Försiktighet framför allt

I dagens Sydsvenskan, under Aktuella frågor, debatterar Svante Björck, professor i kvartärgeologi vid Lunds Universitet, om att vårt förhållningssätt vad gäller framtidens klimat bör styras av försiktighetsprincipen. Tanken är mycket god. Synd att Svante Björck inte preciserar vad han avser med försiktighetsprincipen. Tydligen är han försiktig med det också.
Läs gärna artikeln och kommentera!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Om man läser http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle
  hamnar man i en riktig soppa. Min egen bild av det hela är att det är ett redskap som politiker kan ta till om det inte finns någon relevant forskning i ämnet. Jag tror det kan kallas ett ideologiskt redskap.
  Samtidigt underkänner man i detta fall IPCC – bra !

 2. Marcos

  Försiktighetsprincipen är ett etablerat begrepp. En slagning på t ex Wikipedia ger:
  ”Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt.
  Så här definieras försikthetsprincipen i Miljöbalken (2Kap 3 §):
  ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.
  Försiktighetsprincipen i ekonomiska sammanhang innebär att kostnader bokförs så tidigt som möjligt (avsättning för vissa förväntade kostnader) medan intäkter bokförs så sent som möjligt, det vill säga först när de realiserats. Avsikten med principen är att ett företags affärsredovisning skall visa en försiktigt realistisk ställning.”
  Att Svante inte definierar en vedertagen princip kan ju helt enkelt bero på att den är välkänd. I det här fallet handlar det ju om växthusgasers påverkan på det globala klimatet och då finns all anledning att tillämpa försiktighetsprincipen tills man har alla faktorer kartlagda i detalj. Ska något göras bör det alltså göras snarast, annars kan vi ju skita i det helt enkelt och hoppas att klimatalarmisterna har åt pipsvängen fel.
  Jag tar det säkra före det osäkra i det här fallet…

 3. Man kan väl tolka försiktighetsprincipen tvärtom också? Så länge vi inte med säkerhet vet att människans utsläpp av koldioxid ÄR det som förändrar klimatet bör vi avstå från några drastiska åtgärder.

 4. L

  Tack för förklaringen Marcos, och vad är det som är det säkra..?

 5. Marcos

  Jag vet att ni här anser att den etablerade bilden i media av klimateffekterna inte är korrekt, men jag tror på den rapport som FN-panelen släppt och som stöds av NASAs data m fl.
  Jag vet också att vi kommer att behöva leva mer resurssnålt av andra miljöskäl än CO2-skäl, t ex p g a ändliga resurser av diverse slag, så jag ser inte några större negativa aspekter i att ta till åtgärder mot ökade CO2-utsläpp.
  För mig sammanfaller två saker helt enkelt. Jag vet att ni här inte håller med, men jag vet också att jag långt ifrån är ensam om att tänka som jag gör. Och jag tänker inte så av några politiska eller ideologiska skäl, utan för att jag tror att det krävs för en vettig framtid…

 6. Peter Stilbs

  Marcos – jag tror att alla vi ”skeptiker” också tycker att vi måste leva mer resurssnålt – men vi köper inte vetenskapen bakom CO2-storyn, och vi tror inte heller på att mer skattepengar till politikerna ger oss ett bättre klimat. Planekonomi med detaljstyrning ( – här av av olika länders ”utsläpp” enligt skissad EU-modell) har dessutom i det förgångna varit en tragisk katastrof.

 7. L

  Marcos, miljöskäl och resurssnålt kan de flesta här skriva under på, men åtgärder mot CO2-utsläpp är något helt annat. Speciellt när man desperat subventionerar etanol som inte har mycket gott med sig.
  Vore det inte säkrare att acceptera att vi har klimatförändringar och skydda oss mot dom istället för att med osäkra metoder försöka stoppa dom..?

 8. Marcos

  Jag påstår inte att alla medel som används mot CO2-utsläppen är vettiga i sitt utförande, däremot ser jag det som nödvändigt att ha politiska styrmedel för att påverka konsumtionen (och marknaden naturligtvis, den ska ges en knuff åt rätt håll, det handlar inte om planekonomi) på ett sådant sätt att CO2- och övriga utsläpp minskar.
  Att CO2 och övriga växthusgaser är boven i dramat tycker jag tydligt framgår i data som presenteras. Ett inlägg i mängden bara för att balansera diskussionen lite på den här bloggen:
  http://gristmill.grist.org/story/2008/3/19/112626/765
  Men visst bör pengarna vi får in i bekämpandet av CO2 etc även användas till att skydda oss mot klimateffekter. Det säger sig själv att om FN-rapportens medelscenario stämmer så kommer vi inte att hinna motverka klimateffekterna tillräckligt snabbt. Då krävs även skyddsåtgärder.

 9. Xolotl

  Rätta mig om jag har fel men är det inte Hadley Center (Marcos’ länk) som är det egentliga ursprunget och källan till hela debatten om CO2?? Tillsatta av Ms Thatcher för att ”bevisa” att kolkraft förstör miljön för att på så vis kunna övertyga britterna att kärnkraft is the way to go.

 10. Christopher E

  Marcos:
  Försiktighetsprincipen är ett dåligt rättesnöre. Därför att den talar om riskerna med att göra någonting, men inte om riskerna som uppstår genom att inte göra någonting. Ta exemplet med Peru i början på 90-talet, där fick miljörörelsen staten att sluta klorera dricksvatten (klor är på de grönas svarta lista) på grund av försiktighetsprincipen. Följden blev en koleraepidemi och tusentals döda. Andra exempel kan vara dödsfall i aflatoxinförgiftning därför att man ”försiktigtvis” avstått från att använda fungicider på grödorna.
  Du vill avleda pengar på att slåss mot väderkva… förlåt klimatet, på grund av en hypotetisk risk i en avlägsen framtid. Denna kamp kommer att minska tillväxten och försämra mänsklighetens möjligheter att hantera framtida klimathändelser, oavsett om dessa är naturliga eller inte. Det försiktigaste är väl att försöka bli så rika som möjligt i framtiden. Jämför med vad som händer när tex. en cyklon träffar ett rikt och ett fattigt land… vilka drabbas värst? Tänk om du har fel, och jordens naturliga klimatcykler fortsätter som de alltid gjort oavsett vad vi gör.
  Läs kommentarerna under bloggen Gristmill du länkar till. De data bloggen hänvisar till är utdaterade. De hänvisar också till framtida gissningar för att styrka sin tes att uppvärmningen inte avtagit de senaste 10 åren! Så lågt skulle ingen skeptiker på denna sida sjunka. ”Det har egentligen blivit varmare, och det är människans fel, för det bevisas av att det kommer att bli rekordvarmt 2014…”. Kom igen nu, är det sådana resonemang som övertygat dig?
  Gristmill ägnar sig också åt nonsensresonemanget om ”de 8 varmaste åren” (med fetstil, minsann). Vi ska imponeras av att de ligger nära nutiden. Nå, alla är överens om att det blivit varmare (åtminstone fram till 1998), men inte om orsaken. Det är självklart att de varmaste åren ligger nära nutiden. Var skulle de annars vara? Man kunde lyft fram en liknande serie tex. på 1880-talet, när påverkan på atmosfären var nära obefintlig. Vad bevisar det?

 11. Peter Stilbs

  Excellent serveäss, Christopher E !

 12. Magnus S

  Försiktighetsprincipen är inget rättesnöre. Följden skulle bli att varje gång någon för fram någon teori om en risk så kräver försiktighetsprincipen att man skall vidta åtgärder. Det är inte rimligt. Självklart måste en avvägning göras mellan sannolikheter för olika utfall, deras eventuella konsekvenser samt kostnaderna för att de påkallade åtgärderna.
  Skall man följa försiktighets prinsipen ger man ju annars vilken dåre som helst veto rätt genom att kasta in någon påhittad risk. (vilket ju nu dessutom är fallet…)
  När det gäller GW så kommer kostnaderna för åtgärderna med 100% sannolikhet ligga som en blöt filt över mänslig aktivitet och frihet. Över tid med kommer effekten av missad ”ränta på ränta” bli enorma! I tredje världen handlar det om död och elände som en säker följd!
  Är det ”smällar man får ta”?

 13. Man måste alltid väga risker mot varandra. Det innebär en risk att gå till jobbet varje dag eftersom jag kan bli påkörd. Skulle jag tillämpa försiktighetsprincipen och stanna hemma så skulle jag minska riskerna för att bli påkörd men inte ha något jobb att försörja mig med.
  Jag ser inga som helst fördelar med att tillämpa försiktighetsprincipen för en så obevisad teori som AGW. Jorden kan drabbas av meteoritnedslag, jordbävningar, tsunamis och allt möjligt, precis när som helst. Detta kan påverka klimatet i långt större utsträckning än om människan använder olja och vad är det då för mening att satsa tusentals miljarder på att begränsa utsläppen?