times smaller than the average simulated trend of 0.21 ± 0.03 °C per decade (Fig. 1b). It is worth noting that the observed trend over this period — not significantly 

 113. Gustav

  Sorry, den posten blev fel.
   

  ”The inconsistency between observed and simulated global warming is even more striking for temperature trends computed over the past fifteen years (1998–2012). For this period, the observed trend of 0.05 ± 0.08 °C per decade is more than four times smaller than the average simulated trend of 0.21 ± 0.03 °C per decade (Fig. 1b). It is worth noting that the observed trend over this period — not significantly different from zero — suggests a temporary ‘hiatus’ in global warming2–4” 
   
  Vet inte vilken standardavvikelse som använts och har inte räknat på det själv. Är allmänt slö då det gäller sånt här och surfar mer på andras arbete, där är jag bl.a. dig ett stort tack skyldig! Har heller inte menat att trenden ska vara 0, det är ju fullständigt omöjligt att den ska bli 0! Däremot säger författarna tydligt att trenden ”inte är statistiskt skild från 0” vilket väl måste tolkas som 0 i vardagligt språk?

 114. Gustav
   
  Det du skriver verkar lite mer aningslöst än jag förväntade mig av dig. För jag menar att vid det här laget borde du vetat att alla klimathotspåhejande bloggar och diskussionsajter använder raderknappen som en hel central del i ’argumentationen’. När argumenten tryter, för att ’hjälpa’ egna sidan, och för att ge en annan bild, tillrättalägga ’storyn’ …
   
  Jag har inte det minsta problem med att diskutera sakligt med sådana som också klarar av sånt och har egna argument att framför ifall jag är den ende i rummet (forumet) på min egen sida. Jag har fö hängt på massor av vänsterfora och förklarat sammanhangen för folk där. Ibland med givande utbyten, och beledsagat av pöbelskrän. Samma sak på klimathotssajter (innan raderknappen tycktes bli oumbärlig)
   
  Om du hade varit lite uppmärksam så hade du noterat att diskussionerna på samma (den skeptiska) sidan kommentatorerna sinsemellan ofta handlar om sådant där man inte är överens. Ryggdunk och cirkle jerk är inte alls frekventa här.
   
  Jag noterar också att du(?) skriver på UI och dissar TCS där, samtidigt som du uppmuntrar UI att göra samma, men ibland med inte lika tarvliga bemötanden. Man får intrycket att du (trots insikten om deras spammande/raderande) helst ville att de vara lite mer framgångsrika i debatten ..
   
  Jag har fö inget problem alls med det som TP tillför här. Tvärtom jag försöker uppmuntra och få honom att bidra med mer information. Men kommentarer som (#82) ”Ni står för en inställning att kunskap är ointressant .. Evolution är dumheter har de läst i bibeln … dina plattjordsfantasier” mm är idioti. Inget annat, Gustav!
   
  Tycker du att TP behöver skonas från att sådant påpekas? Skyddas mot sina egna verbala uppkastningar? Jag håller inte med. TP ägnar en stor del av sina insatser här åt ren smutskastning och låter ofta inte sanningen störa honom därvidlag. Det är hans val, hans metodik.
   
  Som jag skrev: Jag försöker få honom att skriva bättre och skarpare inlägg. Att bejaka hans dynga, eller låtsas att den inte finns (el. inte sänker hans egna argument) tror jag inte är den bästa metoden framåt …
   
  För övrigt tror jag att fördelningen troende/skeptisk varierar ganska påtagligt på olika arbetsplatser. Ju kunnigare och bättre (relevant) utbildade folk är, desto sundare är den kvoten.
   
  Vilket ju närmast är en truism! 😉

 115. Gustav

  #114:
  Det är bra om du försöker hjälpa TP att lyfta diskussionen och det hedrar dig att du bevistat forum med andra inställningar än detta. Dock tycker jag att TP bemöts allt sämre på detta forum, ofta finns kommentarer riktade till honom innan han ens deltagit i tråden och uppsåtet är ofta att irritera honom, typ ”hur känns det nu då TP”? Sådant leder i längden till att han kommer tappa sugen om han inte är en komplett masochist. 
   
  Jag försöker alltid skriva på ett sätt så att debattanterna har största chans att ta till sig essensen i mitt budskap. Jag tror det bästa för UI vore att överge sin hårda modereringspolicy och likt TCS ha öppna kommentarsfält. Jag tycker det är synd när UI förstör annars intressanta trådar vilket var anledningen till att jag rekommenderade dem att göra mindre reklam för Skeptikernas handböcker och istället svara rakt på frågorna. Jaja, du har ju läst tråden… Kortfattat: jag gillar trådar som inte svärtas ner av varken UIs pekpinnar eller TCS tyckande om hur TP borde känna sig. Hoppas på mindre sådant i fortsättningen. 

 116. Thomas P

  Gustav #113 ”Däremot säger författarna tydligt att trenden ”inte är statistiskt skild från 0″ vilket väl måste tolkas som 0 i vardagligt språk?”
   
  Nej, det är precis det man inte bör göra. Trenden är med hans värden heller inte statistiskt skild från 0,1 och hur vardagligt språket än är så kan trenden inte båda vara 0 och 0,1 samtidigt. Detta bortsett då från det olämpliga i att välja just 1998 som startår. Du kan leka med den här kalkylatorn för att se hur valet av startår slår:
  http://www.skepticalscience.com/trend.php
   
  Jag tycker också du skall ignorera en ren skitstövel som Jonas som bara lever för sina personangrepp och aldrig har något att tillföra i sak. Ge honom ingen uppmuntran, han är ett hopplöst fall har jag konstaterat efter åren här.

 117. KF

  Gustav, här har du en lååång tråd där Jonas gett sig in i ett riktigt getingbo. Varsågod och läs och tala sedan gärna om vilka som beter sig som arslen. 
   
  http://scienceblogs.com/deltoid/2011/09/12/jonas-thread/comment-page-1/#comments

 118. Jonas N

  TP bemöts nog allt sämre eftersom hans ’argument’ också blir det. Och nog mest för att irritera, eller kanske snarare ventilera sin egen irritation … som ju är fullt förståelig.
   
  Nu kan ju jag inte fjärrskåda folks motiv och egentliga tankar, men jag har svårt att en från KTH disputerad fysiker varje gång kan vara totalt aningslös när den skriver totalt strunt. Alla kan förstås ha eller skriva fel, eller totalt missuppfattat ngt. Men inte så konsistent som TP menar jag. Kolla bara slutet på hans #116
   
  Som jag har sagt många ggr (och menar till fullo): TP blir bättre behandlad här än han själv uppträder. Av just de skäl som du tar upp, att han är i minoritet, och att hans invändningar (när de är seriösa) har ett värde
   
  Ang UI så är deras problem att de skulle tappa mycket av den självbild de så mödosamt byggt och försöker upprätthålla ifall raderknappen togs bort. Du har säkert noterat att de ytterst sällan vågar sig utanför den egna (eller andras) inhängnad av just det skälet.
   
  Angående ’svärtas’ ned så kommer där alltid att förekomma spydigheter och lite påhopp i kommentarsfälten. Notera att sådant förekommer lika mycket i sk ’modererade’ kommentarsfält, bara väldigt mycket mer ensidigt där.
   
  Thomas #116, du kan inte rimtligtvis tro det du själv skriver. Väx upp och sluta bete dig som en barnunge!

 119. För dem som är intresserade av verkligheten (och inte att försöka rädda sin dogmatiska tro med allt mer krystade ordkonstruktioner, och rena oförskämdheter) är Ross McKittricks debattartikel om IPCCs modeller, och deras stundande rapportslätt väl värd läsning. Denbehandlar förstås den avstannade uppvärmningen, vad det innehär och hur det hanteras:
   
  http://opinion.financialpost.com/2013/09/16/ipcc-models-getting-mushy/

 120. Thomas P

  Jonas #119 Ross McKitrick argumenterade tidigare för att det inte är meningsfullt att tala om en medeltemperatur, att en sådan inte går att definiera, så hur kan han då börja tala om att uppvärmningen  stannat upp? Nå, konsekvens har väl aldrig varit något av modererat starka sidor.

 121. Om du läser hade du noterat att McKittrik påpekar att IPCCs modeller och utsagor inte ens är konsistenta med vad de själva hävdar och säger och hävdat. Det går alldeles utmärkt att påpeka sådant även om man anser att de valda måtten inte är bra …
   modererat

 122. Thomas P

  Jonas #121 ”But the actual temperature change was only about 0.1 degrees,” skrev McKitrick.
   
  modererat är ett speciellt väl valt ord när vi talar om en person som t o m förnekar att det går att definiera något sådant som medeltemperatur. Inte att den kan vara svår att mäta utan att det är ett meningslöst begrepp.

 123. Jo, modererat är ett rent idiotord. Men jag förstår att du hellre vill använda sådana eller ordmärka om ngt annat, istället för det du kallar ’klimatforskningens mittfåra’ och vad de nu skall försöka få till …

 124. Pelle L

  kommentaren borttagen

 125. Ingemar Nordin

  Jonas N & Thomas P, jag föreslår att ni slutar att käbbla och diskuterar sakfrågan istället.

 126. Ingemar N
   
  Min länk till Ross McKittricks artikel handlade klockrent om ämnet. Thomas ville diskutera annat förstås. Men att radera f-ordet tycker jag är larvigt. Det är som sagt ett idiotord, och numera älskar jag när stollealarmisterna försöker med det … 
   
  🙂

 127. Klimatforskningen ’mittfåra’ en medellära eller vad,de som som vänder kappan
  efter vinden,men som aldrig åstadkommer något i sin forskning skulle jag kalla
  det,ett knasigt uttryck verkligen.
  ALI

 128. Pelle L

  Instämmer med Jonas N, det var ett ***** raderande!
   
   
  Kanske blogginnehavaren skulle publicera en lista över de förbjudna orden.
  Eller är det alla ord som börjar på bokstaven mellan E och G 🙁
    
   
  *rågvisa Pelle

 129. Ett ’genombrott’ i klimatvetenskapen är naturligtvis en förhoppning,men
  den tar mycket lång tid av väntan ännu,dock en stor fråga för framtiden,
  under lång tid  framöver.
  ALI.K.

 130. Millenium cykeln är mycket intressant,kan den vara ’spöket’ som lurar människan under ett kort tids perspektiv som vi inte uppfattar ännu vara en orsak till den temporära uppvärmningen islutet av1900talet till i början av 2000talet,tiden får utvisa detta.
  Naturliga förlopp av ’svängande cykler’som är flera troligen,sker i takt och otakt .
  ALI.K.

 131. Pelle L

  ALI.K
   
  Vad är milleniumcykeln?

 132. 131″
  Titta tillbaks 1000år .så får du se,att det även var varmare under denna tidsperiod.
  ALI.K.

 133. Jordens havsströmmar har en omlopps tid av tusen år.
  ALI.K.

 134. Solsystemets omlopps tid i Vintergatan är över 100 000år,en cykel
  det med,bland många antagligen.
  ALI.K.

 135. Christopher E

  #131 Pelle L
   
  Det ALI.K. syftar på med ”millenniecykeln” är egentligen en cykel med viss variation som snittar runt 1470 år. Kallas för Dansgaard-Oeschger- eller Bondcykeln (eller ”events” efter markörerna för de kalla perioderna)
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard%E2%80%93Oeschger_event
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_event
   
  Som ALI.K. skriver så passar medeltida värmen in i denna cykel, liksom minoiska och romanska värmeperioderna. Mest intressant är klimatdebattperspektiv är att Lilla Istiden och den moderna värmeperioden passar perfekt in i cykeln också.
   
  Cykeln är driven av solvariation enligt totalt samstämmiga proxies på kosmisk strålning, men vilka processer i solen som orsakar den är okänt.
   
  Att vår nuvarande värmeperioden passar in i mönstret ogillas starkt av klimatalarmismen, eftersom det minskar månen för vad som går att skylla på våra utsläpp. Det är bakgrunden till det intensiva arbete som skett och sker från den sidan att förneka Lilla Istiden och medeltida värmen (tex hockeyklubbsdebaklet). Man vill helt enkelt inte att någon ska tänka att om det varit varmt naturligt förr, kan det vara det idag också. I synnerhet som tiden i cykeln är exakt rätt för detta…
   
   

 136. Pelle L

  Tack för den eleganta förklaringen Christopher E, och ALI.K också naturligtvis.
   
  Ja, det är ju så vackert konstruerat att det nästan liknar en konspiration 😉
   
  Först så ”suddar” man bort MWP och RWP för att sedan bekymrat skaka på huvudet åt den nuvarnade:
  Vi hittar ingen annan förklaring…