EU lär få backa på sina CO2-mål

Windräder vor Braunkohlekraftwerk
Bild: Der Spiegel
Det finns mycket som talar för att EU kommer att svänga beträffande sin ambitiösa målsättning att få ned koldioxidutsläppen efter 2020. Och paradoxalt nog så har den gröna rörelsen starkt bidragit till detta genom att vara emot alla vettiga alternativ och drivit in länderna i en snårskog av galna beslut och en planekonomisk energipolitik.
Det som gäller inom EU för närvarande är det s.k. 20-20-20-målet: 20 % reduktion av växthusgaser, 20 % förnybart i energiproduktionen och 20 % energieffektiviseringar. Allt i förhållande till 1990 års värden. Men hur skall det bli sedan? Och vad skall man lova vid klimatmötet i Paris 2015?
EU-parlamentet har redan uttalat sitt stöd för att man skall reducera utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2030, och att 30 % av energikonsumtionen skall bestå av s.k. ”förnybar energi” (dvs, vind och sol, men inte kärnkraft). Men EU-kommissionen är tveksam. Länderna är inte eniga och man har helt olika syn på vad som bör göras. Dessutom är flera av länderna i kris – ekonomiskt och energimässigt.
Som vi har kunnat rapportera flera gånger här på Klimatupplysningen så befinner sig den tyska ”Energiewende” i ett närmast kaotiskt tillstånd. Regeringen Merkel har förbundit sig att betala ut enorma subventioner för vind- och solkraft under många år framåt. Redan nu är deras energipriser bland de högsta i världen, och de kommer att stiga betydligt mer under kommande år eftersom man inte kan ändra på sin lagstiftning. Man förbjuds också av EU-lagar att göra ett undantag i priserna för sin industri, vilket hittills har räddat landet från industriell katastrof. Vidare så kräver den förnybara energin back-up kraft. Och där har man ju påpassligt beslutat sig för att lägga ned kärnkraften. Vidare har de gröna aktivistgrupperna inom EU lyckats förhindra tyskarna att tillgripa billig skiffergas. Så resultatet har blivit att man bygger nya kolkraftverk på löpande band och att CO2-utsläppen ökar istället för minskar.
I Frankrike vill man fortsätta att satsa på kärnkraft, och därför har man velat förbjuda skiffergas inom EU.
I Storbritannien så har man gjort enorma satsningar på framförallt vindkraften. Problemet med back-up-kraft blir dock alltmer akut allteftersom man tvingas stänga gamla fossileldade kraftverk p.g.a. ålderskäl. Om inget görs så står även den brittiska industrin inför stora problem med höjda energikostnader och hotande black-outs. Cameronregeringen har velat fram och tillbaka beträffande sina rika skiffergasfyndigheter och inte kunnat bestämma sig.. Anti-fracking lobbyn är mycket militant i England, de investerade intressena i vindkraften – inte minst bland lorderna i parlamentet – är starka, och den senkomna (och dyra) satsningen på kärnkraft lär inte bära frukt på många år än. Hittills har man backat upp sin vindkraft med föråldrade fossilkraftverk och dieselaggregat. Så om man inte släpper lös skiffergasen så det ser inte ut som man skulle kunna få ned sina koldioxidutsläpp där heller. Eller klara sin ekonomi.
I Polen, som har gott om kol och förmodligen också skiffergas, har man velat exploatera den sistnämnda mer. Bland annat för att gasen bara avger hälften så mycket CO2. Men det går trögt och många företag har hoppat av på grund av byråkratin och den otydliga lagstiftningen. Så om inget görs för att ta bort hindren för skiffergasen så kommer knappast koldioxidproduktionen att minska där heller.
Portugal och Spanien har inte längre råd att satsa på sin ”förnybara” energi. Pengarna för denna lyxproduktion är slut sedan länge.
Givet den totala röra som Europas energipolitik har ställt med så kanske det inte är så konstigt att kommissionens president, José Manuel Barroso, nu säger att det inte kommer att bli några bestämda direktiv från EU centralt. Istället lutar man åt att göra åtagandena efter 2020 frivilliga och icke-bindande. Varje land får själva utforma sina planer för att tackla frågan, menar han. Inte heller vill han utfärda några strikta regler och lagar för en eventuell utvinning av skiffergas.
Vi får väl se hur det blir med den saken. Visst, det kommer att bli ett ramaskri bland de gröna i parlamentet och bland deras lobbyister (inklusive public service). Men onekligen finns det en hel del som talar för att EU får backa på sin självpåtagna uppgift att ”gå före”.
Fler kommentarer här, här här och här . SvD
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Karlsson

  Den vansinniga storsatsningen på vindkraft gör att EU inte kan nå sina CO2 mål , hade pengarna från början satsats på baskraft med låga CO2 utsläpp så hade målen varit fullt möjliga.

 2. István

  Ungerska regeringen har just i dagarna tecknat avtal med Rosatom och Hr. Putin om leverans av
  2 st VVRT-1200 reaktorer. Dessa skall ersätta de 4 block som idag finns i staden Paks.
  I en omröstning i ungerska riksdagen 2009 hade projektet 95% majoritet.
  Man är mycket nöjda med de verk som arbetar idag sedan 70 och 80 talet och som producerar landets
  billigaste elkraft.
  De sk. förnybara källorna är man också mycket intresserad av, närhelst dessa har blivit kommersiellt
  bärkraftiga. Inga subventioner anser man sig ha råd med.
  Beträffande EU:s CO2 mål om 20% sänkning, så dessa är med råge uppfyllda genom den deindustrialisering
  som var en följd av planekonomins fall.
  Kärnkraftverks CO2 emission är dessutom helt försumbart jämfört med de lignite-verk som tyskarna prefererar.
  Anser man i Ungern.

 3. HenrikM

  Enligt en skiffer-gas-entreprenör från USA så skulle han inte starta skiffergas-utveckling i England, han hävdar att deras lagstiftning gör att skiffergasutvinning inte är möjligt. Skifffergasutvinning verkar vara tämligen svår och måste hela tiden anpassas till det berg man jobbar i. Om man måste vänta på diverse tillstånd mellan varje borrhål så blir skiffergasutvinningen omöjlig.
  En mycket intressant hearing av en sann entreprenör.
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2014/1/14/the-wright-stuff.html

 4. Slabadang

  Så går det när man tar in den rabiata kulturmarxismen som rådgivare!
  Visst är Tysklands resultat av sin ”omställning” helt fantastisk ? Ökade koldioxidutsläpp högre elpriser, fler kolkraftverk och ett elnät som är så instabilt att polackerna blir tvungna att blockera tysk produktion
  i sitt när för att det skall kunna fungera.
  Dessutom är landskapen industrialiserade av 100 meter höga snurrande mobiler som om de vore utplacerade som något konstigt konstprojekt av Wilks. GRATTIS alla klimatidioter ni har verkligen lyckats! Det Orwellska ”resultatet” var givet redan på förhand för alla de som har en fungerande fettknöl mellan öronen. ”Hållbart”visade sig bli ohållbart över en fikarast. Bananflugan och dagssländan förmår planera längre och bättre än en miljömupp?

 5. Ingemar Nordin

  Dear Washington, Please Give Us Your Gas. Love, Europe
  http://www.nationaljournal.com/energy-edge/dear-washington-please-give-us-your-gas-love-europe-20140117
  Dear Europe, please be patient! Love, Washington.

 6. Gunnar Strandell

  Jag vågar gissa att det blir Finland och Frankrike som blir Europas tillväxtländer de närmaste 30 åren genom sina satsningar på kärnkraft. Eftersom inget av de länderna lär lyssna för mycket till diktat från Bryssel kommer nog EU att tvingas till en utveckling som jag tror är bra.

 7. Sirapsodlaren

  Sannolikt innebär det här också slutet på CAGW. Jag har svårt att tro att politikerna vågar byta fot politiskt utan att först revidera klimat- ”vetenskapen” (ny-lysenkoismen).
  Min gissning är att det kommer dyka upp ett antal nya EU-finansierade rapporter som beskriver ungefär det som brukar skrivas här, betona osäkerheter, tona ner katastrofala hot, etc.
  Sannolikt kommer man även köra ett alarmismspår där man skrämmer folk med en liten istid, låg solaktivitet etc.
  Verkligheten är just verkligheten, och i en demokrati så är det bara för politikern att anpassa sig.

 8. Slabadang

  Det blåser nya vindar som inte driver några kraftlösa snurror!
  High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/0/30bc428e-80f0-11e3-95aa-00144feab7de.html#ixzz2qrElNG3H
  Nigel Farage has been voted the second most popular party leader behind David Cameron in a poll, underlining the threat of the UK Independence party to the political establishment in the run-up to May’s local and European elections.
  Nigel summerar
  Farage om Englands slöseri på vindkreft här: (efter 1.45 min)
  http://www.youtube.com/watch?v=HZgVU1SpSkg

 9. Ann L-H

  Slabadang mfl – Det vi ser nu är i högsta grad ”sustainable development” i begreppets ursprungliga betydelse. Det skapades under åren innan Stockholmskonferensen gick av stapeln -72. Det var under den tid när uppfattningen om och jordens begränsade resurser och nolltillväxten härskade. Tredje världens stater som nyss fått sin frihet ansåg att det var deras tur till utveckling. I ett seminarium i Founex -71 gav Maurice Strong löftet att de skulle få utvecklas på eget ansvar (!) dvs utan bindande begränsningar i form av miljökrav. Samtidigt skulle allsköns hjälp, bidrag och resurser överföras från de rika länderna. Detta sätt att minska gapet mellan de rika och fattiga betraktades som just hållbar utveckling och begreppet bekräftades senare under Stockholmskonferensen.
  G-77staternas löfte om att utvecklas på eget ansvar har såvitt jag förstått inte ändrats trots att Brundtlandkommissionen efter ca 15 år ändrade på begreppet till det vi normalt hör och kan se i Our Common Future.
  Allt enligt Darwalls The Age of Global Warming a History.
  När kravet kom att vi här i EU skulle gå före på den gröna vägen bort från industrisamhällets möjligheter vet jag inte men proveniensen verkar M. Strongsk.

 10. Solpaneler och vindkraftverk behöver front-up-kraft. Det kan inte kallas back-up när det producerar mer än hälften av elen.
  Som många har påpekat tidigare: Är det inte hållbart ekonomiskt kan det inte vara hållbart på något annat sätt heller. Hur kan någon inbilla sig att vindkraft är hållbart, miljövänligt och klimatsmart?
  Hur tror miljöflummarna att vindkraftverken blir till? Genom jungfrufödslar? Och hur tror de att vindkraftverken försvinner? Genom avdunstning? Lite eftertanke och man inser ju att det blir en massa utsläpp av koldioxid och annat för att vindkraftverk ska kunna leverera något alls till elnäten.
  Röra om i atmosfären med hundratusentals förvuxna väderkvarnar innebär naturligtvis klimatpåverkan eftersom det påverkar konvektionen. Tack vare vindkraftsmånglarna har vi inlett ett fullskaleexperiment med Jordens klimat. Ett experiment vars följder vi inte vet mycket om. Låt oss hoppas att experimentet avbryts och avvecklas snarast!

 11. LBt

  Och i slutändan blir det utsläppsbegränsande åtgärder inom ramen för vad samhällsekonomin tål förutsatt att kunskapsläget inte förändras.

 12. Niklas L

  Denna har väl redan varit uppe här kanske.
  http://www.expressen.se/nyheter/forskare-ny-mini-istid-kan-vara-pa-vag-hit/

 13. Ingemar Nordin

  LBt #11,
  Och du ältar dina tomma floskler ser jag. Du skulle kunna bli politiker.

 14. anders

  Om man nu skall ha några synpunkter på hur klimat och atmosfär utvecklar sig, så måste man ta i beaktande de projekt med geoengineering som redan beslutats om, börjat genomföras, och vad dessa har för inverkan. HAARP i Alaska tex. har tusenfaldigat sin effekt med mikrovågsbestrålning av jonosfären bla. och hettat upp denna till den grad att man kan misstänka ozoneffekter.
  Detta nämns aldrig. Ta upp de experiment som redan görs så att vi kan föra en vettig dialog.

 15. Björn

  Ja, det är en dyster bild som målas. Frågor som borde ha ställts på ett mycket tidigt stadium, är; hur överlever vi en kallperiod om energin tar slut? Ny forskning visar att jetströmmarna påverkas av solens 11-årscykler. Är det vad vi nu ser när norra jetströmmen ändrar bana? Ny forskning visar också att verkan av solens varierande tillstånd som signal, inte är temperatur, utan förändring av den allmänna cirkulationen.

 16. LBt

  Ingemar N #13,
  jag har läst de skrivelser du undertecknat. Förvånad? Nej faktiskt inte, andra namn förvånar mig mer. De ”floskler” du refererar till är jag bekväm med, vi bör begränsa våra utsläpp inom ramen för vad samhällsekonomin tål till dess vi vet bättre.

 17. Ingemar Nordin

  LBt #16,
  ”vi bör begränsa våra utsläpp inom ramen för vad samhällsekonomin tål till dess vi vet bättre.”
  Det är förmodligen precis ett sådant resonemang som lett till den ena felinvesteringen efter den andra och som nu skapar problem för så många länder. Eller tror du att någon politiker i dessa länder skulle gå ut och säga: ”Vi skall satsa mer på sol- och vind än vad samhällsekonomin tål”?
  Floskler var ordet.

 18. LBt

  Ingemar N,
  det låter som om du refererar till insatser som sträcker sig längre än vad samhällsekonomin tål men det är för den som är läskunnig inte vad jag talar om. Är ”floskler” det enda du förmår att åstadkomma som argument, vore det inte bättre att sälla sig till dem som inte förnekar utan erkänner att vi faktiskt inte ens vet att det vi satt igång med kan få katastrofala följder. Som tex Judith Curry.

 19. Pelle L

  LBt #18
  Du får ha förståelse för att när du nu har skrivit samma till intet förpliktigande sak hundra gånger eller mer, med en så luddig formulering, så tar ingen dig på allvar längre.
  Så du kan väl vara lite specifik:
  Var går gränsen för vad samhällsutvecklingen tål?
  Vem fastställer denna gräns?
  Vilken del av ”samhällsutvecklingen anser du skall begränsas för att ge utrymme för dessa åtgärder?
  Hur mycket skall utsläppen begränsas?
  Vilka åtgärder skall vidtagas?
  Jag antar att du inser att detta handlingsprogram kommer att ha en kostnad, även om det begränses till vad ”samhällsutvecklingen tål”.
  Vilka andra kostnader skall då i stället minskas:
  Renskötsel?
  Gatubelysning?
  U-hjälp?
  Pensioner?
  Skola och annan utbildning?
  Sjukvård?
  Invandring?
  Försvar?
  eller vad?
  Inser du verkligen inte hur totalt renons på mening ditt ständigt återkommande mantra är?

 20. Pelle L

  begränses skall naturligtvis vara begränsas.

 21. LBt

  Pelle L,
  för att göra det enklare för dig, en fokusering på kärnkraft och energieffektivisering kan vara lämpliga primära mål i Sverige. Väntar vi för länge med att ersätta den kärnkraft vi har kanske vi måste ta till naturgas under en övergångsperiod men överskottsenergi bör vara målet, man vet ju aldrig vad övriga EU kan ställa till med.
  För övrigt skall det nationalekonomer till för att värdera konsekvenserna av olika åtgärder, de tramsvärderingar som en och annan här ger uttryck för är ju bara löjliga. Men det roar mig att begränsande åtgärder inom ramen för vad samhällsekonomin tål ställer till så mycket bekymmer, tänk att det skall vara så svårt att erkänna sig till detta, att själva förnekelsen är så viktig.

 22. Guy

  LBt
  ”tänk att det skall vara så svårt att erkänna sig till detta, att själva förnekelsen är så viktig.”
  Pelle L har rätt. Du borde kunna specifiera vad du menar. Ingemars ”floskler” beskriver också bra vad det är du skriver.
  Är det fråga om en rättegång eller förhör under tortyr när din tanke begränsar sig till orden ”förneka” och ”erkänna”?
  ”vore det inte bättre att sälla sig till dem som inte förnekar utan erkänner att vi faktiskt inte ens vet att det vi satt igång med kan få katastrofala följder.”
  ”vore det inte bättre att sälla sig till dem som inte förnekar utan erkänner att vi faktiskt inte ens vet att det vi satt igång med kan få katastrofala följder”
  Vad är det vi har satt igång? Vindkraftsbygge? Kolkraftsbygge? Hinder för industrin? Hinder för transportväsendet? Hinder för traden? Mycket av det här får katastrofala följder. Är det det du menar?

 23. LBt

  Guy #22,
  fanns inte mycket av värde där, tom en upprepning krävdes för att fylla ut texten.
  Vad vi satt igång med? Världens största fysikaliska experiment, hur reagerar jordens klimatsystem på en fördubbling och mer av den mängd kol systemet har att hantera i sin pendling mellan ett behagligt mellanistidsklimat och djup istid? Ingen vet och det kan dröja 100-tals år innan vi säkert vet, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

 24. Guy

  LBt
  Fördubblingen borde till och med du förstå att emellanåt uppstår i dessa confusers som vi använder 🙂
  Menar du för övrigt att det kol som finns i atmosfören härrör sig från mänskligt ”experiment”???? Du har läst ganska mycket här på SI och säkert också annanstans. Brister det i läsförmågan eller läsförståelsen? Inte ens gudarnas gud IPCC anser att människan är skyldig till allt.
  Jag tror att förnekelse, erkännande, katastrof och hållbarhet är färdigt diskuterat för min del. Kom med nogåt nytt.

 25. LBt

  Guy,
  upp till dig vad du anser dig klara av att diskutera, för mig är hållbarhet, erkännande eller förnekelse och möjlig katastrofal utveckling värdeord till dess vi förmår eliminera dem med annan argumentation än floskler. Det handlar om något som berör kommande generationer och vilket ansvar jag har i detta.
  Påstår jag i något sammanhang att människan skulle vara skyldig till allt, hur är det med din läsförståelse? Det är ju framför allt därför att vi inte vet som vi bör besinna oss.

 26. J

  LBt, nej vi har inte (och kommer aldrig att ha) fördubblat mängden kol som ’systemet’ skall hantera. Du verkar återigen försöka med rena (propagandistiska) osanningar. (Precis som du länge försökte få det till att CCO2 skulle vållat hela den uppmätta temp-höjningen under förra århundrandet.)
  Dessutom finns där precis noll belägg för att nettoeffekten av ngt högre atmosfärisk CO2 halt skulle vara negativa.
  Däremot vet vi att effekten av både storskalig sk ’förnyelsebar’ energi och för fria tyglar åt politiska stollar och inkompetent har grava negativa verkningar. Både för ekonomin, för moral, rättspatos bland befolkningen, samt förstås för miljön (och ev lokalt ’klimat’)
  ”inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas”
  Detta är ett (meninglöst) mantra du dragit upp om och om igen. Där finns obegränsat med (verkliga) problem och faktiskt tänkbara katastrofer att ta itu med nu och framöver. För att du öht skall ha ngt att komma med behöver du sätta in dina (ej uteslutbara) ’katastrofer’ i ett sammanhang och jämföra med alla andra, och sedan göra, dvs specificera ett ställningstagande.
  Att monomant upprepa ett mantra är inget ställningstagande!

 27. LBt

  Ny signatur ser jag men resten känns igen.
  I klimatcykeln har klimatsystemet hanterat kol motsvarande ca 100 ppm CO2. Frän 200 till 300 och tillbaka. Nu när vi inlett resan tillbaka mot en ny djup istid har koncentrationen drivits upp till 400 ppm. Skall klimatsystemet återställa denna påtvingade obalans har det med andra ord kol motsvarande 200 ppm att hantera. Enkel 5-te klass matematik faktiskt.

 28. Lasse

  I vårt västra oljerika grannland håller de idag på med att utreda varför CO2 lagringen i Mongstad inte blev av.
  ”Det finnes ikke maken til skandale ”
  http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2093195.ece
  Det är inte bara vi som har bekymmer med bekymmersamma miljökämpar!
  Följer även med spänning Bellonas kamp för att se till så el skickas ut till gasplattformarna så gasen kan gå till Nederländerna där den görs till El-allt för att minska CO2 utsläppen i Norge!

 29. #27! Sorry, Jonas N är det förstås i #26
  Och nej, du snackar skit. Mängden kol i cykeln är definitivt inte samma sak som mängden i atmosfären vid någon given tidpunkt. De totala mängderna är ofantligt (offantligt!) mycket större.
  Ditt snack om ”inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas” är fortfarande bara innehållslöst prat. (Ungefär på samma sätt som ditt ’påverkan per år’ och långa raka förlängda streck. Bra att vi (f.t?) slipper det nu)
  Och du har undvikit att säga ett endaste dyft med ngn substans angående din ’katastrof’ utan bara mal på med innehållslöst tjatter.
  Är du månne rädd för att säga ngt med substans?

 30. LBt

  Helt rätt Jonas, slarvigt av mig. Mängden kol i form av atmosfärisk CO2 som systemet skall hantera har dubblerats dvs istället för 300 ppm till 200 ppm handlar det nu om 400 ppm till 200 eller vad det nu blir, vi vet ju faktiskt inte. Tråkigt om någon missförstått vad jag syftar på, bra att du tydliggjorde det.

 31. Det är ju inte direkt första gången jag påpekat exakt samma sak. Och någo ’katastrof’ finns fortfarande bara i folks fantasier eller till intet förplitigande fraser … Du missade att säga ngt av substans där också. Och det är är ju inte direkt första gången heller …

 32. Pelle L

  LBt #30
  jag har lite dåligt sifferminne.
  Kan du vara snäll och påminna mig om vid vilken CO2-halt som fotosyntesen hos landlevande växter slutar fungera?

 33. LBt

  Pelle L,
  pröva wikipedia, bra att ha när minnet sviker, dock inte mycket att luta sig mot när kunskapsdetaljer skall sammanfattas i värderingar och slutsatser.

 34. ThomasJ

  Apropos EU och de [få] möjligheterna medborgarna har att påverka, finns där iaf lite att ta till sig och evtl. göra då EU erbjuder befolkningen att lämna synpunkter före den 14.2.2014 till frågan om framtida miljöskydd.
  HT 359 – Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection
  stateaidgreffe@ec.europa.eu
  Här finns alltså tillfälle att ange att alla subventioner till vindkraftverk och även subventioner till annan energiproduktion måste upphöra.
  Till EU skriver man också på svenska.
  Inför valet 2014 vill SVT veta vilka frågor som är viktigast.
  Maila svar om vindutbyggnaden & annat vansinne – där finns ju bra mycket stoff att ta upp – till:
  dinrost%SVT@svt.se
  Just do it!
  Mvh/TJ

 35. Pär Green

  34 ThomasJ 2014/01/21 kl. 20:09
  Enklare att använda nedan adress, så slipper man Facebook o övriga!
  Men din uppmaning gäller, skriv och påtala, så kanske möjligen att det blir en kommande förbättring på SVT!
  dinrost@svt.se

 36. BjörnT

  Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för energi- och klimatpolitiken för 2030. Ramverket innehåller ett klimatmål för EU enligt vilket utsläppen ska minska med 40 procent jämfört med 1990 och ett mål för att öka andelen förnybar energi till 27 procent år 2030. Det senare målet kommer inte att fördelas på medlemsstaterna, utan det blir upp till varje medlemsstat om man vill ställa upp nationella mål eller inte. När det gäller mål om energieffektivisering återkommer EU-kommissionen till frågan senare i år.
  🙂

 37. Pär Green

  36 BjörnT 2014/01/22 kl. 18:01
  Gäller detta konferensrummen? Är det dålig air condition?
  Här i norden gäller det att stänga dörren fort!
  CO2 har en enorm förmåga att tränga sig före i kön!

 38. Pelle L

  LBt #33
  Vad är det för tramssvar?
  Om du skriver om CO2 nivåer i atmosfären trodde jag faktiskt att du satt på så grundläggande information, men tydligen inte.
  Du vet alltså inte. Varför skriver du om saker du inte begriper?

 39. Christopher E

  #36 BjörnT
  Vad betyder smileyn?
  Att alla nationella krav från EU-håll på ”förnybart” överges innebär ju tårar hos sol- och vårindustr… förlåt sol- och vindindustrin. Den brukar du ju krama i vanliga fall. Den starka utvecklingen med minskandet av subventioner till förnybart som varit så tydlig i flera EU-länder under det gångna året. (Tyskland tänker även börja beskatta ägarna av förnybart, för att avlasta allmänheten från subventioner, meddelades häromdagen).
  Detta öppnar ju för skiffergas och mer kärnkraft, helt i min smak. Att skiffergasen är på väg in i Europa blir ju allt tydligare för var dag.
  Sedan har vi det där med 40% utsläppsminskning. Ja, det är naturligtvis ingen höjdare om det är den du smilar om. Men allvarligt talat, det är ju bara ord och så avlägset att det aldrig kommer att bli verklighet. Nu backar EU på förnybart. I nästa omgång kommer väl backandet på utsläppsmålet också, få vi hoppas. De vågar väl inte backa på allt samtidigt, det blir för pinsamt.

 40. BjörnT

  Christopher E. Jag smilar mkt riktigt åt den 40 procentiga CO2-reduktionen som det just beslutades om.
  Svartmålandet i övrigt, mot sol- och vind, kan man ju också fnissa åt och ingen är gladare än jag om kärnkraften får ett uppsving och vi kan fracka fram billig gas, men det senare verkar rätt tveksamt att det skulle ske i någon större skala i ett Europa som fundamentalt skiljer sig från USA och där vi dessutom inte har facit ännu på vad den framfrackade gasen kommer att göra för skillnad i det långa loppet.

 41. Christopher E

  #40 BjörnT
  Ja, jag har har ju inga aktier eller intressen i sol- och vind och kan fnissa åt ”förnyelseindustrins” kräftgång. Ditt fnissande är nog mer forcerat.
  De 40% är bara tomt prat. Kommer aldrig att inträffa eller överleva politiskt i ett och halvt årtionde till. Men indragna subventioner till dina favoriter slår hårt redan nu.
  Den här föreslagna policyn beskrivs som tunn eller backande i pressen. Lägg märke till ”föreslagen”, den är inte beslutad som du felaktigt tror. Den ska baxas igenom de nationella parlamenten och sedan EU. Det kommer att ta lång tid innan detta kan bli någon lag, särskilt med tanke på att allt fler EU-stater håller på att överge det det sjunkande klimathotsskeppet när verkliga problem och finansiella svårigheter är viktigare. Något EU-kommissionen är väl medveten om då de motiverade avskaffandet av nationella mål just med den motiveringen.
  Visst är Europa mer bakåt än USA, men jag är inte orolig för skiffergas/oljans framtid här heller. England och Polen är redan klara för start. EU-vetot mot gas stoppades framgångsrikt. Det är bara att luta sig tillbaka så får du se.

 42. OT – Jag vet ju iofs inte om vår intuitiv-matte-fakir fortfarande vidhåller sina ’analyser’ av trender av femårs släpande medelvärden, eller andra trender av sådana lekar som han diarré-dumpade här tidigare. Men här är ett bra och ffa illustrativt exempel på hur fruktansvärt illa det kan gå, där man trodde sig funnit en mycket hög korrelation mellan solfläcksantal och flödet i (sydamerikanska) Paranafloden. Willis E kommenterar:
  ”My second conclusion is, NEVER RUN STATISTICAL ANALYSES ON SMOOTHED DATA. I don’t care if you use gaussian smoothing or Fourier smoothing or boxcar smoothing or loess smoothing, if you want to do statistical analyses, you need to compare the datasets themselves, full stop. Statistically analyzing a smoothed dataset is a mug’s game. The problem is that as in this case, the smoothing can actually introduce totally false, spurious correlations”

 43. BjörnT

  Ser att bludder-Jonas barnsligt förtjust ånyo papegojaktigt upprepar ett citat som han inte ens var först med….
  Men epigoni är ju ett kännetecken för fler än en av bluddrarna härinne.

 44. BjörnT

  ChrostopherE. Du och de andra lite mer seriösa debattörerna här (undantar epigoner, bluddrare, foliehattar och drakdödare) kommer nog att bli varse att ni i historiens ljus kommer att likna den VD (högsta chef) för Tidningsutgivarna(s) (Förening) som fnissade föraktfullt när jag 1995 upplyste henne om att Internet innebar ett hot mot papperstidningar om de inte i tid anpassar sig.

 45. Christopher E

  #44 BjörnT
  En av de sämsta liknelser jag hört. 🙂
  Situationen i energipolitiken är mer tvärtom; vi har ett välfungerande nät av produktion och distribution som vissa av närmast religiösa skäl vill ersätta med något sämre.
  Som om fria Internetbaserade nyheter dygnet om skulle ersättas av en subventionerad politiskt modererad veckotidning…
  Men du vägrar fortfarande inse att om EU kommer att slopa nationella mål kommer det inte hända någonting, alla övriga övergripande siffror blir bara prat. Vilket i detta fall faktiskt är till det bättre.

 46. ”som han inte ens var först med”, Björne?
  Ett citat är definitionsmässigt en ordagrann upprepning av ng annan skrivit eller sagt förut.
  Däremot har många här sagt saker med samma innebörd medan du höll på som värst och (som vanligt) upprepade nonsens och dumheter, troende att du kom med djupsinnigheter. (Länken innehåll exempel där jag tror tom du skulle förstå att det var åt fanders). Problemet är inte upprepandet, utan att du försöker med dumheter trots att de uppenbart är fel …
  Störeste bluddraren här är utan tvekan du (närmast efter skulle nog KBt komma). Hur många ggr har du inte upprepat totalt meningslösa saker som folk antingen redan har talat om för dig, eller där du försöker revidera verkligheten?
  .

 47. BjörnT

  Christopher E. #41. Ja luta dig du bakåt,men du lär inte se att frackingen gör någon större skillnad inom EU utom möjligen i Polen, om nu inte dom sista intressenterna också drar sig ut:
  ”Eni, the Italian oil giant, is giving up on producing natural gas from shale rock in Poland, not long ago considered the most promising country in Europe for the new fuel source.”
  ”Other companies have made similar comments about their initial drilling efforts. Exxon Mobil ended its Polish shale gas exploration efforts in 2012; Marathon Oil said it was leaving last year. Chevron is one of the few major players still interested in Poland.
  “The geology has not worked out,” said Paul Stevens, an oil analyst at Chatham House, a research institute based in London”
  http://www.nytimes.com/2014/01/15/business/international/eni-is-said-to-abandon-polish-shale-aspirations.html?_r=0
  Medan du bekvämt lutar dig bakåt kan du ju kasta ett getöga på detta också.
  http://rhein.blogactiv.eu/2014/01/24/europe-should-not-expect-miracles-from-shale-gas-oil/
  Och jag är ändå positiv till fracking för jag hoppas att de ska minska gödslandet av diktaturerna i MellanÖstern och Ryssland.

 48. BjörnT

  ChristopherE #45. Tycker du? Jag tycker att det finns en del paralleller. Stora självbelåtna monopol som ensidigt dikterar de enkelriktade flödena ut av sin produkt (information och underhållning respektive energi) som gradvis ersätts/kompletteras av småskalig och distribuerad dito genom www/Internet Forum/bloggar/varaoch enkanpublicera, mångfald, prosumers etc i det ena fallet och smartgrids, egenproduktion av energi, småskalighet, mångfald, decentralisering (vindkraftskollektiv), prosumers (PV på taket) etc.
  Det var många som stod och (hån)flinade åt oss optimistiska pionjärer i wwws barndom och visst gjordes många tabbar och misstag men visionen fanns där och den uppfylldes till stor del. Världen idag är totalt transformerad i jämförelse med världen för 20 år sedan på informations/underhållningssidan.
  Du kommer, dina (hån)flin till trots,att få uppleva något liknande inom energisektorn.