Svante Björck

Försiktighet framför allt

I dagens Sydsvenskan, under Aktuella frågor, debatterar Svante Björck, professor i kvartärgeologi vid Lunds Universitet, om att vårt förhållningssätt vad gäller framtidens klimat bör styras av försiktighetsprincipen. Tanken är mycket god. Synd att Svante Björck inte preciserar vad han avser med försiktighetsprincipen. Tydligen är han försiktig med det också. Läs gärna artikeln och kommentera!