Farsartade granskningar

Det är många utredningar som nu gjorts efter Climategate. Först var det engelska underhusets utredning i regi av dess Science and Technology kommittén. Sedan har det gjorts två ”oberoende” granskningar av CRU (Phil Jones) i regi av University of East Anglia och med benäget stöd av Royal Society. Och nu senast är det den internutredning som Penn State University gjort angående Michael Manns forskning. Resultaten har varit ungefär desamma: Inga fel begångna, här finns inget att se!
Många är frustrerade över att dessa granskningar hittills varit så undvikande beträffande de mest brännande frågorna.  Är det förenligt med god vetenskaplig sed att hantera och presentera sina forskningsdata på ett missledande sätt (hockeydiagrammet, ”hide the decline”)? Är inte ett sådant förfarande särskilt allvarligt när resultaten sedan används som grund för viktiga politiska beslut som rör världens klimat- och energipolitik? Är det verkligen förenligt med god forskningssed att göra påtryckningar på IPCC och vetenskapliga tidskrifter så att de inte tar in artiklar från kritiker? Är det förenligt med god forskningssed att undanhålla data och koder från kritisk granskning?
Endast i den sista frågan har ett par granskningar kommit fram till att det nog inte var så bra att undanhålla data, och att de utpekade forskarna och forskningscentra bör bättra sig i framtiden.
Men undersökningarna har som sagt undvikit sådant som är känsligt, t.ex. hur man bedrivit klimatforskningen som sådan. Först var det Muir Russells undersökning som menade att den minsann inte hade som uppgift att granska det VETENSKAPLIGA innehållet vid CRU.  Dom skulle bara göra en granskning av hur villiga CRU varit att lämna ut sina data.
Parallellt med denna skulle dock en annan granskning göras av Ron Oxburgh. Men Lord Oxburgh menar nu att inte heller de har som uppgift att utreda den vetenskapliga integriteten vid CRU. Trots att denna utredning lovades vara öppen och verkligen gå till botten med det hela så har det tvärt om varit omöjligt att få fram skrivna dokument kring förhören som de hållit. I ett brev till Steve McIntyre skriver den ansvarige apropå ett uttalande som Phil Jones lär ha gjort inför kommittén:
Dear Dr Mcintyre,
Thank you for your message. What you report may or may not be the case. But as I have pointed out to you previously the science was not the subject of our study.
Yours sincerly,
Ron Oxburgh

Det som triggade McIntyres nyfikenhet var att Phil Jones skall ha sagt att det är ”probably impossible to do the 1000-year temperature reconstructions with any accuracy”. Alla som följt Climate Audit vet att detta varit kärnan i McIntyres kritik mot hockey-diagrammet.  Man får förstå att han då gärna vill få ett sådant uttalande bekräftad av denna ”oberoende och öppna” kommitté. Se även.
I dagarna kom också rapporten från Penn State University’s interna utredning kring deras stjärnforskare, Michael Mann. Trots exempelvis Lindzens vittnesmål om vad som är brukligt och inte bruklig i klimatforskningen, och hans uttalade förvåning vad universitetet menar vara godtagbart, så har man alltså helt friat Mann. Från utredningens slutrapport:
Dr. Lindzen then requested, and was provided with, a brief summary of the three allegations previously reviewed. When told that the first three allegations against Dr. Mann were dismissed at the inquiry stage of the RA-lO process, Dr. Lindzen’s response was: ”It’s thoroughly amazing. I mean these are issues that he explicitly stated in the emails. I’m wondering what’s going on?”
Universitetets argumentation är något besynnerlig.   Motiveringen är att man inte kan tro att en sådan stjärnforskare som dragit in så mycket medel, fått utmärkelser och haft så viktiga förtroendeuppdrag skulle kunna vara oetisk. Punkt.
Det politiska etablissemanget i Storbritannien, samt de närmast berörda universiteten har bestämt sig för att ge sitt godkännande till forskningen och forskningsmetoderna. Mest verkar de ha gjort det genom undanglidande manövrar. Egentligen är det kanske inte så konstigt, realpolitiskt sett. Men det ger ju märkliga signaler till klimatforskare runt om i världen.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Återigen TACK Ingemar för all upplysning du sprider om den intellektuella terrorismen i klimatfrågan. Dina inlägg har efter hand blivit en av veckans verkliga höjdpunkter.
  Nu till en annan, jordgubbsplockning.

 2. Micke Johnsson

  Känns som jag visste detta redan innan ”utredningarna”. De måste ju skydda detta spektakel annars så har ingen av de några jobb kvar och WWF och Greenpeace blir skyldiga väldigt många människor en massa pengar.

 3. Tack Ingemar.
  Vart enda in i alla rödgleta är forskningsvärlden på väg??

 4. Labour satsade tungt på klimatfrågan med G. Brown som drivande.  Stöd till olönsam grön energi har lett in i en återvändsgränd.  GB finanser klarar inte stora felsatsningar i energifrågan.  Toryregeringen har nu chans att granska och ompröva med krav på vetenskaplig oväld, vilket kommer att gynna politiken.  IPCC får nog svårt att agera om man inte omvärderar metoderna.

 5. Såvitt jag förstår är situationen ungefär följande:
    1. ”Nej, vi skall inte granska vetenskapen…”
    2. ”Nå, litet småfel fann vi, men det spelar ju ingen roll då ’vetenskapen är korrekt’.”
     Då uppkommer den intressanta frågan: hur kan man säga 2 mot bakgrund av 1?
    Det enda rimliga är att både vetenskap och handhavandet av den bägge granskas, i ett och samma sammanhang.
    Ännu allvarligare är dock att organ och personer som agerat stödjande för dem som skall granskas…sätts att granska det som de redan stödjer! Det är ingen ”granskning”, utan vittvätt i 90 grader med starkast möjliga tvättmedel.
    En sak som förundrar mig är att programkoden som medföljde i filer till CLimategate-dokumentationen inte officiellt utvärderats. Enligt de granskningar som gjorts av frivilliga, från i vintras är det ”de real smoking gun of Climategate” med en enorm mängd konstigheter. Personer kan försöka bortförklara och ljuga, men programkod är programkod och utför slaviskt och objektivt dumheter som lagts in i den.
    Varför så tyst om den vinklade, enormt skräpiga (enligt frivilligas granskning) programkoden?
  –Ahrvid

 6. Det borde tillsättas oberoende utredningar av de här utredningarna… Mest tragikomiskt är nog Oxburgarens uttalanden om ”squeeky clean” vetenskap mot bakgrund av att han själv sitter i styrelsen i ett vindkraftsföretag med diskutabelt rykte.

 7. Slabadang!

  Ingemar!
  Det är svårt att betrakta spektaklet.Förtroendet för hela klimatmaffian är en brant utförsbacke och nu i fritt fall. Intressant att följa är att de satsar allt på ett kort genom att inkalla redan trogna och försöker klä ut dem till ”oberoende”.
  Man får vara både blind döv och korkad om man inte upptäcker denna gigantiska korruption när den dansar elefantdansen framför oss snart varje dag.
  Det här är en gren av ”vetenskapen” som levt och byggt helt egna regler för hur det skall gå till.Propagandan leder över vetenskapen med 99 mot 1 inom detta lögnaktiga och manipulativa skithus som kallas IPCC.
  När muren föll trodde jag i min enfald att Nordkorea var den enda plats på jorden där makt och kontroll kunde skapas med lögner propaganda och utan insyn. Totalitärismen verkar vara outrotningsbar och utöver McArthyismen har jag ingen paralell eller något annat exempel på att att det uppstått något liknande i demokratiska länder tidigare med en sån kraft och sådan utbredning som inom klimatgalenskapen.
  Att det tydligen är möjligt skrämmer, och jag kan inte låta bli att dra paralellen med Östtyska stasi där ”vanligt hyggligt folk” vek ner sig och motvilligt spelade med i ett spel där all integritet och heder lades åt sidan, för att det var enklast att göra det som makten förväntade av dem.
  Men ryggraden bland stasiangivarna var de som inte hade några skrupler alls utan var hänförda av ideologin och allt kunde rättfärdigas för den ”goda sakens skull” och hade positioner inom partiet.
  Samma maktstrukturs effekter finns inom klimatvetenskapen. Där huvudförfattarna till IPCC kapitlen kan ses som ”den goda sakens kommissarier” med en blandning av fanatiska eller mjukryggade vetenskapsmän under sig som följt och levererat efter förväntade insatser. Omgivande vetenskap har känt trycket och makten ifrån hela rörelsen och har av ”egennyttiga” skäl inte protesterat eller lagt sig i. Omedvetna om att de samtidigt sålt ut sin egen integritet och självständighet genom att inte sätta klackarna i backen.
  De strategiska ”kommunikatörer” som kreerat retoriken och tränat klimatrörelsens språkrör (allt för få vet hur det går till idag) har stakat ut en ohållbar strategi där det endast blir vinn eller försvinn som alternativ.
  Medvetna om att klimathotet är ett korthus så valde de ångvältsstrategin som alternativ. Det skulle INTE handla om vetenskapen utan det skulle handla om TROVÄRDIGHETEN istället.
  Det var skälet till att WWFs och Grennpeace kommunikatörer istället hittade på de mest grandiosa lögnerna om den ”eniga vetenskapen” och de ”2500” forskarna.Politiker gillade greppet och argumenten var perfekta ångvältar att köra över oppositionen med och folk i gemen hade naturligtvis inte en chans att kolla om argumenten stämde eller ej.
  De måste haft en otrolig bred uppbackning av alla intresseorganisationer när de väl fick klartecken att två stora lögner som främsta vapen för klimatkampanjen. Under många timmars möten på olika platser och sammanhang har retoriken prövats och strategin med sin retorik fastsällts innan den godkänts och använts.
  Thinktanks har jobbat för högtryck för att fomulera och kreera fraser och formuleringar och den som tror att argumenten är en ”happening” har mycket dålig kunskap om hur media och intresseorganosationer fungerar idag.
  De är dessutom i hög grad integrerade och diskuterar gemensamt om hur kampanjer skall och bör bedrivas mest effektivt. Ni kan ge er fan på att VARENDA KÄFT inom klimatetablissemanget som blir inkallade till SVT har genomgått ”mediaträning” i ”klimatfrågan” först och inte kan det väl vara så djävla illa att SVTs egna journalister knäcker extra som konsulter i frågan????? För det vore väl vara käpprätt åt helvete???  🙂 Mediaträningselev ena dan och intervjuad av läraren eller hennes kollega i studion dan efter?? 🙂
  Så vi får se hur länge de tror att de kan vinna innan de försvinner.Men att ersätta den vetenskapliga öppna debatten och grasnskningen med de två klassiska ångvältsargumenten om en ”enig forskarvärld” håller inte längre!!! De pinsamma uräkterna till ”oberoende utredningar” som genomförts visar att de valt en ohållbar strategi. De är tydligt medvtena om den risk de tagit genom sin ensidiga satsning på att måla trovärdighet istället för den underrliggande vetenskapen. De är beredda att springa många varv runt jorden för att SLIPPA diskutera vetenskapen.Pinsamt uppenbart och de är så väl medvetna om att de inte kan ta en debatt om vetenskapen de inte kan vinna. 

 8. Slabadang!

  Osar det svavel??
  Jag hoppas det!!   🙂

 9. Gunbo

  Slabadang,
  Redan innan jag läste ditt tillägg i #8, tänkte jag: oj,oj här osar det svavel. Du är en utmärkt predikant! I vissa kretsar och vissa sekter är det djävulen och hans anhang som får predikanternas svavel över sig, här är det klimatforskarna och politikerna. Men fortsätt gärna, det är underhållande och för en psykolog mycket intressant!

 10. Gunbo
  Hur mycket fel, hur mycket mygel, smusslande, småfuskande, hur många små (och stora) lögner, hur många cover-ups efter dessa, hur många usla och rent felaktiga källhänvisningar, hur mycket påtryckningar bakom kulisserna, för att stötta ideologin, för att förhindra för annan data och forskning skall komma fram, hur mycket undanhållande av egna data och beräkningar för att ingen annan skall kunna kolla i efterhand, hur mycket sektbeteende osv …
  .. hur mycket av sådant tycker du är acceptabelt från människor, från en organisation som säger sig att stå för och sammanfatta den bästa forskningen och kunskapen i ämnet? Hur mycket av sådant menar du man skall låta passera, se emellan fingrarna med, urskulda, relativisera och ha överseende med? Alltså innan man skall kunna ha fog för att bli riktigt förbannad över hur detta har korrumperats, och även ge uttryck för det, och kalla saker vid dess rätta namn?
  Som så ofta låter det nämligen som om du återigen vill urskulda det allra värsta sektbeteendet, och istället kritisera dem som påpekar det för många av sektens tilltag …

 11. Men kanske rör det ändå på sig!
  http://opinion.financialpost.com/2010/07/02/lawrence-solomon-catastrophism-collapses/

 12. ThomasJ

  Håller till fullo med i Ann-LH #1, förutom jordgubbarna dock… suck..
  Den vakne tjecken Motl har med eftertryck dissat samtliga s.k. ’whitewashes’ – korsref mellan CA, WUWT, Bishop H, m.fl. – intressant läsning.
  ”the science was not….” är i sanning graverande, men, men ingen behöver gå över sjön/hav för att fastställa att exakt samma förfarande bedrivs i detta land. Det görs/genomförs med i princip identiska ’koncept’ som i ’den stora världen’ utanför den svenska ankdammen och (!) de kommer undan med det, helt utan skråmor [ens] på den välpolerade glaspyramidens fasad… Pha*n må hinna ifatt dessa innan ngn annan hinner ’rädda’  respektive personnummer…
  Dagens [mina etCons] ’övningar’ i underbart vackra österländska omgivningar i en bygdegård i samhället ’Boet’ [ja, det heter faktiskt så] – inte långt från polkagrisarnas Gränna, gav vida handen, att ingen behöver gå utomlands för verifierandet av evtl. misstro till att ’saker, frågor & ting sköts & utförs/utreds i enlighet med gällande stadgar’.
  Nån sa en ggn att ’man kan känna igen lössen på gångarten’ – till idag [tack!] har jag varit i okunskap…  😉
  Mvh/TJ

 13. L

  Intressant mot bakgrund av Rockströms ”robusta vetenskapliga grund”, som alltså inte ens granskats. Han är verkligen en naken kejsare.

 14. Gunbo

  Jonas,
  Precis som gubben i lådan hoppar du upp så snart jag ”rycker i snöret”. Du är sannerligen förutsägbar!
  Det enda jag kommenterade var Slabadangs svavelosande ”predikan” samt drog en parallell till andra predikanter. Dessutom hoppades jag att han fortsätter eftersom hans skrifter är underhållande.
  Halleluja!


 15. Gunbo
  Roligt att du skriver att andra är förutsägbara. Och roligt att du också (iaf ibland) hänger upp dig på andras självdistans.
  Men jag frågade dig en fråga, det är nästan alltid det jag gör! Frågar hur du menar och tänker, eller får ihop det du nu hävdar med vad du tidigare sagt osv. Och förutsägbar som du är försöker du helt undvikavad jag frågar eller ämnet jag tar upp, utan kommenterar istället (enbart) någon perifer fras eller ngt om person. 
  Jag upprepar min fråga i #10:
  Hur mycket fel, hur mycket mygel, smusslande, småfuskande, hur många små (och stora) lögner, hur många cover-ups efter dessa, hur många usla och rent felaktiga källhänvisningar, hur mycket påtryckningar bakom kulisserna, för att stötta ideologin, för att förhindra för annan data och forskning skall komma fram, hur mycket undanhållande av egna data och beräkningar för att ingen annan skall kunna kolla i efterhand, hur mycket sektbeteende osv …
  .. hur mycket av sådant tycker du är acceptabelt från människor, från en organisation som säger sig att stå för och sammanfatta den bästa forskningen och kunskapen i ämnet? Hur mycket av sådant menar du man skall låta passera, se emellan fingrarna med, urskulda, relativisera och ha överseende med? Alltså innan man skall kunna ha fog för att bli riktigt förbannad över hur detta har korrumperats, och även ge uttryck för det, och kalla saker vid dess rätta namn? ”

 16. Slabadang!

  Jonas N!
  Jag älskar lilla Röttle 2 km? söder om Gränna och att köra vägen mellan Bunn och Husqvarna är en fantastiskt vacker vägsträcka.
  Jag är nog obotligt beroende av skärgården men skulle jag välja något annat så är Röttle vid Vättern och ett stenkast ifrån golfbana ett mycket lockande första alternativ.

 17. Skogsmannen

  Gunbo #14!
  Nog är väl Slabadangs inlägg enligt # 7 mer än bara ”underhållande”.
  Att dessutom kalla någon ”predikant” är väl ytterligare ett sätt att sätta sig på höga hästar och klappa den protesterande på huvudet (you knew, small people!).
  Jag tycker illa om dina härskartekniker!
  (möjligtvis ett slag under bältet från mig, men du Gunbo satte faktiskt nivån).

 18. Visst är det vackert där … och det finns många sträckningar i världen som är fantastiskt vackra … Måtte misantroperna inte förstöra mer för folk att kunna njuta av sådan skönhet och även sådan som är skapad av människor …
  Mitt tips är att dom inte kommer att lyckas, men även att de kommer fortsätta att försöka med nya metoder och förevändningar hela tiden …

 19. Gunbo #9
  Dum kommentar. Att Slabadang tar i det vet vi. Men han har rätt bra på fötterna och det är bra mycket mer intressant och dessutom mer relevant på den här siten än att du tycker att det är ”Psykologiskt mycket intressant”. Det är  absolut inte intressant bara dumdrygt

 20. Skogsmannen …
  Gunbo är som han är, och brukar alltid försöka med dessa lite von-oben bedömningar av andra, och även vara extremt snar till att ’psykologisera’ om skeptiska rösters personligheter.
  Samtidigt som han verkar vara totalt ovetandes om sin egna mycket tydliga slagsida och vilken sida han håller på. Och det trots att han emellanåt försöker bedyra motsatsen (och tex klaga över Gore, eller vissa saker i ClimateGate-mailen)
  Men han är egentligen inte annorlunda än många andra. Och att han trots sin inställning skriver här skall han ha en eloge för. Det roliga är bara att han säger sig vara en äldre erfaren psykolog, som förstår hur människor tänker, men ändå själv halkar ner i AGW-diket och försöker karaktärisera dem som inte sväljer relgionen som kufar och lite knepiga personligheter. Och samtidigt totat missar elefanten i rummet. Elefanterna!
  😉

 21. ThomasJ

  Slabadang! Slå mig en signal vid närmast görliga tillfälle,
  telefon: 0766 – 191 033.
  Mvh/TJ

 22. Skogsmannen

  Jonas N #20!
  Visst är det så att vi skall uppskatta de som ifrågasätter på denna blogg och att dessa personer delar ut en och annan ”uppercut”. Det är ju det som gör bloggen levande.
  Därför uppskattar jag t.ex Måns B  eftersom han enligt min uppfattning håller sig över bältet med sina välriktade ”slag”.

 23. ThomasJ

  L #13:  ’Rockis’ är la lite off-side egentligen, oder..? 😉
  Där finns ’names’ bra mkt närmare TCS som behöver granskning!
  Mvh/TJ

 24. Gunbo, det är mycket som är intressant på den här bloggen.
  Slabadang ska t ex starta en ny svensk variant på TV via Internet i stil med propaganda-TV PyjamasTV från USA.
  Det projektet ska bli intressant att följa.
  Som det lät tidigare så ska de som vill veta det som stämmer med deras uppfattning betala för attt få ta del av den sanningen.
  Lustig affärsidé tycker jag. Lite smått korkad om jag får säga det själv.
  Men man kanske tror att även de som inte har full koll slinker in och betalar för att få veta vad vissa anser vara rätt och riktigt… 🙂

 25. Gunbo

  Oj, oj, oj, så svårt det är för en del att ta lite ironi!

 26. Bim

  Slabadang # 8
  Det doftar underbart. Du är rakryggad. Kunnig, rolig och har ett rättspatos som jag önskade fler hade. Stå på.
  Gunbo # 9
  Det doftar inget vidare. Du är krokryggad. Tråkig, illasinnad och utan rättspatos. Psykolog?…det vete fan? Lägg av.

 27. Gunbo

  Uffeb,
  Jo, jag har förstått att det är affärsplaner på gång. Snål som jag är kommer jag att hålla mig till TCS som (än så länge) är gratis.

 28. Gunbo

  Bim,
  ”Lägg av”. Ja, jag blir helpensionär i augusti.

 29. Skogsmannen

  Gunbo #25!
  Du får nog jobba lite mer med det du kallar ironi!
  För det som är av betydelse är ju faktiskt hur mottagaren tolkar budskapet, eller hur psykologen!

 30. Gunbo
  Det finns nog inte många som har svårt för ironi här, det som folk gör sig lite lustiga över är att din ’ironi’ tycks vara så totalt hemmablind från AGW-dikets perspektiv! 
  Och du svarade förstås öht inte på ngt jag frågade. Som vanligt alltså! (Kanske dina ständiga smitningar också  är ’ironiskt’ menade!?) 

 31. Gunbo #25
  Jag kan ana att du menade andra än mig 🙂
  Det blir lite lurigt när man kommenterar utan att referera till signatur och numrerat inlägg..  som jag gjorde i min förra kommentar ( # 24 i den här tråden,  om man ska vara tydlig i överkant….)

 32. Slabadang!#16
  Röttle by är en riktig pärla.
  Kul att du tar upp den vackraste delen av gamla riksettan, sträckan Huskvarna – Ölmstad – Gränna – Ödeshög – Väderstad som täcker in hela den östra vätterbygden.
  En av Sveriges absolut vackraste nejder om jag får ranka.
  Bidrar gör naturligtvis det böljande landskapet, himlen och solnedgånarna i väster.
  En solig juliafton hos någon av sommarkrogarna på piren i Jönköping ger nästan rivierakänsla(lågpris)! 🙂

 33. Gunbo

  Uffeb,
  Sorry, jag höll på att skriva #25 medan du postade ditt #24. Mitt inlägg #25 riktade sig till #15, #17 och #19.

 34. Gunbo, trots dina försök att göra sektliknelser med skeptiska röster undviker du nogsamt frågan jag ställde i #15 …
  Men ett icke-svar är ju också ett slags svar!

 35. Gunbo

  Jonas #30,
  ”Det finns nog inte många som har svårt för ironi här, det som folk gör sig lite lustiga över är att din ‘ironi’ tycks vara så totalt hemmablind från AGW-dikets perspektiv!”
  Jaha, så ironi får användas enbart mot AGW-dikeskörare!? 
   

 36. Gunbo .. .tror du ens på vad du insinuerar?
  Minns du vad jag försökte fråga dig i #10 och sedan igen i #15?

 37. Skogsmannen

  Jonas N #36!
  Tänker du som jag, det börjar bli lite väl mycket Waldorf & Stadler nu.
  God kväll alla vänner!

 38. Gunbo

  Jonas #34,
  Mitt svar är att jag inte sanktionerar det sätt CRU-gänget uppfört sig på, det har jag påpekat flera gånger. Men jag vet att det finns många andra klimatforskare som kommit fram till att det finns fog för att människan påverkar klimatet (inte bara genom CO2), bl a R. Pielke Sr. Innan vi vet med säkerhet vad som är sanning, är det politiska motiv som driver våra ställningstaganden. Och politiska motiv bygger på våra värderingar. Vilka värderingar som är rätt eller fel går inte att avgöra utom när det gäller direkt samhällsfientliga sådana. Att vara övertygad om att man vet vad sanningen är är okej (så länge ingen egentligen vet sanningen) men då ska man respektera att andra kommit fram till ett annat ställningstagande utan att genast misstänka dem för konspiration, ohederlighet m m.

 39. Gunbo … nu är du inte helt ärlig igen. Du vet faktiskt inte detta, utan har fått den bilden via media, och många ggr just pga av att de mer korrumperade sk ’klimatforskarna’ har fått sätta agendan där.
  Och kom ihåg att det är du som brukar vara snar att anklaga andra för ohederlighet och att vara ute i andra syften att dom anför. Och alltid mot dem som inte sväljer AGW-alarmismen.
  Men du svarade eg fortfarande inte på frågan: Hur illa skall det få bli innan det är OK för engagerade och kunniga icke-makthavare att bli förbannade och även kalla korruption för just sådan? Enligt dig alltså?
  Jag lyssnar ju som sagt på båda sidors argument, och kan även värdera vad dessa är värda! Men frågan handlade om din (märkliga) ensidighet!

 40. Slabadang!

  Rosenhane!
  Jag upptäckte Röttle av en slump.Jag körde ner till Göteborg en het Augustidag i en gammal Amazon som började koka några mil innan Gränna.
  Fyllde den läckande kylaren med medhavda två liter läsk och med kaffet i termosen. Jag lyckades ta mig till första mack i Gränna och när kylarslangen var bytt så rann svetten och jag frågade var jag kunde ta ett avsvalkande dopp. Det doppet i Röttles lilla hamn var mitt första dopp i en glasklar vätternsjö. Vi stannade till sent in på på den vindstilla kvällen och bara njöt av en spegelblank sjö och blev bjudna på kaffe och kanelbullar i torpet nere vid hamnen.
  Mysigt!!!

 41. ingemar

  Jag tror inte att man skall ta dessa granskningar på alltför stort allvar. De är snarare att betrakta som skådeprocesser där två (ganska medelmåttiga) universitet vill rentvå sig själva. Det handlar om universitetspolitik helt enkelt, där man vill behålla sitt rykte inför allmänhet och forskningsfinansiärer. Underhusets granskning handlar också om politik, i detta fall är det väl den nationella stoltheten som står på spel. Hur skulle det se ut om man skulle fördöma ett av sina egna universitet som spelat en så stor roll för IPCC och den internationella klimatforskningen? Det är ju en politiskt omöjlig tanke att förödmjuka sig själv så … Dessutom har ju den förra labour-regimen satsat oerhört mycket prestige och skattepengar på att ta klimathotet på allvar.
  Så, realpolitiskt var utfallet ganska självklart. Men det finns ju andra universitet, och andra nationer, som dels begriper detta spel mycket väl och dels kanske har andra skäl att göra en annan värdering av Climategate och forskningen vid CRU och Penn State University.
  Det bör kanske också påpekas att de nämnda utredningarna inte är inriktade på IPCC. För detta finns en annan granskning som just nu håller på att genomföras – av IPCC självt. Syftet här är dock inte primärt att skuldbelägga någon (det kommer man säkert att föröka undvika i det längsta) utan att förbättra IPCC:s arbete inför AR5.

 42. Labbibia

  Ingemar
  Tack för en intressant artikel!
  Har du eller kanske någon annan här på TCS hört något on hur det gick med Indiens ”hot” att skaffa sig en egen klimatpanel?
  Om jag inte minns fel så var det Indiens miljöminister som efter Climategate yttrade att ”IPCC kan inte längre skilja på vetenskap och aktivism”

 43. Stickan

  Indian Network on Climate Change Assessment (INCCA) senaste jag hittade daterat 11 maj 2010
  Dvs de är igång
  http://moef.nic.in/modules/others/?f=event
  Bakgrund:
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7157590/India-forms-new-climate-change-body.html
   

 44. Labbibia

  Stickan
  Stort tack!
  Det ska bli verkligt intressant att följa deras arbete framöver.
   

 45. Som vanligt läsvärt från Ingemar.
  Stickan, jag finner inte det jag önskar från Indien.
  En specifik utredning om CO2-hotets grund och verklighetsförankring.
   
  Det borde vara den första och billigaste utredningen, efter den faller det mesta andra utredningarnas motiv.
   
  Det måste vara enkelt att tillbakavisa CO2-hotet.
  Först en ny temperaturkurva som visar att sista delen av 1900 talet inte var unik på något vis, samt att många C varmare i alla avseenden är bättre, till skillnad mot någon C kallare.
   
  Därefter studera CO2molekylen utan inkoppling av vare sig förstärkande eller försvagande effekter från små temperaturändringar.
   
  Då finner vi att hälften av maximalt växthusbidrag från CO2-halt uppnås vid 65ppm och 3/4 vid 600ppm, den avtagande effekt som gjort det omöjligt att finna något temperaturspår.
   
  Sen kan Indien gå ut offentligt med det, som de tidigare gjort och då tvingar omvärlden att ändra sina påståenden.
   
  För inte ska väl tänkande människor luras mot en mindre rabiat hållning till kärnkraft?

 46. Stickan

  Det hjälper inte längre med fakta att  påvisa det orimliga att ändrad CO2 halt ändrar klimatet. Det troende kommer ändå alltid att tro på gud, förlåt,  CO2.
  Vi får nog leva med dessa CO2 fundamentalister och bara se till att de inte orsakar för stor skada här i världen.
  Under tiden kommer klimatet som det alltid gjort ändra sig. Men då har både en och två generationer hunnit sansa sig och istället löst vårt stora dilemma. Billig och ren energi till alla.

 47. #46 Tyvärr har du säkert rätt.
  Med utgångspunkt i det, kan vi såga framtiden för många länder i Europa.  Dystert för mig med fyra barn som fortfarande lever i Sverige….. Jag får planera bättre…. Vi får se om hotet faller i USA, de har ännu inga extrema kostnader för vansinnet, men andra felaktigheter… Kanada…???? Någon som har något negativt om livet i Kanada?
  Där är det bl.a. förbjudet att vara medlem i vissa mc-klubbar, bra.
   
  Tänk om Sverige förbjöd alla klubbar och föreningar som tycks vara samhällsdestruktiva, utan bevis, bara på känn, det skulle jag gilla…. en hel del religion och samfund skulle bli förbjudna med….
   
  Nej nu flummar och drömmer jag… Ut till vedhuggning….

 48. Slabadang!

  Uffe B!
  Som det lät tidigare så ska de som vill veta det som stämmer med deras uppfattning betala för attt få ta del av den sanningen.

  Jag vet inte varför du har problem med läsförståelsen.Men det gör det lättare att förstå varför du inte begriper.För du vill inte begripa. Du måste ha något censureringsfilter där du bara plockar upp det som stämmer med dina socialdemokratiska fördomar.
  .Ett handikapp som gör det svårt att förstå allt som inte är statligt styrt.
  Stiftelsen är ideelt finansierad programmmen tillgängliga för alla och fortsatta donationer och stöd är frivilligt. 
  Lustig affärsidé tycker jag. Lite smått korkad om jag får säga det själv.
  Lustigt med en aktör som jobbar med grundläggande demokratiska ordningsfrågor ur medborgarperspektiv? Jag kan väl tycka att det är unikt i Sverige med tanke på den etablissemangspublicservice vi tvingas finansiera utan att  få någon insyn eller inflytande över och som är etablissemangets statens och den politiskt korrekta maktens bulldozer.
  Tyvärr är denna bulldozer helt ointresserad av maktfördelningen utav rättigheter mellan medborgare och stat. Det är ett tydligt bevis nu när grundlagsutredningen pågått helt ovanför huvudet på medborgarna och utan något som helst intresse från publicservice.
  Eliten gör upp om våra rättigheter utan vår medverkan och utan alternativa förslag för oss att ta ställning till.
  Har vi problem med rättsväsendet? Går det att utkräva ansvar från tjänstemän? Har du en sportslig chans mot felaktiga myndighetsbeslut ? Hur ser rätten till skadestånd ut? Vår rätt till insyn och kontroll av vad stat myndigheter och politiker sysslar med?
  Vilka åtgärder krävs för att vi skall kunna ha en stark tillit till det offentliga? vad saknas och vad bör stärkas? Du företräder ett parti/ideologi som konsekvent röstat emot ALLA förslag som stärker medborgarmakten till förmån för den staliga. Sverige är i ett dåligt medborgarättsligt skick och många räds de frågor som hopar sig bakom den svenska officella fasaden. 
   
  Vad som är lustigt och vem som är smått korkad överlåter jag till övriga att bedöma.
  Tyvärr måste jag konstatera att demokratiska ordningsfrågor är  en rent liberal fråga  men vi har även svaga företrädare inom alliansen i frågorna och SVT är inte intresserat eftersom de tillhör den grundlagsmässiga adeln med sina speciella privilegier. SVT är statsmaktens television…… indokrineringsTV.

 49. Inge

  Jag minns att när Gunbo först dök upp i TCS låtsades han vara kunnig i klimatvetenskap och kämpade med internetsidor för att försöka bekräfta den bilden och trodde troligen att det skulle bli lätt. Men han fick krypa till korset och erkände att han egentligen var psykolog. Men vi hade en gång för länge sen inlägg av en psykolog som mest intresserade sig för hur AGW-trogna fungerade i sina resonemang och godtrogenhet. Gunbo fungerar helt annorlunda och jag tycker inte att hans resonerande hittills (rätt länge) visar på någon kunskap i psykologi. Min mistanke är att även deeta är en bluff och att Gunbo bara är en vanlig envis person som gillar att käfta i största allmänhet och låtsas som att han är något, jag vet inte vad.

 50. Slabadang!
  Hear! hear!
  Jobbar du aktivt för idén?  Hur går det? Vad får du för gensvar?  Förutom munväder menar jag.
  ingvar@nova-data.se

 51. ingemar

  Slabadang! #48.
  Jag har alltid tyckt att medborgarnas rätt varit uselt säkrad i Sverige. Känner du till MRR, Medborgarrättsrörelsen, som sedan decennier drivit sådana frågor? Så vitt jag vet har de dock inte tagit upp mediamonopolet. Kanske en allianspartner i ditt projekt?
  http://www.mrr.se/

 52. #51 Tackar för upplysningen mrr passar nog mig bra, jag ska dyka ner i deras information.
  Ofta brukar en signatur mrr skriva kommentarer, kanske Dick Erixon?

 53. ThomasJ

  Slabadang #48: Håller med Ingvar E.: Hear hear!
  Följ gärna Ingemars råd avseende MRR – är själv medlem sedan flera år. Dick Erixon är drivande ordförande. Facil medlemsavgift.
  Mvh/TJ

 54. Slabadang!

  Tomas J och Ingemar!
  Jag försöker med näbbar och klor hålla initiativet borta från etablerade intressen för att låta frågeställningarna och de demokratiska problemen bli tydliga och få prata för sig själva.Jag kan dock inte och jag har försökt att undvika patipolitiska aspekter men spelreglerna och problemen härstammar ifrån 68 rörelsen och de grundlagar som följde därav.
  Nu sitter vi med statliga tjänstmän utan personligt ansvar. Vi sitter efter utnämningsmaktens politiserande och korrumperande konsekvenser.
  Vi sitter med nämdemän som tillsätts efter politisk ideologi. Ett KU som är en pinsam ursäkt för granskning av den exekutiva politiska makten.
  Vi sitter med grundlagar som ger de som är i centrum av politiska skalndaler makten över att bestäämma om,när,vem och hur en granskning av dem själva skall skall ske.
  Politiserade tjänstemän som sitter och srätter iväg skattestålar med proagandistiska värderingar med partideologiska värderingar som underlag och inte medborgarnas intresse.
  En revisionsmakt som är alldeles för vingklippt och vi skulle som medborgare känna oss betydöligt tryggare om vi hade en konstitutionell fristående domstol med utökade polis och utredningsbefogenheter.
  Kwast Borgström kan fälla Quick och samtidigt fria de riktiga mördarna på löpande band utan någon som helst risk.Vi sitter med en gammal stalig monpolTV. Vi har en MSM media i Sverige som är dels mer fylld av journalister som är politika aktivister, dessutom så integrerad med de politiska partiernas ledningar att det inte går att skilja lournalist från politiker. Därutöver är MSM i Sverige affärsmässigt totalkorrumperad där ”Gömdaskandalen” hjälpte oss att få titta in under täcket.
  Offer för media och för felaktiga eller godtyckliga myndighets beslut har ett otroligt underläge. Media må skriva och skall få skriva vad som helst …men de skall vara tvungna att ta ansvar för det de publicerar. Den öppna direkta och fria debatten direkt mellan väljare och politiker är ickeexisterande utan har utvecklats till ett reservat för etablissemanget. Jag hoppas och tror att även sosseväljare (inte partiledningen) begriper att det här är faktiskt frågor som är intressant för alla medborgare oavsett partifärg bara man pekar och gör problemen synliga. I grunden handlar det om ett samhälle som pålitligt och värd vårt förtroende.
  Ta Claes Borgström som exempel!! Vem kan lita på karln utifrån något perspektiv?? Advokat efter Quick?? Nej!! Kompis med Liza Marklund och Thomas Bodström?? Ja! Blir framsläppt i SVT för att jaga Bildt om Lundin Oil ! ja vem var det som ryckte i Borgströms tåtar då??
  Som Jämo har han tryckt på för att ta bort likheten inför lagen?
  En snubbe som gjort riktigt farliga fiaskon i allt han företagit sig.
  Det roliga eller makabra är att konstatera kan man få hålla på som Borgström utan konsekvenser?? Jodå det går alldeles utmärkt för i Sverige får etablissemanget bete sig hur som helst och korruption är att föredra och absiolut inte straffbart eller ens betänkligt.
  Den absolut största sanktionen de kan drabbas av är att få en liten ofärarglig ”prick” av de tandlösa JO eller JK. Att få en P bot är betydligt värre!!
  För att välja en Allkiansare Ahltin!! Vems intressen representerar han egentligen ??? Kan man blanda hur många olika lojaliteter som helst och samtidigt vara riksdagsman!!
  Vi har massor av demokratins rabatter att ränsa från ogräs de har växt igen allt sedan 1973!

 55. ThomasJ

  När ser vi en granskning av vindkrafthydrans tentaklar?
  Mvh/TJ 

 56. Slabadang #48
  Tack för en utförlig reaktion på mitt inlägg.
  ”Vilka åtgärder krävs för att vi skall kunna ha en stark tillit till det offentliga? vad saknas och vad bör stärkas? Du företräder ett parti/ideologi som konsekvent röstat emot ALLA förslag som stärker medborgarmakten till förmån för den staliga.”

  Du ställer en fråga och påstår att jag företräder ett parti/ideologi. Jag företräder inget parti. Knappast heller en ideologi.
  När det gäller frågan om vad vi ska göra för att få ett större inflytande från medborgarna, så tror jag att den största bristen idag – som vi borde försöka åtgärda – är att allt färre engagerar sig i det politiska arbetet.
  Om det är en politisk elit som inte vill ha konkurrens efter karriärrmöjligheterna efter EU-medlemskapet vill jag låta vara osagt. Det kanske räcker med att man kan göra karriär på hemmaplan och tjäna gott om pengar och härliga pensionspengar.
  Så med tanke på det så är kanske en ny informationskanal en bra idé.
  Medborgarstyrka låter ändå mest som en form av anarki än stärkt demokrati.
  Men det kanske är så att den representativa demokratins tid är ute? Knapptryckningar och direkt demokrati via dator eller mobiltelefon kanske blir framtiden? 

 57. Labbibia

  Uffeb # 56
   
  Du skriver:
  ”Men det kanske är så att den representativa demokratins tid är ute? Knapptryckningar och direkt demokrati via dator eller mobiltelefon kanske blir framtiden?
   
  Det är  ju en utopi att drömma om. 😛
  Vem/ vilka politiker kommer frivilligt att avsäga sig makten, härligheten och dansen kring köttgrytorna?
   
  .
   
   
   

 58. ThomasJ

  Slabadang #54: Hear hear – igen! Där finns en hel radda människor som sympatiserar med det du skriver – jag är t.ex. en av dessa.
  Min förhoppning är [ergo] att du vid lämpligt tillfälle tillkännager de ideer/planer/incitament du antydande skriver här på TCS. Dé hade vatt nedranns bra/kul/fundamentalt… osv, oder? 😉
  Flera skribenter här har angivet kontaktinfo, me included, vem av vilka är kontaktade från din sida? [jag är ej kontaktad].
  Förstå saker/ting rätt: Behovet av öppenhet, ansvarstagande, releveans/utnämning/författningsdomstol/’subversitet’/ – koncist: from under to the top – NOT the other way around as is idag!
  Si? 😉
  Mvh/TJ

 59. Slabadang!

  Uffe B!
  Det gäller att decentralisera den politiska debatten och göra den mer tillgänglig. Våra kära journalister ha blivit ett stort hinder istället för det omvända syftet och en viktig orsak är att de är  mer politiker än journalsiter självupptagna av sin egen agenda.
  Politikerna gör ett stort misstag när de ställer upp på journalismens villkor istället för att utnyttja och utveckla kommunikationen direkt med väljarna. Nu när alla elektroniska möjligheter excisterar så är det en gåta varför de inte tar vara på möjligheten på ett bättre sätt.

 60. Labbibia

  Slabadang # 59
   
  Tycker du verkligen att det är en gåta? För mig är det uppenbart! Vem gör sig själv arbetslös/ sänker sin lön eller sin status frivilligt?

 61. ThomasJ

  Labbibia #57: Den s.k. ’representativa demokratin’ vi(?) s.a.s. har i detta land, är vid närmare betraktelse, ett enda big f*cken con! Och die dummen Schweden har under årtionen, likt gapande fågelungar, svalt betet.
  Vid intressant samtal i ’Storstan’ med ett antal personer inom den högsta pyramiden, framfördes krav på rösträtt måste bevisligt kopplas till att ha läst/förstått/ åtminstone en dagstidning. Inget helt dumt förslag . bäringen är ’ die dummen Schweden ’… 😉
  Mvh/TJ

 62. ThomasJ

  OT iofs., men hyfsad säker bäring [om man är ute på sjön, asså]:
  http://pgosselin.wordpress.com/2010/07/03/europes-latest-green-mega-folly-burning-forests-to-save-the-planet-worse-than-coal/
  Mvh/TJ

 63. Inge #49
  Jag är också frapperad över hur aningslös denne Gunbo är även när det gäller psykologi. Han reagerar själv ofta ganska omoget och emotionellt när han hamnar i lite trångmål, inget iaf jag väntar mig av en psykolog, speciellt inte från en som hävdar att han är nära pensionen …
  Men han har juförsökt inbilla sig kunskaper han inte har förut …

 64. Slabadang#54
   
  Du har helt rätt vad gäller Borgström.
  Inte nog med att hela karln är outgrundlig(och inte så lite obehaglig); han ger kraftiga Ebbe Carlsson-vibbar också.
   
  Men Ebbe var en.
   
  Hur många Ebbe-ar finns det idag?
  Förmodligen vimlar det av dom!

 65. ThomasJ

  Där fanns i Minneapolis 1964 (?) ett gäng med namn ’The Trashmen’ vars låt(?): Amm-ma amam-a -, hubba, the…. trashman…. Rivig låt iaf… [sorry för svag ref…]
  Mvh/TJ

 66. ThomasJ

  Slabadang ###: Varför går du inte ut – publikt – med alla dina fenomenalt intressanta och bärande tankar/ideér osv.
  Ph**n ta oss om vi inte seriöst tar hand om och reglerar/ser över/ fundamentalt samhällsstyrande regler/’lagar’ etc. + dessas ’utövanden’ visavi oss, the people, wir sind das Volk! [Leipzig, 1989]
  Go Figure!  😉
  Mvh/TJ

 67. Argus

  Ha överseende med en möjligen onödig kommentar.
  Något ovan konstaterar jag en diskussion mellan personer. När jag var ännu ganska ung kunde jag förundrad förstå att tex status för diverse lärosätem var olika! Alltså, var inte läroplanen densamma?? Skulle det vara skillnad mellan Uppsala och KTH??!! Eller Limpan (Linköping)??
  Detta förmodar jag är en konsekvens av statsmaktens konsekventa dogm.
  Efter de senaste par åren känner jag tillförsikt. Och detta mycket tack vare de som här på TCS har styrkan att oförtrutet driva en intellektuellt trovärdig konsekvens.
  Andra personer här, som exempel Uffeb, har en annan attityd. Åskådarens, med plats mellan en sannolikt tämligen frangångsrik arbetsbana, belönad med hygglig hälsa och rara släktingar, och en lugn och tryggad pension, ser nu ett roande tidsfördriv och snäll intellektell utmaning att häckla något som kanske är viktigt. Men inte riktigt viktigt.
  Och slutklämmarna i inläggen uteblir.
  Varför inte ta tag i det engagemang som ändå ligger där och gror?
  I fortsättningen ska jag avsluta mina inlägg med:
  Jag anser att
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 68. Mats Jangdal

  Penn state säger så rent ut som de bara kan utan brista ut i gapskratt att: Vi skiter i sanningen och moralen, vi bryr oss bara om anslagen!
   
  Och idag stod statsmin FR i almedalen och sade att Sveriges ambitioner i klimatfrågan ligger fast, Köpenhamn gav ett bra fundament att bygga vidare på i internationella förhandlingar.
   
  Hålla god min släta, men framför allt, fortsätta ljuga gäller alltså över hela linjen i klimatfrågan.

 69. Mats Jangdal

  Hålla god min släta över…
  menade jag

 70. Thomas J #65
  Visst var det så, och denna låt förekom i en av dom ’bästa’ sosserklamerna som någonsin gjorts. Av filmmakaren Roy Andersson, och vid en tid då reklam bara fick visas i biografer i Sverige.
  Jag får mig ett gott skratt varje gång jag tittar (tillbaks) på dem:
  Lyssna och njut: ’Varför skall vi bry oss om varandra?’
  (Låten ’Surfin’ bird’ förekom också i Stanly Kubricks film ’Full Metal Jacket’)

 71. Hej Slabadang.
  En sann njutning att läsa dina inlägg.
  För det mesta huvudet på spiken.
  Klockrent!
  Ett litet ytterst välment tips dock:
  Skaffa ett ordbehandlingsprogram som fixar stavningen!
  Dålig stavning tar udden av en del av vad du skriver.

 72. Pehr Björnbom

   
  Penn States rapport angående Mann, som Ingemar länkar till i sitt blogginlägg, verkar för det mesta vara en ren försvarsskrift för Mann, som om undersökningskommittén bestod av försvarsadvokater.
   
  Bland annat framhåller författarna ett märkligt argument som ett av stöden för att Mann i sitt arbete inte skulle kunna ha avvikit från god vetenskaplig sed för hur resultat skall rapporteras inom hans forskningsområde. Detta är att IPCC:s tredje rapport, som Mann medverkade i, den med hockeykurvorna, belönades med Nobels fredspris (se sidan 18, näst sista meningen).
   
  Nu är det ju så att hockeykurvorna i IPCC:s tredje rapport ser verkligt alarmerande ut med sin utpräglade likhet med hockeyklubbor. De presenterades utan diskussion av de mycket stora felkällorna och utan att man fäste uppmärksamheten på det allvarliga problem som symboliseras av frasen ”hide the decline” från Climategate, nämligen att man vid konstruktionen av dessa kurvor bortsåg från mängder av trädringsdata från senare hälften av 1900-talet som visade minskad tillväxt trots att de uppmätta temperaturerna ökade. Förutom att dessa data togs bort från diagrammen så lade man dessutom in de uppmätta temperaturerna så att de skarvades in i de rekonstruerade kurvorna på ett missledande sätt.
   
  Detta blev det stora paradnumret i IPCC:s tredje rapport och ledde som bekant till att politiker och en bred vetenskapligt utbildad allmänhet (typ professorer i andra naturvetenskapliga ämnen som exempelvis jag själv) fick en alarmerande chock. Hur kan temperaturen plötsligt börja stiga på detta sätt? Vart är vi på väg på grund av stigande koldioxidnivåer?
   
  Om nu detta skall anses vara ett försvarligt sätt att presentera sina forskningsresultat på, vilket undersökningskommitténs utlåtande verkar vilja säga, så håller inte jag med om detta. Med tanke på vad detta tilltag har kostat ur så många olika aspekter, både samhälleliga och vetenskapliga, så måste jag protestera mot undersökningskommitténs brist på kritik mot detta missledande arbetssätt.
   
  Det är för övrigt intressant att Mann, trots undersökningskommitténs inriktning på försvar, ändå inte helt undkom kritik. Denna kritik verkar vara rätt allvarlig eftersom det är fråga om att han utan att fråga spritt forskningskollegers opublicerade manuskript, som han fått ta del av i förtroende, till andra forskare. Detta framgår av det gulmarkerade sista delen av första stycket på sidan 19.
   

 73. Slabadang!

  Tomas J!
  Det måste funka uthålligt också! Ska vi göra det här bra så gäller det att man inte bara slafsar iväg något bara för att komma ut. Men det är kul när man möter klappar på axeln och ryggdunkar var man än går. Det  finns ett mycket starkare stöd än vad jag förväntade mig.
  Många skriver under på att vi har ett nytt klassamhälle med sin nya adel. Många visar upp rena utmattningstecken mot den politiskt korrekta övermakten med sitt demokratiska underskott.
  Att någon på allvar klappar till svensk public service är unikt och få har vågat eller skapat sig möjligheten att ta matchen med vår stora propagandacentral. Att lytfta fram public service viktiga funktion som argument MOT och inte FÖR SR och SVT är att vända på den gamla steken.Och det är väl själva fan att det behövs privat finansierade intitativ för att få en PS som löser sin demokratiska uppgift? Vetenskräpsredaktionen kan vi tacka å det varmaste för all ammunition de levererat till varför SVT till och med borde läggas ned!! 
  Många är rädda för att stå för sina insikter och åsikter.Det märks när vi söker sakkunniga för intervjuer. Bara det fenomenet är intressant att borra i ? Varför vågar inte många sakkunniga stå för vad de faktiskt tycker? Hur starkt är åsiktsförtrycket när bla jurister journalister tjänstemän och revisorer inte officiellt vågar stå för vad de väldigt starkt upplever? Vi behöver tydligen en ”Lex maria” även för våra demokratins insiders som vill lätta på tungbanden. Bara den vinkeln kommer bli ett separat reportage där klimatskeptiker får en naturlig plats.
  Vad jag upplever är att vi har en damm som kan brista när frågorna väl kommer upp på bordet och det gäller att inte slarva med saklighet kvalitet och research. Vad händer när journalisterna skall svara för sig och granskas som varande makthavare och inte som granskare av den? Hur många är det som skriver under på att vi har en ny politiskt korrekt överklass med privilegier de inte förtjänat… utan stulit!!?

 74. Slabadang!

  Labbibia!
  Jag tror faktiskt att många av politikerna framför allt Alliansens hellre debatterar direkt med väljarna av förståeliga skäl men de vet inte riktigt hur de skall agera för att nå dit. Det är svårt att runda journalistmakten. Däremot så är de faktiskt rädda för att debattera direkt med sakkunskapen. För då gäller det att ha torrt på fötterna mer torrt än om man möter oppositionen eller vanliga väljare.

 75. Slabadang!

  Pehr Björnbom!
  Ja det säger väl egentligen ingenting om Mann, men allt om Nobels fredspriskomitté?  🙂

 76. Slabadang  Just nu är det viktigt att komma igång, nu före valet.
   
  Låt politiker svara på en enkel fråga som alla väljare kan förstå.
   
  Kommer satsningar på energisystem som saknar möjlighet att priskonkurrera ut olja och kol, minska den globala utvinningen av de råvarorna?

 77. Förresten…
  Alla…
  Om ni finner min fråga formulerad så den når majoriteten, hjälp mig att upprepa den i alla forum, till sist kommer den nå den politiska ledningen i direktsändning…
   
  Kan man formulera frågan bättre, så den sår det frö som leder till ifrågasättandet av dagens politiskt beslutade  resursanvändning, i den meningslösa kampen mot ett icke existerande CO2-hot?
   
  Om man babblar om CO2- slår många religiösa dövörat till, om man snackar om en icke existerande klimatkatastrof likaså.
   
  Men om man ifrågasätter effekten av skatter och avgifter, vaknar alla.

 78. Argus

  Så har jag sagt:
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning’

 79. ThomasJ

  Well, write a bloody story about it… läs-/lär- & tankvärt:
  http://scienceblogs.com/stoat/2010/07/well_write_a_bloody_paper_abou.php
  Mvh/TJ

 80. Pingback

  […] Muirs rapport är, som jag nämnt tidigare, en i raden av skådeprocesser vars syfte är att rädda ansikten på Climate Research Unit (CRU) […]

 81. Pingback

  […] De parodiska Climategate-”granskningarna” har sammanfattats här på TCS av Ingemar Nordin: […]